[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Pavel.Zitek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2564

místnost: A1-305a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 30958 SEAT  
  Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě – Zítek, P. (2006-2009)
 • 1M0567  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2005-2009)
 • GA101/03/1365  
  Řízení mikroklimatu v interiéru historického objektu k prevenci poškození uměleckých památek – Zítek, P. (2003-2004)
 • LN00B096  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2000-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., International Journal of Control. 2019, 92(2), 329-338. ISSN 0020-7179.

2017

 • Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling – Fišer, J. - Zítek, P. - Skopec, P. - Knobloch, J., - Vyhlídal, T., ISA Transactions. 2017, 68 381-401. ISSN 0019-0578.

2015

 • Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J. - Tornari, V. - Bernikola, E., - Tsigarida, N., Building and Environment. 2015, 94 218-230. ISSN 0360-1323.

2014

 • Untitled – Čelikovský, S. ed. - Flusser, J. ed. - Haindl, M. ed. - Havlena, V. ed. - Hromčík, M. ed. - Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., - Cepek, O., Kybernetika. 2014, 50(1), 1. ISSN 0023-5954.

2013

 • Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., Journal of Process Control. 2013, 23(8), 1063-1074. ISSN 0959-1524.

2010

 • Novel personalized and humidified air supply for airliner passengers – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Nováková, L., - Čížek, J., Building and Environment. 2010, 45(11), 2345-2353. ISSN 0360-1323.
 • Control Design for Time-delay Systems Based on Quasi-direct Pole Placement – Michiels, W. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., Journal of Process Control. 2010, 20(3), 337-343. ISSN 0959-1524.

2009

 • Modification of Mikhaylov Criterion for Neutral Time-Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, 54(10), 2430-2435. ISSN 0018-9286.
 • STRONG STABILITY OF NEUTRAL EQUATIONS WITH AN ARBITRARY DELAY DEPENDENCY STRUCTURE – Michiels, W. - Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Nijmeijer, H., - Henrion, D., SIAM Journal on Control and Optimization. 2009, 48(2), 763-786. ISSN 0363-0129.
 • Model-based moisture sorption stabilization in historical buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Building and Environment. 2009, 44(6), 1181-1187. ISSN 0360-1323.
 • Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros – Vyhlídal, T. - Zítek, P., IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, 54(1), 171-177. ISSN 0018-9286.
 • Stability impact of small delays in proportional-derivative state feedback – Vyhlídal, T. - Michiels, W. - Zítek, P., - McGahan, P., Control Engineering Practice. 2009, 17(3), 382-393. ISSN 0967-0661.

2008

 • Meromorphic observer-based pole assignment in time delay systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., Kybernetika. 2008, 44(5), 633-648. ISSN 0023-5954.

2007

 • Time Delay Model of Algal Population Growth in Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., Simulation News Europe. 2007, 17(3-4), 14-18. ISSN 0929-2268.

2006

 • Experience of Implementing Moisture Sorption Control in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., Acta Polytechnica. 2006, 46(5), 55-61. ISSN 1210-2709.

2005

 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Acta Polytechnica. 2005, 45(4), 5-10. ISSN 1210-2709.

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., Applied Mathematics Computer Science. 2003, 13(4), 485-491. ISSN 1641-876X.
 • Anisochronic Internal Model Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., Acta Polytechnica. 2003, 43(10), 54-59. ISSN 1210-2709.
 • Algebraic Design of Anisochronic Controllers for Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., International Journal of Control. 2003, 76(16), 1654-1665. ISSN 0020-7179.
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2003, 7(1), 41-50. ISSN 1335-2393.

2002

 • Návrh pozorovatele v klouzavém režimu pro systémy se zpožděním – Fišer, J. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2002, 6(2), 69-80. ISSN 1335-2393.
 • Pozorovatel rovnovážného stavu v aplikaci na detekci poruchových stavů – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Automatizace. 2002, 45(3), 188-192. ISSN 0005-125X.
 • An Observer Design for Linear Time-Delays Systems – Hou, M. - Zítek, P., - Patton, R.J., IEEE Transactions on Automatic Control. 2002, 47(1), 121-125. ISSN 0018-9286.

2001

 • Control System Design Based on a Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., Acta Polytechnica. 2001, 41(4-5), 49-53. ISSN 1210-2709.
 • Anisochronic Internal Model Control of Time-Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., Control Engineering Practice. 2001, 9(5), 501-516. ISSN 0967-0661.
 • Studium inženýrské informatiky – Zítek, P., Technik. 2001, 9(10), 18. ISSN 1210-616X.

2000

 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., Advances in Soft Computing. 2000, 1(3), 346-353. ISSN 1615-3871.
 • Stavová zpětná vazba v řízení systémů se zpožděním – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Automatizace. 2000, 43(4), 271-277. ISSN 0005-125X.

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., Automatizace. 1999, 42(9), 722-723. ISSN 0005-125X.
 • Neural Network Evaluation of Model-Based Residuals in Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Mánková, R., - Hlava, J., Applications of Mathematics. 1999, 9(3), 599-617. ISSN 0862-7940.

1998

 • 40 let oboru a katedry automatického řízení FS ČVUT – Zítek, P., Automa. 1998, 4(5), 2. ISSN 1210-9592.
 • Anisochronic State Observers for Hereditary Systems – Zítek, P., International Journal of Control. 1998, 71(4), 581-599. ISSN 0020-7179.

1997

 • Frequency-Domain Synthesis of Hereditary Control Systems State Space – Zítek, P., International Journal of Control. 1997, 70 539-556. ISSN 0020-7179.

1995

 • Obvody analogového a digitálního řízení – Zítek, P., Automatizace. 1995, 38 293-319. ISSN 0005-125X.

1986

 • Anisochronic Modeling and Stability-Criterion of Hereditary-Systems – Zítek, P., Problems of Control and Information Theory. 1986, 15(6), 413-423. ISSN 0370-2529.

Stať ve sborníku

2019

 • PID Controller Tuning via Dominant Pole Placement in Comparison with Ziegler-Nichols Tuning – Fišer, J. - Zítek, P., In: IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: International Federation of Automatic Control, 2019. p. 43-48. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Astatism analysis of time delay controllers towards effective anti-windup schemes – Bušek, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 74-79. ISBN 978-1-7281-3758-2.

2018

 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 236-241. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 212-217. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.

2017

 • IAE Based Tuning of Controller Anti-windup Schemes for First Order plus Dead-time System – Bušek, J. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceedings of the 2017 21st International Conference on Process Control. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. p. 18-23. ISBN 978-1-5386-4011-1.
 • Dominant four-pole placement in filtered PID control loop with delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the IFAC 2017 World Congress. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 6501-6506. ISSN 2405-8963.

2016

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., In: Proceedings of the 9th International Conference STEEL STRIP 2016. Ostrava: Společnost ocelové pásy, 2016. pp. 152-167.
 • IAE Optimization of PID Control Loop with Delay in Pole Assignment Space – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: IFAC PapersOnLine. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 177-181. ISSN 2405-8963.

2015

 • Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 12th IFAC Workshop on Time Delay Systems. New York: IFAC, 2015. pp. 446-451. IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963.

2014

 • Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays – Zítek, P. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., In: Low-Complexity Controllers for Time-Delay Systems. Cham: Springer International Publishing AG, 2014, pp. 31-45. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-05575-6.
 • IAE OPTIMIZATION OF DELAYED PID CONTROL LOOPS USING DIMENSIONAL ANALYSIS APPROACH – Fišer, J. - Zítek, P., - Kučera, V., In: Proceedings of the 6th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. University of Patras, 2014. p. 262-265. ISBN 978-1-4799-2890-3.
 • QPmR - Quasi-Polynomial Root-Finder: Algorithm Update and Examples – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications. New York: Springer, 2014. pp. 299-312. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-01694-8.
 • Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications. New York: Springer, 2014. pp. 57-70. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-01694-8.

2013

 • Numerical Modeling of the Moisture Transfer Through Wooden Desk by Linking Ansys and Matlab Software – Simeunovič, G. - Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceeding of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2013). New York: ASME, 2013. Heat Transfer and Thermal Engineering. ISBN 978-0-7918-5634-5.
 • Evaluation of Different Approaches of Microclimate Control in Cultural Heritage Buildings – Broström, T. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Klenz Larsen, P., - Zítek, P., In: Postprints of the Munich Climate Conference "Climate for Collections, Standards and Uncertainties 2013". Munich: Doerner Institut, 2013, pp. 105-116. ISBN 978-1-909492-00-4.
 • Mathematical Models of Equilibrium Moisture Content and Their Parameter Assessment – Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control. Piscataway: IEEE, 2013. pp. 462-467. ISBN 978-1-4799-0927-8.
 • Dominant three pole placement in PID control loop with delay – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 9th Asian Control Conference (ASCC 2013). New York: IEEE Control System Society, 2013. ISBN 978-1-4673-5769-2.
 • Relative Humidity Control in Historical Buildings Allowing the Safe Natural Indoor-climate Fluctuations – Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Camuffo, D. - Simeunovič, G. - Sládek, O., - Wessberg, M., In: Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation. Milano: Felix Verlag editrice, 2013, pp. 77-84. ISBN 978-88-88307-26-8.

2012

 • Cascade Control for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Time Delay Systems: Methods, Applications and New Trends. Berlin: Springer-Verlag, 2012. pp. 343-354. Lecture Notes in Control and Information Sciences. ISSN 0170-8643. ISBN 978-3-642-25220-4.
 • Ultimate-frequency Based Three-pole Dominant Placement in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 10th IFAC Workshop on Time Delay Systems. New York: IFAC, 2012. pp. 150-155. Time Delay Systems. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-04-5.

2011

 • Separate Parameters Identification of the Miso Time Delay Model Applied to the Heat Transfer Process – Simeunović, G. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Debeljkovic, D. Lj., In: ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2011). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2011. pp. 851-856. Heat and Mass Transport Processes, Parts A and B. ISBN 978-0-7918-5496-9.
 • Relay Feedback Oscillator Design for Modeling Circadian Rhythms in Cyanobacteria – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2011). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2011. p. 549-556. Biomedical and Biotechnology Engineering; Nanoengineering for Medicine and Biology. ISBN 978-0-7918-5488-4.
 • Equal-sorption microclimate control applied to the Holy Cross Chapel at Karlštejn castle – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Sládek, O. - Sládek, A., - Simeunović, G., In: Proceedings from the International Conference on Climatization of historic buildings, state of the art. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2011, pp. 57-65. ISBN 978-3-8167-8637-5.
 • Rating the Significance of Infinite Chains of Poles in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011. Bologna: IFAC, 2011, pp. 314-319. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-93-7.

2010

 • Time - Delay Models Parameters Identification of Heat Transfer Systems Using the Hybrid Algorithm – Simeunovič, G. - Zítek, P. - Chyský, J., - Miletić, M., In: Proceedings of the 18th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE 18. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2010. p. 1171-1175. ISBN 978-0-7918-4932-3.
 • Affine parameterization design of cascade control for time delay plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Praha: IFAC, 2010, pp. 162-167. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.
 • Ultimate-Frequency based Dominant Pole Placement – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Praha: IFAC, 2010. pp. 87-92. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.

2009

 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-Up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., In: Topics in Time Delay Systems, Analysis, Algorithms and Control. Berlin: Springer, 2009. p. 303-313. Lecture Notes in Control and Information Sciences. ISSN 0170-8643. ISBN 978-3-642-02896-0.
 • Quasi-direct pole placement for time delay systems applied to a heat transfer set-up – Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Zítek, P., In: Proceedings of 8th IFAC Workshop on Time-Delay Systems. Craiova: Editura Universitaria Craiova, 2009, pp. 325-330. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-67-8.
 • The Parameters Identification of Time Delay Models of Heat Transfer Systems From Input-Output Measurements – Simeunovič, G. - Zítek, P., - Chyský, J., In: Proceedings of 17th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE17). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2009, pp. 75361-1-75361-7. ISBN 978-0-7918-4353-6. Available from: http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=ASMECP002009043536000345000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no
 • Personalized Air Distribution System for a Seated Passenger in Aircraft Cabin – Zítek, P. - Simeunovič, G., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 11th International ROOMVENT Conference. Seoul: Seoul National University, 2009, pp. 987-994. ISBN 978-89-89071-02-0.
 • CFD Model Aided Design of Personalized Air Supply for Aircraft Cabin Seat – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Nováková, L., - Čížek, J., In: Proceedings of the 6th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2009, pp. 2236-2245. ISBN 978-3-901608-35-3.

2008

 • Argument-Increment Based Stability Criterion for Neutral Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 16th Mediterranean Conference on Control and Automation. Athens: Mediterranean Control Assotion, 2008, pp. 824-829. ISBN 978-1-4244-2504-4.
 • Affine parametrization of cascade control with time delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., In: Proceedings of the 17th IFAC World Congress. Seoul: IFAC, 2008, pp. 3907-3912. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-00-5.
 • Differential-discrete Mathematical Model of the Recuperative Counter-flow Heat Exchanger – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljković, D.Lj., In: Proceedings of 16th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE16). Michigan: ASME Dynamic Systems and Control Division, 2008. pp. 699-703. ISBN 978-0-79184-816-6.
 • Oscillators for Modeling Biomass Growth Adaptation to Circadian Rhythms – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Proceedings of UKSIM Tenth International Conference on Computer Modelling and Simulation. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. pp. 175-179. ISBN 0-7695-3114-8.

2007

 • Differential-discrete Mathematical Model of Two Phase Flow Heat Exchanger – Debeljkovic, D.Lj. - Simeunović, G. - Zítek, P., - Inard, Ch., In: Proceedings of ICONE-15. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2007, pp. 1-6. ISBN 978-4-88898-159-0.
 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., In: Proceedings of the 7th Workshop on Time Delay Systems. Nantes: IRCYN, 2007, pp. 1-6.
 • Cascade Control Parameterization for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 7th Workshop on Time Delay Systems. Nantes: IRCYN, 2007, pp. 1-6.
 • Oscillators Design for Adapting the Algae Growth Model to Diurnal Cycles – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 87-94. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Stability Impact of the Latency in the State Derivative Feedback – Vyhlídal, T. - McGahan, P. - Michiels, W., - Zítek, P., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 198-1-198-7. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • A Model Solution to Adapting the Algae Population Growth to Diurnal Cycles – Červený, J. - Fišer, J., - Zítek, P., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 159-1-159-5. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Impact of Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Approach – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., In: Proceedings of the 7th European Conference "SAUVEUR" SAFEGUARDED CURTURAL HERITAGE. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007, pp. 71-78. ISBN 978-80-86246-29-1.
 • Time - Delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., In: Proceedings of ICONE-15. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2007, pp. 10352-1-10352-5. ISBN 978-4-88898-159-0.

2006

 • Diferencijalno-diskretni matematički model razmenjivača toplote tipa cev-u-cev – Simeunović, G. - Zítek, P. - Debeljković, D.Lj., - Inard, Ch., In: Zbornik radova na 37. medunarodnim kongresu o klimatizaciji i hladenju. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2006. p. 125-133.
 • Research Summary – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., In: Urebât. La Rochelle: Université de La Rochelle, 2006. p. 1-19.
 • Mapping the Spectrum of a Retarded Time Delay System Utilizing Root Distribution Features – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 6th IFAC Workshop on Time-Delay Systems. Oxford: IFAC, 2006, pp. 1-6. ISBN 978-3-902661-11-1.
 • Time Delay Modeling of Algae Production in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 1-7. ISBN 80-86059-44-8.
 • Static-model-based Residue Generation for Hereditary Process Fault Detection – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006, pp. 1237-1242. ISBN 978-3-902661-14-2.
 • Experience with Moisture Sorption Control Implementation in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8. Available from: http://www.aed2006.cz
 • Control of Time Delay Systems in Sliding Mode using Anisochronic State Feedback – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin: PPH ZAPOL DMOCHOWSKI, SOBCZYK, SPOLKA JAWNA, 2006, pp. 69-76. ISBN 83-60140-93-6.
 • Algae Production Control in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 83-90. ISBN 80-01-03491-7.
 • Time Delay Model of Algal Population Growth in a Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: 5th MathMod Vienna Proceedings. Vienna: ARGESIM, 2006, pp. 4-1-4-7. ISBN 3-901608-30-3.
 • Predictor Based Control Design for Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., In: International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. pp. 517-522. ISBN 0-7695-2504-0.

