[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Lidé

Marek Štádler

Ing. Marek Štádler

marek.stadler (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2416

místnost: B2-344, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • FW06010592  
  Upscale technologie 3D tisku pro komerční využití ve Stavebnictví 4.0 – Štádler, M. (2023-2025)
 • SGS21/109/OHK2/2T/12  
  Metodika návrhu polí clinchových spojů pro použití v konstrukční praxi – Štádler, M. (2021-2022)

Stať ve sborníku

2023

 • The Mechanical Properties of Concrete Lintel Produced by 3D Printing – Machovec, J. - Štádler, M. - Kamenický, J., - Reiterman, P., In: SPECIAL CONCRETE AND COMPOSITES 2021: 18th International Conference. Melville, NY: AIP Publishing, 2023. AIP Conference Proceedings. vol. 2780. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4514-7.

2022

 • Analysis of clinched joints manufacturing residual stress – Štádler, M. - Lopot, F., In: 60th annual international conference on Experimental Stress Analysis - Book of Extended Abstracts. Praha: CTU FME. Department of Mechanics, Biomechanics and Mechatronics, 2022. ISBN 978-80-01-07010-9.

2021

 • Měření vlastností vybraných typů olejů pro kuželový třecí variátor – Řípa, V. - Štětina, J. - Petr, K., - Štádler, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 65-73. ISBN 978-80-01-06913-4.
 • MOŽNOSTI VZNIKU PŘEDPĚTÍ V POLÍCH KLINČOVÝCH SPOJŮ – Štádler, M. - Lopot, F., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 21. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Inteligentní výrobní systémy a jejich management. Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. p. 44-54. ISBN 978-80-01-06913-4.

2020

 • POPIS NÁVRHU POSTPROCESORU PRO GENEROVÁNÍ G-KÓDU 3D TISKÁRNY BUDOV Z BETONOVÝCH SMĚSÍ – Kamenický, J. - Štádler, M., In: Recenzovaný sborník příspěvků z 20. odborné konference z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků na téma Aplikace a využití moderních nástrojů, metod a technologií v praxi. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 53-59. ISBN 978-80-01-06775-8.

2019

 • Stress analysis of a tank for bulk materials – Štádler, M. - Dub, M., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 512-516. ISBN 9788021457669.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2021

 • 3D tiskárna pro tisk ze stavebních hmot – Kamenický, J. - Starý, F., - Štádler, M., Czechia. Utility Model CZ 35667. 2021-12-21.
 • Tisková hlava pro 3D tiskárnu pro tisk ze speciálních stavebních hmot – Kamenický, J. - Starý, F., - Štádler, M., Czechia. Utility Model CZ 35293. 2021-08-03.

2020

 • Mechanismus pro přesun rolny simulátoru nárazů aktivovaný pyropatronou – Štádler, M. - Šedivý, P., - Liška, J., Czechia. Utility Model CZ 34379. 2020-09-15.

Prototyp, funkční vzorek

2021

 • Planetový CVT s třecími kuželi šikmo uloženými na posuvném nerotujícím unašeči – Petr, K. - Štádler, M. - Řípa, V. - Štětina, J., - Liška, J., [Prototype] 2021.

Certifikovaná metodika, památkový postup

2020

 • Metodika výpočtu aktivního tvaru vaček pro simulátor nárazů – Štádler, M. - Hampl, J., - Liška, J., [Other Methodology (not meeting RIV conditions)] 2020.