[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Lidé

Petr Denk

Ing. Petr Denk, Ph.D.

petr.denk (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2434

místnost: A2-260, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2018

 • Predictive control of commercial e-vehicle using a priori route information – Steinbauer, P. - Husák, J. - Denk, P. - Macek, J. - Šika, Z., - Pasteur, F., International Journal of Powertrains. 2018, 2018(7), 53-71. ISSN 1742-4275.
 • MODEL BASED NONLINEAR PREDICTIVE CONTROL OF IC ENGINE – Doleček, V. - Pelikán, J. - Denk, P., - Šika, Z., MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2018, 16(1), ISSN 1214-0821.

2016

 • Optimization of Procedures for Fast Identification of Predictive Models – Pelikán, J. - Šika, Z. - Denk, P., - Doleček, V., Bulletin of Applied Mechanics. 2016, Vol. 12(No. 40), 13-16. ISSN 1801-1217.

2015

 • Dynamic Model of Vehicle with Combustion Engine for Fuel Consumption Optimization – Florián, M. - Doleček, V. - Šika, Z., - Denk, P., Bulletin of Applied Mechanics. 2015, 11(39), 30-37. ISSN 1801-1217.

Stať ve sborníku

2021

 • Evaluation Study of a Multi-Mode HEV with a Dedicated Hybrid Transmission – Toman, R. - Adámek, M. - Heřmanová, J. - Denk, P., - Soukup, J., In: Proceedings of the FISITA 2021 World Congress. London: FISITA - International Federation of Automotive Engineering Societies, 2021. ISBN 978-1-9160259-2-9.
 • Control of the Electrodynamic Shaker with Additional Force Sources – Pawlik, V. - Steinbauer, P. - Karlíček, J. - Denk, P. - Kraus, K., - Bukovský, I., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2021. Plzeň: University of West Bohemia, 2021. p. 183-185. ISBN 978-80-261-1059-0.

2020

 • Hybrid Powertrain Optimization Tools – Macek, J. - Toman, R. - Denk, P., - Steinbauer, P., In: KOKA 2020 Proceedings: 51st International Scientific Conference of the Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research. Praha: CTU FME. Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering, 2020. p. 110-129. ISBN 978-80-01-06744-4.

2019

 • Planar and spatial active resonator absorbers for robotics – Šika, Z. - Kraus, K. - Krivošej, J., - Denk, P., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 184-185. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • The optimization of the driving power distribution between power units of the HEV powertrain based on the velocity profile – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: PROCEEDINGS OF COMPUTATIONAL MECHANICS 2019. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd, 2019. p. 37-39. ISBN 978-80-261-0889-4.
 • THE POWER DISTRIBUTION OPTIMIZATION FOR HEV POWERTRAIN BASED ON VEHICLE VELOCITY PROFILE – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 27th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. p. 8-11. ISBN 978-80-01-06680-5.
 • THE DESIGN OF THE 6 DOF ACTIVE VIBRATION ABSORBER BASED ON VOICE-COIL ACTUATORS – Denk, P. - Šika, Z. - Krivošej, J., - Kraus, K., In: 26th Workshop of Applied Mechanics. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, 2019. p. 13-16. ISBN 978-80-01-06604-1.

2018

 • OPTIMIZATION TOOL FOR HYBRID VEHICLES – Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Steinbauer, P. - Vítek, O., - Toman, R., In: Scientific Proceeding KOKA 2018. Nitra: SPU Nitra, 2018. p. 4-20. ISBN 978-80-552-1880-9.
 • DESIGN OF AN ALGORITHM FOR PREDICTIVE CONTROL OF VEHICLE BY MEANS OF DYNAMIC PROGRAMMING USING OPTIMAL VELOCITY AND POWER CRITERION – Mejdrechová, M. - Denk, P., - Steinbauer, P., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 35-38. ISBN 978-80-01-06453-5.
 • The study of possibilities towards to extending the Hybrid Electric Vehicle mathematical model by predictive control algorithm – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 34th conference with international participation Computational Mechanics - Book of Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2018. p. 11-12. ISBN 978-80-261-0819-1.
 • THE CONCEPT OF THE PREDICTIVE CONTROL ALGORITHM DESIGNED FOR THE HYBRID ELECTRIC VEHICLE ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 25th Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. p. 9-12. ISBN 978-80-01-06536-5.
 • THE DETAILED VIEW ON THE HYBRID ELECTRIC VEHICLE MATHEMATICAL MODEL USED FOR THE ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 24th WORKSHOP OF APPLIED MECHANICS - BOOK OF PAPERS. Praha: CTU FME. Division of strength and elasticity, 2018. p. 9-12. ISBN 978-80-01-06453-5.

