[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Pavel.Zitek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2564

místnost: A1-305a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 30958 SEAT  
  Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě – Zítek, P. (2006-2009)
 • 1M0567  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2005-2009)
 • GA101/03/1365  
  Řízení mikroklimatu v interiéru historického objektu k prevenci poškození uměleckých památek – Zítek, P. (2003-2004)
 • LN00B096  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2000-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2019

2017

 • Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling – Fišer, J. - Zítek, P. - Skopec, P. - Knobloch, J., - Vyhlídal, T., 2017

2015

 • Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J. - Tornari, V. - Bernikola, E., - Tsigarida, N., 2015

2014

 • Untitled – Čelikovský, S. ed. - Flusser, J. ed. - Haindl, M. ed. - Havlena, V. ed. - Hromčík, M. ed. - Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., - Cepek, O., 2014

2013

 • Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2013

2010

 • Novel personalized and humidified air supply for airliner passengers – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Nováková, L., - Čížek, J., 2010
 • Control Design for Time-delay Systems Based on Quasi-direct Pole Placement – Michiels, W. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2010

2009

 • Modification of Mikhaylov Criterion for Neutral Time-Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2009
 • STRONG STABILITY OF NEUTRAL EQUATIONS WITH AN ARBITRARY DELAY DEPENDENCY STRUCTURE – Michiels, W. - Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Nijmeijer, H., - Henrion, D., 2009
 • Model-based moisture sorption stabilization in historical buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2009
 • Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2009
 • Stability impact of small delays in proportional-derivative state feedback – Vyhlídal, T. - Michiels, W. - Zítek, P., - McGahan, P., 2009

2008

 • Meromorphic observer-based pole assignment in time delay systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2008

2007

 • Time Delay Model of Algal Population Growth in Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2007

2006

 • Experience of Implementing Moisture Sorption Control in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., 2006

2005

 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2005

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., 2003
 • Anisochronic Internal Model Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Algebraic Design of Anisochronic Controllers for Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., 2003
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., 2003

2002

 • Návrh pozorovatele v klouzavém režimu pro systémy se zpožděním – Fišer, J. - Zítek, P., 2002
 • Pozorovatel rovnovážného stavu v aplikaci na detekci poruchových stavů – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • An Observer Design for Linear Time-Delays Systems – Hou, M. - Zítek, P., - Patton, R.J., 2002

2001

 • Control System Design Based on a Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Anisochronic Internal Model Control of Time-Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 2001
 • Studium inženýrské informatiky – Zítek, P., 2001

2000

 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., 2000
 • Stavová zpětná vazba v řízení systémů se zpožděním – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., 1999
 • Neural Network Evaluation of Model-Based Residuals in Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999

1998

 • 40 let oboru a katedry automatického řízení FS ČVUT – Zítek, P., 1998
 • Anisochronic State Observers for Hereditary Systems – Zítek, P., 1998

1997

 • Frequency-Domain Synthesis of Hereditary Control Systems State Space – Zítek, P., 1997

1995

 • Obvody analogového a digitálního řízení – Zítek, P., 1995

1986

 • Anisochronic Modeling and Stability-Criterion of Hereditary-Systems – Zítek, P., 1986

Stať ve sborníku

2018

 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018

2017

 • IAE Based Tuning of Controller Anti-windup Schemes for First Order plus Dead-time System – Bušek, J. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2017
 • Dominant four-pole placement in filtered PID control loop with delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2017

2016

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., 2016
 • IAE Optimization of PID Control Loop with Delay in Pole Assignment Space – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2016

2015

 • Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2015

2014

 • Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays – Zítek, P. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., 2014
 • IAE OPTIMIZATION OF DELAYED PID CONTROL LOOPS USING DIMENSIONAL ANALYSIS APPROACH – Fišer, J. - Zítek, P., - Kučera, V., 2014
 • QPmR - Quasi-Polynomial Root-Finder: Algorithm Update and Examples – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2014
 • Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2014

2013

 • Numerical Modeling of the Moisture Transfer Through Wooden Desk by Linking Ansys and Matlab Software – Simeunovič, G. - Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2013
 • Evaluation of Different Approaches of Microclimate Control in Cultural Heritage Buildings – Broström, T. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Klenz Larsen, P., - Zítek, P., 2013
 • Mathematical Models of Equilibrium Moisture Content and Their Parameter Assessment – Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2013
 • Dominant three pole placement in PID control loop with delay – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2013
 • Relative Humidity Control in Historical Buildings Allowing the Safe Natural Indoor-climate Fluctuations – Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Camuffo, D. - Simeunovič, G. - Sládek, O., - Wessberg, M., 2013

2012

 • Cascade Control for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2012
 • Ultimate-frequency Based Three-pole Dominant Placement in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2012

2011

 • Separate Parameters Identification of the Miso Time Delay Model Applied to the Heat Transfer Process – Simeunović, G. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Debeljkovic, D. Lj., 2011
 • Relay Feedback Oscillator Design for Modeling Circadian Rhythms in Cyanobacteria – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2011
 • Equal-sorption microclimate control applied to the Holy Cross Chapel at Karlštejn castle – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Sládek, O. - Sládek, A., - Simeunović, G., 2011
 • Rating the Significance of Infinite Chains of Poles in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2011

2010

 • Time - Delay Models Parameters Identification of Heat Transfer Systems Using the Hybrid Algorithm – Simeunovič, G. - Zítek, P. - Chyský, J., - Miletić, M., 2010
 • Affine parameterization design of cascade control for time delay plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2010
 • Ultimate-Frequency based Dominant Pole Placement – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2010

