[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Lidé

Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

Jakub.Mascuch (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / energetické systémy budov / Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

(22 435) 2541

místnost: B1-523, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TK02020137  
  Integrace pohyblivého mechanického roštu na alternativní biomasu s vysokým obsahem vlhkosti a popeloviny do ohniště mikrokogenerační ORC jednotky – Maščuch, J. (2019-2022)
 • 8E18B012  
  Cenově dostupné turboexpandéry pro aplikace v decentralizované energetice – možnosti výroby 3D tiskem z moderních plastů – Maščuch, J. (????)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010284  
  Výzkum a vývoj mobilní kondenzační mini teplárny na bázi zdrojů KVET a OZE s vestavěnou akumulací tepla a elektřiny doplněnou o inteligentní řídicí systém – Maščuch, J. (2017-2020)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010235  
  Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem – Maščuch, J. (2018-2020)
 •  
  Energetická resilience obcí – Maščuch, J. (????)
 • EG15_019/0004976  
  Využití odpadového tepla s jeho transformací na elektrickou energii – Maščuch, J. (????)
 • SGS12/054/OHK2/1T/12  
  Měření provozních charakteristik experimentální mikrokogenerační ORC jednotky – Maščuch, J. (2012)
 • SGS10/047/OHK2/1T/12  
  Studie využití rotačního lamelového stroje pro mikrokogenerační jednotky ORC – Maščuch, J. (2010)

Článek v periodiku

2019

 • Ekonomické parametry (ne)investice do kombinované výroby elektřiny a tepla – Maščuch, J. - Novotný, V., - Tobiáš, M., 2019
 • Experimental Development of a Kilowatt-Scale Biomass Fired Micro – CHP Unit Based on ORC with Rotary Vane Expander – Maščuch, J. - Novotný, V. - Vodička, V. - Špale, J., - Zelený, Z., 2019

2018

 • Wear Behaviour of Vanes for a Rotary Vane Expander with Various Graphite Materials Under Dry Sliding Conditions – Vodička, V. - Novotný, V., - Maščuch, J., 2018
 • Provozní účinnost automatických kotlů na biomasu – Maščuch, J. - Mydlil, P., 2018
 • Wave – vývoj a experimentální provoz malého kogeneračního zařízení na biomasu – Vodička, V. - Zelený, Z., - Maščuch, J., 2018

2017

 • Mikrokogenerace z biomasy jako prostředek k úsporám primárních energií a CO2 – Maščuch, J. - Mydlil, P., 2017

2016

 • Zvýšení elektrické účinnosti mikrokogeneračního zařízení – Maščuch, J. - Vodička, V., - Vykoukal, M., 2016
 • Mikroelektrárna Wave - automatický kotel s výrobou elektřiny – Maščuch, J., 2016
 • Mikroelektrárna WAVE, odpověď ČVUT na výzvy decentralizované energetiky – Maščuch, J., 2016
 • Model malého rodinného domu s mikrokogenerační jednotkou – Novotný, V. - Maščuch, J., 2016

2015

 • Vývoj zařízení ORC s vyšší účinností – Maščuch, J., 2015
 • Flue Gas - Organic Fluid Heat Exchanger Optimization for Middle - Temperature Organic Ranking Cycle – Mydlil, P. - Maščuch, J., 2015

2014

 • Scroll Expanders For Low-power ORC – Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2014

Stať ve sborníku

2018

 • Economic Aspects of Micro-Cogeneration Systems — Insight into Investors' Approaches – Maščuch, J. - Novotný, V., - Tobiáš, M., 2018

2017

 • Design of Experimental Rig for Validation of Absorption Power Cycle Concept – Novotný, V. - Maščuch, J. - Tsai, H.-Y., - Kolovratník, M., 2017
 • Gear Pump for Low Power Output ORC – an Efficiency Analysis – Zelený, Z. - Vodička, V. - Novotný, V., - Maščuch, J., 2017
 • Towards Development of 1-10 kW Pilot ORC Units Operating with Hexamethyldisiloxane and Using Rotary Vane Expander – Maščuch, J. - Novotný, V. - Vodička, V., - Zelený, Z., 2017
 • Possibilities of Water-Lithium Bromide Absorption Power Cycles for Low Temperature, Low Power and Combined Power and Cooling Systems – Novotný, V. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2017
 • Impact of Major Leakages on Characteristics of a Rotary Vane Expander for ORC – Vodička, V. - Novotný, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2017

