[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Lidé

prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc.

Pavel.Ditl (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2549

místnost: B1-420, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 710078  
  The innovative system for coke oven wastewater treatment and water recovery with the use of clean technologies – Ditl, P. (2016-2019)
 • GAP101/12/2274  
  Lokální rychlost disipace turbulentní energie v míchaných reaktorech a bioreaktorech – Ditl, P. (2012-2014)
 • FR-TI3/363  
  Výzkum a vývoj technologie výroby kyseliny dusičné – Ditl, P. (2011-2013)
 • FR-TI1/173  
  Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu pro zvýšení kapacity stávajících a výstavbu nových zásobníků zemního plynu – Ditl, P. (2009-2012)
 • Con. No. 032609  
  Increased Renewable Energy Recovery form Biomass by Highly efficient Disruption Process – Ditl, P. (2006-2010)
 • IAA200600601  
  Vliv turbulentních a sonárních oscilací na hydrodynamiku částice – Ditl, P. (2006-2008)
 • COOP-ST-2003-508169 BIOFERM  
  Moderní výroba průmyslových bioproduktů pomocí aktivovaného fermentačního procesu – Ditl, P. (2004-2006)
 • 2405/F1  
  Využití informačních technologií při bilancování výrobních linek – Ditl, P. (2003)
 • IAA2060604  
  Experimentální prověření aplikovatelnosti a stanovení okrajových podmínek modelů CFD v míchaných nádobách – Ditl, P. (1996-1998)
 • IAA2060907  
  Interakce tuhých částic s turbulentně proudící kapalinou – Ditl, P. (1999-2003)

Článek v periodiku

2019

 • Electrochemically enhanced Fenton’s reaction – Procházka, P. - Tutter, Š., - Ditl, P., 2019
 • HEAT TRANSFER BETWEEN GAS AND NON-COALESCENT LIQUID IN A BUBBLE COLUMN – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., 2019
 • Effect of Particle Image Velocimetry Setting Parameters on Local Velocity Measurements in an Agitated Vessel – Šulc, R. - Ditl, P. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2019

2018

 • Odezva rotační pece na cyklickou změnu na vstupu – Bernard, P. - Ditl, P., - Fořt, I., 2018
 • Využití vlastních funkcí VBA v Microsoft Excel k chemickoinženýrským výpočtům – Bernard, P. - Ditl, P., - Fořt, I., 2018
 • РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ МЕТОДИКОЙ PSA В ЭНЕРГЕТИКЕ – Ditl, P. - Netušil, M., - Šulc, R., 2018
 • Progress in the evaluation of local energy dissipation rate in an agitated vessel – Šulc, R. - Ditl, P., 2018
 • Local Energy Dissipation Rate in an Agitated Vessel-a Comparison of Evaluation Methods – Šulc, R. - Ditl, P., 2018
 • Local Turbulent Energy Dissipation Rate in an Agitated Vessel: Experimental and Turbulence Scaling – Ditl, P. - Šulc, R. - Pešava, V., - Jasikova, D., 2018
 • Time evolution of the drop size distribution for liquid–liquid dispersion in an agitated tank – Šulc, R. - Kysela, B., - Ditl, P., 2018

2017

 • Heat Transfer Between Gas and Liquid in a Bubble Column – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., 2017
 • Scale-up rules for flocculation – Šulc, R. - Ditl, P., 2017
 • Scaling the Velocity Gradients in a Vessel Agitated by a Rushton Turbine – Šulc, R. - Ditl, P., 2017
 • Local turbulent energy dissipation rate in an agitated vessel: New approach to dimensionless definition – Šulc, R. - Ditl, P., 2017
 • Chemical pre-treatment of fugate from biogas stations – Ditl, P. - Nápravník, J, - Šulc, R., 2017

2016

 • Rychlost skluzu sypké látky v rotační peci – Bernard, P - Ditl, P., - Fořt, I., 2016
 • Výpočet teploty jemné frakce sypké látky procházející rotační pecí – Bernard, p - Ditl, P., - Fořt, I., 2016
 • Automotive catalyst production – challenges for chemical engineers – Netušil, M. - Ditl, P., 2016
 • Dispersion kinetics modelling – Ditl, P. - Šulc, R., 2016
 • Výpočet teploty jemné frakce sypké látky procházející rotační pecí – Bernard, P. - Ditl, P. - Pikal, P., - Fořt, I., 2016

2015

 • Střední doba zdržení v rotačních pecích – Bernard, P. - Pikal, P. - Ditl, P., - Fořt, I., 2015
 • LOCAL TURBULENT ENERGY DISSIPATION RATE IN A VESSEL AGITATED BY A RUSHTON TURBINE – Šulc, R. - Pešava, V., - Ditl, P., 2015
 • Estimating the Local Turbulent Energy Dissipation Rate Using 2-D PIV Measurements and a 1-D Energy Spectrum Function – Šulc, R. - Pešava, V., - Ditl, P., 2015

2014

 • Local velocity profiles measured by PIV in a vessel agitated by Rushton turbine – Šulc, R. - Pešava, V., - Ditl, P., 2014
 • Adsorption Drying of Natural Gas Under High Pressure – Ciahotný, K. - Vagenknechtová, A. - Netušil, M. - Ditl, P., - Prokopová, O., 2014

2012

 • The Effect of Process Conditions on the Flocculation Process Occurring in an Agitated Vessel – Šulc, R. - Ditl, P., 2012
 • Dehydration of natural gas stored in underground gas storages – Ditl, P. - Netušil, M., 2012
 • Raw gas dehydration on supersonic swirling separator – Netušil, M. - Ditl, P., - Gonzales, C.T., 2012

2011

 • Comparison of three methods for natural gas dehydration – Netušil, M. - Ditl, P., 2011
 • Effect of flocculent dosage onto flocculation kinetics of clay slurry in agitated vessel at mixing intensity 168 W/m3 and clay concentration 0.78 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., 2011
 • Energetical Comparison of Substrate Disintegration Methods Used for Increasing Biogas Production – Hrušťák, D. - Závacký, M., - Ditl, P., 2011
 • Dobór układów mieszających w technologii oczyszczania ścieków – Ditl, P. - Rieger, F. - Šulc, R., - Kuncewicz, Czeslaw, 2011