2009

 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-Up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., 2009
 • Quasi-direct pole placement for time delay systems applied to a heat transfer set-up – Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Zítek, P., 2009
 • The Parameters Identification of Time Delay Models of Heat Transfer Systems From Input-Output Measurements – Simeunovič, G. - Zítek, P., - Chyský, J., 2009
 • Personalized Air Distribution System for a Seated Passenger in Aircraft Cabin – Zítek, P. - Simeunovič, G., - Vyhlídal, T., 2009
 • CFD Model Aided Design of Personalized Air Supply for Aircraft Cabin Seat – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Nováková, L., - Čížek, J., 2009

2008

 • Argument-Increment Based Stability Criterion for Neutral Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2008
 • Affine parametrization of cascade control with time delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., 2008
 • Differential-discrete Mathematical Model of the Recuperative Counter-flow Heat Exchanger – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljković, D.Lj., 2008
 • Oscillators for Modeling Biomass Growth Adaptation to Circadian Rhythms – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2008

2007

 • Differential-discrete Mathematical Model of Two Phase Flow Heat Exchanger – Debeljkovic, D.Lj. - Simeunović, G. - Zítek, P., - Inard, Ch., 2007
 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., 2007
 • Cascade Control Parameterization for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2007
 • Oscillators Design for Adapting the Algae Growth Model to Diurnal Cycles – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2007
 • Stability Impact of the Latency in the State Derivative Feedback – Vyhlídal, T. - McGahan, P. - Michiels, W., - Zítek, P., 2007
 • A Model Solution to Adapting the Algae Population Growth to Diurnal Cycles – Červený, J. - Fišer, J., - Zítek, P., 2007
 • Impact of Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Approach – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., 2007
 • Time - Delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., 2007

2006

 • Diferencijalno-diskretni matematički model razmenjivača toplote tipa cev-u-cev – Simeunović, G. - Zítek, P. - Debeljković, D.Lj., - Inard, Ch., 2006
 • Research Summary – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., 2006
 • Mapping the Spectrum of a Retarded Time Delay System Utilizing Root Distribution Features – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2006
 • Time Delay Modeling of Algae Production in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2006
 • Static-model-based Residue Generation for Hereditary Process Fault Detection – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2006
 • Experience with Moisture Sorption Control Implementation in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., 2006
 • Control of Time Delay Systems in Sliding Mode using Anisochronic State Feedback – Fišer, J. - Zítek, P., 2006
 • Algae Production Control in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2006
 • Time Delay Model of Algal Population Growth in a Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2006
 • Predictor Based Control Design for Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., 2006

2005

 • Time - delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D., 2005
 • Control design using bypass for sliding mode applied to time delay systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2005
 • Discrete Approximation of a Time Delay System and Delta Model Spectrum – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2005
 • Meromorphic Stabilization and Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2005
 • By-Pass Aided Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2005
 • Výzkum skupiny Centra aplikované kybernetiky při Fakultě strojní ČVUT v Praze – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J., - Červený, J., 2005

2004

 • Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique – Zítek, P. - Němeček, M. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., 2004
 • Stabilizing Microklimate in Historical Interior by Moisture Sorption Control – Zítek, P. - Němeček, M., 2004
 • A Residue Based Evaluation of Pole Significance in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2004
 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2004
 • Implementation of Anisochronic Controller on PLC – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2004
 • Řízení sorpce vlhkosti v historických stavbách v klouzavém režimu – Fišer, J. - Zítek, P., 2004
 • Second Order Sliding Mode Control Design for Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2004

2003

 • Quasi-Polynomial Based Design of Time Delay Control Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2003
 • Quasipolynomial Mapping Based Rootfinder for Analysis of Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Chattering Reduction by Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Anisochronic Internal Mode Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Pole Significance Evaluation for Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Reducing Parasitic Oscillations in Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Low Order Time Delay Approximation of Conventional Linear Model – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2003

2002

 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2002
 • Analysis of Infinite Spectra of Time Delay Systems Using Quasipolynomial Root Finder Implemented in Matlab – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2002
 • Dominant Eigenvalue Placement for Time Delays System – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Steady Process Observer for Plants with Weaks Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Dominant Pole Assigment for Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Inverse Based Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2002
 • Investigating Infinite Spectrum of Time Delay System by Characteristic Function Mapping – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2002
 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., 2002
 • Porovnání různých přístupů při řízení DIDO systémů se zpožděním ve vstupech i stavech – Martinásková, M. - Zítek, P., 2002
 • Infinite Spectra of Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Output Driven Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., 2002

2001

 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., 2001
 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Dealys – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2001
 • Application on First Order Model with Time Dealys in Dynamics Inversion – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Reduced-Order Steady State Observer on Anisochronic Concept – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Víceparamterové řízení systémů se zpožděními stavovou zpětnou vazbou – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Control System Design Based on Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Control of Hereditary DIDO System Using Anisochronnic Controller – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Anisochronic Decopling DIDO Systems – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Double Controller Anisochronic Structure with Disturbance Compensation – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Process Fault Detection Using a Steady State Observer – Zítek, P., 2001
 • Návrh řízení dvourozměrové soustavy se zpožděními ve stavových i vstupních veličinách – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001

2000

 • An Approach to Time Delay System Design Based on Unit-Circle Complex Plane Mapping – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2000
 • State Feedback Control of Time Delay System: Conformal Mapping Aided Design – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Dvacet let vývoje metod syntézy systému řízení a monitorování – Zítek, P., 2000
 • Využití spojité Wavelet transformace při analýze kardiovaskulárních signálů – Svoboda, D. - Zítek, P., 2000
 • State Feedback Control of Time Delay System with Disturbance – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2000
 • Anizochronní model prvního řádu a jeho aplikace v řízení s interním modelem – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Řízení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn – Zítek, P. - Němeček, M. - Sládek, O. - Martinásková, M., - Klazar, L., 2000
 • Testing Infinite System Spectrum by Poincaré Mapping – Zítek, P. - Nedvědová, H. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2000
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Steady State Observer for Fault Detection of Hereditary Systems with Week Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Heart Rate Variability: Modelling and Discussion – Bíla, J. - Zítek, P. - Kuchař, P., - Bukovský, I., 2000

