[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Cyril.Oswald (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2651

místnost: A1-305b, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/177/OHK2/3T/12  
  Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů – Oswald, C. (2018-2020)
 • SGS13/179/OHK2/3T/12  
  Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním provozního optima ověřené na pilotních mechanicko-tepelných zařízeních nebo jejich modelech. – Oswald, C. (2013-2015)
 • 3064/G1  
  Laboratorní úloha Distribuované řízení hladin v propojených nádržích – Oswald, C. (2011)

Článek v periodiku

2016

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., 2016

2014

 • Methods to control small and medium-scale biomass combustion – Plaček, V. - Oswald, C., 2014

2012

 • Přenositelnost optimalizace mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., 2012
 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012

Stať ve sborníku

2019

 • Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI – Peichl, A. - Oswald, C., 2019
 • Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting – Cejnek, M. - Oswald, C., 2019

2018

 • Využití fuzzy hustoty pro detekci novosti v kvantitativních a kvalitativních datech – Peichl, A. - Oswald, C., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018

2016

 • Adaptivní detekce nových událostí v měřených datech pomocí kombinace SOM a HONU – Oswald, C., 2016

2015

 • Případová studie použití entropie učení pro adaptivní detekci při řízení spalování tuhých paliv – Bukovský, I. - Oswald, C., - Vrba, J., 2015
 • Case study of learning entropy for adaptive novelty detection in solid-fuel combustion control – Bukovský, I. - Oswald, C., 2015

2014

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., 2014
 • Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters – Bukovský, I. - Oswald, C. - Cejnek, M., - Beneš, P., 2014
 • Praktické problémy řízení malých kotlů na biomasu – Plaček, V. - Oswald, C., 2014
 • Extremum-seeking optimization impacts evaluation – Oswald, C., 2014
 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., 2014

2013

 • Průběh prací a cíle projektu " Výzkum inteligentních metod ekonomicko - ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu " – Oswald, C., 2013
 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013

2012

 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012
 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., 2012
 • Hybridized GA-optimization of Neural Dynamic Model for Nonlinear Process – Hošovský, A. - Židek, K., - Oswald, C., 2012
 • Extremum Seeking Methods in Process Control - History and State of the Art – Oswald, C., 2012
 • Přenositelnost optimalizace řízení mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., 2012

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

Software

2013

 • Integrovaný software pro vzdálené sledování a řízení spalovacího procesu – Oswald, C. - Plaček, V., 2013

Zpráva

2015

 • Studie proveditelnosti monitorování a vyhodnocování trajektorie svarové lázně pro vývoj nového monitorovacího systému ručního svařování potrubí kotlů nadkritických výkonů – Bukovský, I. - Plaček, V., - Oswald, C., 2015

Kapitola v knize

2016

 • Novelty Detection in System Monitoring and Control with HONU – Oswald, C. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Bukovský, I., 2016

Sborník

2014

 • Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014 – Bukovský, I. ed. - Oswald, C. ed., - Plaček, V. ed., 2014
 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., 2012

2011

 • Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011 – Oswald, C. ed. - Bukovský, I. ed., 2011

Odbor přesné mechaniky (12136)

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Cyril.Oswald (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2651

místnost: A1-305b, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/177/OHK2/3T/12  
  Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů – Oswald, C. (2018-2020)
 • SGS13/179/OHK2/3T/12  
  Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním provozního optima ověřené na pilotních mechanicko-tepelných zařízeních nebo jejich modelech. – Oswald, C. (2013-2015)
 • 3064/G1  
  Laboratorní úloha Distribuované řízení hladin v propojených nádržích – Oswald, C. (2011)

Článek v periodiku

2016

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., 2016

2014

 • Methods to control small and medium-scale biomass combustion – Plaček, V. - Oswald, C., 2014

2012

 • Přenositelnost optimalizace mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., 2012
 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012

Stať ve sborníku

2019

 • Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI – Peichl, A. - Oswald, C., 2019
 • Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting – Cejnek, M. - Oswald, C., 2019

2018

 • Využití fuzzy hustoty pro detekci novosti v kvantitativních a kvalitativních datech – Peichl, A. - Oswald, C., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018