2010

 • Comparison of methods for dehydration of natural gas stored in underground reservoirs – Netušil, M. - Ditl, P., 2010
 • Stochastic Models of Solid Particles Grinding – Zueva, G.A - Padokhin, V.A., - Ditl, P., 2010
 • A Comparison of Distillery Stillage Disposal Methods – Sajbrt, V. - Rosol, M., - Ditl, P., 2010

2009

 • SCALE UP OF CLAY SLURRY FLOCCULATION IN AN AGITATED TANK – Šulc, R. - Ditl, P., 2009

2008

 • Limitní možnosti obnovitelných zdrojů energie v České republice – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2008
 • Precise monitoring system for biogas engineering studies: Production enhancement by ultrasound treatment – Prell, A. - Ditl, P. - Kujan, P. - Sobotka, M., - Závacký, M., 2008
 • THE EFFECT OF FLOCCULENT DOSAGE ONTO FLOCCULATION KINETICS – Šulc, R. - Ditl, P., 2008
 • Aggregates Settling Velocity-Direct in Situ Measurement – Kysela, B. - Chára, Z., - Ditl, P., 2008
 • Limitní možnosti obnovitelných zdrojů energie v České republice – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2008
 • The Limits of renewable energy sources in the Czech Republic – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2008
 • Biotechnology for the Sustainability of human Society – Ditl, P., 2008

2006

 • Designing Suspension-Mixing Systems – Ditl, P. - Rieger, F., 2006

2005

 • Floc size measurement by the laser knife and digital camera in an agitated vessel – Kysela, B. - Muller, Z., - Ditl, P., 2005

2003

 • Computer simulation of turbulent flow in a rectangular channel – Petera, K. - Ditl, P., - Roušar, I., 2003

2002

 • Mixing of Crude Oil in Large Volume Storage Tanks – Ditl, P. - Novák, V. - Dušková, J. - Dundr, Z., - Šmolík, O., 2002

2000

 • Working Party on Mixing of the European Federation of Chemical Engineering.Mixing: Terms, Symbols, Units – Fořt, I. - Ditl, P., - Tauscher, W., 2000
 • Možnosti chemické úpravy a předúpravy při čištění odpadních vod – Ditl, P. - Nápravník, J., 2000
 • Effect of Pressure Profile on Evaluation of Volumetric Mass Transfer Coefficient in kLa Bioreactors – Petera, K. - Ditl, P., 2000

1997

 • Recovering copper from electric cable wastes using a particle shape separation technique – Koyanaka, S. - Ohya, H. - Endoh, S. - Iwata, H., - Ditl, P., 1997
 • Effect of Vessel to Impeller Diameter Ratio onto Particle Suspension – Rieger, F. - Ditl, P., 1997

1994

 • SUSPENSION OF SOLID PARTICLES – Rieger, F. - Ditl, P., 1994

1993

 • Pressure Swing Adsorption - Analytical Solution for an Optimum Purge – Roušar, I. - Ditl, P., 1993

1992

 • TRANSIENT FLOW OF A COMPRESSIBLE FLUID THROUGH BEDS OF SOLID PARTICLES OR POROUS MATERIALS – Roušar, I. - Ditl, P. - Kotsis, L., - Kutics, K., 1992
 • OFF-BOTTOM SUSPENSION OF THIN SHEETS – Ditl, P. - Nauman, E., 1992

1991

 • SOLIDS CONCENTRATION DISTRIBUTION IN SLURRY REACTORS STIRRED WITH MULTIPLE AXIAL IMPELLERS – Magelli, F. - Fajner, D. - Nocentini, M. - Pasquali, D. - Marisko, V., - Ditl, P., 1991

1990

 • SIMULATION OF A STIRRED SUGAR BOILING PAN – Ditl, P. - Beránek, L., - Rieger, F., 1990

1989

 • CIRCULATION EFFECTS IN OPERATION OF SUGAR VACUUM PANS – Rieger, F. - Ditl, P. - Weiserová, H. - Beránek, L., - Brandejský, M., 1989
 • HELAX - A NEW TYPE OF STATIC MIXER - OPERATION CHARACTERISTICS AND COMPARISON WITH OTHER TYPES – Kabátek, J. - Ditl, P., - Novák, V., 1989

1988

 • OPTIMIZATION OF PRESSURE SWING ADSORPTION EQUIPMENT .2. OPTIMIZATION OF 2 BED OXYGEN GENERATORS – Roušar, I. - Ditl, P., 1988
 • OPTIMIZATION OF PRESSURE SWING ADSORPTION EQUIPMENT .1. EFFECT OF EQUILIBRIUM-CONSTANTS, AXIAL DIFFUSION AND INITIAL TO FEED CONCENTRATION RATIO ON COLUMN PRESSURIZATION AND PURGING – Roušar, I. - Ditl, P., 1988
 • INFLUENCE OF AGITATION ON THE CREATION OF COAGULUM DURING THE EMULSION POLYMERIZATION OF THE SYSTEM STYRENE BUTYLACRYLATE ACRYLIC-ACID – Matějíček, A. - Pivoňková, A. - Kaska, J. - Ditl, P., - Formánek, L., 1988

1987

 • MEASUREMENT ON A PILOT-PLANT VACUUM PAN IN MELNIK SUGAR FACTORY – Beránek, L. - Weiserová, H. - Brandejský, M. - Ditl, P., - Rieger, F., 1987

1986

 • Numerical Simulation of Multicomponent Isobars Adsorption in Fixed Columns – Roušar, I - Ditl, P., 1986

1980

 • SUSPENSION OF SOLID PARTICLES – Ditl, P. - Rieger, F., 1980

1979

 • VORTEX DEPTH IN MIXED UNBAFFLED VESSELS – Rieger, F. - Ditl, P., - Novák, V., 1979