2016

 • Možnosti zvýšení elektrické účinnosti mikrokogeneračního ORC zařízení na biomasu – Maščuch, J. - Vodička, V., - Vykoukal, M., 2016

2015

 • Optimalizace výparníku z vinutých ocelových trubek – Mydlil, P. - Maščuch, J., 2015
 • Zemní plyn jako zdroj pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v zařízení nízkých výkonů – Mydlil, P. - Maščuch, J., 2015
 • Ekonomicky efektivní využití odpadního tepla technologií ORC – Maščuch, J. - Dytrich, J., 2015
 • Může být decentralizovaná kogenerace cestou pro energetiku na rozcestí? – Maščuch, J., 2015
 • Testing and Modeling a Vane Expander Used in an ORC Working with Hexamethyldisiloxane (MM) – Vodička, V. - Guillaume, L. - Maščuch, J., - Lemort, V., 2015

2014

 • Experience from the Operation of the Experimental ORC at FME CTU in Prague – Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2014
 • Optimizing Parametres of Low Power Microturbine and ORC Device as a One Functional Unit – Mydlil, P. - Maščuch, J., 2014
 • The Influence of Steam Quality on the Efficiency of Vane Expander – Maščuch, J. - Vodička, V., - Kolovratník, M., 2014

2013

 • The Economic Possibilities of Electricity Production from Waste Heat – Maščuch, J. - Tobiáš, M., 2013
 • Flue gas - organic fluid heat exchanger optimization for middle - temperature ORC cycle – Mydlil, P. - Maščuch, J., 2013
 • Propylbenzene as working fluid for the organic rankine cycle – Maščuch, J. - Mydlil, P., 2013
 • Scroll expanders for low-power ORC – Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2013

2012

 • Ekonomické perspektivy spojení mikrokogenerace a plug-in hybridu v české domácnosti – Maščuch, J., 2012
 • Utilization of biomass in Decentralized Micro-CHP – Maščuch, J. - Vodička, V., 2012

2011

 • Návrh mikrokogeneračního ORC zařízení na biomasu – Maščuch, J., 2011
 • Charakteristiky křídlového motoru pro mikrokogeneraci – Maščuch, J. - Vodička, V., - Kolovratník, M., 2011
 • Natural Gas Decentralized Micro CHP: The Czech Republic Case – Maščuch, J. - Dlouhý, T., 2011

2010

 • Energetické oběhy pro využití tepla ze systému HDR – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Maščuch, J., 2010
 • Kotel na biomasu pro orc mikrokogenerační jednotku – Maščuch, J. - Vitvarová, M., - Vodička, V., 2010
 • Problematika využití TAP v malých kogeneračních jednotkách – Maščuch, J. - Hrdlička, J., - Vodička, V., 2010

2009

 • Perspektivy mikrokogenerace z biomasy v podmínkách ČR – Maščuch, J. - Hrdlička, J., 2009

2008

 • Porovnání výroby elektřiny v parním a ORC zdroji na biomasu – Dlouhý, T. - Maščuch, J., 2008

2007

 • Možnosti současných energetických technologií v podmínkách Marsu – Maščuch, J. - Bartoš, O., 2007

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v lokálních výtopnách – Maščuch, J. - Vodička, V., - Charvát, T., 2015

2014

 • Integrovaný izolovaný plášť výměníku – Maščuch, J. - Vodička, V., 2014

2009

 • Zařízení pro odvádění tepla z chlazeného média v energetických zařízeních – Maščuch, J. - Hrdlička, J., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla – Maščuch, J. - Vodička, V., - Zelený, Z., 2018

2015

 • Univerzální filtrační zařízení – Mydlil, P. - Vodička, V. - Maščuch, J. - Zelený, Z., - Dytrich, J., 2015

