[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav konstruování a částí strojů

CZ   / EN  

Lidé

Eliška Cézová

Ing. Bc. Eliška Cézová, Ph.D.

eliska.cezova (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2408

místnost: B2-342, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • Economical and Statistical Optimization of the Maintenance in the Production Process – Cézová, E., Manufacturing Technology. 2023, 23(1), 32-39. ISSN 1213-2489.

2022

 • Tools for Advanced Control Processes in Plastic Injection Moulding Technology – Cézová, E., Manufacturing Technology. 2022, 22(6), 660-668. ISSN 1213-2489.
 • Experimental Measurements on a Stand for a Grain Sampler – Cézová, E. - Lopot, F. - Machač, M., - Kamenický, J., Manufacturing Technology. 2022, 22(4), 401-407. ISSN 1213-2489.

2021

 • On the Appropriate Preparation and Realization of Production Process Quality Attribute Measurement – Cézová, E., IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2021, 1190(1190), 012035-012044. ISSN 1757-899X.

2018

 • Statistical testing of availability for mining technological systems with air quality constraints – Stehlik, M. - Economou, P. - Papic, L. - Aronov, J., - Cézová, E., APPLIED STOCHASTIC MODELS IN BUSINESS AND INDUSTRY. 2018, 34(3), 278-292. ISSN 1524-1904.

2011

 • Bayesovské adaptivní regulační diagramy – Dohnal, G. - Cézová, E., Informační bulletin České statistické společnosti. 2011, 22(2), 26-34. ISSN 1210-8022.

Stať ve sborníku

2022

 • Torque Tightening Process Qualification – Kanaval, J. - Cézová, E., In: EAN 2021 59th conference on experimental stress analysis. Praha: CTU FCE. Department of Mechanics, 2022. p. 91-98. ISBN 978-80-01-06885-4.

2021

 • Quality control management for plastic injection moulding production – Cézová, E., In: Experimentální a výpočtové metody v inženýrství. Ústí nad Labem: UJEP, 2021. p. 61-67. ISBN 978-80-7561-316-5.

2020

 • Strength calculation of prestressed bolted connections analysis using available computational software and fem method – Kanaval, J. - Cézová, E., In: 58th Conference on Experimental Stress Analysis - Book of Full Papers. Brno: Czech Society for Mechanics, 2020. p. 195-203. ISBN 978-80-248-4451-0.
 • Screw Connections with Application of Modern Insurance Sealants and Adhesives Analysis – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., In: Current Methods of Construction Design, Proceedings of the ICMD 2018. Cham: Springer International Publishing, 2020. p. 295-301. ISSN 2195-4356. ISBN 978-3-030-33145-0.

2019

 • Design concept of sandwich beams deflection – Cézová, E., In: EAN 2019 57th conference on experimental stress analysis CONFERENCE PROCEEDINGS. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2019. p. 19-23. ISBN 9788021457669.

2018

 • Experimental investigation of friction relations in threaded joints – Cézová, E. - Kanaval, J., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 31-35. ISBN 978-80-270-4062-9.
 • Experimental analysis of modern screw fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Dynybyl, V., - Klíma, V., In: EAN 2018 56th conference on experimental stress analysis, Conference Proceedings. Praha: Česká společnost pro mechaniku, 2018. p. 184-191. ISBN 978-80-270-4062-9.

2017

 • Testing Equipment for Complex Analysis of Screw Fasteners – Kanaval, J. - Cézová, E. - Klíma, V., - Starý, F., In: Proceedings of 58th International Conference of Machine Design Departments – ICMD 2017. Praha-Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze. Technická fakulta, 2017. p. 140-143. ISBN 978-80-213-2769-6.
 • Remark on repairing of broken pipelines – Cézová, E. - Kanaval, J., - Starý, F., In: EAN 2017 - 55th Conference on Experimental Stress Analysis 2017. Košice: Technical University of Kosice, 2017. p. 107-114. ISBN 9788055331676.

2016

 • Screw Connections Complex Analysis in the Application of Advanced Coatings and Lubricants – Kanaval, J. - Starý, F., - Cézová, E., In: Book of proceedings of the 57th International Conference of Machine Design Departments. Plzeň: Západočeská universita, 2016. pp. 83-86. ISBN 978-80-261-0609-8.

2015

 • Statistical Analysis of Meteorological Data – Cézová, E. - Gulíková, E., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2015, pp. 27-32. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-55-0. Available from: http://www.it.cas.cz/fm2015/im/admin/showfile/data/my/Papers/2015/04-TPFM2015.pdf

2014

 • Preprocessing of Meteorological Data from the Area of Opencast Coal Mine – Cézová, E., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2014 Proceedings. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2014. pp. 1-12. ISBN 978-80-87012-53-6.

2009

 • Zónový regulační diagram – Cézová, E., In: ROBUST 2008. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009, pp. 33-39. ISBN 978-80-7015-004-7.

2008

 • Zone control chart – Cézová, E., In: Current Trends in Statistics in V6 region. Praha: Česká statistická společnost, 2008, pp. 17-23. ISBN 978-80-904330-0-7.
 • Ekonomicko-statistický návrh regulačního diagramu – Cézová, E., In: REQUEST 2008 sborník konference CQR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008, pp. 53-59. ISBN 978-80-214-3774-6.

2007

 • Metrologie v praxi – Cézová, E., In: Request 06. Praha: Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, 2007, pp. 43-52. ISBN 978-80-01-03709-6.

Zpráva

2016

 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-1. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E. - Starý, F. - Horník, J. - Krum, S., - Sachr, P., [Research Report] 2016. Report no. 1/2016/HAWLE ARMATURY.
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-2.dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., [Research Report] 2016. Report no. 2/2016/HAWLE ARMATURY.
 • Analýza povlaků matic nerezových šroubových spojů opravných třmenů-3. dílčí VZ – Kanaval, J. - Cézová, E., - Starý, F., [Research Report] 2016. Report no. 3/2016/HAWLE ARMATURY.

2009

 • Výpočet pravděpodobnosti poruchy dle ČSN EN 61511 pro ochrany turbíny a turbonapáječky sostrojí ŠKODA TU II – Dohnal, G. - Meca, M., - Cézová, E., [Technical Report] 2009.

2008

 • The reliability of safety function of the overspeed protection equipment of turbo-generator – Dohnal, G. - Cézová, E., [Technical Report] 2008.

2006

 • Hodnocení provozní technologičnosti pro hydraulickou soustavu malého dopravního letadla se zahrnutím vlivu lidského činitele a nákladů – Cézová, E. - Dohnal, G. - Havel, M. - Kolář, P., - Mykiska, A., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2006. Report no. TANDEM 2006-01.