[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.

Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.

Jakub.Jura (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2530

místnost: B1-513, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014475  
  Využití strojového vidění pro automatické odměřování při stříhání válcovaných plechů – Jura, J. (2018-2019)
 • CTU0711312  
  Interpretace ontologií v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR MONITORING OF APPEARANCE OF HEAT WAVES IN LARGE TOWNS – Bíla, J. - Jura, J., - Novák, M., 2018

2015

 • Detection of Emergent Situations in Complex Systems by violations of structural invariants on Algebras of Transformations – Bíla, J. - Mironovová, M. - Rodríguez Jorge, R., - Jura, J., 2015

2011

 • Qualitative modeling and monitoring of selected ecosystem functions – Bíla, J. - Bukovský, I. - Jura, J., - POkorný, J., 2011

2007

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Formální podpora konceptuálního navrhování - alternativní přístup – Bíla, J. - Jura, J., 2007

Stať ve sborníku

2018

 • Hydrometeorological measurements to assess the effect of vegetation on urban microclimate – Jura, J. - Novák, M. - Bíla, J. - Pokorny, J., - Jirka, V.J., 2018

2017

 • Development of methods of the fractal dimension estimation for the ecological data analysis – Jura, J. - Kuběna, A.A., - Novák, M., 2017
 • Analysis of the hydrometeorological data using the Fractal dimension estimation – Jura, J. - Novák, M., 2017

2016

 • OPTIMISATION OF PRESSURE SEWER OPERATION – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2016

2015

 • Optimalizace v distribuovaném systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2015
 • Inovace řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2015

2014

 • Model of Cognitive Functions fo Description of the Creative Design Process with Computer Support: Improving of the Interpretation Method for the Computer Conceptual Re-Design – Jura, J. - Bíla, J., 2014

2013

 • Rozlehlý distribuovaný řídicí systém: Platforma pro lokálně dislokované řídicí systémy environmentálních aplikací – Jura, J. - Bíla, J., - Gojda, Š., 2013

2012

 • Interpretation of Emergent Situations in Conceptual Design – Bíla, J. - Jura, J., 2012
 • Interpretation Method for Software Support of the Conceptual Redesign Process:Emergence of a new concepts in the interpretation process – Jura, J. - Bíla, J., 2012
 • Interpretacní metodika pro softwarovou podporu konceptuálního navrhování – Jura, J. - Bíla, J., - Mironovová, M., 2012

2011

 • Qualitative Modeling in the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2011

2010

 • Počítačové ontologie - postmoderní pohled – Jura, J., 2010
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., 2010
 • Computation of the fractal dimension of meteorological quantities – Jura, J. - Bíla, J., 2010
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., 2010

2009

 • Filosofie emergentismu v počítačových vědách – Jura, J. - Bíla, J., 2009
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., 2009
 • Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Prague – Bíla, J. - Bukovský, I., - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2009

2008

 • Využití prostředků vytěžování znalostí z databází v systému monitorování vývoje krajiny – Bíla, J. - Jura, J., 2008
 • Návrh koncepce přenosu dat z webového portálu Fiedler-Mágr do vyrovnávací databáze, sloužící pro archivaci, analýzu a provádění výpočtů pro projekt monitorování vývoje krajiny MSM 2B06023 – Jura, J. - Bíla, J., 2008
 • The Application of Data Mining Methods in Monitoring of Ecosystems – Bíla, J. - Jura, J., 2008

2007

 • The Grammar for the Description of Artifacts in the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., 2007
 • The Interpretation of the Ontology for the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., 2007
 • Degree Of Unexpectedness in UX3 Detection – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Nové intenze v konceptuálním navrhování umělých a přírodních artefaktů – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Novel Intentions for the Conceptual Design of the Artificial and Natural Systems – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Artificial Intelligence and Emergent Synthesis in Conceptual Design Process – Bíla, J. - Jura, J., 2007