2005

 • Time - delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D., In: 36th International Congress on Heating, Refrigeration and Air-Conditioning. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2005, pp. 83-90. Available from: http://www.kgh-hvac.org/
 • Control design using bypass for sliding mode applied to time delay systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of WORKSHOP 2005, Part A. Praha: CTU Publishing House, 2005, pp. 272-273. ISBN 80-01-03201-9.
 • Discrete Approximation of a Time Delay System and Delta Model Spectrum – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford: Elsevier Ltd, 2005, ISBN 0-08-045108-X.
 • Meromorphic Stabilization and Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. ISBN 0-08-045108-X.
 • By-Pass Aided Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: 15th International Conference on Process Control 05. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, ISBN 80-227-2235-9.
 • Výzkum skupiny Centra aplikované kybernetiky při Fakultě strojní ČVUT v Praze – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J., - Červený, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 98-100. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique – Zítek, P. - Němeček, M. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., In: Sustaining Europe's Cultural Heritage: From Research Policy. London: UCL Centre for Sustainable Heritage, 2004, pp. 46.
 • Stabilizing Microklimate in Historical Interior by Moisture Sorption Control – Zítek, P. - Němeček, M., In: Proceedings of 10th IEEE Conference on Methods and Models in Automation and Robotics 2004. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2004, pp. 407-412. ISBN 83-88764-09-8.
 • A Residue Based Evaluation of Pole Significance in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: TDS 04. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven, 2004, pp. 29-34. ISSN 1474-6670. ISBN 0-08-044583-7.
 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Implementation of Anisochronic Controller on PLC – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Řízení sorpce vlhkosti v historických stavbách v klouzavém režimu – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 181-189. ISBN 80-7194-662-1.
 • Second Order Sliding Mode Control Design for Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 304-305. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Quasi-Polynomial Based Design of Time Delay Control Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: IFAC TDS '03. Rocquencourt: INRIA, 2003, pp. 1-6.
 • Quasipolynomial Mapping Based Rootfinder for Analysis of Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: IFAC TDS '03. Rocquencourt: INRIA, 2003, pp. 1-6.
 • Chattering Reduction by Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2003, pp. 615-620. ISBN 83-88764-77-2.
 • Anisochronic Internal Mode Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 1-8. ISBN 80-86059-35-9.
 • Pole Significance Evaluation for Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of Process Control '03. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 27-33. ISBN 80-227-1902-1.
 • Reducing Parasitic Oscillations in Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of Process Control '03. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 105-110. ISBN 80-227-1902-1.
 • Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: TU BERG Faculty, 2003, pp. 479-485. ISBN 80-7099-509-2.
 • Low Order Time Delay Approximation of Conventional Linear Model – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 4th IMACS Symposium on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2003, pp. 28. ISBN 3-901608-24-9.

2002

 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: Proceedings of the 3rd IFAC Workshop on Time Delay Systems. Oxford: Pergamon Press, 2002. p. 61-64. ISBN 0-08-044004-5.
 • Analysis of Infinite Spectra of Time Delay Systems Using Quasipolynomial Root Finder Implemented in Matlab – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 606-616. ISBN 80-7080-500-5.
 • Dominant Eigenvalue Placement for Time Delays System – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Controlo 2002. Aveiro: Associacao Portuguesa de Controlo Automatico, 2002, pp. 605-610. ISBN 972-789-072-5.
 • Steady Process Observer for Plants with Weaks Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Methods and Models in Automation and Robotics 2002. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2002, pp. 213-218. ISBN 83-88764-51-9.
 • Dominant Pole Assigment for Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 309-314. ISBN 80-248-0089-6.
 • Inverse Based Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-11. ISBN 80-7149-452-1.
 • Investigating Infinite Spectrum of Time Delay System by Characteristic Function Mapping – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-11. ISBN 80-7149-452-1.
 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-7. ISBN 80-7149-452-1.
 • Porovnání různých přístupů při řízení DIDO systémů se zpožděním ve vstupech i stavech – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Control of Power and Heating Systems 2002. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2002, ISBN 80-7318-074-X.
 • Infinite Spectra of Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 344-345. ISBN 80-01-02511-X.
 • Output Driven Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 338-339. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., In: Preprints of the 12th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control MIC'2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 137-142. ISSN 1025-8973. ISBN 0-88986-316-4.
 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Dealys – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: Time Delays Systems. Santa Fe: IFAC, 2001, pp. 4.
 • Application on First Order Model with Time Dealys in Dynamics Inversion – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 78. ISBN 80-7078-890-9.
 • Reduced-Order Steady State Observer on Anisochronic Concept – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 17. ISBN 80-7078-890-9.
 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2001, pp. 209-216. ISBN 80-238-7812-3.
 • Víceparamterové řízení systémů se zpožděními stavovou zpětnou vazbou – Fišer, J. - Zítek, P., In: Transfer '01. Liberec: Technická univerzita, 2001, pp. 1-9.
 • Control System Design Based on Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 321-326. ISBN 0-85261-731-3.
 • Control of Hereditary DIDO System Using Anisochronnic Controller – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 39. ISBN 80-227-1542-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: 1st IFAC/IEEE Symposium On System Structure and Control 2001. Praha: IFAC, 2001, pp. 21. ISSN 0962-9505. ISBN 0-08-043414-2.
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 71-72. ISBN 80-902131-7-0.
 • Anisochronic Decopling DIDO Systems – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 69-70. ISBN 80-902131-7-0.
 • Double Controller Anisochronic Structure with Disturbance Compensation – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 65-66. ISBN 80-902131-7-0.
 • Process Fault Detection Using a Steady State Observer – Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 9-14. ISBN 80-902131-7-0.
 • Návrh řízení dvourozměrové soustavy se zpožděními ve stavových i vstupních veličinách – Martinásková, M. - Zítek, P., In: MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, pp. 105-112. ISBN 80-85988-58-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 26. ISBN 80-227-1542-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 256-257. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • An Approach to Time Delay System Design Based on Unit-Circle Complex Plane Mapping – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: 2nd IFAC Workshop on Linear Time Delay Systems. Ancona: Universita di Ancona, 2000, pp. 152-156.
 • State Feedback Control of Time Delay System: Conformal Mapping Aided Design – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 2nd IFAC Workshop on Linear Time Delay Systems. Ancona: Universita di Ancona, 2000, pp. 146-151.
 • Dvacet let vývoje metod syntézy systému řízení a monitorování – Zítek, P., In: Principia Cybernetica. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 37-42.
 • Využití spojité Wavelet transformace při analýze kardiovaskulárních signálů – Svoboda, D. - Zítek, P., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 2070-2079. ISBN 80-7194-271-5.
 • State Feedback Control of Time Delay System with Disturbance – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1410-1419. ISBN 80-7194-271-5.
 • Anizochronní model prvního řádu a jeho aplikace v řízení s interním modelem – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1410-1419. ISBN 80-7194-271-5.
 • Řízení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn – Zítek, P. - Němeček, M. - Sládek, O. - Martinásková, M., - Klazar, L., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1390-1399. ISBN 80-7194-271-5.
 • Testing Infinite System Spectrum by Poincaré Mapping – Zítek, P. - Nedvědová, H. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1380-1389. ISBN 80-7194-271-5.
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., In: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes. Budapest: IFAC, 2000, pp. 927-932.
 • Steady State Observer for Fault Detection of Hereditary Systems with Week Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes. Budapest: IFAC, 2000, pp. 238-243.
 • Heart Rate Variability: Modelling and Discussion – Bíla, J. - Zítek, P. - Kuchař, P., - Bukovský, I., In: Neural Networks NN'2000. Pittsburgh: IASTED, 2000, pp. 54-59. ISBN 0-88986-286-9.

1999

 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Amsterdam: Pergamon Press, 1999, pp. 79-84. ISBN 0-08-043248-4.
 • Fault Detection of Slowly Operating Process by Means of Steady State Observer – Zítek, P. - Hlava, J., - Vyhlídal, T., In: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Cluj-Napoca: Technical University, 1999, pp. 18-24.
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., In: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 57-66.
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: European Control Conference ECC'99. Karlsruhe: Gesellschaft Mess und Automatisierungs-technik, 1999, pp. 934.
 • Blood Circulation Model with Heart Rate Variability as Control Performance Attribute – Zítek, P. - Kuchař, P., - Bíla, J., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 325.
 • Diagnosis of Cardiovascular Signals by Means of Neural Networks – Bíla, J. - Mánková, R. - Zítek, P., - Kváča, P., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 107.
 • Anisochronic State Feedback: An Approach to Designing Branched Control Scheme – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings - 12th Conference Process Control '99. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, pp. 1-5. ISBN 80-227-1228-0.
 • Blood Circulation Model Establishing Heart Rate Variability as Control Performance – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation. Amsterdam: IOS Press, 1999. pp. 305-310. ISBN 90-5199-473-7.

1998

 • Blood Circulation Control Model Based on Heart Rate Variability Syndrome – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: MOSIS 98. Ostrava: MARQ, 1998, pp. 297-302. ISBN 80-85988-23-2.
 • 40 let automatického řízení a současné perspektivy řídicích systémů – Zítek, P., In: Pragoregula 98. Praha: Masarykova akademie, 1998, pp. 99-102. ISBN 80-902131-2-X.
 • Time Delay Control System Design Using Functional State Models – Zítek, P., In: CTU Reports. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 7-92. ISBN 80-01-01895-4.
 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., In: Fuzzy-Coloquium. Zittau: HTWS, 1998, pp. 98-103.
 • Anisochronic Inverse-Based Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., In: Control 98. London: Institution of Electrical Engineers, 1998, pp. 1409-1414. ISBN 0-85296-707-1.
 • Heart Rate Varialibity as a Base to Modelling Blod Circulation Control – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 157-158.
 • Design of Anisochronic Internal Model Cotrollers for Hereditary Systems – Zítek, P. - Hlava, J., In: Process Control 98. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, pp. 436-440. ISBN 80-7194-138-7.
 • Nové trendy v monitorování a počítačové podpoře operátorského řízení technologických komplexů – Bíla, J. - Zítek, P., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 193-194.

1997

 • Anisochronic State Observers in Fault Detection of Hereditary Control Systems – Zítek, P. - Garagič, D., In: Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes. Kingston upon Hull: University of Hull, 1997, pp. 106-111.
 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 229-230.

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Proceeding of the 2nd Conference on Process Control. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, pp. 344-349. ISBN 80-7194-050-X.
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., In: Modelling, Identification and Control. Pittsburgh: IASTED, 1996, pp. 278-281. ISBN 0-88986-193-5.
 • Anisochronic State Estimation Technique for Hereditary Plant Monitoring and Control – Zítek, P., In: Proceedings of the 7th Int. DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 1996, pp. 491-492. ISBN 3-901509-02-X.
 • Anisochronic State Observers in Hereditary Control Systems – Zítek, P., In: Proceeding of the 2nd ERCIM Workshop Systems and Control. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 1996, pp. 11.
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 215-216.

1995

 • Mathematical Software Application to Anisochronic Modelling of Hereditary Systems – Zítek, P. - Matějka, J., In: Advanced Simulation of Systems Vol.2. Ostrava: MARQ, 1995, pp. 21-26. ISBN 80-901751-4-7.
 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., In: Preprints 10th Conference Process Control 95. Bratislava: STU v Bratislave, 1995, pp. 29-34.
 • Functional Anisochronic State Estimators for Fault Detection in Hereditary Systems – Zítek, P., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 195-196.

1994

 • Control Synthesis of Systems with Hereditary Properties – Zítek, P., In: The Third IEEE Conference on Control Applications '94. Piscataway: IEEE, 1994, pp. 1189-1194. ISBN 0-7803-1872-2.
 • Control Synthesis of Hereditary Systems – Zítek, P., In: International workshop on Advanced Education in Automation and Control Technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 59-64. ISBN 2-87352-017-5.

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic – Zítek, P., In: 4. International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 1993, pp. 393-394.
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Hereditary System – Zítek, P., In: International Workshop on Advanced Approaches in Industrial Control Systems. Praha: SEFI, 1993, pp. 92-95.
 • Control Support System for Deisobutanizer Process – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., In: Mathematical and Intelligent Tools in Simulation. 1993, pp. 226-231.
 • A Delta Transform Modification of Model-based Fault Detection – Zítek, P., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 123-124.
 • Knowledge Based Process Control Support System – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 121-122.

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Airliner Seat Mock-up with Personalized Air Supply – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Čížek, J., - Nováková, L., [Functional Sample] 2011.
 • Laboratorní tepelná soustava – Zítek, P. - Vyhlídal, T., [Functional Sample] 2011.

Software

2015

 • Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Bušek, J. - Pilbauer, D. - Skopec, P. - Zítek, P. - Knobloch, J., - Kuchař, J., [Software] 2015.

2013

 • Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Zítek, P. - Neumann, J. - Pilbauer, D. - Bušek, J., - Bezzubov, D., [Software] 2013.

Zpráva

2015

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill Lines – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. HSMM2015.

2014

 • Applying Heat Transfer Models in Hot Strip Mill Line to Strip Temperature Estimation during the Strip Finishing – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neumann, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. HSMM2014.

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., [Annual Report] 2006. Report no. 1730/2006/F1/d.

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2004. Report no. 40-04009.

2003

 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2003. Report no. 40-03001/2003.

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02035/2002.
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02033/2002.
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-020008/2002.

2001

 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 01049/2001.

1994

 • Návrh, vývoj a implementace programového modulu pro podporu řízení a rozhodování v náběhové fázi – Bíla, J. - Brandejský, T. - Lindenthal, T. - Zítek, P., - Holec, J., [Technical Report] 1994.

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic Models – Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Industrial Hereditary Systems – Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems – Bušek, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2019-09-17. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. ZÍTEK.

2011

 • SEPARATE IDENTIFICATION OF COEFFICIENTS AND DELAYS IN TIME-DELAY SYSTEMS – Simeunovič, G. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2011-06-24. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.
 • MATHEMATICAL MODELS IN ALGAL BIOTECHNOLOGY – Červený, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2011-05-31. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.

2004

 • Řízení systémů se zpožděním v klouzavých režimech s využitím anizochronní stavové zpětné vazby – Fišer, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2004-06-22. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.

1994

 • Analýza kontinuálního expanzního krystalizátoru cukru – Chotěborský, P. - Zítek, P. supervisor, Praha: 1994. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. ZÍTEK.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Automatické řízení pro bakaláře – Zítek, P., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04377-6.

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 3 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03020-2.
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-02885-2.

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02044-4.
 • Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami – Zítek, P. - Víteček, A., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01939-X.

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996. ISBN 80-01-01524-6.

1993

 • Základy automatického řízení – Zítek, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.

Kapitola v knize

2014

 • Mitigation and adaptation strategies: indoor climate control for historic interiors and decision support – Vyhlídal, T. - Broström, T. - Simeunovič, G. - Sládek, O. - Kilian, R. - Kaferhaus, J., - Zítek, P., In: Climate for Culture: Built cultural heritage in times of climate change. Rostock: Fraunhofer Institut, 2014. p. 33-36. ISBN 978-3-00-048328-8.

2010

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Modelling, Simulation and Optimization - Focus on Applications. Vukovar: In-Teh, 2010. p. 105-120. ISBN 978-953-307-055-1.

2009

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Modelling, Simulation and Optimization. Viena: In-Teh, 2009. p. 105-119. ISBN 978-953-7619-36-7.

1997

 • Control of Temperature and Heat Flow Rate: the Problem of Delays – Zítek, P., In: Control Engineering Solutions a Practical Approach. London: Institution of Electrical Engineers, 1997. p. 97-111. ISBN 0-85296-829-9.

Sborník

2010

 • Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., Prague, 2010-06-07/2010-06-09. Praha: IFAC, 2010. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.

2005

 • Proceedings of the 16th IFAC World Congress – Horáček, P. ed. - Šimandl, M. ed., - Zítek, P. ed., Praha, 2005-07-04/2005-07-08. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. ISBN 0-08-045108-X.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., [Conference Hosting] 2010.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2014

 • Dominant Pole Placement and IAE Optimization of Delayed PID Control Loops Using Dimensional Analysis Approach – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., [Unpublished Lecture] Wim Michiels, Department of Computer Science. 2014-11-13.

Odbor přesné mechaniky (12136)

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Pavel.Zitek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2564

místnost: A1-305a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 30958 SEAT  
  Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě – Zítek, P. (2006-2009)
 • 1M0567  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2005-2009)
 • GA101/03/1365  
  Řízení mikroklimatu v interiéru historického objektu k prevenci poškození uměleckých památek – Zítek, P. (2003-2004)
 • LN00B096  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2000-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., International Journal of Control. 2019, 92(2), 329-338. ISSN 0020-7179.

2017

 • Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling – Fišer, J. - Zítek, P. - Skopec, P. - Knobloch, J., - Vyhlídal, T., ISA Transactions. 2017, 68 381-401. ISSN 0019-0578.

