[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav procesní a zpracovatelské techniky

Lidé

Ing. František Ambros, CSc.

Ing. František Ambros, CSc.

(22 435) 8489

místnost: G2-154, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FT-TA/004  
  Výzkum prvků vysokotlaké vodní hydrauliky – Ambros, F. (2004-2007)
 • FT-TA/004  
  Výzkum prvků vysokotlaké vodní hydrauliky – Ambros, F. (2004)

Článek v periodiku

2001

 • Erosion Wear of Axial Flow Impellers in a Solid - Liquid Suspension – Fořt, I. - Medek, J., - Ambros, F., Acta Polytechnica. 2001, 41(1), 23-28. ISSN 1210-2709.

2000

 • Study of Wear of Pitched Blade Impellers – Fořt, I. - Ambros, F., - Medek, J., Acta Polytechnica. 2000, 40(5-6), 5-10. ISSN 1210-2709.

1999

 • Power Input of Aerated Axial Flow Impellers – Fořt, I. - Medek, J., - Ambros, F., Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. 1999, 13(3), 127-132. ISSN 0352-9568.

Stať ve sborníku

2007

 • Měření reologických vlastností potravinářských látek – Ambros, F. - Petera, K., - Dostál, M., In: CHISA 2007, 54. Konference chemického a procesního inženýrství. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2007, pp. 1-19. ISBN 80-86059-47-2.

2003

 • Thermal Diffusivity of Powders and Viscous Fluids – Ambros, F., In: Czasopismo Techniczne Z. 5-M/2003. Krakow: Politechnika Krakowska, 2003, pp. 29-38. ISSN 0011-4561.

2002

 • Measuring Heat Transfer in Agitated Vessels – Ambros, F. - Mikula, P. - Bezchleba, P., - Rieger, F., In: Mechanical Engineering 2002. Bratislava: Vydavatel'stvo STU, 2002, pp. -. ISBN 80-227-1783-5.

2001

 • Studium mechanického opotřebení lopatek axiálních míchadel při míchání suspenzí pevná fáze - kapalina – Fořt, I. - Medek, J., - Ambros, F., In: CHISA 2001. Praha: Česká společnost chemického inženýrství, 2001, ISBN 80-86059-32-4.

2000

 • Study of Wear of Pitched Blade – Fořt, I. - Ambros, F., - Medek, J., In: International Meeting on Chemical Engineering, Environmental Protecteon and Biotechnology ACHEMA 2000 Thermal and Mechanical Process Engineering. Frankfurt am Main: DECHEMA, European Federation of Chemical Engineering, 2000, pp. 136-138.
 • Erosion Wear of Axial Flow Impellers in Industrial Suspension – Fořt, I. - Medek, J., - Ambros, F., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000,
 • Erozní opotřebení axiálních rychloběžných míchadel – Medek, J. - Fořt, I., - Ambros, F., In: Míchání 2000. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2000, pp. 96-108.
 • Erosion Wear of Axial Flow Impeller in Industrial Suspension – Fořt, I. - Medek, J., - Ambros, F., In: CD ROM: CHISA 2000. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 2000,

1999

 • Errosion Wear of Axial Flow Impellers – Medek, J. - Fořt, I., - Ambros, F., In: Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava: Slovenská spoločnost chemického inženierstva, 1999, pp. 240-246.
 • Study of Wear and Tear of Axial Flow Impellers – Fořt, I. - Ambros, F., - Medek, J., In: Fluid Mixing 6. Rugby: Institution of Chemical Engineers, 1999. pp. 53-68.
 • Příkon axiálních míchadel – Medek, J. - Fořt, I., - Ambros, F., In: Transfer 99. Brno: VUT v Brně, 1999, pp. 238-241. ISBN 80-214-1341-7.
 • Studium mechanického opotřebení lopatek axiálního rychloběžného míchadla při míchání suspenze pevné zrnité fáze v kapalině – Fořt, I. - Medek, J., - Ambros, F., In: 46. konference chemického a procesního inženýrství CHISA '99. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 1999, pp. 1-9. ISBN 80-86059-28-6.

1998

 • Dispersion Effect of Axial Impeller with Large Projected Area – Fořt, I. - Medek, J., - Ambros, F., In: Proceedings of the 13th International Congress CHISA. Prague: Czech Society of Chemical Engineering, 1998, pp. 52-56.

1995

 • A New Extensional Rheometr for Assessment of Viscoelastical Properties – Žitný, R. - Šesták, J., - Ambros, F., In: Proceedings of 15. Ogolnopolska Konf. Naukova Inž. chemiczej i procesowej. Gdańsk: KIChP Polska Akedemia Nauk, 1995, pp. 51-56.

1994

 • Laminar Flow in a Spiral Duct of Rectangular Cross Section – Šesták, J. - Dostál, M. - Žitný, R., - Ambros, F., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 177-178.
 • Transit Time Method in Laminar Flows – Žitný, R. - Šesták, J., - Ambros, F., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 185-186.

1993

 • Transit Time Method for Flow Rate Measurement – Žitný, R. - Šesták, J., - Ambros, F., In: Fluid mechanics and hydrodynamical aspects of biosphere. Praha: AV ČR, 1993, pp. 26-33.
 • Pressure Drop Prediction in a Spiral Channel – Šesták, J. - Žitný, R. - Ambros, F., - Dostál, M., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 65-66.
 • Transit Time Method for Flow Rate Measurement – Žitný, R. - Šesták, J., - Ambros, F., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 55-56.

Patent, užitný a průmyslový vzor

1998

 • Axiální míchadlo s velkoplošnými míchadly – Medek, J. - Fořt, I. - Ambros, F., - Pavel, S., Czech Republic. Industrial Design CZ 4431. 1998-08-17.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1993

 • Návody k laboratorním cvičením – Fořt, I. - Lukavský, J. - Votruba, P. - Anděl, A. - Rieger, F. - Novák, V. - Kabátek, J. - Trojan, Z. - Vaněček, V. - Ambros, F. - Čermák, B. - Roušar, I., - Dufek, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2001

 • Erosion Wear of Axial Flow impellers in Solid-Liquid Suspensions – Fořt, I. - Medek, J., - Ambros, F., [Unpublished Lecture] Lightnin Mixers and Abrators,Inc. 2001-06-20.
 • Erosion Wear of Axial Flow Impellers in Industrial Suspension – Fořt, I. - Ambros, F., - Medek, J., [Unpublished Lecture] GVC VDI. 2001-03-01.
 • Study of Wear of Axial Flow Impellers in Solid-Liquid Suspensions – Fořt, I. - Medek, J., - Ambros, F., [Unpublished Lecture] Ohio State University Department of Chemical Engng.. 2001-06-21.

2000

 • Study of Wear of AXial Flow Impellers – Fořt, I. - Ambros, F., - Medek, J., [Unpublished Lecture] Hochschule Anhalt. 2000-06-22.