[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

Ing. Zdeněk Novák

Ing. Zdeněk Novák

Z.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2567


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2015

 • Design of a Compact Spectrophoto-goniometer – Macúchová, K. - Novák, Z., - Zicha, J., 2015

2013

 • Measuring Hysteresis Loop and Optimization of the Stator Tooth Width in the Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Laboratorní úloha Mendocino: Řízení motoru osvětlováním solárních panelů – Hofreiter, M. - Novák, Z., 2013

2011

 • Observation of Viscoelastic Displacement Recovery after Microindentation – Minster, Jiří - Novák, Z., 2011

Stať ve sborníku

2018

 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2016

 • Implementation of a Novel Angular Hall Encoder for Field Oriented Control of High Speed and Experimental Motors – Novák, Z. - Novák, M., 2016
 • High speed permanent magnet synchronous motor with a shaft sensor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2016

2015

 • Insight into Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z., 2015
 • Systém pro měření vyzařovací charakteristiky zdroje světla – Novák, Z. - Macúchová, K., 2015

2014

 • Construction of a 3kW, 250 kRPM Permanent Magnet Synchronous Machine for a Combined Heat and Power Unit – Novák, M. - Novák, Z., 2014
 • Development Of A FPGA-Based Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2014
 • FPGA-Based V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Chyský, J., - Novák, M., 2014

2013

 • Bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Stability Issues of High-Speed PMSM Feedback Control Systems – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Optimization of the Stator Tooth Width in a PMSM Using Lua Scripting Engine in the FEMM Software – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013
 • Měření hysterezní smyčky toroidního jádra pomocí LabVIEW pro optimalizaci návrhu PMSM – Novák, Z. - Chyský, J., 2013

2012

 • Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií – Novák, Z. - Hofreiter, M., 2012
 • Mendocino Motor and a Different Approaches to its Control – Novák, Z. - Hofreiter, M., 2012
 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Vysokorychlostní motor s permanentními magnety – Novák, Z., 2018

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů – Janda, M. - Lopot, F. - Novák, Z. - Malý, P. - Bubák, A. - Hronek, P. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2015

2013

 • Vysokorychlostní synchronní motor s permanentními magnety s malým výkonem – Novák, M. - Novák, Z., 2013

Software

2015

 • Software pro ovládání testovacího zařízení elektrohydraulických systémů – Novák, Z. - Lopot, F. - Janda, M., - Hronek, P., 2015

Zpráva

2018

 • Testovací pracoviště vysokorychlostních motorů – Novák, Z., 2018

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů - původní návod k obsluze – Janda, M. - Novák, Z. - Lopot, F. - Malý, P., - Dynybyl, V., 2015

Kvalifikační zpráva

2014

 • Přehled metod pro bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z., 2014

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016

Odbor přesné mechaniky (12136)

Ing. Zdeněk Novák

Ing. Zdeněk Novák

Z.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2567


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2015

 • Design of a Compact Spectrophoto-goniometer – Macúchová, K. - Novák, Z., - Zicha, J., 2015

2013

 • Measuring Hysteresis Loop and Optimization of the Stator Tooth Width in the Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Laboratorní úloha Mendocino: Řízení motoru osvětlováním solárních panelů – Hofreiter, M. - Novák, Z., 2013

2011

 • Observation of Viscoelastic Displacement Recovery after Microindentation – Minster, Jiří - Novák, Z., 2011

Stať ve sborníku

2018

 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2016

 • Implementation of a Novel Angular Hall Encoder for Field Oriented Control of High Speed and Experimental Motors – Novák, Z. - Novák, M., 2016
 • High speed permanent magnet synchronous motor with a shaft sensor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2016

2015

 • Insight into Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z., 2015
 • Systém pro měření vyzařovací charakteristiky zdroje světla – Novák, Z. - Macúchová, K., 2015

2014

 • Construction of a 3kW, 250 kRPM Permanent Magnet Synchronous Machine for a Combined Heat and Power Unit – Novák, M. - Novák, Z., 2014
 • Development Of A FPGA-Based Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2014
 • FPGA-Based V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Chyský, J., - Novák, M., 2014

2013

 • Bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Stability Issues of High-Speed PMSM Feedback Control Systems – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Optimization of the Stator Tooth Width in a PMSM Using Lua Scripting Engine in the FEMM Software – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013
 • Měření hysterezní smyčky toroidního jádra pomocí LabVIEW pro optimalizaci návrhu PMSM – Novák, Z. - Chyský, J., 2013

2012

 • Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií – Novák, Z. - Hofreiter, M., 2012
 • Mendocino Motor and a Different Approaches to its Control – Novák, Z. - Hofreiter, M., 2012
 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Vysokorychlostní motor s permanentními magnety – Novák, Z., 2018

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů – Janda, M. - Lopot, F. - Novák, Z. - Malý, P. - Bubák, A. - Hronek, P. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2015

2013

 • Vysokorychlostní synchronní motor s permanentními magnety s malým výkonem – Novák, M. - Novák, Z., 2013

Software

2015

 • Software pro ovládání testovacího zařízení elektrohydraulických systémů – Novák, Z. - Lopot, F. - Janda, M., - Hronek, P., 2015

Zpráva

2018

 • Testovací pracoviště vysokorychlostních motorů – Novák, Z., 2018

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů - původní návod k obsluze – Janda, M. - Novák, Z. - Lopot, F. - Malý, P., - Dynybyl, V., 2015

Kvalifikační zpráva

2014

 • Přehled metod pro bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z., 2014

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016

Odbor automatického řízení (12137)