2016

 • Adaptivní detekce nových událostí v měřených datech pomocí kombinace SOM a HONU – Oswald, C., 2016

2015

 • Případová studie použití entropie učení pro adaptivní detekci při řízení spalování tuhých paliv – Bukovský, I. - Oswald, C., - Vrba, J., 2015
 • Case study of learning entropy for adaptive novelty detection in solid-fuel combustion control – Bukovský, I. - Oswald, C., 2015

2014

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., 2014
 • Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters – Bukovský, I. - Oswald, C. - Cejnek, M., - Beneš, P., 2014
 • Praktické problémy řízení malých kotlů na biomasu – Plaček, V. - Oswald, C., 2014
 • Extremum-seeking optimization impacts evaluation – Oswald, C., 2014
 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., 2014

2013

 • Průběh prací a cíle projektu " Výzkum inteligentních metod ekonomicko - ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu " – Oswald, C., 2013
 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013

2012

 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012
 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., 2012
 • Hybridized GA-optimization of Neural Dynamic Model for Nonlinear Process – Hošovský, A. - Židek, K., - Oswald, C., 2012
 • Extremum Seeking Methods in Process Control - History and State of the Art – Oswald, C., 2012
 • Přenositelnost optimalizace řízení mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., 2012

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

Software

2013

 • Integrovaný software pro vzdálené sledování a řízení spalovacího procesu – Oswald, C. - Plaček, V., 2013

Zpráva

2015

 • Studie proveditelnosti monitorování a vyhodnocování trajektorie svarové lázně pro vývoj nového monitorovacího systému ručního svařování potrubí kotlů nadkritických výkonů – Bukovský, I. - Plaček, V., - Oswald, C., 2015

Kapitola v knize

2016

 • Novelty Detection in System Monitoring and Control with HONU – Oswald, C. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Bukovský, I., 2016

Sborník

2014

 • Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014 – Bukovský, I. ed. - Oswald, C. ed., - Plaček, V. ed., 2014
 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., 2012

2011

 • Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011 – Oswald, C. ed. - Bukovský, I. ed., 2011

Odbor automatického řízení (12137)

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Cyril.Oswald (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2651

místnost: A1-305b, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/177/OHK2/3T/12  
  Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů – Oswald, C. (2018-2020)
 • SGS13/179/OHK2/3T/12  
  Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním provozního optima ověřené na pilotních mechanicko-tepelných zařízeních nebo jejich modelech. – Oswald, C. (2013-2015)
 • 3064/G1  
  Laboratorní úloha Distribuované řízení hladin v propojených nádržích – Oswald, C. (2011)

Článek v periodiku

2016

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., 2016

2014

 • Methods to control small and medium-scale biomass combustion – Plaček, V. - Oswald, C., 2014

2012

 • Přenositelnost optimalizace mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., 2012
 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012

Stať ve sborníku

2019

 • Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI – Peichl, A. - Oswald, C., 2019
 • Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting – Cejnek, M. - Oswald, C., 2019

2018

 • Využití fuzzy hustoty pro detekci novosti v kvantitativních a kvalitativních datech – Peichl, A. - Oswald, C., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018

2016

 • Adaptivní detekce nových událostí v měřených datech pomocí kombinace SOM a HONU – Oswald, C., 2016

2015

 • Případová studie použití entropie učení pro adaptivní detekci při řízení spalování tuhých paliv – Bukovský, I. - Oswald, C., - Vrba, J., 2015
 • Case study of learning entropy for adaptive novelty detection in solid-fuel combustion control – Bukovský, I. - Oswald, C., 2015

2014

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., 2014
 • Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters – Bukovský, I. - Oswald, C. - Cejnek, M., - Beneš, P., 2014
 • Praktické problémy řízení malých kotlů na biomasu – Plaček, V. - Oswald, C., 2014
 • Extremum-seeking optimization impacts evaluation – Oswald, C., 2014
 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., 2014

2013

 • Průběh prací a cíle projektu " Výzkum inteligentních metod ekonomicko - ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu " – Oswald, C., 2013
 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013

