[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav energetiky

CZ   / EN  

Lidé

Ondřej Bartoš

Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D.

ondrej.bartos (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2543

místnost: B1-526, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • GA22-28869S  
  Formation of droplets in rapid expansions: Between unary, binary, and heterogeneous paths – Bartoš, O. (2022-2024)
 • SGS21/154/OHK2/3T/12  
  Výzkum optických měřících metod pro perspektivní oblasti energetiky – Bartoš, O. (2021-2023)
 • SGS18/178/OHK2/3T/12  
  Výzkum optických měřících metod v energetice – Bartoš, O. (2018-2020)
 • SVK 19/16/F2  
  Wet Steam Conference 2016 – Bartoš, O. (2016)
 • SGS14/183/OHK2/3T/12  
  Diagnostika polydisperzních systémů v energetice – Bartoš, O. (2014-2016)

Článek v periodiku

2023

 • The Comparison of Laser Diffraction, PDA and Photogrammetry for Aerosol Measurement – Huněk, A. - Bartoš, O., MATEC Web of Conferences. 2023, 383 ISSN 2261-236X.
 • A Study of the coarse droplet formation from the liquid film in steam turbines – Bartoš, O. - Huněk, A., - Antoš, P., MATEC Web of Conferences. 2023, 383 ISSN 2261-236X.

2022

 • An Analysis of the Bi-modal Size Distribution of the Coarse Droplets in a Steam Turbine – Bartoš, O. - Huněk, A., - Pavlíček, P., MATEC Web of Conferences. 2022, 2022 ISSN 2261-236X.

2021

 • An experimental study of the CO2 hydrates production for the long term storage – Bartoš, O. - Hrnčíř, M., MATEC Web of Conferences. 2021, 245 ISSN 2261-236X.
 • A study of the electrostatic charge of the coarse water droplets – Bartoš, O. - Petr, V., MATEC Web of Conferences. 2021, 345 ISSN 2261-236X.
 • The influence of the surface properties on the droplets formation – Bartoš, O. - Vlasák, J., AIP Conference Proceedings. 2021, 2021(2323), ISSN 0094-243X.
 • AN ANALYSIS OF THE LIQUID FILMS BREAK-UP USING THE COMPUTER VISION TECHNIQUE – Bartoš, O. - Měšťanová, L., Acta Polytechnica. 2021, 2021(Vol. 61 No. 1), 253-269. ISSN 1805-2363.

2018

 • AN EXPERIMENTAL STUDY OF THE COARSE DROPLETS FORMATION – Bartoš, O. - Měšťanová, L., Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2018, 20 10-15. ISSN 2336-5382.
 • Editorial for the special issue on wet steam – Bartoš, O. ed. - Kolovratník, M. ed., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 451. ISSN 0957-6509.
 • Experimental research on the flow at the last stage of a 1090MW steam turbine – Hoznedl, M. - Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Sedlak, K., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2018, 232(5), 515-524. ISSN 0957-6509.

2016

 • AN EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE PLATE HEAT EXCHANGER CHARACTERISTICS BY WILSON PLOT METHOD – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., Acta Polytechnica. 2016, 56(5), 367-372. ISSN 1805-2363.
 • Experimental investigation of the steam wetness in a 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., EPJ web of conferences. 2016, 114 393-398. ISSN 2101-6275.
 • Experimental Research of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Šmíd, B., - Hrubý, J., EPJ web of conferences. 2016, 2016(114), 38-41. ISSN 2101-6275.
 • Pinch Point Analysis of Heat Exchangers for Supercritical Carbon Dioxide with Gaseous Admixtures in CCS Systems – Veselý, L. - Dostál, V. - Bartoš, O., - Novotný, V., Energy Procedia. 2016, 2016(86), 489-499. ISSN 1876-6102.

2015

 • MEASUREMENT OF O2 IN COMBUSTION CHAMBER WITH AN ANALYSIS OF THE BURN OUT RATIO – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Janeba, B., THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT. 2015, 1(5), 37-43. ISSN 1848-0071.