1978

 • MASS-TRANSFER KINETICS OF ADSORPTION ON SUSPENDED SOLID PARTICLES – Ditl, P. - Coughlin, RW, - Jere, EH, 1978

1977

 • SORPTION AND DIFFUSION INTERACTIONS WITH FLY-ASH OF SO2 IN AIR, SO3 IN AIR, H2O IN AIR, SO2+H2O IN AIR, SO3+H2O IN AIR – Ditl, P. - Coughlin, RW, 1977

1976

 • MASS-TRANSFER KINETICS IN DISSOLVING POLYDISPERSE SOLID MATERIALS – Ditl, P. - Šesták, J., - Partyk, K., 1976
 • IMPROVING EFFICIENCY OF ELECTROSTATIC PRECIPITATION BY PHYSICOCHEMICAL MODIFICATION OF ELECTRICAL-RESISTIVITY OF FLYASH – Ditl, P. - Coughlin, R.W., 1976

Stať ve sborníku

2019

 • Local velocity scaling in upward flow to tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2019
 • HEAT TRANSFER BETWEEN GAS AND NON-COALESCENT LIQUID IN A BUBBLE COLUMN – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., 2019
 • Užití statických směšovačů při úpravě a čištění vod – Ditl, P. - Jirout, T., 2019

2018

 • Local velocity scaling in upward flow to tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2018
 • Chemical and Electrochemical Pretreatment of Waste Waters Containing Inorganic Toxic Pollutants – Procházka, P. - Ditl, P., - Nápravník, J., 2018
 • Particle to fluid relative velocity in an agitated vessel – Ditl, P. - Pešava, V., 2018
 • Study of turbulent flow in the discharge stream from a standard Rushton turbine impeller: effect of PIV resolution – Šulc, R. - Fořt, I. - Ditl, P. - Kotek, M. - Jašíková, D. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2018
 • Time evolution of drop size distribution in a liquid-liquid dispersion in a vessel agitated by a tooth impeller – Formánek, R. - Kysela, B. - Šulc, R., - Ditl, P., 2018
 • Turbulence characteristics scaling in Rushton turbine impeller discharge flow: effect of PIV system setup – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2018
 • Local velocity scaling in an impeller discharge flow in T400 vessel agitated by tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2018

2017

 • In-situ measurement of particle size distribution in an agitated vessel – Kysela, B. - Konfršt, J. - Chára, Z. - Šulc, R., - Ditl, P., 2017
 • Local velocity scaling in an impeller discharge flow in T400 vessel agitated by tooth impeller in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M - Kopecký, V, - Kysela, B., 2017
 • Electro-flotation waste water treatment – Procházka, P. - Ditl, P., - Nápravník, J., 2017
 • Study of turbulent upward flow below a standard Rushton turbine impeller – Fořt, I. - Šulc, R. - Ditl, P. - Brůha, T. - Kotek, M., - Jašíková, D., 2017
 • Local velocity scaling in T400 vessel agitated by Rushton turbine in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíkova, D. - Kotek, M - Kopecký, V., - Kysela, B., 2017
 • The minimum record time for PIV measurement in a vessel agitated by a Rushton turbine – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M - Kopecký, V, - Kysela, B., 2017
 • Time evolution of drop size distribution in liquid-liquid dispersion in agitated tank – Šulc, R. - Kysela, B., - Ditl, P., 2017

2016

 • ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL APPRAISAL OF RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT: NEW DIGESTATE TREATMENT TECHNOLOGY – Kubankova, M. - Hyrslova, J., - Ditl, P., 2016
 • The minimum record time for PIV measurement in a vessel agitated by a Rushton turbine – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M. - Kopecký, V., - Kysela, B., 2016
 • Local velocity scaling in T400 vessel agitated by Rushton turbine in a fully turbulent region – Šulc, R. - Ditl, P. - Fořt, I. - Jašíková, D. - Kotek, M - Kopecký, V., - Kysela, B, 2016
 • Influence of aerators on heat transfer in multiphase contactors – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., 2016
 • Distribution of the turbulent kinetic dissipation rate in an agitated vessel – Kysela, B. - Šulc, R. - Konfršt, J - Chára, Z - Fořt, I., - Ditl, P., 2016
 • Scaling of velocity gradients in vessel agitated by a Rushton turbine – Šulc, R. - Ditl, P., 2016

2015

 • Přestup tepla v mezifázových kontaktorech – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., 2015
 • Heat Transfer in Multiphase Contactors – Žižka, M. - Šulc, R.Š., - Ditl, P., 2015
 • Selected Problems in Dispersion Mixing – Ditl, P., 2015
 • Local energy dissipation rate in an agitated vessel – a comparison of evaluation methods – Šulc, R. - Ditl, P., - Pešava, V., 2015
 • Estimation of turbulence dissipation rate by Large eddy PIV method in an agitated vessel – Kysela, B. - Jašíková, D. - Konfršt, J. - Šulc, R., - Ditl, P., 2015

2014

 • Heat transfer in multiphase contactors – Žižka, M. - Šulc, R., - Ditl, P., 2014
 • Relative particle-to-fluid velocity in a turbulent fluid in an agitated tank and fluidization aplications – Ditl, P., 2014
 • Relative particle-to-fluid velocity in a turbulent fluid – Ditl, P. - Skřivánek, J., - Pešava, V., 2014
 • Local turbulent energy dissipation rate in an vessel agitated by a Rushton turbine – Šulc, R. - Pešava, V., - Ditl, P., 2014

2013

 • Sedimentation hindered by a turbulent sinusoidal velocity field – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2013
 • Nátok a distribuce reakčních plynů na katalytickou vrstvu v chemických reaktorech- modelování, experiment. – Švec, O. - Ditl, P., 2013
 • Určení parametrů fluktuačních rychlostí turbulence v míchané nádobě – Pešava, V. - Ditl, P., 2013
 • Pipeline Transportation – Netušil, M. - Ditl, P., 2013
 • Mísení při šaržovité přepravě ropy – Netušil, M. - Ditl, P., - Maxa, D., 2013