2006

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., 2006
 • A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3 – Bíla, J. - Brandejský, T. - Bukovský, I., - Jura, J., 2006
 • OMT a UML v pohledu různých přístupů k automatizaci syntézy řešení problémů a úloh – Bíla, J. - Weiglhofer, W., - Jura, J., 2006
 • UX3 Situations in Fault Detection – Bíla, J. - Jura, J., 2006
 • Emergent Synthesis in Conceptual Redesign Process – Bíla, J. - Tlapák, M., - Jura, J., 2006

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., 2016

2015

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., 2015

Software

2014

 • Software pro simulace a modelování systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J., 2014

Kvalifikační zpráva

2012

 • Proces interpretace v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J., 2012

Odbor přesné mechaniky (12136)

Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.

Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.

Jakub.Jura (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2530

místnost: B1-513, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014475  
  Využití strojového vidění pro automatické odměřování při stříhání válcovaných plechů – Jura, J. (2018-2019)
 • CTU0711312  
  Interpretace ontologií v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR MONITORING OF APPEARANCE OF HEAT WAVES IN LARGE TOWNS – Bíla, J. - Jura, J., - Novák, M., 2018

2015

 • Detection of Emergent Situations in Complex Systems by violations of structural invariants on Algebras of Transformations – Bíla, J. - Mironovová, M. - Rodríguez Jorge, R., - Jura, J., 2015

2011

 • Qualitative modeling and monitoring of selected ecosystem functions – Bíla, J. - Bukovský, I. - Jura, J., - POkorný, J., 2011

2007

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Formální podpora konceptuálního navrhování - alternativní přístup – Bíla, J. - Jura, J., 2007

Stať ve sborníku

2018

 • Hydrometeorological measurements to assess the effect of vegetation on urban microclimate – Jura, J. - Novák, M. - Bíla, J. - Pokorny, J., - Jirka, V.J., 2018

2017

 • Development of methods of the fractal dimension estimation for the ecological data analysis – Jura, J. - Kuběna, A.A., - Novák, M., 2017
 • Analysis of the hydrometeorological data using the Fractal dimension estimation – Jura, J. - Novák, M., 2017

2016

 • OPTIMISATION OF PRESSURE SEWER OPERATION – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2016

2015

 • Optimalizace v distribuovaném systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2015
 • Inovace řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2015

2014

 • Model of Cognitive Functions fo Description of the Creative Design Process with Computer Support: Improving of the Interpretation Method for the Computer Conceptual Re-Design – Jura, J. - Bíla, J., 2014

2013

 • Rozlehlý distribuovaný řídicí systém: Platforma pro lokálně dislokované řídicí systémy environmentálních aplikací – Jura, J. - Bíla, J., - Gojda, Š., 2013

2012

 • Interpretation of Emergent Situations in Conceptual Design – Bíla, J. - Jura, J., 2012
 • Interpretation Method for Software Support of the Conceptual Redesign Process:Emergence of a new concepts in the interpretation process – Jura, J. - Bíla, J., 2012
 • Interpretacní metodika pro softwarovou podporu konceptuálního navrhování – Jura, J. - Bíla, J., - Mironovová, M., 2012

2011

 • Qualitative Modeling in the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2011

2010

 • Počítačové ontologie - postmoderní pohled – Jura, J., 2010
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., 2010
 • Computation of the fractal dimension of meteorological quantities – Jura, J. - Bíla, J., 2010
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., 2010

2009

 • Filosofie emergentismu v počítačových vědách – Jura, J. - Bíla, J., 2009
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., 2009
 • Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Prague – Bíla, J. - Bukovský, I., - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2009

2008

 • Využití prostředků vytěžování znalostí z databází v systému monitorování vývoje krajiny – Bíla, J. - Jura, J., 2008
 • Návrh koncepce přenosu dat z webového portálu Fiedler-Mágr do vyrovnávací databáze, sloužící pro archivaci, analýzu a provádění výpočtů pro projekt monitorování vývoje krajiny MSM 2B06023 – Jura, J. - Bíla, J., 2008
 • The Application of Data Mining Methods in Monitoring of Ecosystems – Bíla, J. - Jura, J., 2008

