[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]
CZ   / EN  

Lidé

Roman Vavřička

Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

roman.vavricka (zavináč) fs.cvut.cz

tajemník / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní

(22 435) 2739

místnost: B1-817, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2023

 • Energetická náročnost rodinného domu a provozní náklady zdrojů tepla – Vavřička, R., vytápění, větrání, instalace. 2023, 32(1), 26-28. ISSN 1210-1389.
 • Instalace tepelného čerpadla jako náhrady zdroje tepla v době vysokého růstu cen energií – Matějček, J. - Vavřička, R. - Kučera, M., - Králíček, J., Topenářství, instalace. 2023, 2023(3), 50-54. ISSN 1211-0906.
 • Determination of the sensible heat effectiveness and pressure loss of a rotary regenerative heat exchanger using CFD – Zmrhal, V. - Zelenský, P. - Barták, M. - Boháč, J. - Kučera, M., - Vavřička, R., Building Simulation. 2023, 16(6), 869-877. ISSN 1996-8744.

2022

 • Experimentální ověření simulačního modelu ohřívače teplé vody s přímým ohřevem – Vavřička, R. - Boháč, J., - Langerová, E., Vytápění, větrání, instalace. 2022, 31(5), 230-234. ISSN 1210-1389.
 • Odběrové křivky ohřívačů teplé vody – Vavřička, R. - Langerová, E., TZB info. 2022, 2022 ISSN 1801-4399.
 • Experimental development of the plate shower heat exchanger to reduce the domestic hot water energy demand – Vavřička, R. - Boháč, J., - Matuška, T., Energy and Buildings. 2022, 254 ISSN 0378-7788.

2021

 • Combined space and water heater performance analysis – Langerová, E. - Vavřička, R., - Zavřel, V., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 64(6), 324-327. ISSN 1210-1389.
 • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou – Vavřička, R. - Venzara, J., - Boháč, J., Vytápění, větrání, instalace. 2021, 30(2), 70-76. ISSN 1210-1389.

2020

 • Vyústění několika kondenzačních kotlů na stejnou fasádu u bytového domu – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2020, 54(7), 22-27. ISSN 1211-0906.
 • Praktické možnosti využití zátěžových profilů ohřívačů teplé vody – Vavřička, R. - Langerová, E., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(2), 90-95. ISSN 1210-1389.
 • Vyústění kouřovodu na fasádu dle ČSN 73 4201 a ČSN EN 15287-2 – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2020, 29(1), 10-14. ISSN 1210-1389.

2019

 • Inovace sprchového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadní vody – Vavřička, R. - Sukdol, J., vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(3), 156-161. ISSN 1210-1389.
 • Předpisy pro instalaci pojistného ventilu – Vavřička, R. - Vrána, J., Topenářství, instalace. 2019, 53(1), 32-39. ISSN 1211-0906.

2018

 • Provozní charakteristiky otopných těles – zaměřeno na jednotrubkovou otopnou soustavu – Vavřička, R. - Fischer, P., TZB info. 2018, 20(28), ISSN 1801-4399.
 • The Most Common Mistakes when Designing a Hot Water Storage Tank – Vavřička, R., The REHVA European HVAC Journal. 2018, 55(4), 30-35. ISSN 1307-3729.
 • Omezující okrajové podmínky použitelnosti u systémů bezkontaktního měření teplot - 1. část – Vavřička, R. - Puhl, D., Topenářství, instalace. 2018, LII(4), 32-36. ISSN 1211-0906.
 • Metodika dimenzovania zásobníkových ohrievačov pre bytové domy podl'a odberu teplej vody – Čermanová Zuzana, Z. - Peráčková, J., - Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(3), 136-142. ISSN 1210-1389.
 • Modelování provozního chování otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J. - Šulc, J., - Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(2), 80-83. ISSN 1210-1389.
 • Omezující okrajové podmínky použitelnosti u systémů bezkontaktního měření teplot - 2. část – Vavřička, R. - Zelingr, J., Topenářství, instalace. 2018, LII(5), 36-41. ISSN 1211-0906.
 • Nejčastější chyby při návrhu zásobníku teplé vody – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2018, 27(1), 16-20. ISSN 1210-1389.

