[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN
[pracoviste/12116/logo_12116.png]

Lidé

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

Jiri.Basta (zavináč) fs.cvut.cz

zástupce vedoucího / ústav techniky prostředí / Fakulta strojní
člen vědecké rady / Fakulta strojní

(22 435) 2483

místnost: B1-805, Dejvice

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • ST20092009008  
  Vývoj termovizního měřícího systému – Bašta, J. (2009)
 • CTU0215812  
  Dynamické chování jednotrubkové otopné soustavy – Bašta, J. (2002)
 • 300005102  
  Mobilní zdroj tepla – Bašta, J. (2000)
 • 309806202  
  Změna tepelného výkonu otopných těles s ohledem na zákryt otopného tělesa – Bašta, J. (1998)
 • 3099043  
  Experimentální zjištění vztahů pro tlakovou ztrátu měděných fitinek – Bašta, J. (1999)

Článek v periodiku

2018

 • Vliv umístění otopného tělesa v rohové místnosti – Pavelka, O. - Bašta, J., 2018
 • Dodržování názvosloví v oboru techniky prostředí – Bašta, J. - Drkal, F., - Zmrhal, V., 2018
 • Vliv umístění otopného tělesa v rohové místnosti – Pavelka, O. - Bašta, J., 2018
 • Modelování provozního chování otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J. - Šulc, J., - Vavřička, R., 2018
 • Porovnání otopných soustav z hlediska některých parametrů – Bašta, J., 2018
 • JEDNOTRUBKOVÁ OTOPNÁ SOUSTAVA S JEZDECKÝM NAPOJENÍM OTOPNÝCH TĚLES – Fischer, P. - Bašta, J., 2018

2017

 • Změny průtoku v dvoutrubkové protiproudé otopné soustavě – Bašta, J., 2017

2016

 • Otopná tělesa se sériovým zatékáním do desek – Makal, T.M. - Bašta, J.B., 2016
 • Dynamika teplotních polí deskových otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J., 2016

2015

 • MATEMATICKÁ SIMULACE TERMOHYDRAULICKÉHO ROZDĚLOVAČE – Bašta, J., 2015

2014

 • Strömungsfeld über Plattenheizkörpern – Bašta, J. - Heis, V., - Zbořil, V., 2014
 • Dynamisches Verhalten von Heizkörpern unter Berücksichtigung des Regelungseingriffs – Boháč, J. - Bašta, J., 2014

2013

 • Proudové pole nad deskovými otpnými tělesy – Heis, V. - Bašta, J., 2013
 • Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah – Bašta, J. - Boháč, J., 2013
 • Dynamické chování topných těles a regulační zásah – Bašta, J. - Boháč, J., 2013
 • Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah – Boháč, J. - Bašta, J., 2013

2011

 • Účinky reflexní fólie v podlahové otopné ploše – Bašta, J. - Jančík, L., 2011
 • Úspory energie vhodným řízením oběhových čerpadel – Bašta, J., 2011
 • VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ/VODA - INTERVALOVÁ METODA – Krainer, R. - Bašta, J., 2011
 • DYNAMICKÉ CHOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES MATEMATICKÉ MODELY NÁBĚHU A CHLADNUTÍ – Jančík, L. - Bašta, J., 2011
 • RADIAČNÍ GEOMETRIE SVĚTLÝCH ZÁŘIČŮ – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2011
 • UMISŤOVÁNÍ OTOPNÝCH TĚLES VE VYTÁPĚNÉM PROSTORU – Bašta, J., 2011
 • PROVOZNÍ PŘEDPOKLADY KONDENZAČNÍCH KOTLŮ – Bašta, J., 2011
 • Řízení kotlů v kaskádě – Bašta, J., 2011