2007

 • The Grammar for the Description of Artifacts in the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., 2007
 • The Interpretation of the Ontology for the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., 2007
 • Degree Of Unexpectedness in UX3 Detection – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Nové intenze v konceptuálním navrhování umělých a přírodních artefaktů – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Novel Intentions for the Conceptual Design of the Artificial and Natural Systems – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Artificial Intelligence and Emergent Synthesis in Conceptual Design Process – Bíla, J. - Jura, J., 2007

2006

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., 2006
 • A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3 – Bíla, J. - Brandejský, T. - Bukovský, I., - Jura, J., 2006
 • OMT a UML v pohledu různých přístupů k automatizaci syntézy řešení problémů a úloh – Bíla, J. - Weiglhofer, W., - Jura, J., 2006
 • UX3 Situations in Fault Detection – Bíla, J. - Jura, J., 2006
 • Emergent Synthesis in Conceptual Redesign Process – Bíla, J. - Tlapák, M., - Jura, J., 2006

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., 2016

2015

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., 2015

Software

2014

 • Software pro simulace a modelování systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J., 2014

Kvalifikační zpráva

2012

 • Proces interpretace v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J., 2012

Odbor automatického řízení (12137)

Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.

Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.

Jakub.Jura (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2530

místnost: B1-513, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014475  
  Využití strojového vidění pro automatické odměřování při stříhání válcovaných plechů – Jura, J. (2018-2019)
 • CTU0711312  
  Interpretace ontologií v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR MONITORING OF APPEARANCE OF HEAT WAVES IN LARGE TOWNS – Bíla, J. - Jura, J., - Novák, M., 2018

2015

 • Detection of Emergent Situations in Complex Systems by violations of structural invariants on Algebras of Transformations – Bíla, J. - Mironovová, M. - Rodríguez Jorge, R., - Jura, J., 2015

2011

 • Qualitative modeling and monitoring of selected ecosystem functions – Bíla, J. - Bukovský, I. - Jura, J., - POkorný, J., 2011

2007

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Formální podpora konceptuálního navrhování - alternativní přístup – Bíla, J. - Jura, J., 2007

Stať ve sborníku

2018

 • Hydrometeorological measurements to assess the effect of vegetation on urban microclimate – Jura, J. - Novák, M. - Bíla, J. - Pokorny, J., - Jirka, V.J., 2018

2017

 • Development of methods of the fractal dimension estimation for the ecological data analysis – Jura, J. - Kuběna, A.A., - Novák, M., 2017
 • Analysis of the hydrometeorological data using the Fractal dimension estimation – Jura, J. - Novák, M., 2017

2016

 • OPTIMISATION OF PRESSURE SEWER OPERATION – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2016

2015

 • Optimalizace v distribuovaném systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2015
 • Inovace řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2015

2014

 • Model of Cognitive Functions fo Description of the Creative Design Process with Computer Support: Improving of the Interpretation Method for the Computer Conceptual Re-Design – Jura, J. - Bíla, J., 2014

2013

 • Rozlehlý distribuovaný řídicí systém: Platforma pro lokálně dislokované řídicí systémy environmentálních aplikací – Jura, J. - Bíla, J., - Gojda, Š., 2013

2012

 • Interpretation of Emergent Situations in Conceptual Design – Bíla, J. - Jura, J., 2012
 • Interpretation Method for Software Support of the Conceptual Redesign Process:Emergence of a new concepts in the interpretation process – Jura, J. - Bíla, J., 2012
 • Interpretacní metodika pro softwarovou podporu konceptuálního navrhování – Jura, J. - Bíla, J., - Mironovová, M., 2012

2011

 • Qualitative Modeling in the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2011

