[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav konstruování a částí strojů

Lidé

prof. RNDr. Pavel Burda, CSc.

prof. RNDr. Pavel Burda, CSc.

Pavel.Burda (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2408

místnost: B2-342, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • LH11004  
  Metody rozkladu na podoblasti – Burda, P. (2011-2014)
 • GA106/08/0403  
  Vývoj a paralelizace metod dekompozice domén a aplikace v nelineární pružnosti a materiálovém inženýrství – Burda, P. (2008-2012)
 • 1ET400760509  
  Výzkum, testování, implementace a aplikace paralelních postupů pro modelování úloh mechaniky kontinua. Vytvoření elektronického výukového nástroje – Burda, P. (2005-2008)
 • GA106/05/2731  
  Aplikace adaptivních víceúrovňových metod a metod dekompozice domén v proudění tekutin a nelineární pružnosti – Burda, P. (2005-2007)
 • GA101/02/0391  
  Numerická simulace a experimentální výzkum aerolelasticity leteckých konstrukcí s uvážením velkých výchylek – Burda, P. (2002-2004)
 • 2094/F4  
  Inovace předmětu Numerické řešení PDR a základy MKP – Burda, P. (2002)
 • IAA2120201  
  Studium struktury úplavů při interakci těles s proudící tekutinou numerickými i optickými experimentálními metodami – Burda, P. (2002-2005)
 • GA101/97/0826  
  Hydroelastické interakce proudící tekutiny s pružnou stěnou kanálu (trubicí) s aplikacemi v biomechanice krevního oběhu – Burda, P. (1997-1999)
 • IAA2120801  
  Vývoj numerických metod pro řešení kmitání vlivem proudící tekutiny v lopatkových strojích – Burda, P. (1998-2000)
 • GA201/98/0528  
  Řešení úloh s velkými řídkými soustavami lineárních a nelineárních algebraických rovnic – Burda, P. (1998-2000)

Článek v periodiku

2012

 • Face-based Selection of Corners in 3D Substructuring – Burda, P. - Čertíková, M. - Šístek, J., - Novotný, J., Mathematics and Computers in Simulation. 2012, 82(10), 1799-1811. ISSN 0378-4754.

2011

 • Application of the Parallel BDDC Preconditioner to the Stokes Flow – Šístek, J. - Sousedík, B. - Burda, P. - Mandel, J., - Novotný, J., Computers & Fluids. 2011, 46(1), 429-435. ISSN 0045-7930.

2010

 • BDDC by a Frontal Solver and the Stress Computation in a Hip Joint Replacement – Šístek, J. - Novotný, J. - Mandel, J. - Čertíková, M., - Burda, P., Mathematics and Computers in Simulation. 2010, 80(6), 1310-1323. ISSN 0378-4754.

2008

 • Metoda semiGLS pro stabilizaci MKP v analýze nestlačitelného proudění – Šístek, J. - Burda, P., - Novotný, J., Transfer - Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. 2008, -(8), 57-65. ISSN 1801-9315.
 • Accuracy of SemiGLS Stabilization of FEM for Solving Navier - Stokes Equations and a Posteriori Error Estimates – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2008, 56(8), 1167-1173. ISSN 0271-2091.

2007

 • Numerical Solution of Flow Problems by Stabilized Finite Element Method and Verification of Its Accuracy Using a Posteriori Error Estimates – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., Mathematics and Computers in Simulation. 2007, 76(1-3), 28-33. ISSN 0378-4754.

2006

 • Finite Element Solution of Navier-Stokes Equations Adapted to A Priori Error Estimates – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., WSEAS Transactions on Mathematics. 2006, 5(1), 188-195. ISSN 1109-2769.
 • On a Modification of GLS Stabilized FEM for Solving Incompressible Viscous Flows – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2006, 51(9-10), 1001-1016. ISSN 1097-0363.

2005

 • Precise FEM Solution of a Corner Singularity Using an Adjusted Mesh – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2005, 47(10-11), 1285-1292. ISSN 0271-2091.
 • Precise FEM Solution of a Corner Singularity Using an Adjusted Mesh – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., International Journal for Numerical Methods in Fluids. 2005, 47(10-11), 1285-1292. ISSN 1097-0363.

