[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Lidé

prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.

prof. Ing. Rudolf Žitný, CSc.

Rudolf.Zitny (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2555

místnost: F2-2b, Dejvice
místnost: G2-39, Dejvice
místnost: B1-418, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA14-23482S  
  Fyzikální a reologické vlastnosti kolagenní hmoty – Žitný, R. (2014-2016)
 • 90/F3  
  Fyzikální model části vaskulárního systému - disperze látek – Žitný, R. (2010)
 • GA101/06/0535  
  Tepelné zpracování biodegradovatelných látek – Žitný, R. (2006-2008)
 • MSM6840770012  
  Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II – Žitný, R. (2005-2011)
 • GA101/02/0649  
  Modelování přenosu tepla, proudění a dob zdržení v aparátech potravinářského průmyslu – Žitný, R. (2002-2004)
 • IAEA11838  
  RTD software - 4. generace – Žitný, R. (2001-2006)
 • EP0960006258  
  Technicko-technologický park VÚPP - FPBT VŠCHT - FSI ČVUT Praha - prostředek výzkumu nových technologií a techniky – Žitný, R. (1996-2000)
 • EP0960006258  
  Technicko-technologický park VÚPP - FPBT VŠCHT - FS ČVUT – Žitný, R. (1996-1998)
 • IAE10051  
  Analýza struktur proudění - lokalizace a vizualizace toku RIM – Žitný, R. (1998)
 • ZEU 09194  
  Vodovzdornost a biologická odbouratelnost materiálů z voskovitých surovin – Žitný, R. (1998)
 • 0772  
  Středisko FS pro trvalý přístup studentů k informačním zdrojům a přípravu těchto zdrojů – Žitný, R. (1999)

Článek v periodiku

2017

 • EFFECT OF STERILIZATION ON MECHANICAL PROPERTIES OF COLLAGEN-BASED COMPOSITE TUBES – Veselý, J. - Chlup, H. - Grus, T., - Žitný, R., 2017
 • A Universal Dynamic Inflation Test for Soft Tissue, Tissue Analogues and Grafts – Hromádka, D. - Chlup, H. - Nečas, M. - Krajíček, M. - Grus, T., - Žitný, R., 2017
 • Electrical and thermodynamic properties of a collagen solution – Štancl, J. - Skočilas, J. - Landfeld, A. - Žitný, R., - Houška, M., 2017

2016

 • Rheological Properties of Collagen Matter Predicted Using an Extrusion Rheometer – Skočilas, J. - Žitný, R. - Štancl, J. - Dostál, M. - Landfeld, A, - Houška, M, 2016
 • The effect of irradiation on rheological and electrical properties of collagen matter – Landfeld, A - Houška, M - Skočilas, J. - Žitný, R. - Novotná, P - Štancl, J. - Dostál, M., - Chvátil, D, 2016
 • Integral Methods for Describing Pulsatile Flow – Hromádka, D. - Žitný, R., - Chlup, H., 2016
 • INTEGRAL METHODS FOR DESCRIBING PULSATILE FLOW – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2016

2015

 • Squeezing flow of compressible viscoelastic material with partial slip – Skočilas, J. - Landfeld, A. - Žitný, R. - Štancl, J. - Houška, M., - Dostál, M., 2015
 • Effect of Polyvinyl Alcohol Concentration on the Mechanical Properties of Collagen/Polyvinyl Alcohol Blends – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015
 • Finite Element analysis of aortal bifurcation – Kronek, J. - Žitný, R., 2015
 • Unsteady flow of thixotropic collagen substance in pipes – Žitný, R. - Landfeld, A. - Skočilas, J. - Štancl, J. - Flegl, V., - Houška, M., 2015
 • Hydraulic Characteristic of Collagen – Žitný, R. - Skočilas, J. - Štancl, J. - Landfeld, A. - Houška, M. - Flegl, V. - Zachariášová, M., - Jirků, M., 2015
 • Constitutive modeling of human saphenous veins at overloading pressures – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2014

2013

 • Age-related changes in longitudinal prestress in human abdominal aorta – Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., 2013

2012

 • Accuracy of tracer stimulus response experiments in laminar flows – Chlup, H. - Novotný, Pavel, - Žitný, R., 2012
 • LONGITUDINAL PRESTRETCH IN HUMAN INFRARENAL AORTA – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2012
 • Ex vivo coronary stent implantation evaluated with digital image correlation – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Veselý, J., - Lanzer, P., 2012
 • Age estimation based on a combined arteriosclerotic index – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Age-related distribution of longitudinal pre-strain in abdominal aorta with emphasis on forensic application – Horný, L. - Adámek, T. - Veselý, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Konvičková, S., 2012

