[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Lidé

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Tomas.Jirout (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav procesní a zpracovatelské techniky / Fakulta strojní
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost / Fakulta strojní
člen kolégia / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
člen vědecké rady / České vysoké učení technické v Praze
člen vědecké rady / Fakulta strojní

420770125378
(22 435) 2681

místnost: B1-421, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FV30284  
  Vývoj nové technologie homogenizace vysoko-viskózních disperzí nenewtonovského typu – Jirout, T. (2018-2020)
 • FV10790  
  Biofiltrační jednotka s dielektrickým ohřevem – Jirout, T. (2016-2019)
 • TH01020879  
  Zpracování koncentrovaných odpadních suspenzí z energetických zařízení – Jirout, T. (2015-2017)
 • GA14-18955S  
  Experimentální a teoretická studie konvektivního přenosu tepla v rotujícím turbulentním impaktním proudu – Jirout, T. (2014-2016)
 • TA02011201  
  Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů – Jirout, T. (2012-2014)
 • TA02011251  
  Optimalizace smaltovaných míchacích zařízení z hlediska technologické potřeby uživatele – Jirout, T. (2012-2014)
 • SVK 13/11/F2  
  Procesní technika – Jirout, T. (2011)
 • SVK 08/10/F2  
  Procesní technika 2010 – Jirout, T. (2010)
 • CTU0413712  
  Míchání suspenzí – Jirout, T. (2004)
 • CTU0205312  
  Míchání suspenzí – Jirout, T. (2002)

Článek v periodiku

2019

 • Hydrodynamika cieczy w mieszalniku z ekscentrycznie umieszczonym mieszadłem w dyfuzorze – Stelmach, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2019
 • A practical method for predicting the friction factor of power-law fluids in a rectangular duct – Ayas, M. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2019
 • Diversity of Biogas Plant Realizations – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2019

2018

 • Three-segment electrodiffusion probes for wall shear rate measurements – Kristiawan, M. - El Hassan, M. - Jirout, T., - Sobolík, V., 2018
 • Hydrodynamika w mieszalniku z mieszadłem ze zwiniętymi śrubowo łopatkami wstęgowymi – Stelmach, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2018
 • Equipment for mixing of concentrated sludges – Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., 2018
 • Application of the temperature oscillation method in heat transfer measurements at the wall of an agitated vessel – Solnař, S. - Dostál, M. - Petera, K., - Jirout, T., 2018
 • Economically profitable waste treatment within the concept biorefinery: fiction or reality – Krátký, L. - Azizov, S. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., 2018
 • Lignocellulosic waste treatment in biogas biorefinery with reduced CO2 production: a techno-economic study – Krátký, L. - Azizov, S., - Jirout, T., 2018
 • Možnosti realizace fotobioreaktorů v průmyslovém měřítku – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018

2017

 • Wpływ modyfikacji mieszadła z łamanymi łopatkami na efektywność mieszania – Rieger, F. - Jirout, T., - Stelmach, J., 2017
 • Heat Transfer at the Bottom of a Cylindrical Vessel Impinged by a Swirling Flow from an Impeller in a Draft Tube – Petera, K. - Dostál, M. - Věříšová, M., - Jirout, T., 2017
 • Effect of Organic Solvents on Microalgae Growth, Metabolism and Industrial Bioproduct Extraction: A Review – Miazek, K - Krátký, L. - Šulc, R. - Jirout, T. - Aguedo, M. - Richel, A., - Goffin, D., 2017

2016

 • Mixing waste gypsum suspension – Jirout, T. - Rieger, F., 2016
 • Viscosity measurements of gypsum suspension – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2016
 • Heat Transfer Similarities Between Impinging Jets and Axial-Flow Impellers – Petera, K. - Dostál, M. - Jirout, T., - Fořt, I., 2016
 • Energy-economic analysis of thermal-expansionary pretreatment for its implementation at biogas plant – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016
 • Large eddy simulation of a pitched blade impeller mixed vessel - Comparison with LDA measurements – Vlček, P. - Kysela, B. - Jirout, T., - Fořt, I., 2016
 • Moderní trendy předúprav pro ekonomicky rentabilní biorafinerie – Krátký, L. - Jirout, T., 2016

2015

 • Vliv míchání na elektrickou vodivost povlaků – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Matas, F., 2015
 • Optimalizace systémů tlakových kanalizací pomocí matematického modelování jejich provozních stavů: hydrodynamický model potrubní sítě – Krbec, A. - Jirout, T. - Dostál, M., - Petera, K., 2015
 • Effect of rapid batch decompression on hydrolysate quality after hydrothermal pretreatment of wheat straw – Krátký, L. - Jirout, T., 2015
 • Mechanical disintegration of wheat straw using a roller-plate grinding system with sharp-edged segments – Krátký, L. - Jirout, T., 2015
 • Heat transfer in a jacketed agitated vessel equipped with multistage impellers – Věříšová, M. - Dostál, M. - Jirout, T., - Petera, K., 2015
 • The effect of process parameters during the thermal-expansionary pretreatment of wheat straw on hydrolyzate quality and biogas yield – Krátký, L. - Jirout, T., 2015

2014

 • Mieszanie zawiesin niejednorodnych – Jirout, T. - Rieger, F., - Kuncewicz, C., 2014
 • Analysis of heat transfer in a vessel with helical pipe coil and multistage impeller – Dostál, M. - Věříšová, M. - Petera, K. - Jirout, T., - Fořt, I., 2014
 • Pumping capacity of pitched blade multi-stage impellers – Jirout, T., 2014
 • Energy efficient size reduction technology for wet fibrous biomass treatment in industrial biofuel technologies – Krátký, L. - Jirout, T., 2014
 • Improving specific power consumption for mechanical mixing of feedstock in biogas fermenter by mechanical disintegration of lignocellulosic biomass – Krátký, L. - Jirout, T., 2014

2013

 • Blending characteristics of high-speed rotary impellers – Fořt, I. - Seichter, P. - Pešl, L. - Rieger, F., - Jirout, T., 2013
 • CFD simulation of stirred dished bottom vessel – Vlček, P. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2013
 • Effect of Impeller Shape on Solid Particle Suspension – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Seichter, P., 2013
 • Homogenizacja oraz wytwarzanie suspensji czterołopatkowym mieszadłem nowej konstrukcji – Rieger, F. - Jirout, T. - Kuncewicz, C., - Ceres, D., 2013
 • Mieszanie zawiesin. Wpływ kształtu dna na krytyczną prędkość obrotową mieszadła. – Rieger, F. - Jirout, T., 2013
 • The effect of mechanical disintegration on the biodegradability of wheat straw – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • A study of CFD simulation of the flow pattern in an agitated system with a pitched blade worn turbine – Skočilas, J. - Fořt, I., - Jirout, T., 2013
 • Homogenizační účinky rotačních míchadel – Seichter, P. - Pešl, L. - Fořt, I. - Rieger, F., - Jirout, T., 2013

