[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Jiri.Cap (zavináč) fs.cvut.cz

správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní

(22 435) 2585

místnost: B1-21, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI1/406  
  Měřič rozložení tahu válcovaného kovového pásu – Čáp, J. (2009-2011)
 • CTU0316712  
  Inovace laboratoří oboru Přesné mechaniky a optiky – Čáp, J. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2019

2018

 • Laser Imaging Approach for Portable BTF Measurement System Automatic Alignment – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2017

 • Návrh a realizace přenosného zařízení pro měření BTF povrchů – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J. - Němcová, Š., - Bittner, J., 2017
 • Optomechanical design of rotary kaleidoscope for bidirectional texture function acquisition – Čáp, J. - Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Macúchová, K., 2017
 • Lightdrum-Portable Light Stage for Accurate BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š. - Čáp, J., - Bittner, J., 2017
 • Optomechanical design of a portable compact bidirectional texture function measurement instrument – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š. - Bittner, J., - Čáp, J., 2017

2016

 • Compensating for color artifacts in the design of technical kaleidoscopes – Němcová, Š. - Havran, V. - Čáp, J. - Hošek, J., - Bittner, J., 2016

2015

 • Softwarová simulace návrhu a optimalizace kaleidoskopu pro měření odrazivosti povrchu – Havran, V. - Bittner, J. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015
 • Realisation of Circular Motion for Portable BTF Measurement Instrument – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J. - Němcová, Š. - Macúchová, K. - Bittner, J., - Zicha, J., 2015

2014

 • Simple kaleidoscope design for reflectance measurement – Němcová, Š. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K. - Bittner, J., - Havran, V., 2014

2007

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V. - Červený, J. - Korečko, J., - Němcová, Š., 2007

2006

 • Equipment for Measurement of Radial Profile of Excited Species in DC Glow Discharge – Kaňka, A. - Hrachová, V. - Čáp, J., - Zicha, J., 2006

1997

 • Přístroj pro zjišťování topografie plošných korozních vad dálkových plynovodů – Čáp, J., 1997

Stať ve sborníku

2019

 • Alignment issues for any sample direction BTF measurement – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J., - Němcová, Š., 2019

2018

 • On the Advancement of BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2017

 • Lightdrum: Portable Surface-Reflectance Measurement Onsite – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š. - Čáp, J., - Bittner, J., 2017

2016

 • Geometric calibration of rotational kaleidoscopic instrument – Havran, V. - Němcová, Š. - Čáp, J. - Hošek, J. - Bittner, J., - Macúchová, K., 2016
 • Compensating for colour artefacts in the design of technical kaleidoscopes – Němcová, Š. - Havran, V. - Čáp, J. - Hošek, J., - Bittner, J., 2016

2015

 • Přenosné zařízení pro BTF měření – Hošek, J. - Čáp, J. - Havran, V. - Němcová, Š. - Bittner, J. - Macúchová, K., - Zicha, J., 2015
 • Optimizing of functional design parameters of kaleidoscopes – Čáp, J. - Havran, V. - Bittner, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015
 • Software simulator for design and optimization of the kaleidoscopes for the surface reflectance measurement – Havran, V. - Bittner, J. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015

2011

 • A development of device for tension distribution measuring in metal belt – Čáp, J., 2011

2010

 • Spectroradiometric Calibration of System for Diagnostics of DC Glow Discharge Using Method of Raytracing – Kaňka, A. - Čáp, J. - Schmiedt, L., - Hrachová, V., 2010
 • Vývoj měřiče rozložení tahu válcovaného kovového pasu – Čáp, J., 2010

2008

 • The Sun Derotator Adjusting Analysis – Čáp, J., 2008
 • Analýza citlivosti justáže slunečního derotátoru – Čáp, J., 2008

2007

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V., - Červený, J., 2007
 • Verification of Function and Application of Radial Scanning System for Studying DC Glow Discharge – Čáp, J. - Němcová, Š. - Zicha, J. - Kaňka, A., - Hrachová, V., 2007

2006

 • Simulátor slunečního záření – Zicha, J. - Čáp, J., - Svoboda, J., 2006

2005

 • Kruhový scanner a spektrometr – Němcová, Š. - Čáp, J., - Zicha, J., 2005
 • Analýza optických soustav – Čáp, J., 2005