2011

 • Correlations between Age, Prestrain, Diameter and Atherosclerosis in the Male Abdominal Aorta – Horný, L. - Adámek, T. - Gultová, E. - Žitný, R. - Veselý, J. - Chlup, H., - Konvičková, S., 2011
 • A comparison between exponential and limiting fiber extensibility pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Residence time distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2011
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., 2011

2010

 • Orientations of collagen fibers in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R. - Veselý, J., - Hulan, M., 2010
 • Milk fouling at direct ohmic heating – Štancl, J. - Žitný, R., 2010
 • Starch Foam Expansion in a Closed Mold – Skočilas, J. - Žitný, R., - Šesták, J., 2010
 • Mullins Effect in Aorta and Limiting Extensibility Evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Kronek, J. - Sedláček, R. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010
 • Mechanical properties of artery-artery connection based upon transglutaminase cross-linked gelatin – Kronek, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Beran, M., 2010
 • Constitutive modeling of coronary artery bypass graft with incorporated torsion – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., 2010

2009

 • Heat transfer enhancement in a pipe, using a flow inverter – Žitný, R. - Luong, T., - Šesták, J., 2009

2008

 • Temperature non-uniformities and risk of overheating at a direct ohmic heating of foods – Štancl, J. - Nový, M., - Žitný, R., 2008
 • Properties of Starch Based Foams Made by Thermal Pressure Forming – Štancl, J. - Skočilas, J. - Šesták, J., - Žitný, R., 2008
 • Prediction of the average surface heat transfer coefficient for model foodstuffs in a vertical display cabinet – Houška, M. - Žitný, R. - Lanfeld, A. - Hoke, K. - Kýhos, K., - Severa, J., 2008
 • Prediction of the average surface heat transfer coefficient for model foodstuffs in a vertical cooling cabinet – Hoke, K. - Lanfeld, A. - Severa, J. - Kýhos, K., - Žitný, R., 2008
 • Limiting fiber extensibility model for arterial wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Konvičková, S., 2008
 • Constitutive Equations for Human Saphenous Vein Coronary Artery Bypass Graft – Chlup, H. - Horný, L. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2008
 • Limiting Fiber Extensibility as Parameter for Damage in Venous Wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H. - Adámek, T., - Šára, M., 2008

2007

 • Numerical model for verification of constitutive laws of blood vessel wall – Macková, H. - Chlup, H., - Žitný, R., 2007

2006

 • Identification of material parameters of an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R. - Chlup, H., - Macková, H., 2006
 • Pulse wave velocity in elastic tube – Chlup, H. - Macková, H. - Vilímek, M. - Kubový, P. - Žitný, R., - Konvičková, S., 2006

2004

 • Přímý ohmický ohřev potravin a tvorba úsad – Žitný, R. - Nový, M., 2004
 • Heat Transfer Enhancement and RTD in Pipes with Flow Inversion – Žitný, R. - Luong, T. - Střasák, P., - Šesták, J., 2004
 • Parallel Flow Asymmetries in Heat Exchangers – Žitný, R. - Thýn, J., - Houdek, P., 2004

2002

 • Modelling of Thermal Pressure Forming of Starch-Based Materials – Žitný, R. - Šesták, J. - Tsiapouris, A., - Linke, L., 2002
 • Viscosity and Electrical Conductivity of Concentrated Solutions of Soluble Coffee – Sobolík, V. - Žitný, R. - Tovcigrecko, V. - Delgado, M., - Allaf, K., 2002

2001

 • A Thermoforming Process for Starch Products between two Heating Plates – Tsiapousir, A. - Linke, L. - Žitný, R., - Šesták, J., 2001
 • Viscosity and Electrical Conductivity of Concentrated Solutions of Soluble Cofee – Sobolík, V. - Žitný, R. - Tovčigrečko, V. - Delgado, M., - Allaf, K., 2001
 • Beschreibung des Thermoformprozesses von Starkeprodukten zwischen zwei Heizplatten – Tsiapopuris, A. - Linke, L. - Žitný, R., - Šesták, J., 2001
 • Radioisotope Tracer Study in a Sludge-Hygienization Research Irradiator – Pant, H.J. - Thýn, J. - Valinjkar, O. - Navada, S.V. - Bhatt, B.C., - Žitný, R., 2001

1998

 • RTD Prediction, Modelling and Measurement of Gas Flow in Reactor – Thýn, J. - Ha, J. - Střasák, P., - Žitný, R., 1998

1996

 • Mathematical model of the vacuum cooling of liquids – Houška, M. - Podloucký, Š. - Žitný, R. - Gree, R. - Šesták, J. - Dostál, M., - Burfoot, D., 1996
 • Direct Ohmic Heating in Laminar Flows – Žitný, R. - Šesták, J., 1996

1995

 • Změny viskosity jogurtů ve výrobní lince – Houška, M. - Gree, R. - Kýhos, K. - Žitný, R., - Šesták, J., 1995