2015

 • Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J. - Tornari, V. - Bernikola, E., - Tsigarida, N., Building and Environment. 2015, 94 218-230. ISSN 0360-1323.

2014

 • Untitled – Čelikovský, S. ed. - Flusser, J. ed. - Haindl, M. ed. - Havlena, V. ed. - Hromčík, M. ed. - Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., - Cepek, O., Kybernetika. 2014, 50(1), 1. ISSN 0023-5954.

2013

 • Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., Journal of Process Control. 2013, 23(8), 1063-1074. ISSN 0959-1524.

2010

 • Novel personalized and humidified air supply for airliner passengers – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Nováková, L., - Čížek, J., Building and Environment. 2010, 45(11), 2345-2353. ISSN 0360-1323.
 • Control Design for Time-delay Systems Based on Quasi-direct Pole Placement – Michiels, W. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., Journal of Process Control. 2010, 20(3), 337-343. ISSN 0959-1524.

2009

 • Modification of Mikhaylov Criterion for Neutral Time-Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, 54(10), 2430-2435. ISSN 0018-9286.
 • STRONG STABILITY OF NEUTRAL EQUATIONS WITH AN ARBITRARY DELAY DEPENDENCY STRUCTURE – Michiels, W. - Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Nijmeijer, H., - Henrion, D., SIAM Journal on Control and Optimization. 2009, 48(2), 763-786. ISSN 0363-0129.
 • Model-based moisture sorption stabilization in historical buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Building and Environment. 2009, 44(6), 1181-1187. ISSN 0360-1323.
 • Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros – Vyhlídal, T. - Zítek, P., IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, 54(1), 171-177. ISSN 0018-9286.
 • Stability impact of small delays in proportional-derivative state feedback – Vyhlídal, T. - Michiels, W. - Zítek, P., - McGahan, P., Control Engineering Practice. 2009, 17(3), 382-393. ISSN 0967-0661.

2008

 • Meromorphic observer-based pole assignment in time delay systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., Kybernetika. 2008, 44(5), 633-648. ISSN 0023-5954.

2007

 • Time Delay Model of Algal Population Growth in Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., Simulation News Europe. 2007, 17(3-4), 14-18. ISSN 0929-2268.

2006

 • Experience of Implementing Moisture Sorption Control in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., Acta Polytechnica. 2006, 46(5), 55-61. ISSN 1210-2709.

2005

 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Acta Polytechnica. 2005, 45(4), 5-10. ISSN 1210-2709.

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., Applied Mathematics Computer Science. 2003, 13(4), 485-491. ISSN 1641-876X.
 • Anisochronic Internal Model Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., Acta Polytechnica. 2003, 43(10), 54-59. ISSN 1210-2709.
 • Algebraic Design of Anisochronic Controllers for Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., International Journal of Control. 2003, 76(16), 1654-1665. ISSN 0020-7179.
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2003, 7(1), 41-50. ISSN 1335-2393.

2002

 • Návrh pozorovatele v klouzavém režimu pro systémy se zpožděním – Fišer, J. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2002, 6(2), 69-80. ISSN 1335-2393.
 • Pozorovatel rovnovážného stavu v aplikaci na detekci poruchových stavů – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Automatizace. 2002, 45(3), 188-192. ISSN 0005-125X.
 • An Observer Design for Linear Time-Delays Systems – Hou, M. - Zítek, P., - Patton, R.J., IEEE Transactions on Automatic Control. 2002, 47(1), 121-125. ISSN 0018-9286.

2001

 • Control System Design Based on a Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., Acta Polytechnica. 2001, 41(4-5), 49-53. ISSN 1210-2709.
 • Anisochronic Internal Model Control of Time-Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., Control Engineering Practice. 2001, 9(5), 501-516. ISSN 0967-0661.
 • Studium inženýrské informatiky – Zítek, P., Technik. 2001, 9(10), 18. ISSN 1210-616X.

2000

 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., Advances in Soft Computing. 2000, 1(3), 346-353. ISSN 1615-3871.
 • Stavová zpětná vazba v řízení systémů se zpožděním – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Automatizace. 2000, 43(4), 271-277. ISSN 0005-125X.

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., Automatizace. 1999, 42(9), 722-723. ISSN 0005-125X.
 • Neural Network Evaluation of Model-Based Residuals in Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Mánková, R., - Hlava, J., Applications of Mathematics. 1999, 9(3), 599-617. ISSN 0862-7940.

1998

 • 40 let oboru a katedry automatického řízení FS ČVUT – Zítek, P., Automa. 1998, 4(5), 2. ISSN 1210-9592.
 • Anisochronic State Observers for Hereditary Systems – Zítek, P., International Journal of Control. 1998, 71(4), 581-599. ISSN 0020-7179.

1997

 • Frequency-Domain Synthesis of Hereditary Control Systems State Space – Zítek, P., International Journal of Control. 1997, 70 539-556. ISSN 0020-7179.

1995

 • Obvody analogového a digitálního řízení – Zítek, P., Automatizace. 1995, 38 293-319. ISSN 0005-125X.

1986

 • Anisochronic Modeling and Stability-Criterion of Hereditary-Systems – Zítek, P., Problems of Control and Information Theory. 1986, 15(6), 413-423. ISSN 0370-2529.

Stať ve sborníku

2019

 • PID Controller Tuning via Dominant Pole Placement in Comparison with Ziegler-Nichols Tuning – Fišer, J. - Zítek, P., In: IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: International Federation of Automatic Control, 2019. p. 43-48. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Astatism analysis of time delay controllers towards effective anti-windup schemes – Bušek, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 74-79. ISBN 978-1-7281-3758-2.

2018

 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 236-241. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 212-217. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.

2017

 • IAE Based Tuning of Controller Anti-windup Schemes for First Order plus Dead-time System – Bušek, J. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceedings of the 2017 21st International Conference on Process Control. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. p. 18-23. ISBN 978-1-5386-4011-1.
 • Dominant four-pole placement in filtered PID control loop with delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the IFAC 2017 World Congress. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 6501-6506. ISSN 2405-8963.

2016

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., In: Proceedings of the 9th International Conference STEEL STRIP 2016. Ostrava: Společnost ocelové pásy, 2016. pp. 152-167.
 • IAE Optimization of PID Control Loop with Delay in Pole Assignment Space – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: IFAC PapersOnLine. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 177-181. ISSN 2405-8963.

2015

 • Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 12th IFAC Workshop on Time Delay Systems. New York: IFAC, 2015. pp. 446-451. IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963.

2014

 • Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays – Zítek, P. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., In: Low-Complexity Controllers for Time-Delay Systems. Cham: Springer International Publishing AG, 2014, pp. 31-45. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-05575-6.
 • IAE OPTIMIZATION OF DELAYED PID CONTROL LOOPS USING DIMENSIONAL ANALYSIS APPROACH – Fišer, J. - Zítek, P., - Kučera, V., In: Proceedings of the 6th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. University of Patras, 2014. p. 262-265. ISBN 978-1-4799-2890-3.
 • QPmR - Quasi-Polynomial Root-Finder: Algorithm Update and Examples – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications. New York: Springer, 2014. pp. 299-312. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-01694-8.
 • Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications. New York: Springer, 2014. pp. 57-70. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-01694-8.

2013

 • Numerical Modeling of the Moisture Transfer Through Wooden Desk by Linking Ansys and Matlab Software – Simeunovič, G. - Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceeding of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2013). New York: ASME, 2013. Heat Transfer and Thermal Engineering. ISBN 978-0-7918-5634-5.
 • Evaluation of Different Approaches of Microclimate Control in Cultural Heritage Buildings – Broström, T. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Klenz Larsen, P., - Zítek, P., In: Postprints of the Munich Climate Conference "Climate for Collections, Standards and Uncertainties 2013". Munich: Doerner Institut, 2013, pp. 105-116. ISBN 978-1-909492-00-4.
 • Mathematical Models of Equilibrium Moisture Content and Their Parameter Assessment – Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control. Piscataway: IEEE, 2013. pp. 462-467. ISBN 978-1-4799-0927-8.
 • Dominant three pole placement in PID control loop with delay – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 9th Asian Control Conference (ASCC 2013). New York: IEEE Control System Society, 2013. ISBN 978-1-4673-5769-2.
 • Relative Humidity Control in Historical Buildings Allowing the Safe Natural Indoor-climate Fluctuations – Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Camuffo, D. - Simeunovič, G. - Sládek, O., - Wessberg, M., In: Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation. Milano: Felix Verlag editrice, 2013, pp. 77-84. ISBN 978-88-88307-26-8.

2012

 • Cascade Control for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Time Delay Systems: Methods, Applications and New Trends. Berlin: Springer-Verlag, 2012. pp. 343-354. Lecture Notes in Control and Information Sciences. ISSN 0170-8643. ISBN 978-3-642-25220-4.
 • Ultimate-frequency Based Three-pole Dominant Placement in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 10th IFAC Workshop on Time Delay Systems. New York: IFAC, 2012. pp. 150-155. Time Delay Systems. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-04-5.

2011

 • Separate Parameters Identification of the Miso Time Delay Model Applied to the Heat Transfer Process – Simeunović, G. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Debeljkovic, D. Lj., In: ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2011). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2011. pp. 851-856. Heat and Mass Transport Processes, Parts A and B. ISBN 978-0-7918-5496-9.
 • Relay Feedback Oscillator Design for Modeling Circadian Rhythms in Cyanobacteria – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2011). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2011. p. 549-556. Biomedical and Biotechnology Engineering; Nanoengineering for Medicine and Biology. ISBN 978-0-7918-5488-4.
 • Equal-sorption microclimate control applied to the Holy Cross Chapel at Karlštejn castle – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Sládek, O. - Sládek, A., - Simeunović, G., In: Proceedings from the International Conference on Climatization of historic buildings, state of the art. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2011, pp. 57-65. ISBN 978-3-8167-8637-5.
 • Rating the Significance of Infinite Chains of Poles in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011. Bologna: IFAC, 2011, pp. 314-319. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-93-7.

2010

 • Time - Delay Models Parameters Identification of Heat Transfer Systems Using the Hybrid Algorithm – Simeunovič, G. - Zítek, P. - Chyský, J., - Miletić, M., In: Proceedings of the 18th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE 18. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2010. p. 1171-1175. ISBN 978-0-7918-4932-3.
 • Affine parameterization design of cascade control for time delay plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Praha: IFAC, 2010, pp. 162-167. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.
 • Ultimate-Frequency based Dominant Pole Placement – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Praha: IFAC, 2010. pp. 87-92. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.

2009

 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-Up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., In: Topics in Time Delay Systems, Analysis, Algorithms and Control. Berlin: Springer, 2009. p. 303-313. Lecture Notes in Control and Information Sciences. ISSN 0170-8643. ISBN 978-3-642-02896-0.
 • Quasi-direct pole placement for time delay systems applied to a heat transfer set-up – Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Zítek, P., In: Proceedings of 8th IFAC Workshop on Time-Delay Systems. Craiova: Editura Universitaria Craiova, 2009, pp. 325-330. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-67-8.
 • The Parameters Identification of Time Delay Models of Heat Transfer Systems From Input-Output Measurements – Simeunovič, G. - Zítek, P., - Chyský, J., In: Proceedings of 17th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE17). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2009, pp. 75361-1-75361-7. ISBN 978-0-7918-4353-6. Available from: http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=ASMECP002009043536000345000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no
 • Personalized Air Distribution System for a Seated Passenger in Aircraft Cabin – Zítek, P. - Simeunovič, G., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 11th International ROOMVENT Conference. Seoul: Seoul National University, 2009, pp. 987-994. ISBN 978-89-89071-02-0.
 • CFD Model Aided Design of Personalized Air Supply for Aircraft Cabin Seat – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Nováková, L., - Čížek, J., In: Proceedings of the 6th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2009, pp. 2236-2245. ISBN 978-3-901608-35-3.

2008

 • Argument-Increment Based Stability Criterion for Neutral Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 16th Mediterranean Conference on Control and Automation. Athens: Mediterranean Control Assotion, 2008, pp. 824-829. ISBN 978-1-4244-2504-4.
 • Affine parametrization of cascade control with time delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., In: Proceedings of the 17th IFAC World Congress. Seoul: IFAC, 2008, pp. 3907-3912. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-00-5.
 • Differential-discrete Mathematical Model of the Recuperative Counter-flow Heat Exchanger – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljković, D.Lj., In: Proceedings of 16th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE16). Michigan: ASME Dynamic Systems and Control Division, 2008. pp. 699-703. ISBN 978-0-79184-816-6.
 • Oscillators for Modeling Biomass Growth Adaptation to Circadian Rhythms – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Proceedings of UKSIM Tenth International Conference on Computer Modelling and Simulation. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. pp. 175-179. ISBN 0-7695-3114-8.

2007

 • Differential-discrete Mathematical Model of Two Phase Flow Heat Exchanger – Debeljkovic, D.Lj. - Simeunović, G. - Zítek, P., - Inard, Ch., In: Proceedings of ICONE-15. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2007, pp. 1-6. ISBN 978-4-88898-159-0.
 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., In: Proceedings of the 7th Workshop on Time Delay Systems. Nantes: IRCYN, 2007, pp. 1-6.
 • Cascade Control Parameterization for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 7th Workshop on Time Delay Systems. Nantes: IRCYN, 2007, pp. 1-6.
 • Oscillators Design for Adapting the Algae Growth Model to Diurnal Cycles – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 87-94. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Stability Impact of the Latency in the State Derivative Feedback – Vyhlídal, T. - McGahan, P. - Michiels, W., - Zítek, P., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 198-1-198-7. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • A Model Solution to Adapting the Algae Population Growth to Diurnal Cycles – Červený, J. - Fišer, J., - Zítek, P., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 159-1-159-5. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Impact of Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Approach – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., In: Proceedings of the 7th European Conference "SAUVEUR" SAFEGUARDED CURTURAL HERITAGE. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007, pp. 71-78. ISBN 978-80-86246-29-1.
 • Time - Delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., In: Proceedings of ICONE-15. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2007, pp. 10352-1-10352-5. ISBN 978-4-88898-159-0.

2006

 • Diferencijalno-diskretni matematički model razmenjivača toplote tipa cev-u-cev – Simeunović, G. - Zítek, P. - Debeljković, D.Lj., - Inard, Ch., In: Zbornik radova na 37. medunarodnim kongresu o klimatizaciji i hladenju. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2006. p. 125-133.
 • Research Summary – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., In: Urebât. La Rochelle: Université de La Rochelle, 2006. p. 1-19.
 • Mapping the Spectrum of a Retarded Time Delay System Utilizing Root Distribution Features – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 6th IFAC Workshop on Time-Delay Systems. Oxford: IFAC, 2006, pp. 1-6. ISBN 978-3-902661-11-1.
 • Time Delay Modeling of Algae Production in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 1-7. ISBN 80-86059-44-8.
 • Static-model-based Residue Generation for Hereditary Process Fault Detection – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006, pp. 1237-1242. ISBN 978-3-902661-14-2.
 • Experience with Moisture Sorption Control Implementation in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8. Available from: http://www.aed2006.cz
 • Control of Time Delay Systems in Sliding Mode using Anisochronic State Feedback – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin: PPH ZAPOL DMOCHOWSKI, SOBCZYK, SPOLKA JAWNA, 2006, pp. 69-76. ISBN 83-60140-93-6.
 • Algae Production Control in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 83-90. ISBN 80-01-03491-7.
 • Time Delay Model of Algal Population Growth in a Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: 5th MathMod Vienna Proceedings. Vienna: ARGESIM, 2006, pp. 4-1-4-7. ISBN 3-901608-30-3.
 • Predictor Based Control Design for Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., In: International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. pp. 517-522. ISBN 0-7695-2504-0.