2003

 • Application of a Posteriori Error Estimates for Navier-Stokes Equations to Fluid Flow in a Channel with Corners – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., PAMM (Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics). 2003, 2(1), 314-315. ISSN 1617-7061.
 • A Posteriori Error Estimates Applied to Flow in a Channel with Corners – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., Mathematics and Computers in Simulation. 2003, 61(3 - 6), 375-383. ISSN 0378-4754.

2000

 • On the Navier-Stokes Equations in Axisymmetric Domains with Singularities and Their FEM Solution with Adjusted Meshing – Burda, P., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 2000, 80(3), 627-628. ISSN 0044-2267.

1996

 • MAC Scheme in the Numerical Solution of Pulsatile Flow – Burda, P. - Kořenář, J., Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik. 1996, 76 365-366. ISSN 0044-2267.

Stať ve sborníku

2019

 • Multilevel BDDC method for incompressible flow – Hanek, M. - Burda, P., - Šístek, J., In: Abstracts Book. Sociedad Española de Matemática Aplicada, 2019.

2018

 • Paralle Domain Decomposition Solver for Flows in Hydrostatic Bearings – Hanek, M. - Burda, P., - Šístek, J.Š., In: Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2018. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 137-144. ISSN 2336-5781. ISBN 978-80-87012-65-9.

2017

 • The Effect of Irregular Interfaces on the BDDC Method for the Navier-Stokes Equations – Hanek, M. - Šístek, J., - Burda, P., In: Domain decomposition methods in science and engineering XXIII. Cham: Springer International Publishing, 2017. p. 171-178. ISSN 1439-7358. ISBN 978-3-319-52388-0.

2016

 • Determination of transmission mechanical efficiency by strain gauges measurement – Berka, O. - Dub, M. - Lopot, F. - Janda, M. - Burda, P., - Dynybyl, V., In: 54th International Conference on Experimental Stress Analysis 2016. Plzeň: Západočeská univerzita, 2016. ISBN 978-80-261-0624-1.

2015

 • Different approaches to interface weights in the BDDC method in 3D – Čertíková, M. - Šístek, J., - Burda, P., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2015. pp. 47-57. ISBN 978-80-85823-64-6.
 • An application of the BDDC method to the Navier-Stokes equations in 3-D cavity – Hanek, M. - Burda, P., - Šístek, J., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 17. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2015. pp. 77-85. ISBN 978-80-85823-64-6.

2013

 • Parallel implementation of Multilevel BDDC – Šístek, J. - Mandel, J. - Sousedík, B., - Burda, P., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011. Heidelberg: Springer, 2013. pp. 681-689. ISBN 978-3-642-33133-6.
 • On selection of interface weights in domain decomposition methods – Čertíková, M. - Šístek, J., - Burda, P., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 16, Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2013. pp. 35-44. ISBN 978-80-85823-62-2.
 • Analytical solution of rotationally symmetric Stokes flow near corners – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Applications of Mathematics 2013. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2013. pp. 13-20. ISBN 978-80-85823-61-5.

2012

 • Numerical comparison of different choices of interface weights in the BDDC method – Čertíková, M. - Burda, P., - Šístek, J., In: Proceedings of the International Conference Applications of Mathematics 2012. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2012. pp. 55-61. ISBN 978-80-85823-60-8.
 • Analytical solution of Stokes flow near corners and applications to numerical solution of Navier-Stokes equations with high precision – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Proceedings of the International Conference Applications of Mathematics 2012. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2012. pp. 43-54. ISBN 978-80-85823-60-8.

2011

 • On averaging in the domain decomposition methods – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., In: SNA'11 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011. pp. 24-27. ISBN 978-80-86407-19-7.
 • Parallel implementation of three-level BDDC method – Burda, P. - Čertíková, M. - Šístek, J. - Mandel, J., - Sousedík, B., In: SNA'11 Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2011. pp. 108-111. ISBN 978-80-86407-19-7.
 • A Parallel Implementation of the BDDC Method for the Stokes Flow – Burda, P. - Novotný, J. - Šístek, J. - Mandel, J., - Sousedík, B., In: Computational Fluid Dynamics 2010. Heidelberg: Springer, 2011. pp. 807-812. ISBN 978-3-642-17883-2.
 • Singularities in Lid Driven Cavity Solved by Adjusted Finite Element Method – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Computational Fluid Dynamics 2010. Heidelberg: Springer, 2011. pp. 799-805. ISBN 978-3-642-17883-2.
 • Poznámky k dělení úloh PDR na menší části – Čertíková, M. - Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2011. pp. 31-34. ISBN 978-80-01-04862-7.
 • Singularity v kavitě a jejich spolehlivé zachycení pomocí MKP – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2011. pp. 21-24. ISBN 978-80-01-04862-7.