2012

 • Simulace adsorpčního sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., 2012
 • CFD Modeling and Experimental Verification of Inlet Gas Distribution in a Catalytic Reactor – Ditl, P. - Švec, O., 2012
 • Simulation of the passage of particulate material through a rotary kiln – Ditl, P. - Bernard, P., 2012
 • Increasing biogas production by ultrasound irradiation – Hrušťák, D. - Ditl, P. - Serrano Gil, C., - Prell, A., 2012
 • Gas dehydration by supersonic swirling separator – Ditl, P. - Netušil, M. - Stoček, P., - González, C.T., 2012
 • Dehydration of Natural Gas – Netušil, M. - Ditl, P., 2012

2011

 • Vliv tvarů vík a vestaveb chemických reaktorů na distribuci reakčních plynů při vstupu do katalyzátoru. – Švec, O. - Ditl, P., 2011
 • NÁTOK PLYNŮ DO CHEMICKÝCH REAKTORŮ – Švec, O. - Ditl, P., 2011
 • Effect of flocculent dosage onto flocculation kinetics of clay slurry in agitated vessel at mixing intensity 168 W/m3 and clay concentration 0.78 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., 2011
 • Model kinetiky flokulace v míchané vsádce – Wichterle, K. - Šulc, R., - Ditl, P., 2011
 • Přehled adsorpčních technologií pro sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., 2011
 • Sušení plynu pomocí nadzvukových trysek – Netušil, M. - Ditl, P., 2011
 • Energetické porovnání konvenčních metod sušení zemního plynu a představení nové metody – Netušil, M. - Ditl, P., 2011
 • Energetyczne porównanie konwencjonalnych metod suszenia gazu oraz prezentacja nowych metod – Netušil, M. - Ditl, P., - Stoček, P., 2011
 • Míchání koncentrovaných kalů a úskalí provozních řešení – Rieger, F. - Ditl, P., 2011
 • Míchání koncentrovaných kalů a úskalí provozních řešení – Rieger, F. - Ditl, P., 2011

2010

 • INTENZIFIKACE PRODUKCE BIOPLYNU AKTIVACÍ ULTRAZVUKEM – Daněk, P. - Ditl, P., 2010
 • Increasing biogas production from maize silage by ultrasonic treatment – Závacký, M. - Ditl, P. - Prell, A., - Sobotka, M., 2010
 • Dehydration of gas from underground storage reservoirs by adsorption – Netušil, M. - Ditl, P., 2010
 • Metody sušení zemního plynu – Netušil, M. - Ditl, P., 2010
 • Rychlé změny stavu jako jedna z příčin vážných výrobních havárií – Ditl, P., 2010
 • VÝPOČTY PRODUKCE CO2 A ÚČINNOSTI SPALOVÁNÍ PRO RŮZNÁ PALIVA – Ditl, P. - Skřivánek, J., - Šulc, R., 2010
 • Energetical comparison of substrate desintegration methods used to increase a biogas production – Hrušťák, D. - Závacký, M., - Ditl, P., 2010
 • Local energy dissipation rate in agitated vessel. New approach to dimensionless definition – Šulc, R. - Ditl, P., 2010
 • The effect of process conditions flocculation process occurring in agitated vessel – Šulc, R. - Ditl, P., 2010

2009

 • Rychlé změny stavu jako příčina vážných havarií – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2009
 • Kolik CO2 se produkuje při výrobě jedné kWh? – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2009
 • Comparison of Stillages Disposal Methods: Case Study for Given Distillery – Sajbrt, V. - Rosol, M., - Ditl, P., 2009
 • Liquidation of Stillages from Bio-ethanol Production – Rosol, M. - Ditl, P., 2009
 • Energy and economic comparison of intensification methods of biogas production – Hrušťák, D. - Daněk, P. - Závacký, M., - Ditl, P., 2009
 • Biogas Production Enhancement by Ultrasonic Disintegration of Biomass – Závacký, M. - Ditl, P., 2009

2008

 • Simulation of solid particles grinding - stochastic approach – Zueva, G. - Padokhin, V., - Ditl, P., 2008
 • The Effect of Flocculent Dosage onto Flocculation Kinetics of Kaolin Slurry in a Vessel Agitated by Rushton turbine at Mixing Intensity 248W/m3 and Kaolin Concentration 0.44 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., 2008
 • Effect of tank size onto flocculation kinetics of clay slurry in a vessel agitated by Rushton turbine at mixing intensity 40 W/m3 and clay concentration 0.58 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., 2008
 • Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2008
 • The effect of kaolin concentration and flocculent type onto flocculation of kaolin slurry agitated by Rushton turbine at mixing intensity 248 W/m3 – Šulc, R. - Ditl, P., 2008
 • The effect of kaolin concentration and flocculent type onto flocculation of kaolin slurry agitated by Rushton turbine at mixing intensity 248 W/m3 – Šulc, R. - Ditl, P., 2008
 • The effect of flocculent dosage onto flocculation kinetics of kaolin slurry in a vessel agitated by Rushton turbine at mixing intensity 168 W/m3 and kaolin concentration 0.44 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., 2008

2007

 • Ověření modelovacích kritérií na vsádkových bioreaktorech o objemu 75l a 300l při fermentaci kvasinky Candida utilis – Horák, J. - Ditl, P. - Sobotka, M. - Kujan, P., - Prell, A., 2007
 • Yeast Candida Utilis Population Dynamics Stochastic Model Optimization – Horák, J. - Neumanová, E., - Ditl, P., 2007
 • Yeast Candida Utilis Population Dynamics Stochastic Model Optimization – Horák, J. - Neumanová, E., - Ditl, P., 2007
 • The Effect of Flocculent Dosage Onto Flocculation Kinetics of Clay Slurry in a Vessel Agitated by Rushton Turbine at Mixing Intensity 40 W/m3 and Clay Concentration 0.48 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., 2007
 • The Effect of Flocculent Dosage Onto Flocculation Kinetics of Clay Slurry in a Vessel Agitated by Rushton Turbine at Mixing Intensity 40 W/m3 and Clay Concentration 0.58 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., 2007
 • The Effect of Flocculent Dosage Onto Flocculation Kinetics of Clay Slurry in a Vessel Agitated by Rushton Turbine at Mixing Intensity 40 W/m3 and Clay Concentration 0.92 g/l – Šulc, R. - Ditl, P., 2007
 • Flocculation of Clay Slurry in a Vessel Agitated by Rushton Turbine: Effect of Clay Concentration at Mixing Intensity 40 W/m3 – Šulc, R. - Ditl, P., 2007
 • Čištění toxických odpadních vod – Tutter, Š. - Ditl, P., - Nápravník, J., 2007
 • Limitní možnosti obnovitelných zdrojů v ČR – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2007
 • Vliv dávky flokulantu na kinetiku flokulace jílové suspenze o koncentraci 0,76 g/l v nádobě míchané Rushtonovou turbínou s intenzitou 40 W/m3 – Šulc, R. - Ditl, P., 2007
 • Population Dynamics of Yeast Candida Utilis Stochastic Approach – Horák, J. - Neumanová, E., - Ditl, P., 2007

