[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Lidé

Martin Neužil

Ing. Martin Neužil, Ph.D.

martin.neuzil (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2537

místnost: B1-522, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2000

 • Vliv rozvodné sítě elektrické energie na životní prostředí – Neužil, M., EIA. Posuzování vlivů na životní prostředí. 2000, 5(3), 6-10. ISSN 1211-7269.
 • Energetika – Neužil, M., Energetika. 2000, 50(3), 86-89. ISSN 0375-8842.
 • Moderní řešení výměníkových stanic pára - voda - 2. část – Neužil, M., Topenářství, instalace. 2000, 34(5), 52-56. ISSN 1211-0906.
 • Moderní řešení výměníkových stanic pára - voda - 1. část – Neužil, M., Topenářství, instalace. 2000, 34(4), 38-43. ISSN 1211-0906.
 • K parnímu vlhčení v nemocnicích – Neužil, M., Klimatizace. 2000, 32(110), 42-44.

1999

 • Diskuse k článku Ing. M. Kotrbatého: Sálavé panely v parních soustavách (část 2) – Taubel, J. - Neužil, M., Vytápění, větrání, instalace. 1999, 8(4), 175-177. ISSN 1210-1389.

1998

 • Simulace spotřeby energie v budovách – Drkal, F. - Dunovská, T. - Neužil, M., - Škrlant, V., Energie. 1998, 3(1), 34-39. ISSN 1211-9822.

1997

 • Vliv světlíků na stav vnitřního prostředí průmyslových hal – Neužil, M., Vytápění, větrání, instalace. 1997, 6 75-79. ISSN 1210-1389.
 • Recent Czech Building Energy Simulation Case Studies – Drkal, F. - Dunovská, T. - Neužil, M., - Škrlant, V., ibpsa NEWS. 1997, 16-21.
 • Vliv vodních elektráren na životní prostředí – Neužil, M., EIA. Posuzování vlivů na životní prostředí. 1997, 10-12. ISSN 1211-7269.
 • Vliv tepelných elektráren na životní prostředí – Neužil, M., EIA. Posuzování vlivů na životní prostředí. 1997, 4-9. ISSN 1211-7269.
 • Vliv stavební konstrukce průmyslové haly na provoz soustavy vytápění a větrání – Neužil, M., Topenářství, instalace. 1997, 31 46-50. ISSN 1211-0906.
 • Analýza stavů vnitřního prostředí průmyslové haly – Neužil, M., Vytápění, větrání, instalace. 1997, 6 13-16. ISSN 1210-1389.

1996

 • Okna a tepelné ztráty budov – Neužil, M., Vytápění, větrání, instalace. 1996, 5 43-47. ISSN 1210-1389.

Stať ve sborníku

2002

 • Způsoby regulace výměníku pára - vzduch – Neužil, M., In: Klimatizace a Větrání 2002. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2002. pp. 137-141. ISBN 80-02-01477-4.

1999

 • Regulace výměníků pára-vzduch – Neužil, M., In: Klimatizace a větrání pro příští století. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1999. pp. 175-179. ISBN 80-02-01315-8.
 • Measuring the Functionality of Displacement Ventilation in a Welding Hall – Václavek, L. - Drkal, F. - Neužil, M., - Procházková, D., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. pp. 269.

1997

 • Optimalizace provozu soustavy zdrojového větrání svařovny v letním období – Neužil, M., In: Klimatizace a větrání 97. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 1997, pp. 137-143. ISBN 80-02-01184-8.
 • Recent Czech Building Energy Simulation Case Studies – Drkal, F. - Dunovská, T. - Neužil, M., - Škrlant, V., In: Building Simulation 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 143-150. ISBN 80-01-01646-3.

1996

 • The Learning Contract Framework for Project-Based Industrial Training – Burek, S. - Chisholm, C. - Dlouhý, T., - Neužil, M., In: Proc. of the 3rd East-West Congress on Engineering Education. 1996, pp. 1-229.
 • The Establishment of a Posgraduate Learning Contract Framework for the Power Generation Industry in the Czech Republic – Chisholm, C. - Burek, S. - Dlouhý, T., - Neužil, M., In: World Congress on Engineering Education. Budapest: International Soc. for Engineering Education, 1996, pp. 1-229.
 • Vliv energetiky na životní prostředí – Neužil, M., In: Environmetal Impact Assessement. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 75-81. ISBN 80-01-01513-0.

Zpráva

2015

 • bilance sušicího vzduchu při optimalizaci provozu vysokovýkonných sušících zákrytů (AID). – Neužil, M. - Lain, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. Report no. 2.

1998

 • Měření funkčnosti zdrojového větrání haly H1 – Drkal, F. - Neužil, M. - Procházková, D., - Václavek, L., [Technical Report] 1998. Report no. 202098.

1997

 • Měření funkčnosti zdrojového větrání haly H1 Energomontáže Liberec a.s – Drkal, F. - Neužil, M., - Procházková, D., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.