[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ  /EN

Lidé

Ing. Martin Machač

Ing. Martin Machač

Martin.Machac (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

  • SGS20/114/OHK2/2T/12  
    Zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Machač, M. (2020-2021)

Stať ve sborníku

2019

  • Determining coefficient of friction between oilseeds and rotor blade of hulling machine using equation of motion – Hoidekr, J. - Machač, M., - Turek, O., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 121-124. ISBN 9788021457669.

2018

  • Vyhodnocení experimentálního měření kmitání vibrační třídičky pomocí optické metody – Machač, M. - Hoidekr, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

Prototyp, funkční vzorek

2020

  • Zařízení pro zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Hoidekr, J. - Přívozník, P. - Kohout, M., - Machač, M., [Functional Sample] 2020.

2019

  • Kontinuální třídící linka olejnatých semen – Hoidekr, J. - Machač, M. - Turek, O., - Prachenský, J., [Functional Sample] 2019.

Zpráva

2020

  • Zhodnocení přístupů ke konstrukční podpoře experimentálního měření kvalitativních parametrů loupání olejnatých semen – Machač, M. - Hoidekr, J., - Přívozník, P., [Technical Report] 2020.