2006

 • Effect of Ultrasound Pulsations on Suspension Sedimentation – Suchánková, A. - Kysela, B. - Chára, Z., - Ditl, P., 2006
 • Semiempirical Generalised Correlation for Effect of Flocculation Time and Flocculent Dosage Onto Flocculation – Šulc, R. - Ditl, P., 2006
 • Non-Traditional Approach to Dimensionless Definition of Local Energy Dissipation Rate in an Agitated Vessel – Šulc, R. - Ditl, P., 2006
 • Investigation of Particle Size Distribution in s-l System Measured by Image Analysis – Ditl, P. - Kysela, B., 2006

2005

 • Modelling and Simulation of Adsorption in Fixed Bed – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., 2005
 • Enhanced Cell Growth by Ultrasonic Irradiation – Svitáková, P. - Ditl, P. - Sobotka, M., - Kujan, P., 2005
 • Effect of Tank Size Onto Flocculation Kinetics – Šulc, R. - Ditl, P., 2005
 • Effect of Ultrasound on LDA Local Velocities in an Agitated Vessel – Kysela, B. - Ditl, P., - Suchánková, A., 2005
 • Numerical Solution of Adsorption using MATLAB – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., 2005
 • Limitations of the Dynamic Sulfite Method in agitated Vessel – Siřínek, A. - Ditl, P. - Linek, V., - Kordač, M., 2005
 • Vliv ultrazvuku na růst kvasinky Candida utilis – Svitáková, P. - Kujan, P. - Prell, A. - Sobotka, M. - Fořt, I., - Ditl, P., 2005
 • Vliv ultrazvuku na homogenizaci vsádky – Suchánková, A. - Ditl, P., 2005
 • Lokální disipace v míchané nádobě - nová definice bezrozměrné disipace získaná analýzou energetického spektra turbulence – Šulc, R. - Ditl, P., 2005
 • Modelování a simulace adsorpce v pevném loži – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., 2005
 • Numerical Solution of Adsorption in a Fixed Bed – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., 2005

2004

 • Moderní metody likvidace prasečí kejdy – Nápravník, J. - Ditl, P., 2004
 • Selected Problems of Purification of Gases Containing VOC – Šrámek, M. - Ditl, P., 2004
 • Application of Chemical Dynamic Method for Measuring the Volumetric Mass Transfer Coefficient in a Gas-Liquid Ejector – Siřínek, A. - Ditl, P., - Linek, V., 2004
 • LDA Study into Fluidized Bed Turbulence - Effect of Inlet Design – Kysela, B. - Ditl, P., 2004
 • Numerical Solution of an Adsorption in a Fixed Bed Problem – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., 2004
 • The Effect of Flocculent Dosage onto Flocculation - Proposal and Verification of Generalised Correlation – Šulc, R. - Ditl, P., 2004
 • Simulation of Solid Processes Using Commercial Software – Šisler, M. - Ditl, P. - Skrivanek, J., - Teipel, U., 2004
 • Experiences with Application of LDA/PDA Methods in an Agitated Vessel – Ditl, P. - Šedivý, V., - Kysela, B., 2004
 • Simple Semiempirical Flocculation Kinetics Model – Šulc, R. - Ditl, P., 2004
 • How Good is the Postulate L ľ d in an Agitated Vessel? – Šulc, R. - Ditl, P., 2004
 • The Measurement of Floc Size and Flocculation Kinetics by the Laser Knife and Digital Camera – Kysela, B. - Ditl, P., 2004
 • kLa Measurement by Dynamic Sulfite Method in Agitated Vessel – Siřínek, A. - Ditl, P. - Linek, V., - Kordač, M., 2004
 • Gas Purification by Combined Method Adsorption - Catalytic Oxidation – Šrámek, M. - Ditl, P., - Neumanová, E., 2004

2003

 • Metodika zpracování provozních měření v excelu při výskytu hromadných dat – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2003
 • Experiences with Application of LDA/PDA Methods for Suspension Flow – Ditl, P. - Šedivý, V. - Kysela, B., - Skřivánek, J., 2003
 • Resurrection of Monte Carlo Method – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2003
 • Local Velocities and Hydrodynamic Characteristics of Particles and Fluid in a Fluidised Bed Measured with LDA/PDA – Kysela, B. - Mazanec, M. - Severa, M., - Ditl, P., 2003
 • The Silver Jubilee of the Workong Party on Mixing of the European Federation of Chemical Engineering – Fořt, I. - Ditl, P., 2003
 • 25. výročí založení pracovní skupiny "Míchání" Evropské federace Chemického inženýrství – Fořt, I. - Ditl, P., 2003
 • Metodika měření růstu flokulí pomocí laserového nože a digitální kamery – Kysela, B. - Ditl, P., 2003
 • Čištění odplynů z lakoven kombinovanou metodou adsorpce - katalytická oxidace – Šrámek, M. - Ditl, P., 2003
 • Míchání velkoobjemových zásobníků – Novák, V. - Ditl, P., 2003
 • Dispergace plynu ve flotačním zařízení na čištění odpadních vod – Siřínek, A. - Ditl, P., 2003
 • Míchání při čištění odpadních vod – Ditl, P., 2003
 • Rozšíření platnosti modelu kinetiky flokulace na statické směšovače – Šulc, R. - Ditl, P., 2003
 • Model kinetiky flokulace ve statickém směšovači - studie – Šulc, R. - Ditl, P., 2003
 • Practical and Theoretical Aspects of Energy Dissipation Rates Onto Process Occured in Agitated Tanks – Šulc, R. - Ditl, P., 2003
 • The Effect of Concentration on Axial Impeller Speed for Particle Suspension – Rieger, F. - Jirout, T. - Ditl, P. - Kysela, B. - Sperling, R., - Jembere, S., 2003
 • Předpoklad e* = e /N3d2 = konst. versus experimentální data – Šulc, R. - Ditl, P., 2003
 • Zkušenosti s likvidací odpadních vod a kalů v případech, kdy samotné biologické čistění není postačující – Ditl, P. - Nápravník, J., 2003
 • Převedení dokončené investice do užívání technická, organizační a účetní hlediska – Ditl, P., 2003
 • Energy Dissipation Distribution in Flocculation Tank Stirred by a Rushton Turbine - Study – Šulc, R. - Ditl, P., 2003

