[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Lidé

Václav Novotný

Ing. Václav Novotný, Ph.D.

vaclav.novotny (zavináč) cvut.cz

(22 435) 2541
420607924051

místnost: B1-523, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TO01000160  
  Optimised expanders for small-scale distributed energy systems – Novotný, V. (2020-2024)
 • TJ04000326  
  Využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro skladování elektřiny pomocí konceptu Carnot batteries – Novotný, V. (2020-2022)
 • TK02020123  
  Pístový spalovací motor pro energetické využití přímo chlazený pracovní látkou ORC pro komplexní využití produkovaného tepla – Novotný, V. (2019-2021)
 • SGS18/128/OHK2/2T/12  
  Modifikace a rozšíření experimentální trati pro pokročilé absorpční oběhy pro energetiku – Novotný, V. (2018-2019)
 • TJ01000090  
  Výzkum možností aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do nízkoteplotních aplikací v decentralizované energetice – Novotný, V. (2017-2019)
 • SGS16/147/OHK2/2T/12  
  Návrh a konstrukce experimentální trati pro ověření funkce komponent pokročilých absorpčních oběhů pro energetiku – Novotný, V. (2016-2017)

Článek v periodiku

2023

 • Experimental development of a lithium bromide absorption power cycle – Novotný, V. - Špale, J. - Pavlíčko, J. - Szücs, D., - Kolovratník, M., Renewable Energy. 2023, 207 321-347. ISSN 1879-0682.

2022

 • Scaling up a woodchip-fired containerized CHP ORC unit toward commercialization – Špale, J. - Vodička, V. - Zelený, Z. - Pavlíčko, J. - Maščuch, J., - Novotný, V., Renewable Energy. 2022, 199(199), 1226-1236. ISSN 0960-1481.
 • Conversion of combined heat and power coal-fired plants to Carnot batteries - Prospective sites for early grid-scale applications – Bašta, A. - Bašta, V. - Špale, J. - Dlouhý, T., - Novotný, V., Journal of Energy Storage. 2022, 55 ISSN 2352-152X.
 • Experimental investigation of combustion engine with novel jacket and flue gas heat recovery – Špale, J. - Pavlíčko, J. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Novotný, V., Energy Reports. 2022, 8(9), 593-604. ISSN 2352-4847.
 • Review of Carnot Battery Technology Commercial Development – Novotný, V. - Bašta, V. - Smola, P., - Špale, J., Energies. 2022, 15(2), ISSN 1996-1073.

2021

 • Direct integration of an organic Rankine cycle into an internal combustion engine cooling system for comprehensive and simplified waste heat recovery – Novotný, V. - Špale, J. - Szücs, D.J. - Tsai, H.-Y., - Kolovratník, M., Energy Reports. 2021, 7(5), 644-656. ISSN 2352-4847.
 • Preliminary prospects of a Carnot-battery based on a supercritical CO2 Brayton cycle – Rindt, K. - Hrdlička, F., - Novotný, V., Acta Polytechnica. 2021, 61(5), 644-660. ISSN 1805-2363.
 • Absorption Power and Cooling Combined Cycle with an Aqueous Salt Solution as a Working Fluid and a Technically Feasible Configuration – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Tsai, H., - Kolovratník, M., Energies. 2021, 14(12), 1-26. ISSN 1996-1073.
 • Experience from set-up and pilot operation of an in-house developed biomass-fired ORC microcogeneration unit – Maščuch, J. - Novotný, V. - Špale, J. - Vodička, V., - Zelený, Z., Renewable Energy. 2021, 165(1), 251-260. ISSN 0960-1481.

2020

 • Uncommon Turbine Architectures for Distributed Power Generation - Development of a Small Velocity Compounded Radial Re-Entry Turbine – Weiss, A.P. - Streit, P. - Popp, T. - Shoemaker, P. - Hildebrandt, T. - Novotný, V., - Špale, J., Archives of Thermodynamics. 2020, 41(4), 235-253. ISSN 1231-0956.
 • Customized ORC micro turbo-expanders - From 1D design to modularconstruction kit and prospects of additive manufacturing – Weiß, A.P. - Novotný, V. - Popp, T. - Streit, P. - Špale, J. - Zinn, G., - Kolovratník, M., Energy. 2020, 209 ISSN 0360-5442.
 • Techno-economic comparison of three technologies for precombustion CO2 capture from a lignite-fired IGCC – Roussanaly, S. - Vitvarová, M. - Anantharaman, R. - Berstad, D. - Hagen, B. - Jakobsen, J. - Novotný, V., - Skaugen, G., Frontiers of Chemical Science and Engineering. 2020, 14(3), 436-452. ISSN 2095-0179.
 • Experimental Development of a Kilowatt-Scale Biomass Fired Micro – CHP Unit Based on ORC with Rotary Vane Expander – Maščuch, J. - Novotný, V. - Vodička, V. - Špale, J., - Zelený, Z., Renewable Energy. 2020, 147 2882-2895. ISSN 0960-1481.