1994

 • Vacuum Cooling Process Modelling – Houška, M. - Žitný, R. - Šesták, J., - Jeschke, J., 1994

1993

 • Helical Flow of Power-law Fluids – Dostál, M. - Žitný, R. - Šesták, J., - Houška, M., 1993

1986

 • Anchor-agitated systems: Power input correlation for pseudoplastic and thixotropic fluids in equilibrium – Šesták, J. - Žitný, R., - Houška, M., 1986

1982

 • MIXING OF THIXOTROPIC FLUIDS – Šesták, J. - Houška, M., - Žitný, R., 1982

Stať ve sborníku

2017

 • Simulation of collagen solution flow in rectangular capillary – Kysela, B. - Skočilas, J. - Žitný, R. - Štancl, J. - Houška, M., - Landfeld, A., 2017
 • Flow of bovine collagen in rectangular slit – Skočilas, J. - Žitný, R. - Štancl, J. - Solnař, S. - Houška, M., - Landfeld, A., 2017
 • Lidská perivaskulární tuková tkáň a její vliv na inflačně-extenzní chování břišní aorty – Voňavková, T. - Horný, L., - Žitný, R., 2017

2016

 • Effect of perivascular tissue on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J. - Žitný, R., - Adámek, T., 2016
 • Simulation of Inflation-Extension Test of Abdominal Aorta Surrounded by Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., 2016
 • Human perivascular tissue and its influence on inflation-extension behavior of abdominal aorta – Voňavková, T. - Horný, L. - Veselý, J., - Žitný, R., 2016
 • Measurement of water column velocity and specimen wall velocity – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2016
 • Effect of Sterilization on Mechanical Properties of Collagen-based Biological Composite – Veselý, J. - Chlup, H. - Grus, T., - Žitný, R., 2016
 • Effect of sterilization on mechanical properties of biological composite – Veselý, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Grus, T., 2016
 • Design of extrusion rheometer for viscoelastic materials – Skočilas, J. - Solnař, S. - Landfeld, A. - Žitný, R. - Štancl, J., - Houška, M., 2016
 • Squeezing Flow of Collagen Solution – Effect of Irradiation on Rheological and electrical properties – Štancl, J. - Landfeld, A. - Žitný, R. - Skočilas, J., - Houška, M., 2016

2015

 • Determination of material parameters of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • Constitutive modelling of human perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • Opening Angle of Human Saphenous Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T., - Žitný, R., 2015
 • Mechanical properties of biological composite reinforced by polyester mesh – Veselý, J. - Chlup, H. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015
 • Rheological properties of collagen solution assessed by extrusion process – Skočilas, J. - Žitný, R. - Štancl, J. - Dostál, M. - Houška, M., - Landfeld, A., 2015
 • Squeezing flow of collagen solution – Mathematical model of shear and elastic behavior – Landfeld, A. - Žitný, R. - Skočilas, J. - Štancl, J. - Dostál, M., - Houška, M., 2015
 • Labview measurement software and hardware applicated for extrusional rheometer, creep test and measurement of electrical properties – Štancl, J. - Skočilas, J. - Žitný, R., - Dostál, M., 2015
 • Electrical properties of collagen solution assessed by specific electrical conductivity and dielectric spectroscopy measurement – Štancl, J. - Žitný, R. - Skočilas, J. - Dostál, M. - Landfeld, A., - Houška, M., 2015
 • Uniaxial Tensile Test and Constitutive Modelling of Human Perivascular Adipose Tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Adámek, T. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2015
 • The Influence of the Opening Angle on the Stress Distribution through the Saphenous Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2015

2014

 • Site-Specific Mechanical Properties of Aortic Bifurcation – Kronek, J. - Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Review of approximate solution methods of pulsatile flow in a cylinder – Hromádka, D. - Žitný, R., 2014
 • Inflation tests and modelling of Human Saphenous Veins – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Identification of relaxation parameter of a physical model of vein from fluid transient experimen – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • FE analysis of aortoiliac bifurcation – Kronek, J. - Žitný, R., 2014
 • Approximation solution of 0D pulsatile flow within the capillary – Hromádka, D. - Žitný, R., 2014
 • Uniaxial tensile test of perivascular adipose tissue – Voňavková, T. - Horný, L. - Kulvajtová, M., - Žitný, R., 2014
 • Approximation solution of 0D pulsatile flow within a capillary – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Mechanical properties of polyvinyl alcohol/collagen hydrogel – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Beran, M. - Krajíček, M., - Žitný, R., 2014
 • Possible explanations of hysteresis at hydraulic characteristics in pipes – Žitný, R. - Houška, M. - Landfeld, A. - Skočilas, J., - Štancl, J., 2014
 • Mechanical response of the cross-linked pericardial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Filová, E. - Staňková, L. - Pirk, J. - Bačáková, L., - Žitný, R., 2014
 • Inflation Tests of Vena Saphena Mangna for Different Loading Rates – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2014
 • Constitutive Modelling and Histology of Vena saphena – Veselý, J. - Hadraba, Daniel - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, Tomáš, - Žitný, R., 2014