2010

 • Paralelní a sériové řazení kotlů – Bašta, J., 2010
 • Dva přístupy k odstranění ,,taktování" kotle – Bašta, J., 2010
 • Podlahová otopná plocha a reflexní fólie – Bašta, J. - Jančík, L., 2010
 • Simulation einer Mikro-KWK-Anlage mit hybridem Solar-Stirlingmotor – Bašta, J. - Nosek, Š., 2010
 • Vliv průtočného průřezu krycí mřížky deskových otopných těles na jejich tepelný výkon – Bašta, J. - Heis, V., 2010

2009

 • Die Lage der Heizkörper im beheizten Raum – Bašta, J. - Pospíšilová, v., 2009
 • Setrvačnost náběhu a chladnutí otopných těles – Jančík, L. - Bašta, J., 2009
 • Vytápěný prostor a varianty návrhu otopných těles – Bašta, J. - Pospíšilová, V., - Schwarzer, J., 2009
 • Normovaný stupeň využitia v praxi – Bašta, J., 2009
 • Regulácia kombinovaných vykurovacích sústav – Bašta, J., 2009

2008

 • Normovaný stupeň využití v praxi – Bašta, J., 2008
 • Dynamické chování deskových otopných těles – Bašta, J. - Šimek, J., - Vavřička, R., 2008
 • Hydraulické chování regulačních ventilů s P regulátorem – Bašta, J., 2008

2007

 • Řízení a regulace ve vztahu k hospodárnosti provozu vytápěných zařízení – Bašta, J., 2007
 • Vyhodnocení možnosti využití systému stropního vytápění k vysokoteplotnímu chlazení – Bašta, J. - Lácha, D., 2007
 • Možnosti moderních způsobů regulace – Bašta, J., 2007
 • Použití regulovatelných ejektorů – Průdek, M. - Bašta, J., 2007
 • Napojení zdroje tepla přes hydraulický věnec nebo termohydraulický rozdělovač – Bašta, J., 2007

2006

 • Otopné plochy – Vavřička, R. - Bašta, J., 2006
 • Umisťování otopných těles ve vytápěném prostoru – Bašta, J., 2006
 • Regulace výkonu podlahové otopné plochy – Bašta, J., 2006

2005

 • Provozní předpoklady kondenzačních kotlů – Bašta, J., 2005
 • Vizualizace teplotních polí deskových otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., - Šourek, B., 2005
 • Paralelní práce čerpadel v kotlovém okruhu – Bašta, J., 2005
 • Umístění regulačního ventilu s termostatickou hlavicí pod otopným tělesem – Bašta, J., 2005
 • Messung der Wärmeleistung von Unterflurkonvektoren – Bašta, J., 2005

2004

 • Rozdíl mezi regulací a ovládáním – Bašta, J., 2004
 • Otopné a chladicí stropy – Bašta, J., 2004
 • Metodika měření tepelného výkonu podlahových konvektorů – Bašta, J. - Červ, R., 2004
 • Záměna dvouregulačních kohoutů za TRV - zamyšlení se nad vyhláškami – Bašta, J., 2004
 • Hydraulické chování otopných soustav s TRV – Bašta, J., 2004
 • Tepelná izolace na obvodové konstrukci za otopným tělesem – Bašta, J. - Vavřička, R., 2004

2003

 • Koupelnová otopná tělesa a změna výkonu – Bašta, J. - Bečvář, J., 2003
 • Optimální napojení dlouhých otopných těles – Bašta, J. - Schwarzer, J., - Vavřička, R., 2003
 • Einfluss von Abdeckungen auf die Wärmeleistung des Heizkörpers – Bašta, J., 2003
 • Výkon otopných ploch a regulační zásah – Bašta, J., 2003
 • Optimalizace jednotrubkové otopné soustavy měřením – Bašta, J. - Eisner, J., 2003
 • CFD und neue Auffassung des Heizkörperentwurfs – Bašta, J., 2003
 • Podlahové konvektory a jednotrubka – Bašta, J. - Fischer, P., 2003

