[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Lidé

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

Ing. Jiří Moravec, Ph.D.

Jiri.Moravec (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 9717

místnost: G2-151, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SVK 19/19/F2  
  Studentská tvůrčí činnost 2019 – Moravec, J. (2019)
 • FV40210  
  Řízení a optimalizace vybraných čistírenských zařízení na základě inline měření reologických vlastností vsádky se zaměřením na vývoj inovovaného zahušťovacího a odvodňovacího zařízení – Moravec, J. (2019-2022)
 • TH04020226  
  Návrh míchadla optimalizovaného pro procesy čištění a úpravy vod – Moravec, J. (????)
 • SVK 16/13/F2  
  Procesní technika 2013 – Moravec, J. (2013)
 • 2575/F1  
  Zavedení experimentálních úloh z oblasti hydromechanických procesů – Moravec, J. (2010)
 • CTU0605512  
  Využití nové metody pro suspendační měření v oblasti koncentrovaných suspenzí – Moravec, J. (2006)

Článek v periodiku

2018

 • Equipment for mixing of concentrated sludges – Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., 2018

2016

 • Viscosity measurements of gypsum suspension – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2016

2010

 • Mixing of fine suspensions - effect of particle concentration – Moravec, J. - Ceres, D., - Rieger, F., 2010
 • Mixing of suspensions with pitched six blade turbines – Ceres, D. - Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2010

2009

 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., 2009
 • Mixing of high-capacity tanks for biofuel production – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., 2009

2008

 • Rheological behavior of high-concentrated fine-grained suspension – Moravec, J. - Rieger, F., 2008

2007

 • Rheometry of Concentrated Ceramic Suspension - Steps from Measured to Relevant Data. Part 2. Rotational Viscometer with Coaxial Cylinders - Bingham Model – Andertová, J. - Moravec, J. - Rieger, F., - Švarcová, K., 2007

2006

 • Elektrodyfuzyjna metoda identyfikacji warstwy osadzonych w aparatach cząstek – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Rzyski, E., 2006
 • Electrochemical Measurement of the Impeller Speed for Off-Bottom Suspension in a Dish-Bottomed Vessel – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., 2006

2005

 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F. - Sinevič, V. - Špidla, M. - Sobolík, V., - Tihon, J., 2005

Stať ve sborníku

2016

 • Viscosity Measurements of Gypsum Suspensions – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2016

2015

 • Měření reologického chování suspenzí sádrovce – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2015

2014

 • Determination of rheological data from mixing experiments – Rieger, F. - Moravec, J., 2014
 • Mixing of fine concentrated suspensions with a TX 335 impeller – Rieger, F. - Ceres, D., - Moravec, J., 2014
 • Mixing of fine concentrated suspensions – Rieger, F. - Ceres, D., - Moravec, J., 2014

2013

 • Míchání jemných suspenzí – Rieger, F. - Moravec, J., - Ceres, D., 2013
 • Mixing of fine concentrated suspensions with a TX 535 impeller – Rieger, F. - Ceres, D., - Moravec, J., 2013
 • Model suspension for measurements of process characeteristics of impellers used for mixing of sludge suspensions – Moravec, J. - Rieger, F. - Jirout, T., - Pešl, Luboš, 2013

2011

 • Vliv chloridu sodného na tokové vlastnosti koncentrovaných jemnozrnných suspenzí – Moravec, J. - Andertová, J., - Rieger, F., 2011
 • Určení parametrů komplexního reologického modelu zobecněné vazké kapaliny na základě měření provedených na rotačním reometru se sousými válci – Moravec, J. - Dostál, M., 2011
 • Mixing of fine suspensions - effect of particle concentration – Moravec, J. - Rieger, F., 2011
 • Mixing of fine suspensions - effect of particle concentration – Moravec, J. - Rieger, F., 2011

2009

 • Příkon při míchání suspenzí – Ceres, D. - Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2009
 • Study of Mixing in Biogas Reactors – Jirout, T. - Rieger, F., - Moravec, J., 2009

2008

 • Approach to design of mixing equipment for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2008
 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., 2008