2019

 • Expansion Cooling with Power Recovery for Dewatering of CO2 Streams from Oxyfuel CCS Systems – Novotný, V. - Kolovratník, M., Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering. 2019, 12(3), 53-55. ISSN 2067-3809.
 • Theoretical and Experimental Investigations on the Radial and Axialleakages within a Rotary Vane Expander – Vodička, V. - Novotný, V. - Zelený, Z. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., Energy. 2019, 189 ISSN 0360-5442.
 • Ekonomické parametry (ne)investice do kombinované výroby elektřiny a tepla – Maščuch, J. - Novotný, V., - Tobiáš, M., TZB info. 2019, 21(14), ISSN 1801-4399.

2018

 • Wear Behaviour of Vanes for a Rotary Vane Expander with Various Graphite Materials Under Dry Sliding Conditions – Vodička, V. - Novotný, V., - Maščuch, J., Acta Polytechnica. 2018, 58(5), 315-322. ISSN 1210-2709.

2017

 • Absorption power cycles for low-temperature heat sources using aqueous salt solutions as working fluids – Novotný, V. - Kolovratník, M., International Journal of Energy Research. 2017, 41(7), 952-975. ISSN 1099-114X.

2016

 • Thin-film nanocomposite membrane with vertically embedded carbon nanotube for forward osmosis – Son, M. - Novotný, V., - Choi, H., Desalination and Water Treatment. 2016, 57(55), 26670-26679. ISSN 1944-3986.
 • Pinch Point Analysis of Heat Exchangers for Supercritical Carbon Dioxide with Gaseous Admixtures in CCS Systems – Veselý, L. - Dostál, V. - Bartoš, O., - Novotný, V., Energy Procedia. 2016, 2016(86), 489-499. ISSN 1876-6102.
 • Model malého rodinného domu s mikrokogenerační jednotkou – Novotný, V. - Maščuch, J., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(1), 12-17. ISSN 1210-1389.

Stať ve sborníku

2022

 • Design optimization of small-scale ORC cycles for fluctuating heat source – Kim, D. - Montañés, R.M. - Riboldi, L. - Nord, L.O. - Špale, J., - Novotný, V., In: Proceedings of the 63rd International Conference of Scandinavian Simulation Society. Linköping University, 2022. p. 204-209. Linköping Electronic Conference Proceedings. vol. 192. ISSN 1650-3686. ISBN 978-91-7929-545-5.

2021

 • EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A KW SCALE ABSORPTION POWER CYCLE WITH LIBR SOLUTION – Novotný, V. - Špale, J. - Pavlíčko, J. - Szücs, D., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. p. 1-10. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • SCALING-UP A BIOMASS FIRED MICRO-CHP ORC FOR BETTER PERFORMANCE TOWARDS COMMERCIALIZATION – Maščuch, J. - Špale, J. - Vodička, V. - Zelený, Z., - Novotný, V., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. p. 1-10. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • Scaling-up a biomass fired micro-CHP ORC for better performance towards commercialization – Maščuch, J. - Špale, J. - Vodička, V. - Zelený, Z., - Novotný, V., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • Cold Aerodynamic Testing of Additively Manufactured Turboexpanders and its Potential for ORC Applications – Špale, J. - Novotný, V. - Kolovratník, M., - Weiss, A., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • Experimental investigation of a kW scale absorption power cycle with LiBr solution – Novotný, V. - Špale, J. - Pavlíčko, J. - Szücs, D., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 6th International Seminar on ORC Power Systems. Technical University of Munich, 2021. p. 1-10. ISSN 2709-7609. ISBN 978-3-00-070686-8.
 • Absorption Power Cycle with a 3D-Printed Plastic Micro Turboexpander - Considerations, Design and First Experimental Results – Novotný, V. - Špale, J. - Suchna, D. - Pavlíčko, J. - Kolovratník, M., - Weiß, A.P., In: 19TH CONFERENCE ON POWER SYSTEM ENGINEERING. Melville (NY): AIP Publishing LLC, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2323. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4067-8.
 • 3D Printed Radial Impulse Cantilever Micro-Turboexpander for Preliminary Air Testing – Špale, J. - Novotný, V. - Mareš, V., - Weiß, A.P., In: 19TH CONFERENCE ON POWER SYSTEM ENGINEERING. Melville (NY): AIP Publishing LLC, 2021. AIP Conference Proceedings. vol. 2323. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-4067-8.