1999

 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Fault Detection of Slowly Operating Process by Means of Steady State Observer – Zítek, P. - Hlava, J., - Vyhlídal, T., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., 1999
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Blood Circulation Model with Heart Rate Variability as Control Performance Attribute – Zítek, P. - Kuchař, P., - Bíla, J., 1999
 • Diagnosis of Cardiovascular Signals by Means of Neural Networks – Bíla, J. - Mánková, R. - Zítek, P., - Kváča, P., 1999
 • Anisochronic State Feedback: An Approach to Designing Branched Control Scheme – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 1999
 • Blood Circulation Model Establishing Heart Rate Variability as Control Performance – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1999

1998

 • Blood Circulation Control Model Based on Heart Rate Variability Syndrome – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1998
 • 40 let automatického řízení a současné perspektivy řídicích systémů – Zítek, P., 1998
 • Time Delay Control System Design Using Functional State Models – Zítek, P., 1998
 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., 1998
 • Anisochronic Inverse-Based Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 1998
 • Heart Rate Varialibity as a Base to Modelling Blod Circulation Control – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1998
 • Design of Anisochronic Internal Model Cotrollers for Hereditary Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 1998
 • Nové trendy v monitorování a počítačové podpoře operátorského řízení technologických komplexů – Bíla, J. - Zítek, P., 1998

1997

 • Anisochronic State Observers in Fault Detection of Hereditary Control Systems – Zítek, P. - Garagič, D., 1997
 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1997

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1996
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., 1996
 • Anisochronic State Estimation Technique for Hereditary Plant Monitoring and Control – Zítek, P., 1996
 • Anisochronic State Observers in Hereditary Control Systems – Zítek, P., 1996
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1995

 • Mathematical Software Application to Anisochronic Modelling of Hereditary Systems – Zítek, P. - Matějka, J., 1995
 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., 1995
 • Functional Anisochronic State Estimators for Fault Detection in Hereditary Systems – Zítek, P., 1995

1994

 • Control Synthesis of Systems with Hereditary Properties – Zítek, P., 1994
 • Control Synthesis of Hereditary Systems – Zítek, P., 1994

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic – Zítek, P., 1993
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Hereditary System – Zítek, P., 1993
 • Control Support System for Deisobutanizer Process – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., 1993
 • A Delta Transform Modification of Model-based Fault Detection – Zítek, P., 1993
 • Knowledge Based Process Control Support System – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., 1993

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Airliner Seat Mock-up with Personalized Air Supply – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Čížek, J., - Nováková, L., 2011
 • Laboratorní tepelná soustava – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2011

Software

2015

 • Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Bušek, J. - Pilbauer, D. - Skopec, P. - Zítek, P. - Knobloch, J., - Kuchař, J., 2015

2013

 • Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Zítek, P. - Neumann, J. - Pilbauer, D. - Bušek, J., - Bezzubov, D., 2013

Zpráva

2015

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill Lines – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., 2015

2014

 • Applying Heat Transfer Models in Hot Strip Mill Line to Strip Temperature Estimation during the Strip Finishing – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neumann, J., 2014

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., 2006

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., 2004

2003

 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2003

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2002

2001

 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2001

1994

 • Návrh, vývoj a implementace programového modulu pro podporu řízení a rozhodování v náběhové fázi – Bíla, J. - Brandejský, T. - Lindenthal, T. - Zítek, P., - Holec, J., 1994

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic Models – Zítek, P., 1993
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Industrial Hereditary Systems – Zítek, P., 1993

Kvalifikační zpráva

2011

 • SEPARATE IDENTIFICATION OF COEFFICIENTS AND DELAYS IN TIME-DELAY SYSTEMS – Simeunovič, G. - Zítek, P. supervisor, 2011
 • MATHEMATICAL MODELS IN ALGAL BIOTECHNOLOGY – Červený, J. - Zítek, P. supervisor, 2011

2004

 • Řízení systémů se zpožděním v klouzavých režimech s využitím anizochronní stavové zpětné vazby – Fišer, J. - Zítek, P. supervisor, 2004

1994

 • Analýza kontinuálního expanzního krystalizátoru cukru – Chotěborský, P. - Zítek, P. supervisor, 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Automatické řízení pro bakaláře – Zítek, P., 2009

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2004
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., 2004

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 1999
 • Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami – Zítek, P. - Víteček, A., 1999

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1993

 • Základy automatického řízení – Zítek, P., 1993

Kapitola v knize

2014

 • Mitigation and adaptation strategies: indoor climate control for historic interiors and decision support – Vyhlídal, T. - Broström, T. - Simeunovič, G. - Sládek, O. - Kilian, R. - Kaferhaus, J., - Zítek, P., 2014

2010

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2010

2009

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2009

1997

 • Control of Temperature and Heat Flow Rate: the Problem of Delays – Zítek, P., 1997

Sborník

2010

 • Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., 2010

2005

 • Proceedings of the 16th IFAC World Congress – Horáček, P. ed. - Šimandl, M. ed., - Zítek, P. ed., 2005

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2014

 • Dominant Pole Placement and IAE Optimization of Delayed PID Control Loops Using Dimensional Analysis Approach – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., 2014

Odbor přesné mechaniky (12136)

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Pavel.Zitek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2564

místnost: A1-305a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 30958 SEAT  
  Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě – Zítek, P. (2006-2009)
 • 1M0567  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2005-2009)
 • GA101/03/1365  
  Řízení mikroklimatu v interiéru historického objektu k prevenci poškození uměleckých památek – Zítek, P. (2003-2004)
 • LN00B096  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2000-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2019

2017

 • Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling – Fišer, J. - Zítek, P. - Skopec, P. - Knobloch, J., - Vyhlídal, T., 2017

2015

 • Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J. - Tornari, V. - Bernikola, E., - Tsigarida, N., 2015