2005

 • Time - delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D., In: 36th International Congress on Heating, Refrigeration and Air-Conditioning. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2005, pp. 83-90. Available from: http://www.kgh-hvac.org/
 • Control design using bypass for sliding mode applied to time delay systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of WORKSHOP 2005, Part A. Praha: CTU Publishing House, 2005, pp. 272-273. ISBN 80-01-03201-9.
 • Discrete Approximation of a Time Delay System and Delta Model Spectrum – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford: Elsevier Ltd, 2005, ISBN 0-08-045108-X.
 • Meromorphic Stabilization and Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. ISBN 0-08-045108-X.
 • By-Pass Aided Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: 15th International Conference on Process Control 05. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, ISBN 80-227-2235-9.
 • Výzkum skupiny Centra aplikované kybernetiky při Fakultě strojní ČVUT v Praze – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J., - Červený, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 98-100. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique – Zítek, P. - Němeček, M. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., In: Sustaining Europe's Cultural Heritage: From Research Policy. London: UCL Centre for Sustainable Heritage, 2004, pp. 46.
 • Stabilizing Microklimate in Historical Interior by Moisture Sorption Control – Zítek, P. - Němeček, M., In: Proceedings of 10th IEEE Conference on Methods and Models in Automation and Robotics 2004. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2004, pp. 407-412. ISBN 83-88764-09-8.
 • A Residue Based Evaluation of Pole Significance in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: TDS 04. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven, 2004, pp. 29-34. ISSN 1474-6670. ISBN 0-08-044583-7.
 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Implementation of Anisochronic Controller on PLC – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Řízení sorpce vlhkosti v historických stavbách v klouzavém režimu – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 181-189. ISBN 80-7194-662-1.
 • Second Order Sliding Mode Control Design for Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 304-305. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Quasi-Polynomial Based Design of Time Delay Control Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: IFAC TDS '03. Rocquencourt: INRIA, 2003, pp. 1-6.
 • Quasipolynomial Mapping Based Rootfinder for Analysis of Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: IFAC TDS '03. Rocquencourt: INRIA, 2003, pp. 1-6.
 • Chattering Reduction by Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2003, pp. 615-620. ISBN 83-88764-77-2.
 • Anisochronic Internal Mode Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 1-8. ISBN 80-86059-35-9.
 • Pole Significance Evaluation for Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of Process Control '03. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 27-33. ISBN 80-227-1902-1.
 • Reducing Parasitic Oscillations in Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of Process Control '03. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 105-110. ISBN 80-227-1902-1.
 • Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: TU BERG Faculty, 2003, pp. 479-485. ISBN 80-7099-509-2.
 • Low Order Time Delay Approximation of Conventional Linear Model – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 4th IMACS Symposium on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2003, pp. 28. ISBN 3-901608-24-9.

2002

 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: Proceedings of the 3rd IFAC Workshop on Time Delay Systems. Oxford: Pergamon Press, 2002. p. 61-64. ISBN 0-08-044004-5.
 • Analysis of Infinite Spectra of Time Delay Systems Using Quasipolynomial Root Finder Implemented in Matlab – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 606-616. ISBN 80-7080-500-5.
 • Dominant Eigenvalue Placement for Time Delays System – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Controlo 2002. Aveiro: Associacao Portuguesa de Controlo Automatico, 2002, pp. 605-610. ISBN 972-789-072-5.
 • Steady Process Observer for Plants with Weaks Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Methods and Models in Automation and Robotics 2002. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2002, pp. 213-218. ISBN 83-88764-51-9.
 • Dominant Pole Assigment for Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 309-314. ISBN 80-248-0089-6.
 • Inverse Based Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-11. ISBN 80-7149-452-1.
 • Investigating Infinite Spectrum of Time Delay System by Characteristic Function Mapping – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-11. ISBN 80-7149-452-1.
 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-7. ISBN 80-7149-452-1.
 • Porovnání různých přístupů při řízení DIDO systémů se zpožděním ve vstupech i stavech – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Control of Power and Heating Systems 2002. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2002, ISBN 80-7318-074-X.
 • Infinite Spectra of Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 344-345. ISBN 80-01-02511-X.
 • Output Driven Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 338-339. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., In: Preprints of the 12th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control MIC'2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 137-142. ISSN 1025-8973. ISBN 0-88986-316-4.
 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Dealys – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: Time Delays Systems. Santa Fe: IFAC, 2001, pp. 4.
 • Application on First Order Model with Time Dealys in Dynamics Inversion – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 78. ISBN 80-7078-890-9.
 • Reduced-Order Steady State Observer on Anisochronic Concept – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 17. ISBN 80-7078-890-9.
 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2001, pp. 209-216. ISBN 80-238-7812-3.
 • Víceparamterové řízení systémů se zpožděními stavovou zpětnou vazbou – Fišer, J. - Zítek, P., In: Transfer '01. Liberec: Technická univerzita, 2001, pp. 1-9.
 • Control System Design Based on Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 321-326. ISBN 0-85261-731-3.
 • Control of Hereditary DIDO System Using Anisochronnic Controller – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 39. ISBN 80-227-1542-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: 1st IFAC/IEEE Symposium On System Structure and Control 2001. Praha: IFAC, 2001, pp. 21. ISSN 0962-9505. ISBN 0-08-043414-2.
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 71-72. ISBN 80-902131-7-0.
 • Anisochronic Decopling DIDO Systems – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 69-70. ISBN 80-902131-7-0.
 • Double Controller Anisochronic Structure with Disturbance Compensation – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 65-66. ISBN 80-902131-7-0.
 • Process Fault Detection Using a Steady State Observer – Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 9-14. ISBN 80-902131-7-0.
 • Návrh řízení dvourozměrové soustavy se zpožděními ve stavových i vstupních veličinách – Martinásková, M. - Zítek, P., In: MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, pp. 105-112. ISBN 80-85988-58-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 26. ISBN 80-227-1542-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 256-257. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • An Approach to Time Delay System Design Based on Unit-Circle Complex Plane Mapping – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: 2nd IFAC Workshop on Linear Time Delay Systems. Ancona: Universita di Ancona, 2000, pp. 152-156.
 • State Feedback Control of Time Delay System: Conformal Mapping Aided Design – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 2nd IFAC Workshop on Linear Time Delay Systems. Ancona: Universita di Ancona, 2000, pp. 146-151.
 • Dvacet let vývoje metod syntézy systému řízení a monitorování – Zítek, P., In: Principia Cybernetica. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 37-42.
 • Využití spojité Wavelet transformace při analýze kardiovaskulárních signálů – Svoboda, D. - Zítek, P., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 2070-2079. ISBN 80-7194-271-5.
 • State Feedback Control of Time Delay System with Disturbance – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1410-1419. ISBN 80-7194-271-5.
 • Anizochronní model prvního řádu a jeho aplikace v řízení s interním modelem – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1410-1419. ISBN 80-7194-271-5.
 • Řízení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn – Zítek, P. - Němeček, M. - Sládek, O. - Martinásková, M., - Klazar, L., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1390-1399. ISBN 80-7194-271-5.
 • Testing Infinite System Spectrum by Poincaré Mapping – Zítek, P. - Nedvědová, H. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1380-1389. ISBN 80-7194-271-5.
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., In: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes. Budapest: IFAC, 2000, pp. 927-932.
 • Steady State Observer for Fault Detection of Hereditary Systems with Week Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes. Budapest: IFAC, 2000, pp. 238-243.
 • Heart Rate Variability: Modelling and Discussion – Bíla, J. - Zítek, P. - Kuchař, P., - Bukovský, I., In: Neural Networks NN'2000. Pittsburgh: IASTED, 2000, pp. 54-59. ISBN 0-88986-286-9.

1999

 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Amsterdam: Pergamon Press, 1999, pp. 79-84. ISBN 0-08-043248-4.
 • Fault Detection of Slowly Operating Process by Means of Steady State Observer – Zítek, P. - Hlava, J., - Vyhlídal, T., In: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Cluj-Napoca: Technical University, 1999, pp. 18-24.
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., In: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 57-66.
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: European Control Conference ECC'99. Karlsruhe: Gesellschaft Mess und Automatisierungs-technik, 1999, pp. 934.
 • Blood Circulation Model with Heart Rate Variability as Control Performance Attribute – Zítek, P. - Kuchař, P., - Bíla, J., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 325.
 • Diagnosis of Cardiovascular Signals by Means of Neural Networks – Bíla, J. - Mánková, R. - Zítek, P., - Kváča, P., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 107.
 • Anisochronic State Feedback: An Approach to Designing Branched Control Scheme – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings - 12th Conference Process Control '99. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, pp. 1-5. ISBN 80-227-1228-0.
 • Blood Circulation Model Establishing Heart Rate Variability as Control Performance – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation. Amsterdam: IOS Press, 1999. pp. 305-310. ISBN 90-5199-473-7.

1998

 • Blood Circulation Control Model Based on Heart Rate Variability Syndrome – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: MOSIS 98. Ostrava: MARQ, 1998, pp. 297-302. ISBN 80-85988-23-2.
 • 40 let automatického řízení a současné perspektivy řídicích systémů – Zítek, P., In: Pragoregula 98. Praha: Masarykova akademie, 1998, pp. 99-102. ISBN 80-902131-2-X.
 • Time Delay Control System Design Using Functional State Models – Zítek, P., In: CTU Reports. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 7-92. ISBN 80-01-01895-4.
 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., In: Fuzzy-Coloquium. Zittau: HTWS, 1998, pp. 98-103.
 • Anisochronic Inverse-Based Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., In: Control 98. London: Institution of Electrical Engineers, 1998, pp. 1409-1414. ISBN 0-85296-707-1.
 • Heart Rate Varialibity as a Base to Modelling Blod Circulation Control – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 157-158.
 • Design of Anisochronic Internal Model Cotrollers for Hereditary Systems – Zítek, P. - Hlava, J., In: Process Control 98. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, pp. 436-440. ISBN 80-7194-138-7.
 • Nové trendy v monitorování a počítačové podpoře operátorského řízení technologických komplexů – Bíla, J. - Zítek, P., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 193-194.

1997

 • Anisochronic State Observers in Fault Detection of Hereditary Control Systems – Zítek, P. - Garagič, D., In: Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes. Kingston upon Hull: University of Hull, 1997, pp. 106-111.
 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 229-230.

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Proceeding of the 2nd Conference on Process Control. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, pp. 344-349. ISBN 80-7194-050-X.
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., In: Modelling, Identification and Control. Pittsburgh: IASTED, 1996, pp. 278-281. ISBN 0-88986-193-5.
 • Anisochronic State Estimation Technique for Hereditary Plant Monitoring and Control – Zítek, P., In: Proceedings of the 7th Int. DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 1996, pp. 491-492. ISBN 3-901509-02-X.
 • Anisochronic State Observers in Hereditary Control Systems – Zítek, P., In: Proceeding of the 2nd ERCIM Workshop Systems and Control. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 1996, pp. 11.
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 215-216.

1995

 • Mathematical Software Application to Anisochronic Modelling of Hereditary Systems – Zítek, P. - Matějka, J., In: Advanced Simulation of Systems Vol.2. Ostrava: MARQ, 1995, pp. 21-26. ISBN 80-901751-4-7.
 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., In: Preprints 10th Conference Process Control 95. Bratislava: STU v Bratislave, 1995, pp. 29-34.
 • Functional Anisochronic State Estimators for Fault Detection in Hereditary Systems – Zítek, P., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 195-196.

1994

 • Control Synthesis of Systems with Hereditary Properties – Zítek, P., In: The Third IEEE Conference on Control Applications '94. Piscataway: IEEE, 1994, pp. 1189-1194. ISBN 0-7803-1872-2.
 • Control Synthesis of Hereditary Systems – Zítek, P., In: International workshop on Advanced Education in Automation and Control Technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 59-64. ISBN 2-87352-017-5.

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic – Zítek, P., In: 4. International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 1993, pp. 393-394.
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Hereditary System – Zítek, P., In: International Workshop on Advanced Approaches in Industrial Control Systems. Praha: SEFI, 1993, pp. 92-95.
 • Control Support System for Deisobutanizer Process – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., In: Mathematical and Intelligent Tools in Simulation. 1993, pp. 226-231.
 • A Delta Transform Modification of Model-based Fault Detection – Zítek, P., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 123-124.
 • Knowledge Based Process Control Support System – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 121-122.

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Airliner Seat Mock-up with Personalized Air Supply – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Čížek, J., - Nováková, L., [Functional Sample] 2011.
 • Laboratorní tepelná soustava – Zítek, P. - Vyhlídal, T., [Functional Sample] 2011.

Software

2015

 • Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Bušek, J. - Pilbauer, D. - Skopec, P. - Zítek, P. - Knobloch, J., - Kuchař, J., [Software] 2015.

2013

 • Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Zítek, P. - Neumann, J. - Pilbauer, D. - Bušek, J., - Bezzubov, D., [Software] 2013.

Zpráva

2015

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill Lines – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. HSMM2015.

2014

 • Applying Heat Transfer Models in Hot Strip Mill Line to Strip Temperature Estimation during the Strip Finishing – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neumann, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. HSMM2014.

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., [Annual Report] 2006. Report no. 1730/2006/F1/d.

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2004. Report no. 40-04009.

2003

 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2003. Report no. 40-03001/2003.

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02035/2002.
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02033/2002.
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-020008/2002.

2001

 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 01049/2001.

1994

 • Návrh, vývoj a implementace programového modulu pro podporu řízení a rozhodování v náběhové fázi – Bíla, J. - Brandejský, T. - Lindenthal, T. - Zítek, P., - Holec, J., [Technical Report] 1994.

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic Models – Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Industrial Hereditary Systems – Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems – Bušek, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2019-09-17. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. ZÍTEK.

2011

 • SEPARATE IDENTIFICATION OF COEFFICIENTS AND DELAYS IN TIME-DELAY SYSTEMS – Simeunovič, G. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2011-06-24. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.
 • MATHEMATICAL MODELS IN ALGAL BIOTECHNOLOGY – Červený, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2011-05-31. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.

2004

 • Řízení systémů se zpožděním v klouzavých režimech s využitím anizochronní stavové zpětné vazby – Fišer, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2004-06-22. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.

1994

 • Analýza kontinuálního expanzního krystalizátoru cukru – Chotěborský, P. - Zítek, P. supervisor, Praha: 1994. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. ZÍTEK.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Automatické řízení pro bakaláře – Zítek, P., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04377-6.

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 3 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03020-2.
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-02885-2.

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02044-4.
 • Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami – Zítek, P. - Víteček, A., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01939-X.

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996. ISBN 80-01-01524-6.

1993

 • Základy automatického řízení – Zítek, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.

Kapitola v knize

2014

 • Mitigation and adaptation strategies: indoor climate control for historic interiors and decision support – Vyhlídal, T. - Broström, T. - Simeunovič, G. - Sládek, O. - Kilian, R. - Kaferhaus, J., - Zítek, P., In: Climate for Culture: Built cultural heritage in times of climate change. Rostock: Fraunhofer Institut, 2014. p. 33-36. ISBN 978-3-00-048328-8.

2010

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Modelling, Simulation and Optimization - Focus on Applications. Vukovar: In-Teh, 2010. p. 105-120. ISBN 978-953-307-055-1.

2009

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Modelling, Simulation and Optimization. Viena: In-Teh, 2009. p. 105-119. ISBN 978-953-7619-36-7.

1997

 • Control of Temperature and Heat Flow Rate: the Problem of Delays – Zítek, P., In: Control Engineering Solutions a Practical Approach. London: Institution of Electrical Engineers, 1997. p. 97-111. ISBN 0-85296-829-9.

Sborník

2010

 • Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., Prague, 2010-06-07/2010-06-09. Praha: IFAC, 2010. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.

2005

 • Proceedings of the 16th IFAC World Congress – Horáček, P. ed. - Šimandl, M. ed., - Zítek, P. ed., Praha, 2005-07-04/2005-07-08. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. ISBN 0-08-045108-X.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., [Conference Hosting] 2010.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2014

 • Dominant Pole Placement and IAE Optimization of Delayed PID Control Loops Using Dimensional Analysis Approach – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., [Unpublished Lecture] Wim Michiels, Department of Computer Science. 2014-11-13.

Odbor automatického řízení (12137)

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Pavel.Zitek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2564

místnost: A1-305a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 30958 SEAT  
  Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě – Zítek, P. (2006-2009)
 • 1M0567  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2005-2009)
 • GA101/03/1365  
  Řízení mikroklimatu v interiéru historického objektu k prevenci poškození uměleckých památek – Zítek, P. (2003-2004)
 • LN00B096  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2000-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., International Journal of Control. 2019, 92(2), 329-338. ISSN 0020-7179.

2017

 • Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling – Fišer, J. - Zítek, P. - Skopec, P. - Knobloch, J., - Vyhlídal, T., ISA Transactions. 2017, 68 381-401. ISSN 0019-0578.

2015

 • Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J. - Tornari, V. - Bernikola, E., - Tsigarida, N., Building and Environment. 2015, 94 218-230. ISSN 0360-1323.

2014

 • Untitled – Čelikovský, S. ed. - Flusser, J. ed. - Haindl, M. ed. - Havlena, V. ed. - Hromčík, M. ed. - Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., - Cepek, O., Kybernetika. 2014, 50(1), 1. ISSN 0023-5954.

2013

 • Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., Journal of Process Control. 2013, 23(8), 1063-1074. ISSN 0959-1524.

