[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Lidé

Lukáš Pilař

Ing. Lukáš Pilař, Ph.D.

lukas.pilar (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2537

místnost: B1-522, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2024

 • Alternative sorbents for mercury capture in flue gas from lignite combustion – Hrdlička, J. - Pilař, L. - Vodička, M. - Skopec, P. - Jeníková, J., - Dvořák, M., Applied Thermal Engineering. 2024, 236 1-10. ISSN 1359-4311.

2023

 • Speed of reaching the full potential heat capacity of a basalt product: Mathematical model based on experimental results – Pilař, L. - Hrdlička, F., - Rindt, K., Journal of Energy Storage. 2023, 2023(64 (2023) 107026), 1-6. ISSN 2352-152X.

2022

 • Experimental verification of the efficiency of selective non-catalytic reduction in a bubbling fluidized bed combustor – Michaliková, K. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Jeníková, J., - Pilař, L., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 361-369. ISSN 1210-2709.
 • Applicability of secondary denitrification measures on a fluidized bed boiler – Jeníková, J. - Michaliková, K. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Pilař, L. - Vodička, M., - Skopec, P., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 341-351. ISSN 1210-2709.

2021

 • Mercury emission from three lignite-fired power plants in the Czech Republic – Pilař, L. - Borovec, K. - Szeliga, Z., - Górecki, J., Fuel Processing Technology. 2021, 212(106628), ISSN 1873-7188.
 • The development and validation of a rapid, in situ method of the determination of NH3 in solid by-products of the combustion process – Pilař, L. - Borovec, K. - Górecki, J., - Marcola, J., Journal of Cleaner Production. 2021, 281(125148), 1-10. ISSN 0959-6526.

2020

 • Environmental and Comparative Assessment of Integrated Gasification Gas Cycle with CaO Looping and CO(2)Adsorption by Activated Carbon: A Case Study of the Czech Republic – Zakuciova, K. - Carvalho, A. - Stefanica, J. - Vitvarová, M., - Pilař, L., Energies. 2020, 13(16), ISSN 1996-1073.
 • High mercury emission (both forms: Hg0 and Hg2+) from the wet scrubber in a full-scale lignite-fired power plant – Krzyżyńska, R. - Szeliga, Z. - Pilař, L. - Borovec, K., - Regucki, P., Fuel. 2020, 270(117491), ISSN 0016-2361.

2012

 • Research and development of CO2 capture and storage technologies in fossil fuel power plants – Pilař, L. - Slouka, P., - Hrdlička, J., Paliva. 2012, 4(4), 117-121. ISSN 1804-2058.
 • Research and Development of CO2 Capture and Storage Technologies in Fossil Fuel Power Plants – Pilař, L. - Hrdlička, J., Acta Polytechnica. 2012, 52(3), 93-96. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2022

 • Speed Of Reaching The Full Potential Heat Capacity Of A Basalt Product: Experimental Results – Rindt, K. - Pilař, L., - Hrdlička, F., In: Proceedings of the International Renewable Energy Storage Conference 2021 (IRES 2021). Dordrecht: Atlantis Press International B.V., 2022. p. 136-142. vol. 8. ISSN 2589-4943. ISBN 978-94-6239-546-6.

2016

 • Environmental gains and impacts of a CCS technology - case study of post-combustion CO2 separation by ammonia absorption – Štefanica, J. - Smutna, J. - Koci, V. - Machac, P., - Pilař, L., In: Energy Procedia - The 8th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage. Amsterdam: Elsevier B.V., 2016. p. 215-218. vol. 86. ISSN 1876-6102.
 • Provozní parametry pilotní jednotky karbonátoru – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 99-104. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Model design of operational parameters of a pilot scale carbonator – Opatřil, J. - Hrdlička, J. - Vodička, M. - Skopec, P. - Pilař, L., - Staf, M., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 295-299. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.
 • Circulating fluidized bed calciner model for a Ca-looping system – Vodička, M. - Hrdlička, J. - Opatřil, J. - Skopec, P., - Pilař, L., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 287-294. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.

2014

 • Dry additive desulphurization performance of central European lignite in a BFBC – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., In: Impacts of Fuel Quality on Power Production 2014. Palo Alto: Electric Research Power Institute, 2014. pp. 77-86.
 • PREDICTION OF NOX EMISSIONS FOR FBC BOILERS BY EMPIRICAL MODELS – THE INFLUENCE OF SCALE-UP – Štefanica, J. - Hrdlička, J. - Skopec, P. - Opatřil, J., - Pilař, L., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. pp. 96. ISBN 978-80-214-4931-2.

2012

 • Research and developlment of CO2 capture and storage technologies in fossil fuel power plants – Pilař, L. - Slouka, P., - Hrdlička, J., In: Impacts of Fuel Quality on Power Production & Environment. Gumpoldskirchen: Book-of-Abstract.com - Heinz A. Krebs Dipl.-Ing., 2012. ISBN 978-3-9502992-8-1.
 • Experimental investigation of waste combustion in a BFBC – Hrdlička, J. - Pilař, L. - Hrdlička, F., - Vlček, Z., In: 21st International Conference on Fluidized Bed Combustion - Proceedings. Napoli: Enzo Albano Editore, 2012. pp. 152-159. ISBN 978-88-89677-83-4.

