[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Lidé

doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc.

doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc.

Jiri.Lukavsky (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2554

místnost: B1-426, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • GA101/96/0771  
  Snižování emisí z těsnících spojů průmyslových zařízení – Lukavský, J. (1996-1998)

Článek v periodiku

2005

 • Nové požadavky na snižování emisí u přírubových spojů – Lukavský, J., 2005

2004

 • Jsou ještě stlačované ucpávky konkurenceschopné mechanickým ucpávkám ? – Lukavský, J., 2004

2000

 • Trendy v dimenzování přírubových spojů bezazbestovým těsněním a snižování emisí – Lukavský, J., 2000
 • Snižování emisí s bezazbestovým těsněním – Lukavský, J., 2000

1999

 • Problém náhrady azbestových těsnění IT bezazbestovými – Lukavský, J., 1999

1998

 • Spolehlivost přírubových spojů s plochým těsněním – Lukavský, J., 1998

1996

 • Nový přístup k výpočtovým hodnotám utěsnění u přírubových spojů v ASME Codu – Lukavský, J., 1996
 • Cesty k dosažení větší těsnosti a spolehlivosti přírubových spojů aparátů, potrubí a armatur – Lukavský, J., 1996

1994

 • Asbestová nebo bezasbestová těsnění pro přírubové spoje potrubí, armatur a aparátů – Lukavský, J. - Čížek, J., 1994

1993

 • Dimenzování přírubového spoje s bezazbestovým těsněním – Lukavský, J., 1993
 • Požadavky při zavádění bezazbestových těsnění v přírubovém spoji – Lukavský, J., 1993

Stať ve sborníku

2018

 • Rozdíly v řízení rizik při zacílení na spolehlivost nebo na bezpečnost – Procházková, D. - Lukavský, J., 2018
 • Rozdíly v řízení rizik při zacílení na spolehlivost nebo na bezpečnost – Procházková, D. - Lukavský, J., 2018
 • Analýza rizik při utěsňování tlakových zařízení – Lukavský, J., 2018

2017

 • ZPŮSOB ŘÍZENÍ RIZIK PRI UTĚSNĚNÍ TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ – Lukavský, J. - Tomáš, J., 2017

2009

 • Náklady na spolehlivé utěsnění přírubových spojů – Hoffman, P. - Lukavský, J., 2009

2007

 • Těsnost plošných spojů pracujících s látkami, které vytvářejí nebezpečné emise – Lukavský, J., 2007
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Řešení pevnostních výpočtů potrubí v projektování pomocí softwaru Caesar – Lukavský, J. - Hoffman, P., - Moravec, J., 2007
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Projektování – Hoffman, P. - Lukavský, J., - Moravec, J., 2007

2006

 • Cesta ke snižování emisí z plošných zdrojů – Lukavský, J., 2006

2004

 • Nová omezení emisí těkavých látek a požadavky na utěsnění – Lukavský, J., 2004

2003

 • Způsoby zvyšování provozní spolehlivosti utěsnění – Lukavský, J., 2003
 • Jsou pro údržbu čerpadel, míchadel a armatur spolehlivé stlačované ucpávky? – Lukavský, J., 2003
 • Konstrukční hlediska utěsnění magnetickými kapalinami – Lukavský, J., 2003

2002

 • Zvyšování provozní spolehlivosti přírubových spojů – Lukavský, J., 2002
 • Hodnocení pevnosti a těsnosti přírubových spojů v provozních režimech – Lukavský, J., 2002
 • Pevnost a těsnost přírubových spojů v různých provozních režimech – Lukavský, J., 2002

2001

 • Leakage und Verformungsuntersuchungen an Weichstoftdichtungen - eine ausreichende unterlage fur die Flauschverbindungsauslegung – Lukavský, J., 2001
 • Pevnostní a těsnostní výpočty přírubových spojů, podklady pro návrh spojů ve vedlejším silovém toku v údržbě chemických zařízení – Lukavský, J., 2001

2000

 • Vlastnosti bezazbestových těsnění a jejich využití při návrhu přírubových spojů – Lukavský, J., 2000
 • Utěsňování míchacích zařízení - nové směry v mechanických ucpávkách – Lukavský, J., 2000
 • Trendy v dimenzování přírubových spojů bezazbestovým těsněním a snižování emisí – Lukavský, J., 2000
 • Způsoby snižování emisí bezazbestovými těsněními – Lukavský, J., 2000