2013

 • Preservation of tangent modulus of pericardial tissue during cold storage – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2013
 • Collagen structures in pericardium and aortic heart valves and their significance for tissue engineering – Filová, E. - Burdíková, Z. - Staňková, L. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Gultová, E. - Veselý, J. - Horný, L. - Švindrych, Z. - Schorník, D. - Straka, F. - Žitný, R. - Pirk, J., - Bačáková, L., 2013
 • Identification of relaxation parametr of a physical model of vein from fluid transient experiment. In Proceedings of International conference Experimental Fluid Mechanics 2013 – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2013
 • Inflation Test and Histology of Vena Saphena Magna – Veselý, J. - Hadraba, D. - Chlup, H. - Horný, L. - Adámek, T., - Žitný, R., 2013
 • Vliv přítlaku elektrod a napájecí frekvence na přímý ohmický ohřev sekané – Štancl, J. - Lippmann, M., - Žitný, R., 2013
 • Preservation of tangent modulus of pericardial tissue during cold storage – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Adámek, T., - Kulvajtová, M., 2013
 • Přímý ohmický ohřev potravinářských látek – Štancl, J. - Žitný, R., 2013

2012

 • Are cells orientations inside aortic bifurcation usable indicator of macroscopic mechanical properties? – Kronek, J. - Chlup, H. - Hromádka, D., - Žitný, R., 2012
 • The deformation analyses of a NiTiTex – Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Superelastic behaviour of the NiTinol wires – Veselý, J. - Gultová, E. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Analysis of the mechanical properties of the tissue engineered aortic valve – Gultová, E. - Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • What affects vascular branching mechanics? – Kronek, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Identification of relaxation parameter from fluid transient test of a small latex tube – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Identification of relaxation parameter from relaxation test of physical model blood vessel – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Identification of relaxation parameter of a small latex tube – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Structural constitutive model of human vena cava reflecting collagen orientation and waviness – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Adámek, T., 2012
 • Mechanical properties of the NiTitex composite – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • The Deformation Analysis of an Elastomeric Composite Reinforced by Superelastic Wires – Veselý, J. - Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Experimental identification of relaxation parameter from relaxation test of composite tube – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012
 • Identification of relaxation parametr composite tube from fluid transient experiment – Hromádka, D. - Žitný, R., 2012
 • DIC as an Evaluation Tool for in-vitro Coronary Stent Implantation – Horný, L. - Veselý, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2012

2011

 • Water hammer experiment in composite tube – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Model of "aorta-iliac arteries" branching – Kronek, J. - Růžička, P. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2011
 • Inelastic phenomena in soft tissues arteries – Gultová, E. - Žitný, R., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2011
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Collagen Fibers Orientation within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Effect of deformation rate on the Mullins effect in arteries – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • The Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Konvičková, S. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Collagen Orientation and Waviness within the Vein Wall – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • An Anisotropic pseudo-elastic model for the Mullins effect in arterial tissue – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011
 • Longitudinal prestrain in male abdominal aorta from pulse wave velocity viewpoint – Horný, L. - Adámek, T. - Chlup, H. - Žitný, R. - Gultová, E., - Veselý, J., 2011
 • In vitro Coronary Stent Implantation: Vessel Wall-Stent Interaction – Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Gultová, E. - Kronek, J. - Žitný, R. - Voňavková, T. - Adámek, T. - Lanzer, P., - Hromádka, D., 2011
 • Inflation-Extension Test of Silicon Rubber-Nitinol Composite Tube – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • In Situ Longitudinal Pretension in Human Aorta – Horný, L. - Gultová, E. - Adámek, T. - Žitný, R., - Chlup, H., 2011
 • Inflation-extension test of silicon rubber tube reinforced by NiTi wires – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Gultová, E. - Heller, L. - Žitný, R., - Vokoun, D., 2011
 • Identification of constitutive model blood vessel wall from water hammer experiment – Hromádka, D. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H. - Veselý, J. - Kronek, J., - Gultová, E., 2011