2014

 • Nanoparticles found in superheated steam – A quantitative analysis of possible heterogeneous condensation nuclei – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Bartoš, O. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A - Journal of Power and Energy. 2014, 228(2), 186-193. ISSN 0957-6509.

2012

 • Measurement of O2 in the combustion chamber of a pulverized coal boiler – Janeba, B. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., Acta Polytechnica. 2012, 52(3), 35-38. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2023

 • The Coarse Droplets Formation from the Water Condensate Film in Steam Turbines – Bartoš, O. - Huněk, A., - Antoš, P., In: ILASS Europe 2023 Meeting European Meeting on Liquid Atomization and Spray Systems. Napoli: International Institutes for Liquid Atomisation and Spray Systems, 2023. p. 866-874. ISBN 978-88-88104-28-7.

2022

 • An Experimental Analysis of the Droplets Charging in the Wind Tunnel – Bartoš, O. - Huněk, A., In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2022. ISSN 2100-014X.
 • A Comparison of Various Images Processing Methods Used in Evaluation of Liquid Film Disruption – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: EPJ Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EPJ Web of Conferences, 2022. ISSN 2100-014X.

2019

 • CFD analysis of probe interaction with expanding wet steam – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., In: EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. p. 294-299. EPJ Web of Conferences. vol. 213. ISSN 2100-014X.
 • A Study of the Electrostatic Charge of the Coarse Water Droplets – Bartoš, O. - Petr, V., - Měšťanová, L., In: EFM 19 - Conference Proceedings. Liberec: Technical University of Liberec, 2019. p. 24-27.
 • An analysis of the liquid film break-up using the computer vision technique – Bartoš, O. - Měšťanová, L., In: EAC 2019 European Aerosol Conference. Sweden Meetx, 2019.
 • THE MEASUREMENT OF THE HETEROGENEOUS PARTICLES IN THE STEAM – Bartoš, O. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Kolovratník, M. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., In: Sborník XX výroční konference České Aerosolové Společnosti. Praha: Česká aerosolová společnost, 2019. p. 82-87. ISBN 978-80-270-6416-8.
 • A study of the coarse water droplets formation in the nozzle – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2019. EPJ Web of Conferences. vol. 213. ISSN 2100-014X.
 • An experimental study of the coarse droplets formation – Bartoš, O. - Pavlíček, P., - Měšťanová, L., In: AIP Conference Proceedings. Melville, NY: AIP Publishing, 2019. Volume 2189. vol. 1. ISBN 978-0-7354-1936-0.
 • A STUDY OF CO2 HYDRATES FOR DEEP OCEAN STORAGE – Bartoš, O. - Hýbek, P., - Chistyakov, S., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. p. 11. ISBN 978-80-214-5733-1.
 • AN ANALYSIS OF THE LIQUID FILMS BREAK-UP USING THE COMPUTER VISION TECHNIQUE – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: Proceedings of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2019. p. 35. ISBN 978-80-214-5733-1.

2018

 • A formation of the coarse droplets from the liquid films in steam turbine – Bartoš, O., In: 17th international conference on the properties of water and steam. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2018.
 • A study of the coarse water droplets formation in the nozzle – Měšťanová, L. - Bartoš, O., In: EFM 2018. Liberec: TUL, Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, 2018. p. 381-385.
 • CFD analysis of optical probe interaction with wet steam flow field – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Wet stack – Analysis of condensation – Bartoš, O. - Havlík, J., - Hrdlička, F., In: EFM 17 - Experimental Fluid Mechanics 2017. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - Web of Conferences, 2018. vol. 180. ISSN 2100-014X.
 • Formation of the water droplets at high speed – Bartoš, O., In: Proceedings Dynamesi 2018. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2018. p. 7-10. ISBN 978-80-87012-66-6.

2017

 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., In: EFM16 – Experimental Fluid Mechanics 2016. Les Ulis: EDP Sciences, 2017. EPJ Web of Conferences. vol. 143. ISSN 2100-014X.

2016

 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Yun, K., - Bartoš, O., In: Experimental fluid mechanics 2016. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2016. p. 344-349.
 • Flow Conditions at the Last Stage and in the Exhaust Hood of the Turbine 1090 MW for Saturated Steam – Hoznédl, M. - Kolovratník, M. - Sedlák, K - Bednář, L. - Kalista, R. - Bartoš, O., - Mrózek, L., In: Wet Stream Conference Prague 2016 - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. pp. 102-116. ISBN 978-80-01-05997-5.

