[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Lidé

Lubomír Musálek

Ing. Lubomír Musálek

lubomir.musalek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2737

místnost: B1-314, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Drivetrain modelling and parameter calculation for an electric bus with fixed or 2-speed gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J. - Musálek, L., - Sivkov, O., International Journal of Electric and Hybrid Vehicles. 2020, 12(3), 229-252. ISSN 1751-4088.

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 17-21. ISSN 1805-3386.

2014

 • Modeling of Dielectric Heating within Lyophilization Process – Kyncl, J. - Doubek, J., - Musálek, L., Mathematical Problems in Engineering. 2014, 2014 ISSN 1024-123X.

2013

 • Induction heating of cylindrical billets in magnetic field produced by permanent magnets: Simulation and experiments Indukcyjne nagrzewanie cylindrycznych ke{ogonek}sów w polu magnesów trwałych: Symulacje i eksperymenty – Doležel, I. - Musálek, L. - Mach, F., - Karban, P., Przeglad Elektrotechniczny. 2013, 89(3 A), 250-252. ISSN 0033-2097.

2012

 • Aproximating hysteresis curves for study of ferroresonance in iron cored transformers – Kyncl, J. - Matyska, P. - Hariram, A., - Musálek, L., Acta Technica CSAV. 2012, 57(3), 273-282. ISSN 0001-7043.

Stať ve sborníku

2018

 • Rotation induction heating with external rotor – Musálek, L. - Novák, Z., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. p. 69-71. ISBN 978-80-01-06477-1.

2016

 • The correction of the influence of wind on thermographic measurement – Kyncl, J. - Vetoshkin, L. - Musálek, L. - Bryscejn, J., - Sova, J., In: 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). New York: IEEE, 2016. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7.
 • Model and Optimization of Induction Heating for Annealing Rotationally Symmetrical Bodies – Musálek, L. - Novák, Z. - Žák, L., - Straka, L., In: 2016 17th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE 2016). New York: IEEE, 2016. pp. 543-546. International Scientific Conference on Electric Power Engineering. ISBN 978-1-5090-0907-7.

2014

 • Simulation and analysis of ferroresonance in power circuits with a nanocrystalline magnetic materials – Procházka, R. - Kyncl, J. - Straka, L. - Musálek, L., - Hariram, A., In: EMSA 2014. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. pp. 249. ISBN 978-3-85465-021-8.

2013

 • Induction heating in magnetic fields produced by permanent magnets – Doležel, I. - Musálek, L., - Doubek, J., In: Elektroenergetika 2013. Košice: Technical University of Kosice, 2013. pp. 327-330. ISBN 978-80-553-1442-6.
 • Modelling of Contactless Induction Melting Systems – Barglik, J. - Doležel, I. - Doubek, J. - Labaj, J. - Musálek, L. - Szmagór, A., - Smalcerz, A., In: Spanish-Portuguese Conference on Electrical Engineering 2013. Valencia: University of Valencia, 2013. ISBN 978-84-695-7778-3.
 • Static and Dynamic Characteristics of PPMT Electromagnet – Musálek, L. - Doubek, J. - Kyncl, J. - Novák, Z., - Straka, L., In: XXXVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I TEORII OBWODÓW. Ustron: Instytut Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Slaskiej, 2013. pp. 75-76. ISBN 978-83-85940-35-7.
 • Behaviour of Ferrofluidic Liquid in Heat Pipe Affected by External Magnetic Field – Doubek, J. - Musálek, L. - Kyncl, J. - Janiš, R., - Kuba, J., In: ISTET 2013. Plzeň: ZČU Plzeň, 2013. pp. I11-I12. ISBN 978-80-261-0246-5.

2012

 • Influence Analysis of Mean Radiant Temperature of Sky on Power Flows and Temperatures of Outdoor Electric Power Appliances – Musálek, L. - Melichar, J., - Kyncl, J., In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. pp. 837-840. ISBN 978-80-214-4514-7.
 • Coupled Model of Induction Heating in Magnetic Field Produced by Rotating Permanent Magnets – Mach, F. - Musálek, L. - Karban, P., - Doležel, I., In: Proceedings of EPNC 2012. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2012. pp. 5-6. ISBN 978-83-921340-9-1.
 • Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets in Magnetic Field Produced by Rotating Permanent Magnets – Musálek, L. - Mach, F. - Karban, P., - Doležel, I., In: Proceedings of SPETO 2012. Gliwice: University of Gliwice, 2012. pp. 43-44. ISBN 978-83-85940-34-0.
 • Equipment design for combustion of pulverized biomass – Musálek, L. - Matyska, P., - Hariram, A., In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.
 • Use of a solar concetrator to produce electrical energy and heat – Musálek, L. - Straka, L. - Bálský, M., - Musil, L., In: ELEN 2012. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. pp. 1-5. ISBN 978-80-01-05096-5.
 • Modeling of parallel path magnetic technologies in Agros2D – Musálek, L. - Straka, L., - Jurík, M., In: ELEN 2012. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. pp. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.
 • Vývoj matematického modelu pro optimalizaci provozu budov – Matyska, P. - Musálek, L. - Kyncl, J. - Najman, R. - Zamazalová, M. - Novák, Z., - Hariram, A., In: Simulace budov a techniky prostředí 2012. Praha: IBPSA-CZ, 2012. pp. 83-86. ISBN 978-80-260-3392-9.
 • Metody určení přímé a nepřímé složky slunečního záření – Bayer, R. - Bálský, M., - Musálek, L., In: IV Lighting Conference of the Visegrad Countries. Bratislava: Kongres management s.r.o., 2012. pp. 318-321. ISBN 978-80-89275-32-8.
 • Modelling of Photovoltaic Modules – Černá, L. - Musálek, L., In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.