[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Lidé

Roman Uhlíř

Ing. Roman Uhlíř, Ph.D.

roman.uhlir (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2408

místnost: B2-342, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • CTU0920512  
  Konference 26th Danubia-Adria: Diagnostika jakosti ozubených kol – Uhlíř, R. (2009)
 • CTU0801812  
  Diagnostika jakosti ozubených kol – Uhlíř, R. (2008)

Stať ve sborníku

2016

 • Experimental Measurement and Development of Agricultural Trailer – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Malý, P., In: The Latest Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing, 2016. p. 471-474. ISBN 978-3-319-22761-0.

2014

 • Dynamic operational testing of agricultural trailer – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Malý, P., In: Experimental Stress Analysis 2014. Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., 2014. p. 81-82. Applied Mechanics and Materials. vol. 732. ISBN 978-80-261-0376-9.
 • Experimental Testing of Agricultural Trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Malý, P., In: Modern Methods of Construction Design. Cham: Springer International Publishing AG, 2014. pp. 405-410. Lecture Notes in Mechanical Engineering. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-319-05203-8.

2013

 • Experimental Testing of Agricultural Trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Malý, P., In: Book of Proceedings - 54th IC of Machine Design Dep.. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. pp. 353-358. ISBN 978-80-7372-986-8.

2012

 • Operational Testing of Agricultural Trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Malý, P., In: 53rd International Conference of Machine Design Departments. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. pp. 311-316. ISBN 978-80-214-4533-8.

2011

 • Force sensor for front hitch of agricultural trailer – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Petr, K., - Malý, P., In: Proceeding of 4th International Mechanical Engineering Forum 2011. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2011. pp. 173-178. ISBN 978-80-213-2156-4.
 • Provozní zkoušky silového snímače – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. pp. 268-271. ISBN 978-80-248-2450-5.

2010

 • Návrh částí ocelového rámu dopravního zařízení – Uhlíř, R. - Mossóczy, P., - Křička, J., In: 51.Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2010. pp. 309-312. ISBN 978-80-970294-1-8.

2009

 • Time Shortening Testing Methodology Applied on Gears with Non-Standard Tooth Flank Surface – Kanaval, J. - Mossóczy, P. - Uhlíř, R., - Petr, K., In: 26th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Montanuniversitat Leoben, 2009. pp. 97-98. ISBN 978-3-902544-02-5.

2008

 • Nekonvenční metody zvyšování odolnosti boku zubu proti únavovému zatížení – Kanaval, J. - Uhlíř, R., In: Mezinárodní 49 konference kateder částí a mechanismů strojů-sborník. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, pp. 125-128. ISBN 978-80-7043-718-6.
 • Experimental testing of gear design with non-standard tooth flank surface – Mossóczy, P. - Kanaval, J., - Uhlíř, R., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. pp. 175-176. ISBN 978-80-01-04162-8.
 • Research of design parameters of transport device – Mrázek, J. - Petr, K., - Uhlíř, R., In: 25th Symposium on Advances in Experimental Mechanics. Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2008. p. 267-268. ISBN 978-80-01-04162-8.

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Měřicí konzola zatížení utužovacích válců zemědělského stroje – Syrovátka, P. - Dynybyl, V. - Uhlíř, R., - Mossóczy, P., [Functional Sample] 2012.
 • Náhrada mechanické podpory pro sledování provozního zatížení valivého ložiska – Syrovátka, P. - Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 3 (technické řešení) – Frieda, P. - Dynybyl, V. - Uhlíř, R., - Malý, P., [Prototype] 2011.
 • Měřicí stanoviště pro testování komponent zvedacího mechanismu SNN – Dynybyl, V. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Prototype] 2010.
 • Snímač sil závěsu zemědělského stroje – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Functional Sample] 2010.
 • Náprava zemědělského návěsu – Uhlíř, R. - Frieda, P. - Dynybyl, V. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Functional Sample] 2010.