2002

 • Energy Dissipation In Flocculation Tank Stirred by A310 Impeller Study – Šulc, R. - Ditl, P., 2002
 • Computer Simulation of Turbulent Flow in a Rectangular Channel – Petera, K. - Roušar, I., - Ditl, P., 2002
 • Bilancování výrobních linek – Ditl, P. - Skřivánek, J., - Šisler, M., 2002
 • Expanded Excel Makes Balancing & Design of Production Lines Easy – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2002
 • Vliv vybraných parametrů míchání na flokulaci – Šulc, R. - Ditl, P., 2002
 • Energy Dissipation in Impeller Region in Flocculation Tank Stirred by Rushton Turbine - Study – Šulc, R. - Ditl, P., 2002
 • Effect of Mixing and Flocculation Time Onto Flocculation Kinetics and Flocculation Dosage - Rushton Turbine – Šulc, R. - Ditl, P., 2002
 • Suspension Efficiency of Axial Impellers – Jirout, T. - Kysela, B. - Rieger, F. - Ditl, P. - Sperling, R., - Jembere, S., 2002
 • Choice of Proper Equipment for Suspension Mixing – Rieger, F. - Ditl, P., 2002
 • Expanded Excel Used for Balancing of Process Lines – Šisler, M. - Skřivánek, J., - Ditl, P., 2002
 • Expanded Excel Used for Balancing of Process Lines – Šisler, M. - Skřivánek, J., - Ditl, P., 2002
 • Image Analysis of Agitated Particle-Solid Transparent System – Šedivý, V. - Ditl, P., - Severa, M., 2002
 • Effect of Mixing on Suspension Polymerization – Bezchleba, P. - Ditl, P., - Rieger, F., 2002
 • Balancing of Operation Lines under Real Operation Conditions – Skřivánek, J. - Ditl, P., 2002

2001

 • Nástroj pro generaci bilančních výpočtů v Excelu – Šisler, M. - Skřivánek, J., - Ditl, P., 2001
 • Effect of Vessel to Impeller Diameter Ratio onto Particle Suspension – Rieger, F. - Ditl, P., 2001
 • Plánování údržby v návaznosti na tvorbu zákonného reservního fondu na opravy – Ditl, P., 2001
 • Expanded Excel Makes Complex Chemical Equilibrium Calculations Easy – Ditl, P. - Skřivánek, J., 2001
 • Vliv míchání na flokulaci – Šulc, R. - Ditl, P., 2001
 • Mixing of Crude Oil in Targe Volume Storage Tanks – Ditl, P. - Novák, V. - Dušková, J. - Dundr, Z., - Šmolík, O., 2001
 • Program Module for Process Design of Mixing Equipments – Petera, K. - Rieger, F., - Ditl, P., 2001
 • Vliv víceetážového míchadla na velikost částic v suspenzi – Janďourek, L. - Bezchleba, P., - Ditl, P., 2001
 • Vliv doby míchání na spotřebu flokulantu – Šulc, R. - Ditl, P., 2001

2000

 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000
 • Rozšířený EXCEL usnadňuje bilancování a návrh výrobních linek – Skřivánek, J. - Ditl, P., 2000
 • Rozpouštění granulovaných amorfních polymerů v nádobě s rychloběžným míchadlem – Srb, M. - Ditl, P., 2000
 • Wastewater Treatment Laboratory – Ditl, P. - Kolářová, H. - Hoffman, P., - Šulc, R., 2000
 • The Effect of Mixing on the Kinetics of Flocculation – Šulc, R. - Ditl, P., 2000
 • Studie vlivu turbulence na rychlost rušeného usazování – Ašer, M. - Ditl, P., - Šedivý, V., 2000
 • Vliv míchání na suspenzní polymerizaci – Bezchleba, P. - Ditl, P., 2000
 • Míchání při úpravě a čistění vod – Ditl, P., 2000
 • Mixing Equipment for Particle Suspension - Generalized Approach to Designing – Rieger, F. - Ditl, P., 2000
 • Příklady spolupráce s průmyslem z posledních let – Ditl, P. - Novák, V., 2000
 • Pumping Capacity and Local Energy Dissipation Rate at Mixing of Low Concentrated Suspension – Ditl, P. - Severa, M., - Šedivý, V., 2000
 • Effect of Mixing Onto Flocculation Kinetics – Šulc, R. - Ditl, P., 2000
 • Energy Dissipation in Flocculation and Dispersion Tanks - Study – Šulc, R. - Ditl, P., 2000
 • Computer Simulation of Bioreactor at Higher Pressure – Petera, K. - Ditl, P., 2000
 • Vliv doby míchání na spotřebu flokulantu – Šulc, R. - Ditl, P., 2000
 • Mixing Equipment Design Based on Concurrent Engineering Approach – Rieger, F. - Ditl, P. - Novák, V. - Miláček, S. - Bauma, V. - Řezníček, J. - Řezníčková, J. - Kanaval, J. - Mádl, J. - Šanovec, J. - Freiberg, F., - Zralý, M., 2000