2010

 • Novel personalized and humidified air supply for airliner passengers – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Nováková, L., - Čížek, J., Building and Environment. 2010, 45(11), 2345-2353. ISSN 0360-1323.
 • Control Design for Time-delay Systems Based on Quasi-direct Pole Placement – Michiels, W. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., Journal of Process Control. 2010, 20(3), 337-343. ISSN 0959-1524.

2009

 • Modification of Mikhaylov Criterion for Neutral Time-Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, 54(10), 2430-2435. ISSN 0018-9286.
 • STRONG STABILITY OF NEUTRAL EQUATIONS WITH AN ARBITRARY DELAY DEPENDENCY STRUCTURE – Michiels, W. - Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Nijmeijer, H., - Henrion, D., SIAM Journal on Control and Optimization. 2009, 48(2), 763-786. ISSN 0363-0129.
 • Model-based moisture sorption stabilization in historical buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Building and Environment. 2009, 44(6), 1181-1187. ISSN 0360-1323.
 • Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros – Vyhlídal, T. - Zítek, P., IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, 54(1), 171-177. ISSN 0018-9286.
 • Stability impact of small delays in proportional-derivative state feedback – Vyhlídal, T. - Michiels, W. - Zítek, P., - McGahan, P., Control Engineering Practice. 2009, 17(3), 382-393. ISSN 0967-0661.

2008

 • Meromorphic observer-based pole assignment in time delay systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., Kybernetika. 2008, 44(5), 633-648. ISSN 0023-5954.

2007

 • Time Delay Model of Algal Population Growth in Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., Simulation News Europe. 2007, 17(3-4), 14-18. ISSN 0929-2268.

2006

 • Experience of Implementing Moisture Sorption Control in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., Acta Polytechnica. 2006, 46(5), 55-61. ISSN 1210-2709.

2005

 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Acta Polytechnica. 2005, 45(4), 5-10. ISSN 1210-2709.

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., Applied Mathematics Computer Science. 2003, 13(4), 485-491. ISSN 1641-876X.
 • Anisochronic Internal Model Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., Acta Polytechnica. 2003, 43(10), 54-59. ISSN 1210-2709.
 • Algebraic Design of Anisochronic Controllers for Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., International Journal of Control. 2003, 76(16), 1654-1665. ISSN 0020-7179.
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2003, 7(1), 41-50. ISSN 1335-2393.

2002

 • Návrh pozorovatele v klouzavém režimu pro systémy se zpožděním – Fišer, J. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2002, 6(2), 69-80. ISSN 1335-2393.
 • Pozorovatel rovnovážného stavu v aplikaci na detekci poruchových stavů – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Automatizace. 2002, 45(3), 188-192. ISSN 0005-125X.
 • An Observer Design for Linear Time-Delays Systems – Hou, M. - Zítek, P., - Patton, R.J., IEEE Transactions on Automatic Control. 2002, 47(1), 121-125. ISSN 0018-9286.

2001

 • Control System Design Based on a Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., Acta Polytechnica. 2001, 41(4-5), 49-53. ISSN 1210-2709.
 • Anisochronic Internal Model Control of Time-Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., Control Engineering Practice. 2001, 9(5), 501-516. ISSN 0967-0661.
 • Studium inženýrské informatiky – Zítek, P., Technik. 2001, 9(10), 18. ISSN 1210-616X.

2000

 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., Advances in Soft Computing. 2000, 1(3), 346-353. ISSN 1615-3871.
 • Stavová zpětná vazba v řízení systémů se zpožděním – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Automatizace. 2000, 43(4), 271-277. ISSN 0005-125X.

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., Automatizace. 1999, 42(9), 722-723. ISSN 0005-125X.
 • Neural Network Evaluation of Model-Based Residuals in Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Mánková, R., - Hlava, J., Applications of Mathematics. 1999, 9(3), 599-617. ISSN 0862-7940.

1998

 • 40 let oboru a katedry automatického řízení FS ČVUT – Zítek, P., Automa. 1998, 4(5), 2. ISSN 1210-9592.
 • Anisochronic State Observers for Hereditary Systems – Zítek, P., International Journal of Control. 1998, 71(4), 581-599. ISSN 0020-7179.

1997

 • Frequency-Domain Synthesis of Hereditary Control Systems State Space – Zítek, P., International Journal of Control. 1997, 70 539-556. ISSN 0020-7179.

1995

 • Obvody analogového a digitálního řízení – Zítek, P., Automatizace. 1995, 38 293-319. ISSN 0005-125X.

1986

 • Anisochronic Modeling and Stability-Criterion of Hereditary-Systems – Zítek, P., Problems of Control and Information Theory. 1986, 15(6), 413-423. ISSN 0370-2529.

Stať ve sborníku

2019

 • PID Controller Tuning via Dominant Pole Placement in Comparison with Ziegler-Nichols Tuning – Fišer, J. - Zítek, P., In: IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: International Federation of Automatic Control, 2019. p. 43-48. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Astatism analysis of time delay controllers towards effective anti-windup schemes – Bušek, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 74-79. ISBN 978-1-7281-3758-2.

2018

 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 236-241. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 212-217. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.

2017

 • IAE Based Tuning of Controller Anti-windup Schemes for First Order plus Dead-time System – Bušek, J. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceedings of the 2017 21st International Conference on Process Control. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. p. 18-23. ISBN 978-1-5386-4011-1.
 • Dominant four-pole placement in filtered PID control loop with delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the IFAC 2017 World Congress. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 6501-6506. ISSN 2405-8963.

2016

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., In: Proceedings of the 9th International Conference STEEL STRIP 2016. Ostrava: Společnost ocelové pásy, 2016. pp. 152-167.
 • IAE Optimization of PID Control Loop with Delay in Pole Assignment Space – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: IFAC PapersOnLine. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 177-181. ISSN 2405-8963.

2015

 • Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 12th IFAC Workshop on Time Delay Systems. New York: IFAC, 2015. pp. 446-451. IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963.

2014

 • Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays – Zítek, P. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., In: Low-Complexity Controllers for Time-Delay Systems. Cham: Springer International Publishing AG, 2014, pp. 31-45. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-05575-6.
 • IAE OPTIMIZATION OF DELAYED PID CONTROL LOOPS USING DIMENSIONAL ANALYSIS APPROACH – Fišer, J. - Zítek, P., - Kučera, V., In: Proceedings of the 6th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. University of Patras, 2014. p. 262-265. ISBN 978-1-4799-2890-3.
 • QPmR - Quasi-Polynomial Root-Finder: Algorithm Update and Examples – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications. New York: Springer, 2014. pp. 299-312. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-01694-8.
 • Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications. New York: Springer, 2014. pp. 57-70. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-01694-8.

2013

 • Numerical Modeling of the Moisture Transfer Through Wooden Desk by Linking Ansys and Matlab Software – Simeunovič, G. - Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceeding of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2013). New York: ASME, 2013. Heat Transfer and Thermal Engineering. ISBN 978-0-7918-5634-5.
 • Evaluation of Different Approaches of Microclimate Control in Cultural Heritage Buildings – Broström, T. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Klenz Larsen, P., - Zítek, P., In: Postprints of the Munich Climate Conference "Climate for Collections, Standards and Uncertainties 2013". Munich: Doerner Institut, 2013, pp. 105-116. ISBN 978-1-909492-00-4.
 • Mathematical Models of Equilibrium Moisture Content and Their Parameter Assessment – Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control. Piscataway: IEEE, 2013. pp. 462-467. ISBN 978-1-4799-0927-8.
 • Dominant three pole placement in PID control loop with delay – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 9th Asian Control Conference (ASCC 2013). New York: IEEE Control System Society, 2013. ISBN 978-1-4673-5769-2.
 • Relative Humidity Control in Historical Buildings Allowing the Safe Natural Indoor-climate Fluctuations – Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Camuffo, D. - Simeunovič, G. - Sládek, O., - Wessberg, M., In: Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation. Milano: Felix Verlag editrice, 2013, pp. 77-84. ISBN 978-88-88307-26-8.

2012

 • Cascade Control for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Time Delay Systems: Methods, Applications and New Trends. Berlin: Springer-Verlag, 2012. pp. 343-354. Lecture Notes in Control and Information Sciences. ISSN 0170-8643. ISBN 978-3-642-25220-4.
 • Ultimate-frequency Based Three-pole Dominant Placement in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 10th IFAC Workshop on Time Delay Systems. New York: IFAC, 2012. pp. 150-155. Time Delay Systems. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-04-5.

2011

 • Separate Parameters Identification of the Miso Time Delay Model Applied to the Heat Transfer Process – Simeunović, G. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Debeljkovic, D. Lj., In: ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2011). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2011. pp. 851-856. Heat and Mass Transport Processes, Parts A and B. ISBN 978-0-7918-5496-9.
 • Relay Feedback Oscillator Design for Modeling Circadian Rhythms in Cyanobacteria – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2011). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2011. p. 549-556. Biomedical and Biotechnology Engineering; Nanoengineering for Medicine and Biology. ISBN 978-0-7918-5488-4.
 • Equal-sorption microclimate control applied to the Holy Cross Chapel at Karlštejn castle – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Sládek, O. - Sládek, A., - Simeunović, G., In: Proceedings from the International Conference on Climatization of historic buildings, state of the art. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2011, pp. 57-65. ISBN 978-3-8167-8637-5.
 • Rating the Significance of Infinite Chains of Poles in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011. Bologna: IFAC, 2011, pp. 314-319. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-93-7.

2010

 • Time - Delay Models Parameters Identification of Heat Transfer Systems Using the Hybrid Algorithm – Simeunovič, G. - Zítek, P. - Chyský, J., - Miletić, M., In: Proceedings of the 18th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE 18. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2010. p. 1171-1175. ISBN 978-0-7918-4932-3.
 • Affine parameterization design of cascade control for time delay plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Praha: IFAC, 2010, pp. 162-167. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.
 • Ultimate-Frequency based Dominant Pole Placement – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Praha: IFAC, 2010. pp. 87-92. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.

2009

 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-Up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., In: Topics in Time Delay Systems, Analysis, Algorithms and Control. Berlin: Springer, 2009. p. 303-313. Lecture Notes in Control and Information Sciences. ISSN 0170-8643. ISBN 978-3-642-02896-0.
 • Quasi-direct pole placement for time delay systems applied to a heat transfer set-up – Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Zítek, P., In: Proceedings of 8th IFAC Workshop on Time-Delay Systems. Craiova: Editura Universitaria Craiova, 2009, pp. 325-330. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-67-8.
 • The Parameters Identification of Time Delay Models of Heat Transfer Systems From Input-Output Measurements – Simeunovič, G. - Zítek, P., - Chyský, J., In: Proceedings of 17th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE17). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2009, pp. 75361-1-75361-7. ISBN 978-0-7918-4353-6. Available from: http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=ASMECP002009043536000345000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no
 • Personalized Air Distribution System for a Seated Passenger in Aircraft Cabin – Zítek, P. - Simeunovič, G., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 11th International ROOMVENT Conference. Seoul: Seoul National University, 2009, pp. 987-994. ISBN 978-89-89071-02-0.
 • CFD Model Aided Design of Personalized Air Supply for Aircraft Cabin Seat – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Nováková, L., - Čížek, J., In: Proceedings of the 6th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2009, pp. 2236-2245. ISBN 978-3-901608-35-3.

2008

 • Argument-Increment Based Stability Criterion for Neutral Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 16th Mediterranean Conference on Control and Automation. Athens: Mediterranean Control Assotion, 2008, pp. 824-829. ISBN 978-1-4244-2504-4.
 • Affine parametrization of cascade control with time delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., In: Proceedings of the 17th IFAC World Congress. Seoul: IFAC, 2008, pp. 3907-3912. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-00-5.
 • Differential-discrete Mathematical Model of the Recuperative Counter-flow Heat Exchanger – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljković, D.Lj., In: Proceedings of 16th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE16). Michigan: ASME Dynamic Systems and Control Division, 2008. pp. 699-703. ISBN 978-0-79184-816-6.
 • Oscillators for Modeling Biomass Growth Adaptation to Circadian Rhythms – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Proceedings of UKSIM Tenth International Conference on Computer Modelling and Simulation. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. pp. 175-179. ISBN 0-7695-3114-8.

2007

 • Differential-discrete Mathematical Model of Two Phase Flow Heat Exchanger – Debeljkovic, D.Lj. - Simeunović, G. - Zítek, P., - Inard, Ch., In: Proceedings of ICONE-15. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2007, pp. 1-6. ISBN 978-4-88898-159-0.
 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., In: Proceedings of the 7th Workshop on Time Delay Systems. Nantes: IRCYN, 2007, pp. 1-6.
 • Cascade Control Parameterization for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 7th Workshop on Time Delay Systems. Nantes: IRCYN, 2007, pp. 1-6.
 • Oscillators Design for Adapting the Algae Growth Model to Diurnal Cycles – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 87-94. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Stability Impact of the Latency in the State Derivative Feedback – Vyhlídal, T. - McGahan, P. - Michiels, W., - Zítek, P., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 198-1-198-7. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • A Model Solution to Adapting the Algae Population Growth to Diurnal Cycles – Červený, J. - Fišer, J., - Zítek, P., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 159-1-159-5. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Impact of Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Approach – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., In: Proceedings of the 7th European Conference "SAUVEUR" SAFEGUARDED CURTURAL HERITAGE. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007, pp. 71-78. ISBN 978-80-86246-29-1.
 • Time - Delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., In: Proceedings of ICONE-15. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2007, pp. 10352-1-10352-5. ISBN 978-4-88898-159-0.

2006

 • Diferencijalno-diskretni matematički model razmenjivača toplote tipa cev-u-cev – Simeunović, G. - Zítek, P. - Debeljković, D.Lj., - Inard, Ch., In: Zbornik radova na 37. medunarodnim kongresu o klimatizaciji i hladenju. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2006. p. 125-133.
 • Research Summary – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., In: Urebât. La Rochelle: Université de La Rochelle, 2006. p. 1-19.
 • Mapping the Spectrum of a Retarded Time Delay System Utilizing Root Distribution Features – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 6th IFAC Workshop on Time-Delay Systems. Oxford: IFAC, 2006, pp. 1-6. ISBN 978-3-902661-11-1.
 • Time Delay Modeling of Algae Production in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 1-7. ISBN 80-86059-44-8.
 • Static-model-based Residue Generation for Hereditary Process Fault Detection – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006, pp. 1237-1242. ISBN 978-3-902661-14-2.
 • Experience with Moisture Sorption Control Implementation in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8. Available from: http://www.aed2006.cz
 • Control of Time Delay Systems in Sliding Mode using Anisochronic State Feedback – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin: PPH ZAPOL DMOCHOWSKI, SOBCZYK, SPOLKA JAWNA, 2006, pp. 69-76. ISBN 83-60140-93-6.
 • Algae Production Control in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 83-90. ISBN 80-01-03491-7.
 • Time Delay Model of Algal Population Growth in a Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: 5th MathMod Vienna Proceedings. Vienna: ARGESIM, 2006, pp. 4-1-4-7. ISBN 3-901608-30-3.
 • Predictor Based Control Design for Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., In: International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. pp. 517-522. ISBN 0-7695-2504-0.

2005

 • Time - delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D., In: 36th International Congress on Heating, Refrigeration and Air-Conditioning. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2005, pp. 83-90. Available from: http://www.kgh-hvac.org/
 • Control design using bypass for sliding mode applied to time delay systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of WORKSHOP 2005, Part A. Praha: CTU Publishing House, 2005, pp. 272-273. ISBN 80-01-03201-9.
 • Discrete Approximation of a Time Delay System and Delta Model Spectrum – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford: Elsevier Ltd, 2005, ISBN 0-08-045108-X.
 • Meromorphic Stabilization and Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. ISBN 0-08-045108-X.
 • By-Pass Aided Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: 15th International Conference on Process Control 05. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, ISBN 80-227-2235-9.
 • Výzkum skupiny Centra aplikované kybernetiky při Fakultě strojní ČVUT v Praze – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J., - Červený, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 98-100. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique – Zítek, P. - Němeček, M. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., In: Sustaining Europe's Cultural Heritage: From Research Policy. London: UCL Centre for Sustainable Heritage, 2004, pp. 46.
 • Stabilizing Microklimate in Historical Interior by Moisture Sorption Control – Zítek, P. - Němeček, M., In: Proceedings of 10th IEEE Conference on Methods and Models in Automation and Robotics 2004. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2004, pp. 407-412. ISBN 83-88764-09-8.
 • A Residue Based Evaluation of Pole Significance in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: TDS 04. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven, 2004, pp. 29-34. ISSN 1474-6670. ISBN 0-08-044583-7.
 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Implementation of Anisochronic Controller on PLC – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Řízení sorpce vlhkosti v historických stavbách v klouzavém režimu – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 181-189. ISBN 80-7194-662-1.
 • Second Order Sliding Mode Control Design for Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 304-305. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Quasi-Polynomial Based Design of Time Delay Control Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: IFAC TDS '03. Rocquencourt: INRIA, 2003, pp. 1-6.
 • Quasipolynomial Mapping Based Rootfinder for Analysis of Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: IFAC TDS '03. Rocquencourt: INRIA, 2003, pp. 1-6.
 • Chattering Reduction by Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2003, pp. 615-620. ISBN 83-88764-77-2.
 • Anisochronic Internal Mode Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 1-8. ISBN 80-86059-35-9.
 • Pole Significance Evaluation for Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of Process Control '03. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 27-33. ISBN 80-227-1902-1.
 • Reducing Parasitic Oscillations in Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of Process Control '03. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 105-110. ISBN 80-227-1902-1.
 • Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: TU BERG Faculty, 2003, pp. 479-485. ISBN 80-7099-509-2.
 • Low Order Time Delay Approximation of Conventional Linear Model – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 4th IMACS Symposium on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2003, pp. 28. ISBN 3-901608-24-9.

