[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav energetiky

Lidé

prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.

prof. Ing. Michal Kolovratník, CSc.

Michal.Kolovratnik (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / ústav energetiky / Fakulta strojní
člen grémia / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní

(22 435) 2540

místnost: B1-528, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • TN01000007  
  Národní centrum pro energetiku – Kolovratník, M. (2019-2020)
 • TK01020029  
  Zvyšování účinnosti turbínových stupňů pracujících v mokré páře – Kolovratník, M. (2018-2021)
 • GA16-20123S  
  Vznik kapalné fáze v podmínkách proudění ve vysokotlakém dílu jaderných parních turbín – Kolovratník, M. (2016-2018)
 • TA03021023  
  Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel – Kolovratník, M. (2013-2015)
 • TA03020995  
  Výzkum progresivní metody řízení spalování pevných paliv – Kolovratník, M. (2013-2015)
 • GAP101/11/1593  
  Výzkum nerovnovážné kondenzace páry - nový přístup – Kolovratník, M. (2011-2015)
 • FR-TI1/539  
  Technologie pro zvýšení účinnosti spalování a pro omezení emisí kotlů na fosilní paliva – Kolovratník, M. (2009-2010)
 • FR-TI1/538  
  Technologie měření pro pokročilé řízení spalovacích procesů – Kolovratník, M. (2009-2011)
 • FR-TI1/458  
  Koncový stupeň parní turbíny s vysokou účinností a průtočností – Kolovratník, M. (2009-2012)
 • GA101/09/1633  
  Vývoj a aplikace nových experimentálních metod pro měření heterogenních částic v přehřáté páře – Kolovratník, M. (2009-2012)
 • FI-IM4/062  
  Vývoj metod a SW nástrojů pro zajištění spolehlivosti dat pro řízení provozu energetických a průmyslových zařízení – Kolovratník, M. (2007-2008)
 • FI-IM3/226  
  Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti tepláren a elektráren – Kolovratník, M. (2006-2007)
 • FT-TA2/037  
  Parní turbína pro energetické bloky s vysokými parametry páry – Kolovratník, M. (2005-2007)
 • GA101/05/2524  
  Využití nových metod měření aerosolů pro výzkum struktury heterogenních kondenzačních jader v parní turbíně – Kolovratník, M. (2005-2007)
 • IBS2076010  
  Vývoj a ověření metod experimentálního zkoumání nestacionárního proudění a vlastností vodní páry v parní turbině – Kolovratník, M. (2000-2004)

Článek v periodiku

2018

 • Editorial for the special issue on wet steam – Bartoš, O. ed. - Kolovratník, M. ed., 2018
 • Experimental research on the flow at the last stage of a 1090MW steam turbine – Hoznedl, M. - Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Sedlak, K., 2018
 • Results of the International Wet Steam Modeling Project – Starzmann, J. - Hughes, F.R. - Schuster, S. - White, A.J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Šťastný, M. - Grübel, M. - Schatz, M. - Voght, D.M. - Patel, Y. - Patel, G. - Tuuren-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tischenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., 2018

2017

 • Recirkulace výkonu ve fúzních elektrárnách. – Entler, S. - Kolovratník, M., - Dostál, V., 2017
 • Teplota vzduchu v otopném období z pohledu legislativy – Petrák, J. - Petrák, M., - Kolovratník, M., 2017
 • Absorption power cycles for low-temperature heat sources using aqueous salt solutions as working fluids – Novotný, V. - Kolovratník, M., 2017

2016

 • Spirálový EVI kompresor a modelování jeho parametrů – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., 2016
 • Spirálový EVI kompresor a modelování jeho parametrů – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., 2016
 • Experimental investigation of the steam wetness in a 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2016
 • Experimental Research of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Šmíd, B., - Hrubý, J., 2016

