[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Lidé

Stanislav Vrána

Ing. Stanislav Vrána

stanislav.vrana (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2769

místnost: B1-514, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • SGS10/252/OHK2/3T/12  
  Vývoj metod umožňujících nákladově efektivní tvorbu informačních a řídicích systémů pro strojní a tepelně-energetická zařízení – Vrána, S. (2010-2012)
 • CTU0704212  
  Indikátorový autotuning regulátorů založený na frekvenční analýze – Vrána, S. (2007)

Článek v periodiku

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., Automa. 2014,(6/2014), 52-53. ISSN 1210-9592.

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., Automa. 2012,(6), 56. ISSN 1210-9592.

2011

 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., Strojárstvo. 2011, 2011(5), 12/1-12/5. ISSN 1335-2938.
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 2011, 5(3), 247-254. ISSN 1998-4464.

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., WSEAS Transactioms on Systems and Control. 2009, 4(10), 497-508. ISSN 1991-8763.
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2009, 55(2), 169-174. ISSN 1210-0471.
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., Strojárstvo. 2009, XIII(5), 43/1-43/4. ISSN 1335-2938.
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., Strojárstvo. 2009, XIII(5), 26/1-26/4. ISSN 1335-2938.
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., Strojárstvo. 2009, XIII(5), 58/1-58/7. ISSN 1335-2938.
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., Strojárstvo. 2009, XIII(5), 51/1-51/4. ISSN 1335-2938.

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2007, LIII(2), 167-170. ISSN 1210-0471.
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., Acta Mechanica Slovaca. 2007, 11(1-A), 51-56. ISSN 1335-2393.

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Mechanical Series. 2005, LI(2), 167-172. ISSN 1210-0471.

Stať ve sborníku

2016

 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., In: 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education ACE 2016 Bratislava, Slovakia, 1—3 June 2016. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. pp. 277-282. IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963.
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., In: 11th IFAC Symposium on Advances in Control Education ACE 2016 Bratislava, Slovakia, 1—3 June 2016. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 144-149. IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963.

2015

 • Autíčko na nakloněné rovině a Soustava dvou propojených nádrží – nové reálné úlohy pro virtuální laboratoř – Vrána, S. - Trnka, P. - Kuře, M., - Maršík, P., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015, pp. 52-55. ISBN 978-80-01-05758-2. Available from: http://control.fs.cvut.cz/sites/default/files/Trendy2015/Sbornik_komplet.pdf

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., In: Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, s.r.o., 2014, pp. 133-138. ISBN 978-80-903844-8-4.
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., In: Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy. Praha: Dimart, s.r.o., 2014, pp. 151-154. ISBN 978-80-903844-8-4.
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., In: Proceedings of The 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Pretoria: IFAC, 2014, pp. 1440-1445. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-62-5. Available from: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/65667.html
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., In: 2014 15th International Carpathian Control Conference (ICCC). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014, pp. 671-674. ISBN 978-1-4799-3528-4.
 • Určování hodnot neměřených veličin z průběhů provozně měřených veličin – Vrána, S., In: AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI. Košice: Technická Univerzita, 2014, pp. 16-1-16-5. ISBN 978-80-553-1580-5.

2013

 • Zjišťování poměru amplitud a fázového zpoždění periodických signálů pomocí neuronu s dopravním zpožděním – Vrána, S., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 56. ISBN 978-80-01-05257-0.
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., In: 21th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2013. Praha: Humusoft, 2013, pp. 269. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-863-4. Available from: http://books.google.cz/books?id=9QQuAgAAQBAJ
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., In: 10th IFAC Symposium Advances in Control Education. Oxford: Elsevier Science, 2013, pp. 102-107. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-43-4. Available from: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/61089.html

2012

 • Visualization of Biomass Fired Boiler – Kubera, M. - Vrána, S., In: XXXVI. Seminar ASR '2012 “Instruments and Control”. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012, pp. 51-54. ISBN 978-80-248-2626-4. Available from: http://akce.fs.vsb.cz/2012/asr2012/Sbornik-ASR2012.pdf
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., In: 9th IFAC Symposium Advances in Control Education Advances in Control Education. Oxford: IFAC, 2012, pp. 454-459. ISBN 978-3-902823-01-4. Available from: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/52957.html
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., In: IFAC Conference on Advances in PID Control PID\'12. Oxford: Elsevier, 2012, pp. 536-541. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-18-2. Available from: http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/57675.html

2011

 • Frequency Response Based the Derivative Component Tuning Approach – Vrána, S., In: Proceedings of the 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference. Madison: Omnipress, 2011, pp. 7813-7818. ISSN 0191-2216. ISBN 978-1-61284-800-6.
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., In: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011. Bologna: IFAC, 2011, pp. 5182-5187. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-93-7.
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011. Bologna: IFAC, 2011. pp. 7035-7042. ISBN 978-3-902661-93-7.
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2011, pp. 447-450. ISBN 978-1-61284-359-9.
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., In: Proceedings of the 2011 12th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2011, pp. 312-315. ISBN 978-1-61284-359-9.
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, pp. 19-1-19-9. ISBN 978-80-553-0606-3.
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., In: Workshop 2011. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011.