2014

 • Untitled – Čelikovský, S. ed. - Flusser, J. ed. - Haindl, M. ed. - Havlena, V. ed. - Hromčík, M. ed. - Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., - Cepek, O., 2014

2013

 • Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2013

2010

 • Novel personalized and humidified air supply for airliner passengers – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Nováková, L., - Čížek, J., 2010
 • Control Design for Time-delay Systems Based on Quasi-direct Pole Placement – Michiels, W. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2010

2009

 • Modification of Mikhaylov Criterion for Neutral Time-Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2009
 • STRONG STABILITY OF NEUTRAL EQUATIONS WITH AN ARBITRARY DELAY DEPENDENCY STRUCTURE – Michiels, W. - Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Nijmeijer, H., - Henrion, D., 2009
 • Model-based moisture sorption stabilization in historical buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2009
 • Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2009
 • Stability impact of small delays in proportional-derivative state feedback – Vyhlídal, T. - Michiels, W. - Zítek, P., - McGahan, P., 2009

2008

 • Meromorphic observer-based pole assignment in time delay systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2008

2007

 • Time Delay Model of Algal Population Growth in Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2007

2006

 • Experience of Implementing Moisture Sorption Control in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., 2006

2005

 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2005

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., 2003
 • Anisochronic Internal Model Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Algebraic Design of Anisochronic Controllers for Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., 2003
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., 2003

2002

 • Návrh pozorovatele v klouzavém režimu pro systémy se zpožděním – Fišer, J. - Zítek, P., 2002
 • Pozorovatel rovnovážného stavu v aplikaci na detekci poruchových stavů – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • An Observer Design for Linear Time-Delays Systems – Hou, M. - Zítek, P., - Patton, R.J., 2002

2001

 • Control System Design Based on a Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Anisochronic Internal Model Control of Time-Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 2001
 • Studium inženýrské informatiky – Zítek, P., 2001

2000

 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., 2000
 • Stavová zpětná vazba v řízení systémů se zpožděním – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., 1999
 • Neural Network Evaluation of Model-Based Residuals in Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999

1998

 • 40 let oboru a katedry automatického řízení FS ČVUT – Zítek, P., 1998
 • Anisochronic State Observers for Hereditary Systems – Zítek, P., 1998

1997

 • Frequency-Domain Synthesis of Hereditary Control Systems State Space – Zítek, P., 1997

1995

 • Obvody analogového a digitálního řízení – Zítek, P., 1995

1986

 • Anisochronic Modeling and Stability-Criterion of Hereditary-Systems – Zítek, P., 1986

Stať ve sborníku

2018

 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018

2017

 • IAE Based Tuning of Controller Anti-windup Schemes for First Order plus Dead-time System – Bušek, J. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2017
 • Dominant four-pole placement in filtered PID control loop with delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2017

2016

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., 2016
 • IAE Optimization of PID Control Loop with Delay in Pole Assignment Space – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2016

2015

 • Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2015

2014

 • Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays – Zítek, P. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., 2014
 • IAE OPTIMIZATION OF DELAYED PID CONTROL LOOPS USING DIMENSIONAL ANALYSIS APPROACH – Fišer, J. - Zítek, P., - Kučera, V., 2014
 • QPmR - Quasi-Polynomial Root-Finder: Algorithm Update and Examples – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2014
 • Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2014

2013

 • Numerical Modeling of the Moisture Transfer Through Wooden Desk by Linking Ansys and Matlab Software – Simeunovič, G. - Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2013
 • Evaluation of Different Approaches of Microclimate Control in Cultural Heritage Buildings – Broström, T. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Klenz Larsen, P., - Zítek, P., 2013
 • Mathematical Models of Equilibrium Moisture Content and Their Parameter Assessment – Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2013
 • Dominant three pole placement in PID control loop with delay – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2013
 • Relative Humidity Control in Historical Buildings Allowing the Safe Natural Indoor-climate Fluctuations – Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Camuffo, D. - Simeunovič, G. - Sládek, O., - Wessberg, M., 2013

2012

 • Cascade Control for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2012
 • Ultimate-frequency Based Three-pole Dominant Placement in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2012

2011

 • Separate Parameters Identification of the Miso Time Delay Model Applied to the Heat Transfer Process – Simeunović, G. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Debeljkovic, D. Lj., 2011
 • Relay Feedback Oscillator Design for Modeling Circadian Rhythms in Cyanobacteria – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2011
 • Equal-sorption microclimate control applied to the Holy Cross Chapel at Karlštejn castle – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Sládek, O. - Sládek, A., - Simeunović, G., 2011
 • Rating the Significance of Infinite Chains of Poles in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2011

2010

 • Time - Delay Models Parameters Identification of Heat Transfer Systems Using the Hybrid Algorithm – Simeunovič, G. - Zítek, P. - Chyský, J., - Miletić, M., 2010
 • Affine parameterization design of cascade control for time delay plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2010
 • Ultimate-Frequency based Dominant Pole Placement – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2010

2009

 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-Up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., 2009
 • Quasi-direct pole placement for time delay systems applied to a heat transfer set-up – Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Zítek, P., 2009
 • The Parameters Identification of Time Delay Models of Heat Transfer Systems From Input-Output Measurements – Simeunovič, G. - Zítek, P., - Chyský, J., 2009
 • Personalized Air Distribution System for a Seated Passenger in Aircraft Cabin – Zítek, P. - Simeunovič, G., - Vyhlídal, T., 2009
 • CFD Model Aided Design of Personalized Air Supply for Aircraft Cabin Seat – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Nováková, L., - Čížek, J., 2009

2008

 • Argument-Increment Based Stability Criterion for Neutral Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2008
 • Affine parametrization of cascade control with time delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., 2008
 • Differential-discrete Mathematical Model of the Recuperative Counter-flow Heat Exchanger – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljković, D.Lj., 2008
 • Oscillators for Modeling Biomass Growth Adaptation to Circadian Rhythms – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2008