2010

 • Some Remarks on Averaging in the BDDC Method – Čertíková, M. - Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 15, Proceedings of Seminar. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2010. pp. 28-34. ISBN 978-80-85823-57-8.
 • Application of the BDDC Method to the Stokes Problem – Šístek, J. - Burda, P. - Mandel, J. - Novotný, J., - Sousedík, B., In: Seminar on Numerical Analysis 2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 131-134. ISBN 978-80-87136-07-2.
 • Study of Using Corners for BDDC in 3D – Čertíková, M. - Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Seminar on Numerical Analysis 2010. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2010. pp. 49-52. ISBN 978-80-87136-07-2.
 • Application of the BDDC Method to the Stokes Flow – Šístek, J. - Burda, P. - Mandel, J. - Novotný, J., - Sousedík, B., In: Proceedings of the 10th Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2010.
 • Approaches to Parallel Implementation of the BDDC Method – Šístek, J. - Burda, P. - Čertíková, M., - Novotný, J., In: Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics '09. Liberec: Technická univerzita, 2010. pp. 101-109. ISBN 978-80-7372-578-5.
 • On Selections of Constraints for the BDDC Method – Čertíková, M. - Šístek, J. - Novotný, J., - Burda, P., In: Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics '09. Liberec: Technická univerzita, 2010. pp. 33-41. ISBN 978-80-7372-578-5.
 • Fluid Flow in Cavity Solved by Finite Element Method – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Proceedings of International Conference Presentation of Mathematics '09. Liberec: Technická univerzita, 2010. pp. 15-23. ISBN 978-80-7372-578-5.

2009

 • On a parallel implementation of the BDDC method and its application to the Stokes problem – Šístek, J. - Burda, P. - Damašek, A. - Mandel, J. - Novotný, J., - Sousedík, B., In: Proceedings of ParCFD 2009, extended abstracts. Moffett Field, California: NASA Ames Research Center, 2009. pp. 183-187. ISBN 978-0-578-02333-5.
 • Parallel Implementation of the BDDC Method for Linear Elasticity – Šístek, J. - Burda, P. - Čertíková, M. - Mandel, J., - Novotný, J., In: MAFELAP 2009 - Abstracts. London: Brunel University, 2009. pp. 232.
 • Finite Element Solution of Corner Singularities in Fluid Flow Problems – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: MAFELAP 2009 - Abstracts. London: Brunel University, 2009. pp. 53.
 • Accuracy Analysis Based on A Posteriori Error Estimates of SemiGLS Stabilization of FEM for Solving Navier - Stokes Equations – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Computational Fluid Dynamics 2008. Berlin: Springer-Verlag, 2009. pp. 315-320. ISBN 978-3-642-01272-3.
 • Semi - GLS Stabilization of FEM Applied to Incompressible Flows with Higher Reynolds Numbers – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Computational Fluid Dynamics 2006. Berlin: Springer-Verlag, 2009. pp. 203-208. ISBN 978-3-540-92778-5.
 • On Coarse Space for the BDDC Method – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Modelling 2009. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 78. ISBN 978-80-86407-66-1.
 • Implementation of the BDDC Method Based on the Frontal and Multifrontal Algorithm – Šístek, J. - Novotný, J. - Burda, P., - Čertíková, M., In: Seminar on Numerical Analysis, Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2009. pp. 83-86. ISBN 978-80-86407-60-9.