2015

 • Model jednostupňového objemového kompresoru – Petrák, J. - Petrák, M. - Kolovratník, M., - Sedlář, J., 2015
 • MEASUREMENT OF O2 IN COMBUSTION CHAMBER WITH AN ANALYSIS OF THE BURN OUT RATIO – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Janeba, B., 2015

2014

 • The assessment of the effect of binary homogeneous nucleation on wet steam energy loss in a low pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2014
 • Scroll Expanders For Low-power ORC – Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2014
 • Wet steam energy loss and related Baumann rule in low pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2014
 • Nanoparticles found in superheated steam – A quantitative analysis of possible heterogeneous condensation nuclei – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Bartoš, O. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., 2014

2013

 • Improvement Configuration of External Moisture Separators and Reheaters in the Secondary Circuit of A PWR – Pečený, P. - Kolovratník, M., 2013

2012

 • A Neural Network Model for Predicting NOx at the Mělník 1 Coal-powder Power Plant – Bukovský, I. - Kolovratník, M., 2012
 • Measurement of O2 in the combustion chamber of a pulverized coal boiler – Janeba, B. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2012

2009

 • Numerical and experimental investigation of steam condensation in LP part of a large power turbine – Wróblewski, W. - Dykas, S. - Gardzilewicz, A., - Kolovratník, M., 2009
 • Electricity from Photovoltaic Panels or Warm Water from Roof Collectors? – Jiříček, I. - Kolovratník, M. - Macák, J. - Pohořelý, M. - Diblíková, L., - Janda, V., 2009

2008

 • Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures – Maršík, F. - Němec, T. - Hrubý, J. - Demo, P. - Kožíšek, Z. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2008

2003

 • Instrumentation and Tests on Droplet Nucleation in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., - Hanzal, V., 2003

2000

 • Modelling of the droplet size distribution in low-pressure steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2000

Stať ve sborníku

2019

 • Absorption Power Cycle with Libr Solution Working Fluid – Design of the First Proof of Concept – Novotný, V. - Szücs, D. - Špale, J. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2019
 • Customized Small-scale ORC Turbogenerators– Combining a 1D-design Tool, a Micro-turbine-generator–construction Kit and Potentials of 3D-printing – Weiß, A.P. - Novotný, V. - Popp, T. - Zinn, G., - Kolovratník, M., 2019
 • Design and Manufacturing of a Metal 3D Printed kW Scale Axial Turboexpander – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M. - Bryksí Stunová, B. - Vodička, V. - Špale, J. - Zikmund, P. - Drašnar, M., - Schastlivtseva, E., 2019
 • 3D Printing in Turbomachinery: Overview of Technologies, Applications and Possibilities for Industry 4.0 – Novotný, V. - Špale, J. - Bryksí Stunová, B. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Zikmund, P., 2019

2018

 • Experimental Rig for LiBr-Water absorption power cycle - Design and first experimental results – Novotný, V. - Suchna, D., - Kolovratník, M., 2018
 • CFD analysis of optical probe interaction with wet steam flow field – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., 2018

2017

 • Analysis of pressure losses in the diffuser of a control valve – Turecky, P. - Mrozek, L. - Tajc, L., - Kolovratník, M., 2017
 • NUMERICAL INVESTIGATION AND VALIDATION OF THE 1 090 MW STEAM TURBINE EXHAUST HOOD FLOW FIELD – Zivny, A. - Macalka, A. - Hoznedl, M. - Sedlak, K., - Kolovratník, M., 2017
 • Design of Experimental Rig for Validation of Absorption Power Cycle Concept – Novotný, V. - Maščuch, J. - Tsai, H.-Y., - Kolovratník, M., 2017
 • Possibilities of Water-Lithium Bromide Absorption Power Cycles for Low Temperature, Low Power and Combined Power and Cooling Systems – Novotný, V. - Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2017
 • Impact of Major Leakages on Characteristics of a Rotary Vane Expander for ORC – Vodička, V. - Novotný, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2017
 • Minimizing the energy and economic penalty of CCS power plants through waste heat recovery systems – Novotný, V. - Vitvarová, M. - Kolovratník, M., - Hrdina, Z., 2017
 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Jun, G., - Bartoš, O., 2017