2010

 • Milk fouling at direct ohmic heating – Štancl, J. - Žitný, R., 2010
 • Direct ohmic heating of solid foods - effect of contact pressure – Štancl, J. - Žitný, R., - Katalevskyi, A., 2010
 • Residence Time Distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2010
 • Water hammer experiment in artificial blood vessel – Hromádka, D. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2010
 • A pseudo-elastic model for the Mullins effect in human aorta – Gultová, E. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • Analysis of the Internal Structure of Vein – Veselý, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Bifurcation of blood vessels as a shape and material inhomogeneity – Kronek, J. - Horný, L. - Chlup, H. - Gultová, E. - Hromádka, D. - Veselý, J. - Žitný, R., - Otáhal, S., 2010
 • Influence of Torsion on Constitutive Behavior of Arteries – Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • Residual Strains of Arteries as Forensic Index – Adámek, T. - Horný, L. - Chlup, H., - Žitný, R., 2010
 • A distribution of collagen fiber orientations in aortic histological section – Horný, L. - Kronek, J. - Chlup, H. - Žitný, R., - Hulan, M., 2010
 • Mullins effect in human aorta described with limiting extensibility evolution – Horný, L. - Gultová, E. - Chlup, H. - Sedláček, R. - Kronek, J. - Veselý, J., - Žitný, R., 2010

2009

 • Computer-Aided Analysis of Arterial Wall Architecture – Horný, L. - Hulan, M. - Žitný, R. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2009
 • Constitutive Behavior of Coronary Artery Bypass Graft – Horný, L. - Chlup, H. - Žitný, R. - Konvičková, S., - Adámek, T., 2009
 • Strain energy function for arterial walls based on limiting fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., 2009

2008

 • Propagation of a flow pulse in an elastic tube – Macková, H. - Chlup, H., - Žitný, R., 2008
 • Methodology of the pulse wave velocity measurement – Macková, H. - Chlup, H., - Žitný, R., 2008
 • Contact and volumetric heating of potato starch in a closed mould – Skočilas, J. - Žitný, R., 2008
 • Constitutive modeling of arterial wall based on fiber extensibility – Horný, L. - Žitný, R., - Chlup, H., 2008

2007

 • Noninvasive Optical Measurement of Elastic Tube Deformations – Hulan, M. - Chlup, H. - Macková, H., - Žitný, R., 2007
 • NUMERICAL SIMULATION OF FLOW IN AN ELASTIC TUBE – Macková, H. - Chlup, H., - Žitný, R., 2007
 • Application of Blind Source Separation to High Density EEG Recordings – Hulan, M. - Žitný, R., 2007
 • Numerical Model for Verification of Constitutive Laws of Blood Vessel Wall – Macková, H. - Chlup, H., - Žitný, R., 2007
 • Expansion of Starch During Thermal Pressure Forming – Skočilas, J. - Žitný, R., 2007
 • Ohmický ohřev škrobové suspenze v uzavřené formě – Skočilas, J. - Žitný, R., 2007

2006

 • Combined Thermal Pressure Forming of Starch Suspension – Žitný, R. - Šesták, J., - Skočilas, J., 2006
 • The Effect of Flowrate on Fouling in Continuous Direct Ohmic Heating of Milk – Nový, M. - Žitný, R., - Šulc, R., 2006
 • Thermal Pressure Forming of Food Materials – Skočilas, J. - Žitný, R., 2006
 • Combined strain energy density function for an aortic wall – Horný, L. - Žitný, R., 2006
 • Identification of material parameters of arterial walls – Horný, L. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Žitný, R., 2006
 • Constitutive modeling of an arterial wall – Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Žitný, R., - Macková, H., 2006
 • Constitutive modeling of an arterial wall – Horný, L. - Chlup, H. - Adámek, T. - Žitný, R., - Macková, H., 2006
 • Identification of material parameters of arterial walls – Horný, L. - Chlup, H. - Konvičková, S., - Žitný, R., 2006
 • Experimental detection of the pulse wave velocity in latex tubes – Konvičková, S. - Chlup, H. - Macková, H., - Žitný, R., 2006
 • Experimental detection of the pulse wave velocity in latex tubes – Konvičková, S. - Chlup, H. - Macková, H., - Žitný, R., 2006
 • Experimental measurement of pulse wave velocity in elastic tube – Chlup, H. - Macková, H. - Žitný, R., - Konvičková, S., 2006
 • Experimental measurement of pulse wave velocity in elastic tube – Chlup, H. - Macková, H. - Žitný, R., - Konvičková, S., 2006
 • Evaluation of Novel Approaches to Automatic Peak Detection of Visual Evoked Potentials – Hulan, M. - Kremláček, J., - Žitný, R., 2006
 • Optical Evaluation of the Pulse Wave Velocity – Macková, H. - Chlup, H. - Hulan, M. - Bula, V.B., - Žitný, R., 2006
 • Optimization of the PWV Measurement in Arteries – Macková, H. - Chlup, H. - Hulan, M., - Žitný, R., 2006
 • New Methods for Automatic Detection of Evoked Potentials of a Human Primary Visual Cortex – Hulan, M. - Kremláček, J., - Žitný, R., 2006
 • New Methods for Automatic Detection of Evoked Potentials of a Human Primary Visual Cortex – Hulan, M. - Kremláček, J., - Žitný, R., 2006

