[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

Ing. Stanislav Vrána, Ph.D.

Ing. Stanislav Vrána, Ph.D.

Stanislav.Vrana (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2769

místnost: A1-505a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS10/252/OHK2/3T/12  
  Vývoj metod umožňujících nákladově efektivní tvorbu informačních a řídicích systémů pro strojní a tepelně-energetická zařízení – Vrána, S. (2010-2012)
 • CTU0704212  
  Indikátorový autotuning regulátorů založený na frekvenční analýze – Vrána, S. (2007)

Článek v periodiku

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., 2014

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., 2012

2011

 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., 2011

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., 2009

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005

Stať ve sborníku

2016

 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., 2016
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., 2016

2015

 • Autíčko na nakloněné rovině a Soustava dvou propojených nádrží – nové reálné úlohy pro virtuální laboratoř – Vrána, S. - Trnka, P. - Kuře, M., - Maršík, P., 2015

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., 2014
 • Určování hodnot neměřených veličin z průběhů provozně měřených veličin – Vrána, S., 2014

2013

 • Zjišťování poměru amplitud a fázového zpoždění periodických signálů pomocí neuronu s dopravním zpožděním – Vrána, S., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., 2013

2012

 • Visualization of Biomass Fired Boiler – Kubera, M. - Vrána, S., 2012
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., 2012
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., 2012

2011

 • Frequency Response Based the Derivative Component Tuning Approach – Vrána, S., 2011
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., 2011
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2011
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., 2011
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., 2011
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Quadratic neural unit is a good compromise between linear models and neural networks for industrial applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Smetana, L. - Rodriguez, R. - Mironovová, M., - Vrána, S., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2010
 • Ovlivnění kvality provozu malých kotlů moderní automatizací – Plaček, V. - Haapa-aho, J. - Hrdlička, J., - Vrána, S., 2010
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Online Evaluation of Frequency Indicators in Control Loops with Nonlinearities – Vrána, S., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Řízení malých kotlů spalujících biomasu – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Autotuning PID regulátorů založený na vyhodnocvání frekvenčních ukazatelů otevřené smyčky v uzavřené smyčce – Vrána, S., 2010
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

2009

 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., 2009
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • Rozšíření laboratorního modelu "Kaskáda tří nádrží" – Čihák, J. - Vrána, S., 2009
 • Zjišťování frekvenčních vlastností otevřeného obvodu v uzavřené regulační smyčce – Vrána, S., 2009
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • PID Controllers Tuning Method Comparison with Respect to Industrial Practice Requirements – Vrána, S., 2009

2008

 • Řízení kotle Verner pomocí měřicí a řídicí stanice RexWinLab – Vrána, S. - Plaček, V., - Hrdlička, J., 2008
 • Vývoj nového regulačního algoritmu kotle Verner s podporou programu MATLAB – Vrána, S. - Plaček, V., 2008
 • Frequency Analysis Based Quality Control Indicator Autotuning – Vrána, S., 2008
 • Three Tanks Cascade Control with the Use of Rex Control System – Vrána, S., 2008

2007

 • Vyhodnocování signálů při samoseřizování s využitím spolupráce programů Rex a Matlab – Vrána, S., 2007
 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., 2007

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Metoda relé a její vlastnosti a možnosti při PID řízení nelineárních soustav – Vrána, S., 2006
 • Comparison between Relay Method for Controller Tuning Using Linear Model of Plant and Using Non-linear Model of Plant – Vrána, S., 2006
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2006

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Použití metody relé při regulaci nelineárního objektu – Vrána, S., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., 2005

Patent, užitný a průmyslový vzor

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2009
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2009

Software

2009

 • Řídicí algoritmus kotle Verner A25 vybaveného řídicí jednotkou Wincon – Vrána, S., 2009
 • Program pro získávání informací o spalovacím procesu na jejichž základě řídí průtok vzduchu – Vrána, S., 2009

2008

 • Program pro záznam a vyhodnocování naměřených dat kotle Verner – Vrána, S., 2008
 • Regulační algoritmus modelu kaskády tří nádrží – Vrána, S., 2008

Zpráva

2018

 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., 2018
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., 2018

2013

 • Analýza stavu řešení problému on-line monitorování únavy řidiče – Hofreiter, M. - Vrána, S., 2013

Kvalifikační zpráva

2012

 • Frekvenční indikace kvality regulace pro průběžné nastavování parametrů regulátoru – Vrána, S., 2012

Sborník

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

Odbor přesné mechaniky (12136)

Ing. Stanislav Vrána, Ph.D.