2008

 • On the Accuracy of Semi-GLS Stabilization of FEM for Solving Incompressible Flows – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: International Conference Presentation of Mathematics'08. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2008. pp. 15-20. ISBN 978-80-7372-434-4.
 • Finite Element Modelling of Some Incompressible Fluid Flow Problems – Burda, P. - Novotný, J. - Šístek, J., - Damašek, A., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 14. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2008. pp. 37-52. ISBN 978-80-85823-55-4.
 • On Construction of the Coarse Space in the BDDC Method – Šístek, J. - Burda, P. - Čertíková, M., - Novotný, J., In: Proceedings of Seminar Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 14. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2008. pp. 177-184. ISBN 978-80-85823-55-4.
 • A recent view on the BDDC method and its parallel implementation – Šístek, J. - Sousedík, B. - Čertíková, M. - Burda, P. - Neumanová, E. - Novotný, J., - Damašek, A., In: Proceedings of Seminar of Numerical Analysis 2008. Liberec: Technická univerzita, 2008. pp. 125-128. ISBN 978-80-7372-298-2.

2007

 • BDDC Method with Simplified Coarse Problem and Its Parallel Implementation – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Sborník semináře MIS 2007. Praha: Matematicko Fyzikální Fakulta, UK, 2007. pp. 3-9. ISBN 978-80-7378-033-3.
 • Stress Computations of the Hip Joint Replacement Using the BDDC Method – Burda, P. - Čertíková, M. - Novotný, J., - Šístek, J., In: The 1st IMACS International Conference on Computational Biomechanice and Biology. Plzeň: Západočeská universita, 2007.
 • Development of an Efficient Parallel BDDC Solver for Linear Elasticity Problems – Čertíková, M. - Šístek, J. - Burda, P. - Neumanová, E. - Pták, S. - Novotný, J., - Damašek, A., In: Seminar on Numerical Analysis. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2007, pp. 105-108. ISBN 80-86407-12-8.
 • Finite Element Method for Navier - Stokes Equations in Some Problems of Incompressible Flows – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: ICPM '07 Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2007. pp. 21-28. ISBN 978-80-7372-252-4.
 • SemiGLS Stabilization of FEM for Solving Navier-Stokes Equations and a Posteriori Error Estimates – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Proceedings of the 9th ICDF Conference on Numerical Methods for Fluid Dynamics. Reading: Institute for Computational Fluid Dynamics, 2007.
 • Accuracy Investigation of a Stabilized FEM for Solving Flows of Incompressible Fluid – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13. Praha: Matematický ústav AV ČR, 2007. pp. 30-36. ISBN 80-85823-54-3.

2006

 • Application of the BDDC Method to Linear Elasticity Problems – Burda, P. - Čertíková, M. - Damašek, A. - Neumanová, E. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Sborník abstraktů semináře aplikované matematiky SAMO´06. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2006. pp. 9-10. ISBN 80-248-1151-0.
 • Použití metody BDDC pro paralelizaci řešení velkých soustav lineárních rovnic – Šístek, J. - Novotný, J. - Burda, P., - Čertíková, M., In: Sborník semináře MIS 2006. Praha: Matematicko Fyzikální Fakulta, UK, 2006. pp. 79-84. ISBN 80-7378-000-3.
 • On the Application of A Priori Error Estimates for Navier - Stokes Equations – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: International Conference Presentation of Mathematics '05. Liberec: Technická univerzita, 2006. pp. 243-250. ISBN 80-7372-055-8.
 • Accurate Solution of Corner Singularities in Axisymmetric and Plane Flows Using Adjusted Mesh of Finite Elements – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Computational Fluid Dynamics 2004. Berlin: Springer-Verlag, 2006. pp. 463-468. ISBN 3-540-31800-3.
 • FEM in Domain Decomposition for Fluid - Structure Interaction Problems – Moses, P. - Novotný, J., - Burda, P., In: Computational Fluid Dynamics 2004. Berlin: Springer-Verlag, 2006. pp. 851-852. ISBN 3-540-31800-3.
 • An Application of A Priori and A Posteriori Error Estimates to Accurate FEM Solution of Incompressible Flows – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Proceedings of the XVI-th summer school Software and Algorithms of Numerical Mathematics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. pp. 7-30. ISBN 80-7043-426-0.
 • A Priori and A Posteriori Estimates in the Finite Element Method for Navier-Stokes Equations and Applications – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Topical Problem of Fluid Mechanics 2006. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2006. pp. 21-24. ISBN 80-85918-98-6.