2004

 • Laboratory Innovation of Precision Mechanics and Optics Department – Čáp, J. - Hošek, J., 2004

2001

 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001

2000

 • Design and Simulation of Optical Rasters – Čáp, J. - Šourek, B., - Jirka, V., 2000
 • Device for Gas Tube Surface Scanning – Čáp, J. - Valenta, F., 2000
 • A Device for the Gas Pipeline Defect Surface Scanning – Čáp, J. - Valenta, F., 2000
 • Přístroj pro zjišťování topologie plošných korozních vad dálkových plynovodů – Čáp, J. - Valenta, F., 2000

1997

 • Design and Development of a Device for Area Corrosion Defects Measuring on Pipi-Lines – Čáp, J. - Valenta, F., 1997
 • Device for Scanning of Gas Tube Surface – Čáp, J. - Pína, L., - Petr, O., 1997

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Přenosné zařízení pro měření geometrie objektu a prostorově proměnné funkce odrazivosti na povrchu vzorku s multiplikací prvků podílejících se na zobrazování a snímacích systémů na pohyblivých ramenech umožňující terénní měření – Havran, V. - Hošek, J. - Bittner, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2009

 • Zařízení pro měření prostupu světla průsvitnými prochami a měření jejich směrových a koncentračních charakteristik při různých úhlech dopadu světelného záření – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V. - Červený, J., - Němcová, Š., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Měřič rozložení tahu kovového pásu – Čáp, J. - Zicha, J., 2011

2008

 • Measurement platform for X-ray reflectivity XRR – Maršík, J. - Wall, J. - Čáp, J., - Bowen, K., 2008
 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J., 2008

2005

 • Naváděcí mechanika a energetické simulace pro koncentrační kolektory – Čáp, J. - Jirka, V. - Korečko, J. - Zicha, J., - Šourek, B., 2005

Software

2009

 • Raster – Čáp, J. - Jirka, V., 2009

Zpráva

2001

 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001

Kapitola v knize

2009

 • Výpočty propustnosti a odrazivosti programem Raster – Čáp, J., 2009
 • Metrologie a simulace optických rastrů pro aplikace ve stavebnictví – Jirka, V. - Čáp, J. - Červený, J. - Zicha, J. - Korečko, J. - Šourek, B., - Němcová, Š., 2009
 • Metrologie optických rastrů - historie – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Metodika výpočtu Fresnelovy čočky – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Vývoj pasivních rastrů – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Vývoj čočky korigované pro šikmý dopad Slunečního záření – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Kombinované využití Sluneční energie - optické rastry – Čáp, J. - Jirka, V., 2009

?

 • Výpočty propustnosti a odrazivosti programem Raster – Čáp, J., ?
 • Metrologie a simulace optických rastrů pro aplikace ve stavebnictví – Jirka, V. - Čáp, J. - Červený, J. - Zicha, J. - Korečko, J. - Šourek, B., - Němcová, Š., ?

Sborník

2010

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010 – Němcová, Š. ed. - Čáp, J. ed., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Modelování optických rastrů – Čáp, J., 2004

Významněnjší architektonický projekt

2006

 • Studie využitelnosti dvora G3 s jeho zastřešením – Řehoř, E. - Řehořová, J. - Zicha, J., - Čáp, J., 2006

Realizace

2008

 • Instrumentárium pro měření emisivity porostů v laboratorních podmínkách – Zicha, J. - Čáp, J., - Němcová, Š., 2008

2005

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V., - Červený, J., 2005

2004

 • Naváděcí mechanika a energetické simulace pro koncentrační kolektory SOLARGLAS – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Maršík, J. - Jirka, V., - Korečko, J., 2004

Odbor přesné mechaniky (12136)

Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Jiri.Cap (zavináč) fs.cvut.cz

správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní

(22 435) 2585

místnost: B1-21, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI1/406  
  Měřič rozložení tahu válcovaného kovového pásu – Čáp, J. (2009-2011)
 • CTU0316712  
  Inovace laboratoří oboru Přesné mechaniky a optiky – Čáp, J. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2019