2017

 • Právo a znalci: Destrukce dvouplášťového ohřívače teplé vody s konstrukcí nádrž v nádrži – Vavřička, R., TZB info. 2017, 19(32), ISSN 1801-4399.
 • Studie vlastností otopných těles – Boháč, J. - Vavřička, R., TZB info. 2017, 19(15), ISSN 1801-4399.
 • Nejistota měření a kritický úhel snímání pri bezkontaktním měření povrchové teploty – Vavřička, R. - Puhl, D., Vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(2), 100-106. ISSN 1210-1389.
 • Odběrové profily teplé vody – Vavřička, R. - Mazur, M., vytápění, větrání, instalace. 2017, 26(3), 156-164. ISSN 1210-1389.
 • Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2017, LI(3), 30-35. ISSN 1211-0906.

2016

 • Zásady instalace pojistného ventilu – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(5), 288-292. ISSN 1210-1389.
 • Úspora tepla dosažená rekuperačním výměníkem v reálném provozu – Matuška, T. - Vavřička, R., TZB info. 2016, 18(49), ISSN 1801-4399.
 • Příprava teplé vody v obytných budovách – Vavřička, R. - Mazur, M., TZB info. 2016, 18(44), ISSN 1801-4399.
 • K problematice samoregulačních schopností otopných ploch – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2016, 50(6), 44-45. ISSN 1211-0906.
 • Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25(4), 212-216. ISSN 1210-1389.
 • Dotaz k ČSN EN 12831 ohledně venkovní teploty – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2016, 49(5), 20-21. ISSN 1211-0906.
 • Potřeba tepla pro přípravu teplé vody v obytných budovách – Vavřička, R., ERA21. 2016, 16(5), 108-110. ISSN 1801-089X.
 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody – Vavřička, R. - Matuška, T., Vytápění, větrání, instalace. 2016, 25.(3), 126-131. ISSN 1210-1389.
 • Účinnost rekuperačního výměníku odpadní vody není rovna úspoře tepla – Matuška, T. - Vavřička, R., TZB info. 2016, 18.(17.), ISSN 1801-4399.
 • Spätné získavanie tepla v oblasti prípravy teplej vody – Vavřička, R., TZB Haustechnik. 2016, 24(2), 16-19. ISSN 1210-356X.
 • Vykurovanie budov s nízkou potrebou energie – Vavřička, R., TZB Haustechnik. 2016, 24(1), 38-40. ISSN 1210-356X.

2015

 • Vytápění budov s nízkou potřebou energie – Vavřička, R., TZB info. 2015, 1-4. ISSN 1801-4399.
 • Tepelné čerpadlo a příprava teplé vody – Vavřička, R., TZB info. 2015, 1-8. ISSN 1801-4399.
 • Tepelné čerpadlo a příprava teplé vody – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2015, 49(6), 50-56. ISSN 1211-0906.
 • Energetické štítky zdrojů tepla a ohřívačů vody - část 2. - dokončení – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2015, 49(4), 28-31. ISSN 1211-0906.
 • Energetické štítky zdrojů tepla a ohřívačů - část 1. – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2015, 49(3), 50-53. ISSN 1211-0906.
 • Povrchová teplota deskových otopných těles – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2015, 49(2), 36-40. ISSN 1211-0906.

2014

 • Měření vysokých povrchových teplot bezkontaktním způsobem – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2014, 23(4), 210-213. ISSN 1210-1389.
 • Zkušenosti s měřením infračervenými termografickými kamerami – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2014, 48(2), 36-42. ISSN 1211-0906.
 • Okrajové podmínky výpočtu tepelných ztrát – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2014, 48(1), 20-23. ISSN 1211-0906.
 • Tepelné ztráty domu - Metody výpočtu – Vavřička, R. - Čáchová, M., Vytápění, větrání, instalace. 2014, 23(2), 50-53. ISSN 1210-1389.