2005

 • Finite Element Formulation of Three-Dimensional Nonlinear Elasticity Problem – Sousedík, B. - Burda, P., In: Seminář aplikované matematiky. Praha: ČVUT FSv, Katedra matematiky, 2005. pp. 182-191. ISBN 80-7015-001-7.
 • Galerkin Least Squares Stabilization of FEM for Solving Flows for Higher Reynolds Numbers – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Seminar on Numerical Analysis. Modelling and Simulation of Challenging Engineering Problems. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, 2005. pp. 14-16. ISBN 80-86407-04-7.
 • Application of A Priori Error Estimates for Navier-Stokes Equations to Accurate Finite Element Solution – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Applied Mathematics (MATH'05). Athens: WSEAS Press, 2005. ISSN 1790-5117. ISBN 960-8457-39-4.
 • Stabilization of FEM for Incompressible Flows by Modified GLS Algorithm – Burda, P. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Computational Mechanics 2005. Pilsen: University of West Bohemia, 2005. pp. 95-102. ISBN 80-7043-400-7.

2004

 • Interakce vazké nestlačitelné tekutiny s tuhým pružně uloženým tělesem při uvažování konečných deformací – Damašek, A. - Burda, P., - Novotný, J., In: Computational Mechanics 2004. Plzeň: Fakulta apl.věd Západočeské university, 2004. pp. 67-74. ISBN 80-7043-314-0.
 • Řešení interakce vazké nestlačitelné tekutiny s elastickou stěnou kanálu – Damašek, A. - Burda, P., In: Interakce a zpětné vazby '2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 5-12. ISBN 80-85918-91-9.
 • Finite Element Mesh Adjusted to Singularities Applied to Axisymmetric and Plane Flow – Burda, P. - Novotný, J. - Sousedík, B., - Šístek, J., In: Numerical Mathematics and Advanced Application. Berlin: Springer, 2004. pp. 186-195. ISBN 3-540-21460-7.
 • Application of A Priori Error Estimates of Finite Element Method for Mesh Refinement Near Singularity in Incompressible Viscous Flow – Šístek, J. - Burda, P., - Novotný, J., In: Topical Problems in Fluid Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004. pp. 153-158. ISBN 80-85918-86-2.

2003

 • On the Stability in the Finite Element Solution of the Navier-Stokes Equations for Incompressible Flows – Burda, P., In: Proceedings of XV.SANM. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. pp. 7-15. ISBN 80-7043-312-4.
 • A Posteriori Error Estimates and Adaptive Meshing Applied to Flow in Channels with Corners – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., In: Computational Fluid Dynamics 2002. Berlin: Springer, 2003. pp. 465-470. ISBN 3-540-00739-3.
 • Finite Element Solution of 2D Flow Problem in a Channel with Singularities – Burda, P. - Novotný, J. - Sousedík, B., - Jelínek, M., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 42-43. ISBN 80-01-02708-2.
 • On the Algorithm of Finite Element Mesh Refinement for Problems with Corner Singularities – Burda, P. - Novotný, J., - Jelínek, M., In: Numerical Analysis, Proceedings of the Seminar Dedicated to the Jubilee of Ivo Marek. Ostrava: VŠB-TUO, 2003. pp. 15-16. ISBN 80-248-0255-4.
 • Řešení úlohy nestlačitelného proudění pomocí MKP na síti přizpůsobené singularitě – Šístek, J. - Burda, P., - Novotný, J., In: Výpočtová mechanika 2003. Plzeň: Západočeská universita, 2003. pp. 437-444. ISBN 80-7082-999-0.
 • Adaptive Mesh Refinement Based on A Posteriori Error Estimates for Stokes Flow in a 2D Problem – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications, Proceedings of ENUMATH 2001. Milano: Springer, 2003. pp. 681-690. ISBN 88-470-0180-3.
 • O zdolávání singularity v proudu nestlačitelné tekutiny v oblasti s nekonvexními rohy – Burda, P. - Beneš, V. - Novotný, J., - Šístek, J., In: Matematika na vysokých školách. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2003. pp. 27-30. ISBN 80-01-02746-5.
 • Refinement of FEM Mesh Adjusted to Singularity and Application to 2D Flow Problem – Burda, P. - Novotný, J., - Jelínek, M., In: Proceedings of the International Conference Mathematical and Computer Modelling in Science and Engineering. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003. pp. 68-74. ISBN 80-7015-912-X.