2020

 • Simulation of Absorption Power Cycle and Organic Rankine Cycle Using Evacuated Tube Solar Collectors – Novotný, V. - Szücs, D. - Kolovratník, M., - Matuška, T., In: Refrigeration Science and Technology. Hague: International Institute of Refrigeration, 2020. p. 600-607. 2020-July. ISSN 0151-1637. ISBN 978-2-36215-038-8.
 • Investigation of Novel Configuration for Dual Organic Rankine Cycle Configurations for Maximization of Waste Heat Utilization – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Refrigeration Science and Technology. Hague: International Institute of Refrigeration, 2020. p. 36-43. 2020-July. ISSN 0151-1637. ISBN 978-2-36215-038-8.
 • Intermediate Pressure Reboiling in Geothermal Flash Plant for Increased Power Production and More Effective Non-Condensable Gas Abatement – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Špale, J., - Poplsteinova Jakobsen, J., In: Energy Reports. ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. p. 20-27. vol. 6. ISSN 2352-4847.

2019

 • Shape modification of the optical probe for wetness measurement using CFD calculations – Kolovratník, M. - Jun, G., - Novotný, V., In: EFM 19 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 236-239.
 • LIFE CYCLE ASSESSMENT OF IGCC POWER PLANT WITH CARBON CAPTURE AND STORAGE TECHNOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC – Zakuciová, K. - Vitvarová, M. - Kočí, V. - Vlček, Z. - Novotný, V. - Šerešová, M. - Měšťanová, L., - Veselý, L., In: BOOK OF ABSTRACTS - The 10th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage. SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research), 2019. p. 307-308.
 • REDUCING ENVIRONMENTAL IMPACT OF ELECTRICITY PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC: THEABILITY OF CARBON CAPTURE, UTILIZATION AND STORAGE TECHNOLOGIES (CCUS – Vitvarová, M. - Šerešová, M. - Zakuciová, K. - Kočí, V. - Vlček, Z. - Opatřil, J. - Novotný, V., - Měšťanová, L., In: BOOK OF ABSTRACTS - The 10th Trondheim Conference on Carbon Capture, Transport and Storage. SINTEF Energi AS (SINTEF Energy Research), 2019. p. 270-271.
 • Set-up and Pilot Operation of an In-house Developed Biomass ORC μCHP in the Czech Republic – Maščuch, J. - Novotný, V. - Vodička, V. - Zelený, Z., - Špale, J., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Rotary Vane Expander – Analysis and Prediction of Delayed Chamber Closure – Vodička, V. - Novotný, V. - Zelený, Z., - Maščuch, J., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Absorption Power Cycle with Libr Solution Working Fluid – Design of the First Proof of Concept – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Customized Small-scale ORC Turbogenerators– Combining a 1D-design Tool, a Micro-turbine-generator–construction Kit and Potentials of 3D-printing – Weiß, A.P. - Novotný, V. - Popp, T. - Zinn, G., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the 5th International Seminar on ORC Power Systems. National Technical University of Athens, 2019. ISBN 978-90-90-32038-0.
 • Design and Manufacturing of a Metal 3D Printed kW Scale Axial Turboexpander – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M. - Bryksí Stunová, B. - Vodička, V. - Špale, J. - Zikmund, P. - Drašnar, M., - Schastlivtseva, E., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5871-4.
 • 3D Printing in Turbomachinery: Overview of Technologies, Applications and Possibilities for Industry 4.0 – Novotný, V. - Špale, J. - Bryksí Stunová, B. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., In: ASME Turbo Expo 2019: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2019. ISBN 978-0-7918-5867-7.
 • Metallographic Analysis of Components for Decentralized Micro-Power Systems Produced by Additive Manufacturing – Bryksí Stunová, B. - Novotný, V., - Zikmund, P., In: Metallography & Fractography 2019 Abstract Booklet. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. p. 66. ISBN 978-80-553-3285-7.