2013

 • Tlakové ztráty tvarovek – Vavřička, R. - Vrána, V.J., Topenářství, instalace. 2013, 47(7), 32-34. ISSN 1211-0906.
 • Bilance energetických potřeb u rodinného domu – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2013, 47(8), 42-45. ISSN 1211-0906.
 • Kontrola tepelnětechnického stavu budov – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2013, 56(1), 23-27. ISSN 1210-1389.

2012

 • Potřeba tepla pro přípravu teplé vody – Vavřička, R., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2012,(17.12.2012), 1-7. ISSN 1801-4399.
 • Metody návrhu zásobníku teplé vody - 3. část – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2012, 21(5), 27-30. ISSN 1210-1389.
 • Zkušenosti s měřením povrchových teplot bezkontaktními teploměry – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2012, 46(6), 24-27. ISSN 1211-0906.
 • Zjednodušený model výpočtu teplovodního podlahového vytápění – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2012, 46(4), 30-33. ISSN 1211-0906.
 • Metody návrhu zásobníku teplé vody - 2.díl – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2012, 21(2), 54-57. ISSN 1210-1389.

2011

 • Metody návrhu zásobníku teplé vody – Vavřička, R., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2011, 1. ISSN 1801-4399.
 • Možnosti návrhu otopných soustav pro nízkoenergetické a pasivní domy – Vavřička, R., PLYNÁR - VODÁR - KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA. 2011, 9(6), 13-15. ISSN 1335-9614.
 • Provedení odtahu spalin venkovní fasádou domu – Vavřička, R., TZB Haustechnik. 2011, 4(4), 32-35. ISSN 1803-4802.
 • PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(4a), 235-244. ISSN 1210-1389.
 • Metody návrhu zásobníku teplé vody - 1.část – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2011, 20(3), 108-112. ISSN 1210-1389.

2010

 • Vliv napojovaných trubkových otopných těles na dosažený tepelný výkon – Vavřička, R. - Lukeš, J., Topenářství, instalace. 2010, 2010(5), 30-32. ISSN 1211-0906.

2009

 • Tepelnotechnické správanie panelových vykurovacích telies – Vavřička, R., TZB Haustechnik. 2009, 17(9), 30-33. ISSN 1210-356X.
 • Tepelnětechnické chování deskových otopných těles – Vavřička, R., TZB Haustechnik. 2009, 2(4), 16-20. ISSN 1803-4802.
 • Plynové zariadenia v budovách – Vavřička, R., TZB Haustechnik. 2009, 17(6), 38-41. ISSN 1210-356X.
 • Plynové zařízení v budovách (Plynové zariadenia v budovách) – Vavřička, R., TZB Haustechnik. 2009, 2(2), 26-28. ISSN 1803-4802.

2008

 • Využití termovize v praxi – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2008, 17(5), 255-257. ISSN 1210-1389.
 • Dynamické chování deskových otopných těles – Bašta, J. - Šimek, J., - Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2008, 17(3), 129-134. ISSN 1210-1389.
 • Optimalizace napojování dlouhých deskových otopných těles, I. a II. část / II. část – Vavřička, R., Teplo, technika, teplárenství. 2008, 18(2), 18-21.
 • Optimalizace napojování dlouhých deskových otopných těles, I. a II. část / I. část – Vavřička, R., Teplo, technika, teplárenství. 2008, 18(1), 21-24.

2007

 • Podlahové vytápění – Vavřička, R., ERA 21. 2007, 7(6), 92-93. ISSN 1213-6212.
 • Tlaková ztráta otopných těles – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2007, 16(5), 279-281. ISSN 1210-1389.

2006

 • Otopné plochy – Vavřička, R. - Bašta, J., TZB-info: portál pro technická zařízení budov. 2006, 2006(2), ISSN 1801-4399.
 • Bezdotykové měření teploty – Vavřička, R., Topenářství, instalace. 2006, 40(6), 40-42. ISSN 1211-0906.