Ing. Stanislav Vrána, Ph.D.

Stanislav.Vrana (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2769

místnost: A1-505a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS10/252/OHK2/3T/12  
  Vývoj metod umožňujících nákladově efektivní tvorbu informačních a řídicích systémů pro strojní a tepelně-energetická zařízení – Vrána, S. (2010-2012)
 • CTU0704212  
  Indikátorový autotuning regulátorů založený na frekvenční analýze – Vrána, S. (2007)

Článek v periodiku

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., 2014

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., 2012

2011

 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., 2011

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., 2009

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005

Stať ve sborníku

2016

 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., 2016
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., 2016

2015

 • Autíčko na nakloněné rovině a Soustava dvou propojených nádrží – nové reálné úlohy pro virtuální laboratoř – Vrána, S. - Trnka, P. - Kuře, M., - Maršík, P., 2015

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., 2014
 • Určování hodnot neměřených veličin z průběhů provozně měřených veličin – Vrána, S., 2014

2013

 • Zjišťování poměru amplitud a fázového zpoždění periodických signálů pomocí neuronu s dopravním zpožděním – Vrána, S., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., 2013

2012

 • Visualization of Biomass Fired Boiler – Kubera, M. - Vrána, S., 2012
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., 2012
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., 2012

2011

 • Frequency Response Based the Derivative Component Tuning Approach – Vrána, S., 2011
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., 2011
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2011
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., 2011
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., 2011
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Quadratic neural unit is a good compromise between linear models and neural networks for industrial applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Smetana, L. - Rodriguez, R. - Mironovová, M., - Vrána, S., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2010
 • Ovlivnění kvality provozu malých kotlů moderní automatizací – Plaček, V. - Haapa-aho, J. - Hrdlička, J., - Vrána, S., 2010
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Online Evaluation of Frequency Indicators in Control Loops with Nonlinearities – Vrána, S., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Řízení malých kotlů spalujících biomasu – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Autotuning PID regulátorů založený na vyhodnocvání frekvenčních ukazatelů otevřené smyčky v uzavřené smyčce – Vrána, S., 2010
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

2009

 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., 2009
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • Rozšíření laboratorního modelu "Kaskáda tří nádrží" – Čihák, J. - Vrána, S., 2009
 • Zjišťování frekvenčních vlastností otevřeného obvodu v uzavřené regulační smyčce – Vrána, S., 2009
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • PID Controllers Tuning Method Comparison with Respect to Industrial Practice Requirements – Vrána, S., 2009

2008

 • Řízení kotle Verner pomocí měřicí a řídicí stanice RexWinLab – Vrána, S. - Plaček, V., - Hrdlička, J., 2008
 • Vývoj nového regulačního algoritmu kotle Verner s podporou programu MATLAB – Vrána, S. - Plaček, V., 2008
 • Frequency Analysis Based Quality Control Indicator Autotuning – Vrána, S., 2008
 • Three Tanks Cascade Control with the Use of Rex Control System – Vrána, S., 2008

2007

 • Vyhodnocování signálů při samoseřizování s využitím spolupráce programů Rex a Matlab – Vrána, S., 2007
 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., 2007

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Metoda relé a její vlastnosti a možnosti při PID řízení nelineárních soustav – Vrána, S., 2006
 • Comparison between Relay Method for Controller Tuning Using Linear Model of Plant and Using Non-linear Model of Plant – Vrána, S., 2006
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2006

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Použití metody relé při regulaci nelineárního objektu – Vrána, S., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., 2005

Patent, užitný a průmyslový vzor

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2009
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2009

Software

2009

 • Řídicí algoritmus kotle Verner A25 vybaveného řídicí jednotkou Wincon – Vrána, S., 2009
 • Program pro získávání informací o spalovacím procesu na jejichž základě řídí průtok vzduchu – Vrána, S., 2009

2008

 • Program pro záznam a vyhodnocování naměřených dat kotle Verner – Vrána, S., 2008
 • Regulační algoritmus modelu kaskády tří nádrží – Vrána, S., 2008

Zpráva

2018

 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., 2018
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., 2018

2013

 • Analýza stavu řešení problému on-line monitorování únavy řidiče – Hofreiter, M. - Vrána, S., 2013

Kvalifikační zpráva

2012

 • Frekvenční indikace kvality regulace pro průběžné nastavování parametrů regulátoru – Vrána, S., 2012

Sborník

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

Odbor automatického řízení (12137)

Ing. Stanislav Vrána, Ph.D.

