[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Lidé

doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc.

doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc.

Pavel.Hoffman (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2451

místnost: B1-427, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 3048/F1  
  Zavedení laboratorní výuky do předmětu Čištění odpadních vod a plynů – Hoffman, P. (2011)

Článek v periodiku

2017

 • Effect of fluidized bed stirring on drying process of adhesive particles – Hoffman, P. - Fořt, I., - Pěnička, M., 2017

2014

 • Stirred fluidized-bed dryer of regenerated ion exchanger particles – Pěnička, M. - Hoffman, P., - Fořt, I., 2014

2013

 • Infrared drying of apple slices – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., 2013
 • Fluidized bed drying of adhesive particles – Pěnička, M. - Hoffman, P., - Fořt, I., 2013

2011

 • Efektivnost využití odpadů a přebytků biomasy ze zemědělství a potravinářského průmyslu k produkci biopaliv – Hoffman, P., 2011

2008

 • The particle size of carbonatation mud and possibilities for influencing it – Hoffman, P., 2008

2004

 • Plate Evaporators in Food Industry - Theory and Practice – Hoffman, P., 2004

2001

 • Výroba sorbitolu ze sacharózy chemickou cestou – Šárko, E. - Valter, V. - Smolík, J. - Tichá, B. - Gebler, J. - Bubník, J. - Hinková, A. - Kadlec, P. - Pour, V., - Hoffman, P., 2001
 • Kombinovaná výroba cukru a bietanolu. Část 2: Využití cukrovarnických meziproduktů v lihovaru – Kunteová, L. - Hoffman, P., 2001
 • Kombinovaná výroba cukru a bioetanolu, Část 1. Optimalizace systému cukrovar - lihovar z hlediska energetického i ekonomického – Hoffman, P. - Kunteová, L., 2001

1996

 • Zkušenosti s provozem a návrhy odpařovacích stanic v kampani 1995 - část 2 – Hoffman, P., 1996
 • Zkušenosti s provozem a návrhy odpařovacích stanic v kampani 1995 - část 1 – Hoffman, P., 1996

Stať ve sborníku

2014

 • Fluidized bed drying intensification by stirring – Hoffman, P. - Pěnička, M., - Fořt, I., 2014

2012

 • Extrusion processing of a new biodegradable composite – Šárka, Š. - Hoffman, P. - Koláček, J. - Smrčková, P. - Pour, V., - Rohlík, B.A., 2012
 • INFRARED DRYING OF APPLE SLICES – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., - Fořt, I., 2012
 • FLUID DRYING OF ADHESIVE PARTICLES – Pěnička, M. - Hoffman, P., - Fořt, I., 2012
 • Reduction of the total drying time in mixed fluidized layer – Pěnička, M. - Hoffman, P., - Fořt, I., 2012
 • Rasciot skorosti isparenija vlagi pri IK sushke – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., 2012
 • Infrared drying of apple slices – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., - Fořt, I., 2012
 • Infrared drying of food products – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., - Pěnička, M., 2012

2011

 • Vývoj fluidní vrstvy při sušení kulových částic ionexu – Pěnička, M. - Hoffman, P., 2011

2010

 • Sušení rostlinných materiálů – Grdzelišvili, G. - Hoffman, P., 2010
 • Efficiency of utilization of wastes and surpluses from agriculture and food industry for bio-fuels production – Hoffman, P., 2010
 • Energetic effect of waste biomass drying before its burning – Hoffman, P., 2010

2009

 • Náklady na spolehlivé utěsnění přírubových spojů – Hoffman, P. - Lukavský, J., 2009

2007

 • Možnosti využití přebytků zemědělské výroby a potravinářských odpadů k výrobě biopaliv -rešerše, část II – Skočilas, J. - Hoffman, P., 2007
 • Možnosti využití přebytků zemědělské výroby a potravinářských odpadů k výrobě biopaliv - zdroje a zisky, část I – Hoffman, P. - Skočilas, J., 2007
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Řešení pevnostních výpočtů potrubí v projektování pomocí softwaru Caesar – Lukavský, J. - Hoffman, P., - Moravec, J., 2007
 • SmartPlant a další programy využitelné ve výuce projektování - spolupráce s Chemoprojektem Praha, a.s. - 1. část: Projektování – Hoffman, P. - Lukavský, J., - Moravec, J., 2007

2004

 • Examples of a Sugar Evaporator Optimization – Hoffman, P., 2004
 • Visualisation of a Boiling Process in a Plate Evaporator – Hoffman, P., 2004

2003

 • Plate Evaporators in Food Industry: Differences Between Theory and Practice – Hoffman, P., 2003

2002

 • Contribution to an Optimisation of a Wastewater System from a Citric Acid Production – Hoffman, P., 2002
 • Plate Evaporators in Food Industry - Theory and Practice – Hoffman, P., 2002