2005

 • Detekce rychlosti pulzní vlny v elastické trubici – Chlup, H. - Macková, H. - Vilímek, M. - Kubový, P. - Žitný, R., - Konvičková, S., 2005
 • Fyzikální model systémového odporu krevního řečiště umožňující prostup částic – Chlup, H. - Macková, H. - Žitný, R., - Konvičková, S., 2005

2004

 • PIV, Radiotracers and CFD for Flow Aomalies – Houdek, P. - Reitspiesová, I. - Žitný, R., - Thýn, J., 2004
 • Numerical Simulation of Homogenization Time Measurement by Probes with Different Volume Size – Thýn, J. - Nový, M. - Moštěk, M. - Žitný, R., - Jahoda, M., 2004
 • Tracer Dispersion - Experiment and CFD – Žitný, R., 2004

2003

 • Modelování potrubních sítí s výměníky tepla programem FEMINA – Žitný, R., 2003
 • Modelování teplosměnných aparátů metodou konečných prvků programem FEMINA – Žitný, R. - Skočilas, J., 2003
 • Elektrické vlastnosti potravinářských látek používaných při ohmickém ohřevu – Nový, M. - Žitný, R., 2003
 • Využití PIV pro zjišťování rychlostních profilů v ohmických ohřívačích – Houdek, P. - Novotný, J., - Žitný, R., 2003

2002

 • Thermal Pressure Forming of Starch Based Materials: Asimplified Therodynamic Model – Žitný, R. - Šesták, J. - Tsiapouris, A., - Linke, L., 2002
 • Study of Cooling System Designed for the Use of Liquid Perfluorocarbons – Dione, M. - Vacek, V., - Žitný, R., 2002
 • Parallel Flow Asymetries in Heat Exchangers – Žitný, R. - Thýn, J., - Houdek, P., 2002
 • Flow Inversion for RTD and Heat Transfer Improvement in Closed Ducts – Luong, T. - Žitný, R. - Střasák, P., - Šesták, J., 2002
 • Verification of CFD Model by Stimulus Response Method – Thýn, J. - Nový, M. - Houdek, P. - Portela, B., - Žitný, R., 2002
 • Program pro modelování a kontrolní výpočet tepelných výměníků TUPLEX+ – Houdek, P. - Žitný, R., 2002
 • Verification of CFD Model by Stimulus Response Method – Thýn, J. - Nový, M. - Houdek, P. - Portela, B., - Žitný, R., 2002

2001

 • Axial Flow of Purely Viscous Fluids in Eccentric Annuli – Šesták, J. - Žitný, R. - Ondrušová, J., - Filip, V., 2001
 • Parallel Flow Asymetrics Due to Natural Convection Investigated by Tracer Techniques – Žitný, R. - Thýn, J., 2001
 • Parallel Flow Asymetries in Continnous Heaters – Žitný, R. - Thýn, J., 2001
 • Ověřování modelu proudění radioindikátory - modely kolimovaných detektorů – Thýn, J. - Žitný, R., 2001

2000

 • Technicko-technologický park VÚPP-FPBT VŠCHT-FSI ČVUT Praha - prostředek výzkumu nových technologií a techniky – Houška, M. - Kadlec, P. - Celba, J. - Žitný, R. - Bubník, Z. - Voldřich, M., - Hoffman, P., 2000
 • Verification of CFD Prediction by Tracer Experiment – Žitný, R. - Thýn, J., 2000

1999

 • A Comparison of Methods for Rapid Calculation of Frictional Presson Drop and Heat Transfer Coefficient for Flow of Non-Newtonian Fluids in Ducts with Non-Circular Cross-Sections – Šesták, J. - Žitný, R., - Bukovský, J., 1999
 • Thermal Pressure Forming of Starch Based Packing Materials – Žitný, R. - Šesták, J. - Tsiapouris, A., - Linke, L., 1999
 • Laminární tokové invertory – Střasák, P. - Žitný, R., 1999
 • Hodnocení zádrže dispersního materiálu v průmyslové rotační peci – Thýn, J. - Žitný, R., - Čechák, T., 1999

1998

 • Přímý odporový ohřev potravin – Žitný, R., 1998
 • Tracer Application in Dehydratation and Calcination Production of Pigments – Thýn, J. - Čechák, T., - Žitný, R., 1998
 • Continuous Direct Ohmic Heating of Liquids – Žitný, R. - Šesták, J. - Dostál, M., - Zajíček, M., 1998
 • Non-Newtonian Flow and Heat Transfer in Ducts with Arbitrary Cross-Sectional Geometry – Šesták, J. - Žitný, R., 1998
 • Rheological Properties of Liquid Foods at Elevated Temperatures – Houška, M. - Šesták, J. - Strohalm, J. - Landfeld, A. - Kýhos, K., - Žitný, R., 1998