2015

 • CTU Optical probes for liquid phase detection in the 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: EFM14 - Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technical University of Liberec, 2015. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275.
 • Experimental investigation of the steam wetness in a 1000MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: EFM 2015 - Conference Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2015. pp. 393-398.
 • Experimental Research of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Šmíd, B., - Hrubý, J., In: EFM 2015 - Conference Proceedings. Liberec: Technická univerzita, 2015. pp. 38-41.
 • An Experimental Assesment of the Plate Heat Exchanger Characteristic by Wilson Plot Method – Opatřil, J. - Havlík, J. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., In: ERIN2015 - Proceedings of Abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-80-01-05736-0.

2014

 • Industrial Chimneys vs Cooling Towers – Ježek, B. - Hrdlička, F. - Bartoš, O. - Vlček, Z., - Harte, R., In: ICCT 2014 International Conference on Industrial Chimneys & Cooling Towers. Wuppertal: Bergische Universität Wuppertal, 2014. pp. 227-236. ISBN 978-3-925795-97-8.
 • CTU Optical probes for liquid phase detection in the 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2014. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2014. pp. 273-277.
 • AN EVALUATION OF THE STANDARD LAMBDA PROBE FOR THE OPERATIONAL MEASUREMENT IN PULVERIZED COAL BOILERS – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Janeba, B., - Janoušek, J., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014. ISBN 978-80-214-4931-2.
 • Wet steam wetness measurement in a 10 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: EFM 2013; Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technical University of Liberec, 2014. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-260-5375-0.
 • A detection of the coarse water droplets in steam turbines – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., In: EFM 2013; Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technical University of Liberec, 2014. EJP Web of Conferences. ISSN 2101-6275. ISBN 978-80-260-5375-0.

2013

 • Wet steam wetness measurement in a 10 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. pp. 358-362. ISBN 978-80-260-5375-0.
 • A detection of the coarse water droplets in steam turbines – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., In: Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2013. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. pp. 77-82. ISBN 978-80-260-5375-0.
 • Measurement Of O2 In A Combustion Chamber With An Analysis Of The Burn Out Ratio – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Janeba, B., In: Proceedings of Abstracts ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. ISBN 978-80-227-3934-4.

2012

 • Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Bartoš, O. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., In: The Baumann Centenary Conference on The Science and Engineering of Non-Equilibrium Wet Steam Flows in Steam Turbines. Cambridge: Cambridge University Engineering Department, 2012. ISBN 978-0-903428-35-4.
 • Experimental investigation of coarse water droplets in steam turbines by the adapted photogrammetry method – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., In: The Baumann Centenary Conference on The Science and Engineering of Non-Equilibrium Wet Steam Flows in Steam Turbines. Cambridge: Cambridge University Engineering Department, 2012. ISBN 978-0-903428-35-4.
 • Measurement of Coarse Droplets in Steam Turbines – Bartoš, O. - Cai, X., In: 7th International Symposium on Multiphase Flow, Heat Mass Transfer and Energy Conversion. Xi´an: Xi´an Jiaotong University, 2012.
 • Experimentální studie odsávání separované vlhkosti v koncovém stupni parní turbíny při použití porézních materiálů – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Petr, V., In: Power system, Engineering, Thermodynamics & Fluid flow 2012. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. ISBN 978-80-261-0113-0.

2010

 • Nonequilibrium Condensation Processes in Steam Turbines in the Light of New Measurements of Heterogeneous Particles – Hrubý, J. - Kolovratník, M. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., In: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. ISBN 978-80-7043-883-1.
 • Měření příměsí v přehřáté páře expandující v turbíně – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., In: Konference CHEO 8: Sborník přednášek. Praha: VŠCHT Praha, 2010. p. X1-X4. ISBN 978-80-7080-766-8.
 • Energetické oběhy pro využití tepla ze systému HDR – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Maščuch, J., In: Power System Engineering, Thermodynamics & Fluid Flow 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. pp. x1-x4. ISBN 978-80-7043-883-1.