2002

 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: Proceedings of the 3rd IFAC Workshop on Time Delay Systems. Oxford: Pergamon Press, 2002. p. 61-64. ISBN 0-08-044004-5.
 • Analysis of Infinite Spectra of Time Delay Systems Using Quasipolynomial Root Finder Implemented in Matlab – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 606-616. ISBN 80-7080-500-5.
 • Dominant Eigenvalue Placement for Time Delays System – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Controlo 2002. Aveiro: Associacao Portuguesa de Controlo Automatico, 2002, pp. 605-610. ISBN 972-789-072-5.
 • Steady Process Observer for Plants with Weaks Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Methods and Models in Automation and Robotics 2002. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2002, pp. 213-218. ISBN 83-88764-51-9.
 • Dominant Pole Assigment for Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 309-314. ISBN 80-248-0089-6.
 • Inverse Based Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-11. ISBN 80-7149-452-1.
 • Investigating Infinite Spectrum of Time Delay System by Characteristic Function Mapping – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-11. ISBN 80-7149-452-1.
 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-7. ISBN 80-7149-452-1.
 • Porovnání různých přístupů při řízení DIDO systémů se zpožděním ve vstupech i stavech – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Control of Power and Heating Systems 2002. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2002, ISBN 80-7318-074-X.
 • Infinite Spectra of Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 344-345. ISBN 80-01-02511-X.
 • Output Driven Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 338-339. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., In: Preprints of the 12th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control MIC'2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 137-142. ISSN 1025-8973. ISBN 0-88986-316-4.
 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Dealys – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: Time Delays Systems. Santa Fe: IFAC, 2001, pp. 4.
 • Application on First Order Model with Time Dealys in Dynamics Inversion – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 78. ISBN 80-7078-890-9.
 • Reduced-Order Steady State Observer on Anisochronic Concept – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 17. ISBN 80-7078-890-9.
 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2001, pp. 209-216. ISBN 80-238-7812-3.
 • Víceparamterové řízení systémů se zpožděními stavovou zpětnou vazbou – Fišer, J. - Zítek, P., In: Transfer '01. Liberec: Technická univerzita, 2001, pp. 1-9.
 • Control System Design Based on Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 321-326. ISBN 0-85261-731-3.
 • Control of Hereditary DIDO System Using Anisochronnic Controller – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 39. ISBN 80-227-1542-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: 1st IFAC/IEEE Symposium On System Structure and Control 2001. Praha: IFAC, 2001, pp. 21. ISSN 0962-9505. ISBN 0-08-043414-2.
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 71-72. ISBN 80-902131-7-0.
 • Anisochronic Decopling DIDO Systems – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 69-70. ISBN 80-902131-7-0.
 • Double Controller Anisochronic Structure with Disturbance Compensation – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 65-66. ISBN 80-902131-7-0.
 • Process Fault Detection Using a Steady State Observer – Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 9-14. ISBN 80-902131-7-0.
 • Návrh řízení dvourozměrové soustavy se zpožděními ve stavových i vstupních veličinách – Martinásková, M. - Zítek, P., In: MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, pp. 105-112. ISBN 80-85988-58-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 26. ISBN 80-227-1542-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 256-257. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • An Approach to Time Delay System Design Based on Unit-Circle Complex Plane Mapping – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: 2nd IFAC Workshop on Linear Time Delay Systems. Ancona: Universita di Ancona, 2000, pp. 152-156.
 • State Feedback Control of Time Delay System: Conformal Mapping Aided Design – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 2nd IFAC Workshop on Linear Time Delay Systems. Ancona: Universita di Ancona, 2000, pp. 146-151.
 • Dvacet let vývoje metod syntézy systému řízení a monitorování – Zítek, P., In: Principia Cybernetica. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 37-42.
 • Využití spojité Wavelet transformace při analýze kardiovaskulárních signálů – Svoboda, D. - Zítek, P., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 2070-2079. ISBN 80-7194-271-5.
 • State Feedback Control of Time Delay System with Disturbance – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1410-1419. ISBN 80-7194-271-5.
 • Anizochronní model prvního řádu a jeho aplikace v řízení s interním modelem – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1410-1419. ISBN 80-7194-271-5.
 • Řízení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn – Zítek, P. - Němeček, M. - Sládek, O. - Martinásková, M., - Klazar, L., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1390-1399. ISBN 80-7194-271-5.
 • Testing Infinite System Spectrum by Poincaré Mapping – Zítek, P. - Nedvědová, H. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1380-1389. ISBN 80-7194-271-5.
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., In: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes. Budapest: IFAC, 2000, pp. 927-932.
 • Steady State Observer for Fault Detection of Hereditary Systems with Week Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes. Budapest: IFAC, 2000, pp. 238-243.
 • Heart Rate Variability: Modelling and Discussion – Bíla, J. - Zítek, P. - Kuchař, P., - Bukovský, I., In: Neural Networks NN'2000. Pittsburgh: IASTED, 2000, pp. 54-59. ISBN 0-88986-286-9.

1999

 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Amsterdam: Pergamon Press, 1999, pp. 79-84. ISBN 0-08-043248-4.
 • Fault Detection of Slowly Operating Process by Means of Steady State Observer – Zítek, P. - Hlava, J., - Vyhlídal, T., In: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Cluj-Napoca: Technical University, 1999, pp. 18-24.
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., In: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 57-66.
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: European Control Conference ECC'99. Karlsruhe: Gesellschaft Mess und Automatisierungs-technik, 1999, pp. 934.
 • Blood Circulation Model with Heart Rate Variability as Control Performance Attribute – Zítek, P. - Kuchař, P., - Bíla, J., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 325.
 • Diagnosis of Cardiovascular Signals by Means of Neural Networks – Bíla, J. - Mánková, R. - Zítek, P., - Kváča, P., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 107.
 • Anisochronic State Feedback: An Approach to Designing Branched Control Scheme – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings - 12th Conference Process Control '99. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, pp. 1-5. ISBN 80-227-1228-0.
 • Blood Circulation Model Establishing Heart Rate Variability as Control Performance – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation. Amsterdam: IOS Press, 1999. pp. 305-310. ISBN 90-5199-473-7.

1998

 • Blood Circulation Control Model Based on Heart Rate Variability Syndrome – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: MOSIS 98. Ostrava: MARQ, 1998, pp. 297-302. ISBN 80-85988-23-2.
 • 40 let automatického řízení a současné perspektivy řídicích systémů – Zítek, P., In: Pragoregula 98. Praha: Masarykova akademie, 1998, pp. 99-102. ISBN 80-902131-2-X.
 • Time Delay Control System Design Using Functional State Models – Zítek, P., In: CTU Reports. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 7-92. ISBN 80-01-01895-4.
 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., In: Fuzzy-Coloquium. Zittau: HTWS, 1998, pp. 98-103.
 • Anisochronic Inverse-Based Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., In: Control 98. London: Institution of Electrical Engineers, 1998, pp. 1409-1414. ISBN 0-85296-707-1.
 • Heart Rate Varialibity as a Base to Modelling Blod Circulation Control – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 157-158.
 • Design of Anisochronic Internal Model Cotrollers for Hereditary Systems – Zítek, P. - Hlava, J., In: Process Control 98. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, pp. 436-440. ISBN 80-7194-138-7.
 • Nové trendy v monitorování a počítačové podpoře operátorského řízení technologických komplexů – Bíla, J. - Zítek, P., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 193-194.

1997

 • Anisochronic State Observers in Fault Detection of Hereditary Control Systems – Zítek, P. - Garagič, D., In: Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes. Kingston upon Hull: University of Hull, 1997, pp. 106-111.
 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 229-230.

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Proceeding of the 2nd Conference on Process Control. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, pp. 344-349. ISBN 80-7194-050-X.
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., In: Modelling, Identification and Control. Pittsburgh: IASTED, 1996, pp. 278-281. ISBN 0-88986-193-5.
 • Anisochronic State Estimation Technique for Hereditary Plant Monitoring and Control – Zítek, P., In: Proceedings of the 7th Int. DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 1996, pp. 491-492. ISBN 3-901509-02-X.
 • Anisochronic State Observers in Hereditary Control Systems – Zítek, P., In: Proceeding of the 2nd ERCIM Workshop Systems and Control. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 1996, pp. 11.
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 215-216.

1995

 • Mathematical Software Application to Anisochronic Modelling of Hereditary Systems – Zítek, P. - Matějka, J., In: Advanced Simulation of Systems Vol.2. Ostrava: MARQ, 1995, pp. 21-26. ISBN 80-901751-4-7.
 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., In: Preprints 10th Conference Process Control 95. Bratislava: STU v Bratislave, 1995, pp. 29-34.
 • Functional Anisochronic State Estimators for Fault Detection in Hereditary Systems – Zítek, P., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 195-196.

1994

 • Control Synthesis of Systems with Hereditary Properties – Zítek, P., In: The Third IEEE Conference on Control Applications '94. Piscataway: IEEE, 1994, pp. 1189-1194. ISBN 0-7803-1872-2.
 • Control Synthesis of Hereditary Systems – Zítek, P., In: International workshop on Advanced Education in Automation and Control Technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 59-64. ISBN 2-87352-017-5.

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic – Zítek, P., In: 4. International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 1993, pp. 393-394.
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Hereditary System – Zítek, P., In: International Workshop on Advanced Approaches in Industrial Control Systems. Praha: SEFI, 1993, pp. 92-95.
 • Control Support System for Deisobutanizer Process – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., In: Mathematical and Intelligent Tools in Simulation. 1993, pp. 226-231.
 • A Delta Transform Modification of Model-based Fault Detection – Zítek, P., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 123-124.
 • Knowledge Based Process Control Support System – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 121-122.

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Airliner Seat Mock-up with Personalized Air Supply – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Čížek, J., - Nováková, L., [Functional Sample] 2011.
 • Laboratorní tepelná soustava – Zítek, P. - Vyhlídal, T., [Functional Sample] 2011.

Software

2015

 • Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Bušek, J. - Pilbauer, D. - Skopec, P. - Zítek, P. - Knobloch, J., - Kuchař, J., [Software] 2015.

2013

 • Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Zítek, P. - Neumann, J. - Pilbauer, D. - Bušek, J., - Bezzubov, D., [Software] 2013.

Zpráva

2015

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill Lines – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. HSMM2015.

2014

 • Applying Heat Transfer Models in Hot Strip Mill Line to Strip Temperature Estimation during the Strip Finishing – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neumann, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. HSMM2014.

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., [Annual Report] 2006. Report no. 1730/2006/F1/d.

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2004. Report no. 40-04009.

2003

 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2003. Report no. 40-03001/2003.

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02035/2002.
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02033/2002.
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-020008/2002.

2001

 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 01049/2001.

1994

 • Návrh, vývoj a implementace programového modulu pro podporu řízení a rozhodování v náběhové fázi – Bíla, J. - Brandejský, T. - Lindenthal, T. - Zítek, P., - Holec, J., [Technical Report] 1994.

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic Models – Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Industrial Hereditary Systems – Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems – Bušek, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2019-09-17. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. ZÍTEK.

2011

 • SEPARATE IDENTIFICATION OF COEFFICIENTS AND DELAYS IN TIME-DELAY SYSTEMS – Simeunovič, G. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2011-06-24. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.
 • MATHEMATICAL MODELS IN ALGAL BIOTECHNOLOGY – Červený, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2011-05-31. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.

2004

 • Řízení systémů se zpožděním v klouzavých režimech s využitím anizochronní stavové zpětné vazby – Fišer, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2004-06-22. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.

1994

 • Analýza kontinuálního expanzního krystalizátoru cukru – Chotěborský, P. - Zítek, P. supervisor, Praha: 1994. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. ZÍTEK.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Automatické řízení pro bakaláře – Zítek, P., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04377-6.

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 3 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03020-2.
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-02885-2.

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02044-4.
 • Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami – Zítek, P. - Víteček, A., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01939-X.

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996. ISBN 80-01-01524-6.

1993

 • Základy automatického řízení – Zítek, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.

Kapitola v knize

2014

 • Mitigation and adaptation strategies: indoor climate control for historic interiors and decision support – Vyhlídal, T. - Broström, T. - Simeunovič, G. - Sládek, O. - Kilian, R. - Kaferhaus, J., - Zítek, P., In: Climate for Culture: Built cultural heritage in times of climate change. Rostock: Fraunhofer Institut, 2014. p. 33-36. ISBN 978-3-00-048328-8.

2010

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Modelling, Simulation and Optimization - Focus on Applications. Vukovar: In-Teh, 2010. p. 105-120. ISBN 978-953-307-055-1.

2009

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Modelling, Simulation and Optimization. Viena: In-Teh, 2009. p. 105-119. ISBN 978-953-7619-36-7.

1997

 • Control of Temperature and Heat Flow Rate: the Problem of Delays – Zítek, P., In: Control Engineering Solutions a Practical Approach. London: Institution of Electrical Engineers, 1997. p. 97-111. ISBN 0-85296-829-9.

Sborník

2010

 • Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., Prague, 2010-06-07/2010-06-09. Praha: IFAC, 2010. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.

2005

 • Proceedings of the 16th IFAC World Congress – Horáček, P. ed. - Šimandl, M. ed., - Zítek, P. ed., Praha, 2005-07-04/2005-07-08. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. ISBN 0-08-045108-X.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., [Conference Hosting] 2010.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2014

 • Dominant Pole Placement and IAE Optimization of Delayed PID Control Loops Using Dimensional Analysis Approach – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., [Unpublished Lecture] Wim Michiels, Department of Computer Science. 2014-11-13.

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Pavel.Zitek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2564

místnost: A1-305a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 30958 SEAT  
  Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě – Zítek, P. (2006-2009)
 • 1M0567  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2005-2009)
 • GA101/03/1365  
  Řízení mikroklimatu v interiéru historického objektu k prevenci poškození uměleckých památek – Zítek, P. (2003-2004)
 • LN00B096  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2000-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., International Journal of Control. 2019, 92(2), 329-338. ISSN 0020-7179.

2017

 • Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling – Fišer, J. - Zítek, P. - Skopec, P. - Knobloch, J., - Vyhlídal, T., ISA Transactions. 2017, 68 381-401. ISSN 0019-0578.

2015

 • Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J. - Tornari, V. - Bernikola, E., - Tsigarida, N., Building and Environment. 2015, 94 218-230. ISSN 0360-1323.

2014

 • Untitled – Čelikovský, S. ed. - Flusser, J. ed. - Haindl, M. ed. - Havlena, V. ed. - Hromčík, M. ed. - Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., - Cepek, O., Kybernetika. 2014, 50(1), 1. ISSN 0023-5954.

2013

 • Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., Journal of Process Control. 2013, 23(8), 1063-1074. ISSN 0959-1524.

2010

 • Novel personalized and humidified air supply for airliner passengers – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Nováková, L., - Čížek, J., Building and Environment. 2010, 45(11), 2345-2353. ISSN 0360-1323.
 • Control Design for Time-delay Systems Based on Quasi-direct Pole Placement – Michiels, W. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., Journal of Process Control. 2010, 20(3), 337-343. ISSN 0959-1524.