Ing. Stanislav Vrána, Ph.D.

Stanislav.Vrana (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2769

místnost: A1-505a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS10/252/OHK2/3T/12  
  Vývoj metod umožňujících nákladově efektivní tvorbu informačních a řídicích systémů pro strojní a tepelně-energetická zařízení – Vrána, S. (2010-2012)
 • CTU0704212  
  Indikátorový autotuning regulátorů založený na frekvenční analýze – Vrána, S. (2007)

Článek v periodiku

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., 2014

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., 2012

2011

 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., 2011

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., 2009

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005

Stať ve sborníku

2016

 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., 2016
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., 2016

2015

 • Autíčko na nakloněné rovině a Soustava dvou propojených nádrží – nové reálné úlohy pro virtuální laboratoř – Vrána, S. - Trnka, P. - Kuře, M., - Maršík, P., 2015

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., 2014
 • Určování hodnot neměřených veličin z průběhů provozně měřených veličin – Vrána, S., 2014

2013

 • Zjišťování poměru amplitud a fázového zpoždění periodických signálů pomocí neuronu s dopravním zpožděním – Vrána, S., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., 2013

2012

 • Visualization of Biomass Fired Boiler – Kubera, M. - Vrána, S., 2012
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., 2012
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., 2012

2011

 • Frequency Response Based the Derivative Component Tuning Approach – Vrána, S., 2011
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., 2011
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2011
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., 2011
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., 2011
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Quadratic neural unit is a good compromise between linear models and neural networks for industrial applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Smetana, L. - Rodriguez, R. - Mironovová, M., - Vrána, S., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2010
 • Ovlivnění kvality provozu malých kotlů moderní automatizací – Plaček, V. - Haapa-aho, J. - Hrdlička, J., - Vrána, S., 2010
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Online Evaluation of Frequency Indicators in Control Loops with Nonlinearities – Vrána, S., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Řízení malých kotlů spalujících biomasu – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Autotuning PID regulátorů založený na vyhodnocvání frekvenčních ukazatelů otevřené smyčky v uzavřené smyčce – Vrána, S., 2010
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

2009

 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., 2009
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • Rozšíření laboratorního modelu "Kaskáda tří nádrží" – Čihák, J. - Vrána, S., 2009
 • Zjišťování frekvenčních vlastností otevřeného obvodu v uzavřené regulační smyčce – Vrána, S., 2009
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • PID Controllers Tuning Method Comparison with Respect to Industrial Practice Requirements – Vrána, S., 2009

2008

 • Řízení kotle Verner pomocí měřicí a řídicí stanice RexWinLab – Vrána, S. - Plaček, V., - Hrdlička, J., 2008
 • Vývoj nového regulačního algoritmu kotle Verner s podporou programu MATLAB – Vrána, S. - Plaček, V., 2008
 • Frequency Analysis Based Quality Control Indicator Autotuning – Vrána, S., 2008
 • Three Tanks Cascade Control with the Use of Rex Control System – Vrána, S., 2008

2007

 • Vyhodnocování signálů při samoseřizování s využitím spolupráce programů Rex a Matlab – Vrána, S., 2007
 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., 2007

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Metoda relé a její vlastnosti a možnosti při PID řízení nelineárních soustav – Vrána, S., 2006
 • Comparison between Relay Method for Controller Tuning Using Linear Model of Plant and Using Non-linear Model of Plant – Vrána, S., 2006
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2006

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Použití metody relé při regulaci nelineárního objektu – Vrána, S., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., 2005

Patent, užitný a průmyslový vzor

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2009
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2009

Software

2009

 • Řídicí algoritmus kotle Verner A25 vybaveného řídicí jednotkou Wincon – Vrána, S., 2009
 • Program pro získávání informací o spalovacím procesu na jejichž základě řídí průtok vzduchu – Vrána, S., 2009

2008

 • Program pro záznam a vyhodnocování naměřených dat kotle Verner – Vrána, S., 2008
 • Regulační algoritmus modelu kaskády tří nádrží – Vrána, S., 2008

Zpráva

2018

 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., 2018
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., 2018

2013

 • Analýza stavu řešení problému on-line monitorování únavy řidiče – Hofreiter, M. - Vrána, S., 2013

Kvalifikační zpráva

2012

 • Frekvenční indikace kvality regulace pro průběžné nastavování parametrů regulátoru – Vrána, S., 2012

Sborník

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

Ing. Stanislav Vrána, Ph.D.