2018

 • Experimental Rig for LiBr-Water absorption power cycle - Design and first experimental results – Novotný, V. - Suchna, D., - Kolovratník, M., In: AIP Conference Proceedings 2047: 17th Conference of Power SystemEngineering, Thermodynamics and FluidMechanics. Melville, NY: AIP Publishing, 2018. vol. 1. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1773-1.
 • 3D Printed Parts for Power Industry – Novotný, V. - Bryksí Stunová, B. - Schastlivtseva, E., - Zikmund, P., In: Technological forum 2018 Book of Proceeding. Jaroměř: Ing. Jan Kudláček, 2018. p. 153-159. ISBN 978-80-87583-26-5.
 • Economic Aspects of Micro-Cogeneration Systems — Insight into Investors' Approaches – Maščuch, J. - Novotný, V., - Tobiáš, M., In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-5017-2.
 • Implementing Large Scale Electromobility Infrastructure as a Profitable Virtual Electricity Storage Plant: a Case Study, System ALISE – Novotný, V. - Dobeš, J., - Hrabal, D., In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-5017-2.

2017

 • Design of Experimental Rig for Validation of Absorption Power Cycle Concept – Novotný, V. - Maščuch, J. - Tsai, H.-Y., - Kolovratník, M., In: Energy Procedia - 8th International Conference on Applied Energy. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 4990-4996. Energy Prodedia. ISSN 1876-6102.
 • Gear Pump for Low Power Output ORC – an Efficiency Analysis – Zelený, Z. - Vodička, V. - Novotný, V., - Maščuch, J., In: Energy Procedia - 4th International Seminar on ORC Power Systems. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 1002-1009. Energy Procedia. ISSN 1876-6102.
 • Towards Development of 1-10 kW Pilot ORC Units Operating with Hexamethyldisiloxane and Using Rotary Vane Expander – Maščuch, J. - Novotný, V. - Vodička, V., - Zelený, Z., In: Energy Procedia - 4th International Seminar on ORC Power Systems. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 826-833. Energy Procedia. ISSN 1876-6102.
 • Possibilities of Water-Lithium Bromide Absorption Power Cycles for Low Temperature, Low Power and Combined Power and Cooling Systems – Novotný, V. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Energy Procedia - 4th International Seminar on ORC Power Systems. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 818-825. Energy Procedia. ISSN 1876-6102.
 • Impact of Major Leakages on Characteristics of a Rotary Vane Expander for ORC – Vodička, V. - Novotný, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., In: Energy Procedia - 4th International Seminar on ORC Power Systems. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 387-394. Energy Procedia. ISSN 1876-6102.
 • Perspectives of Pre-combustion CCS Systems for Central Europe – Vitvarová, M. - Novotný, V., - Jakobsen, J. P., In: Energy Procedia - CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. ISSN 1876-6102.
 • Minimizing the energy and economic penalty of CCS power plants through waste heat recovery systems – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M., - Hrdina, Z., In: Energy Procedia - CO2 Summit II: Technologies and Opportunities. Oxford: Elsevier Ltd, 2017. p. 10-17. ISSN 1876-6102.

2016

 • Case study of transport options for CO2 from IGCC coal power plant in the Czech Republic for storage – Veselý, L. - Skaugen, G. - Vitvarová, M. - Roussanaly, S., - Novotný, V., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 315-320. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.
 • Effect of different configurations of physical solvent based acid gas removal and CO2 capture for IGCC CCS power plants – Novotný, V. - Vitvarová, M., In: Proceedings of the 4 th International Conference on Chemical Technology. Praha: Česká společnost průmyslové chemie, 2016. p. 308-314. ISSN 2336-811X. ISBN 978-80-86238-97-5.
 • Analysis and design of novel Absorption Power Cycle plants – Novotný, V. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Jakobsen, Jana P., In: Volume 1: Biofuels, Hydrogen, Syngas, and Alternate Fuels; CHP and Hybrid Power and Energy Systems; Concentrating Solar Power; Energy Storage; Environmental, Economic, and Policy Considerations of Advanced Energy Systems; Geothermal, Ocean, and Emerging Energy Technologies; Photovoltaics; Posters; Solar Chemistry; Sustainable Building Energy Systems; Sustainable Infrastructure and Transportation; Thermodynamic Analysis of Energy Systems; Wind Energy Systems and Technologies. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2016. ISBN 978-0-7918-5022-0.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • Zařízení pro skladování elektrické energie prostřednictvím tepla – Špale, J. - Novotný, V. - Mach, S., - Patočka, M., Czechia. Utility Model CZ 36266. 2022-08-16.