2010

 • Quadratic neural unit is a good compromise between linear models and neural networks for industrial applications – Bukovský, I. - Homma, N. - Smetana, L. - Rodriguez, R. - Mironovová, M., - Vrána, S., In: Cognitive Informatics (ICCI), 2010 9th IEEE International Conference on. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010. p. 556-560. ISBN 978-1-4244-8040-1.
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., In: Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control. Madison: Omnipress, 2010, pp. 4649-4654. ISSN 0191-2216. ISBN 978-1-4244-7744-9. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5717293
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., In: The 11th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision - ICARCV2010. Madison: Omnipress, 2010, pp. 1501-1506. ISBN 978-1-4244-7813-2. Available from: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5707897
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceeding of the 2010 IRAST International Congress on Computer Applications and Computational Science (CACS 2010). Long Island City: International Research Alliance for Science and Technology (IRAST), 2010, pp. 257-260. ISBN 978-981-08-6846-8.
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., In: International Conference on Development, Energy, Environment, Economics (DEEE '10). New York: WSEAS Press, 2010. pp. 388-393. ISSN 1792-6653. ISBN 978-960-474-253-0.
 • Ovlivnění kvality provozu malých kotlů moderní automatizací – Plaček, V. - Haapa-aho, J. - Hrdlička, J., - Vrána, S., In: Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010. Praha: Dimart, s.r.o., 2010, pp. 117-120. ISBN 978-80-903844-5-3.
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of The International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2010, volume II. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2010. p. 346-351. ISBN 978-1-934272-88-6.
 • Online Evaluation of Frequency Indicators in Control Loops with Nonlinearities – Vrána, S., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C104a-1-C104a-8. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., In: XXXV. Seminar ASR '2010 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2010, pp. 323-327. ISBN 978-80-248-2191-7. Available from: http://www.fs.vsb.cz/akce/2010/asr2010/proceedings/323.pdf
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., In: XXXV. Seminar ASR '2010 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2010, pp. 281-286. ISBN 978-80-248-2191-7. Available from: http://www.fs.vsb.cz/akce/2010/asr2010/proceedings/281.pdf
 • Řízení malých kotlů spalujících biomasu – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 89-94. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 78-81. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Autotuning PID regulátorů založený na vyhodnocvání frekvenčních ukazatelů otevřené smyčky v uzavřené smyčce – Vrána, S., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 105-110. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., In: Energetika a biomasa 2010. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 169-175. ISBN 978-80-01-04523-7.
 • Cost Effective Automation of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Vrána, S., - Hrdlička, J., In: Proceedings of XXXVth. Seminary ASR'10 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - TUO, FS, Department of Control Systems and Instrumentation, 2010, pp. 50.
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Proceedings of XXXVth. Seminary ASR'10 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - TUO, FS, Department of Control Systems and Instrumentation, 2010, pp. 43.

2009

 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., In: Proceedings of IFAC Symposium on Power Plant and Power Systems. Oxford: Elsevier Science, 2009. pp. 120-125. ISSN 1474-6670.
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., In: Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Engineering Education. Athens: WSEAS Press, 2009, pp. 202-207. ISSN 1790-2769. ISBN 978-960-474-100-7. Available from: http://www.wseas.org
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2009, pp. 83-1-83-8. ISBN 978-80-553-0146-4.
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2009, pp. 53-1-53-8. ISBN 978-80-553-0146-4.
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2009. Košice: Technická Univerzita v Košiciach, 2009, pp. 74-1-74-11. ISBN 978-80-553-0146-4.
 • Rozšíření laboratorního modelu "Kaskáda tří nádrží" – Čihák, J. - Vrána, S., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2009, pp. 80-83. ISBN 978-80-01-04353-0.
 • Zjišťování frekvenčních vlastností otevřeného obvodu v uzavřené regulační smyčce – Vrána, S., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2009, pp. 131-136. ISBN 978-80-01-04353-0.
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., In: XXXIV. Seminar ASR '2009 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - TUO, FS, Department of Control Systems and Instrumentation, 2009, pp. 349-356. ISBN 978-80-248-1953-2. Available from: http://www.fs.vsb.cz/akce/2009/asr2009/RegForm/prispevek.asp?Unit=24&IDPaper=1954
 • PID Controllers Tuning Method Comparison with Respect to Industrial Practice Requirements – Vrána, S., In: Workshop 09 CTU REPORTS. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009, pp. 86-87. ISBN 978-80-01-04286-1.