2002

 • Paralelizace přímých řešičů pro řešení soustav lineárních rovnic – Novotný, J. - Burda, P., In: Programy a algoritmy numerické matematiky 11. Praha: AV ČR, Matematický ústav, 2002. pp. 183-189. ISBN 80-85823-49-7.
 • Adaptive Mesh Refinement Versus Refinement Adjusted to Singularity in 2D Flow Problem – Burda, P. - Novotný, J. - Jelínek, M., - Sousedík, B., In: Programy a algoritmy numerické matematiky 11. Praha: AV ČR, Matematický ústav, 2002. pp. 33-40. ISBN 80-85823-49-7.
 • Proudění kolem profilu při velkých Reynoldsových číslech řešené metodou konečných prvků – Damašek, A. - Burda, P., In: Interakce a zpětné vazby '2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 5-12. ISBN 80-85918-75-7.
 • Numerické řešení proudění kolem profilu při velkých Reynoldsových číslech metodou konečných prvků – Damašek, A. - Burda, P., In: Výpočtová mechanika 2002. Plzeň: Západočeská universita, Fakulta aplikovaných věd, 2002. pp. 47-54. ISBN 80-7082-903-6.
 • Metoda SUPG pro řešení nestacionárního proudění za vyšších Reynoldsových čísel – Damašek, A. - Burda, P., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2002. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2002. pp. 17-20. ISBN 80-85918-72-2.

2001

 • Numerical Solution of Fluid - Structure Interaction by FEM – Moses, P. - Burda, P., - Novotný, J., In: Finite Element Methods: Three-dimensional Problems. Tokyo: Gakkotosho, 2001. pp. 183-195. ISBN 4-7625-0424-6.
 • A Posteriori Error Estimates for the Stokes Flow in 2D and 3D Domains – Burda, P., In: Finite Element Methods: Three-dimensional Problems. Tokyo: Gakkotosho, 2001. pp. 34-44. ISBN 4-7625-0424-6.
 • A Posteriori Error Estimates and Adaptive Mesh Refinement Applied to Flow in a Channel with Corners – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., In: EQUADIFF 10. Praha: AV ČR, Matematický ústav, 2001. pp. 20. ISBN 80-85823-46-2.
 • Využití a-posteriorních odhadů chyby pro Navier - Stokesovy rovnice k adaptivnímu zjemnění sítě konečných prvků – Sousedík, B. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., In: Výpočtová mechanika 2001. Plzeň: Západočeská universita, 2001. pp. 383-388. ISBN 80-7082-780-7.
 • Numerické řešení úloh aeroelasticity při uvažování pohyblivé hranice oblasti tekutiny – Moses, P. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., In: Výpočtová mechanika 2001. Plzeň: Západočeská universita, 2001. pp. 231-238. ISBN 80-7082-780-7.
 • Výpočty úloh aeroelasticity metodou konečných prvků – Moses, P. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., In: Interakce a zpětné vazby 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. pp. 131-136. ISBN 80-85918-69-2.
 • Numerické řešení Navier - Stokesových rovnic pro velká Reynoldsova čísla metodou SUPG – Damašek, A. - Burda, P., In: Interakce a zpětné vazby 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. pp. 17-24. ISBN 80-85918-69-2.
 • Interakce vazké nestlačitelné tekutiny s elastickou hlasivkou – Burda, P. - Damašek, A., In: Inženýrská mechanika 2001. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2001. ISBN 80-85918-64-1.
 • Semi-Implicit and Implicit Solutions of Pulsatile Flow in the Axisymmetric Tube Using a Staggered Grid – Burda, P. - Kořenář, J., In: Computational Fluid Dynamics 2000. Berlin: Springer, 2001. pp. 765-766. ISBN 3-540-41459-2.
 • A Posteriori Error Estimates for the Stokes Flow – Burda, P. - Beneš, V., - Novotný, J., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001. pp. 36-37. ISBN 80-01-02335-4.
 • Application of A - Posteriori Error Estimates to Fluid Flow in Domain with Singularity – Sousedík, B. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., In: Proceedings of 4th Seminar Euler and Navier - Stokes Equations. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 125-128. ISBN 80-85918-65-X.
 • Numerical Solution of Aeroelasticity Problems Using Finite Elements – Moses, P. - Burda, P. - Szöllös, A., - Novotný, J., In: Proceedings of 4th Seminar Euler and Navier - Stokes Equations. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 105-108. ISBN 80-85918-65-X.
 • Towards Adaptive Mesh Refinement Based on a Posteriori Error Estimates for the Stokes Flow – Burda, P. - Novotný, J., - Sousedík, B., In: Topical Problems of Fluid Mechanics 2001. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2001. pp. 17-20. ISBN 80-85918-62-5.