2018

 • Laser Imaging Approach for Portable BTF Measurement System Automatic Alignment – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2017

 • Návrh a realizace přenosného zařízení pro měření BTF povrchů – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J. - Němcová, Š., - Bittner, J., 2017
 • Optomechanical design of rotary kaleidoscope for bidirectional texture function acquisition – Čáp, J. - Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Macúchová, K., 2017
 • Lightdrum-Portable Light Stage for Accurate BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š. - Čáp, J., - Bittner, J., 2017
 • Optomechanical design of a portable compact bidirectional texture function measurement instrument – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š. - Bittner, J., - Čáp, J., 2017

2016

 • Compensating for color artifacts in the design of technical kaleidoscopes – Němcová, Š. - Havran, V. - Čáp, J. - Hošek, J., - Bittner, J., 2016

2015

 • Softwarová simulace návrhu a optimalizace kaleidoskopu pro měření odrazivosti povrchu – Havran, V. - Bittner, J. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015
 • Realisation of Circular Motion for Portable BTF Measurement Instrument – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J. - Němcová, Š. - Macúchová, K. - Bittner, J., - Zicha, J., 2015

2014

 • Simple kaleidoscope design for reflectance measurement – Němcová, Š. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K. - Bittner, J., - Havran, V., 2014

2007

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V. - Červený, J. - Korečko, J., - Němcová, Š., 2007

2006

 • Equipment for Measurement of Radial Profile of Excited Species in DC Glow Discharge – Kaňka, A. - Hrachová, V. - Čáp, J., - Zicha, J., 2006

1997

 • Přístroj pro zjišťování topografie plošných korozních vad dálkových plynovodů – Čáp, J., 1997

Stať ve sborníku

2019

 • Alignment issues for any sample direction BTF measurement – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J., - Němcová, Š., 2019

2018

 • On the Advancement of BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2017

 • Lightdrum: Portable Surface-Reflectance Measurement Onsite – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š. - Čáp, J., - Bittner, J., 2017

2016

 • Geometric calibration of rotational kaleidoscopic instrument – Havran, V. - Němcová, Š. - Čáp, J. - Hošek, J. - Bittner, J., - Macúchová, K., 2016
 • Compensating for colour artefacts in the design of technical kaleidoscopes – Němcová, Š. - Havran, V. - Čáp, J. - Hošek, J., - Bittner, J., 2016

2015

 • Přenosné zařízení pro BTF měření – Hošek, J. - Čáp, J. - Havran, V. - Němcová, Š. - Bittner, J. - Macúchová, K., - Zicha, J., 2015
 • Optimizing of functional design parameters of kaleidoscopes – Čáp, J. - Havran, V. - Bittner, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015
 • Software simulator for design and optimization of the kaleidoscopes for the surface reflectance measurement – Havran, V. - Bittner, J. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015

2011

 • A development of device for tension distribution measuring in metal belt – Čáp, J., 2011

2010

 • Spectroradiometric Calibration of System for Diagnostics of DC Glow Discharge Using Method of Raytracing – Kaňka, A. - Čáp, J. - Schmiedt, L., - Hrachová, V., 2010
 • Vývoj měřiče rozložení tahu válcovaného kovového pasu – Čáp, J., 2010

2008

 • The Sun Derotator Adjusting Analysis – Čáp, J., 2008
 • Analýza citlivosti justáže slunečního derotátoru – Čáp, J., 2008

2007

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V., - Červený, J., 2007
 • Verification of Function and Application of Radial Scanning System for Studying DC Glow Discharge – Čáp, J. - Němcová, Š. - Zicha, J. - Kaňka, A., - Hrachová, V., 2007

2006

 • Simulátor slunečního záření – Zicha, J. - Čáp, J., - Svoboda, J., 2006

2005

 • Kruhový scanner a spektrometr – Němcová, Š. - Čáp, J., - Zicha, J., 2005
 • Analýza optických soustav – Čáp, J., 2005

2004

 • Laboratory Innovation of Precision Mechanics and Optics Department – Čáp, J. - Hošek, J., 2004

