[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Lidé

Cyril Oswald

Ing. Cyril Oswald, Ph.D.

cyril.oswald (zavináč) cvut.cz

(22 435) 2651

místnost: A1-305b, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • FW06010211  
  Cloudová platforma pro analýzu energetických dat pomocí umělé inteligence – Oswald, C. (2023-2025)
 • SGS18/177/OHK2/3T/12  
  Inteligentní algoritmy pro detekci a potlačování nežádoucích dynamických jevů při řízení technických procesů – Oswald, C. (2018-2020)
 • SGS13/179/OHK2/3T/12  
  Zajištění kredibilní funkce regulace spojené s vyhledáním provozního optima ověřené na pilotních mechanicko-tepelných zařízeních nebo jejich modelech. – Oswald, C. (2013-2015)
 • 3064/G1  
  Laboratorní úloha Distribuované řízení hladin v propojených nádržích – Oswald, C. (2011)

Článek v periodiku

2016

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT. 2016, 6(4), 181-187. ISSN 1848-0071.

2014

 • Methods to control small and medium-scale biomass combustion – Plaček, V. - Oswald, C., International Journal of Power and Energy Systems. 2014, 34(1), 20-25. ISSN 1078-3466.

2012

 • Přenositelnost optimalizace mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., Strojárstvo. 2012, 2012 37/1-37/4. ISSN 1335-2938.
 • Optimal Combustion Conditions for a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., Acta Polytechnica. 2012, 52(3), 89-92. ISSN 1210-2709.

Stať ve sborníku

2022

 • Pollution and moisture infiltration effect assessment based on data-driven analysis for aircraft heritage protection – Oswald, C. - Kuchař, M. - Fišer, J. - Khol, M. - Oswaldová, I. - Simeunovič, G. - Vyhlídal, T., - Echinard, J., In: Proceedings of the 16th ROOMVENT Conference (ROOMVENT 2022). Les Ulis Cedex A: EDP Sciences - France, 2022. E3S Web of Conferences. ISSN 2555-0403. ISBN 978-1-7138-5942-0.
 • Úprava konstrukce šestikolové platformy pro autonomní navigaci – Hasal, M. - Oswald, C., In: Sborník abstraktů Konference studentské tvůrčí činnosti STČ 2022. Praha: CTU. Faculty of Mechanical Engineering, 2022. p. 17.

2021

 • Tensor-based Polynomial Features Generation for High-order Neural Networks – Oswald, C. - Peichl, A., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control. Piscataway: IEEE, 2021. p. 175-179. ISBN 978-1-6654-0330-6.

2019

 • Machine vision object measurement in difficult industry environment – Cejnek, M. - Oswald, C., In: 2019 Third World Conference on Smart Trends in Systems Security and Sustainablity (WorldS4). St. Paul, Minnesota: IEEE, 2019. p. 167-170. ISBN 978-1-7281-3780-3.
 • Predikce silových a momentových korekčních faktorů pro válcování kovů pomocí AI – Peichl, A. - Oswald, C., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.
 • Machine vision object tracking for automatic metal sheet cutting – Cejnek, M. - Oswald, C., In: Studentská tvůrčí činnost 2019. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2019. ISBN 978-80-01-06564-8.

2018

 • Využití fuzzy hustoty pro detekci novosti v kvantitativních a kvalitativních datech – Peichl, A. - Oswald, C., In: Automatizace, robotizace a procesy. Praha: MM Publishing, 2018. p. 93-96. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2018. p. 1-14. 1. ISSN 1804-0993.

2016

 • Adaptivní detekce nových událostí v měřených datech pomocí kombinace SOM a HONU – Oswald, C., In: ARTEP 2016 - Sborník příspěvků. Košice: Technická Univerzita, 2016. ISBN 978-80-553-2474-6.

2015

 • Případová studie použití entropie učení pro adaptivní detekci při řízení spalování tuhých paliv – Bukovský, I. - Oswald, C., - Vrba, J., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. Prešov: Technická univerzita v Košiciach, 2015, pp. 68-1-68-11. ISBN 978-80-553-1968-1.
 • Case study of learning entropy for adaptive novelty detection in solid-fuel combustion control – Bukovský, I. - Oswald, C., In: Intelligent Systems in Cybernetics and Automation Theory. Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 247-257. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-18502-6. Available from: http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84944446351&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=32F121392E7CA953C72AADE14514019E.N5T5nM1aaTEF8rE6yKCR3A%3a1190&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2825821639000%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

2014

 • Fuzzy Controller for Medium-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., In: ERIN 2014 Proceedings of Abstracts. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2014, ISBN 978-80-214-4931-2.
 • Learning Entropy for Novelty Detection: A Cognitive Approach for Adaptive Filters – Bukovský, I. - Oswald, C. - Cejnek, M., - Beneš, P., In: Sensor Signal Processing for Defence (SSPD), 2014. New York: IEEE, 2014, pp. 1-5. ISBN 978-1-4799-5294-6. Available from: http://ieeeexplore.com/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6943329
 • Praktické problémy řízení malých kotlů na biomasu – Plaček, V. - Oswald, C., In: AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI. Košice: Technická Univerzita, 2014, pp. 15-1-15-6. ISBN 978-80-553-1580-5.
 • Extremum-seeking optimization impacts evaluation – Oswald, C., In: Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014,
 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., In: Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, s.r.o., 2014, pp. 133-138. ISBN 978-80-903844-8-4.
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., In: Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, s.r.o., 2014, pp. 151-154. ISBN 978-80-903844-8-4.
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., In: Proceedings of The 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Pretoria: IFAC, 2014, pp. 1440-1445. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-62-5. Available from: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/65667.html
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., In: 2014 15th International Carpathian Control Conference (ICCC). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014, pp. 407-412. ISBN 978-1-4799-3528-4.