2002

 • Racionalizace vytápění místní regulací a vyhláška č.151/2001 Sb – Bašta, J., 2002
 • Spínání hořáku kotle a proměnná spínací diference – Bašta, J., 2002
 • Nabíhání otopných těles v obtoku – Bašta, J. - Šourek, B., 2002
 • Vliv velikosti výdechového otvoru zákrytu na tepelný výkon deskových otopných tělěs – Bašta, J. - Dvořák, P., 2002
 • Nízkoteplotní koroze a čerpadlo v obtoku kotle – Bašta, J., 2002

2001

 • Otopná plocha a ovlivnění parametrů vnitřního prostředí – Bašta, J., 2001
 • Nízkoteplotní koroze kotle – Bašta, J., 2001
 • Volba teplotního spádu – Bašta, J., 2001
 • Problematika otopných těles ze slitin hliníku v otopných soustavách – Bašta, J., 2001
 • Regulace tepelného výkonu otopných soustav – Bašta, J., 2001
 • Názvoslovný slovník z oboru vzduchotechniky N-A-Č – Bašta, J. - Drkal, F. - Hejma, J. - Hemzal, K. - Mareš, L., - Nový, R., 2001
 • Hydraulická zapojení regulačních ventilů – Bašta, J., 2001
 • Názvoslovný slovník z oboru vzduchotechniky A - Č - N /příloha/ – Bašta, J. - Drkal, F. - Hemzal, K. - Mareš, L., - Nový, R., 2001
 • Názvoslovný výkladový slovník z oborů vzduchotechniky 1. část – Bašta, J. - Drkal, F. - Hemzal, K. - Mareš, K. - Nový, R., - Hejma, J., 2001
 • Četnosti sepnutí hořáku kotle a velikost spínací diference – Bašta, J., 2001

2000

 • Otevřená versus tlaková expanzní nádoba – Bašta, J., 2000
 • Termohydraulický rozdělovač – Bašta, J., 2000
 • Tepelný modul otopného tělesa – Bašta, J., 2000
 • Přepočet výkonu otopných těles optimálně a podle EN – Bašta, J., 2000
 • Návrh otopných těles a tepelná pohoda – Bašta, J., 2000
 • Návrh otopných těles a tepelná pohoda – Bašta, J., 2000
 • Názvoslovný slovník z oboru vytápění a příbuzných oborů NĚMECKO - ČESKO - ANGLICKÝ – Bašta, J. - Červenka, O., 2000
 • Názvoslovný výkladový slovník z oboru vytápění a příbuzných oborů ANGLICO - ČESKO - NĚMECKÝ – Bašta, J. - Červenka, O., 2000
 • Názvoslovný slovník z oboru vytápění a příbuzných oborů ČESKO-NĚMECKO-ANGLICKÝ – Bašta, J. - Červenka, O., 2000
 • Tlaková ztráta potrubních sítí trochu jinak – Bašta, J., 2000
 • Kombinované otopné soustavy aneb soustavy s otopnými tělesy a podlahovou otopnou plochou – Bašta, J., 2000
 • Kudy půjde vytápění v nejbližších letech – Bašta, J., 2000

1999

 • Kudy půjde vytápění v nejbližších letech – Bašta, J., 1999
 • Nejčastější prohřešky proti názvosloví v oboru vytápění – Bašta, J., 1999
 • Spávný návrh termostatických ventilů a úspory tepla – Bašta, J., 1999
 • Zákryty otopných těles a jejich vliv na tepelný výkon – Bašta, J., 1999
 • Dimenzování směšovacích armatur a hydraulické propojení zdroje tepla s otopnou soustavou – Bašta, J., 1999
 • Od účinnosti ke stupni využití – Bašta, J., 1999

1998

 • Regulace výkonu otopného tělesa – Bašta, J., 1998
 • Nový pohled na návrh otopných těles – Bašta, J., 1998
 • Změna výkonu otopného tělesa při napojení otopné soustavy na síť CZT – Bašta, J., 1998
 • Projektujeme otopná tělesa správně – Bašta, J., 1998