2001

 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001

2000

 • Design and Simulation of Optical Rasters – Čáp, J. - Šourek, B., - Jirka, V., 2000
 • Device for Gas Tube Surface Scanning – Čáp, J. - Valenta, F., 2000
 • A Device for the Gas Pipeline Defect Surface Scanning – Čáp, J. - Valenta, F., 2000
 • Přístroj pro zjišťování topologie plošných korozních vad dálkových plynovodů – Čáp, J. - Valenta, F., 2000

1997

 • Design and Development of a Device for Area Corrosion Defects Measuring on Pipi-Lines – Čáp, J. - Valenta, F., 1997
 • Device for Scanning of Gas Tube Surface – Čáp, J. - Pína, L., - Petr, O., 1997

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Přenosné zařízení pro měření geometrie objektu a prostorově proměnné funkce odrazivosti na povrchu vzorku s multiplikací prvků podílejících se na zobrazování a snímacích systémů na pohyblivých ramenech umožňující terénní měření – Havran, V. - Hošek, J. - Bittner, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2009

 • Zařízení pro měření prostupu světla průsvitnými prochami a měření jejich směrových a koncentračních charakteristik při různých úhlech dopadu světelného záření – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V. - Červený, J., - Němcová, Š., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Měřič rozložení tahu kovového pásu – Čáp, J. - Zicha, J., 2011

2008

 • Measurement platform for X-ray reflectivity XRR – Maršík, J. - Wall, J. - Čáp, J., - Bowen, K., 2008
 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J., 2008

2005

 • Naváděcí mechanika a energetické simulace pro koncentrační kolektory – Čáp, J. - Jirka, V. - Korečko, J. - Zicha, J., - Šourek, B., 2005

Software

2009

 • Raster – Čáp, J. - Jirka, V., 2009

Zpráva

2001

 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001

Kapitola v knize

2009

 • Výpočty propustnosti a odrazivosti programem Raster – Čáp, J., 2009
 • Metrologie a simulace optických rastrů pro aplikace ve stavebnictví – Jirka, V. - Čáp, J. - Červený, J. - Zicha, J. - Korečko, J. - Šourek, B., - Němcová, Š., 2009
 • Metrologie optických rastrů - historie – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Metodika výpočtu Fresnelovy čočky – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Vývoj pasivních rastrů – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Vývoj čočky korigované pro šikmý dopad Slunečního záření – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Kombinované využití Sluneční energie - optické rastry – Čáp, J. - Jirka, V., 2009

?

 • Výpočty propustnosti a odrazivosti programem Raster – Čáp, J., ?
 • Metrologie a simulace optických rastrů pro aplikace ve stavebnictví – Jirka, V. - Čáp, J. - Červený, J. - Zicha, J. - Korečko, J. - Šourek, B., - Němcová, Š., ?

Sborník

2010

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010 – Němcová, Š. ed. - Čáp, J. ed., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Modelování optických rastrů – Čáp, J., 2004

Významněnjší architektonický projekt

2006

 • Studie využitelnosti dvora G3 s jeho zastřešením – Řehoř, E. - Řehořová, J. - Zicha, J., - Čáp, J., 2006

Realizace

2008

 • Instrumentárium pro měření emisivity porostů v laboratorních podmínkách – Zicha, J. - Čáp, J., - Němcová, Š., 2008

2005

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V., - Červený, J., 2005

2004

 • Naváděcí mechanika a energetické simulace pro koncentrační kolektory SOLARGLAS – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Maršík, J. - Jirka, V., - Korečko, J., 2004

Odbor automatického řízení (12137)

Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Jiri.Cap (zavináč) fs.cvut.cz

správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní

(22 435) 2585

místnost: B1-21, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI1/406  
  Měřič rozložení tahu válcovaného kovového pásu – Čáp, J. (2009-2011)
 • CTU0316712  
  Inovace laboratoří oboru Přesné mechaniky a optiky – Čáp, J. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2019

2018

 • Laser Imaging Approach for Portable BTF Measurement System Automatic Alignment – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2017