2005

 • Vizualizace teplotních polí deskových otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., - Šourek, B., Vytápění, větrání, instalace. 2005, 14(4), 186-188. ISSN 1210-1389.

2004

 • Termovizní zobrazovací systémy – Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(3), 120-124. ISSN 1210-1389.
 • Tepelná izolace na obvodové konstrukci za otopným tělesem – Bašta, J. - Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2004, 13(1), 25-26. ISSN 1210-1389.

2003

 • Optimální napojení dlouhých otopných těles – Bašta, J. - Schwarzer, J., - Vavřička, R., Vytápění, větrání, instalace. 2003, 12(4), 142-144. ISSN 1210-1389.

Stať ve sborníku

2023

 • Modulární systém vytápění a přípravy teplé vody – Vavřička, R. - Boháč, J., - Langerová, E., In: 27. konference Vytápění Třeboň 2023. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2023. p. 170-179. ISBN 978-80-02-03004-1.

2019

 • EKODESIGN OHŘÍVAČŮ TEPLÉ VODY S VAZBOU NA NÁVRH SYSTÉMU PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY – Vavřička, R. - Langerová, E., In: SANHYGA 2019 - vodovody, kanalizácia, plynovody. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019. p. 59-67. ISBN 978-80-89878-49-9.
 • Vyústění kouřovodu na fasádu dle ČSN 73 4201 a ČSN EN 15287-2 – Vavřička, R., In: Konference Vytápění Třeboň 2019. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2019. p. 52-58. ISBN 978-80-02-02847-5.

2018

 • Instalace pojistného zařízení u ohřívače teplé vody – Vavřička, R. - Vrána, J., In: SANHYGA 2018 - vodovody, kanalizácia, plynovody. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2018. p. 105-113. ISBN 978-80-89878-30-7.

2017

 • Tepelné namáhání a hluková hlediska provozu potrubních sítí – Vavřička, R., In: VTZ 2017. Líbeznice: Medim, spol. s r. o, 2017. pp. 73-80. ISBN 978-80-87140-48-2.
 • Návrh velikosti zásobníkového ohřívače TV s ohledem na zvolený zdroj tepla a tepelnětechnické vlastnosti zásobníkového ohřívače TV – Vavřička, R., In: 22. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2017. p. 123-134. ISBN 978-80-89878-12-3.
 • Nejčastější chyby při návrhu zásobníku TV – Vavřička, R., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 273-280. ISBN 978-80-02-02712-6.
 • Pojistná zařízení pro ohřívače vody – Vavřička, R. - Vrána, J., - Jirout, V., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 265-272. ISBN 978-80-02-02712-6.
 • Zpětné využití tepla při přípravě teplé vody – Vavřička, R., In: Konference Vytápění Třeboň 2017. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2017. p. 238-248. ISBN 978-80-02-02712-6.

2016

 • Experimentální hodnocení sprchového rekuperačního výměníku – Matuška, T. - Vavřička, R., In: Sborník mezinárodní konference Centra pasivního domu 2016. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. pp. 223-235. ISBN 978-80-904739-7-3.
 • Tepelná stabilita místnosti – Novotný, J. - Vavřička, R., In: Simulace budov a techniky prostředí 2016 - sborník 9. konference IBPSA-CZ. Praha: IBPSA-CZ, 2016. pp. 23-28. ISBN 978-80-270-0772-1.

2015

 • Zpětné získávání tepla v oblasti přípravy teplé vody – Vavřička, R., In: Vnútorná Klíma Budov 2015. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2015. pp. 185-192. ISBN 978-80-89216-85-7.
 • Vytápění budov s nízkou spotřebou energie – Vavřička, R., In: Konference Vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 116-120. ISBN 978-80-02-02589-4.
 • Tepelné čerpadlo a příprava teplé vody – Vavřička, R., In: Konference Vytápění Třeboň 2015. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2015. pp. 106-115. ISBN 978-80-02-02589-4.