1997

 • Plastová potrubí ve vytápění – Bašta, J., 1997
 • Jednotrubkové otopné soustavy – Bašta, J., 1997
 • Nový pohled na návrh otopných těles – Bašta, J., 1997
 • Měď jako instalační materiál dobývá odborný svět – Bašta, J., 1997
 • Koroze v otopných soustavách – Bašta, J., 1997
 • Vodní pára - 2. díl – Bašta, J., 1997

1996

 • Solární kolektory ano, či ne? – Bašta, J., 1996
 • Výhody a nevýhody rozvodů z mědi – Bašta, J., 1996
 • Vodní pára - 1. díl – Bašta, J., 1996
 • Indikace povrchové teploty otopného tělesa – Bašta, J., 1996
 • Využití energie větru světově na vzestupu – Bašta, J., 1996

1995

 • Vytápění, chlazení a větrání podlahou, aneb systém air-con – Bašta, J., 1995
 • Regulátory teploty u ventilů otopných tělěs – Bašta, J., 1995
 • Článková otopná tělesa ustupují – Bašta, J., 1995
 • Hluk ohrožuje naše zdraví – Bašta, J., 1995
 • Jak na radon – Bašta, J., 1995

1994

 • Bublinový kondenzátor pro kotle v rodinných domcích – Bašta, J., 1994
 • Nový trend vytápění koupelen – Bašta, J., 1994
 • Úspory energie v domě – Bašta, J., 1994

1993

 • Systém NOCO – Bašta, J., 1993
 • Pracovní prostředí ovlivňuje výkonnost – Bašta, J., 1993

Stať ve sborníku

2019

 • Optimization of Distance Rings in Panel Radiators – Legner, T. - Bašta, J., 2019
 • Geometrie distančního kroužku a teplotní pole otopného tělesa – Legner, T. - Bašta, J., 2019
 • Přístupy pro modelování dynamiky deskového otopného tělesa – Boháč, J. - Bašta, J., 2019
 • Zajištění místní regulace – Bašta, J., 2019
 • Tlakový rozdělovač a moderní čerpadla – Bašta, J., 2019

2018

 • Influence of rotation and geometry change of distance rings in panel radiators – Legner, T. - Bašta, J., 2018
 • Vliv natočení a změny geometrie distančního kroužku u deskových otopných těles – Legner, T. - Bašta, J., 2018

2017

 • Vliv natočení distančních kroužků v deskových otopných tělesech – Legner, T. - Bašta, J., 2017
 • Modelování provozního chování otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J., - Šulc, J., 2017
 • Porovnání otopných soustav z hlediska některých parametrů – Bašta, J. - Parmar, N., 2017

2016

 • Proudění na straně vody u deskových otopných těles – Legner, T. - Bašta, J., 2016
 • Application of radiant strips for cooling – Dvořák, J. - Bašta, J., 2016

2015

 • MATEMATICKÁ SIMULACE TERMOHYDRAULICKÉHO ROZDĚLOVAČE – Bašta, J., 2015
 • Využití zavěšených sálavých panelů pro letní chlazení – Dvořák, J. - Bašta, J., 2015
 • Dynamika teplotních polí deskových otopných těles – Boháč, J. - Bašta, J., 2015

2014

 • Experimentální podklady pro dynamický model chování deskového otopného tělesa – Boháč, J. - Bašta, J., 2014

2013

 • Dynamické chování otopných těles s ohledem na regulační zásah – Boháč, J. - Bašta, J., 2013
 • Proudové pole nad deskovými otopnými tělesy – Heis, V. - Bašta, J., 2013

2011

 • Dynamic behavior of panel radiators - Thermographic investigation and computer modeling of heat-up – Jančík, L. - Bašta, J., 2011
 • Experimental Fluid Mechanics 2011 – Jančík, L. - Bašta, J., 2011
 • Účinky reflexní fólie v podlahové otopné ploše – Bašta, J. - Jančík, L., 2011
 • Úspory energie vhodným řízením čerpadel – Bašta, J., 2011