2017

 • Experimental model of a vehicle with an assistant for reversing with a trailer – Zavřel, J. - Beneš, P. - Vrbský, L., - Denk, P., In: Proceedings of the 8th ECCOMAS Thematic Conference on MULTIBODY DYNAMICS 2017. Praha: CTU PH. Production, 2017. p. 745-748. 1. ISBN 978-80-01-06174-9.
 • Mathematical model of the Hybrid Electric Vehicle for driving consumption optimization – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 33rd conference with international participation Computational Mechanics 2017 - Extended Abstracts. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. pp. 19-20. ISBN 978-80-261-0748-4.
 • IMPROVED IDENTIFICATION OF ENGINE PREDICTIVE MODELS – Doleček, V. - Denk, P., In: KOKA 2017 - XLVIII. mezinárodní vědecká konference českých a slovenských univerzít a institucí zybývajících se výzkumen motorových vozidel a spalovacích motorů. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. p. 103-110. ISBN 978-80-7494-354-6.
 • EVALUATION OF THE DRIVING OPTIMIZATION SYSTEM CAPABILITIES IN TRAFFIC SIMULATIONS – Stojan, R. - Denk, P. - Steinbauer, P., - Šika, Z., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. p. 32-35. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • THE RECONFIGURABLE MATHEMATICAL MODEL OF THE HYBRID ELECTRIC VEHICLE – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 23rd Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2017. p. 5-8. ISBN 978-80-01-06372-9.
 • THE OPTIMIZATION OF RIDING VEHICLE BEHAVIOR BASED ON THE ADAPTIVE ROUTE DESCRIPTION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Macek, J., - Morkus, J., In: 22nd Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: ČVUT FS, Ústav mechaniky, Odbor pružnosti a pevnosti, 2017. p. 16-19. ISBN 978-80-01-06170-1.

2016

 • Dynamic Optimization of the E-Vehicle Route Profile – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Šika, Z., - Barák, A., In: SAE Technical Paper 2016-01-0156. Warrendale, PA: SAE International, 2016.
 • Predictive control of commercial e-vehicle using a priori route information – Steinbauer, P. - Husák, J. - Pasteur, F. - Denk, P. - Macek, J., - Šika, Z., In: 3rd Biennial International Conference on Powertrain Modelling and Control Testing, Mapping and Calibration. Loughborough: Loughborough University, 2016.
 • ROUTE SEGMENTATION DESIGNED FOR OPTIMIZATION OF THE VEHICLE BEHAVIOR AND CONTROL BY THE ADAPTIVE CRUISE CONTROL – Denk, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Macek, J., - Morkus, J., In: 21st Workshop of Applied Mechanics - Proceedings. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 9-12. ISBN 978-80-01-06085-8.
 • THE NEW APPROACH FOR VEHICLE BEHAVIOR OPTIMIZATION BASED ON VEHICLE ROUTE KNOWLEDGE – Denk, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Macek, J. - Morkus, J., - Švamberová, L., In: 20th Workshop of Applied Mechanics - Book of Papers. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2016. pp. 9-12. ISBN 978-80-01-05975-3.

2015

 • Discretization and parameterization of route description for velocity profile optimization of vehicle – Denk, P. - Steinbauer, P. - Šika, Z. - Macek, J., - Morkus, J., In: Computational Mechanics 2015. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. pp. 23-24. ISBN 978-80-261-0568-8.
 • EXTENDED ROUTE DESCRIPTION WITH USE THE MEASURED HISTORICAL DATA FOR VELOCITY PROFILE OPTIMIZATION – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Morkus, J., - Macek, J., In: 19th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05918-0.
 • THE DEVELOPMENT OF RIDE OPTIMIZATION BASED ON VEHICLE ROAD KNOWLEDGE – Denk, P. - Šika, Z. - Steinbauer, P. - Morkus, J., - Macek, J., In: 18th Workshop of Applied Mechanics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. ISBN 978-80-01-05746-9.