2014

 • Zařízení na využití odpadního tepla z průmyslových procesů – Maščuch, J. - Vodička, V. - Mydlil, P., - Zelený, Z., 2014
 • ORC jednotka na využití odpadního tepla – Maščuch, J. - Vodička, V. - Mydlil, P., - Zelený, Z., 2014
 • Sestava pro nepřímé měření průtoku spalin – Maščuch, J. - Mydlil, P. - Zelený, Z., - Vodička, V., 2014
 • Univerzální testovací stand – Maščuch, J. - Vodička, V. - Mydlil, P. - Zelený, Z., - Basbas, N., 2014
 • Stand na testování životnosti lamel – Maščuch, J. - Vodička, V. - Mydlil, P. - Zelený, Z., - Kaňovský, T., 2014
 • Výměník z ohýbaných vlnovcových trubek – Maščuch, J. - Vodička, V. - Mydlil, P., - Zelený, Z., 2014
 • Vinutý výměník na odpadní teplo – Mydlil, P. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Zelený, Z., 2014
 • Lamelový expandér – Maščuch, J. - Vodička, V. - Mydlil, P., - Zelený, Z., 2014

2012

 • Experimentální zubové napájecí čerpadlo pro ORC – Maščuch, J. - Kolovratník, M., 2012
 • Experimentální smyčka ORC – Maščuch, J., 2012
 • Lamelový expanzní stroj s plovoucím uložením ložisek – Maščuch, J. - Kolovratník, M., 2012
 • Zdroj tepla pro výzkum nízkoteplotních tepelných oběhů – Maščuch, J. - Kolovratník, M., 2012

2009

 • Stand pro měření charakteristiky expanzního křídlového stroje – Maščuch, J. - Vodička, V., 2009
 • Demonstrační Stirlingův motor – Maščuch, J. - Vodička, V., 2009
 • Směšovací komora pro najíždění fluidního kotle – Maščuch, J. - Hrdlička, J., 2009

2008

 • Nízkotlaká tryska – Maščuch, J., 2008
 • Polohovatelný nosič nízkotlakých trysek – Maščuch, J. - Hrdlička, J., 2008

Software

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., 2013

2009

 • Software pro výpočet termofyzikálních vlastností isopropylbenzenu – Maščuch, J. - Perlík, V., 2009

Zpráva

2016

 • Návrh bilanční metody pro hodnocení ztrát parního potrubí – Maščuch, J. - Mydlil, P., - Šantín, J., 2016
 • Návrh úsporných opatření technologického zařízení na výrobu stavebních hmot – Maščuch, J. - Mydlil, P. - Šantín, J., - Charvát, T., 2016
 • Analýza využití odpadů v lokalitě města Varnsdorf a okolí – Mydlil, P. - Vodička, V. - Charvát, T., - Maščuch, J., 2016

2015

 • Energetické koncepce výrobního areálu – Mydlil, P. - Dytrich, J., - Maščuch, J., 2015
 • Redukční stanice páry s výrobou elektřiny nízkého výkonu – Vodička, V. - Maščuch, J., 2015
 • Výzkumná zpráva o vývoji bilanční metodiky hodnocení tzv. filtrační stavby se zpětným získáváním tepla – Maščuch, J. - Horyna, V., - Šantín, J., 2015
 • Návrh inovativních změn na novém prototypu teplovodního kotle pro splnění nových legislativních emisních požadavků a norem – Zelený, Z. - Dytrich, J., - Maščuch, J., 2015
 • Vývoj bilanční metody hodnocení a provozní optimalizace energetického systému pro zákazníka – Maščuch, J. - Dytrich, J., 2015

2014

 • Možnosti zvýšení stupně využití paliva v kotlích objednatele pomocí implementace ORC technologií – Zelený, Z. - Mydlil, P., - Maščuch, J., 2014
 • Inovativní metoda měření průtoku plynů o vysoké teplotě z tavících pecí – Mydlil, P. - Maščuch, J., 2014

Poloprovoz, ověřěná technologie, odrůda, plemeno

2018

 • Mikroelektrárna WAVE – Maščuch, J. - Vodička, V., - Zelený, Z., 2018