 • Návrh a realizace přenosného zařízení pro měření BTF povrchů – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J. - Němcová, Š., - Bittner, J., 2017
 • Optomechanical design of rotary kaleidoscope for bidirectional texture function acquisition – Čáp, J. - Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Macúchová, K., 2017
 • Lightdrum-Portable Light Stage for Accurate BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š. - Čáp, J., - Bittner, J., 2017
 • Optomechanical design of a portable compact bidirectional texture function measurement instrument – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š. - Bittner, J., - Čáp, J., 2017

2016

 • Compensating for color artifacts in the design of technical kaleidoscopes – Němcová, Š. - Havran, V. - Čáp, J. - Hošek, J., - Bittner, J., 2016

2015

 • Softwarová simulace návrhu a optimalizace kaleidoskopu pro měření odrazivosti povrchu – Havran, V. - Bittner, J. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015
 • Realisation of Circular Motion for Portable BTF Measurement Instrument – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J. - Němcová, Š. - Macúchová, K. - Bittner, J., - Zicha, J., 2015

2014

 • Simple kaleidoscope design for reflectance measurement – Němcová, Š. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K. - Bittner, J., - Havran, V., 2014

2007

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V. - Červený, J. - Korečko, J., - Němcová, Š., 2007

2006

 • Equipment for Measurement of Radial Profile of Excited Species in DC Glow Discharge – Kaňka, A. - Hrachová, V. - Čáp, J., - Zicha, J., 2006

1997

 • Přístroj pro zjišťování topografie plošných korozních vad dálkových plynovodů – Čáp, J., 1997

Stať ve sborníku

2019

 • Alignment issues for any sample direction BTF measurement – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J., - Němcová, Š., 2019

2018

 • On the Advancement of BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2017

 • Lightdrum: Portable Surface-Reflectance Measurement Onsite – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š. - Čáp, J., - Bittner, J., 2017

2016

 • Geometric calibration of rotational kaleidoscopic instrument – Havran, V. - Němcová, Š. - Čáp, J. - Hošek, J. - Bittner, J., - Macúchová, K., 2016
 • Compensating for colour artefacts in the design of technical kaleidoscopes – Němcová, Š. - Havran, V. - Čáp, J. - Hošek, J., - Bittner, J., 2016

2015

 • Přenosné zařízení pro BTF měření – Hošek, J. - Čáp, J. - Havran, V. - Němcová, Š. - Bittner, J. - Macúchová, K., - Zicha, J., 2015
 • Optimizing of functional design parameters of kaleidoscopes – Čáp, J. - Havran, V. - Bittner, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015
 • Software simulator for design and optimization of the kaleidoscopes for the surface reflectance measurement – Havran, V. - Bittner, J. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015

2011

 • A development of device for tension distribution measuring in metal belt – Čáp, J., 2011

2010

 • Spectroradiometric Calibration of System for Diagnostics of DC Glow Discharge Using Method of Raytracing – Kaňka, A. - Čáp, J. - Schmiedt, L., - Hrachová, V., 2010
 • Vývoj měřiče rozložení tahu válcovaného kovového pasu – Čáp, J., 2010

2008

 • The Sun Derotator Adjusting Analysis – Čáp, J., 2008
 • Analýza citlivosti justáže slunečního derotátoru – Čáp, J., 2008

2007

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V., - Červený, J., 2007
 • Verification of Function and Application of Radial Scanning System for Studying DC Glow Discharge – Čáp, J. - Němcová, Š. - Zicha, J. - Kaňka, A., - Hrachová, V., 2007

2006

 • Simulátor slunečního záření – Zicha, J. - Čáp, J., - Svoboda, J., 2006

2005

 • Kruhový scanner a spektrometr – Němcová, Š. - Čáp, J., - Zicha, J., 2005
 • Analýza optických soustav – Čáp, J., 2005

2004

 • Laboratory Innovation of Precision Mechanics and Optics Department – Čáp, J. - Hošek, J., 2004

2001

 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001

2000

 • Design and Simulation of Optical Rasters – Čáp, J. - Šourek, B., - Jirka, V., 2000
 • Device for Gas Tube Surface Scanning – Čáp, J. - Valenta, F., 2000
 • A Device for the Gas Pipeline Defect Surface Scanning – Čáp, J. - Valenta, F., 2000
 • Přístroj pro zjišťování topologie plošných korozních vad dálkových plynovodů – Čáp, J. - Valenta, F., 2000

