[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

Ing. Martin Havlíček

Ing. Martin Havlíček

Martin.Havlicek (zavináč) fs.cvut.cz

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

  • SGS20/113/OHK2/2T/12  
    Energicky úsporný elektrohydraulický pohon klikového lisu – Havlíček, M. (2020-2021)

Stať ve sborníku

2019

  • Use of durometer to determine trapezius muscle relaxation – Štoček, O. - Havlíček, M. - Lopot, F., - Kubový, P., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 517-520. ISBN 9788021457669.
  • Optical analysis of low-floor tram drive motions – Havlíček, M. - Dub, M., - Lopot, F., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 115-120. ISBN 9788021457669.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

  • Zařízení pro automatické plnění kontejnerů – Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Havlíček, M., - Nápravník, K., Czech Republic. Patent CZ 307922. 2019-07-10.