2016

 • Vývoj mokré páry v parních turbínách – Kolovratník, M., 2016
 • Control of the probe influence on the flow field in LP steam turbine – Kolovratník, M. - Yun, K., - Bartoš, O., 2016
 • Flow Conditions at the Last Stage and in the Exhaust Hood of the Turbine 1090 MW for Saturated Steam – Hoznédl, M. - Kolovratník, M. - Sedlák, K - Bednář, L. - Kalista, R. - Bartoš, O., - Mrózek, L., 2016
 • Analysis and design of novel Absorption Power Cycle plants – Novotný, V. - Kolovratník, M. - Vitvarová, M., - Jakobsen, Jana P., 2016
 • Results of the International Wet Steam Modelling Project – Starzmann, J. - Hughes, F. R. - White, A. J. - Halama, J. - Hric, V. - Kolovratník, M. - Lee, H. - Sova, L. - Št’astný, M. - Schuster, S. - Grübel, M. - Schatz, M. - Vogt, M. - Patel, Y. - Patel, G. - Turunen-Saaresti, T. - Gribin, V. - Tishchenko, V. - Gavrilov, I. - Kim, Ch. - et al., 2016
 • A CFD study of an influence of the seal steam on the parameters of the two-stage experimental impulse steam turbine with the drum rotor arrangement – Yun, K. - Kolovratník, M., - Tajč, L., 2016

2015

 • Porovnání spirálových kompresorů v povedení klasickém a EVI – Petrák, J. - Petrák, M., - Kolovratník, M., 2015
 • Proudění páry přes vyrovnávací štěrbiny parní turbíny s bubnovým provedením rotoru – Yun, K. - Kolovratník, M., - Tajč, L., 2015
 • Vliv hřídelové ucpávkové páry na parametry turbínového stupně – Yun, K. - Kolovratník, M., - Tajč, L., 2015
 • A Shape modification of the balancing Slot of the Impulse Turbine Stage with the Drum Rotor Arrangement – Yun, K. - Kolovratník, M., - Tajč, L., 2015
 • CTU Optical probes for liquid phase detection in the 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2015
 • Experimental investigation of the steam wetness in a 1000MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2015
 • Experimental Research of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Šmíd, B., - Hrubý, J., 2015

2014

 • A CFD Analysis of Steam Flow in the Two-Stage Experimental Impulse Turbine with the Drum Rotor Arrangement – Yun, K. - Tajč, L., - Kolovratník, M., 2014
 • CTU Optical probes for liquid phase detection in the 1000 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2014
 • Possibilities of Reducing Pressure Drop in Elbows of Large Cross-Sections – Pečený, P. - Yun, K., - Kolovratník, M., 2014
 • AN EVALUATION OF THE STANDARD LAMBDA PROBE FOR THE OPERATIONAL MEASUREMENT IN PULVERIZED COAL BOILERS – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Janeba, B., - Janoušek, J., 2014
 • Experience from the Operation of the Experimental ORC at FME CTU in Prague – Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2014
 • The Influence of Steam Quality on the Efficiency of Vane Expander – Maščuch, J. - Vodička, V., - Kolovratník, M., 2014
 • Wet steam wetness measurement in a 10 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2014
 • A detection of the coarse water droplets in steam turbines – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., 2014

2013

 • Vliv ucpávkové páry na parametry dvoustupňové experimentální turbíny – Yun, K. - Kolovratník, M. - Hoznedl, Michal - Hajšman, Miroslav, - Miczán, Martin, 2013
 • Improvement Configuration of External Moisture Separators and Reheaters in the Secondary Circuit of a PWR – Pečený, P. - Kolovratník, M., 2013
 • Wet steam wetness measurement in a 10 MW steam turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2013
 • A detection of the coarse water droplets in steam turbines – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., 2013
 • Measurement Of O2 In A Combustion Chamber With An Analysis Of The Burn Out Ratio – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Janeba, B., 2013
 • Scroll expanders for low-power ORC – Vodička, V. - Maščuch, J., - Kolovratník, M., 2013