2010

 • Intervalová metoda pro hodnocení efektivity provozu tepelných čerpadel. – Krainer, R. - Bašta, J., 2010
 • Dynamické chování deskových otopných těles - Termovizní měření a počítačové modelování náběhu. – Jančík, L. - Bašta, J., 2010
 • Dynamic Behavior of Panel Radiators - Experimental Investigation and Modeling. – Jančík, L. - Bašta, J., 2010
 • Dynamické chování deskových otopných těles - různé metody simulace a srovnání s termovizním experimentálním měřením. – Jančík, L. - Bašta, J., 2010

2009

 • Porovnání potřeby tepla pro různá zapojení systémů s tepelným čerpadlem. – Krainer, R. - Bašta, J., - Hensen, J., 2009
 • Umisťování otopných těles ve vytápěném prostoru – Bašta, J. - Pospíšilová, V., - Schwarzer, J., 2009

2008

 • Thermographic Measurement of Dynamic Behaviour of Panel Radiators – Jančík, L. - Bašta, J., 2008
 • Posouzení dynamického chování otopných těles termografickou metodou – Jančík, L. - Bašta, J., 2008
 • Regulace kombinovaných otopných soustav – Bašta, J., 2008
 • Přesnost výpočtu přenosu tepla sáláním různými radiačními modely v simulačním softwaru Fluent – Hojer, O. - Bašta, J., 2008
 • On Influence of a Shape of Gas Radiant Heater's Burner on Radiant Heat Distribution to the Ambient Space – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2008
 • Model Calibration for Comparison of Different Configurations of Ground Source Heat Pump Systems – Krainer, R. - Bašta, J., - Hensen, J., 2008

2007

 • Měření dynamického chování otopných těles termografickou metodou – Jančík, L. - Bašta, J., 2007
 • Accuracy in Evaluation of a View Factor between Radiant Heater Element and Pyrometer Sensor – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2007
 • Optimization of Medium Intensity Gas Infrared Heater's Radiation Geometry – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2007
 • Linear Sources with Non-Linear Distribution of Soung Energy – Kučera, M. - Nový, R., - Bašta, J., 2007
 • Design Optimization Study for Infrared Heater by CFD Sensitivity Analysis – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2007
 • Použití regulovatelných ejektorů – Bašta, J. - Průdek, M., 2007
 • Řízení tepelného výkonu podlahové otopné plochy – Bašta, J., 2007
 • Napojení zdroje tepla přes termohydraulický rozdělovač nebo hydraulický věnec – Bašta, J., 2007
 • Temperature Fields of Radiators – Vavřička, R. - Bašta, J., 2007
 • Heating Distributors and Hydraulics of Heating Systems – Bašta, J. - Vavřička, R., 2007

2006

 • Citlivostní analýza jako nástroj pro verifikaci CFD modelu a optimalizaci konkrétního prvku – Hojer, O. - Bašta, J., - Hensen, J., 2006
 • Combination of Gas Infrared Heaters and Heat Recovery Units – Hojer, O. - Bašta, J., 2006
 • Heating Distributors and Hydraulics of Heatings System – Bašta, J. - Vavřička, R., 2006
 • Temperature Fields of Radiators – Vavřička, R. - Bašta, J., 2006
 • Temperature Fields of Radiatiors – Bašta, J. - Vavřička, R., 2006
 • Hydraulika napojení krátkých a dlouhých otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., 2006

2005

 • Měděná potrubí v teplovodních otopných soustavách – Bašta, J., 2005
 • Metodika měření tepelného výkonu podlahových konvektorů – Bašta, J., 2005
 • Vizualizace teplotních polí deskových otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., - Šourek, B., 2005
 • Panel Radiators – Bašta, J. - Vavřička, R., 2005

