[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Lidé

Zdeněk Novák

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.

z.novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2567

místnost: B1-318, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SGS21/153/OHK2/3T/12  
  Vývoj jednotky vysokorychlostního PMSM s modelářským turbínovým motorem – Novák, Z. (2021-2023)

Článek v periodiku

2022

 • Adaptive PLL-Based Sensorless Control for Improved Dynamics of High-Speed PMSM – Novák, Z. - Novák, M., IEEE Transactions on Power Electronics. 2022, 37(9), 10154-10165. ISSN 0885-8993.

2021

 • Assessment of active wheelset steering system using computer simulations and roller rig tests – Kalivoda, J. - Bauer, P., - Novák, Z., Applied Sciences. 2021, 11(24), ISSN 2076-3417.

2015

 • Design of a Compact Spectrophoto-goniometer – Macúchová, K. - Novák, Z., - Zicha, J., Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mecatronics. 2015, 2015(48), 174-177. ISSN 1584-5982.

2013

 • Measuring Hysteresis Loop and Optimization of the Stator Tooth Width in the Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2013, LIX(2), 147-153. ISSN 1210-0471.
 • Laboratorní úloha Mendocino: Řízení motoru osvětlováním solárních panelů – Hofreiter, M. - Novák, Z., Automa. 2013, 19(4), 8. ISSN 1210-9592.

2011

 • Observation of Viscoelastic Displacement Recovery after Microindentation – Minster, Jiří - Novák, Z., Mechanics of Time-Dependent Materials. 2011, 15(3), 317-325. ISSN 1573-2738.

Stať ve sborníku

2019

 • Adaptivní metody pro bezsenzorové vektorové řízení vysokorychlostního synchronního motoru s permanentními magnety – Novák, Z., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2019. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2019. p. 51-61. ISBN 978-80-01-06617-1.

2018

 • Design of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor for Advanced and Sensorless Control Techniques Validation – Novák, Z. - Novák, M., In: Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2018. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2018. p. 171-178. ISBN 978-80-214-5542-9.
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., In: Recent Technological and Scientific Advances. Springer, Cham, 2018. p. 185-193. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-65959-6.

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., In: EDPE 2017 - 19th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Zagreb: Kiklos - krug knjige, 2017. p. 205-210. ISSN 1339-3944. ISBN 978-1-5386-3380-9.
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., In: Sborník z XXXV konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. 1. vol. 1. ISBN 978-80-02-02724-9.
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., In: Proceedings of the 2017 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2017. p. 290-295. ISBN 9781509014125.

2016

 • Implementation of a Novel Angular Hall Encoder for Field Oriented Control of High Speed and Experimental Motors – Novák, Z. - Novák, M., In: Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. p. 192-198. ISBN 978-80-01-05883-1.
 • High speed permanent magnet synchronous motor with a shaft sensor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. ISBN 978-80-01-05929-6.

2015

 • Insight into Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015, pp. 20-23. ISBN 978-80-01-05758-2. Available from: http://control.fs.cvut.cz/sites/default/files/Trendy2015/Sbornik_komplet.pdf
 • Systém pro měření vyzařovací charakteristiky zdroje světla – Novák, Z. - Macúchová, K., In: Studentská tvůrčí činnost 2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015, ISBN 978-80-01-05727-8. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/

2014

 • Construction of a 3kW, 250 kRPM Permanent Magnet Synchronous Machine for a Combined Heat and Power Unit – Novák, M. - Novák, Z., In: Proceedings of the 17th International Conference on Electrical Machines and Systems. Hangzhou: Zhejiang University, 2014. pp. 3515-3519. ISBN 978-1-4799-5161-1.
 • Development Of A FPGA-Based Speed Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., In: Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. pp. 60-64.
 • FPGA-Based V/F Control Of Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, Z. - Chyský, J., - Novák, M., In: Mezinárodní konference učitelů elektrotechniky SEKEL 2014, sborník příspěvků. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2014. pp. 54-59. ISBN 978-80-213-2480-0.

2013

 • Bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., In: Automatizace, regulace a procesy 2013. Praha: Dimart, s.r.o., 2013. pp. 55-62. ISBN 978-80-903844-5-3.
 • Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z., In: 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Dubrovnik: KoREMA, 2013. pp. 216-220. ISSN 1339-3944. ISBN 978-953-56937-8-9.
 • Stability Issues of High-Speed PMSM Feedback Control Systems – Novák, M. - Novák, Z., In: Proceedings of the 15th European Conference on Power Electronics and Applications. Lille: Ecole Centrale Lille, 2013. pp. 1-9. ISBN 978-1-4799-0116-6.
 • Optimization of the Stator Tooth Width in a PMSM Using Lua Scripting Engine in the FEMM Software – Novák, Z. - Novák, M., - Chyský, J., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. pp. 40-42. ISBN 978-80-01-05257-0.
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. pp. 36-39. ISBN 978-80-01-05257-0.
 • Měření hysterezní smyčky toroidního jádra pomocí LabVIEW pro optimalizaci návrhu PMSM – Novák, Z. - Chyský, J., In: Studentská tvůrčí činnost 2013. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. ISBN 978-80-01-05232-7.

2012

 • Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, ISBN 978-80-01-05032-3. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/History/2012/Sbornik/papers/s1.html
 • Mendocino Motor and a Different Approaches to its Control – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 257-262. ISBN 978-80-01-04987-7.
 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., In: Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 251-256. ISBN 978-80-01-04987-7.

Prototyp, funkční vzorek

2020

 • Testovací pracoviště TH03010406-V4 – Nejedlý, M. - Novák, M., - Novák, Z., [Functional Sample] 2020.
 • Střídač s GaN tranzistory V9 – Novák, M. - Novák, Z., [Functional Sample] 2020.
 • Model dvounápravového podvozku pro ověření funkčnosti systému aktivního natáčení dvojkolí – Kalivoda, J. - Bauer, P., - Novák, Z., [Functional Sample] 2020.

2018

 • Vysokorychlostní motor s permanentními magnety – Novák, Z., [Functional Sample] 2018.

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů – Janda, M. - Lopot, F. - Novák, Z. - Malý, P. - Bubák, A. - Hronek, P. - Starý, F., - Dynybyl, V., [Prototype] 2015.

2013

 • Vysokorychlostní synchronní motor s permanentními magnety s malým výkonem – Novák, M. - Novák, Z., [Functional Sample] 2013.

Software

2020

 • Algoritmy pro bezsenzorové řízení vysokorychlostního motoru – Novák, Z. - Novák, M., [Software] 2020.

2015

 • Software pro ovládání testovacího zařízení elektrohydraulických systémů – Novák, Z. - Lopot, F. - Janda, M., - Hronek, P., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2015.

Zpráva

2018

 • Testovací pracoviště vysokorychlostních motorů – Novák, Z., [Technical Report] 2018.

2015

 • Zkušební zařízení elektrohydraulických systémů - původní návod k obsluze – Janda, M. - Novák, Z. - Lopot, F. - Malý, P., - Dynybyl, V., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu – Riedl, J. - Trnka, P., - Novák, Z. opon., 2019. Master Thesis. CTU FME. Division of automatic control.

2014

 • Přehled metod pro bezsenzorové řízení synchronních motorů s permanentními magnety – Novák, Z., Praha: 2014. Doctoral Minimum. Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., [Invited unpublished scientific lecture] Klenčí pod Čerchovem: ČVUT, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky. 2016-06-06.