2007

 • Differential-discrete Mathematical Model of Two Phase Flow Heat Exchanger – Debeljkovic, D.Lj. - Simeunović, G. - Zítek, P., - Inard, Ch., 2007
 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., 2007
 • Cascade Control Parameterization for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2007
 • Oscillators Design for Adapting the Algae Growth Model to Diurnal Cycles – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2007
 • Stability Impact of the Latency in the State Derivative Feedback – Vyhlídal, T. - McGahan, P. - Michiels, W., - Zítek, P., 2007
 • A Model Solution to Adapting the Algae Population Growth to Diurnal Cycles – Červený, J. - Fišer, J., - Zítek, P., 2007
 • Impact of Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Approach – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., 2007
 • Time - Delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., 2007

2006

 • Diferencijalno-diskretni matematički model razmenjivača toplote tipa cev-u-cev – Simeunović, G. - Zítek, P. - Debeljković, D.Lj., - Inard, Ch., 2006
 • Research Summary – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., 2006
 • Mapping the Spectrum of a Retarded Time Delay System Utilizing Root Distribution Features – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2006
 • Time Delay Modeling of Algae Production in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2006
 • Static-model-based Residue Generation for Hereditary Process Fault Detection – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2006
 • Experience with Moisture Sorption Control Implementation in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., 2006
 • Control of Time Delay Systems in Sliding Mode using Anisochronic State Feedback – Fišer, J. - Zítek, P., 2006
 • Algae Production Control in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2006
 • Time Delay Model of Algal Population Growth in a Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2006
 • Predictor Based Control Design for Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., 2006

2005

 • Time - delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D., 2005
 • Control design using bypass for sliding mode applied to time delay systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2005
 • Discrete Approximation of a Time Delay System and Delta Model Spectrum – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2005
 • Meromorphic Stabilization and Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2005
 • By-Pass Aided Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2005
 • Výzkum skupiny Centra aplikované kybernetiky při Fakultě strojní ČVUT v Praze – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J., - Červený, J., 2005

2004

 • Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique – Zítek, P. - Němeček, M. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., 2004
 • Stabilizing Microklimate in Historical Interior by Moisture Sorption Control – Zítek, P. - Němeček, M., 2004
 • A Residue Based Evaluation of Pole Significance in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2004
 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2004
 • Implementation of Anisochronic Controller on PLC – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2004
 • Řízení sorpce vlhkosti v historických stavbách v klouzavém režimu – Fišer, J. - Zítek, P., 2004
 • Second Order Sliding Mode Control Design for Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2004

2003

 • Quasi-Polynomial Based Design of Time Delay Control Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2003
 • Quasipolynomial Mapping Based Rootfinder for Analysis of Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Chattering Reduction by Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Anisochronic Internal Mode Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Pole Significance Evaluation for Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Reducing Parasitic Oscillations in Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Low Order Time Delay Approximation of Conventional Linear Model – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2003

2002

 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2002
 • Analysis of Infinite Spectra of Time Delay Systems Using Quasipolynomial Root Finder Implemented in Matlab – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2002
 • Dominant Eigenvalue Placement for Time Delays System – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Steady Process Observer for Plants with Weaks Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Dominant Pole Assigment for Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Inverse Based Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2002
 • Investigating Infinite Spectrum of Time Delay System by Characteristic Function Mapping – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2002
 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., 2002
 • Porovnání různých přístupů při řízení DIDO systémů se zpožděním ve vstupech i stavech – Martinásková, M. - Zítek, P., 2002
 • Infinite Spectra of Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Output Driven Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., 2002

2001

 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., 2001
 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Dealys – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2001
 • Application on First Order Model with Time Dealys in Dynamics Inversion – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Reduced-Order Steady State Observer on Anisochronic Concept – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Víceparamterové řízení systémů se zpožděními stavovou zpětnou vazbou – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Control System Design Based on Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Control of Hereditary DIDO System Using Anisochronnic Controller – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Anisochronic Decopling DIDO Systems – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Double Controller Anisochronic Structure with Disturbance Compensation – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Process Fault Detection Using a Steady State Observer – Zítek, P., 2001
 • Návrh řízení dvourozměrové soustavy se zpožděními ve stavových i vstupních veličinách – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001

2000

 • An Approach to Time Delay System Design Based on Unit-Circle Complex Plane Mapping – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2000
 • State Feedback Control of Time Delay System: Conformal Mapping Aided Design – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Dvacet let vývoje metod syntézy systému řízení a monitorování – Zítek, P., 2000
 • Využití spojité Wavelet transformace při analýze kardiovaskulárních signálů – Svoboda, D. - Zítek, P., 2000
 • State Feedback Control of Time Delay System with Disturbance – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2000
 • Anizochronní model prvního řádu a jeho aplikace v řízení s interním modelem – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Řízení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn – Zítek, P. - Němeček, M. - Sládek, O. - Martinásková, M., - Klazar, L., 2000
 • Testing Infinite System Spectrum by Poincaré Mapping – Zítek, P. - Nedvědová, H. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2000
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Steady State Observer for Fault Detection of Hereditary Systems with Week Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Heart Rate Variability: Modelling and Discussion – Bíla, J. - Zítek, P. - Kuchař, P., - Bukovský, I., 2000

1999

 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Fault Detection of Slowly Operating Process by Means of Steady State Observer – Zítek, P. - Hlava, J., - Vyhlídal, T., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., 1999
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Blood Circulation Model with Heart Rate Variability as Control Performance Attribute – Zítek, P. - Kuchař, P., - Bíla, J., 1999
 • Diagnosis of Cardiovascular Signals by Means of Neural Networks – Bíla, J. - Mánková, R. - Zítek, P., - Kváča, P., 1999
 • Anisochronic State Feedback: An Approach to Designing Branched Control Scheme – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 1999
 • Blood Circulation Model Establishing Heart Rate Variability as Control Performance – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1999