1997

 • Design and Development of a Device for Area Corrosion Defects Measuring on Pipi-Lines – Čáp, J. - Valenta, F., 1997
 • Device for Scanning of Gas Tube Surface – Čáp, J. - Pína, L., - Petr, O., 1997

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Přenosné zařízení pro měření geometrie objektu a prostorově proměnné funkce odrazivosti na povrchu vzorku s multiplikací prvků podílejících se na zobrazování a snímacích systémů na pohyblivých ramenech umožňující terénní měření – Havran, V. - Hošek, J. - Bittner, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2009

 • Zařízení pro měření prostupu světla průsvitnými prochami a měření jejich směrových a koncentračních charakteristik při různých úhlech dopadu světelného záření – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V. - Červený, J., - Němcová, Š., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Měřič rozložení tahu kovového pásu – Čáp, J. - Zicha, J., 2011

2008

 • Measurement platform for X-ray reflectivity XRR – Maršík, J. - Wall, J. - Čáp, J., - Bowen, K., 2008
 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J., 2008

2005

 • Naváděcí mechanika a energetické simulace pro koncentrační kolektory – Čáp, J. - Jirka, V. - Korečko, J. - Zicha, J., - Šourek, B., 2005

Software

2009

 • Raster – Čáp, J. - Jirka, V., 2009

Zpráva

2001

 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001

Kapitola v knize

2009

 • Výpočty propustnosti a odrazivosti programem Raster – Čáp, J., 2009
 • Metrologie a simulace optických rastrů pro aplikace ve stavebnictví – Jirka, V. - Čáp, J. - Červený, J. - Zicha, J. - Korečko, J. - Šourek, B., - Němcová, Š., 2009
 • Metrologie optických rastrů - historie – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Metodika výpočtu Fresnelovy čočky – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Vývoj pasivních rastrů – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Vývoj čočky korigované pro šikmý dopad Slunečního záření – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Kombinované využití Sluneční energie - optické rastry – Čáp, J. - Jirka, V., 2009

?

 • Výpočty propustnosti a odrazivosti programem Raster – Čáp, J., ?
 • Metrologie a simulace optických rastrů pro aplikace ve stavebnictví – Jirka, V. - Čáp, J. - Červený, J. - Zicha, J. - Korečko, J. - Šourek, B., - Němcová, Š., ?

Sborník

2010

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010 – Němcová, Š. ed. - Čáp, J. ed., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Modelování optických rastrů – Čáp, J., 2004

Významněnjší architektonický projekt

2006

 • Studie využitelnosti dvora G3 s jeho zastřešením – Řehoř, E. - Řehořová, J. - Zicha, J., - Čáp, J., 2006

Realizace

2008

 • Instrumentárium pro měření emisivity porostů v laboratorních podmínkách – Zicha, J. - Čáp, J., - Němcová, Š., 2008

2005

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V., - Červený, J., 2005

2004

 • Naváděcí mechanika a energetické simulace pro koncentrační kolektory SOLARGLAS – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Maršík, J. - Jirka, V., - Korečko, J., 2004

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Ing. Jiří Čáp, Ph.D.

Jiri.Cap (zavináč) fs.cvut.cz

správce subsítě / ústav přístrojové a řídící techniky / Fakulta strojní

(22 435) 2585

místnost: B1-21, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • FR-TI1/406  
  Měřič rozložení tahu válcovaného kovového pásu – Čáp, J. (2009-2011)
 • CTU0316712  
  Inovace laboratoří oboru Přesné mechaniky a optiky – Čáp, J. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • Increasing the Spatial Resolution of BTF Measurement with Scheimpflug Imaging – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2019

2018

 • Laser Imaging Approach for Portable BTF Measurement System Automatic Alignment – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2017

 • Návrh a realizace přenosného zařízení pro měření BTF povrchů – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J. - Němcová, Š., - Bittner, J., 2017
 • Optomechanical design of rotary kaleidoscope for bidirectional texture function acquisition – Čáp, J. - Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š., - Macúchová, K., 2017
 • Lightdrum-Portable Light Stage for Accurate BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š. - Čáp, J., - Bittner, J., 2017
 • Optomechanical design of a portable compact bidirectional texture function measurement instrument – Hošek, J. - Havran, V. - Němcová, Š. - Bittner, J., - Čáp, J., 2017