2012

 • Assessment of the Wetness Energy Loss in 1000 MW Nuclear and 210 MW Fossil LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2012
 • Wet steam energy loss and related Baumann rule in a 1000 MW nuclear and a 210 MW fossil-fired LP steam turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2012
 • Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Bartoš, O. - Jiříček, I. - Moravec, P., - Zíková, N., 2012
 • Experimental investigation of coarse water droplets in steam turbines by the adapted photogrammetry method – Bartoš, O. - Cai, X., - Kolovratník, M., 2012
 • Experimentální studie odsávání separované vlhkosti v koncovém stupni parní turbíny při použití porézních materiálů – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Petr, V., 2012

2011

 • Classical nucleation theory as an adequate model in predicting related wet steam effects in LP steam turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2011
 • Charakteristiky křídlového motoru pro mikrokogeneraci – Maščuch, J. - Vodička, V., - Kolovratník, M., 2011

2010

 • Nonequilibrium Condensation Processes in Steam Turbines in the Light of New Measurements of Heterogeneous Particles – Hrubý, J. - Kolovratník, M. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., 2010
 • Měření příměsí v přehřáté páře expandující v turbíně – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., 2010
 • Energetické oběhy pro využití tepla ze systému HDR – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Maščuch, J., 2010

2009

 • Adjustment of the Optical Probe for the Measurement in the Steam Turbines – Bartoš, O. - Kolovratník, M., 2009
 • Diagnostika vývoje kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Kolovratník, M. - Petr, V., 2009
 • Measurements of heterogeneous particles in superheated steam in turbines of coal-fired power plants – Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., 2009
 • Feedwater heater repowering uhelné elektrárny – Vitvarová, M. - Kolovratník, M., 2009

2008

 • Heterogeneous particles in steam turbines: measurements at power plant Prunéřov II and further development of measuring methods – Hrubý, J. - Kolovratník, M. - Ždímal, V. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Moravec, P., 2008
 • Měření sekundárních kapek v parní turbíně – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2008
 • Částice v parních turbínách – Kolovratník, M. - Hrubý, J., - Ždímal, V., 2008
 • Výzkum rozměrové struktury příměsí páry v turbínách – Kolovratník, M. - Jiříček, I. - Hrubý, J., - Ždímal, V., 2008

2007

 • Výzkum heterogenních částic v přehřáté páře – Kolovratník, M. - Hrubý, J., - Ždímal, V., 2007
 • Design of New Czech Brown Coal Fired Power Plants – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Hrdlička, F., 2007

2006

 • On-Line Counting and Size Analysis of Heterogeneous Nuclei in Superheated Steam – Moravec, P. - Kolovratník, M. - Hrubý, J. - Jiříček, I. - Bartoš, O., - Ždímal, V., 2006
 • Measurement of Concentration and Size of Droplets in LP Part of 18k360 Steam Turbine – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2006
 • Výzkum heterogenních jader v expandující páře – Kolovratník, M. - Hrubý, J., - Ždímal, V., 2006
 • Stav chemických příměsí v přehřáté páře v parní turbíně – Kolovratník, M. - Jiříček, I. - Hrubý, J., - Ždímal, V., 2006

2005

 • Aerosoly v parních turbínách? – Kolovratník, M. - Hrubý, J., - Ždímal, V., 2005
 • Heterogenní kondenzace v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., 2005

2004

 • Vliv složení uhlí na účinnost kotle – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., 2004
 • Struktura mokré páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., 2004