1998

 • Blood Circulation Control Model Based on Heart Rate Variability Syndrome – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1998
 • 40 let automatického řízení a současné perspektivy řídicích systémů – Zítek, P., 1998
 • Time Delay Control System Design Using Functional State Models – Zítek, P., 1998
 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., 1998
 • Anisochronic Inverse-Based Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 1998
 • Heart Rate Varialibity as a Base to Modelling Blod Circulation Control – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1998
 • Design of Anisochronic Internal Model Cotrollers for Hereditary Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 1998
 • Nové trendy v monitorování a počítačové podpoře operátorského řízení technologických komplexů – Bíla, J. - Zítek, P., 1998

1997

 • Anisochronic State Observers in Fault Detection of Hereditary Control Systems – Zítek, P. - Garagič, D., 1997
 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1997

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1996
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., 1996
 • Anisochronic State Estimation Technique for Hereditary Plant Monitoring and Control – Zítek, P., 1996
 • Anisochronic State Observers in Hereditary Control Systems – Zítek, P., 1996
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1995

 • Mathematical Software Application to Anisochronic Modelling of Hereditary Systems – Zítek, P. - Matějka, J., 1995
 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., 1995
 • Functional Anisochronic State Estimators for Fault Detection in Hereditary Systems – Zítek, P., 1995

1994

 • Control Synthesis of Systems with Hereditary Properties – Zítek, P., 1994
 • Control Synthesis of Hereditary Systems – Zítek, P., 1994

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic – Zítek, P., 1993
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Hereditary System – Zítek, P., 1993
 • Control Support System for Deisobutanizer Process – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., 1993
 • A Delta Transform Modification of Model-based Fault Detection – Zítek, P., 1993
 • Knowledge Based Process Control Support System – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., 1993

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Airliner Seat Mock-up with Personalized Air Supply – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Čížek, J., - Nováková, L., 2011
 • Laboratorní tepelná soustava – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2011

Software

2015

 • Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Bušek, J. - Pilbauer, D. - Skopec, P. - Zítek, P. - Knobloch, J., - Kuchař, J., 2015

2013

 • Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Zítek, P. - Neumann, J. - Pilbauer, D. - Bušek, J., - Bezzubov, D., 2013

Zpráva

2015

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill Lines – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., 2015

2014

 • Applying Heat Transfer Models in Hot Strip Mill Line to Strip Temperature Estimation during the Strip Finishing – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neumann, J., 2014

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., 2006

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., 2004

2003

 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2003

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2002

2001

 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2001

1994

 • Návrh, vývoj a implementace programového modulu pro podporu řízení a rozhodování v náběhové fázi – Bíla, J. - Brandejský, T. - Lindenthal, T. - Zítek, P., - Holec, J., 1994

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic Models – Zítek, P., 1993
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Industrial Hereditary Systems – Zítek, P., 1993

Kvalifikační zpráva

2011

 • SEPARATE IDENTIFICATION OF COEFFICIENTS AND DELAYS IN TIME-DELAY SYSTEMS – Simeunovič, G. - Zítek, P. supervisor, 2011
 • MATHEMATICAL MODELS IN ALGAL BIOTECHNOLOGY – Červený, J. - Zítek, P. supervisor, 2011

2004

 • Řízení systémů se zpožděním v klouzavých režimech s využitím anizochronní stavové zpětné vazby – Fišer, J. - Zítek, P. supervisor, 2004

1994

 • Analýza kontinuálního expanzního krystalizátoru cukru – Chotěborský, P. - Zítek, P. supervisor, 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Automatické řízení pro bakaláře – Zítek, P., 2009

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2004
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., 2004

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 1999
 • Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami – Zítek, P. - Víteček, A., 1999

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1993

 • Základy automatického řízení – Zítek, P., 1993

Kapitola v knize

2014

 • Mitigation and adaptation strategies: indoor climate control for historic interiors and decision support – Vyhlídal, T. - Broström, T. - Simeunovič, G. - Sládek, O. - Kilian, R. - Kaferhaus, J., - Zítek, P., 2014

2010

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2010

2009

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2009

1997

 • Control of Temperature and Heat Flow Rate: the Problem of Delays – Zítek, P., 1997

Sborník

2010

 • Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., 2010

2005

 • Proceedings of the 16th IFAC World Congress – Horáček, P. ed. - Šimandl, M. ed., - Zítek, P. ed., 2005

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2014

 • Dominant Pole Placement and IAE Optimization of Delayed PID Control Loops Using Dimensional Analysis Approach – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., 2014

Odbor automatického řízení (12137)

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Pavel.Zitek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2564

místnost: A1-305a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 30958 SEAT  
  Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě – Zítek, P. (2006-2009)
 • 1M0567  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2005-2009)
 • GA101/03/1365  
  Řízení mikroklimatu v interiéru historického objektu k prevenci poškození uměleckých památek – Zítek, P. (2003-2004)
 • LN00B096  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2000-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2019

2017

 • Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling – Fišer, J. - Zítek, P. - Skopec, P. - Knobloch, J., - Vyhlídal, T., 2017

2015

 • Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J. - Tornari, V. - Bernikola, E., - Tsigarida, N., 2015

2014

 • Untitled – Čelikovský, S. ed. - Flusser, J. ed. - Haindl, M. ed. - Havlena, V. ed. - Hromčík, M. ed. - Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., - Cepek, O., 2014

2013

 • Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2013

2010

 • Novel personalized and humidified air supply for airliner passengers – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Nováková, L., - Čížek, J., 2010
 • Control Design for Time-delay Systems Based on Quasi-direct Pole Placement – Michiels, W. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2010