1999

 • Dimensionless Flow Characteristics in Mixed Suspension Obtained by LDA/PDA – Šedivý, V. - Ditl, P. - Rieger, F., - Severa, M., 1999
 • Velocity Gradient Components at Bottom and Wall of Mixing Vessel – Sobolík, V. - Fořt, I. - Rieger, F., - Ditl, P., 1999
 • Troubleshooting a kontrola měřených veličin pomocí hmotových a entalpických bilancí – Ditl, P. - Skřivánek, J., 1999
 • Dimenzování hřídelů míchacích zařízení – Ditl, P. - Novák, V., 1999
 • Bilancování zdrojů tepla pro topný systém v programu EXCEL – Ditl, P. - Hoffman, P., - Skřivánek, J., 1999
 • Research of Mixing at Mechanical Engineering Faculty of Czech Technical University in Prague – Rieger, F. - Ditl, P., 1999
 • Possibility of Research and Cooperation of our Department in Processs Engineering – Rieger, F. - Ditl, P., 1999
 • Vliv míchání na kinetiku flokulace – Šulc, R. - Ditl, P., 1999

1998

 • Methology of Turbulent Characteristics Measurement in Flowing Suspension Using LDA/PDA – Severa, M. - Šedivý, V. - Chára, Z. - Rieger, F., - Ditl, P., 1998
 • Effect of Particle Density onto LDA Particle and Fluid Velocities in Agitated Vessels – Šedivý, V. - Severa, M. - Rieger, F., - Ditl, P., 1998
 • Effect of Density Difference onto Particle Suspension in Agitated Tanks – Ditl, P. - Rieger, F., 1998
 • Turbulence Modelling of Solid Dispersion in Agitated Tank – Roušar, I. - Van den Akker, H.E.A. - Ditl, P., - Havelková, D., 1998
 • LDA/PDA Particle and Fluid Velocities in Agitated Vessels – Šedivý, V. - Severa, M. - Ditl, P., - Rieger, F., 1998
 • Evaporation from Superheated Solution – Šulc, R. - Ditl, P., 1998
 • LDA/PDA Measurements of Local Velocities in Mixed Suspension – Severa, M. - Ditl, P. - Rieger, F., - Šedivý, V., 1998
 • LDA/PDA Local Flow Characteristics in Mixed Suspension – Šedivý, V. - Severa, M., - Ditl, P., 1998
 • Aplication of PDA Methodology for Measurements of Local Velocities of Flow Suspension in Mixed Tanks – Šedivý, V. - Severa, M. - Chára, Z. - Rieger, F., - Ditl, P., 1998
 • Reconstruction of Mixing Equipment – Novák, V. - Ditl, P., - Rieger, F., 1998

1997

 • Možnosti chemické úpravy a předúpravy při čistění odpadních vod – Ditl, P. - Nápravník, J., 1997
 • Lokální charakteristiky proudění míchaných suspenzí – Severa, M. - Ditl, P. - Chára, Z., - Šedivý, V., 1997
 • Undesirable Air Entrainment in Agitated Baffled Vessels – Ditl, P. - Rieger, F., - Novák, V., 1997

1995

 • Zpracování některých druhů kapalných odpadů deemulgací s následnou koagulací – Ditl, P. - Nápravník, J., 1995

1994

 • Pressure Swing Adsorption - a Solution for Bioreactors with Oxygen Limitation – Roušar, I. - Ditl, P., 1994
 • Flow an Agitated Vessel Equipped with Multiple Impellers – Ditl, P. - Fořt, I., - Strejc, V., 1994
 • Micromixing and Its Effects on Polymerization – Votava, J. - Ditl, P., 1994

1993

 • Optimization of Mixing Equipment: Process and Design Parameters – Rieger, F. - Novák, V., - Ditl, P., 1993
 • Návrh řady pomaloběžných míchadel – Rieger, F. - Šoška, P. - Ditl, P., - Perončík, M., 1993
 • Pressure Swing Adsorption - the Optimalization of Multiple Bed Units – Roušar, I. - Čekal, M., - Ditl, P., 1993
 • Contribution to Improving Efficiency of Reactors and Bioreactors – Ditl, P. - Roušar, I. - Kabátek, J. - Votruba, P. - Petera, K., - Votava, J., 1993

1988

 • Suspension of solid particles - Concentration profiles and particle layer on the vessel bottom – Havelková, O. - Ditl, P., - Rieger, F., 1988

1982

 • Suspension of solid particles in agitated vessels – Rieger, F. - Ditl, P., 1982
 • Mixing in unbaffled vessels the influence of an eccentric impeller position on power consumption and surface aeration – Novák, V. - Ditl, P., - Rieger, F., 1982

?

 • Suspension of solid particles in agitated vessels – Rieger, F. - Ditl, P., ?
 • Suspendace????? – Ditl, P. - Rieger, F., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Způsob čištění výpalků z výroby surového zemědělského lihu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Rosol, M. - Ditl, P., - Nápravník, J., 2015

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Model vtokové části katalytického reaktoru – Švec, O. - Ditl, P., 2012
 • Experimentální zařízení pro výzkum přenosu tepla a hmoty v náplňové vrstvě – Šulc, R. - Ditl, P., 2012

Software

2013

 • Software pro výpočet oxidačně-absorpční dvoufázové kolony s výměnou tepla ve výrobě HNO3 – Šulc, R. - Ditl, P., 2013
 • Software pro výpočet kondenzačního reaktoru ve výrobě HNO3 – Šulc, R. - Ditl, P., 2013
 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., 2013

2008

 • Software výpočtu výrob kyseliny dusičné – Ditl, P. - Šulc, R., 2008

Zpráva

2018

 • Concept of electrocoagulation flocks fragmentation and averaging method - report – Ditl, P. - Procházka, P., 2018
 • Metodika stanovení třídy silničního prachu – Ditl, P., 2018
 • Chladící a výměníková stanice – Ditl, P. - Šulc, R., 2018

2016

 • Úpravy reglementu pro různé typy fugátů, optimalizace dávkování, možnosti zlevnění úpravy – Ditl, P. - Nápravník, J., - Šulc, R., 2016