2007

 • Rheometry of the Fine Concentrated Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., 2007
 • Rheometry of the Fine Concentrated Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., 2007
 • Volba míchacího systému pro míchání vysoce koncentrovaných suspenzí – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2007
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Řešení pevnostních výpočtů potrubí v projektování pomocí softwaru Caesar – Lukavský, J. - Hoffman, P., - Moravec, J., 2007
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Projektování – Hoffman, P. - Lukavský, J., - Moravec, J., 2007

2006

 • Rheological Measurements of Concentrated Ceramic Suspensions – Andertová, J. - Moravec, J. - Rieger, F., - Švarcová, K., 2006
 • Effect of Particle Content on Mixing of Fine Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., 2006
 • Míchání jemnozrnných suspenzí – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2006
 • Elektrodifúzní metoda identifikace vrstvy usazených částic v aparátech se suspenzemi – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., 2006
 • Effect of Vessel Bottom Shape on Particle Suspension with High Concentrated Suspensions – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2006
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension - Effect of Electrolyte Properties – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., 2006
 • Míchání koncentrovaných suspenzí - vliv tvaru dna – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2006

2005

 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F. - Sinevič, V. - Špidla, M. - Sobolík, V., - Tihon, J., 2005
 • Vliv velikosti a koncentrace částic na suspendační charakteristiku šestilopatkového míchadla v nádobě s rovným dnem – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2005
 • Modifikace tokového chování vodných suspenzí elektrárenských popílků – Andertová, J. - Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J., - Sucháč, R., 2005

2004

 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for Off-Bottom Suspension – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Sobolík, V., 2004
 • Electrochemical and Visual Measurement of Particle Suspension with Pitched Six-Blade Turbine – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Heiser, M., 2004

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Míchací zařízení zejména pro smaltované aparáty – Jirout, T. - Dostál, M. - Moravec, J. - Daniel, Z., - Zvolánek, T., 2015

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Potrubní trať pro měření hydraulických ztrát – Moravec, J. - Dostál, M., - Jirout, T., 2012
 • Elektrodifúzní metoda měření průběhu suspendace – Jirout, T. - Moravec, J., 2012

Software

2014

 • Software pro návrh a kontrolu procesních a provozních parametrů míchacích zařízení – Moravec, J. - Dostál, M. - Zvolánek, T., - Daniel, Z., 2014

Zpráva

2018

 • Krystalizátor KCl-NaCl-H2O – Dostál, M. - Moravec, J., 2018
 • REOLOGICKÉ VLASTNOSTI SMĚSI SILGEL 612A + SILGEL 612B – Moravec, J. - Skočilas, J., 2018

2017

 • Návrh ejektoru pro odsávání odparky – Moravec, J., 2017
 • Reologické vlastnosti směsí UHPC – Moravec, J. - Jirout, T., 2017
 • Utěsňování hřídelů míchadel tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály – Krátký, L. - Procházka, P. - Jirout, T., - Moravec, J., 2017
 • Analýza mrtvých zón a singularit ve ventilu – Moravec, J. - Solnař, S., - Skočilas, J., 2017

2016

 • Procesní charakteristiky výměníku ST3"H" – Dostál, M. - Moravec, J., 2016
 • Integrace procesního výměníku s tepelným čerpadlem – Dostál, M. - Moravec, J., 2016
 • Návrh vakuové krystalizační odparky – Moravec, J. - Dostál, M., 2016
 • Porovnání účinnosti míchání smaltovaných míchadel vyrobených různou technologií – Jirout, T. - Moravec, J., 2016
 • Základní konstrukční uspořádání flash-separátoru – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., 2016
 • Návrh konstrukčního uspořádání expanzní hlavy extrudéru pro flash destilaci PET odpadů – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., 2016
 • Review of NLGG potential for its application in selected industries – Krátký, L. - Jirout, T. - Moravec, J. - Štancl, J. - Skočilas, J., - Žáková, Terezia, 2016

2015

 • Podklady pro návrh a optimalizaci míchacích zařízení na základě v současnosti dostupných znalostí – Jirout, T. - Moravec, J. - Dostál, M. - Věříšová, M., - Vlček, P., 2015
 • Návrh a konstrukce vakuové odparky s výkonem 2400 l/den v technologii čištění odpadních vod – Moravec, J. - Dostál, M., 2015
 • P&ID of ST 650 low pressure plasma system – Moravec, J., 2015

