[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Lidé

Matouš Cejnek

Ing. Matouš Cejnek, Ph.D.

matous.cejnek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2041

místnost: A1-305d, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SGS17/070/OHK2/1T/12  
  Srovnání současných adaptivních metod detekce novosti v signálech – Cejnek, M. (2017)

Článek v periodiku

2022

 • Padasip: An open-source Python toolbox for adaptive filtering – Cejnek, M. - Vrba, J., Journal of Computational Science. 2022, 65 ISSN 1877-7503.

2021

 • Online centered NLMS algorithm for concept drift compensation – Cejnek, M. - Vrba, J., Neural Network World. 2021, 5(31), 329-341. ISSN 1210-0552.
 • A Machine Learning Approach for Gearbox System Fault Diagnosis – Vrba, J. - Cejnek, M. - Steinbach, J., - Krbcova, Z., Entropy. 2021, 23(9), ISSN 1099-4300.
 • Novelty detection-based approach for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment diagnosis from EEG – Cejnek, M. - Vyšata, O. - Vališ, M., - Bukovsky, I., Medical and Biological Engineering and Computing. 2021, 59(11-12), 2287-2296. ISSN 0140-0118.

2018

 • Concept drift robust adaptive novelty detection for data streams – Cejnek, M. - Bukovský, I., Neurocomputing. 2018, 309 46-53. ISSN 0925-2312.

2015

 • A Fast Neural Network Approach to Predict Lung Tumor Motion during Respiration for Radiation Therapy Applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Kei, I. - Cejnek, M. - Sláma, M. - Beneš, P., - Bíla, J., BioMed Research International. 2015, 2015(2015)(2015), ISSN 2314-6133.

Stať ve sborníku

2023

 • Data analysis of laser profile scanner measurement for tube damage detection – Cejnek, M., In: Proceedings of 24th International Conference on Process Control. Bratislava: Slovak University of Technology, 2023. p. 252-255. ISBN 979-8-3503-2140-1.

2022

 • Using NLP to analyze requirements for Agriculture 4.0 applications – Jura, J. - Trnka, P., - Cejnek, M., In: 2022 23RD INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE (ICCC). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. p. 239-243. CFP2242L-ART. ISBN 978-1-6654-6636-3.

2021

 • Engineering Psychology as a Humanities for Engineers – Jura, J. - Cejnek, M. - Trnka, P., - Cahyna, M., In: Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control. Piscataway: IEEE, 2021. p. 119-124. ISBN 978-1-6654-0330-6.
 • Fault Diagnosis in Manufacturing Systems Using Machine Vision – Jura, J. - Kubica, J. - Cejnek, M., - Kuchař, M., In: Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control. Piscataway: IEEE, 2021. p. 313-318. ISBN 978-1-6654-0330-6.
 • Klasifikace rakoviny kůže pomocí algoritmů strojového učení – Křeček, M. - Cejnek, M., In: Sborník abstraktů Konference STČ. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2021.

2020

 • VIDEO_FLAWER: REALISTIC VIDEO DISTURBER FOR ARTIFICIAL VIDEO – Yang, H. - Cejnek, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2020. Praha: CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering, 2020. p. 44-47. ISBN 978-80-01-06776-5.
 • DISCRETE SIR MODEL FOR SIMULATION OF VARIOUS COVID-19 SCENARIOS – Wongsagoon, P. - Cejnek, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2020. Praha: CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering, 2020. p. 41-43. ISBN 978-80-01-06776-5.
 • KAMEROVÝ SYSTÉM S VLASTNÍ DIAGNOSTIKOU – Písařík, P. - Cejnek, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2020. Praha: Czech Technical University in Prague, 2020. p. 76-80. ISBN 978-80-01-06776-5.

2019

 • ON CORRELATION OF BITCOIN AND ALTCOINS – Sunkesula, M. - Cejnek, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2019. p. 3-9. ISBN 978-80-01-06617-1.
 • INTERACTIVE JUPYTER NOTEBOOKS IN EDUCATION: CASE STUDY OF AN AIRCRAFT ENGINE COMPRESSOR – Kumer, N. - Cejnek, M., - Peichl, A., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2019. p. 24-31. ISBN 978-80-01-06617-1.
 • Machine vision object measurement in difficult industry environment – Cejnek, M. - Oswald, C., In: 2019 Third World Conference on Smart Trends in Systems Security and Sustainablity (WorldS4). St. Paul, Minnesota: IEEE, 2019. p. 167-170. ISBN 978-1-7281-3780-3.
 • Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting – Cejnek, M. - Oswald, C., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.