2001

 • Problematika termokompresorů u cukrovarnických odparek – Hoffman, P., 2001
 • Přestup tepla v deskové odparce a fouling faktor – Hoffman, P., 2001
 • Zahušťování šlempy na deskové odparce – Hoffman, P., 2001
 • Energetické využití produktů potravinářského průmyslu – Hoffman, P., 2001

2000

 • Technicko-technologický park VÚPP-FPBT VŠCHT-FSI ČVUT Praha - prostředek výzkumu nových technologií a techniky – Houška, M. - Kadlec, P. - Celba, J. - Žitný, R. - Bubník, Z. - Voldřich, M., - Hoffman, P., 2000
 • Wastewater Treatment Laboratory – Ditl, P. - Kolářová, H. - Hoffman, P., - Šulc, R., 2000
 • Kombinovaná výroba cukru a bioetanolu. Optimalizace systému cukrovar - lihovar z hlediska energetického i ekonomického – Hoffman, P., 2000
 • Model of a Sugar Factory with a Withdrawal of Intermediate Products for Biomethanol production – Hoffman, P. - Kunteová, L., 2000

1999

 • Bilancování zdrojů tepla pro topný systém v programu EXCEL – Ditl, P. - Hoffman, P., - Skřivánek, J., 1999
 • Zkušenosti s návrhem a provozem deskového odpařovacího tělesa v systému odpařovací stanice s trubkovými tělesy – Hoffman, P., 1999
 • Optimalizace provozu odparky s odběry brýdových par pro technologický proces – Hoffman, P., 1999
 • Porovnání výsledků zjednodušeného a přesného výpočtu odběrové odparky – Hoffman, P., 1999

1998

 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., 1998
 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., 1998

1997

 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., 1997
 • Zkušenosti s provozem odpařovacích stanic v cukrovarnické výrobě – Hoffman, P., 1997
 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., 1997

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Rozprašovací sušárna s řiditelným tokem – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2019

2012

 • Zařízení pro fluidní sušení lepivých částic – Pěnička, M. - Hoffman, P. - Fořt, I., - Bartoň, J. B., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Systém měření a regulace demonstrátoru – Skočilas, J. - Jirout, T. - Hoffman, P., - Mlejnek, P., 2018
 • Demonstrátor - sprejová sušárna TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2018

2012

 • Experimentální zařízení pro výzkum přenosu tepla a hmoty v probublávané vrstvě – Šulc, R. - Hoffman, P., 2012

Software

2007

 • Výpočet vícestupňové odběrové odparky s nebo bez termokompresoru – Hoffman, P., 2007

Zpráva

2018

 • Průběžná zpráva o shrnutí výsledků v Etapě I projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2018
 • Protokol o zkušebním měření projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2018

2017

 • Výkresová dokumentace projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2017
 • Výpočtová zpráva návrhu rozprašovací sušárny projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 Koncepce a pevnostní výpočty – Skočilas, J. - Hoffman, P., - Jirout, T., 2017
 • Výpočtová zpráva návrhu rozprašovací sušárny projektu TA ČR GAMA PP1 TG02010033 – Hoffman, P. - Skočilas, J., - Jirout, T., 2017
 • Znalecký posudek k případu „Rekonstrukce sila Blovice“ – Krátký, L. - Jirout, T. - Hrdlička, F. - Novák, L. - Hoffman, P., - Skočilas, J., 2017
 • Etapa III – Basic design nového zařízení – Skočilas, J. - Jirout, T., - Hoffman, P., 2017
 • Etapa II - návrh opatření vedoucí k optimalizaci procesu – Skočilas, J. - Jirout, T., - Hoffman, P., 2017
 • Etapa I – Analýza současného stavu sušení – Skočilas, J. - Jirout, T., - Hoffman, P., 2017

2015

 • Návrh opatření na zlepšení funkce odparky Honoré na zahušťování lihovarských výpalků – Hoffman, P., 2015
 • Analýza vzduchem chlazeného kondenzátoru ORC jednotky o výkonu 50 kW – Hoffman, P. - Dostál, M., 2015
 • Výsledku testů se sušením fluxů – Hoffman, P., 2015
 • Návrh koncepce procesu sušení ionexu z promývky – Hoffman, P. - Skočilas, J., 2015

1997

 • Sušení drceného obalovaného obilí – Hoffman, P. - Kavan, V., 1997
 • Process Waste Heat Utilization and High Effective Heat Exchangers and Evapovators Application – Hoffman, P., 1997
 • Deskové výměníky v potravinářském průmyslu – Hoffman, P., 1997
 • Heating and Cooling, Heat Exchangers and Evaporators – Šesták, J. - Žitný, R., - Hoffman, P., 1997