2011

 • Problematika využití alternativního paliva z ekologických zátěží – Hrdlička, J. - Pilař, L., In: Energie z biomasy XII. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. pp. 45-51. ISBN 978-80-214-4403-4.
 • Utilization of Fuidized Bed for Combustion of Alternative Fuels – Hrdlička, J. - Pilař, L., In: ERIN 2011 Education-Research-Innovation. Prešov: Harmony Apeiron Non-profit Association, 2011. pp. 35-44. Journal of Engineering and Technology. ISBN 978-80-89347-05-6.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., Czechia. Patent CZ 307680. 2019-01-03.

2016

 • Systém pro zajištění fluidačního a oxidačního média v režimu oxyfuel pro fluidní kotel – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Dlouhý, T., Czechia. Utility Model CZ 29325. 2016-04-04.

Prototyp, funkční vzorek

2023

 • iTAP for C – Pilař, L. - Šulc, R. - Formáček, P. - Snop, R. - Šídlová, M. - Kohoutková, M. - Pulcová, K. - Králová, K., - Dvořák, K., [Functional Sample] 2023.

2015

 • Fluidní oxyfuel spalovací zařízení – Hrdlička, J. - Dlouhý, T. - Skopec, P., - Pilař, L., [Functional Sample] 2015.

Zpráva

2022

 • Spalovací zkouška hnědého uhlí a kalů ve fluidním kotli – Pilař, L. - Vodička, M. - Skopec, P., - Borovec, K., [Research Report] 2022. Report no. 221220_zpráva_kaly.
 • Stanovení vlivu emisí HgT při spoluspalování uhlí a TAP ve fluidním kotli – Pilař, L. - Skopec, P. - Vodička, M., - Borovec, K., [Research Report] 2022. Report no. 2204_Zpráva_TAP.
 • Vyhodnocení testů s dávkováním pevných sorbentů za kotel B4 v Elektrárně Počerady – Pilař, L., [Research Report] 2022. Report no. 221219_výzkumná zpráva.
 • Výzkum pevných sorbentů pro záchyt Hg ze spalin po spalování pevných fosilních a alternativních paliv – Pilař, L. - Borovec, K. - Vrátný, M. - Laciok, A. - Salvet, P. - Štěpánek, V., - Hrdina, P., [Research Report] 2022. Report no. V2.1.2.

2021

 • Experimental research of mercury adsorption from flue gas – Pilař, L. - Skopec, P. - Vodička, M. - Jeníková, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021.
 • Výzkumná zpráva - PB2.03 Realizace opatření pro dosažení BAT v energetice – Pilař, L. - Skopec, P. - Jeníková, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. Report no. VZ/12115/2021/02.
 • Výzkum polosuché metody odsíření spalin z hlediska záchytu Hg - Závěrečná výzkumná zpráva – Pilař, L. - Hrdlička, J., - Borovec, K., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2021. Report no. VZ/12115/2021/01.

2014

 • Zařízení pro ekologickou likvidaci pachových emisí – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Pilař, L., [Research Report] 2014.
 • Studie náhrady stávajících kotlů za ekologizované kotle na uhlí a biomasu - Etapa 3 – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Hrdlička, J. - Vitvarová, M. - Pilař, L., - Chánová, P., [Research Report] 2014.
 • Návrh inovativních metod technicko - ekonomického hodnocení variant ekologizace Teplárny Písek a.s – Dlouhý, T. - Dytrich, J., - Pilař, L., [Research Report] Buštěhrad: ČVUT v Praze, UCEEB, 2014.
 • Modelová a experimentální analýza současného stavu využití vápence v provozu TKY – Technická pomoc zvýšení efektivity odsíření a využití vápence v provozu TKY – Hrdlička, J. - Skopec, P. - Pilař, L., - Opatřil, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014.

Sborník

2021

 • Thermodynamic Properties of Basalt and a Basalt Product for the Use in Energy Storage – Edel, K. ed. - Pilař, L. ed., - Hrdlička, F. ed., Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2022

 • Ověřená technologie záchytu Hg ze spalin pomocí pevných sorbentů na bázi syntetických zeolitů a aluminosilikátů – Pilař, L. - Borovec, K. - Vrátný, M. - Laciok, A. - Salvet, P. - Štěpánek, V., - Hrdina, P., [Verified Technology] 2022.

2021

 • Ověřená technologie záchytu Hg v rámci polosuché metody odsíření spalin – Pilař, L. - Vodička, M., - Borovec, K., [Verified Technology] 2021.

2020

 • Využití pevných vápenných sorbentů pro záchyt Hg – Pilař, L. - Havlík, J., - Vodička, M., [Verified Technology] 2020.