2013

 • TEPELNÉ ZTRÁTY DOMU - METODY VÝPOČTU – Vavřička, R. - Čáchová, M., In: Konference Vytápění Třeboň 2013. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. pp. 77-83. ISBN 978-80-02-02431-6.
 • Influence of Turbulence Model on Thermal Plume in Indoor Air Flow Simulation – Zelenský, P. - Barták, M. - Hensen, J.L.M., - Vavřička, R., In: Clima 2013 - 11th REHVA World Congress & 8th International Conference on IAQVEC - "Energy Efficient, Smart and Healthy Buildings". Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2013. pp. 6755-6764. 1 st. Edition, June 2013. ISBN 978-80-260-4001-9.

2011

 • Otopné soustavy nízkoenergetických a pasivních domů – Vavřička, R., In: Sborník z konference II. Sympozium Integrované navrhování a hodnocení budov 2011. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 112-117. ISBN 978-80-02-02345-6.
 • Odvod spalin přes fasádu – Vavřička, R., In: Konference Vytápění Třeboň. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 249-254. ISBN 978-80-02-02291-6.
 • Otopné soustavy nízkoenergetických a pasivních domů – Vavřička, R., In: Konference Vytápění Třeboň. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2011. pp. 48-52. ISBN 978-80-02-02291-6.

2009

 • Využití vícevrstvého potrubí v plynových rozvodech – Vavřička, R., In: Vytápění 20. konference 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2009. pp. 265-267. ISBN 978-80-02-02136-0.
 • Instalace plynových zdrojů tepla v budovách s ohledem na nově připravované technické pravidlo TPG 704 01 – Vavřička, R., In: Vytápění 20. konference 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2009. pp. 237-240. ISBN 978-80-02-02136-0.
 • Středové napojení deskových otopných těles – Vavřička, R., In: Vytápění 20. konference 2009. Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2009. pp. 65-71. ISBN 978-80-02-02136-0.

2007

 • Tlaková ztráta otopných těles – Vavřička, R., In: Konference Vytápění - Třeboň 2007. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2007. pp. 65-69. ISBN 978-80-02-01926-8.
 • Temperature Fields of Radiators – Vavřička, R. - Bašta, J., In: Zborník abstraktov 1. medzinárodná konferencia mladých výskumnikov a doktorandov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. pp. 123. ISBN 978-80-227-2636-8.
 • Heating Distributors and Hydraulics of Heating Systems – Bašta, J. - Vavřička, R., In: Zborník abstraktov 1. medzinárodná konferencia mladých výskumnikov a doktorandov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007. pp. 117. ISBN 978-80-227-2636-8.

2006

 • Heating Distributors and Hydraulics of Heatings System – Bašta, J. - Vavřička, R., In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 86-88. ISBN 80-86059-44-8.
 • Temperature Fields of Radiators – Vavřička, R. - Bašta, J., In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 1-7. ISBN 80-86059-44-8.
 • Temperature Fields of Radiatiors – Bašta, J. - Vavřička, R., In: Proceedings of Workshop 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006. pp. 63-69. ISBN 80-01-03439-9.
 • Hydraulika napojení krátkých a dlouhých otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., In: Zborník přednášok 14. medzinárodná konferencia VYKUROVANE 2006. Bratislava: Slovenská spoločnost pro techniku prostredia, 2006. pp. 342-346. ISBN 80-89216-06-4.

2005

 • Vizualizace teplotních polí deskových otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., - Šourek, B., In: Vytápění - Třeboň 2005. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2005. pp. 72-78. ISBN 80-02-01724-2.
 • Panel Radiators – Bašta, J. - Vavřička, R., In: Proceedings of Workshop 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. ISBN 80-01-03201-9.