2012

 • EFFECT OF THE NUMBER OF BLADES ON PARTICLE SUSPENSION WITH PITCHED-BLADE TURBINES – Rieger, F. - Jirout, T., - Ceres, D., 2012
 • SCALE-UP OF MIXING EQUIPMENT FOR SUSPENSIONS – Rieger, F. - Jirout, T., - Ceres, D., 2012
 • From biomas to biogas: a pilot plant technology – Krátký, L. - Jirout, T., 2012
 • The effect of thermal-expansionary hydrolysis on wheat straw treatment – Krátký, L. - Jirout, T., 2012
 • Lab-scale technology for biogas production from lignocellulose wastes – Krátký, L. - Jirout, T., - Nalezenec, J., 2012

2011

 • A study on blending characteristics of axial flow impellers – Fořt, I. - Jirout, T., 2011
 • Wall Shear Rates in Taylor Vortex Flow – Sobolik, V. - Jirout, T. - Hlavica, J., - Kristiawan, M., 2011
 • Components of wall shear rate in wavy Taylor-Couette flow – Kristiawan, M. - Jirout, T., - Sobolík, V., 2011
 • Impeller design for mixing of suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., 2011
 • The relation between the rate of erosion wear of pitched blade impeller and its process characteristics. – Fořt, I. - Jirout, T., 2011
 • Mixing of suspensions with curved blade turbine – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., 2011
 • Biomass size reduction machines for enhancing biogas production. – Krátký, L. - Jirout, T., 2011

2010

 • Flow characteristics of axial high speed impellers – Fořt, I. - Kysela, B., - Jirout, T., 2010
 • Pitched Blade Turbine Efficiency at Particle Suspension – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., 2010
 • Relation between the rate of erosion wear of axial high-speed impellers and their – Fořt, I. - Jirout, T., 2010
 • Mixing of suspensions with pitched six blade turbines – Ceres, D. - Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2010

2009

 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., 2009
 • Scale-up of mixing equipment for suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., 2009
 • Mixing of high-capacity tanks for biofuel production – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., 2009
 • Study of erosion wear of pitched blade impellers in a solid-liquid suspension – Jirout, T. - Fořt, I., 2009

2008

 • An Investigation of the Erosion Wear of Pitched Blade Impellers in a Solid-Liquid suspension – Jirout, T. - Fořt, I., 2008
 • Vlijanije formy lopatok na effektivnost´ suspendirovanija bystrochodnych mešalok – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., 2008

2006

 • Elektrodyfuzyjna metoda identyfikacji warstwy osadzonych w aparatach cząstek – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Rzyski, E., 2006
 • Electrochemical Measurement of the Impeller Speed for Off-Bottom Suspension in a Dish-Bottomed Vessel – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., 2006

2005

 • Study of erosion wear of pitched blade impellers in a solid-liquid suspension – Fořt, I. - Jirout, T. - Cejp, J. - Čuprová, D., - Rieger, F., 2005
 • Effect of Mixing on the Character of Ceramic Suspension and Properties of Ceramic Bodies Prepared by Slip Casting Method – Andertová, J. - Jirout, T. - Rieger, F. - Havrda, J., - Sticha, T., 2005
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F. - Sinevič, V. - Špidla, M. - Sobolík, V., - Tihon, J., 2005
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Tatíček, F., 2005

2004

 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Šmíd, O., 2004

2002

 • Study of Pumping Capacity of Pitched Blade Impellers – Fořt, I. - Jirout, T. - Sperling, R. - Jambere, S., - Rieger, F., 2002
 • Mieszanie zawiesin. Dobór mieszadla i zbornika – Rieger, F. - Jirout, T., - Rzyski, E., 2002
 • Mieszadla z lamanymi lopatkami. Wplyw liczby lopatek na wytwarzanie zawiesin – Jirout, T. - Rieger, F., - Rzyski, E., 2002
 • Komputerowe wspomaganie projektowania urzadzen mieszajacych – Jirout, T. - Weiglhofer, W. - Bíla, J., - Rieger, F., 2002

2001

 • Study of Blonding Efficiency of Pitched Blade Impellers – Fořt, I. - Jirout, T. - Rieger, F. - Allner, R., - Sperling, R., 2001

2000

 • Vliv tvaru lopatek na suspendační účinky třílopatkových míchadel – Jirout, T. - Rieger, F., 2000

Stať ve sborníku

2019

 • Effect of geometry design on fluid flow, power consumption and strain rate of rotor-stator mixer – Kolomiets, A. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2019
 • Novel trends in flat panel photobioreactor´s designing – Krátký, L. - Bělohlav, V. - Žáková, T., - Jirout, T., 2019
 • Prediction tool for gasification produced gas composition – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Milling of materials on the base of cellulose – Peciar, P. - Fekete, R. - Peciar, M., - Jirout, T., 2019
 • Gasification product prediction tool and perspective syngas utilization technologies for biomass gasification produced syngas – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Energy Optimization of Fermenter Mixing - Effect of Vessel-Agitator Arrangement – Jirout, T., 2019
 • Hydrodynamics as a Tool to Remove Biofilm in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Numerical analysis of hydrodynamic conditions in pilot flat-panel photobioreactor: operating and design parameters influence on the microalgae cultivation – Bělohlav, V. - Jirout, T. - Krátký, L. - Uggetti, E., - Díez-Montero, R., 2019
 • Equipment for microalgae primary dewatering and separation using gravitational and centrifugal forces – Bělohlav, V. - Jirout, T., 2019
 • Elimination of Biofilm Formation in Flat-Panel Photobioreactor by Hydrodynamics – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2019
 • Machines and Apparatuses for CCU Technologies: A Current Technical Maturity and Future Perceptivity – Krátký, L. - Jirout, T. - Bělohlav, V. - Žáková, T., - Ronzón Tirado, J., 2019
 • Užití statických směšovačů při úpravě a čištění vod – Ditl, P. - Jirout, T., 2019