Ing. Zdeněk Novák

Ing. Zdeněk Novák

Z.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2567


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2015

 • Design of a Compact Spectrophoto-goniometer – Macúchová, K. - Novák, Z., - Zicha, J., 2015

2013

 • Measuring Hysteresis Loop and Optimization of the Stator Tooth Width in the Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Laboratorní úloha Mendocino: Řízení motoru osvětlováním solárních panelů – Hofreiter, M. - Novák, Z., 2013

2011

 • Observation of Viscoelastic Displacement Recovery after Microindentation – Minster, Jiří - Novák, Z., 2011

Stať ve sborníku

2018

 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2016

 • Implementation of a Novel Angular Hall Encoder for Field Oriented Control of High Speed and Experimental Motors – Novák, Z. - Novák, M., 2016
 • High speed permanent magnet synchronous motor with a shaft sensor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2016

2015

 • Insight into Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z., 2015
 • Systém pro měření vyzařovací charakteristiky zdroje světla – Novák, Z. - Macúchová, K., 2015

2014

 • Construction of a 3kW, 250 kRPM Permanent Magnet Synchronous Machine for a Combined Heat and Power Unit – Novák, M. - Novák, Z., 2014
 • Development Of A FPGA-Based Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2014
 • FPGA-Based V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Chyský, J., - Novák, M., 2014

2013

 • Bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Stability Issues of High-Speed PMSM Feedback Control Systems – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Optimization of the Stator Tooth Width in a PMSM Using Lua Scripting Engine in the FEMM Software – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013
 • Měření hysterezní smyčky toroidního jádra pomocí LabVIEW pro optimalizaci návrhu PMSM – Novák, Z. - Chyský, J., 2013

2012

 • Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií – Novák, Z. - Hofreiter, M., 2012
 • Mendocino Motor and a Different Approaches to its Control – Novák, Z. - Hofreiter, M., 2012
 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Vysokorychlostní motor s permanentními magnety – Novák, Z., 2018

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů – Janda, M. - Lopot, F. - Novák, Z. - Malý, P. - Bubák, A. - Hronek, P. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2015

2013

 • Vysokorychlostní synchronní motor s permanentními magnety s malým výkonem – Novák, M. - Novák, Z., 2013

Software

2015

 • Software pro ovládání testovacího zařízení elektrohydraulických systémů – Novák, Z. - Lopot, F. - Janda, M., - Hronek, P., 2015

Zpráva

2018

 • Testovací pracoviště vysokorychlostních motorů – Novák, Z., 2018

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů - původní návod k obsluze – Janda, M. - Novák, Z. - Lopot, F. - Malý, P., - Dynybyl, V., 2015

Kvalifikační zpráva

2014

 • Přehled metod pro bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z., 2014

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

Ing. Zdeněk Novák

Ing. Zdeněk Novák

Z.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2567


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2015

 • Design of a Compact Spectrophoto-goniometer – Macúchová, K. - Novák, Z., - Zicha, J., 2015

2013

 • Measuring Hysteresis Loop and Optimization of the Stator Tooth Width in the Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Laboratorní úloha Mendocino: Řízení motoru osvětlováním solárních panelů – Hofreiter, M. - Novák, Z., 2013

2011

 • Observation of Viscoelastic Displacement Recovery after Microindentation – Minster, Jiří - Novák, Z., 2011

Stať ve sborníku

2018

 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2016

 • Implementation of a Novel Angular Hall Encoder for Field Oriented Control of High Speed and Experimental Motors – Novák, Z. - Novák, M., 2016
 • High speed permanent magnet synchronous motor with a shaft sensor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2016

2015

 • Insight into Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z., 2015
 • Systém pro měření vyzařovací charakteristiky zdroje světla – Novák, Z. - Macúchová, K., 2015

2014

 • Construction of a 3kW, 250 kRPM Permanent Magnet Synchronous Machine for a Combined Heat and Power Unit – Novák, M. - Novák, Z., 2014
 • Development Of A FPGA-Based Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2014
 • FPGA-Based V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Chyský, J., - Novák, M., 2014

2013

 • Bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Stability Issues of High-Speed PMSM Feedback Control Systems – Novák, M. - Novák, Z., 2013
 • Optimization of the Stator Tooth Width in a PMSM Using Lua Scripting Engine in the FEMM Software – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013
 • Měření hysterezní smyčky toroidního jádra pomocí LabVIEW pro optimalizaci návrhu PMSM – Novák, Z. - Chyský, J., 2013

2012

 • Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií – Novák, Z. - Hofreiter, M., 2012
 • Mendocino Motor and a Different Approaches to its Control – Novák, Z. - Hofreiter, M., 2012
 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012

Prototyp, funkční vzorek

2018

 • Vysokorychlostní motor s permanentními magnety – Novák, Z., 2018

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů – Janda, M. - Lopot, F. - Novák, Z. - Malý, P. - Bubák, A. - Hronek, P. - Starý, F., - Dynybyl, V., 2015

2013

 • Vysokorychlostní synchronní motor s permanentními magnety s malým výkonem – Novák, M. - Novák, Z., 2013

Software

2015

 • Software pro ovládání testovacího zařízení elektrohydraulických systémů – Novák, Z. - Lopot, F. - Janda, M., - Hronek, P., 2015

Zpráva

2018

 • Testovací pracoviště vysokorychlostních motorů – Novák, Z., 2018

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů - původní návod k obsluze – Janda, M. - Novák, Z. - Lopot, F. - Malý, P., - Dynybyl, V., 2015

Kvalifikační zpráva

2014

 • Přehled metod pro bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z., 2014

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016