[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Lidé

Jakub Jura

Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.

jakub.jura (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2530
732 614 129

místnost: B1-513, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 • QK21010170  
  Nová koncepce sadů s nástupem technologií 4.0 – Jura, J. (2021-2025)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018686  
  Rozpoznání obrazu pro řízení procesu válcování – Jura, J. (2019)
 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014475  
  Využití strojového vidění pro automatické odměřování při stříhání válcovaných plechů – Jura, J. (2018-2019)
 • CTU0711312  
  Interpretace ontologií v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR MONITORING OF APPEARANCE OF HEAT WAVES IN LARGE TOWNS – Bíla, J. - Jura, J., - Novák, M., MENDEL - Soft Computing Journal. 2018, 24(1), 165-172. ISSN 1803-3814.

2015

 • Detection of Emergent Situations in Complex Systems by violations of structural invariants on Algebras of Transformations – Bíla, J. - Mironovová, M. - Rodríguez Jorge, R., - Jura, J., International Journal of Research in Engineering and Technology. 2015, 4(9), 38-46. ISSN 2319-1163.

2011

 • Qualitative modeling and monitoring of selected ecosystem functions – Bíla, J. - Bukovský, I. - Jura, J., - POkorný, J., Ecological Modelling. 2011, 222 3640-3650. ISSN 0304-3800.

2007

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., Acta Polytechnica. 2007, 47(1), 3-7. ISSN 1210-2709.
 • Formální podpora konceptuálního navrhování - alternativní přístup – Bíla, J. - Jura, J., Jemná mechanika a optika. 2007, 52(6), 176-181. ISSN 0447-6441.

Stať ve sborníku

2022

 • Using NLP to analyze requirements for Agriculture 4.0 applications – Jura, J. - Trnka, P., - Cejnek, M., In: 2022 23RD INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE (ICCC). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. p. 239-243. CFP2242L-ART. ISBN 978-1-6654-6636-3.

2021

 • DIGITÁLNÍ DVOJČE PRO DISTANČNÍ VÝUKU PROGRAMOVATELNÝCH AUTOMATŮ – Jura, J. - Trnka, P. - Cahyna, M., - Novák, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2021. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2021. ISBN 978-80-01-06889-2.
 • Engineering Psychology as a Humanities for Engineers – Jura, J. - Cejnek, M. - Trnka, P., - Cahyna, M., In: Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control. Piscataway: IEEE, 2021. p. 119-124. ISBN 978-1-6654-0330-6.
 • Fault Diagnosis in Manufacturing Systems Using Machine Vision – Jura, J. - Kubica, J. - Cejnek, M., - Kuchař, M., In: Proceedings of the 23rd International Conference on Process Control. Piscataway: IEEE, 2021. p. 313-318. ISBN 978-1-6654-0330-6.

2019

 • Empirical Identification of Surface Parameters Affecting the Microclimate – Jura, J. - Trnka, P., - Novák, M., In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2019. ISBN 978-1-7281-0497-3.
 • Analysis of Microclimatology Data as a Dynamic System – Jura, J. - Trnka, P., - Novák, M., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 126-130. ISBN 978-1-7281-3758-2.

2018

 • Hydrometeorological measurements to assess the effect of vegetation on urban microclimate – Jura, J. - Novák, M. - Bíla, J. - Pokorny, J., - Jirka, V.J., In: 2018 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press, 2018. p. 1-5. ISBN 978-1-5386-5017-2.

2017

 • Development of methods of the fractal dimension estimation for the ecological data analysis – Jura, J. - Kuběna, A.A., - Novák, M., In: Recent Advances in Soft Computing: Proceedings of the 22nd International Conference on Soft Computing (MENDEL 2016) held in Brno, Czech Republic, at June 8-10, 2016. Berlin: Springer-Verlag, 2017. p. 252-263. vol. 576. ISSN 2194-5357. ISBN 9783319580876.
 • Analysis of the hydrometeorological data using the Fractal dimension estimation – Jura, J. - Novák, M., In: Proceedings of the 2017 21st International Conference on Process Control. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. p. 137-142. ISBN 978-1-5386-4011-1.

2016

 • OPTIMISATION OF PRESSURE SEWER OPERATION – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., In: Mendel 2016 22nd International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2016. pp. 187-192. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-5365-4.

2015

 • Optimalizace v distribuovaném systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015. pp. 101-104. ISBN 978-80-01-05758-2.
 • Inovace řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015. pp. 24-27. ISBN 978-80-01-05758-2.

2014

 • Model of Cognitive Functions fo Description of the Creative Design Process with Computer Support: Improving of the Interpretation Method for the Computer Conceptual Re-Design – Jura, J. - Bíla, J., In: Interdisciplinary Symposium on Complex Systems (Emergence, Complexity and Computation). Berlin: Springer, 2014. pp. 163-172. ISSN 2194-7287. ISBN 978-3-642-45437-0.

2013

 • Rozlehlý distribuovaný řídicí systém: Platforma pro lokálně dislokované řídicí systémy environmentálních aplikací – Jura, J. - Bíla, J., - Gojda, Š., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. pp. 14-17. ISBN 978-80-01-05257-0.

2012

 • Interpretation of Emergent Situations in Conceptual Design – Bíla, J. - Jura, J., In: Proceedings of the 30th International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2012. p. 605-612. ISBN 9789491207037.
 • Interpretation Method for Software Support of the Conceptual Redesign Process:Emergence of a new concepts in the interpretation process – Jura, J. - Bíla, J., In: Proceedings of the 30th International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2012. p. 227-233. ISBN 9789491207020.
 • Interpretacní metodika pro softwarovou podporu konceptuálního navrhování – Jura, J. - Bíla, J., - Mironovová, M., In: AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI:WORKSHOP ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE A RIADENIA. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. pp. 33-1-33-14. ISBN 978-80-553-0835-7.