Software

2012

 • SW vyhodnocující průběh zatížení metodou Rainflow – Syrovátka, P. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., [Software] 2012.
 • SW zpracovávající záznam zatížení mechanických podpor – Mossóczy, P. - Syrovátka, P., - Uhlíř, R., [Software] 2012.
 • SW zajišťující kalibraci mechanických podpor pro sledování provozního zatížení – Mossóczy, P. - Syrovátka, P., - Uhlíř, R., [Software] 2012.
 • Měřící SW pro sledování a zaznamenávání provozního zatížení valivého ložiska – Mossóczy, P. - Syrovátka, P., - Uhlíř, R., [Software] 2012.

2011

 • Měřicí SW pro testování komponent zvedacího mechanismu prototypu samonakládacího nízkoplošinového návěsu – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., [Software] 2011.
 • Software pro tenzometrická měření prototypu samonakládacího nízkoplošinového návěsu, zpracování dat – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., [Software] 2011.

2010

 • Software pro tenzometrická měření prototypu samonakládacího nízkoplošinového návěsu – Mossóczy, P. - Uhlíř, R., [Software] 2010.

Zpráva

2016

 • Zpráva za rok 2015 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Dynybyl, V. - Hoidekr, J. - Starý, F. - Mossóczy, P., - Uhlíř, R., [Annual Report] 2016. Report no. TAČR 4010992-2015.

2015

 • Příprava měření lisu FS1010 – Starý, F. - Malý, P. - Mossóczy, P. - Hoidekr, J. - Dynybyl, V., - Uhlíř, R., [Research Report] 2015. Report no. TA04010992-FS-2015-05.
 • Zpráva za rok 2014 k projektu TAČR TA04010992 – Malý, P. - Andruš, J. - Mossóczy, P. - Starý, F. - Uhlíř, R., - Dynybyl, V., [Annual Report] 2015. Report no. TAČR 4010992-2014.

2011

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Porovnání výsledků výpočtů MKP s výsledky experimentálního měření – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 04/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Vyhodnocení experimentálního měření prototypu SNN1-P1 – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 03/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Experimentální měření na SNN1-dynamické zkoušky – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 02/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - Experimentální měření na SNN1 - statické zkoušky – Uhlíř, R. - Mossóczy, P. - Malý, P., - Petr, K., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011. Report no. 01/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 3 - Výsledky MKP výpočtu SNN3 – Uhlíř, R. - Malý, P., [Research Report] Praha: ČVUT- strojní fakulta- U12 113, 2011. Report no. 05/2011/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2011. Report no. 02/2009/FR-TI1/119.

2010

 • Experimentální měření na SNN1 - výsledky cejchování – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 03/2010/FR-T11/119.
 • Experimentální měření na SNN1 - nasazená aparatura – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 02/2010/FR-T11/119.
 • Experimentální měření na SNN1 - metodika měření – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J. - Křička, J., - Mossóczy, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. Report no. 01/2010/FR-T11/119.

2009

 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - popis zatížení v provozních stavech a pevnostní výpočet – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 02/2009/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - posouzení konstrukčních změn a výpočet pevnosti a tuhosti upraveného 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 03/2009/FR-TI1/119.
 • Samonakládací nízkoplošinový návěs 1 - kontrola konstrukčního řešení základního 3D modelu – Uhlíř, R. - Petr, K. - Mrázek, J., - Křička, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2009. Report no. 01/2009/FR-T11/119.

Sborník

2014

 • Book of Proceedings of the 55th International Conference of Machine Design Departments – Dynybyl, V. ed. - Petr, K. ed. - Starý, F. ed. - Andruš, J. ed. - Lopot, F. ed. - Malý, P. ed. - Mrázek, J. ed., - Uhlíř, R. ed., Beroun, 2014-09-09/2014-09-12. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05542-7.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2014

 • 55th International Conference of Machine Design Departments – Petr, K. org. - Dynybyl, V. org. - Starý, F. org. - Lopot, F. org. - Malý, P. org. - Uhlíř, R. org. - Mrázek, J. org., - Andruš, J. org., [Conference Hosting] 2014.