2003

 • Kenntnis der Dampfnässestruktur - ein Schritt auf dem Weg zur Wirkungsgradsteigerung bei Dampfturbinen – Kolovratník, M. - Petr, V., 2003
 • Diagnostics of Wet Steam in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2003

2002

 • Ověření fotometrické metody pro výzkum vlastností mokré vodní páry v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., - Hanzal, V., 2002
 • Určení velikosti a počtu heterogenních jader přítomných ve vodní páře – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2002

2001

 • Design of the Test Chamber for the Measuring of the Steam Heterogeneous Impurities – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2001
 • Vliv rychlosti expanse na nukleaci páry – Kolovratník, M. - Petr, V., 2001
 • Heterogeneous Effects in the Droplet Nucleation Process in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2001

2000

 • Contribution to the Nucleation Process in Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 2000
 • Diagnostika kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Kolovratník, M., 2000
 • Heterogeneous Effects in the Droplet Nucleation Process – Petr, V. - Kolovratník, M., 2000

1999

 • Contribution to the Nucleation Process in Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 1999
 • Optické systémy pro měření rozměrů kapek a vlhké páry v průtočné části parních turbín – Kolovratník, M., 1999
 • Modelling of the Droplet Size Distribution in LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 1999
 • Charakter nukleace v parních turbínách – Kolovratník, M. - Petr, V., 1999

1998

 • Modelování vzniku kapalné fáze v průtočné části parní turbíny – Petr, V. - Kolovratník, M., 1998
 • Droplet Nucleation in Expanding Steam with Chemical Impurities – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., 1998
 • Kondenzace vodní páry a vliv chemie oběhové vody – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., 1998

1997

 • Příspěvek k problematice proudění mokré vodní páry v NT dílech parních turbín – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jiříček, I., 1997
 • Contribution to the Wet Steam Flow Problems in LP Steam Turbines – Petr, V. - Kolovratník, M., 1997

1995

 • Measurement of Liquid Phase in 200 MW LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 1995
 • Laboratory and Field Measurements of Deoplet Nucleation in Expanding Steam – Petr, V. - Kolovratník, M., 1995

1994

 • Development and Design of Extinction Probes for the Wet Steam Diagnostics – Petr, V. - Kolovratník, M., 1994
 • Příspěvek k problematice heterogenní kondenzace vodní páry – Kolovratník, M., 1994
 • Test Equipment for Measuring Energy Losses in Wet Steam Flow – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jílek, J., 1994

1993

 • Measurement of Energy Losses in a Wet Steam Flow – Petr, V. - Kolovratník, M., - Jílek, J., 1993

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Způsob odběru vzorku a ředěnívzorků plynů a zařízení k provádění způsobu – Hrubý, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2014

2013

 • Způsob odběru a ředění vzorků plynu a zařízení k provádění způsobu – Hrubý, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2013

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Integrované měřicí zařízení pro měření ve spalovací komoře – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2015

2013

 • Kalibrační trať pro testování optických sond – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2013

2012

 • Photogrammetry probe for the mesurement secondary droplets in the steam turbine – Bartoš, O. - Kolovratník, M., - Cai, X., 2012
 • Experimentální zubové napájecí čerpadlo pro ORC – Maščuch, J. - Kolovratník, M., 2012
 • Lamelový expanzní stroj s plovoucím uložením ložisek – Maščuch, J. - Kolovratník, M., 2012
 • Zdroj tepla pro výzkum nízkoteplotních tepelných oběhů – Maščuch, J. - Kolovratník, M., 2012

2011

 • Systém pro čištění odběrových tras analyzátorů spalin z kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011
 • Nechlazená odběrová sonda pro odběry spalin z ohnišť práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011
 • Odběrová sonda pro odběry uhelného prášku z palivových tras – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011
 • Nechlazený nosič čidel pro měření v ohništích práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011
 • Chlazený nosič čidel pro měření v ohništích práškových kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B. - Bartoš, O., - Stříž, P., 2011

