[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Lidé

Jan Havlík

Ing. Jan Havlík, Ph.D.

jan.havlik (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2524

místnost: B1-525, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • TJ01000192  
  Vývoj zařízení na rekuperaci odpadního tepla z extruze a lisování olejnin – Havlík, J. (2017-2019)
 • SGS13/134/OHK2/2T/12  
  Energetické využití brýdové páry ze sušení biomasy – Havlík, J. (2013-2014)

Článek v periodiku

2022

 • ANALYSIS OF PARAMETERS IMPORTANT FOR INDIRECT DRYING OF BIOMASS FUEL – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 386-393. ISSN 1210-2709.
 • THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF WATER VAPOUR CONDENSATION WITH HIGH CONTENT OF NON-CONDENSABLE GAS IN A VERTICAL TUBE – Krempaský, J. - Havlík, J., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2022, 62(3), 352-360. ISSN 1805-2363.
 • Drying Biomass with a High Water Content-The Influence of the Final Degree of Drying on the Sizing of Indirect Dryers – Havlík, J. - Dlouhý, T., - Pitel, J., Processes. 2022, 10(4), ISSN 2227-9717.

2021

 • IMPROVING THE EFFICIENCY OF A STEAM POWER PLANT CYCLE BY INTEGRATING A ROTARY INDIRECT DRYER – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2021, 61(3), 448-455. ISSN 1210-2709.

2020

 • The condensation of water vapour in a mixture containing a high concentration of non-condensable gas in a vertical tube – Havlík, J. - Dlouhý, T., - Krempaský, J., Acta Polytechnica. 2020, 60(3), 235-242. ISSN 1805-2363.
 • Indirect dryers for biomass drying—comparison of experimental characteristics for drum and rotary configurations – Havlík, J. - Dlouhý, T., ChemEngineering. 2020, 4(1), 1-11. ISSN 2305-7084.
 • THE EFFECT OF THE FILLING RATIO ON THE OPERATING CHARACTERISTICS OF AN INDIRECT DRUM DRYER – Havlík, J. - Dlouhý, T., - Sabatini, M., Acta Polytechnica. 2020, 60(1), 49-55. ISSN 1210-2709.

2017

 • Integration of Biomass Indirect Dryers into Energy Systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., Journal of Chemical Engineering of Japan. 2017, 50(10), 792-798. ISSN 0021-9592.

2016

 • AN EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE PLATE HEAT EXCHANGER CHARACTERISTICS BY WILSON PLOT METHOD – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2016, 56(5), 367-372. ISSN 1805-2363.

2015

 • Evaluation of Moist Biomass – Havlík, J. - Dlouhý, T., THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT. 2015, 5(2), 71-76. ISSN 1848-0071.
 • Condensation of Water Vapor in a Vertical Tube Condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2015, 55(5), 306-312. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2019

 • Experimental investigation of heat transfer in stagnant bed for processing of agriculture products – Havlík, J. - Opatřil, J., In: Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering 2019. Ottawa: Avestia Publishing, International ASET Inc., 2019. ISSN 2369-8136. ISBN 978-1-927877-61-6.
 • The effect of material mixing on heat transfer in the process of contact drying – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. EPJ Web of Conferences. vol. 213. ISSN 2100-014X.
 • Impact of Changing Operating Parameters in the Vacuum Paddle Dryer on the Drying Rate of a Porous Material – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • Vliv tlaku na proces sušení v kontaktní sušárně – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. p. 84-90. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.
 • Vliv vířičů na přestup tepla ve spalinovém výměníku – Jeníková, J. - Skopec, P. - Havlík, J., - Hrdlička, J., In: Energie z biomasy XX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019. vol. 1. ISBN 978-80-214-5825-3.

2018

 • Heat recovery from biomass drying in energy systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Proceedings of 21th International Drying Symposium. Editorial Universitat Politècnica de València, 2018. p. 1229-1236. ISBN 978-84-9048-688-7.
 • Vakuové sušení biomasy - úpravy sušárny – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. ISBN 978-80-214-5702-7.
 • Improving the Efficiency of the Steam Power Plant Cycle by Integration of an Indirect Dryer – Sabatini, M. - Havlík, J., - Dlouhý, T., In: ERIN 2018 - 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students - Proceedings of Abstracts. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2018. ISBN 978-80-8106-073-1.
 • Effect of flow velocity on the process of air-steam condensation in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. - Havlík, J., - Hrdlička, F., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.

2017

 • Snižování energetické náročnosti sušení biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XVIII. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017. p. 8-14. ISBN 978-80-214-5584-9.
 • Experimental determination of the heat transfer coefficient in shell-and-tube condensers using the Wilson plot method – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.