2018

 • Rychlost adaptivních algoritmů pro detekci novosti – Cejnek, M. - Peichl, A., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. ISBN 978-80-01-06477-1.
 • Rychlé algoritmy pro adaptvní detekci novosti – Cejnek, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. ISBN 978-80-01-06477-1.

2017

 • Influence of Type and Level of Noise on the Performance of an Adaptive Novelty Detector – Cejnek, M. - Bukovský, I., In: 2017 IEEE 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COGNITIVE INFORMATICS & COGNITIVE COMPUTING (ICCI*CC). New York: IEEE, 2017. p. 373-377. ISBN 9781538607701.

2016

 • Study of Learning Entropy for onset detection of epileptic seizures in EEG time series – Bukovský, I. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Homma, N., In: Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks 2016. New York: IEEE, 2016. p. 3302-3305. ISSN 2161-4393. ISBN 9781509006199.
 • Online data centering modifications for adaptive filtering with NLMS algorithm – Cejnek, M. - Bukovský, I., In: Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks 2016. New York: IEEE, 2016. p. 1767-1771. ISSN 2161-4393. ISBN 9781509006199.
 • V-shaped neurons in hidden layer of ANN universal approximator without flat domains – Boštík, J. - Klimt, M. - Mojzeš, M. - Kukal, J. - Bukovský, I., - Cejnek, M., In: Proceedings of International Joint Conference on Neural Networks 2016. New York: IEEE, 2016. p. 419-425. ISSN 2161-4393. ISBN 9781509006199.

2015

 • Adaptivní přístup k detekci demence z EEG – Cejnek, M. - Bukovský, I., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Prešov: Technická univerzita v Košiciach, 2015, pp. 51-1-51-8. ISBN 978-80-553-1968-1.
 • Adaptive polynomial filters with individual learning rates for computationally efficient lung tumor motion prediction – Cejnek, M. - Bukovský, I. - Homma, N., - Liska, O., In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MULTIMEDIA UNDERSTANDING. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-1-4673-8457-5.
 • Adaptive classification of EEG for dementia diagnosis – Cejnek, M. - Vyšata, O., - Bukovský, I., In: INTERNATIONAL WORKSHOP ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE FOR MULTIMEDIA UNDERSTANDING. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. ISBN 978-1-4673-8457-5.

2014

 • Neural Network Approach to Railway Stand Lateral Skew Control – Beneš, P. - Cejnek, M. - Kalivoda, J., - Bukovský, I., In: Computer Science & Information Technology. Chennai, Tamil Nadu: AIRCC Publishing Corporation, 2014. p. 327-339. ISSN 2231-5403.
 • Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters – Bukovský, I. - Oswald, C. - Cejnek, M., - Beneš, P., In: Sensor Signal Processing for Defence (SSPD), 2014. New York: IEEE, 2014, pp. 1-5. ISBN 978-1-4799-5294-6. Available from: http://ieeeexplore.com/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6943329
 • Study of Learning Entropy for Novelty Detection in lung tumor motion prediction for target tracking radiation therapy – Bukovský, I. - Homma, N. - Cejnek, M., - Kei, I., In: Neural Networks (IJCNN), 2014 International Joint Conference on - Scopus ISBN. Piscataway: IEEE, 2014, pp. 3124-3129. ISBN 978-1-4799-1484-5. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6889834
 • Another Adaptive Approach to Novelty Detection in Time Series – Cejnek, M. - Beneš, P., - Bukovský, I., In: Computer Science & Information Technology. Chennai, Tamil Nadu: AIRCC Publishing Corporation, 2014, pp. 341-351. ISSN 2231-5403. Available from: http://airccj.org/2013/aisc14/acceptedpapers.html

2013

 • Nový přístup k detekci neočekávaných hodnot v biosignálech – Cejnek, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, ISBN 978-80-01-05232-7. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/pdf13/2609.pdf

Software

2020

 • Matematický model kalící pece v sochorové válcovně – Cejnek, M. - Jura, J., [Software] 2020.

2019

 • Software pro detekci sochorů na polygonu v železárně pomocí strojového vidění – Cejnek, M. - Jura, J., [Software] 2019.

Zpráva

2014

 • Web - lCT nástroj dlouhodobého plánování podpory IT infrastruktury (EoL / EoS) – Bukovský, I. - Řepa, Václav, - Cejnek, M., [Research Report] 2014. Report no. ZS1.

Kapitola v knize

2016

 • Novelty Detection in System Monitoring and Control with HONU – Oswald, C. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Bukovský, I., In: Applied Artificial Higher Order Neural Networks for Control and Recognition. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2016. p. 61-78. ISBN 9781522500636.