2008

 • Pyrometrická sonda pro měření lokálních teplot spalin v ohništích kotlů – Kolovratník, M. - Janeba, B., - Bartoš, O., 2008

2007

 • Extinkční sonda se spektrálním analyzátorem – Kolovratník, M. - Petr, V., 2007
 • Universální měřicí systém s miniaturizovanou hlavicí extinkční sondy – Kolovratník, M., 2007
 • Kombinovaná extinkční a nábojová sonda – Kolovratník, M. - Petr, V., 2007

2005

 • Fotometrická sonda s rotačním monochromátorem – Kolovratník, M. - Petr, V., 2005

Software

2014

 • Knihovna modelů komponent TČ – Sedlář, J. - Petrák, J. - Kolovratník, M. - McGahan, P., - Schoellen, Ch., 2014

2013

 • Model pro ekonomické posouzeni perspektivních technologií pro decentralizovanou energetiku – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M. - Hrdlička, J. - Maščuch, J., - Ditl, P., 2013
 • Bilanční model pro ekonomické posouzení projektů CCS – Vitvarová, M. - Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Dlouhý, J., 2013

2011

 • Program extrapolace pyrometrických měření neuronovými sítěmi – Bukovský, I. - Křehlík, K. - Kolovratník, M., - Bíla, J., 2011
 • Rekurentní neuronová síť s modulem zpracování dat a s kvadratickým a kubickým neuronem – Bukovský, I. - Křehlík, K., - Kolovratník, M., 2011

Zpráva

2016

 • Technicko-ekonomická analýza integrace technologie CCS na báze pre-combustion do uhelného zdroje IGCC v podmínkách ČR – Vitvarová, M. - Novotný, V. - Veselý, L. - Kolovratník, M. - Hrdina, Z. - Roussanaly, S. - Berstad, D. - Pilař, L. - Anantharaman, R. - Hrdlička, F. - Vlček, Z. - Bartoš, O. - Larsen Hagen, B., - Dlouhý, T., 2016
 • TP-Měření 2 mlecích okruhů MV -50 na K9 – Bartoš, O. - Kolovratník, M. - Opatřil, J., - Dlouhý, T., 2016
 • Vliv páry z hřídelové ucpávky na aerodynamické parametry 2- stupňové turbíny – Yun, K. - Kolovratník, M. - Tajč, L., - Hoznedl, M., 2016
 • Výzkumná a vývojová měření kapalné fáze mokré páry v parní turbíně ETE – Kolovratník, M. - Stříž, P., - Bartoš, O., 2016

2015

 • Účinnost turbínových stupňů s vyrovnávacími štěrbinami – Yun, K. - Kolovratník, M. - Tajč, L., - Hoznedl, M., 2015
 • Preliminary Technical Analysis Ninh Binh Thermal Power Plant – Koloušek, V. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., 2015
 • Výzkumná a vývojová měření kapalné fáze mokré páry v parní turbíně ETE – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2015
 • Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel – Kolovratník, M. - Petrák, J. - Sedlář, J., - Petrák, M., 2015
 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 3 – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Dlouhý, T., 2015
 • Development of Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Waste Heat Recovery – Dostál, V. - Petr, V. - Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Škoda, R. - Veselý, L. - Štěpánek, J. - Romsy, T. - Burian, O. - Zácha, P. - Železný, V., - Kolčaba, D., 2015