2018

 • The influence of mixing on the functional properties of antistatic coatings containing nanoparticles – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V., - Jirout, T., 2018
 • Microalgal Biofouling Removal by Hydrodynamics in Tubular Photobioreactor – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • From chemistry to technology – biomass gasification product gas cleaning and utilization – Seghman, P. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Biogas Biorefinery: Techno-economic analysis – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Agitation of viscoplastic fluid in an in-line mixer – Ayas, M. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2018
 • Agitation of yield stress fluids using an rotor-stator mixer – Ayas, M. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2018
 • Numerical investigation of hydrodynamic conditions in a pilot flat panel photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Heat Transfer Measurement with Temperature Oscillation Method – Solnař, S. - Dostál, M., - Jirout, T., 2018
 • Rotor-stator equipment for high viscosity dispersions – Kolomiets, A. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2018
 • Lignocellulosic waste treatment in biogas biorefinery with reduced CO2 production: a techno-economic study. – Krátký, L. - Azizov, S., - Jirout, T., 2018
 • Optimalizace homogenizace viskózy – Mrázek, D. - Kovač, D. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Methodology of agitator design for large-volume bioreactors – Jirout, T., 2018
 • Technical study of pilot plant and industrial photobioreactors – Žáková, T. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Numerical Investigation of Hydrodynamic Conditions in a Pilot Tubular Photobioreactor – Bělohlav, V. - Uggetti, E. - Díez-Montero, R. - García, J. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Syngas transformation technologies to produce biofuels and biochemicals - A techno-economic review – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Conceptual design of lignocellulosic bioethanol biorefinery - A rentability study – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Technická štúdia poloprevádzkových a priemyselných fotobioreaktorov – Žáková, T. - Krátký, L., - Jirout, T., 2018
 • Mechanistic models of drop break-up – Kolomiets, A. - Jirout, T., 2018
 • Techno-economical potential of CO2 to lipids conversion technology using algae – Krátký, L. - Formánek, R. - Bělohlav, V. - Šulc, R., - Jirout, T., 2018
 • Ekonomicky rentabilní zpracování odpadů v konceptu biorafinerie: fikce nebo skutečnost? – Krátký, L. - Seghman, P. - Formánek, R., - Jirout, T., 2018

2017

 • Determination of shear viscosity by slit rheometer – Ayas, M. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2017
 • Liquid circulation in a stirred system with an axial flow impeller and a cylindrical draft tube – Fořt, I. - Vlček, P., - Jirout, T., 2017
 • Simulation of Flow and Design of Agitated Large-Volume Biorectors – Jirout, T. - Potočiar, O., 2017
 • Heat transfer distributions on the falt bottom of agitated vessel measured with temperature oscillation method – Solnař, S. - Dostál, M., - Jirout, T., 2017
 • Scale-up procesov v bioreaktoroch – Žáková, T. - Jirout, T. - Fekete, R., - Bělohlav, V., 2017
 • Lignocelulózová bioetanolová biorafinerie – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2017
 • Numerical investigation of hydrodynamic conditions in a flat panel photobioreactor – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2017
 • Heat transfer measurements with TOIRT method – Solnař, S. - Petera, K. - Dostál, M., - Jirout, T., 2017
 • Operational and Design Parameters of Microalgae Cultivation Systems for Its Application in Industrial Scale – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2017
 • Biogas Biorefinery: Techno-Economic Analysis of Several Paths – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2017
 • Biorefinery: A Critical Technical Review – Krátký, L. - Jirout, T., - Kutsay, A., 2017
 • Technology of biogas production as a biorefinery concept – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2017
 • Možnosti realizace fotobioreaktorů v průmyslovém měřítku – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2017
 • Perspektivita zpracování odpadů v biorafineriích – Krátký, L. - Jirout, T., - Kutsay, A., 2017

2016

 • Axial solid concetration profile in an agitated vessel – Ayas, M. - Jirout, T., 2016
 • Large eddy simulation of homogenization process in a pitched blade impeller mixed vessel – Vlček, P. - Jirout, T., 2016
 • CFD simulation of flow in a mixing device with a draft tube – Vlček, P. - Jirout, T., 2016
 • Biorefinery: An economic feasible waste transformation technology – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016
 • Viscosity Measurements of Gypsum Suspensions – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2016
 • Heat transfer and characteristic flow regions similarities between impinging jets and axial-flow impellers – Věříšová, M. - Dostál, M. - Petera, K., - Jirout, T., 2016
 • Heat transfer measurements with TOIRT method – Solnař, S. - Petera, K. - Dostál, M., - Jirout, T., 2016
 • Biorefinery: An economic feasible waste transformation technology? – Kutsay, A. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016
 • Moderní trendy předúprav pro ekonomicky-rentabilní biorafinerie – Krátký, L. - Jirout, T., 2016

2015

 • THE INFLUENCE OF A MIXING METHOD IN PREPARATION OF ANTISTATIC COATING MATERIALS ON A RESULTING ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF COATINGS – Zoubek, M. - Kudláček, J. - Kreibich, V. - Jirout, T. - Matas, F., - Car, Z., 2015
 • Měření reologického chování suspenzí sádrovce – Moravec, J. - Rieger, F., - Jirout, T., 2015
 • CFD simulace proudění v míchacím zařízení s usměrňovačem toku – Vlček, P. - Jirout, T., 2015
 • Convective local heat transfer in rotating impinging jet – Věříšová, M. - Dostál, M., - Jirout, T., 2015
 • Simulation of a Pitched Blade Impeller Mixed Vessel –Comparison of LES, DES and RANS simulation with LDAmeasurements – Vlček, P. - Jirout, T., - Kysela, B., 2015
 • Heat transfer simulation between impinging jet and axial flow impeller – Dostál, M. - Petera, K. - Jirout, T., - Fořt, I., 2015
 • Large Eddy Simulation of a Pitched Blade Impeller Mixed Vessel - Comparison with LDA Measurements – Vlček, P. - Jirout, T., - Kysela, B., 2015