2009

 • Adjustment of the Optical Probe for the Measurement in the Steam Turbines – Bartoš, O. - Kolovratník, M., In: Experimental Fluid Mechanics 2009. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. pp. 21-24. ISBN 978-80-7372-538-9.
 • Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines of coal-fired power plants – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., In: Turbomachinery - Fluid Dynamics and Thermodynamics. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009. pp. 1115-1125. ISBN 978-3-85125-036-7.

2008

 • Heterogeneous particles in steam turbines: measurements at power plant Prunéřov II and further development of measuring methods – Hrubý, J. - Kolovratník, M. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., In: Sborník konference České aerosolové společnosti 2008. Praha: Česká aerosolová společnost, 2008. pp. 65-68. ISBN 978-80-86186-17-7.
 • Měření sekundárních kapek v parní turbíně – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: Parní turbíny a jiné turbostroje 2008. Plzeň: Klub ASI - TURBOSTROJE - PLZEŇ a ŠKODA POWER a.s.,, 2008. p. 9/1-9/6.
 • Studium elektrostatického náboje kapek při expanzi mokré vodní páry – Bartoš, O. - Petr, V., In: XXVII. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. pp. 15-20. ISBN 978-80-7043-666-0.

2007

 • Možnosti současných energetických technologií v podmínkách Marsu – Maščuch, J. - Bartoš, O., In: Power System Engineering, Thermodynamics and Fluid Flow 2007. Plzeň: ZČU Plzeň, 2007. pp. 147-152. ISBN 978-80-7043-542-7.

2006

 • On-Line Counting and Size Analysis of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Moravec, P. - Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Ždímal, V., In: Report Series in Aerosol Science. Helsinki: Aerosolitutkimusseura ry, 2006. pp. 259-260. ISBN 952-5027-76-7.
 • Measurement of Concentration and Size of Droplets in LP Part of 18k360 Steam Turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., In: XX-th Jubilee Turbomachinery Workshop 2006. Gdańsk: IFFM Publishers, 2006. p. 32/1-32/6.
 • Měření elektrostatického náboje kapek a objemové hustoty náboje při expanzi vodní páry v lavalově dýze – Bartoš, O. - Petr, V., In: Zborník abstraktov XXV. medzinárodnej vedeckej konferencie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Bratislava: STU v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2434-3.
 • Měření objemové hustoty elektrostatického náboje v mokré vodní páře – Bartoš, O. - Petr, V., In: Energetické stroje - termomechanika - mechanika tekutin 2006. Plzeň: ZČU Plzeň, 2006. pp. 17-20. ISBN 80-7043-449-X.

2004

 • Studium elektrostatického náboje kapek v Lavalově dýze – Bartoš, O. - Petr, V., In: Colloquium FLUID DYNAMICS 2004. Praha: AV ČR, Ústav termomechaniky, 2004. pp. 5-8. ISBN 80-85918-89-7.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Způsob odběru vzorku a ředěnívzorků plynů a zařízení k provádění způsobu – Hrubý, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., Czechia. Patent CZ 304783. 2014-09-03.

2013

 • Způsob odběru a ředění vzorků plynu a zařízení k provádění způsobu – Hrubý, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., Czechia. Patent Application., 2013

Prototyp, funkční vzorek

2020

 • Optická sonda pro hrubou disperzi – Kolovratník, M. - Bartoš, O. - Stříž, P. - Nedoma, M., - Petr, V., [Functional Sample] 2020.

2015

 • Integrované měřicí zařízení pro měření ve spalovací komoře – Kolovratník, M. - Bartoš, O., [Functional Sample] 2015.

2013

 • Kalibrační trať pro testování optických sond – Kolovratník, M. - Bartoš, O., [Functional Sample] 2013.

2012

 • Photogrammetry probe for the mesurement secondary droplets in the steam turbine – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Cai, X., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Systém pro čištění odběrových tras analyzátorů spalin z kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.
 • Nechlazená odběrová sonda pro odběry spalin z ohnišť práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.
 • Odběrová sonda pro odběry uhelného prášku z palivových tras – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.
 • Nechlazený nosič čidel pro měření v ohništích práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.
 • Chlazený nosič čidel pro měření v ohništích práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., [Functional Sample] 2011.