1997

 • Heat Transfer Modelling in Food Processing – Žitný, R. - Šesták, J., 1997
 • Přímý odporový ohřev potravin – Žitný, R. - Zajíček, M., 1997
 • Modelling of Heat Transfer in Hot Filled Milk in Cooling – Žitný, R. - Houška, M., 1997

1996

 • Friction Factors for Fully Developed Flow of Purely Viscous Fluids in Ducts of L-, and U-Shaped Cross-Section Geometry – Šesták, J. - Žitný, R., - Bukovský, J., 1996
 • Thermal Conductivity of Foods – Šesták, J. - Žitný, R., - Dostál, M., 1996
 • Laminar Flow Invertors – Střasák, P. - Žitný, R., - Šesták, J., 1996

1995

 • A New Extensional Rheometr for Assessment of Viscoelastical Properties – Žitný, R. - Šesták, J., - Ambros, F., 1995
 • Free-convection of Radioactive Water in Mining Wells – Roušar, I. - Žitný, R., 1995
 • Problems of RTD Analysis with Application of Radiotracers – Thýn, J. - Žitný, R., 1995

1994

 • Možnosti ovlivnění dob prodlení při laminárním toku v trubce – Žitný, R. - Šesták, J., - Střasák, P., 1994
 • Variation of Rheological Properties of Liquid Foodstuffs in Processing Lines – Houška, M. - Žitný, R., - Šesták, J., 1994
 • Změny vlastností tixotropních látek v průběhu zpracování – Šesták, J. - Žitný, R., - Houška, M., 1994
 • Laminar Flow in a Spiral Duct of Rectangular Cross Section – Šesták, J. - Dostál, M. - Žitný, R., - Ambros, F., 1994
 • Transit Time Method in Laminar Flows – Žitný, R. - Šesták, J., - Ambros, F., 1994

1993

 • Transit Time Method for Flow Rate Measurement – Žitný, R. - Šesták, J., - Ambros, F., 1993
 • Pressure Drop Prediction in a Spiral Channel – Šesták, J. - Žitný, R. - Ambros, F., - Dostál, M., 1993
 • Transit Time Method for Flow Rate Measurement – Žitný, R. - Šesták, J., - Ambros, F., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2010

 • Kapilární reometr – Žitný, R. - Chlup, H., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Creep tester pro viskoelastické látky – Skočilas, J. - Žitný, R., - Štancl, J., 2013

2012

 • Kalibrační systém – Hromádka, D. - Žitný, R., - Chlup, H., 2012
 • Extensně inflační experimentální systém – Hromádka, D. - Žitný, R., - Chlup, H., 2012

2011

 • Experimentální trať k měření tlakových pulsací a viskoelastických vlastností přímých trubek – Hromádka, D. - Chlup, H., - Žitný, R., 2011

2009

 • Stabilizační a polohovací system pro experimenty kardiovaskulární biomechaniky – Kronek, J. - Chlup, H. - Horný, L., - Žitný, R., 2009

2007

 • Vodivostní sonda pro měření v trubicích – Macková, H. - Růžička, O. - Chlup, H., - Žitný, R., 2007

Software

2009

 • BIOMAT 2 (Modelování inflačních-extenzních-torzních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., 2009

2008

 • Modely rozložení dob prodlení při nestacionárním průtoku – Žitný, R. - Macková, H., 2008
 • BIOMAT 1 (Modelování inflačních a tahových testů hyperelastických materiálů) – Žitný, R. - Horný, L., 2008
 • Simulace pulzního proudění elastickou trubicí z Hookova materiálu – Macková, H. - Žitný, R., 2008
 • FEMINA-1D software for CFD, RTD and structural analysis (biomechanics) – Žitný, R., 2008

Zpráva

2018

 • Využití oscilační reometrie a měření reologických vlastností kolagenních houbiček ke krytí ran, cévních náhrad na bázi kolagenu a surové kolagenní hmoty pro výrobu cévních náhrad – Štancl, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2018
 • Měření reologických vlastností vzorků hmoty na bázi rybího kolagenu – Štancl, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2018

2017

 • Creepové testy cévních náhrad – Skočilas, J. - Chlup, H., - Žitný, R., 2017
 • Měření reologických vlastností hmoty na bázi rybího kolagenu a z ní vyrobené cévní náhrady – Štancl, J. - Chlup, H. - Landfeld, A., - Žitný, R., 2017

2016

 • Testování vyvíjených kolagenních houbiček z hlediska nasákavosti a reologických vlastností – Štancl, J. - Chlup, H. - Landfeld, A., - Žitný, R., 2016

2015

 • Vytvoření matematického popisu procesu tažení střeva na první dráze sušárny, provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince a produktu zadavatele - etapová zpráva č.2 – Štancl, J. - Skočilas, J. - Žitný, R. - Chlup, H., - Solnař, S., 2015
 • Vytvoření matematického popisu procesu tažení střeva na první dráze sušárny - závěrečná zpráva – Štancl, J. - Skočilas, J., - Žitný, R., 2015