2014

 • Výzkum a vývoj měřicí techniky pro měření ve spalovací komoře při vysokých teplotách, část 2 – Kolovratník, M. - Bartoš, O. - Janeba, B., - Dlouhý, T., 2014
 • Tvarové modifikace vyrovnávacích štěrbin u bubnového rotoru – Yun, K. - Kolovratník, M. - Tajč, L., - Hoznedl, M., 2014
 • Měření kapalné fáze mokré páry v modernizované turbíně 1078 MW ETE – Kolovratník, M. - Bartoš, O., 2014
 • Posouzení metody stanovení elektřiny vyrobené v kondenzačním režimu a výpočtu účinnosti užití energie při výrobě kondenzační elektřiny kondenzačním odběrovým soustrojím – Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Dlouhý, T., 2014
 • Zařízení pro ekologickou likvidaci pachových emisí – Dlouhý, T. - Kolovratník, M., - Pilař, L., 2014
 • Spoluspalování hnědého a černého uhlí – Dlouhý, T. - Hrdlička, J. - Kolovratník, M., - Bartoš, O., 2014

2013

 • Studie energetického zdroje Plzeňský prazdroj a.s. – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013
 • Model pro podporu strategického plánování rozvoje TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2013

2012

 • Měření kapalné fáze mokré páry v turbíně 10 MW – Kolovratník, M. - Bartoš, O., - Petr, V., 2012
 • Studie rekonstrukce podnikové energetiky Momentive Sokolov na dvoupalivový systém – Kolovratník, M. - Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Vitvarová, M., - Funda, Z., 2012
 • Oponentní studie rekonstrukce TČB – Dlouhý, T. - Hrdlička, F. - Kolovratník, M., - Vitvarová, M., 2012

2002

 • Výroba elektrické energie z biomasy – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., 2002
 • Příspěvek k optimalizaci průtočné části NT dílu parních turbín ŠKODA - I. část – Petr, V. - Šťastný, M. - Šafařík, P. - Kozel, K., - Kolovratník, M., 2002

2001

 • Zkušební provoz expanzní komory pro měření heterogenních příměsí ve vodní páře – Hanzal, V. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2001
 • Měření vlhkosti páry v oblasti koncového stupně turbíny 210 MW při nenávrhových režimech – Kolovratník, M. - Petr, V., 2001

2000

 • Droplet Size Measurement in a 200MW and 210MW LP Steam Turbine – Petr, V. - Kolovratník, M., 2000

1999

 • Návrh fotometrické sondy s křemíkovou optikou – Petr, V. - Kolovratník, M., 1999
 • Použití plynové turbíny s CO2 v energetice – Petr, V. - Kolovratník, M., 1999

1998

 • Měření velikosti primárních kapek a vlhkosti v turbině 200 MW. Konstrukční návrh nové fotometrické sondy – Petr, V. - Kolovratník, M., 1998

1997

 • Měření kapalné fáze v turbíně 200 MW – Petr, V. - Kolovratník, M., 1997

1995

 • Zpráva o provedených měřeních na parní turbině 200 MW v elektrárně Počerady – Petr, V. - Kolovratník, M., 1995
 • Průbežná zpráva o měření na parní turbině 200 MW v elektrárně Počerady – Petr, V. - Kolovratník, M., 1995

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2005

 • Vznik a vývoj kapalné fáze v parních turbínách – Kolovratník, M., 2005

2000

 • Průmyslová energetika – Hrdlička, F. - Dlouhý, T., - Kolovratník, M., 2000

1995

 • Průmyslová energetika – Janeba, B. - Hrdlička, F., - Kolovratník, M., 1995

Kapitola v knize

2018

 • Absorption Power Cycles with Various Working Fluids for Exergy-Efficient Low-Temperature Waste Heat Recovery – Novotný, V. - Vitvarová, M., - Kolovratník, M., 2018

2004

 • Binary Homogeneous Nucleation in Selected Aqueous Vapor Mixtures – Maršík, F. - Hrubý, J. - Demo, P. - Kožíšek, Z. - Petr, V., - Kolovratník, M., 2004

Sborník

2016

 • Wet Steam Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., 2016
 • Wet Stream Conference Prague 2016 - Proceedings – Kolovratník, M. ed. - Bartoš, O. ed., 2016

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2016

 • Wet Steam Conference Prague – Bartoš, O. org. - Kolovratník, M. org., 2016