2008

 • Pyrometrická sonda pro měření lokálních teplot spalin v ohništích kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B., - Bartoš, O., [Functional Sample] 2008.

Zpráva

2018

 • Posouzení vzniku a transportu úletu kyselých kapek z odtahového komína 80 m v areálu firmy Glanzstoff - Bohemia – Bartoš, O. - Hrdlička, F. - Havlík, J., - Stříž, P., [Technical Report] 2018.

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Energy Engineering, 2016. Report no. NF-CZ08-OV-1-003-2015-WP3.
 • TP-Měření 2 mlecích okruhů MV -50 na K9 – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., [Research Report] 2016. Report no. Z - 597/2016.
 • Výzkumná a vývojová měření kapalné fáze mokré páry v parní turbíně ETE – Kolovratník, M. - Stříž, P., - Bartoš, O., [Research Report] Plzeň: Doosan Škoda Power, 2016. Report no. Z-596/16.

2015

 • Výzkumná a vývojová měření kapalné fáze mokré páry v parní turbíně ETE – Kolovratník, M. - Bartoš, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z–591/2015.
 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 3 – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. Z-592/2015.
 • ZPRÁVA Z MĚŘENÍ EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA V DESKOVÉM VÝMĚNÍKU – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., [Research Report] 2015. Report no. 595-2015.

2014

 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 2 – Kolovratník, M. - Bartoš, O. - Janeba, B., - Dlouhý, T., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z-587/2014.
 • Měření kapalné fáze mokré páry v modernizované turbíně 1078 MW ETE – Kolovratník, M. - Bartoš, O., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. Z-586/2014.
 • An experimental determination of overall heat transfer coefficient in the plate heat exchanger - progress report – Bartoš, O. - Dlouhý, T. - Havlík, J., - Opatřil, J., [Research Report] 2014.
 • Spoluspalování hnědého a černého uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., [Research Report] 2014.

2012

 • Měření kapalné fáze mokré páry v turbíně 10 MW – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Petr, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. Report no. Z-540/2012.

Kvalifikační zpráva

2008

 • Studium elektrostatického náboje kapek při expanzi v parní dýze a nízkotlakém dílu parní turbíny – Bartoš, O. - Petr, V. supervisor, Praha: Defense date 2008-06-24. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by V. PETR.

Sborník

2016

 • Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., ČVUT, Fakulta strojní, 2016-09-12/2016-09-14. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, 2016. ISBN 978-80-01-05997-5.
 • Wet Stream Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., ČVUT, Fakulta strojní, 2016-09-12/2016-09-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05997-5.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2016

 • Wet Steam Conference Prague – Bartoš, O. org. - Kolovratník, M. org., [Conference Hosting] 2016.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Komínářská konference - 25 let Omega Teplotechna – Bartoš, O., [Invited unpublished scientific lecture] Praha 6, Břevnov: Omega Teplotechna Praha. 2016-10-25.

Ostatní nezařazené

2023

 • A flue gas moisture separation for the CCS systems using membrane condensation – Kolovratník, M. - Petr, V., - Bartoš, O., EPJ web of conferences. 2023, ISSN 2101-6275.

2022

 • The spray measurement with two different optical methods – Huněk, A. - Bartoš, O., EPJ Web of Conferences. 2022, ISSN 2100-014X.
 • A study of the coarse droplet formation from the liquid film in steam turbines – Bartoš, O. - Huněk, A., - Antoš, P., EPJ Web of Conferences. 2022, ISSN 2100-014X.

2020

 • AN ANALYSIS OF THE LIQUID FILMS BREAK-UP USING THE COMPUTER VISION TECHNIQUE – Měšťanová, L. - Bartoš, O., Acta Polytechnica. 2020, ISSN 1210-2709.
 • The Influence of the Surface Properties on the Droplets Formation – Bartoš, O. - Vlasák, J., AIP Conference Proceedings. 2020, ISSN 0094-243X.