2016

 • Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XVII - Sborník příspěvků z konference. Brno: Fakulta strojního inženýrství, 2016. pp. 27-33. ISBN 978-80-214-5441-5.
 • Experimental determination of the heat transfer coefficient in shell-and-tube condensers using the Wilson plot method – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Experimental fluid mechanics 2016. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2016. pp. 245-250.
 • Integration of Biomass Indirect Dryers into Energy Systems – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Proceedings of the 20th anniversary International Drying Symposium (IDS 2016). Tokyo: The Society of Chemical Engineers, Japan, 2016.
 • Condensation of the air-steam mixture in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM15 - Experimental Fluid Mechanics 2015. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2016. EPJ Web of Conferences. ISSN 2100-014X.

2015

 • Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XVI. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojní, 2015. pp. 28-34. ISBN 978-80-214-5286-2.
 • Condensation of the air-steam mixture in a vertical tube condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: EFM 2015 - Conference Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2015. pp. 268-271.
 • An Experimental Assesment of the Plate Heat Exchanger Characteristic by Wilson Plot Method – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., In: ERIN2015 - Proceedings of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.
 • Lignite Drying in a Fan Beater Mill – Havlík, J. - Papandreou, I. - Dlouhý, T. - Maier, J., - Matthies, T., In: ERIN2015 - Proceedings of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.

2014

 • Kondenzace brydove pary ze suseni biomasy – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Energie z biomasy XV.. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. pp. 50-55. ISBN 978-80-214-5016-5.
 • Condensation of Water Vapor in a Vertical Tube Condenser – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. pp. 30. ISBN 978-80-214-4931-2.
 • Experimental Verification of Theoretical Models to Calculate the Heat Transfer Coefficient in the Shell-and-Tube Heat Exchanger – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: 20 th International Conference Engineering Mechanics 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014. pp. 216-219. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-214-4871-1.

2013

 • Sušení biomasy pro energetické využití – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Sborník přednášek z konference Energie z biomasy XIV. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2013. pp. 19-22. ISBN 978-80-214-4775-2.
 • Evaluation of Moist Biomass – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Proceedings of Abstracts ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. ISBN 978-80-227-3934-4.
 • Possibilities of vapor condensation during wet biomass combustion – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: World sustainable energy days 2013. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2013.
 • Wet Biomass Utilization in a Heating Plant Cycle – Havlík, J. - Dlouhý, T., In: Clima 2013 - 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC - "Energy Efficient, Smart and Healthy Buildings". Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. 1 st. Edition, June 2013. ISBN 978-80-260-4001-9.

2012

 • Use of biomass indirect dryer in power and heating plants – Dlouhý, T. - Havlík, J. - Vitvarová, M., - Dlouhý, J., In: Impacts of Fuel Quality on Power Production & Environment. Gumpoldskirchen: Book-of-Abstract.com - Heinz A. Krebs Dipl.-Ing., 2012. ISBN 978-3-9502992-8-1.
 • Možnosti integrace sušení biomasy do energetických zdrojů – Dlouhý, T. - Havlík, J., In: TOP 2012 Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2012. pp. 101-106. ISBN 978-80-227-3723-4.
 • Ekonomický potenciál aplikace sušení biomasy – Vitvarová, M. - Havlík, J., In: TOP 2012 Technika ochrany prostredia. Bratislava: Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakulta, 2012. pp. 539-544. ISBN 978-80-227-3723-4.

Prototyp, funkční vzorek

2019

 • Laboratorní sušící zařízení – Dlouhý, T. - Havlík, J., - Kaválek, M., [Functional Sample] 2019.

2018

 • Experimentální zařízení pro využití odpadního tepla z extruze a lisování olejnin - prototyp – Havlík, J. - Fügner, T., [Prototype] 2018.

Zpráva

2018

 • Posouzení vzniku a transportu úletu kyselých kapek z odtahového komína 80 m v areálu firmy Glanzstoff - Bohemia – Bartoš, O. - Hrdlička, F. - Havlík, J., - Stříž, P., [Technical Report] 2018.

2015

 • Technicko-ekonomické posouzení nasazení systému záchytu CO2 v elektrárně – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Novotný, V. - Chánová, P. - Havlík, J., - Veselý, L., [Research Report] 2015. Report no. 8301582.
 • ZPRÁVA Z MĚŘENÍ EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA V DESKOVÉM VÝMĚNÍKU – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., [Research Report] 2015. Report no. 595-2015.

2014

 • An experimental determination of overall heat transfer coefficient in the plate heat exchanger - progress report – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., [Research Report] 2014.

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2020

 • Využití pevných vápenných sorbentů pro záchyt Hg – Pilař, L. - Havlík, J., - Vodička, M., [Verified Technology] 2020.