2015

 • Alternativy reglementu nové technologie, bilance systému pro zvětšování měřítka, zdůvodnění nevhodnosti přímého rozvozu digestátu. Dílčí zpráva za období 01/2015-12/2015 – Ditl, P. - Nápravník, J., - Šulc, R., 2015

2014

 • Reglement nové technologie, Blokové a strojně technologické schéma linky. Dílčí zpráva za období 07/2014-12/2014 – Ditl, P. - Nápravník, J., - Šulc, R., 2014

1997

 • Měření lokálních rychlostí u míchaných suspenzí pomocí PDA – Severa, M. - Šedivý, V. - Ditl, P., - Chára, Z., 1997
 • Chemical Waste Treatment – Ditl, P. - Nápravník, J., 1997
 • 1997 - Twenty Years Anniversary: EFCE Working Party on Mixing – Ditl, P. - Fořt, I., 1997
 • Míchání v chemických reaktorech – Ditl, P., 1997
 • Výzkum míchání na strojní fakultě ČVUT – Rieger, F. - Ditl, P. - Fořt, I. - Novák, V. - Nermut, M., - Sedláček, L., 1997

1996

 • Process Characteristics of Mechanically Agitated Bioreactors – Fořt, I. - Ditl, P., - Vaněček, V., 1996
 • Optimal Agitator Design for Mixing of Viscous Liquids and Suspensions – Rieger, F. - Ditl, P., - Novák, V., 1996
 • Treatment of Waste Water Containing Stabil Emulsions – Ditl, P. - Nápravník, J., 1996
 • Non-Standart Cases of Waste Water Treatment – Ditl, P. - Nápravník, J., 1996
 • Simultánní přenos hybnosti, tepla a hmoty ve zpracovatelských strojích – Ditl, P., 1996

1995

 • Gas - Liquid Mass Transfer in a Static Mixer – Ditl, P. - Votruba, P., 1995
 • Gas - Liquid Mass Transfer in a Static Mixer – Ditl, P. - Votruba, P., 1995
 • Likvidace kapalných odpadů obsahujících olovo – Ditl, P. - Nápravník, J., 1995
 • Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 1994 – Ditl, P., 1995

1994

 • Přenos hmoty ve statických směšovačích – Votruba, P. - Ditl, P., 1994
 • Mikromíchání a následné konkurenční reakce – Votava, J. - Ditl, P., 1994
 • Design of High Efficient Mixing Systems – Ditl, P., 1994
 • Kurz CAD – Ditl, P. - Roušar, I., 1994

1993

 • CAD míchacích zařízení – Ditl, P. - Petera, K., - Světlík, P., 1993
 • Mass Transfer in Motionless Mixers – Votruba, P. - Ditl, P., 1993
 • Selected Micromixing Effects in Reacting Systems of Low and Medium Viscosites – Votava, J. - Ditl, P., 1993
 • A Study of Catalytic Behavior for Consequitive Reactions – Khan, M.H. - Masood, I., - Ditl, P., 1993
 • Simulation of Riser Reactor for Gas-oil Cracking – Khan, M.H. - Kuawaja, M.A., - Ditl, P., 1993
 • CAD and CA Quotation of Mixing Equipment – Ditl, P. - Petera, K. - Světlík, P., - Vysloužilová, R., 1993

Kvalifikační zpráva

1993

 • Čištění odpadních vod elektroflokací – Lang, J. - Ditl, P. supervisor, 1993
 • Sedimentace částic v elektrolytických roztocích – Musil, M. - Ditl, P. supervisor, 1993

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2018

 • Bilancování a simulace systémů v MS Excel – Ditl, P. - Netušil, M., 2018

2012

 • Natural Gas - Extraction to End Use – Gupta, S.B. ed. - Netušil, M. ed., - Ditl, P. ed., 2012

2000

 • Chemické reaktory – Ditl, P., 2000

1996

 • Difúzně separační pochody – Ditl, P., 1996

1995

 • Míchání a míchací zařízení – Rieger, F. - Novák, V. - Ditl, P. - Fořt, I. - Vlček, J. - Ludvík, M. - Machoň, V., - Medek, J., 1995

Kapitola v knize

2012

 • Natural Gas Dehydration – Netušil, M. - Ditl, P., 2012

Sborník

2008

 • Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách – Ditl, P. ed. - Skřivánek, J. ed., 2008

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2013

 • Chemická předúprava výpalků – Ditl, P. - Rosol, M., - Nápravník, J., 2013

2010

 • Srážecí reaktor pro výrobu DPG – Ditl, P. - Jirout, T., 2010

Certifikovaná metodika, památkový postup

2013

 • Metodika návrhu adsorpčního sušení – Netušil, M. - Ditl, P., 2013
 • Energetické porovnání metod sušení – Netušil, M. - Ditl, P., 2013

2012

 • Metodika výpočtu potrubí v lince pro výrobu kyseliny dusičné – Šulc, R. - Ditl, P., 2012
 • Metodika výpočtu kotle v lince pro výrobu kyseliny dusičné – Šulc, R. - Ditl, P., 2012

2011

 • Metodika výpočtu spotřeby surovin v lince pro výrobu kyseliny dusičné – Šulc, R. - Ditl, P., 2011

2009

 • Metodika návrhu adsorpčně - oxidačně katalytického zařízení pro likvidaci VOC z odpadního vzduchu – Šrámek, M. - Ditl, P., 2009

2008

 • Metodika výpočtu výrob kyseliny dusičné – Ditl, P. - Šulc, R., 2008

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2012

 • Supersonic Method for Natural Gas Dehydration – Ditl, P. - Netušil, M., 2012

...

2013

 • Adsorption drying of natural gas under high pressure – Ciahotny, K. - Vagenknechtova, A. - Netušil, M. - Ditl, P., - Prokopova, O., 2013

1995

 • Mikromíchání. Optimalizace reaktorů a zvětšování jejich měřítka – Votava, J. - Ditl, P. supervisor, 1995

1994

 • Přenos hmoty ve statických směšovačích – Votruba, P. - Ditl, P. supervisor, 1994