Ing. Stanislav Vrána, Ph.D.

Stanislav.Vrana (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2769

místnost: A1-505a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS10/252/OHK2/3T/12  
  Vývoj metod umožňujících nákladově efektivní tvorbu informačních a řídicích systémů pro strojní a tepelně-energetická zařízení – Vrána, S. (2010-2012)
 • CTU0704212  
  Indikátorový autotuning regulátorů založený na frekvenční analýze – Vrána, S. (2007)

Článek v periodiku

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., 2014

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., 2012

2011

 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., 2011

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., 2009

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005

Stať ve sborníku

2016

 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., 2016
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., 2016

2015

 • Autíčko na nakloněné rovině a Soustava dvou propojených nádrží – nové reálné úlohy pro virtuální laboratoř – Vrána, S. - Trnka, P. - Kuře, M., - Maršík, P., 2015

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., 2014
 • Určování hodnot neměřených veličin z průběhů provozně měřených veličin – Vrána, S., 2014

2013

 • Zjišťování poměru amplitud a fázového zpoždění periodických signálů pomocí neuronu s dopravním zpožděním – Vrána, S., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., 2013

2012

 • Visualization of Biomass Fired Boiler – Kubera, M. - Vrána, S., 2012
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., 2012
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., 2012

2011

 • Frequency Response Based the Derivative Component Tuning Approach – Vrána, S., 2011
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., 2011
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2011
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., 2011
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., 2011
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Quadratic neural unit is a good compromise between linear models and neural networks for industrial applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Smetana, L. - Rodriguez, R. - Mironovová, M., - Vrána, S., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2010
 • Ovlivnění kvality provozu malých kotlů moderní automatizací – Plaček, V. - Haapa-aho, J. - Hrdlička, J., - Vrána, S., 2010
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Online Evaluation of Frequency Indicators in Control Loops with Nonlinearities – Vrána, S., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Řízení malých kotlů spalujících biomasu – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Autotuning PID regulátorů založený na vyhodnocvání frekvenčních ukazatelů otevřené smyčky v uzavřené smyčce – Vrána, S., 2010
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2010
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

2009

 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., 2009
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • Rozšíření laboratorního modelu "Kaskáda tří nádrží" – Čihák, J. - Vrána, S., 2009
 • Zjišťování frekvenčních vlastností otevřeného obvodu v uzavřené regulační smyčce – Vrána, S., 2009
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • PID Controllers Tuning Method Comparison with Respect to Industrial Practice Requirements – Vrána, S., 2009

2008

 • Řízení kotle Verner pomocí měřicí a řídicí stanice RexWinLab – Vrána, S. - Plaček, V., - Hrdlička, J., 2008
 • Vývoj nového regulačního algoritmu kotle Verner s podporou programu MATLAB – Vrána, S. - Plaček, V., 2008
 • Frequency Analysis Based Quality Control Indicator Autotuning – Vrána, S., 2008
 • Three Tanks Cascade Control with the Use of Rex Control System – Vrána, S., 2008

2007

 • Vyhodnocování signálů při samoseřizování s využitím spolupráce programů Rex a Matlab – Vrána, S., 2007
 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., 2007

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Metoda relé a její vlastnosti a možnosti při PID řízení nelineárních soustav – Vrána, S., 2006
 • Comparison between Relay Method for Controller Tuning Using Linear Model of Plant and Using Non-linear Model of Plant – Vrána, S., 2006
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2006

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Použití metody relé při regulaci nelineárního objektu – Vrána, S., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., 2005

Patent, užitný a průmyslový vzor

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2009
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2009

Software

2009

 • Řídicí algoritmus kotle Verner A25 vybaveného řídicí jednotkou Wincon – Vrána, S., 2009
 • Program pro získávání informací o spalovacím procesu na jejichž základě řídí průtok vzduchu – Vrána, S., 2009

2008

 • Program pro záznam a vyhodnocování naměřených dat kotle Verner – Vrána, S., 2008
 • Regulační algoritmus modelu kaskády tří nádrží – Vrána, S., 2008

Zpráva

2018

 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., 2018
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., 2018

2013

 • Analýza stavu řešení problému on-line monitorování únavy řidiče – Hofreiter, M. - Vrána, S., 2013

Kvalifikační zpráva

2012

 • Frekvenční indikace kvality regulace pro průběžné nastavování parametrů regulátoru – Vrána, S., 2012

Sborník

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013