2014

 • Mixing of heterogeneous suspensions. – Jirout, T. - Rieger, F., 2014
 • Measurement of Heat Transfer Coefficient in Agitated Vessel with Helical Pipe Coil – Dostál, M. - Petera, K. - Věříšová, M., - Jirout, T., 2014
 • Steady CFD simulation of central vortex formation at the free surface in the vessel without baffles stirred by impeller with three curved blades – Vlček, P. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2014
 • Steady CFD simulation of central vortex formation at the free surface in the vessel without baffles stirred by impeller with three curved blades – Vlček, P. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2014
 • Designing of Mixing Equipment, Reactors and Bioreactors – Jirout, T. - Jiroutová, D., 2014
 • The impact of thermal-expansionary pretreatment on methane yield of wheat straw – Krátký, L. - Jirout, T., 2014
 • Stanovení tvaru víru pomocí CFD v nádobě bez narážek míchané radiálním a axiálním míchadlem – Vlček, P. - Jirout, T., 2014
 • Heat Transfer in Jacketed Agitated Vessel Equipped with Multistage Impellers – Věříšová, M. - Dostál, M. - Jirout, T., - Petera, K., 2014
 • Steady CFD simulation of central vortex formation at the free surface in the vessel without baffles stirred by impeller with three curved blades – Vlček, P. - Jirout, T., 2014

2013

 • Heat transfer in agitated vessel with multistage axial flow impeller – Petera, K. - Dostál, M., - Jirout, T., 2013
 • Flow modelling of pressurized sewerage system - stationary approach – Petera, K. - Dostál, M. - Jirout, T., - Šulc, R., 2013
 • CFD simulace tvorby víru na volné hladině v nádobě bez narážek míchané třílopatkovým míchadlem se zakřivenými lopatkami – Vlček, P. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2013
 • Model suspension for measurements of process characeteristics of impellers used for mixing of sludge suspensions – Moravec, J. - Rieger, F. - Jirout, T., - Pešl, Luboš, 2013
 • Vliv termicko-expanzní předúpravy na biodegradabilitu pšeničné slámy – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Scale-up of mixing equipment fo suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., - Ceres, D., 2013
 • Thermal-Expansionary Hydrolysis: The Effective Pre-treatment of Biomass in Biogas Plants – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Thermal-Expansionary Hydrolysis: The Effective Pre-treatment of Biomass in Biogas Plants – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Scale - up of Stirred Tank with Floating Particles – Svačina, O. - Jirout, T., 2013
 • Modelování turbulentního proudění – Vlček, P. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2013
 • Vliv mechanické dezintegrace pšeničné slámy na výtěžnost bioplynu – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Numerical simulation of fluid flow in a stirred vessel using FLUENT – Vlček, P. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2013
 • Macerator - the new solution for disintegration of biomass at biogas plants. – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • The impact of thermal-expansionary hydrolysis on the biodegradability of wheat straw. – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Vliv termicko-expanzní hydrolýzy na strukturu biomasy – Celar, H. - Krátký, L., - Jirout, T., 2013

2012

 • The Effect of the Stirred Vessel Geometry Arrangement on the Drawdown of Floating Particles – Svačina, O. - Jirout, T., 2012
 • PUMPING CAPACITY OF PITCHED BLADE MULTI-STAGE IMPELLERS – Jirout, T., 2012
 • Poloprovozní zařízení s bočními míchadly – Krátký, L. - Jirout, T., - Dostál, M., 2012
 • HOMOGENIZATION AND SUSPENSION EFFICIENCY OF HYDROFOIL IMPELLER TX 535 – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Pešl, L., 2012
 • Flow chracteristics of axial high-speed impellers – Fořt, I. - Kysela, B., - Jirout, T., 2012
 • STUDY OF CFD SIMULATION OF THE FLOW PATTERN IN AN AGITATED SYSTEM WITH A PITCHED BLADE WORN IMPELLER – Skočilas, J. - Fořt, I., - Jirout, T., 2012
 • CFD SIMULATION OF FLUID FLOW IN AN AGITATED SYSTEM WITH A PITCHED BLADE WORN IMPELLER – Skočilas, J. - Fořt, I., - Jirout, T., 2012
 • Termicko-expanzní hydrolýza pšeničné slámy – Krátký, L. - Jirout, T., 2012
 • Lab-scale technology for biogas production from lignocellulose wastes – Krátký, L. - Jirout, T., - Nalezenec, J., 2012
 • Thermal - expansionary hydrolysis of wheat straw as a step to enhance biogas production. – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M., - Šulc, R., 2012
 • Effect of blade number on particle suspension with pitched blade turbines – Rieger, F. - Ceres, D., - Jirout, T., 2012

2011

 • Míchání suspenzí částic lehčích než kapalina – Svačina, O. - Jirout, T., 2011
 • Laboratorní zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu substrátů při výrobě biopaliv – Krátký, L. - Jirout, T., - Dostál, M., 2011
 • On relationship between the rate of erosion wear of axial high-speed impellers and their process characteristics – Fořt, I. - Jirout, T., 2011
 • Srovnání čerpacích a cirkulačních účinků míchadel pro suspendaci – Rieger, F. - Jirout, T., - Fořt, I., 2011
 • CFD model proudění v nádobě se čtyř lopatkovým axiálním míchadlem – Skočilas, J. - Fořt, I., - Jirout, T., 2011
 • Study of convective flow of axial high-speed impellers – Fořt, I. - Kysela, B., - Jirout, T., 2011
 • Laboratorní zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu surovin – Krátký, L. - Jirout, T., 2011
 • HOMOGENIZATION AND SUSPENSION EFFICIENCY OF HYDROFOIL IMPELLER TX 445 – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Mazoch, Jiří, 2011
 • Homogenization and suspension efficiency of hydrofoil impeller TX 335 – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Seichter, Pavel, 2011
 • Homogenization and suspension efficiency of hydrofoil impeller TX 335 – Rieger, F. - Jirout, T. - Ceres, D., - Seichter, Pavel, 2011

2010

 • On relationship between the rate of erosion wear of axial high-speed impellers and their process characteristics – Fořt, I. - Jirout, T., 2010
 • On relationship between the rate of erosion wear of axial high-speed impellers and their process characteristics – Fořt, I. - Jirout, T., 2010
 • Relation between the rate of erosion wear of axial high-speed impellers and their – Fořt, I. - Jirout, T., 2010
 • Spatial mapping of wall velocity gradients for wavy Taylor-Couette flow – Kristiawan, M. - Jirout, T., - Sobolik, V., 2010
 • Mebránové separace v Taylor-Couette proudění – Svačina, O. - Jirout, T., 2010
 • Inovace kruhového vibračního dna – Nalezenec, J. - Jirout, T., 2010
 • Vliv erozivního opotřebení lopatek míchadla na jeho procesní charakteristiky – Kovářik, M. - Fišer, P., - Jirout, T., 2010
 • Erosion wear of pitched blade impellers in a solid-liquid suspension – Jirout, T. - Fořt, I., 2010
 • Review of biomass size reduction machines – Krátký, L. - Jirout, T., 2010
 • Wall shear rate components for wavy Taylor-Couette flow – Kristiawan, M. - Jirout, T. - El Faye, A., - Sobolik, V., 2010
 • Pitched blade turbine efficiency at particle suspension – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., 2010
 • Zařízení pro předúpravu surovin při výrobě biopaliv – Krátký, L. - Jirout, T., 2010
 • Laboratorní zařízení pro výrobu biopaliv. – Krátký, L. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2010