2016

 • Compensating for color artifacts in the design of technical kaleidoscopes – Němcová, Š. - Havran, V. - Čáp, J. - Hošek, J., - Bittner, J., 2016

2015

 • Softwarová simulace návrhu a optimalizace kaleidoskopu pro měření odrazivosti povrchu – Havran, V. - Bittner, J. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015
 • Realisation of Circular Motion for Portable BTF Measurement Instrument – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J. - Němcová, Š. - Macúchová, K. - Bittner, J., - Zicha, J., 2015

2014

 • Simple kaleidoscope design for reflectance measurement – Němcová, Š. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K. - Bittner, J., - Havran, V., 2014

2007

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V. - Červený, J. - Korečko, J., - Němcová, Š., 2007

2006

 • Equipment for Measurement of Radial Profile of Excited Species in DC Glow Discharge – Kaňka, A. - Hrachová, V. - Čáp, J., - Zicha, J., 2006

1997

 • Přístroj pro zjišťování topografie plošných korozních vad dálkových plynovodů – Čáp, J., 1997

Stať ve sborníku

2019

 • Alignment issues for any sample direction BTF measurement – Hošek, J. - Havran, V. - Čáp, J., - Němcová, Š., 2019

2018

 • On the Advancement of BTF Measurement on Site – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2017

 • Lightdrum: Portable Surface-Reflectance Measurement Onsite – Havran, V. - Hošek, J. - Němcová, Š. - Čáp, J., - Bittner, J., 2017

2016

 • Geometric calibration of rotational kaleidoscopic instrument – Havran, V. - Němcová, Š. - Čáp, J. - Hošek, J. - Bittner, J., - Macúchová, K., 2016
 • Compensating for colour artefacts in the design of technical kaleidoscopes – Němcová, Š. - Havran, V. - Čáp, J. - Hošek, J., - Bittner, J., 2016

2015

 • Přenosné zařízení pro BTF měření – Hošek, J. - Čáp, J. - Havran, V. - Němcová, Š. - Bittner, J. - Macúchová, K., - Zicha, J., 2015
 • Optimizing of functional design parameters of kaleidoscopes – Čáp, J. - Havran, V. - Bittner, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015
 • Software simulator for design and optimization of the kaleidoscopes for the surface reflectance measurement – Havran, V. - Bittner, J. - Čáp, J. - Hošek, J. - Macúchová, K., - Němcová, Š., 2015

2011

 • A development of device for tension distribution measuring in metal belt – Čáp, J., 2011

2010

 • Spectroradiometric Calibration of System for Diagnostics of DC Glow Discharge Using Method of Raytracing – Kaňka, A. - Čáp, J. - Schmiedt, L., - Hrachová, V., 2010
 • Vývoj měřiče rozložení tahu válcovaného kovového pasu – Čáp, J., 2010

2008

 • The Sun Derotator Adjusting Analysis – Čáp, J., 2008
 • Analýza citlivosti justáže slunečního derotátoru – Čáp, J., 2008

2007

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V., - Červený, J., 2007
 • Verification of Function and Application of Radial Scanning System for Studying DC Glow Discharge – Čáp, J. - Němcová, Š. - Zicha, J. - Kaňka, A., - Hrachová, V., 2007

2006

 • Simulátor slunečního záření – Zicha, J. - Čáp, J., - Svoboda, J., 2006

2005

 • Kruhový scanner a spektrometr – Němcová, Š. - Čáp, J., - Zicha, J., 2005
 • Analýza optických soustav – Čáp, J., 2005

2004

 • Laboratory Innovation of Precision Mechanics and Optics Department – Čáp, J. - Hošek, J., 2004

2001

 • Influence of Corrosion Defects upon the Limit State of Pressure Vessel – Valenta, F. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Růžička, M. - Sochor, M. - Španiel, M. - Řezníček, J. - Masák, J. - Novotný, C., - Čáp, J., 2001