2004

 • Problems with Connection of Long Panel Radiators – Vavřička, R. - Bašta, J., - Schwarzer, J., 2004
 • Počítačová simulace deskových otopných těles – Vavřička, R. - Bašta, J., 2004
 • Paralelní čerpadla v kotlovém okruhu – Bašta, J., 2004
 • Volba teplotního spádu – Bašta, J., 2004
 • Optimal Connection of Long Panel Radiators – Bašta, J. - Vavřička, R., 2004
 • Komunikační systémy a přehled směrnic – Bašta, J., 2004

2003

 • Komunikační systémy a přehled sběrnic – Bašta, J., 2003
 • Optimalizace jednotrubkové otopné soustavy – Bašta, J., 2003
 • Zakrývání koupelnových otopných těles tkaninou – Bašta, J. - Bečvář, J., 2003
 • Starting up of Radiators in By-Pass – Bašta, J. - Šourek, B., 2003
 • Dynamic Performance of a Single-Pipe Heating System – Bašta, J. - Eisner, J., 2003

2002

 • Elektrické podlahové stěnové a stropní vytápění – Bašta, J., 2002
 • Další nové poznatky o zákrytech deskových otopných těles – Bašta, J., 2002
 • Vliv velikosti výdechového otvoru zákrytu na tepelný výkon deskových otopných těles – Bašta, J., 2002
 • Úvod k problematice požadavků na otopnou vodu – Bašta, J., 2002
 • Některé poznatky z vyhlášky MPO č.151/2001 Sb – Bašta, J., 2002

2001

 • Návrh otopných těles a tepelná pohoda – Bašta, J., 2001
 • Vývoj problematiky otopnách těles na Ú216 – Bašta, J., 2001
 • Teorie moderních způsobů regulace – Bašta, J., 2001
 • Nové poznatky o zákrytech deskových otopných těles – Bašta, J. - Huml, J., 2001
 • Mobile Heat Source – Bašta, J. - Mareš, J., 2001
 • Četnost sepnutí hořáku ovlivňuje ekonomii a ekologii – Bašta, J., 2001
 • Využití výstupů CFD ve vytápění – Bašta, J., 2001

2000

 • Dvoupodlahová regulace kotlů a spínací diference – Bašta, J., 2000
 • Dimenzování směšovacích armatur a hydraulické propojení zdroje tepla s otopnou soustavou – Bašta, J., 2000
 • Racionalizace vytápění místní regulací a hydraulkickým vyvážením otopných soustav – Bašta, J., 2000
 • Jak se s novými normami změnil přepočet výkonů otopných těles – Bašta, J., 2000
 • Aplikace CFD – Bašta, J., 2000
 • Copper Fittings Loss in Pressure - Experimental Measurment – Bašta, J. - Huml, J., - Mareš, J., 2000

1999

 • Jak zákryty otopných těles ovlivňují jejich tepelný výkon – Bašta, J., 1999
 • Použití temostatických radiátorových ventilů (TRV) a úspory tepla – Bašta, J., 1999
 • Přehled zdrojů tepla pro klimatizaci – Bašta, J., 1999
 • Change in Heat Output of Heating Applicance Due to Its Cover – Bašta, J., 1999
 • Otopné soustavy a jejich regulace za účelem úspor energie – Bašta, J., 1999
 • Podlahová otopná plocha s otopnými tělesy, kombinované otopné soustavy – Bašta, J., 1999

1998

 • Optimální otopné soustavy s ohledem na měření spotřeby tepla – Bašta, J., 1998
 • Nový přístup k návrhu otopných těles – Bašta, J., 1998

1997

 • Předmluva k problematice kogeneračních jednotek – Bašta, J., 1997
 • Intensification of Convective Heat Output of Plate Heaters – Bašta, J., 1997

1996

 • Vlastnosti páry – Bašta, J., 1996
 • Zákonné měřící jednotky – Bašta, J., 1996

1995

 • Záměna radiátorových kohoutů a ventilů za termostatické rad. ventily – Bašta, J., 1995
 • Teplotní poměry na otopném tělese – Bašta, J., 1995

Patent, užitný a průmyslový vzor

2017

 • Zařízení pro udržení konstantní teploty výstupní teplonosné látky ze zdroje tepla – Bašta, J. - Vavřička, R., 2017