2009

 • Modification of Mikhaylov Criterion for Neutral Time-Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2009
 • STRONG STABILITY OF NEUTRAL EQUATIONS WITH AN ARBITRARY DELAY DEPENDENCY STRUCTURE – Michiels, W. - Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Nijmeijer, H., - Henrion, D., 2009
 • Model-based moisture sorption stabilization in historical buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2009
 • Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2009
 • Stability impact of small delays in proportional-derivative state feedback – Vyhlídal, T. - Michiels, W. - Zítek, P., - McGahan, P., 2009

2008

 • Meromorphic observer-based pole assignment in time delay systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2008

2007

 • Time Delay Model of Algal Population Growth in Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2007

2006

 • Experience of Implementing Moisture Sorption Control in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., 2006

2005

 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2005

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., 2003
 • Anisochronic Internal Model Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Algebraic Design of Anisochronic Controllers for Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., 2003
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., 2003

2002

 • Návrh pozorovatele v klouzavém režimu pro systémy se zpožděním – Fišer, J. - Zítek, P., 2002
 • Pozorovatel rovnovážného stavu v aplikaci na detekci poruchových stavů – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • An Observer Design for Linear Time-Delays Systems – Hou, M. - Zítek, P., - Patton, R.J., 2002

2001

 • Control System Design Based on a Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Anisochronic Internal Model Control of Time-Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 2001
 • Studium inženýrské informatiky – Zítek, P., 2001

2000

 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., 2000
 • Stavová zpětná vazba v řízení systémů se zpožděním – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., 1999
 • Neural Network Evaluation of Model-Based Residuals in Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999

1998

 • 40 let oboru a katedry automatického řízení FS ČVUT – Zítek, P., 1998
 • Anisochronic State Observers for Hereditary Systems – Zítek, P., 1998

1997

 • Frequency-Domain Synthesis of Hereditary Control Systems State Space – Zítek, P., 1997

1995

 • Obvody analogového a digitálního řízení – Zítek, P., 1995

1986

 • Anisochronic Modeling and Stability-Criterion of Hereditary-Systems – Zítek, P., 1986

Stať ve sborníku

2018

 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018

2017

 • IAE Based Tuning of Controller Anti-windup Schemes for First Order plus Dead-time System – Bušek, J. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2017
 • Dominant four-pole placement in filtered PID control loop with delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2017

2016

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., 2016
 • IAE Optimization of PID Control Loop with Delay in Pole Assignment Space – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2016

2015

 • Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2015

2014

 • Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays – Zítek, P. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., 2014
 • IAE OPTIMIZATION OF DELAYED PID CONTROL LOOPS USING DIMENSIONAL ANALYSIS APPROACH – Fišer, J. - Zítek, P., - Kučera, V., 2014
 • QPmR - Quasi-Polynomial Root-Finder: Algorithm Update and Examples – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2014
 • Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2014

2013

 • Numerical Modeling of the Moisture Transfer Through Wooden Desk by Linking Ansys and Matlab Software – Simeunovič, G. - Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2013
 • Evaluation of Different Approaches of Microclimate Control in Cultural Heritage Buildings – Broström, T. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Klenz Larsen, P., - Zítek, P., 2013
 • Mathematical Models of Equilibrium Moisture Content and Their Parameter Assessment – Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2013
 • Dominant three pole placement in PID control loop with delay – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2013
 • Relative Humidity Control in Historical Buildings Allowing the Safe Natural Indoor-climate Fluctuations – Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Camuffo, D. - Simeunovič, G. - Sládek, O., - Wessberg, M., 2013

2012

 • Cascade Control for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2012
 • Ultimate-frequency Based Three-pole Dominant Placement in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2012

2011

 • Separate Parameters Identification of the Miso Time Delay Model Applied to the Heat Transfer Process – Simeunović, G. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Debeljkovic, D. Lj., 2011
 • Relay Feedback Oscillator Design for Modeling Circadian Rhythms in Cyanobacteria – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2011
 • Equal-sorption microclimate control applied to the Holy Cross Chapel at Karlštejn castle – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Sládek, O. - Sládek, A., - Simeunović, G., 2011
 • Rating the Significance of Infinite Chains of Poles in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2011

2010

 • Time - Delay Models Parameters Identification of Heat Transfer Systems Using the Hybrid Algorithm – Simeunovič, G. - Zítek, P. - Chyský, J., - Miletić, M., 2010
 • Affine parameterization design of cascade control for time delay plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2010
 • Ultimate-Frequency based Dominant Pole Placement – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2010

2009

 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-Up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., 2009
 • Quasi-direct pole placement for time delay systems applied to a heat transfer set-up – Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Zítek, P., 2009
 • The Parameters Identification of Time Delay Models of Heat Transfer Systems From Input-Output Measurements – Simeunovič, G. - Zítek, P., - Chyský, J., 2009
 • Personalized Air Distribution System for a Seated Passenger in Aircraft Cabin – Zítek, P. - Simeunovič, G., - Vyhlídal, T., 2009
 • CFD Model Aided Design of Personalized Air Supply for Aircraft Cabin Seat – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Nováková, L., - Čížek, J., 2009

2008

 • Argument-Increment Based Stability Criterion for Neutral Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2008
 • Affine parametrization of cascade control with time delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., 2008
 • Differential-discrete Mathematical Model of the Recuperative Counter-flow Heat Exchanger – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljković, D.Lj., 2008
 • Oscillators for Modeling Biomass Growth Adaptation to Circadian Rhythms – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2008

2007

 • Differential-discrete Mathematical Model of Two Phase Flow Heat Exchanger – Debeljkovic, D.Lj. - Simeunović, G. - Zítek, P., - Inard, Ch., 2007
 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., 2007
 • Cascade Control Parameterization for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2007
 • Oscillators Design for Adapting the Algae Growth Model to Diurnal Cycles – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2007
 • Stability Impact of the Latency in the State Derivative Feedback – Vyhlídal, T. - McGahan, P. - Michiels, W., - Zítek, P., 2007
 • A Model Solution to Adapting the Algae Population Growth to Diurnal Cycles – Červený, J. - Fišer, J., - Zítek, P., 2007
 • Impact of Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Approach – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., 2007
 • Time - Delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., 2007