2010

 • Počítačové ontologie - postmoderní pohled – Jura, J., 2010
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., 2010
 • Computation of the fractal dimension of meteorological quantities – Jura, J. - Bíla, J., 2010
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., 2010

2009

 • Filosofie emergentismu v počítačových vědách – Jura, J. - Bíla, J., 2009
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., 2009
 • Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Prague – Bíla, J. - Bukovský, I., - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2009

2008

 • Využití prostředků vytěžování znalostí z databází v systému monitorování vývoje krajiny – Bíla, J. - Jura, J., 2008
 • Návrh koncepce přenosu dat z webového portálu Fiedler-Mágr do vyrovnávací databáze, sloužící pro archivaci, analýzu a provádění výpočtů pro projekt monitorování vývoje krajiny MSM 2B06023 – Jura, J. - Bíla, J., 2008
 • The Application of Data Mining Methods in Monitoring of Ecosystems – Bíla, J. - Jura, J., 2008

2007

 • The Grammar for the Description of Artifacts in the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., 2007
 • The Interpretation of the Ontology for the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., 2007
 • Degree Of Unexpectedness in UX3 Detection – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Nové intenze v konceptuálním navrhování umělých a přírodních artefaktů – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Novel Intentions for the Conceptual Design of the Artificial and Natural Systems – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Artificial Intelligence and Emergent Synthesis in Conceptual Design Process – Bíla, J. - Jura, J., 2007

2006

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., 2006
 • A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3 – Bíla, J. - Brandejský, T. - Bukovský, I., - Jura, J., 2006
 • OMT a UML v pohledu různých přístupů k automatizaci syntézy řešení problémů a úloh – Bíla, J. - Weiglhofer, W., - Jura, J., 2006
 • UX3 Situations in Fault Detection – Bíla, J. - Jura, J., 2006
 • Emergent Synthesis in Conceptual Redesign Process – Bíla, J. - Tlapák, M., - Jura, J., 2006

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., 2016

2015

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., 2015

Software

2014

 • Software pro simulace a modelování systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J., 2014

Kvalifikační zpráva

2012

 • Proces interpretace v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J., 2012

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.

Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.

Jakub.Jura (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2530

místnost: B1-513, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014475  
  Využití strojového vidění pro automatické odměřování při stříhání válcovaných plechů – Jura, J. (2018-2019)
 • CTU0711312  
  Interpretace ontologií v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J. (2007)

Článek v periodiku

2018

 • APPLICATION OF FUZZY LOGIC FOR MONITORING OF APPEARANCE OF HEAT WAVES IN LARGE TOWNS – Bíla, J. - Jura, J., - Novák, M., 2018

2015

 • Detection of Emergent Situations in Complex Systems by violations of structural invariants on Algebras of Transformations – Bíla, J. - Mironovová, M. - Rodríguez Jorge, R., - Jura, J., 2015

2011

 • Qualitative modeling and monitoring of selected ecosystem functions – Bíla, J. - Bukovský, I. - Jura, J., - POkorný, J., 2011

2007

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Formální podpora konceptuálního navrhování - alternativní přístup – Bíla, J. - Jura, J., 2007

Stať ve sborníku

2018

 • Hydrometeorological measurements to assess the effect of vegetation on urban microclimate – Jura, J. - Novák, M. - Bíla, J. - Pokorny, J., - Jirka, V.J., 2018

2017

 • Development of methods of the fractal dimension estimation for the ecological data analysis – Jura, J. - Kuběna, A.A., - Novák, M., 2017
 • Analysis of the hydrometeorological data using the Fractal dimension estimation – Jura, J. - Novák, M., 2017

2016

 • OPTIMISATION OF PRESSURE SEWER OPERATION – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2016

2015

 • Optimalizace v distribuovaném systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2015
 • Inovace řízení tlakové kanalizace – Jura, J. - Chyský, J., - Novák, L., 2015