2009

 • Modification of Mikhaylov Criterion for Neutral Time-Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, 54(10), 2430-2435. ISSN 0018-9286.
 • STRONG STABILITY OF NEUTRAL EQUATIONS WITH AN ARBITRARY DELAY DEPENDENCY STRUCTURE – Michiels, W. - Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Nijmeijer, H., - Henrion, D., SIAM Journal on Control and Optimization. 2009, 48(2), 763-786. ISSN 0363-0129.
 • Model-based moisture sorption stabilization in historical buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Building and Environment. 2009, 44(6), 1181-1187. ISSN 0360-1323.
 • Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros – Vyhlídal, T. - Zítek, P., IEEE Transactions on Automatic Control. 2009, 54(1), 171-177. ISSN 0018-9286.
 • Stability impact of small delays in proportional-derivative state feedback – Vyhlídal, T. - Michiels, W. - Zítek, P., - McGahan, P., Control Engineering Practice. 2009, 17(3), 382-393. ISSN 0967-0661.

2008

 • Meromorphic observer-based pole assignment in time delay systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., Kybernetika. 2008, 44(5), 633-648. ISSN 0023-5954.

2007

 • Time Delay Model of Algal Population Growth in Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., Simulation News Europe. 2007, 17(3-4), 14-18. ISSN 0929-2268.

2006

 • Experience of Implementing Moisture Sorption Control in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., Acta Polytechnica. 2006, 46(5), 55-61. ISSN 1210-2709.

2005

 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Acta Polytechnica. 2005, 45(4), 5-10. ISSN 1210-2709.

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., Applied Mathematics Computer Science. 2003, 13(4), 485-491. ISSN 1641-876X.
 • Anisochronic Internal Model Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., Acta Polytechnica. 2003, 43(10), 54-59. ISSN 1210-2709.
 • Algebraic Design of Anisochronic Controllers for Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., International Journal of Control. 2003, 76(16), 1654-1665. ISSN 0020-7179.
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2003, 7(1), 41-50. ISSN 1335-2393.

2002

 • Návrh pozorovatele v klouzavém režimu pro systémy se zpožděním – Fišer, J. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2002, 6(2), 69-80. ISSN 1335-2393.
 • Pozorovatel rovnovážného stavu v aplikaci na detekci poruchových stavů – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Automatizace. 2002, 45(3), 188-192. ISSN 0005-125X.
 • An Observer Design for Linear Time-Delays Systems – Hou, M. - Zítek, P., - Patton, R.J., IEEE Transactions on Automatic Control. 2002, 47(1), 121-125. ISSN 0018-9286.

2001

 • Control System Design Based on a Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., Acta Polytechnica. 2001, 41(4-5), 49-53. ISSN 1210-2709.
 • Anisochronic Internal Model Control of Time-Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., Control Engineering Practice. 2001, 9(5), 501-516. ISSN 0967-0661.
 • Studium inženýrské informatiky – Zítek, P., Technik. 2001, 9(10), 18. ISSN 1210-616X.

2000

 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., Advances in Soft Computing. 2000, 1(3), 346-353. ISSN 1615-3871.
 • Stavová zpětná vazba v řízení systémů se zpožděním – Zítek, P. - Vyhlídal, T., Automatizace. 2000, 43(4), 271-277. ISSN 0005-125X.

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., Automatizace. 1999, 42(9), 722-723. ISSN 0005-125X.
 • Neural Network Evaluation of Model-Based Residuals in Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Mánková, R., - Hlava, J., Applications of Mathematics. 1999, 9(3), 599-617. ISSN 0862-7940.

1998

 • 40 let oboru a katedry automatického řízení FS ČVUT – Zítek, P., Automa. 1998, 4(5), 2. ISSN 1210-9592.
 • Anisochronic State Observers for Hereditary Systems – Zítek, P., International Journal of Control. 1998, 71(4), 581-599. ISSN 0020-7179.

1997

 • Frequency-Domain Synthesis of Hereditary Control Systems State Space – Zítek, P., International Journal of Control. 1997, 70 539-556. ISSN 0020-7179.

1995

 • Obvody analogového a digitálního řízení – Zítek, P., Automatizace. 1995, 38 293-319. ISSN 0005-125X.

1986

 • Anisochronic Modeling and Stability-Criterion of Hereditary-Systems – Zítek, P., Problems of Control and Information Theory. 1986, 15(6), 413-423. ISSN 0370-2529.

Stať ve sborníku

2019

 • PID Controller Tuning via Dominant Pole Placement in Comparison with Ziegler-Nichols Tuning – Fišer, J. - Zítek, P., In: IFAC-PapersOnLine. Laxenburg: International Federation of Automatic Control, 2019. p. 43-48. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Astatism analysis of time delay controllers towards effective anti-windup schemes – Bušek, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 22nd International Conference on Process Control. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 74-79. ISBN 978-1-7281-3758-2.

2018

 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 236-241. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 14th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Heidelberg: IFAC, 2018. p. 212-217. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.

2017

 • IAE Based Tuning of Controller Anti-windup Schemes for First Order plus Dead-time System – Bušek, J. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceedings of the 2017 21st International Conference on Process Control. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. p. 18-23. ISBN 978-1-5386-4011-1.
 • Dominant four-pole placement in filtered PID control loop with delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the IFAC 2017 World Congress. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 6501-6506. ISSN 2405-8963.

2016

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., In: Proceedings of the 9th International Conference STEEL STRIP 2016. Ostrava: Společnost ocelové pásy, 2016. pp. 152-167.
 • IAE Optimization of PID Control Loop with Delay in Pole Assignment Space – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: IFAC PapersOnLine. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 177-181. ISSN 2405-8963.

2015

 • Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 12th IFAC Workshop on Time Delay Systems. New York: IFAC, 2015. pp. 446-451. IFAC-PapersOnLine. ISSN 2405-8963.

2014

 • Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays – Zítek, P. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., In: Low-Complexity Controllers for Time-Delay Systems. Cham: Springer International Publishing AG, 2014, pp. 31-45. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-05575-6.
 • IAE OPTIMIZATION OF DELAYED PID CONTROL LOOPS USING DIMENSIONAL ANALYSIS APPROACH – Fišer, J. - Zítek, P., - Kučera, V., In: Proceedings of the 6th International Symposium on Communications, Control and Signal Processing. University of Patras, 2014. p. 262-265. ISBN 978-1-4799-2890-3.
 • QPmR - Quasi-Polynomial Root-Finder: Algorithm Update and Examples – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications. New York: Springer, 2014. pp. 299-312. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-01694-8.
 • Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Delay Systems: From Theory to Numerics and Applications. New York: Springer, 2014. pp. 57-70. Advances in Delays and Dynamics. ISSN 2197-117X. ISBN 978-3-319-01694-8.

2013

 • Numerical Modeling of the Moisture Transfer Through Wooden Desk by Linking Ansys and Matlab Software – Simeunovič, G. - Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceeding of the ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2013). New York: ASME, 2013. Heat Transfer and Thermal Engineering. ISBN 978-0-7918-5634-5.
 • Evaluation of Different Approaches of Microclimate Control in Cultural Heritage Buildings – Broström, T. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Klenz Larsen, P., - Zítek, P., In: Postprints of the Munich Climate Conference "Climate for Collections, Standards and Uncertainties 2013". Munich: Doerner Institut, 2013, pp. 105-116. ISBN 978-1-909492-00-4.
 • Mathematical Models of Equilibrium Moisture Content and Their Parameter Assessment – Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., In: Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control. Piscataway: IEEE, 2013. pp. 462-467. ISBN 978-1-4799-0927-8.
 • Dominant three pole placement in PID control loop with delay – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 9th Asian Control Conference (ASCC 2013). New York: IEEE Control System Society, 2013. ISBN 978-1-4673-5769-2.
 • Relative Humidity Control in Historical Buildings Allowing the Safe Natural Indoor-climate Fluctuations – Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Camuffo, D. - Simeunovič, G. - Sládek, O., - Wessberg, M., In: Proceedings of the 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation. Milano: Felix Verlag editrice, 2013, pp. 77-84. ISBN 978-88-88307-26-8.

2012

 • Cascade Control for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Time Delay Systems: Methods, Applications and New Trends. Berlin: Springer-Verlag, 2012. pp. 343-354. Lecture Notes in Control and Information Sciences. ISSN 0170-8643. ISBN 978-3-642-25220-4.
 • Ultimate-frequency Based Three-pole Dominant Placement in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 10th IFAC Workshop on Time Delay Systems. New York: IFAC, 2012. pp. 150-155. Time Delay Systems. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902823-04-5.

2011

 • Separate Parameters Identification of the Miso Time Delay Model Applied to the Heat Transfer Process – Simeunović, G. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Debeljkovic, D. Lj., In: ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2011). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2011. pp. 851-856. Heat and Mass Transport Processes, Parts A and B. ISBN 978-0-7918-5496-9.
 • Relay Feedback Oscillator Design for Modeling Circadian Rhythms in Cyanobacteria – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2011). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2011. p. 549-556. Biomedical and Biotechnology Engineering; Nanoengineering for Medicine and Biology. ISBN 978-0-7918-5488-4.
 • Equal-sorption microclimate control applied to the Holy Cross Chapel at Karlštejn castle – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Sládek, O. - Sládek, A., - Simeunović, G., In: Proceedings from the International Conference on Climatization of historic buildings, state of the art. Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2011, pp. 57-65. ISBN 978-3-8167-8637-5.
 • Rating the Significance of Infinite Chains of Poles in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 18th IFAC World Congress, 2011. Bologna: IFAC, 2011, pp. 314-319. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-93-7.

2010

 • Time - Delay Models Parameters Identification of Heat Transfer Systems Using the Hybrid Algorithm – Simeunovič, G. - Zítek, P. - Chyský, J., - Miletić, M., In: Proceedings of the 18th International Conference on Nuclear Engineering, ICONE 18. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2010. p. 1171-1175. ISBN 978-0-7918-4932-3.
 • Affine parameterization design of cascade control for time delay plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Praha: IFAC, 2010, pp. 162-167. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.
 • Ultimate-Frequency based Dominant Pole Placement – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems. Praha: IFAC, 2010. pp. 87-92. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.

2009

 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-Up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., In: Topics in Time Delay Systems, Analysis, Algorithms and Control. Berlin: Springer, 2009. p. 303-313. Lecture Notes in Control and Information Sciences. ISSN 0170-8643. ISBN 978-3-642-02896-0.
 • Quasi-direct pole placement for time delay systems applied to a heat transfer set-up – Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Zítek, P., In: Proceedings of 8th IFAC Workshop on Time-Delay Systems. Craiova: Editura Universitaria Craiova, 2009, pp. 325-330. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-67-8.
 • The Parameters Identification of Time Delay Models of Heat Transfer Systems From Input-Output Measurements – Simeunovič, G. - Zítek, P., - Chyský, J., In: Proceedings of 17th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE17). New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2009, pp. 75361-1-75361-7. ISBN 978-0-7918-4353-6. Available from: http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=ASMECP002009043536000345000001&idtype=cvips&gifs=yes&ref=no
 • Personalized Air Distribution System for a Seated Passenger in Aircraft Cabin – Zítek, P. - Simeunovič, G., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 11th International ROOMVENT Conference. Seoul: Seoul National University, 2009, pp. 987-994. ISBN 978-89-89071-02-0.
 • CFD Model Aided Design of Personalized Air Supply for Aircraft Cabin Seat – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Nováková, L., - Čížek, J., In: Proceedings of the 6th Vienna Conference on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2009, pp. 2236-2245. ISBN 978-3-901608-35-3.

2008

 • Argument-Increment Based Stability Criterion for Neutral Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 16th Mediterranean Conference on Control and Automation. Athens: Mediterranean Control Assotion, 2008, pp. 824-829. ISBN 978-1-4244-2504-4.
 • Affine parametrization of cascade control with time delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., In: Proceedings of the 17th IFAC World Congress. Seoul: IFAC, 2008, pp. 3907-3912. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-00-5.
 • Differential-discrete Mathematical Model of the Recuperative Counter-flow Heat Exchanger – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljković, D.Lj., In: Proceedings of 16th International Conference on Nuclear Engineering (ICONE16). Michigan: ASME Dynamic Systems and Control Division, 2008. pp. 699-703. ISBN 978-0-79184-816-6.
 • Oscillators for Modeling Biomass Growth Adaptation to Circadian Rhythms – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Proceedings of UKSIM Tenth International Conference on Computer Modelling and Simulation. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2008. pp. 175-179. ISBN 0-7695-3114-8.

2007

 • Differential-discrete Mathematical Model of Two Phase Flow Heat Exchanger – Debeljkovic, D.Lj. - Simeunović, G. - Zítek, P., - Inard, Ch., In: Proceedings of ICONE-15. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2007, pp. 1-6. ISBN 978-4-88898-159-0.
 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., In: Proceedings of the 7th Workshop on Time Delay Systems. Nantes: IRCYN, 2007, pp. 1-6.
 • Cascade Control Parameterization for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 7th Workshop on Time Delay Systems. Nantes: IRCYN, 2007, pp. 1-6.
 • Oscillators Design for Adapting the Algae Growth Model to Diurnal Cycles – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 87-94. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Stability Impact of the Latency in the State Derivative Feedback – Vyhlídal, T. - McGahan, P. - Michiels, W., - Zítek, P., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 198-1-198-7. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • A Model Solution to Adapting the Algae Population Growth to Diurnal Cycles – Červený, J. - Fišer, J., - Zítek, P., In: Proceedings of 16th Interantional Conference of Process Control 2007. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, pp. 159-1-159-5. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Impact of Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Approach – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., In: Proceedings of the 7th European Conference "SAUVEUR" SAFEGUARDED CURTURAL HERITAGE. Praha: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007, pp. 71-78. ISBN 978-80-86246-29-1.
 • Time - Delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., In: Proceedings of ICONE-15. Tokyo: Japan Society of Mechanical Engineers, 2007, pp. 10352-1-10352-5. ISBN 978-4-88898-159-0.

2006

 • Diferencijalno-diskretni matematički model razmenjivača toplote tipa cev-u-cev – Simeunović, G. - Zítek, P. - Debeljković, D.Lj., - Inard, Ch., In: Zbornik radova na 37. medunarodnim kongresu o klimatizaciji i hladenju. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2006. p. 125-133.
 • Research Summary – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., In: Urebât. La Rochelle: Université de La Rochelle, 2006. p. 1-19.
 • Mapping the Spectrum of a Retarded Time Delay System Utilizing Root Distribution Features – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 6th IFAC Workshop on Time-Delay Systems. Oxford: IFAC, 2006, pp. 1-6. ISBN 978-3-902661-11-1.
 • Time Delay Modeling of Algae Production in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 1-7. ISBN 80-86059-44-8.
 • Static-model-based Residue Generation for Hereditary Process Fault Detection – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006, pp. 1237-1242. ISBN 978-3-902661-14-2.
 • Experience with Moisture Sorption Control Implementation in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, ISBN 80-86059-44-8. Available from: http://www.aed2006.cz
 • Control of Time Delay Systems in Sliding Mode using Anisochronic State Feedback – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin: PPH ZAPOL DMOCHOWSKI, SOBCZYK, SPOLKA JAWNA, 2006, pp. 69-76. ISBN 83-60140-93-6.
 • Algae Production Control in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 83-90. ISBN 80-01-03491-7.
 • Time Delay Model of Algal Population Growth in a Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: 5th MathMod Vienna Proceedings. Vienna: ARGESIM, 2006, pp. 4-1-4-7. ISBN 3-901608-30-3.
 • Predictor Based Control Design for Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., In: International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006. pp. 517-522. ISBN 0-7695-2504-0.