2000

 • An a Posteriori Error Estimate for the Stokes Problem in a Polygonal Domain Using Hood-Taylor Elements – Burda, P., In: Numerical Mathematics and Advanced Applications-Proceedings of the 3rd European Conference. Singapore: World Scientific, 2000. pp. 448-455. ISBN 981-02-4387-1.
 • Kmitání hlasivek vlivem proudící tekutiny – Damašek, A. - Burda, P., - Novotný, J., In: Výpočtová mechanika 2000. Plzeň: Západočeská universita, 2000. pp. 67-74. ISBN 80-7082-652-5.
 • Semiiplicit and Implicit Solution of Pulsatile Flow in the Axisymmetric Tube Using a Staggered Grid – Burda, P. - Kořenář, J., In: 1st ICCFD - Abstracts. Kyoto: Kyoto Institute of Technology, 2000. pp. 305-306.
 • An a Posteriori Error Estimate for the Stokes Problem in 2D and 3D – Burda, P., In: ECCOMAS 2000. Barcelona: CIMNE, 2000. ISBN 84-89925-70-4.
 • Numerical Solution of Pulsatile Flow in the Axisymmetric Tube – Burda, P. - Beneš, V., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. pp. 34. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Proudění krve v cévních náhradách při uvažování pružné stěny – Damašek, A. - Burda, P., - Novotný, J., In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou VI. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 21-28. ISBN 80-85918-50-1.
 • On a Posteriori Error Estimate for the Stokes Problem in a Polygonal Domain Using Hood-Taylor Elements – Burda, P., In: Book of Abstracts of ENUMATH 1999. Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 1999. pp. 74-75.
 • On a Posteriori Error Estimate for the Stokes Problem in a Polygonal Domain – Burda, P. - Novotný, J., In: Summaries of Papers of MAFELAP 1999. London: Brunel University, 1999. pp. 23-24.
 • Numerical Solution of Fluid-Structure Interaction Using Finite Elements – Beneš, V. - Burda, P. - Moses, P., - Novotný, J., In: Summaries of Papers of MAFELAP 1999. London: Brunel University, 1999. pp. 15.
 • On the Navier-Stokes Equations in Axisymmetric Domains with Singularities and their FEM Solution with Adjusted Meshing – Burda, P., In: Book of Abstracts of GAMM 99. Metz: Universite de Metz, 1999. pp. 40.
 • On a Posteriori Error Estimate for the Approximation of the Stokes Problem in 2D by Hood-Taylor Elements – Burda, P., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 99. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1999. pp. 11-12. ISBN 80-85918-47-1.

1998

 • Numerical Simulation of Pulsatile Flow in Axisymmetric Tubes with Constrictions – Burda, P., In: 16th International Conference on Numerical Methods in Fluid Dynamics. Bordeaux: Universite Bordeaux, 1998. pp. 139-140.
 • On an Adjusted Meshing for the Incompressible Flow in Axisymmetric Tubes with Singularities – Burda, P., In: Computational Fluid Dynamics '98. New York: John Wiley & Sons, 1998. pp. 687-690. ISBN 0-471-98579-1.
 • Some Numerical Tests of Flow in Tubes with Axisymmetric Constrictions – Burda, P., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 98. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 7-8. ISBN 80-85918-36-6.
 • Computations of Fluid - Structure Interactions Using Finite Elements – Beneš, V. - Burda, P., - Novotný, J., In: Euler and Navier-Stokes Equations. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 15-16. ISBN 80-85918-42-0.
 • On the Numerical Solution of Flow in Blood Vessel – Burda, P. - Beneš, V., - Novotný, J., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. pp. 25-26.
 • Interaction of Viscous Incompressible Fluid with the Elastic Vall of a Tube (3D Problem) – Novotný, J. - Damašek, A., - Burda, P., In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou V. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 51-58. ISBN 80-85918-44-7.
 • Solution of the Interaction of an Elastic Body with Flowing Fluid by the ALE Methods – Novotný, J. - Beneš, V., - Burda, P., In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím a soustavy se zpětnou vazbou V. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1998. pp. 59-66. ISBN 80-85918-44-7.
 • On the FEM for the Navier-Stokes Equations in the Domains with Corner Singularities – Burda, P., In: Finite Element Methods. New York: Marcel Dekker, 1998. pp. 41-52. ISBN 0-8247-0148-8.