2009

 • Mechanically agitated systém - a device for measurement of abrasion wear in solid-liquid suspension. – Fořt, I. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Měsíček, P., 2009
 • An investigation of the erosion wear of pitched blade impellers in a solid-liquid suspension – Jirout, T. - Fořt, I., 2009
 • Mechanicky promíchávaný systém- zařízení ke stanovení rychlosti abrazivního opotřebení tělesa ponořeného v suspenzi tuhé fáze v kapalině – Fořt, I. - Kreibich, V. - Jirout, T., - Měsíček, P., 2009
 • Příkon při míchání suspenzí – Ceres, D. - Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2009
 • Hydrolysis of Lignocellulosic Plants and Wastes for Biofuel Production – Jirout, T. - Kokrehelová, K., - Skočilas, J., 2009
 • Study of Mixing in Biogas Reactors – Jirout, T. - Rieger, F., - Moravec, J., 2009
 • Suspendace v míchacích zařízeních - optimalizace jejich konstrukčního uspořádání – Jirout, T. - Rieger, F., 2009

2008

 • AN INVESTIGATION OF THE EROSION WEAR OF PITCHED BLADE IMPELLERS IN A SOLID-LIQUID SUSPENSION – Jirout, T. - Fořt, I., 2008
 • Enzymatická hydrolýza lignocelulózových plodin a odpadů pro výrobu biopaliv – Jirout, T. - Kokrhelová, K., - Antonov, V., 2008
 • Optimalizace konstrukce míchadel pro míchání suspenzí s užitím elektrodifúzní metody sledování průběhu suspendace – Ceres, D. - Jirout, T., - Rieger, F., 2008
 • Approach to design of mixing equipment for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2008
 • Mixing system for highly concentrated fine-grained suspensions – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Krátký, L., 2008
 • Scale-Up of Mixing Equipment for Suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., 2008
 • Dispersion Methods and Equipment for Carbon Nanoparticles Composite – Čuprová, D. - Černý, M., - Jirout, T., 2008

2007

 • Electrochemical Identification of Particle Layer Sediment in Reactors and Bioreactors – Jirout, T. - Rieger, F., 2007
 • Volba míchacího systému pro míchání vysoce koncentrovaných suspenzí – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2007
 • Pravidla pro zvětšování měřítka při návrhu zařízení pro míchání suspenzí – Jirout, T. - Rieger, F., 2007
 • Vliv viskozity kapalné fáze suspenze na aplikaci elektrodifúzní metody pro identifikaci stavu vznosu – Píchová, K. - Jirout, T., - Rieger, F., 2007
 • Studium erozivního opotřebení lopatek míchadla - vliv velikosti částic a koncentrace pevné fáze v míchané suspenzi – Jirout, T. - Fořt, I., - Ryba, M., 2007
 • Vliv tvaru lopatek na suspendační účinky rychloběžných míchadel – Ceres, D. - Jirout, T. - Rieger, F., - Seichter, P., 2007

2006

 • Effect of Particle Content on Mixing of Fine Suspensions – Rieger, F. - Moravec, J., - Jirout, T., 2006
 • Míchání jemnozrnných suspenzí – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2006
 • Elektrodifúzní metoda identifikace vrstvy usazených částic v aparátech se suspenzemi – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., 2006
 • Effect of Vessel Bottom Shape on Particle Suspension with High Concentrated Suspensions – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2006
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension - Effect of Electrolyte Properties – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., 2006
 • Studium erozivního opotřebení lopatek míchadla - vliv materiálu lopatekmíchadla na jejich erozivní opotřebení – Jirout, T. - Fořt, I. - Čuprová, D. - Cejp, J., - Rieger, F., 2006
 • Míchání koncentrovaných suspenzí - užití etážových míchadel – Jirout, T. - Rieger, F., - Procházka, J., 2006
 • Míchání koncentrovaných suspenzí - vliv tvaru dna – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2006

2005

 • Equipment for Efficient Mixing of Suspensions – Rieger, F. - Jirout, T., 2005
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F. - Sinevič, V. - Špidla, M. - Sobolík, V., - Tihon, J., 2005
 • Study of Erosion Wear of Pitched Blade Impellers in a Solid-liquid Suspension – Fořt, I. - Jirout, T. - Cejp, J. - Čuprová, D., - Rieger, F., 2005
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for off-Bottom Suspension in Dish Bottomed Vessel – Jirout, T. - Moravec, J., - Rieger, F., 2005
 • Effect of Mixing on the Character of Ceramic Suspension and Properties of Ceramic Bodies Prepared by Slip Casting Method – Andertová, J. - Jirout, T. - Rieger, F. - Havrda, J., - Sticha, T., 2005
 • Vliv velikosti a koncentrace částic na suspendační charakteristiku šestilopatkového míchadla v nádobě s rovným dnem – Moravec, J. - Jirout, T., - Rieger, F., 2005
 • Vliv materiálu lopatek míchadla na jejich erozivní opotřebení – Jirout, T. - Fořt, I. - Čuprová, D. - Cejp, J., - Rieger, F., 2005
 • Modifikace tokového chování vodných suspenzí elektrárenských popílků – Andertová, J. - Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J., - Sucháč, R., 2005

2004

 • Aplikace postupu integrovaného inženýrství na navrhování míchacího zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Tatíček, F. - Šmíd, O., - Zralý, M., 2004
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for Off-Bottom Suspension – Moravec, J. - Jirout, T. - Rieger, F., - Sobolík, V., 2004
 • Critical Agitator Speed for Suspension of Solid Particles – Jirout, T. - Rieger, F., 2004
 • Suspendační účinky axiálních míchadel s tvarovanými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., 2004
 • Electrochemical and Visual Measurement of Particle Suspension with Pitched Six-Blade Turbine – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Heiser, M., 2004
 • Computer Aided Design of Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Jirout, T. - Bauma, V. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M., - Dostál, M., 2004
 • Effect of Design and Process Parameters on Manufacturing Cost of Mixing Equipment – Rieger, F. - Jirout, T. - Zralý, M. - Šmíd, O. - Mádl, J., - Tatíček, F., 2004