2005

 • Time - delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D., In: 36th International Congress on Heating, Refrigeration and Air-Conditioning. Beograd: Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2005, pp. 83-90. Available from: http://www.kgh-hvac.org/
 • Control design using bypass for sliding mode applied to time delay systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of WORKSHOP 2005, Part A. Praha: CTU Publishing House, 2005, pp. 272-273. ISBN 80-01-03201-9.
 • Discrete Approximation of a Time Delay System and Delta Model Spectrum – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford: Elsevier Ltd, 2005, ISBN 0-08-045108-X.
 • Meromorphic Stabilization and Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of the 16th IFAC World Congress. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. ISBN 0-08-045108-X.
 • By-Pass Aided Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: 15th International Conference on Process Control 05. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005, ISBN 80-227-2235-9.
 • Výzkum skupiny Centra aplikované kybernetiky při Fakultě strojní ČVUT v Praze – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J., - Červený, J., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 98-100. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique – Zítek, P. - Němeček, M. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., In: Sustaining Europe's Cultural Heritage: From Research Policy. London: UCL Centre for Sustainable Heritage, 2004, pp. 46.
 • Stabilizing Microklimate in Historical Interior by Moisture Sorption Control – Zítek, P. - Němeček, M., In: Proceedings of 10th IEEE Conference on Methods and Models in Automation and Robotics 2004. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2004, pp. 407-412. ISBN 83-88764-09-8.
 • A Residue Based Evaluation of Pole Significance in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: TDS 04. Leuven: Katolieke Universiteit Leuven, 2004, pp. 29-34. ISSN 1474-6670. ISBN 0-08-044583-7.
 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Implementation of Anisochronic Controller on PLC – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Advanced Engineering Design 2004. Praha: Orgit, 2004, pp. 1-8. ISBN 80-86059-41-3.
 • Řízení sorpce vlhkosti v historických stavbách v klouzavém režimu – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 181-189. ISBN 80-7194-662-1.
 • Second Order Sliding Mode Control Design for Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 304-305. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Quasi-Polynomial Based Design of Time Delay Control Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: IFAC TDS '03. Rocquencourt: INRIA, 2003, pp. 1-6.
 • Quasipolynomial Mapping Based Rootfinder for Analysis of Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: IFAC TDS '03. Rocquencourt: INRIA, 2003, pp. 1-6.
 • Chattering Reduction by Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Methods and Models in Automation and Robotics. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2003, pp. 615-620. ISBN 83-88764-77-2.
 • Anisochronic Internal Mode Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: AED 2003. Praha: Procesní inženýrství Ing. J. Novosad, 2003, pp. 1-8. ISBN 80-86059-35-9.
 • Pole Significance Evaluation for Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of Process Control '03. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 27-33. ISBN 80-227-1902-1.
 • Reducing Parasitic Oscillations in Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of Process Control '03. Bratislava: Slovak University of Technology, 2003, pp. 105-110. ISBN 80-227-1902-1.
 • Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: TU BERG Faculty, 2003, pp. 479-485. ISBN 80-7099-509-2.
 • Low Order Time Delay Approximation of Conventional Linear Model – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 4th IMACS Symposium on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2003, pp. 28. ISBN 3-901608-24-9.

2002

 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: Proceedings of the 3rd IFAC Workshop on Time Delay Systems. Oxford: Pergamon Press, 2002. p. 61-64. ISBN 0-08-044004-5.
 • Analysis of Infinite Spectra of Time Delay Systems Using Quasipolynomial Root Finder Implemented in Matlab – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 606-616. ISBN 80-7080-500-5.
 • Dominant Eigenvalue Placement for Time Delays System – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Controlo 2002. Aveiro: Associacao Portuguesa de Controlo Automatico, 2002, pp. 605-610. ISBN 972-789-072-5.
 • Steady Process Observer for Plants with Weaks Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Methods and Models in Automation and Robotics 2002. Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 2002, pp. 213-218. ISBN 83-88764-51-9.
 • Dominant Pole Assigment for Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of 3rd International Carpathian Control Conference. Ostrava: VŠB-TUO, 2002, pp. 309-314. ISBN 80-248-0089-6.
 • Inverse Based Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-11. ISBN 80-7149-452-1.
 • Investigating Infinite Spectrum of Time Delay System by Characteristic Function Mapping – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-11. ISBN 80-7149-452-1.
 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the 5th International Scientific - Technical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002, pp. 1-7. ISBN 80-7149-452-1.
 • Porovnání různých přístupů při řízení DIDO systémů se zpožděním ve vstupech i stavech – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Control of Power and Heating Systems 2002. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2002, ISBN 80-7318-074-X.
 • Infinite Spectra of Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 344-345. ISBN 80-01-02511-X.
 • Output Driven Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 338-339. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., In: Preprints of the 12th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control MIC'2001. Anaheim: Acta Press, 2001, pp. 137-142. ISSN 1025-8973. ISBN 0-88986-316-4.
 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Dealys – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: Time Delays Systems. Santa Fe: IFAC, 2001, pp. 4.
 • Application on First Order Model with Time Dealys in Dynamics Inversion – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 78. ISBN 80-7078-890-9.
 • Reduced-Order Steady State Observer on Anisochronic Concept – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 17. ISBN 80-7078-890-9.
 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., In: Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava: AD a M, 2001, pp. 209-216. ISBN 80-238-7812-3.
 • Víceparamterové řízení systémů se zpožděními stavovou zpětnou vazbou – Fišer, J. - Zítek, P., In: Transfer '01. Liberec: Technická univerzita, 2001, pp. 1-9.
 • Control System Design Based on Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., In: Proceedings of International Conference on Advanced Engineering Design. Glasgow: University of Glasgow, 2001, pp. 321-326. ISBN 0-85261-731-3.
 • Control of Hereditary DIDO System Using Anisochronnic Controller – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 39. ISBN 80-227-1542-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: 1st IFAC/IEEE Symposium On System Structure and Control 2001. Praha: IFAC, 2001, pp. 21. ISSN 0962-9505. ISBN 0-08-043414-2.
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 71-72. ISBN 80-902131-7-0.
 • Anisochronic Decopling DIDO Systems – Martinásková, M. - Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 69-70. ISBN 80-902131-7-0.
 • Double Controller Anisochronic Structure with Disturbance Compensation – Fišer, J. - Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 65-66. ISBN 80-902131-7-0.
 • Process Fault Detection Using a Steady State Observer – Zítek, P., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 9-14. ISBN 80-902131-7-0.
 • Návrh řízení dvourozměrové soustavy se zpožděními ve stavových i vstupních veličinách – Martinásková, M. - Zítek, P., In: MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, pp. 105-112. ISBN 80-85988-58-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Process Control '01. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001, pp. 26. ISBN 80-227-1542-5.
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 256-257. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • An Approach to Time Delay System Design Based on Unit-Circle Complex Plane Mapping – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., In: 2nd IFAC Workshop on Linear Time Delay Systems. Ancona: Universita di Ancona, 2000, pp. 152-156.
 • State Feedback Control of Time Delay System: Conformal Mapping Aided Design – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 2nd IFAC Workshop on Linear Time Delay Systems. Ancona: Universita di Ancona, 2000, pp. 146-151.
 • Dvacet let vývoje metod syntézy systému řízení a monitorování – Zítek, P., In: Principia Cybernetica. Plzeň: Západočeská universita, 2000, pp. 37-42.
 • Využití spojité Wavelet transformace při analýze kardiovaskulárních signálů – Svoboda, D. - Zítek, P., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 2070-2079. ISBN 80-7194-271-5.
 • State Feedback Control of Time Delay System with Disturbance – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1410-1419. ISBN 80-7194-271-5.
 • Anizochronní model prvního řádu a jeho aplikace v řízení s interním modelem – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1410-1419. ISBN 80-7194-271-5.
 • Řízení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn – Zítek, P. - Němeček, M. - Sládek, O. - Martinásková, M., - Klazar, L., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1390-1399. ISBN 80-7194-271-5.
 • Testing Infinite System Spectrum by Poincaré Mapping – Zítek, P. - Nedvědová, H. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., In: Řízení procesů 2000. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000, pp. 1380-1389. ISBN 80-7194-271-5.
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., In: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes. Budapest: IFAC, 2000, pp. 927-932.
 • Steady State Observer for Fault Detection of Hereditary Systems with Week Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety for Technical Processes. Budapest: IFAC, 2000, pp. 238-243.
 • Heart Rate Variability: Modelling and Discussion – Bíla, J. - Zítek, P. - Kuchař, P., - Bukovský, I., In: Neural Networks NN'2000. Pittsburgh: IASTED, 2000, pp. 54-59. ISBN 0-88986-286-9.

1999

 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Amsterdam: Pergamon Press, 1999, pp. 79-84. ISBN 0-08-043248-4.
 • Fault Detection of Slowly Operating Process by Means of Steady State Observer – Zítek, P. - Hlava, J., - Vyhlídal, T., In: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Cluj-Napoca: Technical University, 1999, pp. 18-24.
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., In: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 57-66.
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., In: European Control Conference ECC'99. Karlsruhe: Gesellschaft Mess und Automatisierungs-technik, 1999, pp. 934.
 • Blood Circulation Model with Heart Rate Variability as Control Performance Attribute – Zítek, P. - Kuchař, P., - Bíla, J., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 325.
 • Diagnosis of Cardiovascular Signals by Means of Neural Networks – Bíla, J. - Mánková, R. - Zítek, P., - Kváča, P., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 107.
 • Anisochronic State Feedback: An Approach to Designing Branched Control Scheme – Zítek, P. - Vyhlídal, T., In: Proceedings - 12th Conference Process Control '99. Bratislava: STU v Bratislave, 1999, pp. 1-5. ISBN 80-227-1228-0.
 • Blood Circulation Model Establishing Heart Rate Variability as Control Performance – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation. Amsterdam: IOS Press, 1999. pp. 305-310. ISBN 90-5199-473-7.

1998

 • Blood Circulation Control Model Based on Heart Rate Variability Syndrome – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: MOSIS 98. Ostrava: MARQ, 1998, pp. 297-302. ISBN 80-85988-23-2.
 • 40 let automatického řízení a současné perspektivy řídicích systémů – Zítek, P., In: Pragoregula 98. Praha: Masarykova akademie, 1998, pp. 99-102. ISBN 80-902131-2-X.
 • Time Delay Control System Design Using Functional State Models – Zítek, P., In: CTU Reports. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 7-92. ISBN 80-01-01895-4.
 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., In: Fuzzy-Coloquium. Zittau: HTWS, 1998, pp. 98-103.
 • Anisochronic Inverse-Based Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., In: Control 98. London: Institution of Electrical Engineers, 1998, pp. 1409-1414. ISBN 0-85296-707-1.
 • Heart Rate Varialibity as a Base to Modelling Blod Circulation Control – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 157-158.
 • Design of Anisochronic Internal Model Cotrollers for Hereditary Systems – Zítek, P. - Hlava, J., In: Process Control 98. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1998, pp. 436-440. ISBN 80-7194-138-7.
 • Nové trendy v monitorování a počítačové podpoře operátorského řízení technologických komplexů – Bíla, J. - Zítek, P., In: Transfer 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 193-194.

1997

 • Anisochronic State Observers in Fault Detection of Hereditary Control Systems – Zítek, P. - Garagič, D., In: Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes. Kingston upon Hull: University of Hull, 1997, pp. 106-111.
 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 229-230.

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., In: Proceeding of the 2nd Conference on Process Control. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, pp. 344-349. ISBN 80-7194-050-X.
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., In: Modelling, Identification and Control. Pittsburgh: IASTED, 1996, pp. 278-281. ISBN 0-88986-193-5.
 • Anisochronic State Estimation Technique for Hereditary Plant Monitoring and Control – Zítek, P., In: Proceedings of the 7th Int. DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 1996, pp. 491-492. ISBN 3-901509-02-X.
 • Anisochronic State Observers in Hereditary Control Systems – Zítek, P., In: Proceeding of the 2nd ERCIM Workshop Systems and Control. Praha: AV ČR, Ústav teorie informace a automatizace, 1996, pp. 11.
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 215-216.

1995

 • Mathematical Software Application to Anisochronic Modelling of Hereditary Systems – Zítek, P. - Matějka, J., In: Advanced Simulation of Systems Vol.2. Ostrava: MARQ, 1995, pp. 21-26. ISBN 80-901751-4-7.
 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., In: Preprints 10th Conference Process Control 95. Bratislava: STU v Bratislave, 1995, pp. 29-34.
 • Functional Anisochronic State Estimators for Fault Detection in Hereditary Systems – Zítek, P., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 195-196.

1994

 • Control Synthesis of Systems with Hereditary Properties – Zítek, P., In: The Third IEEE Conference on Control Applications '94. Piscataway: IEEE, 1994, pp. 1189-1194. ISBN 0-7803-1872-2.
 • Control Synthesis of Hereditary Systems – Zítek, P., In: International workshop on Advanced Education in Automation and Control Technology. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994, pp. 59-64. ISBN 2-87352-017-5.

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic – Zítek, P., In: 4. International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 1993, pp. 393-394.
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Hereditary System – Zítek, P., In: International Workshop on Advanced Approaches in Industrial Control Systems. Praha: SEFI, 1993, pp. 92-95.
 • Control Support System for Deisobutanizer Process – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., In: Mathematical and Intelligent Tools in Simulation. 1993, pp. 226-231.
 • A Delta Transform Modification of Model-based Fault Detection – Zítek, P., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 123-124.
 • Knowledge Based Process Control Support System – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., In: Workshop 93. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1993, pp. 121-122.

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Airliner Seat Mock-up with Personalized Air Supply – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Čížek, J., - Nováková, L., [Functional Sample] 2011.
 • Laboratorní tepelná soustava – Zítek, P. - Vyhlídal, T., [Functional Sample] 2011.

Software

2015

 • Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Bušek, J. - Pilbauer, D. - Skopec, P. - Zítek, P. - Knobloch, J., - Kuchař, J., [Software] 2015.

2013

 • Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Zítek, P. - Neumann, J. - Pilbauer, D. - Bušek, J., - Bezzubov, D., [Software] 2013.

Zpráva

2015

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill Lines – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2015. Report no. HSMM2015.

2014

 • Applying Heat Transfer Models in Hot Strip Mill Line to Strip Temperature Estimation during the Strip Finishing – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neumann, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2014. Report no. HSMM2014.

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., [Annual Report] 2006. Report no. 1730/2006/F1/d.

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2004. Report no. 40-04009.

2003

 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2003. Report no. 40-03001/2003.

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02035/2002.
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02033/2002.
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-020008/2002.

2001

 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 01049/2001.

1994

 • Návrh, vývoj a implementace programového modulu pro podporu řízení a rozhodování v náběhové fázi – Bíla, J. - Brandejský, T. - Lindenthal, T. - Zítek, P., - Holec, J., [Technical Report] 1994.

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic Models – Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Industrial Hereditary Systems – Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1993.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems – Bušek, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2019-09-17. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. ZÍTEK.

2011

 • SEPARATE IDENTIFICATION OF COEFFICIENTS AND DELAYS IN TIME-DELAY SYSTEMS – Simeunovič, G. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2011-06-24. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.
 • MATHEMATICAL MODELS IN ALGAL BIOTECHNOLOGY – Červený, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2011-05-31. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.

2004

 • Řízení systémů se zpožděním v klouzavých režimech s využitím anizochronní stavové zpětné vazby – Fišer, J. - Zítek, P. supervisor, Praha: Defense date 2004-06-22. PhD Thesis. Czech Technical University in Prague. Supervised by P. ZÍTEK.

1994

 • Analýza kontinuálního expanzního krystalizátoru cukru – Chotěborský, P. - Zítek, P. supervisor, Praha: 1994. PhD Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Supervised by P. ZÍTEK.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Automatické řízení pro bakaláře – Zítek, P., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2009. ISBN 978-80-01-04377-6.

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 3 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03020-2.
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: Czech Technical University in Prague, 2004. ISBN 80-01-02885-2.

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02044-4.
 • Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami – Zítek, P. - Víteček, A., Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-01939-X.

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1996. ISBN 80-01-01524-6.

1993

 • Základy automatického řízení – Zítek, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 1993.

Kapitola v knize

2014

 • Mitigation and adaptation strategies: indoor climate control for historic interiors and decision support – Vyhlídal, T. - Broström, T. - Simeunovič, G. - Sládek, O. - Kilian, R. - Kaferhaus, J., - Zítek, P., In: Climate for Culture: Built cultural heritage in times of climate change. Rostock: Fraunhofer Institut, 2014. p. 33-36. ISBN 978-3-00-048328-8.

2010

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Modelling, Simulation and Optimization - Focus on Applications. Vukovar: In-Teh, 2010. p. 105-120. ISBN 978-953-307-055-1.

2009

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., In: Modelling, Simulation and Optimization. Viena: In-Teh, 2009. p. 105-119. ISBN 978-953-7619-36-7.

1997

 • Control of Temperature and Heat Flow Rate: the Problem of Delays – Zítek, P., In: Control Engineering Solutions a Practical Approach. London: Institution of Electrical Engineers, 1997. p. 97-111. ISBN 0-85296-829-9.

Sborník

2010

 • Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., Prague, 2010-06-07/2010-06-09. Praha: IFAC, 2010. ISSN 1474-6670. ISBN 978-3-902661-71-5.

2005

 • Proceedings of the 16th IFAC World Congress – Horáček, P. ed. - Šimandl, M. ed., - Zítek, P. ed., Praha, 2005-07-04/2005-07-08. Oxford: Elsevier Ltd, 2005. ISBN 0-08-045108-X.

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., [Conference Hosting] 2010.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2014

 • Dominant Pole Placement and IAE Optimization of Delayed PID Control Loops Using Dimensional Analysis Approach – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., [Unpublished Lecture] Wim Michiels, Department of Computer Science. 2014-11-13.