1996

 • Přínosy moderních zařízení pro energetiku cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., 1996
 • Nové pohledy na energetiku cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., 1996
 • Zkušenosti s provozem a návrhy odpařovacích stanic v kampani 1995 – Hoffman, P., 1996
 • Tržní cena strojních zařízení ve společnosti Baleko s.r.o. Pacov – Hoffman, P. - Hyský, M., 1996
 • Návrh na úsporná opatření v mlékárně Zábřeh na Moravě – Hoffman, P., 1996
 • Zpracování technol. schématu závodu Gelima Liptovský Mikuláš – Hoffman, P., 1996
 • Ocenění zařízení v mlékárně Bohušovice – Hoffman, P., 1996
 • Určení nové ceny souhrnného movitého majetku společnosti Gelima Liptovský Mikuláš – Hoffman, P., 1996

1995

 • Rekonstrukce cukrovaru Dobrovice na kapacitu 7000 a 9000 t řepy za 24 hodin – Hoffman, P., 1995
 • Energetické optimalizace: Metodika provádění energetického auditu v závodech a využití jeho výsledků – Hoffman, P., 1995
 • Finanční ocenění toku páry, brýd, kondenzátů a teplých vod v závodě – Hoffman, P., 1995
 • Energetika v cukrovarnickém průmyslu: Zkušenosti z kampaně 1995 – Hoffman, P., 1995
 • Modelování funkce dochlaz. systému JETE, část 2. Sprejové chlazení – Žitný, R. - Hoffman, P., 1995
 • Technický výpočet tepelných poměrů v ocelovém přemostění řeky Ploučnice – Hoffman, P. - Šesták, J., - Žitný, R., 1995
 • Výsledky experimentu se sušením glukózy na upravené modelové fluidní sušárně v laboratoři ČVUT FS – Hoffman, P., 1995
 • Sušení extrudovaného krmiva – Hoffman, P., 1995
 • Energetické ocenění toků páry, brýd, kondenzátů a spalin v cukrovaru. Manuál k programu CENYTOKU.WQ1 – Hoffman, P., 1995

1994

 • Modelování funkce dochlazovacího systému JETE – Žitný, R. - Hoffman, P., 1994
 • Návrh úprav rekonstrukce energetického systému cukrovaru Nový Bydžov – Hoffman, P., 1994
 • Energetika cukrovarnického průmyslu – Hoffman, P., 1994
 • Zpětné získávání těkavých látek nízkoteplotní kondenzací – Ota, J. - Hoffman, P., 1994

1993

 • Ohřev odpadní vody pro biočistírnu v cukrovaru Nový Bydžov – Hoffman, P., 1993
 • Sušení karamelu na rozprašovací sušárně – Hoffman, P. - Votruba, P., 1993
 • Výsledky měření sušárny řízků v cukrovaru Prosenice – Hoffman, P., 1993
 • Sugar Evaporator Design-theory and Practice – Hoffman, P., 1993
 • Zkušenosti z kampaňových energetických měření – Hoffman, P., 1993
 • Průběžný návrh rekonstrukce odpařovácí stanice v cukrovaru Lovosice při využití stávajícího nulového členu – Hoffman, P., 1993
 • Ohřev odpadní vody v bramborové škrobárně Chýnov – Hoffman, P., 1993
 • Zdroje odpadního tepla pro biočistírnu v cukrovaru Sereď – Hoffman, P., 1993
 • Tepelný výpočet modelového fermentoru – Hoffman, P., 1993
 • Výroba soli ze solanky – Hoffman, P., 1993
 • Snižování energetické náročnosti potravinářského průmyslu – Hoffman, P., 1993
 • Návrh rekonstrukce odpařovací stanice v cukrovaru Lovosice – Hoffman, P., 1993
 • Zkušenosti z kampaňových energetických měření – Hoffman, P., 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Technický slovník naučný T - Ž – Hoffman, P., 2005
 • Technický slovník naučný R - Š – Hoffman, P., 2005

2002

 • Technický slovník naučný G - J – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002
 • Technický slovník naučný D - F – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2002

2001

 • Technický slovník naučný A - Č – Aligerová, E. - Bednář, B. - Brož, K. - Caha, Z. - Čiháková, I. - Ďaďo, S. - Draxler, K. - Drkal, F. - Dvořák, R. - Habel, J. - Hánek, P. - Hanus, D. - Havlan, M. - Heptner, T. - Hoffman, P. - Holčík, J. - Hrubec, F. - Hrůza, J. - Jelínek, V. - Jirouš, F. - et al., 2001

1997

 • Zpracování exhalací a odpadu – Hoffman, P. - Novák, V., 1997

1993

 • Výrobní linky potravinářské – Hoffman, P. - Filková, I., 1993

Kapitola v knize

1994

 • Energetika – Hoffman, P. - Zahradník, T., 1994

Sborník

2010

 • Energetika a biomasa 2010 – Hoffman, P. ed., 2010

2009

 • BioFuels 2009 for Energetics, Praha – Hoffman, P. ed., 2009

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2009

 • International Conference BioFuels for Energetics 2009 – Šulc, R. org. - Jirout, T. org. - Moravec, J. org. - Hoffman, P. org. - Skaličanová, J. org., - Skočilas, J. org., 2009

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2008

 • Energetická optimalizace lihovaru – Hoffman, P. - Rosol, M., 2008