2013

 • Průběh prací a cíle projektu " Výzkum inteligentních metod ekonomicko - ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu " – Oswald, C., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 43-46. ISBN 978-80-01-05257-0. Available from: http://elektro.fs.cvut.cz/NoveTrendy/NoveTrendy_2013.pdf
 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., In: Proceedings of the 2013 International Conference on Environment, Energy, Ecosystems and Development (EEEAD2013). 2013. p. 194-201. ISBN 978-1-61804-211-8.
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., In: 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Praha: Humusoft, 2013, pp. 269. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Available from: http://books.google.cz/books?id=9QQuAgAAQBAJ

2012

 • Optimal Combustion Conditions of a Small-scale Biomass Boiler – Plaček, V. - Oswald, C., - Hrdlička, J., In: Proceedings of the ERIN 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, pp. 183-187. ISBN 978-80-01-05038-5.
 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., In: Power Plant and Power System Control Proceedings. Oxford: Elsevier, 2012, pp. 207-211. ISBN 978-3-902823-24-3.
 • Hybridized GA-optimization of Neural Dynamic Model for Nonlinear Process – Hošovský, A. - Židek, K., - Oswald, C., In: Proceedings of the 13th International Carpathian Control Conference. Košice: Technical University of Košice, 2012, pp. 227-232. ISBN 9781457718687.
 • Extremum Seeking Methods in Process Control - History and State of the Art – Oswald, C., In: Proceedings of the annular meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2012, pp. 40-41. ISBN 978-80-01-05061-3.
 • Přenositelnost optimalizace řízení mezi kotli na biomasu různých výkonů – Oswald, C. - Plaček, V., In: WORKSHOP ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE A RIADENIA. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. pp. 53-1-53-7. ISBN 978-80-553-0835-7.

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., In: Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011. p. 71-75. ISBN 978-80-01-05041-5.
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., In: Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2011. pp. 280-285. ISBN 978-1-61284-359-9.
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., In: Workshop 2011. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011.

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., In: International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '10). New York: WSEAS Press, 2010, pp. 44-49. ISSN 1792-6653. ISBN 978-960-474-253-0.
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., In: Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control. Madison: Omnipress, 2010, pp. 4649-4654. ISSN 0191-2216. ISBN 978-1-4244-7744-9. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5717293
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., In: XXXV. Seminar ASR '2010 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2010, pp. 281-286. ISBN 978-80-248-2191-7. Available from: http://www.fs.vsb.cz/akce/2010/asr2010/proceedings/281.pdf
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 78-81. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Proceedings of XXXVth. Seminary ASR'10 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - TUO, FS, Department of Control Systems and Instrumentation, 2010, pp. 43.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., Czechia. Utility Model CZ 27511. 2014-11-20.

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., [Functional Sample] 2013.

Software

2013

 • Integrovaný software pro vzdálené sledování a řízení spalovacího procesu – Oswald, C. - Plaček, V., [Software] 2013.

Zpráva

2015

 • Studie proveditelnosti monitorování a vyhodnocování trajektorie svarové lázně pro vývoj nového monitorovacího systému ručního svařování potrubí kotlů nadkritických výkonů – Bukovský, I. - Plaček, V., - Oswald, C., [Research Report] 2015. Report no. ZK2015.

Kapitola v knize

2016

 • Novelty Detection in System Monitoring and Control with HONU – Oswald, C. - Cejnek, M. - Vrba, J., - Bukovský, I., In: Applied Artificial Higher Order Neural Networks for Control and Recognition. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2016. p. 61-78. ISBN 9781522500636.

Sborník

2014

 • Sborník příspěvků ze semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2014 – Bukovský, I. ed. - Oswald, C. ed., - Plaček, V. ed., Herbertov, 2014-05-18/2014-05-21. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2014.
 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., Praha, 2014-11-04/2014-11-05. Praha: Dimart, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-903844-8-4.
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., Praha, 2014-11-04/2014-11-05. 2014. ISBN 978-80-903844-8-4.

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., Praha, 2013-11-21/2013-11-22. Praha: Dimart, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-903844-5-3.

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., Praha, 2012-11-20/2012-11-21. Praha: Dimart, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-903844-7-7.

2011

 • Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011 – Oswald, C. ed. - Bukovský, I. ed., Herbertov, 2011-05-19/2011-05-22. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-05041-5.