2004

 • Problems with Connection of Long Panel Radiators – Vavřička, R. - Bašta, J., - Schwarzer, J., In: Modelling and Simulation for Environmental Engineering. Praha: CTU Publishing House, 2004. pp. 109-113. ISBN 80-01-03098-9.
 • Počítačová simulace deskových otopných těles – Vavřička, R. - Bašta, J., In: Simulace budov a techniky prostředí 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 107-111. ISBN 80-02-01678-5.
 • Optimal Connection of Long Panel Radiators – Bašta, J. - Vavřička, R., In: Proceedings of Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004. pp. 624-625. ISBN 80-01-02945-X.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2023

 • Modulární systém pro vytápění a přípravu teplé vody – Vavřička, R. - Boháč, J., - Matiovská, M., Czechia. Utility Model CZ 37270. 2023-08-31.

2019

 • Výměník pro zpětné získávání tepla z odpadní vody kanalizace, zejména u sprchového koutu – Vavřička, R. - Sukdol, J., Czechia. Utility Model CZ 32692. 2019-03-19.

2017

 • Zařízení pro udržení konstantní teploty výstupní teplonosné látky ze zdroje tepla – Bašta, J. - Vavřička, R., Czechia. Patent CZ 306657. 2017-03-15.

2008

 • Zařízení pro udržování konstantní teploty výstupní teplonosné látky ze zdroje tepla – Bašta, J. - Vavřička, R., Czechia. Utility Model CZ 18772. 2008-08-04.

Prototyp, funkční vzorek

2022

 • Emulátor odběru tepla pro vytápění – Matuška, T. - Vavřička, R., - Langerová, E., [Functional Sample] 2022.

2021

 • Rotační regenerační výměník s plynulou regulací výkonu – Zmrhal, V. - Boháč, J. - Vavřička, R. - Kučera, M., - Postupa, M., [Prototype] 2021.

2016

 • Emulátor odběru odpadní vody v kanalizačním potrubí – Vavřička, R., [Functional Sample] 2016.
 • Emulátor odběru teplé vody – Pokorný, N. - Kachalouski, Y. - Shemelin, V. - Matuška, T., - Vavřička, R., [Functional Sample] 2016.

2013

 • Mobilní zdroj tepla – Vavřička, R. - Bašta, J., [Functional Sample] 2013.
 • Kalibrační zařízení pro průtokoměry a měřiče tepla – Vavřička, R. - Bašta, J., [Functional Sample] 2013.
 • Měřicí zařízení pro jednotrubkové horizontální otopné soustavy – Bašta, J. - Vavřička, R., [Functional Sample] 2013.

Software

2013

 • Tlakové ztráty potrubních sítí – Vavřička, R. - Flögel, T., [Software] 2013.
 • Stavební konstrukce 1.0 – Vavřička, R. - Kohout, J., [Software] 2013.

2012

 • Metody výpočtů tepelných ztrát - TZ 1.0 – Vavřička, R. - Čáchová, M., [Software] 2012.

2011

 • Model návrhu podlahového vytápění – Vavřička, R., [Software] 2011.
 • Kontrola součinitele prostupu tepla KU-1.0 – Vavřička, R., [Software] 2011.

2010

 • Tepelná izolace 1.2 – Vavřička, R. - Krainer, R., [Software] 2010.
 • Podlahové vytápění 1.0 – Vavřička, R., [Software] 2010.

Zpráva

2017

 • Studie metodiky měření vnitřního klimatu výstavních prostor Národní galerie v Praze – Vavřička, R. - Kučera, M., - Mareš, L., [Research Report] 2017. Report no. 830-8301722B001.

2016

 • Vývoj indukční jednotky – Zmrhal, V. - Vavřička, R., - Boháč, J., [Research Report] 2016. Report no. 830-8301566B001.
 • INOVACE SÁLAVÝCH PANELŮ PRO VYTÁPĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH PROSTOR – Zmrhal, V. - Vavřička, R., [Research Report] 2016. Report no. 830 - 8301605B001.
 • SURVEY OF OPERATING CHARACTERISTICS OF CONVECTORS – Vavřička, R. - Boháč, J., [Research Report] Praha 6 - Veleslavín: MINIB a.s., MINIB, 2016. Report no. 830-8301627B001.
 • Analýza proveditelnosti instalace měřicích zařízení dodaného tepla – Vavřička, R. - Bašta, J., - Galád, VG, [Research Report] Praha: ČVUT FS, Katedra techniky prostředí, 2016. Report no. 830-8301534B001.