2003

 • Particle Suspension with Pitched Three-Blade Turbine – Jirout, T. - Rieger, F., 2003
 • Particle Suspension with Pitched Three-Blade Turbine – Jirout, T. - Rieger, F., 2003
 • Aplikace elektrodifúzní diagnostiky na sledování průběhu suspendace – Jirout, T. - Sobolík, V., - Rieger, F., 2003
 • Electrochemical Measurement of Impeller Speed for Off-Bottom Suspension – Jirout, T. - Sobolík, V., - Rieger, F., 2003
 • Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., 2003
 • Počítačová podpora navrhování míchacích zařízení. Procesně - konstrukční část – Jirout, T. - Thomayer, J. - Dostál, M., - Rieger, F., 2003
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F. - Zralý, M. - Šmíd, O., - Dostál, M., 2003
 • Čerpací účinky lopatkových míchadel s rovnými šikmo skloněnými lopatkami – Fořt, I. - Jirout, T. - Rieger, F. - Sperling, R., - Jambere, S., 2003
 • The Effect of Concentration on Axial Impeller Speed for Particle Suspension – Rieger, F. - Jirout, T. - Ditl, P. - Kysela, B. - Sperling, R., - Jembere, S., 2003
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Zralý, M. - Šmíd, O. - Rieger, F. - Jirout, T. - Mádl, J. - Tatíček, F., - Dostál, M., 2003

2002

 • Mixing of Suspensions – Jirout, T. - Rieger, F., 2002
 • Integrovaný návrh míchacích zařízení – Rieger, F. - Jirout, T., 2002
 • LDA Measurement of Axial Velocity Profile in Tall Vessels with a Draught Tube – Brož, J. - Severa, M. - Jirout, T., - Rieger, F., 2002
 • Pumping Capacity of Axial-Flow Impellers – Jirout, T. - Rieger, F., - Jembere, S., 2002
 • Suspendační účinky míchadel – Jirout, T. - Rieger, F., 2002
 • Suspension Efficiency of Axial Impellers – Jirout, T. - Kysela, B. - Rieger, F. - Ditl, P. - Sperling, R., - Jembere, S., 2002
 • Study of Blending Efficiency of Pitched Blade Impeller – Fořt, I. - Jirout, T. - Rieger, F. - Allner, R., - Sperling, R., 2002
 • Course of Particle Suspension with Axial-Flow Impeller – Jirout, T. - Rieger, F., 2002
 • Integrated Engineering - Computer Aided Mixing Equipment Design – Jirout, T. - Weiglhofer, W. - Bíla, J., - Rieger, F., 2002

2001

 • Příkonové charakteristiky šroubových míchadel ve vodícím válci – Jirout, T. - Brož, J., - Rieger, F., 2001
 • Vliv sklonu lopatek na suspendační účinky třílopatkového míchadla se šikmými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., 2001
 • Particle Suspesion with Treepitched Blade Turbine – Jirout, T. - Rieger, F., 2001
 • Influence of Liquid Level on Suspension in Mixing Equipment – Jirout, T. - Rieger, F., 2001
 • Vliv počtu lopatek na suspendační účinky míchadel s rovnými lomenými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., 2001

2000

 • Vliv výšky narážek nade dnem na suspenzační účinky míchadel – Jirout, T. - Major, M. - Karcz, J., - Rieger, F., 2000
 • Měření příkonových charakteristik šroubových míchadel ve vodícím válci – Jirout, T. - Brož, J., - Rieger, F., 2000

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Rozprašovací sušárna s řiditelným tokem – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2019

2015

 • Míchací zařízení zejména pro smaltované aparáty – Jirout, T. - Dostál, M. - Moravec, J. - Daniel, Z., - Zvolánek, T., 2015
 • Zařízení pro efektivní ohřev a chlazení ve štíhlých nádobách – Jirout, T. - Rieger, F., - Dostál, M., 2015

2014

 • Míchací zařízení pro homogenizaci heterogenních suspení – Jirout, T. - Rieger, F., 2014

2013

 • Axiální míchadlo s tvarovanými lopatkami, zejména pro smaltované aparáty – Jirout, T., 2013

2012

 • Axiální míchadlo s velkoplošnými lomenými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Hydrocyklon pro odlučování koksu – Jirout, T. - Krátký, L., - Marcalíková, L., 2018
 • Systém měření a regulace demonstrátoru – Skočilas, J. - Jirout, T. - Hoffman, P., - Mlejnek, P., 2018
 • Demonstrátor - sprejová sušárna TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2018

2017

 • Variabilní jednotka pro separaci kapalné a tuhé fáze – Krátký, L. - Jirout, T., - Procházka, P., 2017
 • Laboratorní jednotka pro testování životnosti stlačovaných ucpávek – Krátký, L. - Procházka, P., - Jirout, T., 2017

2015

 • Zařízení pro stanovení tlakové ztráty při průtoku kapaliny porézní vrstvou – Jirout, T. - Krátký, L., 2015

2013

 • Zařízení pro míchání heterogenních suspenzí – Jirout, T. - Rieger, F., 2013

2012

 • Potrubní trať pro měření hydraulických ztrát – Moravec, J. - Dostál, M., - Jirout, T., 2012
 • Experimentální zařízení pro modelování míchacích procesů v reaktorech a zásobnících v technologii výroby PVC – Jirout, T., 2012
 • Axiální míchadlo s tvarovanými lopatkami pro smaltované aparáty – Jirout, T., 2012
 • Axiální míchadlo s velkoplošnými lomenými lopatkami – Jirout, T. - Rieger, F., 2012
 • Statický směšovač pro turbulentní proudění – Jirout, T., 2012
 • Elektrodifúzní metoda měření průběhu suspendace – Jirout, T. - Moravec, J., 2012

2011

 • Laboratorní testovací jednotka výtěžnosti bioplynu – Krátký, L. - Šulc, R. - Jirout, T., - Dostál, M., 2011

2010

 • Zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M., - Skočilas, J., 2010
 • Laboratorní fermentor pro výrobu biopaliv – Krátký, L. - Jirout, T. - Dostál, M. - Skočilas, J., - Šulc, R., 2010

Software

2013

 • Software pro modelování chování systému tlakové kanalizační sítě – Dostál, M. - Petera, K., - Jirout, T., 2013

