[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Lidé

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

Ing. Michal Netušil, Ph.D.

Michal.Netusil (zavináč) fs.cvut.cz

420724121749
(22 435) 2713

místnost: B1-419, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS12/056/OHK2/1T/12  
  Algoritmy výpočtů vybraných klíčových zařízení výrob bioplynu, zemního plynu a kyseliny dusičné. – Netušil, M. (2012)

Článek v periodiku

2018

 • РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ МЕТОДИКОЙ PSA В ЭНЕРГЕТИКЕ – Ditl, P. - Netušil, M., - Šulc, R., 2018

2016

 • Automotive catalyst production – challenges for chemical engineers – Netušil, M. - Ditl, P., 2016

2014

 • Adsorption Drying of Natural Gas Under High Pressure – Ciahotný, K. - Vagenknechtová, A. - Netušil, M. - Ditl, P., - Prokopová, O., 2014

2012

 • Dehydration of natural gas stored in underground gas storages – Ditl, P. - Netušil, M., 2012
 • Raw gas dehydration on supersonic swirling separator – Netušil, M. - Ditl, P., - Gonzales, C.T., 2012

2011

 • Comparison of three methods for natural gas dehydration – Netušil, M. - Ditl, P., 2011

2010

 • Comparison of methods for dehydration of natural gas stored in underground reservoirs – Netušil, M. - Ditl, P., 2010

Stať ve sborníku

2013

 • Pipeline Transportation – Netušil, M. - Ditl, P., 2013
 • Mísení při šaržovité přepravě ropy – Netušil, M. - Ditl, P., - Maxa, D., 2013

2012

 • Simulace adsorpčního sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., 2012
 • Gas dehydration by supersonic swirling separator – Ditl, P. - Netušil, M. - Stoček, P., - González, C.T., 2012
 • Dehydration of Natural Gas – Netušil, M. - Ditl, P., 2012

2011

 • Přehled adsorpčních technologií pro sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., 2011
 • Sušení plynu pomocí nadzvukových trysek – Netušil, M. - Ditl, P., 2011
 • Energetické porovnání konvenčních metod sušení zemního plynu a představení nové metody – Netušil, M. - Ditl, P., 2011
 • Energetyczne porównanie konwencjonalnych metod suszenia gazu oraz prezentacja nowych metod – Netušil, M. - Ditl, P., - Stoček, P., 2011

2010

 • Dehydration of gas from underground storage reservoirs by adsorption – Netušil, M. - Ditl, P., 2010
 • Metody sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., 2010

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Bilancování a simulace systémů v MS Excel – Ditl, P. - Netušil, M., 2018

2012

 • Natural Gas - Extraction to End Use – Gupta, S.B. ed. - Netušil, M. ed., - Ditl, P. ed., 2012

Kapitola v knize

2012

 • Natural Gas Dehydration – Netušil, M. - Ditl, P., 2012

Certifikovaná metodika, památkový postup

2013

 • Metodika návrhu adsorpčního sušení – Netušil, M. - Ditl, P., 2013
 • Energetické porovnání metod sušení – Netušil, M. - Ditl, P., 2013

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Supersonic Method for Natural Gas Dehydration – Ditl, P. - Netušil, M., 2012

...

2013

 • Adsorption drying of natural gas under high pressure – Ciahotny, K. - Vagenknechtova, A. - Netušil, M. - Ditl, P., - Prokopova, O., 2013