2015

 • CHOVÁNÍ ZÁŘIČŮ PRO OHŘEV POTRAVINÁŘSKÝCH STŘÍVEK – Zmrhal, V. - Vavřička, R., [Research Report] 2015. Report no. 830 – 8301508B001.

2014

 • Znalecký posudek na zjištění příčin koroze kotlových bloků Buderus ve Sněmovní ulici č. 4 v Praze 1. – Vavřička, R., [Research Report] 2014. Report no. 325-26/14.

Kvalifikační zpráva

2007

 • Proudové a teplotní pole u deskových otopných těles – Vavřička, R., Praha: Defense date 2007-09-25. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2017

 • Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech – Straková, R. ed. - Mrázek, K. ed. - Horáková, A. ed. - Vavřička, R. ed. - Zmrhal, V. ed. - Galád, V. ed., - Matějček, J. ed., Praha: Topinfo s.r.o., portál TZB-info, 2017. TZB-Info. vol. 1.
 • Příprava teplé vody – Vavřička, R. - Vrána, J., - Pospíchal, Z., Praha: Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce 02 Vytápění, 2017. ISBN 978-80-02-02713-3.

2014

 • Kontrola klimatizačních systémů a Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie Metodické pokyny 2014 – Lain, M. - Vavřička, R., Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. ISBN 978-80-02-02576-4.
 • Bezkontaktní způsoby měření teploty – Vavřička, R., Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2014. ISBN 978-80-02-02515-3.

2005

 • Otopné plochy - cvičení – Bašta, J. - Vavřička, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 2005. ISBN 80-01-03344-9.

Kapitola v knize

2017

 • Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech – Straková, R. - Mrázek, K. - Horáková, A. - Vavřička, R., - Zmrhal, V., In: Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech. Praha: Topinfo s.r.o., portál TZB-info, 2017. TZB-Info. vol. 1.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2024

 • Současná dodávka tepla pro vytápění a přípravu teplé vody ve společném zdroji tepla – Vavřička, R., [Invited unpublished scientific lecture] Praha, Brno: Novinky ve zdravotní technice 2024, Společnost pro techniku prostředí, z.s.. 2024-04-24.

2019

 • Hodnocení alternativních systémů dodávek energie v energetických posudcích – Vavřička, R., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Asociace energetických auditorů. 2019-06-11.

2017

 • Návrh systému přípravy teplé vody s ohledem na typ a velikost zdroje tepla – Vavřička, R., [Invited unpublished scientific lecture] Praha: Topinfo s.r.o.. 2017-03-21.

Ostatní nezařazené

2024

 • Využití tepelných čerpadel v průmyslu – Vavřička, R., [Science outreach lecture] on-line: Webinář č. 366 -Využití tepelných čerpadel v průmyslu – nové technologie v oblasti tepelných čerpadel, Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.. 2024-03-28.
 • Podrobnosti vyhlášky č.38/2022 Sb. - Dimenzování, metodika měření účinnosti a typová doporučení pro zajištění energeticky účinného provozu zdrojů tepla – Vavřička, R., [Science outreach lecture] on-line: Webinář č. 263: "Podrobnosti vyhlášky č. 38/2020 Sb.", Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.. 2024-02-08.

2023

 • Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie - Vytápění a příprava teplé vody – Vavřička, R., [Science outreach lecture] on-line: Webinář č.338: "Workshop - Nejčastější příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie", Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.. 2023-12-20.

2005

 • Metodika návrhu otopných těles zohledňující tepelnou pohodu uživatele a teplotní a proudové pole u otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., [Result Reflected in Legislation and Standards] 2005.