2008

 • Zařízení pro udržování konstantní teploty výstupní teplonosné látky ze zdroje tepla – Bašta, J. - Vavřička, R., 2008

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Mobilní zdroj tepla – Vavřička, R. - Bašta, J., 2013
 • Kalibrační zařízení pro průtokoměry a měřiče tepla – Vavřička, R. - Bašta, J., 2013
 • Měřicí zařízení pro jednotrubkové horizontální otopné soustavy – Bašta, J. - Vavřička, R., 2013

Software

2007

 • Statické vyvažování vertikálních rozvodů otopných soustav – Lain, M. - Bašta, J., - Putta, L., 2007
 • Návrh a omezení použití regulovatelných ejektorů – Bašta, J. - Průdek, M., 2007

Zpráva

2016

 • Analýza proveditelnosti instalace měřicích zařízení dodaného tepla – Vavřička, R. - Bašta, J., - Galád, VG, 2016

1997

 • Úvod do problematiky kogeneračních jednotek – Bašta, J., 1997
 • Základní měřicí jednotky a normy v oboru vytápění – Bašta, J., 1997
 • Nové směry ve vývoji vytápění – Bašta, J., 1997
 • Zákonné měrové jednotky – Bašta, J., 1997

1996

 • Dnešní výhody čerpadel a jejich historie – Bašta, J., 1996

1995

 • Teplotní poměry na otopném tělese – Bašta, J., 1995
 • Databáze výrobků pro měření tepla – Bašta, J., 1995

1994

 • Měření tepelného výkonu konvektoru – Bašta, J., 1994

Kvalifikační zpráva

2000

 • Intenzifikace konvekční složky tepelného výkonu deskových otopných těles – Bašta, J., 2000

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Otopné plochy-otopná tělesa – Bašta, J.B., 2016

2014

 • Regulace v technice prostředí staveb – Bašta, J., 2014

2010

 • Velkoplošné sálavé vytápění – Bašta, J., 2010

2009

 • NOVÉ ROCHLOVY STAVEBNÍ TABULKY 1 – Bašta, J. ed., 2009

2008

 • Otopné soustavy teplovodní, 3 – Bašta, J. - Kabele, K., 2008

2007

 • Regulace ve vytápění – Doubrava, J. ed. - Bašta, J. ed. - Číhal, Z. ed. - Kastner, V. ed. - Marek, V. ed., - Suchánek, T. ed., 2007

2005

 • Otopné plochy - cvičení – Bašta, J. - Vavřička, R., 2005
 • Vytápění rodinných a bytových domů – Bašta, J. - Petráš, D. - Lulkovičová, O. - Kabele, K., - Takács, J., 2005
 • Vykurovanie rodinných a bytových domov – Bašta, J. - Petráš, D. - Lulkovičová, O. - Kabele, K., - Takács, J., 2005

2004

 • Zdroje tepla a domovní kotelny – Lulkovičová, O. ed. - Jelínek, V. ed. - Bašta, J. ed. - Petráš, D. ed., - Kabát, V. ed., 2004
 • Zdroje tepla a domové kotolne – Bašta, J. - Lukovičová, O. - Petráš, D. - Jelínek, V., - Kabát, V., 2004

2003

 • Hydraulika a řízení otopných soustav – Bašta, J., 2003
 • Výkresová dokumentace ve vytápění - technický standard – Bašta, J., 2003

2002

 • Regulace vytápění – Bašta, J., 2002
 • Správná volba 2002 – Bašta, J. - Hurych, M., 2002

2001

 • Výkresová dokumentace ve vytápění – Bašta, J., 2001
 • Topenářská příručka 2 – Bašta, J. ed. - Brož, K. ed. - Cikhard, J. ed. - Štorkan, M. ed., - Valenta, V. ed., 2001
 • Topenářská příručka 1 – Bašta, J. ed. - Brož, K. ed. - Cikhard, J. ed. - Štorkan, M. ed., - Valenta, V. ed., 2001
 • Otopné soustavy teplovodní, 1 – Bašta, J. - Kabele, K., 2001
 • Otopné plochy – Bašta, J., 2001