Zpráva

2018

 • návrh a optimalizace zásobníku koksu – Jirout, T., 2018
 • Hydrocyklon pro modelování koksu – Marcalíková, L. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Průběžná zpráva o shrnutí výsledků v Etapě I projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2018
 • Protokol o zkušebním měření projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2018
 • Experimental tests of separation unit in configuration - FITO cartridge, nutsch – Krátký, L. - Procházka, P., - Jirout, T., 2018

2017

 • Studie míchání fermentorů pro výrobu bio-etanolu – Jirout, T., 2017
 • Hydrodynamika a přestup tepla v laboratorní biofiltrační jednotce – Jirout, T. - Krátký, L., - Štancl, J., 2017
 • Overview of facilitation of material flow from hopper – Jirout, T. - Jiroutová, D., 2017
 • Reologické vlastnosti směsí UHPC – Moravec, J. - Jirout, T., 2017
 • Optimalizace procesů a zařízení v lince přípravy viskózy – Jirout, T. - Krátký, L., 2017
 • Výkresová dokumentace projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2017
 • Výpočtová zpráva návrhu rozprašovací sušárny projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 Koncepce a pevnostní výpočty – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2017
 • Výpočtová zpráva návrhu rozprašovací sušárny projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Hoffman, P. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2017
 • Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“ – Krátký, L. - Jirout, T. - Hrdlička, F. - Novák, L. - Hoffman, P., - Skočilas, J., 2017
 • Odborné posouzení záměru realizace projektu „Výroba minerálního oleje Šternberk“ - ODBORNÉ POSTŘEHY – Krátký, L. - Šulc, R., - Jirout, T., 2017
 • Laboratorní technologie pro expanzní destilaci PET odpadů – Krátký, L. - Jirout, T., - Bělohlav, V., 2017
 • Návrh technologie výroby prášku PEI pro 3D tisk – Krátký, L. - Jirout, T., 2017
 • Separability factor of gravity settler without central disc – Krátký, L. - Jirout, T., - Procházka, P., 2017
 • Stanovení odlučivosti separátoru v konfiguraci gravitačního usazováku – Krátký, L. - Jirout, T., - Procházka, P., 2017
 • Utěsňování hřídelů míchadel tlakových nádob zpracovávajících abrazívní materiály – Krátký, L. - Procházka, P. - Jirout, T., - Moravec, J., 2017
 • Vývoj demonstrační linky technologie výroby biouhlu termickým rozkladem kalů z ČOV – Krátký, L. - Šulc, R., - Jirout, T., 2017
 • Etapa III – Basic design nového zařízení – Skočilas, J. - Jirout, T., - Hoffman, P., 2017
 • Etapa II - návrh opatření vedoucí k optimalizaci procesu – Skočilas, J. - Jirout, T., - Hoffman, P., 2017
 • Etapa I – Analýza současného stavu sušení – Skočilas, J. - Jirout, T., - Hoffman, P., 2017

2016

 • Míchání koncentrovaných odpadních suspenzí z energetických zařízení – Jirout, T. - Rieger, F., - Kubíček, O., 2016
 • Porovnání účinnosti míchání smaltovaných míchadel vyrobených různou technologií – Jirout, T. - Moravec, J., 2016
 • Analýza homogenizace a proudění v míchaném reaktoru – Jirout, T. - Skočilas, J., 2016
 • Návrh základních parametrů mechanicky míchaných nádrží pro separaci nečistot z oleje – Jirout, T. - Krátký, L., 2016
 • Deaglomerace mikro a nano prášků v modelovém meřítku – Jirout, T., 2016
 • Filtrace roztoku TEA na výrobě POX – Krátký, L. - Jirout, T., 2016
 • Základní konstrukční uspořádání flash-separátoru – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., 2016
 • Návrh konstrukčního uspořádání expanzní hlavy extrudéru pro flash destilaci PET odpadů – Krátký, L. - Jirout, T., - Moravec, J., 2016
 • Laboratorní testy prototypové trysky II. – Krátký, L. - Jirout, T., 2016
 • Laboratorní testy prototypové trysky I. – Krátký, L. - Jirout, T., 2016
 • Variantní řešení vrtaných trysek pro hasicí systémy – Krátký, L. - Jirout, T., 2016
 • Review of NLGG potential for its application in selected industries – Krátký, L. - Jirout, T. - Moravec, J. - Štancl, J. - Skočilas, J., - Žáková, Terezia, 2016
 • 3D model of containerized sludge dewatering technology intensified by statix mixer – Krátký, L. - Jirout, T., - Žáková, Terezia, 2016
 • Znalecký posudek - Poškození ucpávek CK 738D reaktorů 103.04A/B – Lukavský, J. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016

2015

 • Míchání koncentrovaných odpadních suspenzí z energetických zařízení – Jirout, T. - Rieger, F., 2015
 • Heating optimization of agitated pharmaceutical reactor – Jirout, T. - Rieger, F., 2015
 • Heating optimization of agitated pharmaceutical reactor - Evaluation of present state – Jirout, T. - Rieger, F., 2015
 • Podklady pro návrh a optimalizaci míchacích zařízení na základě v současnosti dostupných znalostí – Jirout, T. - Moravec, J. - Dostál, M. - Věříšová, M., - Vlček, P., 2015
 • Návrh míchání chemického reaktoru – Jirout, T. - Skočilas, J., 2015
 • Míchání koncentrovaných odpadních suspenzí z energetických zařízení - modelové míchané aparáty se standardizovanou geometrickou konfigurací – Jirout, T. - Rieger, F., 2015
 • Analýza možných zdrojů CO ve spalinách šachtové pece a možnosti jeho likvidace – Šulc, R. - Jirout, T., 2015
 • Modulární fermentor 0,5m3 – Krátký, L. - Vlček, P. - Štancl, J., - Jirout, T., 2015
 • CFD simulace proudění v konstrukčně modifikovaném vstupním prostoru quenchové vody ve filtru F1201 – Krátký, L. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2015
 • Variantní řešení separátorů koksových částic z quenchového oleje – Krátký, L. - Jirout, T., - Skočilas, J., 2015
 • Hydraulické charakteristiky koksových částic z quenchového oleje – Krátký, L. - Jirout, T., 2015
 • Pevnostní analýza vnitřního výměníku tepla – Krátký, L. - Jirout, T., 2015
 • Pevnostní analýza titanové vestavby cirkulační odparky – Krátký, L. - Jirout, T., 2015