2011

 • Qualitative Modeling in the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., In: Recent Researches in System Science. Athens: WSEAS Press, 2011. pp. 35-41. ISSN 1792-4235. ISBN 978-1-61804-023-7.

2010

 • Počítačové ontologie - postmoderní pohled – Jura, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010. pp. 1-5. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., In: 4th IMECO International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions - ISHF 10. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010, pp. 96-101. ISBN 978-1-61738-984-9.
 • Computation of the fractal dimension of meteorological quantities – Jura, J. - Bíla, J., In: 16th International Conference on Soft Computing 2010. Brno: University of Technology, 2010. pp. 140-145. ISSN 1803-3814. ISBN 978-80-214-4120-0.
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., In: 4th IMECO International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions - ISHF 10. Prague: IMECO TC 18 + ČVUT in Prague, 2010, pp. 41-42. ISBN 978-80-01-04573-2.

2009

 • Filosofie emergentismu v počítačových vědách – Jura, J. - Bíla, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2009. pp. 89-93. ISBN 978-80-01-04353-0.
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., In: 17th International Conference on Process Control´09. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, pp. 51. ISBN 978-80-227-3081-5.
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., In: 17th International Conference on Process Control´09. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, pp. 586-594. ISBN 978-80-227-3081-5.
 • Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Prague – Bíla, J. - Bukovský, I., - Jura, J., In: Proc. of 10th WSEAS Int. Conf. on Neural Networks. New York: WSEAS, 2009, pp. 138-146. ISBN 978-960-474-065-9. Available from: http://80.apps.isiknowledge.com.dialog.cvut.cz/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=T1NfAE38Nhj8hB293F
 • Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., In: Proc. of 10th WSEAS Int. Conf. on Automation and Information. New York: WSEAS, 2009, pp. 211-219. ISSN 1790-5117. ISBN 978-960-474-064-2. Available from: http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=S2nFKGE5mpi6AjLk93E&page=1&doc=1

2008

 • Využití prostředků vytěžování znalostí z databází v systému monitorování vývoje krajiny – Bíla, J. - Jura, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, pp. 71-76. ISBN 978-80-01-04765-1.
 • Návrh koncepce přenosu dat z webového portálu Fiedler-Mágr do vyrovnávací databáze, sloužící pro archivaci, analýzu a provádění výpočtů pro projekt monitorování vývoje krajiny MSM 2B06023 – Jura, J. - Bíla, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, pp. 89-94. ISBN 978-80-01-04765-1.
 • The Application of Data Mining Methods in Monitoring of Ecosystems – Bíla, J. - Jura, J., In: Mendel 2008. Brno: Brno University of Technology, 2008. pp. 263-268. ISBN 978-80-214-3675-6.

2007

 • The Grammar for the Description of Artifacts in the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., In: Mendel 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. pp. 021-026. ISBN 978-80-214-3473-8.
 • The Interpretation of the Ontology for the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 138-1, f-138-8, f. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Degree Of Unexpectedness in UX3 Detection – Bíla, J. - Jura, J., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. Le-Tu-4-136f. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Nové intenze v konceptuálním navrhování umělých a přírodních artefaktů – Bíla, J. - Jura, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007. pp. 67-75. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Novel Intentions for the Conceptual Design of the Artificial and Natural Systems – Bíla, J. - Jura, J., In: Mendel 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007, pp. 140-146. ISBN 978-80-214-3473-8.
 • Artificial Intelligence and Emergent Synthesis in Conceptual Design Process – Bíla, J. - Jura, J., In: 5th International Conference on Soft Computing Applied in Computer and Economic Environments - ICSC 07. Kunovice: European Polytechnical Institute, 2007, pp. 289-296. ISBN 80-7314-108-6.

2006

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. F2.02. ISBN 80-86059-44-8.
 • A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3 – Bíla, J. - Brandejský, T. - Bukovský, I., - Jura, J., In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. F2.01. ISBN 80-86059-44-8.
 • OMT a UML v pohledu různých přístupů k automatizaci syntézy řešení problémů a úloh – Bíla, J. - Weiglhofer, W., - Jura, J., In: PrincipiaCybernetica2006. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2006, pp. P3. ISBN 80-7318-460-5.
 • UX3 Situations in Fault Detection – Bíla, J. - Jura, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 75-82. ISBN 80-01-03491-7.
 • Emergent Synthesis in Conceptual Redesign Process – Bíla, J. - Tlapák, M., - Jura, J., In: The 6th International Workshop on Emergent Synthesis. Tokyo: The University of Tokyo, 2006. p. 1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Systém pro monitorování maximální teploty dosahované na segmentu urbánního prostředí velkoměsta v letních měsících – Bíla, J. - Jura, J. - Novák, M. - Pokorný, J., - Jirka, V., Czechia. Utility Model CZ 32501. 2019-01-30.

2016

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., Czechia. Patent CZ 305887. 2016-03-09.

2015

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., Czechia. Utility Model CZ 28323. 2015-06-23.

Software

2020

 • Matematický model kalící pece v sochorové válcovně – Cejnek, M. - Jura, J., [Software] 2020.

2019

 • Software pro detekci sochorů na polygonu v železárně pomocí strojového vidění – Cejnek, M. - Jura, J., [Software] 2019.

2014

 • Software pro simulace a modelování systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J., [Software] 2014.

Kvalifikační zpráva

2012

 • Proces interpretace v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J., Praha: 2012. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.