[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Lidé

Zdeněk Funda

Ing. Zdeněk Funda, Ph.D.

zdenek.funda (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2538

místnost: B1-527, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2010

  • Technical Possibilities of Coal Fired Boilers for Co-firing of RDF – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Funda, Z., - Hrdlička, F., Journal of Slovak University Technology in Bratislava. 2010, 3(3), 18-22. ISSN 1337-9089.

Stať ve sborníku

2009

  • Energetické využití mokré biomasy - experimentální parní suška – Funda, Z., In: Sborník přednášek z konference Energetika a biomasa 2009. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. pp. 94-101. ISBN 978-80-01-04295-3.
  • Technické možnosti a vybavenost zdrojů pro spoluspalování odpadu – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F., - Funda, Z., In: Sborník konference Ochrana ovzduší ve státní správě V - teorie a praxe. Chrudim: Ekomonitor, Vodní zdroje, 2009. pp. 115-121. ISBN 978-80-86832-46-3.

2008

  • Parametry kotlů spalujících biomasu – Funda, Z. - Dlouhý, T., In: Energetika a biomasa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. pp. 91-96. ISBN 978-80-01-04017-1.
  • Sušení mokré biomsy v kontaktní sušce – Dlouhý, T. - Funda, Z., In: Energetika a biomasa. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. pp. 47-53. ISBN 978-80-01-04017-1.

2007

  • Energetické využití biomasy – Funda, Z., In: Zborník prednášok 13.medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. pp. 81-86. ISBN 978-80-227-2693-1.
  • Combustion of alternative biofuels in a low-power boiler – Hrdlička, J. - Hrdlička, F. - Funda, Z. - Hejdová, J., - Verner, R., In: 15th European Biomass Conference & Exhibition. Florencie: ETA - Florence, 2007. ISBN 3-936338-21-3.

2004

  • Spoluspalování biomasy a uhlí v práškovém kotli – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Hrdlička, F., - Funda, Z., In: Energie z biomasy II. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2004. pp. 56-61. ISBN 80-248-0638-X.

Prototyp, funkční vzorek

2008

  • Parní suška na biomasu – Dlouhý, T. - Funda, Z., [Prototype] 2008.

Zpráva

2012

  • Studie rekonstrukce podnikové energetiky Momentive Sokolov na dvoupalivový systém – Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Vitvarová, M., - Funda, Z., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. VZ - HEX 1-7/2012.