2014

 • Ride Optimization Based on Vehicle Route Knowledge – Denk, P., In: Workshop of Applied Mechanics WAM 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. CVUT v Praze, FS, Ustav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2022

 • Způsob a zařízení pro vibrační zkoušení rozměrných a poddajných dílů na jejich odolnost vibracím – Steinbauer, P. - Denk, P. - Pawlik, V. - Kraus, K. - Karlíček, J. - Růžička, M. - Dočkal, A., - Štajner, O., Czechia. Patent CZ 309142. 2022-01-21.

2020

 • Mechatronický testovací rám pro vibrační zkoušky – Steinbauer, P. - Denk, P. - Pawlik, V. - Karlíček, J. - Kraus, K. - Štajner, O., - Dočkal, A., Czechia. Utility Model CZ 34689. 2020-12-22.

2019

 • Univerzální zkušební zařízení pro pádové zkoušky – Steinbauer, P. - Němcová, Š. - Denk, P. - Zicha, J. - Hynek, P., - Vtípil, J., Czechia. Utility Model CZ 33443. 2019-12-03.

Prototyp, funkční vzorek

2020

 • Door lock system with a significantly lower noise level when opening and closing door of passenger car – Valášek, M. - Steinbauer, P. - Neusser, Z. - Denk, P. - Valášek, R. - Hinze, T., - Prda, T., [Functional Sample] 2020.
 • Mechatronický testovací rám pro zvýšení počtu zkoušených dílů a rozměrných dílů – Steinbauer, P. - Pawlik, V. - Denk, P. - Karlíček, J. - Kraus, K. - Štajner, O.Š., - Dočkal, A.D., [Functional Sample] 2020.

2019

 • Zkušební zařízení pro pádové zkoušky zbraní – Steinbauer, P. - Němcová, Š. - Denk, P. - Zicha, J. - Hynek, P., - Vtípil, J., [Functional Sample] 2019.

2017

 • Nástroj plánování experimentů a identifikačních algoritmů pro rychlé vytváření nelineárních prediktivních a simulačních modelů – Šika, Z. - Pelikán, J. - Doleček, V., - Denk, P., [Functional Sample] 2017.

2015

 • Experimenty s řízením spalovacího motoru pro minimalizaci spotřeby paliva – Florián, M. - Šika, Z. - Doleček, V., - Denk, P., [Functional Sample] 2015.

Software

2017

 • Optimization of Hybrid Vehicle Driving – Macek, J. - Steinbauer, P. - Morkus, J., - Denk, P., [Software] 2017.
 • Detailní 0-D/1-D model motoru pro testování řiících algoritmů – Doleček, V. - Pelikán, J. - Denk, P., - Šika, Z., [Software] 2017.

Zpráva

2017

 • Vibrační uvolňování zbytkových napětí specializovaných svařenců – Steinbauer, P. - Denk, P., [Research Report] 2017. Report no. 12105/17/47.

2015

 • Conceptual design of new valve control elements – Steinbauer, P. - Denk, P., - Neusser, Z., [Research Report] 2015. Report no. 12105/15/37.

2014

 • D3.5 Energy management algorithm for vehicle operation – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Barák, A. - Denk, P., - Šika, Z., [Research Report] 2014.

2013

 • Simulační model motocyklu – Denk, P. - Šika, Z., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2013. Report no. 12105/13/62.

Kvalifikační zpráva

2020

 • Optimalizace jízdy silničního motorového vozidla – Denk, P. - Šika, Z. supervisor, Defense date 2020-09-10. PhD Thesis. CTU FME. Division of mechanics and mechatronics. Supervised by Z. ŠIKA.

Kapitola v knize

2017

 • Aspects for Velocity Profile Optimization for Fleet Operated Vehicles – Steinbauer, P. - Macek, J. - Morkus, J. - Denk, P. - Šika, Z., - Pasteur, F., In: Comprehensive Energy Management – Eco Routing & Velocity Profiles. Basel: Springer, 2017. p. 1-18. ISBN 978-3-319-53165-6.

2015

 • E-vehicle energy consumption optimization based on fleet and infrastructure information – Steinbauer, P. - Denk, P. - Macek, J. - Morkus, J., - Šika, Z., In: Advanced Mechatronics Solutions. Cham: Springer, 2015. p. 273-278. Advances in intelligent Systems and Computing. vol. 393. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-23921-7.