2019

 • Lopatkové kolo mechanického rotačního axiálního stroje – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., Czechia. Utility Model CZ 33478. 2019-12-04.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Experimentální zařízení pro testování nabíjení akumulátoru nízkopotenciálního tepla na bázi kamenného prachu tepelným čerpadlem – Novotný, V. - Špale, J. - Patočka, M., - Mach, S., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Systém ICE s integrovaným ORC pomocí inovativního systému přes přímé chlazení – Špale, J. - Novotný, V., - Straka, L., [Functional Sample] 2021.

2020

 • Absorbér pro absorpci vodní páry v zařízení pracujícím s absorpčním cyklem pro produkci práce – Novotný, V. - Szücs, D. - Pavlíčko, J., - Špale, J., [Functional Sample] 2020.
 • 3D tištěný axiální impulsní mikro turboexpandér pro zařízení využívající odpadní teplo na nízké teplotní hladině pracující na základě absorpčního cyklu pro produkci práce – Novotný, V. - Suchna, D. - Špale, J., - Weiß, A.P., [Functional Sample] 2020.
 • Systém řízení zátěže a měření elektrického výkonu mikro turboexpandéru – Novotný, J. - Novotný, V., - Špale, J., [Functional Sample] 2020.
 • 3D tištěný radiální impulsní mikro turboexpandér s modulární konstrukcí pro rapid prototyping – Novotný, V. - Špale, J. - Mareš, V. - Weiß, A.P., - Suchna, D., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Zařízení pro využití odpadního tepla na principu kombinace dvou OR cyklů v kaskádovém zapojení pro výrobu elektřiny – Špale, J. - Zelený, Z. - Vodička, V. - Novotný, V. - Suchna, D., - David, Z., [Prototype] 2019.
 • Jednotka pro využití odpadního tepla na principu kombinace ORC a absorpčního cyklu pro výrobu elektřiny – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Suchna, D., - David, Z., [Prototype] 2019.
 • Expandér druhé generace - Micro-turboexpandér modulární koncepce s výměnnými statorovými segmenty – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Nízkovýkonový turboexpandér - expandér první generace – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Functional Sample] 2018.

Software

2016

 • Ekonomické hodnocení integrace CCS technologií typu pre-combustion do IGCC energetického zdroje na území ČR – Vitvarová, M. - Stříž, P. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Roussanaly, S., - Veselý, L., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2016.

Zpráva

2022

 • Využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro skladování elektřiny pomocí konceptu Carnot batteries – Novotný, V. - Rathan, M. - Mach, S. - Patočka, M. - Smola, P., - Špale, J., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2022.

2019

 • Možnosti aditivní výroby (3D tisku) pro expandéry do energetických nízkoteplotních aplikací – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Bryksí Stunová, B. - Halmelová, L. - Vodička, V. - Špale, J., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, 2019. Report no. VZP/36/2019/01-TJ01000090-V3.

2018

 • Průběžná zpráva 2018 – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2018. Report no. TJ01000090-V2.

2017

 • Průběžná zpráva 2017 – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Research Report] Praha: CTU. University Centre of Energy Efficient Buildings, 2017. Report no. TJ01000090-V6.
 • AHTR system optimisation – Škoda, R. - Závorka, J. - Škarohlíd, J., - Novotný, V., [Research Report] Potchestroom: North-West University, 2017. Report no. 12.

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Energy Engineering, 2016. Report no. NF-CZ08-OV-1-003-2015-WP3.

2015

 • Technicko-ekonomické posouzení nasazení systému záchytu CO2 v elektrárně – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Chánová, P. - Havlík, J., - Veselý, L., [Research Report] 2015. Report no. 8301582.

Kapitola v knize

2018

 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., In: Green Energy and Technology. Springer International Publishing AG, 2018. p. 99-111. vol. F6. ISSN 1865-3529. ISBN 978-3-319-89844-5.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2021

 • Horizon Europe proposal preparation seminar and coworking event – Špale, J. org. - Stolařová, D. org., - Novotný, V. org., [Workshop Hosting] 2021.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2019

 • Poloprovozní jednotka pro ověření expandéru – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., [Pilot Plant] 2019.