2000

 • Otopná tělesa – Bašta, J., 2000

1999

 • Výkresová dokumentace ve vytápění – Bašta, J. - Fantyš, J. - Chyba, A. - Mareš, J., - Valenta, V., 1999

1998

 • Otopné soustavy - teplovodní – Bašta, J. - Kabele, K., 1998
 • Názvosloví pro topenáře – Bašta, J. - Fantyš, J. - Hovorková, I. - Chyba, A., - Valenta, V., 1998
 • Vytápění - sálavé a teplovzdušné vytápění průmyslových a občanských staveb – Bašta, J. - Drkal, F., - Kotrbatý, M., 1998
 • Otopné soustavy teplovodní – Kabele, K. - Bašta, J., 1998

1997

 • Vytápění budov – Bašta, J., 1997

1996

 • Info-min pro uživatele bytů v budovách s ústředním vytápěním – Bašta, J. ed. - Lain, M. ed., - Buček, Z. ed., 1996
 • INFO - MIN pro uživatele bytů v budovách s ústředním vytápěním – Bašta, J. - Lain, M., - Buček, Z., 1996

Kapitola v knize

2009

 • Armatury a těsnění – Bašta, J., 2009

2008

 • Návrh vykurovania veľkopriestorových objektov svetlými plynovými žiaričmi s využitím počítačovej simulácie – Hojer, O. - Bašta, J., 2008

2007

 • Návrh vytápění velkoprostorových objektů světlými plynovými zářiči s využitím počítačové simulace – Hojer, O. - Bašta, J., 2007

2006

 • Umisťování otopných těles ve vytápěném prostoru – Bašta, J., 2006
 • Umiesťovanie vykurovacích telies vo vykurovanom priestore – Bašta, J., 2006

2005

 • Nižší spotřeba energie a kondenzační technika – Bašta, J., 2005
 • Vykurovanie a vetranie nízkoenergetických budov – Bašta, J., 2005

2003

 • Regulácia výkonu zdrojov tepla – Bašta, J., 2003

2001

 • Otopná Tělesa – Bašta, J., 2001
 • Regulace tepelného výkonu otopných soustav – Bašta, J., 2001
 • Odběry tepla – Bašta, J. - Drkal, F., 2001
 • Výkresová a projektová dokumentace ve vytápění – Bašta, J., 2001
 • Pohoda prostředí, tepelná pohoda – Bašta, J., 2001

1998

 • Zákonné měřicí jednotky – Bašta, J., 1998

1995

 • Termostatické radiátorové ventily - tabulky – Bašta, J., 1995
 • Záměna radiátorových kohoutů za termostatické radiátorové ventily – Bašta, J., 1995

Sborník

2019

 • Konference Vytápění Třeboň 2019 – Bašta, J. ed., 2019

2017

 • Konference Vytápění Třeboň 2017 – Bašta, J. ed., 2017

2015

 • Konference Vytápění Třeboň 2015 – Bašta, J. ed., 2015

2013

 • Konference Vytápění Třeboň 2013 – Bašta, J. ed., 2013

2005

 • Vytápění - Třeboň 2005 – Bašta, J. ed., 2005

2002

 • Úprava vody pro otopné soustavy – Bašta, J. ed., 2002
 • Nová legislativa v praxi – Bašta, J. ed., 2002

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

1998

 • Správný návrh otopných těles – Bašta, J., 1998
 • Využití plastů pro TZB – Bašta, J., 1998
 • Plasty v TZB – Bašta, J., 1998
 • Termostatické ventily - nedílný prvek otopných soustav – Bašta, J., 1998

...

2005

 • Metodika návrhu otopných těles zohledňující tepelnou pohodu uživatele a teplotní a proudové pole u otopných těles – Bašta, J. - Vavřička, R., 2005