2008

 • Řízení kotle Verner pomocí měřicí a řídicí stanice RexWinLab – Vrána, S. - Plaček, V., - Hrdlička, J., In: Automatizace, regulace a procesy - sborník přednášek z technické konference ARaP 2008. Praha: Dimart, s.r.o., 2008, pp. 29-32. ISBN 978-80-903844-2-2.
 • Vývoj nového regulačního algoritmu kotle Verner s podporou programu MATLAB – Vrána, S. - Plaček, V., In: Řečová strategie ACE s virtuálními elektrodami pro kochleární implantáty. Praha: Humusoft, 2008, pp. 119-123. ISBN 978-80-7080-692-0.
 • Frequency Analysis Based Quality Control Indicator Autotuning – Vrána, S., In: Proceedings of Workshop 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008, pp. 108-109. ISBN 978-80-01-04016-4. Available from: http://workshop.cvut.cz
 • Three Tanks Cascade Control with the Use of Rex Control System – Vrána, S., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, pp. 128-133. ISBN 978-80-01-04765-1.

2007

 • Vyhodnocování signálů při samoseřizování s využitím spolupráce programů Rex a Matlab – Vrána, S., In: Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007, pp. 141-145. ISBN 978-80-7080-658-6.
 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of XXXII. Seminary ASR'07 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB Ostrava, Fakulta strojní, 2007, pp. 46.
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., In: XXXII. Seminar ASR '2007 "Instruments and Control". Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007, pp. 261-264. ISBN 978-80-248-1272-4. Available from: http://www.fs.vsb.cz/akce/2007/ASR2007/Proceedings/index.htm
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of the 5th International Conference on Computing, Communications and Control Technologies CCCT 2007. Orlando: ICCE, 2007. p. 280-285. ISBN 1-934272-08-6.
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., In: ARTEP 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007, pp. 4-1-4-6. ISBN 978-80-8073-758-0.
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 129-134. ISBN 978-80-01-03747-8.

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., In: Sborník přednášek z 2. technické konference ARaP 2006. Praha: Dimart, s.r.o., 2006, pp. 19-24. ISBN 80-903844-0-4. Available from: http://www.arap.cz
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., In: Technical Computing - Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006, pp. 106. ISBN 80-7080-616-8. Available from: http://www.humusoft.cz
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., In: Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft, 2006, pp. 106-109. ISBN 80-7080-616-8. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab06/sbor06.htm
 • Metoda relé a její vlastnosti a možnosti při PID řízení nelineárních soustav – Vrána, S., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 114-117. ISBN 80-01-03491-7.
 • Comparison between Relay Method for Controller Tuning Using Linear Model of Plant and Using Non-linear Model of Plant – Vrána, S., In: WORKSHOP 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 244-245. ISBN 80-01-03439-9. Available from: http://workshop.cvut.cz
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of the 7th International Carpathian Control Conference ICCC 2006. Ostrava: VŠB - TUO, FS, Department of Control Systems and Instrumentation, 2006, pp. 617-620. ISBN 80-248-1066-2.

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of the XXXth Seminary ASR '05. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, pp. 13-14.
 • Použití metody relé při regulaci nelineárního objektu – Vrána, S., In: Sborník přednášek konference ARaP 2005. Praha: FCC Public, 2005, pp. 37-40. ISBN 80-86534-08-1. Available from: http://www.arap.cz
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., In: Proceedings of XXXth Seminary ASR'05 Instruments and Control. Ostrava: VŠB, 2005, pp. 491-499. ISBN 80-248-0774-2.
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 139-142. ISBN 80-01-03240-X.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., Czechia. Utility Model CZ 19931. 2009-08-17.

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., [Functional Sample] 2013.

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2009.
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., [Functional Sample] 2009.

Software

2009

 • Řídicí algoritmus kotle Verner A25 vybaveného řídicí jednotkou Wincon – Vrána, S., [Software] 2009.
 • Program pro získávání informací o spalovacím procesu na jejichž základě řídí průtok vzduchu – Vrána, S., [Software] 2009.

2008

 • Program pro záznam a vyhodnocování naměřených dat kotle Verner – Vrána, S., [Software] 2008.
 • Regulační algoritmus modelu kaskády tří nádrží – Vrána, S., [Software] 2008.

Zpráva

2018

 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.

2013

 • Analýza stavu řešení problému on-line monitorování únavy řidiče – Hofreiter, M. - Vrána, S., [Research Report] 2013.

Kvalifikační zpráva

2012

 • Frekvenční indikace kvality regulace pro průběžné nastavování parametrů regulátoru – Vrána, S., Praha: Defense date 2012-06-08. PhD Thesis. ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky.

Sborník

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., Praha, 2013-11-21/2013-11-22. Praha: Dimart, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-903844-5-3.