2012

 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012
 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., 2012
 • Hybridized GA-optimization of Neural Dynamic Model for Nonlinear Process – Hošovský, A. - Židek, K., - Oswald, C., 2012
 • Extremum Seeking Methods in Process Control - History and State of the Art – Oswald, C., 2012
 • Přenositelnost optimalizace řízení mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., 2012

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

Software

2013

 • Integrovaný software pro vzdálené sledování a řízení spalovacího procesu – Oswald, C. - Plaček, V., 2013

Zpráva

2015

 • Studie proveditelnosti monitorování a vyhodnocování trajektorie svarové lázně pro vývoj nového monitorovacího systému ručního svařování potrubí kotlů nadkritických výkonů – Bukovský, I. - Plaček, V., - Oswald, C., 2015

Kapitola v knize

2016

 • Novelty Detection in System Monitoring and Control with HONU – Oswald, C. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Bukovský, I., 2016

Sborník

2014

 • Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014 – Bukovský, I. ed. - Oswald, C. ed., - Plaček, V. ed., 2014
 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., 2012

2011

 • Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011 – Oswald, C. ed. - Bukovský, I. ed., 2011

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

Cyril.Oswald (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2651

místnost: A1-305b, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS18/177/OHK2/3T/12  
  Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů – Oswald, C. (2018-2020)
 • SGS13/179/OHK2/3T/12  
  Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním provozního optima ověřené na pilotních mechanicko-tepelných zařízeních nebo jejich modelech. – Oswald, C. (2013-2015)
 • 3064/G1  
  Laboratorní úloha Distribuované řízení hladin v propojených nádržích – Oswald, C. (2011)

Článek v periodiku

2016

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., 2016

2014

 • Methods to control small and medium-scale biomass combustion – Plaček, V. - Oswald, C., 2014

2012

 • Přenositelnost optimalizace mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., 2012
 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012

Stať ve sborníku

2019

 • Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI – Peichl, A. - Oswald, C., 2019
 • Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting – Cejnek, M. - Oswald, C., 2019

2018

 • Využití fuzzy hustoty pro detekci novosti v kvantitativních a kvalitativních datech – Peichl, A. - Oswald, C., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018

2016

 • Adaptivní detekce nových událostí v měřených datech pomocí kombinace SOM a HONU – Oswald, C., 2016

2015

 • Případová studie použití entropie učení pro adaptivní detekci při řízení spalování tuhých paliv – Bukovský, I. - Oswald, C., - Vrba, J., 2015
 • Case study of learning entropy for adaptive novelty detection in solid-fuel combustion control – Bukovský, I. - Oswald, C., 2015

2014

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., 2014
 • Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters – Bukovský, I. - Oswald, C. - Cejnek, M., - Beneš, P., 2014
 • Praktické problémy řízení malých kotlů na biomasu – Plaček, V. - Oswald, C., 2014
 • Extremum-seeking optimization impacts evaluation – Oswald, C., 2014
 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., 2014

2013

 • Průběh prací a cíle projektu " Výzkum inteligentních metod ekonomicko - ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu " – Oswald, C., 2013
 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013

2012

 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., 2012
 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., 2012
 • Hybridized GA-optimization of Neural Dynamic Model for Nonlinear Process – Hošovský, A. - Židek, K., - Oswald, C., 2012
 • Extremum Seeking Methods in Process Control - History and State of the Art – Oswald, C., 2012
 • Přenositelnost optimalizace řízení mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., 2012

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., 2014

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

Software

2013

 • Integrovaný software pro vzdálené sledování a řízení spalovacího procesu – Oswald, C. - Plaček, V., 2013

Zpráva

2015

 • Studie proveditelnosti monitorování a vyhodnocování trajektorie svarové lázně pro vývoj nového monitorovacího systému ručního svařování potrubí kotlů nadkritických výkonů – Bukovský, I. - Plaček, V., - Oswald, C., 2015

Kapitola v knize

2016

 • Novelty Detection in System Monitoring and Control with HONU – Oswald, C. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Bukovský, I., 2016

Sborník

2014

 • Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014 – Bukovský, I. ed. - Oswald, C. ed., - Plaček, V. ed., 2014
 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., 2012

2011

 • Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011 – Oswald, C. ed. - Bukovský, I. ed., 2011