2014

 • Model of Cognitive Functions fo Description of the Creative Design Process with Computer Support: Improving of the Interpretation Method for the Computer Conceptual Re-Design – Jura, J. - Bíla, J., 2014

2013

 • Rozlehlý distribuovaný řídicí systém: Platforma pro lokálně dislokované řídicí systémy environmentálních aplikací – Jura, J. - Bíla, J., - Gojda, Š., 2013

2012

 • Interpretation of Emergent Situations in Conceptual Design – Bíla, J. - Jura, J., 2012
 • Interpretation Method for Software Support of the Conceptual Redesign Process:Emergence of a new concepts in the interpretation process – Jura, J. - Bíla, J., 2012
 • Interpretacní metodika pro softwarovou podporu konceptuálního navrhování – Jura, J. - Bíla, J., - Mironovová, M., 2012

2011

 • Qualitative Modeling in the Landscape Development Monitoring – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2011

2010

 • Počítačové ontologie - postmoderní pohled – Jura, J., 2010
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., 2010
 • Computation of the fractal dimension of meteorological quantities – Jura, J. - Bíla, J., 2010
 • Unexpected versus ill separable situations – Bíla, J. - Jura, J., 2010

2009

 • Filosofie emergentismu v počítačových vědách – Jura, J. - Bíla, J., 2009
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modelling and Data Mining Methods in the Monitoring of the Selected Ecosystem – Bíla, J. - Jura, J., 2009
 • Review of Development of Nonconventional Neural Architectures at the Czech Technical University in Prague – Bíla, J. - Bukovský, I., - Jura, J., 2009
 • Qualitative Modeling and Monitoring of the Selected Ecosystem Violated With Parasitic Dehumidifying and Dehydrating – Bíla, J. - Jura, J., - Bukovský, I., 2009

2008

 • Využití prostředků vytěžování znalostí z databází v systému monitorování vývoje krajiny – Bíla, J. - Jura, J., 2008
 • Návrh koncepce přenosu dat z webového portálu Fiedler-Mágr do vyrovnávací databáze, sloužící pro archivaci, analýzu a provádění výpočtů pro projekt monitorování vývoje krajiny MSM 2B06023 – Jura, J. - Bíla, J., 2008
 • The Application of Data Mining Methods in Monitoring of Ecosystems – Bíla, J. - Jura, J., 2008

2007

 • The Grammar for the Description of Artifacts in the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., 2007
 • The Interpretation of the Ontology for the Conceptual Redesign of Systems – Jura, J. - Bíla, J., 2007
 • Degree Of Unexpectedness in UX3 Detection – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Nové intenze v konceptuálním navrhování umělých a přírodních artefaktů – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Novel Intentions for the Conceptual Design of the Artificial and Natural Systems – Bíla, J. - Jura, J., 2007
 • Artificial Intelligence and Emergent Synthesis in Conceptual Design Process – Bíla, J. - Jura, J., 2007

2006

 • Fuzzy Concepts in the Detection of Unexpected Situations – Bíla, J. - Jura, J., 2006
 • A Non Traditional Software Support Conceptual Design System CD3 – Bíla, J. - Brandejský, T. - Bukovský, I., - Jura, J., 2006
 • OMT a UML v pohledu různých přístupů k automatizaci syntézy řešení problémů a úloh – Bíla, J. - Weiglhofer, W., - Jura, J., 2006
 • UX3 Situations in Fault Detection – Bíla, J. - Jura, J., 2006
 • Emergent Synthesis in Conceptual Redesign Process – Bíla, J. - Tlapák, M., - Jura, J., 2006

Patent, užitný a průmyslový vzor

2016

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., 2016

2015

 • Systém nivelizace denních výkyvů v provozu tlakové kanalizace – Jura, J., 2015

Software

2014

 • Software pro simulace a modelování systému řízení tlakové kanalizace – Jura, J., 2014

Kvalifikační zpráva

2012

 • Proces interpretace v konceptuálním navrhování systémů – Jura, J., 2012