1999

 • Leckage und Deformationuntersuchungen an Graphitdichtungen – Lukavský, J., 1999
 • Leckageuntersuchungen an Graphitdichtungen – Lukavský, J., 1999
 • Zkušenosti s měřením těsnostních a deformačních vlastností měkkých plochých těsnění a jejich využití v údržbě – Gill, M. - Lukavský, J., 1999
 • Zbytková životnost tlakových nádob – Lukavský, J., 1999
 • Ubertragungsmoglichkeiten von Laborergebnissen mit Weichstoffdichtungen bei Anwendern – Lukavský, J. - Mullerová, O., 1999
 • Využití výsledků laboratorních měření bezazbestových těsnění v provozu a údržbě chemických, petrochemických a energetických závodů – Assar, M. - Lukavský, J., - Müllerová, O., 1999

1998

 • Utilization of Results of Flange Packing Measurements by Users – Lukavský, J. - Assar, M., 1998
 • Způsob dimenzování přírubových spojů s bezazbestovým těsněním – Lukavský, J., 1998
 • Způsob dimenzování přírubových spojů s bezazbestovým těsněním – Lukavský, J., 1998
 • Způsob dimenzování přírubových spojů s bezazbestovým těsněním – Lukavský, J., 1998
 • Způsob dimenzování přírubových spojů s bezazbestovým těsněním – Lukavský, J., 1998
 • Způsob dimensování přírubových spojů s bezazbestovým těsněním – Lukavský, J., 1998
 • Zbytková životnost tlakových zařízení – Lukavský, J., 1998
 • Zbytková životnost tlakových zařízení – Lukavský, J., 1998
 • Zbytková životnost tlakových zařízení – Lukavský, J., 1998
 • Zbytková životnost tlakových zařízení – Lukavský, J., 1998
 • Zbytková životnost tlakových zařízení – Lukavský, J., 1998
 • Solution of Tightness Flanged and Covered Joints – Lukavský, J., 1998

1997

 • Spolehlivost přírubových spojů s plochým měkkým těsněním – Lukavský, J., 1997
 • Labormessungen in der Praxis – Lukavský, J. - Gill, M., 1997

1996

 • Nové trendy v oblasti plochých měkkých těsnění – Lukavský, J., 1996

1994

 • Podklady pro provádění montáže a údržby – Lukavský, J., 1994
 • Chování bezasbestových těsnění při zatěžování, výpočet sil na spoji, sofware pro volbu těsnění – Lukavský, J., 1994
 • Dimenzování přírubového spoje s bezasbestovým těsněním – Lukavský, J., 1994
 • Těsnostní výpočet přírubových spojů – Lukavský, J., 1994

1993

 • Dichtungsauswahl mit Hilfe von Fuzzy-Set-Methoden – Babinec, F. - Schneider, P., - Lukavský, J., 1993
 • Auswertung von Innendruckuntersuchungen – Lukavský, J., 1993

?

 • Zvyšování provozní spolehlivosti přírubových spojů – Lukavský, J., ?

Zpráva

2016

 • Znalecký posudek - Poškození ucpávek CK 738D reaktorů 103.04A/B – Lukavský, J. - Krátký, L., - Jirout, T., 2016

1997

 • Messergebnisse von Novatec-Premium – Lukavský, J. - Assar, M., 1997
 • Bezpečnost přírubových spojů s plochým měkkým těsněním – Lukavský, J., 1997
 • Využití výsledků laboratorních zkoušek přírubových těsnění v praxi – Lukavský, J. - Assar, M., 1997
 • Utěsnění míchacích zařízení - mechanické ucpávky – Lukavský, J., 1997

1994

 • Bezasbetová těsnění pro míchácí zařízení – Lukavský, J., 1994

1993

 • Zatížení šroubu při utahování – Lukavský, J., 1993
 • Montážní postupy pro expandovaný grafit a expandovaný PTFE – Lukavský, J., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2019

 • ŘÍZENÍ RIZIK PROCESŮ SPOJENÝCH SE ZHOTOVENÍM TECHNICKÉHO DÍLA A JEHO UVEDENÍM DO PROVOZU – Procházková, D. - Procházka, J. - Beran, V. - Lukavský, J., - Šindlerová, V., 2019

1993

 • Návody k laboratorním cvičením – Fořt, I. - Lukavský, J. - Votruba, P. - Anděl, A. - Rieger, F. - Novák, V. - Kabátek, J. - Trojan, Z. - Vaněček, V. - Ambros, F. - Čermák, B. - Roušar, I., - Dufek, M., 1993

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2000

 • Bezasbestová těsnění v údržbě chemických závodů – Lukavský, J., 2000