2014

 • Databáze informací o procesních parametrech smaltovaných míchadel – Jirout, T. - Moravec, J. - Dostál, M. - Zvolánek, T., - Daniel, Z., 2014
 • Návrh hnětače pro přípravu kolagenní hmoty v kontinuálním režimu – Jirout, T. - Moravec, J., - Krátký, L., 2014
 • Analýza použití elektrokoagulace a Fentonovy reakce pro čištění odpadních vod – Šulc, R. - Jirout, T., 2014
 • Experimentální stanovení fyzikálně-chemických vlastností pšeničných a kukuřičných výpalků a fugátů – Krátký, L. - Jirout, T., 2014

2013

 • Experimentální stanovení rokových vlastností pšeničných a kukuřičných výpalků a fugátů – Jirout, T., 2013
 • Míchací zařízení pro zpracování kalových suspenzí – Rieger, F. - Jirout, T., 2013
 • Intenzifikace míchání suspenzí pigmentů – Jirout, T., 2013
 • Experimentální stanovení fyzikálně-chemických vlastností žitných výpalků a fugátů – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Vliv vybraných metod předúprav surovin na výtěžnost bioplynu – Krátký, L. - Jirout, T., 2013
 • Inženýrský návrh cirkulační odparky s mechanickou rekompresí brýdových par, návrh procesního aparátu – Skočilas, J. - Dostál, M., - Jirout, T., 2013
 • Inženýrský návrh cirkulační odparky, rešerše – Skočilas, J. - Dostál, M., - Jirout, T., 2013

2012

 • Studium míchání a míchací zařízení v technologiích čištěné odpadních vod – Jirout, T., 2012
 • Studium míchacích procesů v reaktorech a zásobnících v technologii výroby PVC – Jirout, T. - Pešava, V., 2012

Kvalifikační zpráva

2016

 • Míchání polydisperzních průmyslových suspenzí – Kubíček, O. - Jirout, T., 2016
 • Modelování míchání velkoobjemových reaktorů a zásobníků – Potočiar, O. - Jirout, T., 2016
 • Design of pilot-plant effective photobioreactors – Bělohlav, V. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016

2007

 • Suspendace v míchacích zařízeních - optimalizace jejich konstrukčního uspořádání – Jirout, T., 2007
 • Aspekty navrhování míchacích zařízení pro míchání suspenzí – Jirout, T., 2007

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2015

 • Moderní trendy předúprav biomasy pro intenzifikaci výroby biopaliv druhé generace – Krátký, L. - Jirout, T., 2015

2007

 • Hydromechanické procesy II – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., 2007
 • Hydromechanické procesy I – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., 2007

2005

 • Hydromechanicke procesy II – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., 2005
 • Hydromechanické procesy I – Rieger, F. - Novák, V., - Jirout, T., 2005

Kapitola v knize

2016

 • Designing of Mixing Equipment, Reactors and Bioreactors – Jirout, T. - Jiroutová, D., 2016

Sborník

2010

 • Proceedings of the International Seminat of Fundamental and Application of Chemical Engineering - ISFAChE 2010 – Jirout, T. ed., 2010

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2013

 • Procesní technika 2013 – Moravec, J. org. - Rieger, F. org. - Petera, K. org. - Dostál, M. org. - Jirout, T. org. - Šulc, R. org., - Skočilas, J. org., 2013

2011

 • Procesní technika 2011 – Jirout, T. org. - Rieger, F. org. - Šulc, R. org. - Dostál, M. org. - Petera, K. org., - Moravec, J. org., 2011

2010

 • Procesní technika 2010 – Jirout, T. org. - Rieger, F. org. - Šulc, R. org. - Dostál, M. org., - Moravec, J. org., 2010

2009

 • International Conference BioFuels for Energetics 2009 – Šulc, R. org. - Jirout, T. org. - Moravec, J. org. - Hoffman, P. org. - Skaličanová, J. org., - Skočilas, J. org., 2009

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2014

 • Poloprovozní míchaný aparát s přestupem tepla – Jirout, T. - Dostál, M., - Moravec, J., 2014

2013

 • Poloprovozní míchaný aparát – Jirout, T. - Dostál, M., - Moravec, J., 2013
 • Zařízení pro intenzifikaci míchání suspenzí pigmentů – Jirout, T., 2013

2012

 • Míchání kalových nádrží čtvercového a obdélníkového půdorysu – Jirout, T., 2012
 • Komplexní řešení víceúčelového míchání v laminátových nádobách EUROCLAR v technologii úpravy vod – Jirout, T., 2012
 • Dvoustupňové míchání flokulačního reaktoru SBR hydrofoil axiálním míchadlam – Jirout, T., 2012
 • Rychlomísič se statickým směšovačem v technologii úpravy vod – Jirout, T., 2012

2011

 • Míchací zařízení s bočními míchadly – Jirout, T. - Krátký, L., - Dostál, M., 2011
 • Míchací zařízení pro smaltované aparáty – Jirout, T. - Moravec, J., 2011

2010

 • Srážecí reaktor pro výrobu DPG – Ditl, P. - Jirout, T., 2010

2008

 • Systém míchání velkoobjemových fermentorů pro výrobu bioplynu – Jirout, T. - Moravec, J. - Rieger, F., - Novák, V., 2008
 • Systém míchání zásobníku křemeliny – Jirout, T. - Moravec, J., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2019

 • Recent trends in pretreatment technologies for production of lignocellulosic biofuels. – Krátký, L. - Jirout, T., 2019

2018

 • Dizajn fotobioreaktorov a spósoby odstraňovania biofoulingu – Žáková, T. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Numerická simulace hydrodynamických podmínek v hybridním trubkovém fotobioreaktoru – Bělohlav, V. - Jirout, T., - Krátký, L., 2018
 • Konverze CO2 na lipidy z mikrořas pohledem strojního inženýra – Krátký, L. - Formánek, R. - Bělohlav, V. - Šulc, R., - Jirout, T., 2018

2017

 • Biogas plant in biorefinery concept – Krátký, L. - Kutsay, A., - Jirout, T., 2017

2006

 • Study of Erosion Wear of Pitched Blade Impeller in a Solid-Liquid Suspension – Fořt, I. - Jirout, T., - Rieger, F., 2006

...

2019

 • BIOMASS GASIFICATION PRODUCT GAS CLEANING AND UTILIZATION – IMPORTANT CRITERIA FOR SUITABLE TECHNOLOGY SELECTION – Seghman, P. - Krátký, L., - Jirout, T., 2019

2018

 • Agitators operating near the level of the liquid – Rieger, F. - Jirout, T. - Moravec, J., - Stelmach, J., 2018