1997

 • Numerické řešení nestacionárního proudění v cévách – Burda, P., In: Interakce dynamických systémů s okolním prostředím. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 21-26. ISBN 80-85918-28-5.
 • Numerical Experience with Corner Singularities in the Stokes Problem – Burda, P. - Skalák, Z., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 97. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1997, pp. 3-4. ISBN 80-85918-26-9.

1996

 • On the Pulsatile Flow in the Tube with Abrupt Changes of the Diameter – Burda, P. - Kořenář, J., - Skalák, Z., In: Abstracts - GAMM Wissenschaftliche Jahrestagung 96. Praha: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 1996, pp. 157.
 • On the Corner Singularities of the Axisymmetric Stationary Flows – Burda, P., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 96. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1996, pp. 11-12. ISBN 80-85918-17-X.
 • On the Axisymmetrick Stokes Flow with Corner Singularities – Burda, P., In: MAFELAP 1996. London: Brunel Institute of Computational Mathematics, 1996, pp. 23-24.
 • On the Numerical Solution of the Navier-Stokes Equations in the Domains with Corner Singularities – Burda, P. - Kořenář, J., In: Prague Mathematical Conference 1996. Praha: AV ČR, Matematický ústav, 1996, pp. 59-64.
 • On the Singularities of the Stokes Flow in Axially Symmetric Domains with Corners – Burda, P., In: Programy a algoritmy numerické matematiky 8. Praha: AV ČR, Matematický ústav, 1996, pp. 34-41.

1995

 • Second Order Discretization of Pulsatile Flow in a Constricted Tube – Burda, P. - Kořenář, J., In: Numerical Modelling in Continuum Mechanics. Praha: Univerzita Karlova, 1995, pp. 53-58.
 • Metoda rozštěpení pro nestlačitelné Navier-Stokesovy rovnice – Burda, P. - Kořenář, J., In: Aktuální problémy mechaniky tekutin 95. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 1995, pp. 3-4. ISBN 80-85918-04-8.
 • Numerical Simulation of Pulsatile Flow by the Second Order Scheme – Burda, P. - Kořenář, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 925-926.

1994

 • Numerical Simulation of Pulsatile Flow in the Aorta – Burda, P. - Kořenář, J., In: CTU Seminar 94. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 21-22.

1993

 • Numerical Solution of Constricted Pulsations – Burda, P., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 19-20.

Software

2009

 • Testování metody BDDC na úloze vedení tepla ve 2D – Čertíková, M. - Burda, P., [Software] 2009.

Zpráva

1995

 • MAC Scheme in the Numerical Solution of Pulsative Flow – Burda, P. - Kořenář, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.
 • FEM for Navier-Stokes Equations in Domains with Singularities – Burda, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1994

 • O singularitách řešení Navierových-Stokesových rovnic – Burda, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

1998

 • Mathematics III - Ordinary Differential Equations and Infinite Series – Burda, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 1998. ISBN 80-01-01861-X.

Kapitola v knize

1996

 • In the FEM for the Navier-Stokes Equations in the Domains with Corner Singularities – Burda, P., In: Finite Element Methods, Superconvergence. New York: Marcel Dekker, 1996. p. 41-52. ISBN 0-8247-148-8.

1994

 • Cubic Version of FEM in Elliptic Problems with Interfacers and Singularities – Burda, P., In: Finite Elements Methods, Fifty Years. New York: Marcel Dekker, 1994. p. 96-104. ISBN 0-8247-9276-9.