[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]

Aktuality ústavu

Expozice na veletrhu FOR INDUSTRY

Publikováno: 20. 05. 2016

Ústav výrobních strojů a zařízení prezentoval výsledky spolupráce s průmyslem na veletrhu FOR INDUSTRY.
pracoviste/12135/Obr1_ForIndustry.png

Výzkumné centrum pro strojírenskou techniku a technologii (Research Center of Manufacturing Technology – RCMT), které je organizační složkou Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, prezentovalo ukázky spolupráce s průmyslem na veletrhu FOR INDUSTRY. Součástí expozice RCMT v hale 4 byla kromě jiného také prezentace výsledků případových studií zkoumající možnosti zvýšení výkonnosti obráběcího procesu pomocí inteligentních upínacích systémů obrobků.
Výzkumné aktivity RCMT se orientují na témata definovaná a rozvíjená ve spolupráci s průmyslem. Podpora výrobcům a uživatelům výrobních strojů je poskytována v každé fázi vývoje, výroby a používání výrobního stroje a výrobní technologie od vývoje, simulace, konstrukce a výrobní dokumentace pres montáž, oživení a naladění stroje, návrh a optimalizaci výrobní technologie až po diagnostiku a měření problémového chování stroje a procesu.

pracoviste/12135/Obr2_ForIndustry.png

RCMT je řešitelem řady projektů aplikovaného výzkumu a vývoje s dotační podporou vypisovaných Technologickou agenturou ČR, nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) spolu s výrobci strojů. Rozsáhlá spolupráce s průmyslem probíhá v oblasti výrobní techniky a technologie i s uživateli strojů, kterým je RCMT zkušeným výzkumným partnerem.
Na mezinárodním poli iniciuje nebo se zapojuje do projektů EU v programu Horizon2020 a aktivně vystupuje v Mezinárodní akademii výrobního inženýrství CIRP. Spolupráce s řadou významných zahraničních výzkumných institucí a firem vede k dalšímu rozvoji RCMT, které se tak stává profesionálním a kvalitním partnerem pro výzkum a vývoj.