2000

 • Design and Simulation of Optical Rasters – Čáp, J. - Šourek, B., - Jirka, V., 2000
 • Device for Gas Tube Surface Scanning – Čáp, J. - Valenta, F., 2000
 • A Device for the Gas Pipeline Defect Surface Scanning – Čáp, J. - Valenta, F., 2000
 • Přístroj pro zjišťování topologie plošných korozních vad dálkových plynovodů – Čáp, J. - Valenta, F., 2000

1997

 • Design and Development of a Device for Area Corrosion Defects Measuring on Pipi-Lines – Čáp, J. - Valenta, F., 1997
 • Device for Scanning of Gas Tube Surface – Čáp, J. - Pína, L., - Petr, O., 1997

Patent, užitný a průmyslový vzor

2018

 • Přenosné zařízení pro měření geometrie objektu a prostorově proměnné funkce odrazivosti na povrchu vzorku s multiplikací prvků podílejících se na zobrazování a snímacích systémů na pohyblivých ramenech umožňující terénní měření – Havran, V. - Hošek, J. - Bittner, J. - Němcová, Š., - Čáp, J., 2018

2009

 • Zařízení pro měření prostupu světla průsvitnými prochami a měření jejich směrových a koncentračních charakteristik při různých úhlech dopadu světelného záření – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V. - Červený, J., - Němcová, Š., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Měřič rozložení tahu kovového pásu – Čáp, J. - Zicha, J., 2011

2008

 • Measurement platform for X-ray reflectivity XRR – Maršík, J. - Wall, J. - Čáp, J., - Bowen, K., 2008
 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J., 2008

2005

 • Naváděcí mechanika a energetické simulace pro koncentrační kolektory – Čáp, J. - Jirka, V. - Korečko, J. - Zicha, J., - Šourek, B., 2005

Software

2009

 • Raster – Čáp, J. - Jirka, V., 2009

Zpráva

2001

 • Analýza napjatosti a deformace potrubí s povrchovými vadami - podklad pro výuku Experimentální analýza napětí – Novotný, C. - Michalec, J. - Konvičková, S. - Sochor, M. - Růžička, M. - Řezníček, J. - Španiel, M. - Čáp, J., - Masák, J., 2001

Kapitola v knize

2009

 • Výpočty propustnosti a odrazivosti programem Raster – Čáp, J., 2009
 • Metrologie a simulace optických rastrů pro aplikace ve stavebnictví – Jirka, V. - Čáp, J. - Červený, J. - Zicha, J. - Korečko, J. - Šourek, B., - Němcová, Š., 2009
 • Metrologie optických rastrů - historie – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Metodika výpočtu Fresnelovy čočky – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Vývoj pasivních rastrů – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Vývoj čočky korigované pro šikmý dopad Slunečního záření – Čáp, J. - Jirka, V., 2009
 • Kombinované využití Sluneční energie - optické rastry – Čáp, J. - Jirka, V., 2009

?

 • Výpočty propustnosti a odrazivosti programem Raster – Čáp, J., ?
 • Metrologie a simulace optických rastrů pro aplikace ve stavebnictví – Jirka, V. - Čáp, J. - Červený, J. - Zicha, J. - Korečko, J. - Šourek, B., - Němcová, Š., ?

Sborník

2010

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010 – Němcová, Š. ed. - Čáp, J. ed., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2004

 • Modelování optických rastrů – Čáp, J., 2004

Významněnjší architektonický projekt

2006

 • Studie využitelnosti dvora G3 s jeho zastřešením – Řehoř, E. - Řehořová, J. - Zicha, J., - Čáp, J., 2006

Realizace

2008

 • Instrumentárium pro měření emisivity porostů v laboratorních podmínkách – Zicha, J. - Čáp, J., - Němcová, Š., 2008

2005

 • Simulátor slunečního svitu pro testování optických rastrů – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Jirka, V., - Červený, J., 2005

2004

 • Naváděcí mechanika a energetické simulace pro koncentrační kolektory SOLARGLAS – Zicha, J. - Čáp, J. - Šourek, B. - Maršík, J. - Jirka, V., - Korečko, J., 2004