2014

 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele - etapová zpráva za rok 2014 – Štancl, J. - Skočilas, J. - Žitný, R., - Chlup, H., 2014

2013

 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –2. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Chlup, H., - Horný, L., 2013
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele –1. průběžná zpráva – Skočilas, J. - Štancl, J. - Žitný, R. - Horný, L., - Chlup, H., 2013
 • Provedení a vyhodnocení experimentů na výrobní lince, surovině a produktu zadavatele – závěrečná zpráva – Štancl, J. - Skočilas, J. - Žitný, R. - Horný, L. - Chlup, H., - Veselý, J., 2013

2012

 • Studie proveditelnosti - Analýza procesu výroby potravinářského produktu – Skočilas, J. - Žitný, R., - Štancl, J., 2012

1997

 • Tube and Plate Heat Exchanger – Žitný, R., 1997
 • Heating and Cooling, Heat Exchangers and Evaporators – Šesták, J. - Žitný, R., - Hoffman, P., 1997
 • Přenos tepla v kompozitních objektech – Dostál, M. - Šesták, J., - Žitný, R., 1997
 • Reologické vlastnosti mléka – Redl, J. - Žitný, R., - Šesták, J., 1997
 • Odprášení tandemové pece programem Fluent – Střasák, P. - Kolář, P., - Žitný, R., 1997

1996

 • RTD Prediction, Modelling and Measurement of Gas in Reactor – Thýn, J. - Střasák, P., - Žitný, R., 1996
 • Laminar Flow Invertors – Žitný, R. - Střasák, P., - Šesták, J., 1996
 • Modelování dochlazovacího systému JETE. Část 4 – Žitný, R., 1996
 • Aparatura pro semikontinuální přímý ohmický ohřev – Žitný, R., 1996

1995

 • Proudění a sdílení tepla v laminárních invertorech – Střasák, P. - Žitný, R., - Šesták, J., 1995
 • Modelování funkce dochlaz. systému JETE, část 3. Výpočet trysek a distribucí kapek – Žitný, R., 1995
 • Modelování funkce dochlaz. systému JETE, část 2. Sprejové chlazení – Žitný, R. - Hoffman, P., 1995
 • Technický výpočet tepelných poměrů v ocelovém přemostění řeky Ploučnice – Hoffman, P. - Šesták, J., - Žitný, R., 1995

1994

 • Využití programu COSMOS v procesním inženýrství a strojnictví – Žitný, R., 1994
 • Modelování funkce dochlazovacího systému JETE – Žitný, R. - Hoffman, P., 1994
 • Impulse Responde Analysis for Processes with Variable Flows – Thýn, J. - Žitný, R., 1994
 • Změny viskozity jogurtů ve výrobní lince – Houška, M. - Greé, R. - Kýhos, K. - Žitný, R., - Šesták, J., 1994
 • Vliv přirozené konvekce při mikrovlnném ohřevu kapalných látek – Žitný, R. - Bezouška, P., 1994
 • Numerické řešení proudění v nádobách s usměrňovacím válcem – Netušil, J. - Žitný, R., - Rieger, F., 1994
 • Numerické řešení toku v laminárních invertorech – Střasák, P. - Žitný, R., - Šesták, J., 1994

Kvalifikační zpráva

2012

 • How Ageing is Reflected by Longitudinal Pretension in Abdominal Aorta – Horný, L. - Žitný, R. supervisor - Maršík, F. opon. - Otáhal, J. opon., - Kittnar, O. opon., 2012

2007

 • Analýza mechanických vlastností žilní stěny – Šára, M. - Žitný, R., 2007

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2002

 • Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources, Vol.II – Thýn, J. - Žitný, R., 2002

2000

 • Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources – Thýn, J. - Žitný, R. - Klusoň, J., - Čechák, T., 2000
 • Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources – Thýn, J. - Žitný, R. - Klusoň, J., - Čechák, T., 2000

1998

 • CHEMISTRY Introductory Course – Žitný, R. - Krýsa, J., 1998
 • Analysis and Diagnostics of Industrial Processes by Radiotracers and Radioisotope Sealed Sources – Thýn, J. - Žitný, R., 1998

1997

 • Tepelné pochody 2 – Šesták, J. - Žitný, R., 1997

1996

 • Residence Time Distribution Software Analysis – Žitný, R. - Thýn, J., 1996

Kapitola v knize

2016

 • Dynamics of Thixotropic Liquids and Time Dependency – Houška, M - Žitný, R., 2016

...

2011

 • Residence Time Distribution at laminar pulsatile flow in a straight pipe – Novotný, P. - Žitný, R. - Chlup, H. - Kronek, J., - Hromádka, D., 2011