2014

 • Návrh a konstrukce vakuové odparky s výkonem 1000 l/den v technologii čištění odpadních vod – Moravec, J. - Dostál, M., 2014
 • Databáze informací o procesních parametrech smaltovaných míchadel – Jirout, T. - Moravec, J. - Dostál, M. - Zvolánek, T., - Daniel, Z., 2014
 • Návrh hnětače pro přípravu kolagenní hmoty v kontinuálním režimu – Jirout, T. - Moravec, J., - Krátký, L., 2014

Kvalifikační zpráva

2011

 • Míchání koncentrovaných suspenzí – Moravec, J., 2011

Sborník

2019

 • Studentská tvůrčí činnost 2019 – Moravec, J. ed., 2019

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. ed., 2018

2017

 • Studentská tvůrčí činnost 2017 – Moravec, J. ed., 2017

2016

 • Studentská tvůrčí činnost 2016 – Moravec, J. ed., 2016

2015

 • Studentská tvůrčí činnost 2015 – Moravec, J. ed., 2015

2014

 • Studentská tvůrčí činnost 2014 – Moravec, J. ed., 2014

2013

 • Procesní technika 2013 – Moravec, J. ed., 2013
 • Studentská tvůrčí činnost 2013 – Moravec, J. ed., 2013

2012

 • Studentská tvůrčí činnost 2012 – Moravec, J. ed., 2012
 • Procesní technika 2012 – Moravec, J. ed., 2012

2011

 • Procesní technika 2011 – Moravec, J. ed., 2011
 • Studentská tvůrčí činnost 2011 – Moravec, J. ed., 2011

2010

 • Procesní technika 2010 – Dostál, M. ed. - Moravec, J. ed., 2010
 • Studentská tvůrčí činnost 2010 – Moravec, J. ed., 2010

2007

 • Sborník Konference Studentské tvůrčí činnosti (STČ) – Moravec, J. ed., 2007

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2018

 • Studentská tvůrčí činnost 2018 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2018

2017

 • Studentská tvůrčí činnost 2017 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2017

2016

 • Studentská tvůrčí činnost 2016 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2016

2015

 • Studentská tvůrčí činnost 2015 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2015

2014

 • Studentská tvůrčí činnost 2014 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2014

2013

 • Procesní technika 2013 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org. - Dostál, M. org. - Jirout, T. org. - Šulc, R. org., - Skočilas, J. org., 2013
 • Konference studentské tvůrčí činnosti 2013 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org., - Sobotová, J. org., 2013

2012

 • Konference studentské tvůrčí činnosti 2012 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Kolaříková, M. org., - Petera, K. org., 2012

2011

 • Procesní technika 2011 – Jirout, T. org. - Rieger, F. org. - Šulc, R. org. - Dostál, M. org. - Petera, K. org., - Moravec, J. org., 2011
 • Studentská tvůrčí činnost 2011 – Rieger, F. org. - Moravec, J. org. - Válová, M. org., - Petera, K. org., 2011

2010

 • Procesní technika 2010 – Jirout, T. org. - Rieger, F. org. - Šulc, R. org. - Dostál, M. org., - Moravec, J. org., 2010
 • Studentská tvůrčí činnost 2010 – Rieger, F. org. - Moravec, J. org., - Válová, M. org., 2010

2009

 • International Conference BioFuels for Energetics 2009 – Šulc, R. org. - Jirout, T. org. - Moravec, J. org. - Hoffman, P. org. - Skaličanová, J. org., - Skočilas, J. org., 2009

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2014

 • Poloprovozní míchaný aparát s přestupem tepla – Jirout, T. - Dostál, M., - Moravec, J., 2014

2013

 • Poloprovozní míchaný aparát – Jirout, T. - Dostál, M., - Moravec, J., 2013

2011

 • Míchací zařízení pro smaltované aparáty – Jirout, T. - Moravec, J., 2011

2008

 • Systém míchání velkoobjemových fermentorů pro výrobu bioplynu – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Novák, V., 2008
 • Systém míchání zásobníku křemeliny – Jirout, T. - Moravec, J., 2008

...

2018

 • Agitators operating near the level of the liquid – Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J., - Stelmach, J., 2018