2006

 • Diferencijalno-diskretni matematički model razmenjivača toplote tipa cev-u-cev – Simeunović, G. - Zítek, P. - Debeljković, D.Lj., - Inard, Ch., 2006
 • Research Summary – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., 2006
 • Mapping the Spectrum of a Retarded Time Delay System Utilizing Root Distribution Features – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2006
 • Time Delay Modeling of Algae Production in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2006
 • Static-model-based Residue Generation for Hereditary Process Fault Detection – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2006
 • Experience with Moisture Sorption Control Implementation in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., 2006
 • Control of Time Delay Systems in Sliding Mode using Anisochronic State Feedback – Fišer, J. - Zítek, P., 2006
 • Algae Production Control in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2006
 • Time Delay Model of Algal Population Growth in a Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2006
 • Predictor Based Control Design for Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., 2006

2005

 • Time - delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D., 2005
 • Control design using bypass for sliding mode applied to time delay systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2005
 • Discrete Approximation of a Time Delay System and Delta Model Spectrum – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2005
 • Meromorphic Stabilization and Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2005
 • By-Pass Aided Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2005
 • Výzkum skupiny Centra aplikované kybernetiky při Fakultě strojní ČVUT v Praze – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J., - Červený, J., 2005

2004

 • Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique – Zítek, P. - Němeček, M. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., 2004
 • Stabilizing Microklimate in Historical Interior by Moisture Sorption Control – Zítek, P. - Němeček, M., 2004
 • A Residue Based Evaluation of Pole Significance in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2004
 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2004
 • Implementation of Anisochronic Controller on PLC – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2004
 • Řízení sorpce vlhkosti v historických stavbách v klouzavém režimu – Fišer, J. - Zítek, P., 2004
 • Second Order Sliding Mode Control Design for Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2004

2003

 • Quasi-Polynomial Based Design of Time Delay Control Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2003
 • Quasipolynomial Mapping Based Rootfinder for Analysis of Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Chattering Reduction by Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Anisochronic Internal Mode Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Pole Significance Evaluation for Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Reducing Parasitic Oscillations in Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Low Order Time Delay Approximation of Conventional Linear Model – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2003

2002

 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2002
 • Analysis of Infinite Spectra of Time Delay Systems Using Quasipolynomial Root Finder Implemented in Matlab – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2002
 • Dominant Eigenvalue Placement for Time Delays System – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Steady Process Observer for Plants with Weaks Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Dominant Pole Assigment for Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Inverse Based Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2002
 • Investigating Infinite Spectrum of Time Delay System by Characteristic Function Mapping – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2002
 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., 2002
 • Porovnání různých přístupů při řízení DIDO systémů se zpožděním ve vstupech i stavech – Martinásková, M. - Zítek, P., 2002
 • Infinite Spectra of Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Output Driven Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., 2002

2001

 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., 2001
 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Dealys – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2001
 • Application on First Order Model with Time Dealys in Dynamics Inversion – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Reduced-Order Steady State Observer on Anisochronic Concept – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Víceparamterové řízení systémů se zpožděními stavovou zpětnou vazbou – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Control System Design Based on Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Control of Hereditary DIDO System Using Anisochronnic Controller – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Anisochronic Decopling DIDO Systems – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Double Controller Anisochronic Structure with Disturbance Compensation – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Process Fault Detection Using a Steady State Observer – Zítek, P., 2001
 • Návrh řízení dvourozměrové soustavy se zpožděními ve stavových i vstupních veličinách – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001

2000

 • An Approach to Time Delay System Design Based on Unit-Circle Complex Plane Mapping – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2000
 • State Feedback Control of Time Delay System: Conformal Mapping Aided Design – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Dvacet let vývoje metod syntézy systému řízení a monitorování – Zítek, P., 2000
 • Využití spojité Wavelet transformace při analýze kardiovaskulárních signálů – Svoboda, D. - Zítek, P., 2000
 • State Feedback Control of Time Delay System with Disturbance – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2000
 • Anizochronní model prvního řádu a jeho aplikace v řízení s interním modelem – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Řízení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn – Zítek, P. - Němeček, M. - Sládek, O. - Martinásková, M., - Klazar, L., 2000
 • Testing Infinite System Spectrum by Poincaré Mapping – Zítek, P. - Nedvědová, H. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2000
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Steady State Observer for Fault Detection of Hereditary Systems with Week Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Heart Rate Variability: Modelling and Discussion – Bíla, J. - Zítek, P. - Kuchař, P., - Bukovský, I., 2000

1999

 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Fault Detection of Slowly Operating Process by Means of Steady State Observer – Zítek, P. - Hlava, J., - Vyhlídal, T., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., 1999
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Blood Circulation Model with Heart Rate Variability as Control Performance Attribute – Zítek, P. - Kuchař, P., - Bíla, J., 1999
 • Diagnosis of Cardiovascular Signals by Means of Neural Networks – Bíla, J. - Mánková, R. - Zítek, P., - Kváča, P., 1999
 • Anisochronic State Feedback: An Approach to Designing Branched Control Scheme – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 1999
 • Blood Circulation Model Establishing Heart Rate Variability as Control Performance – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1999

1998

 • Blood Circulation Control Model Based on Heart Rate Variability Syndrome – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1998
 • 40 let automatického řízení a současné perspektivy řídicích systémů – Zítek, P., 1998
 • Time Delay Control System Design Using Functional State Models – Zítek, P., 1998
 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., 1998
 • Anisochronic Inverse-Based Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 1998
 • Heart Rate Varialibity as a Base to Modelling Blod Circulation Control – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1998
 • Design of Anisochronic Internal Model Cotrollers for Hereditary Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 1998
 • Nové trendy v monitorování a počítačové podpoře operátorského řízení technologických komplexů – Bíla, J. - Zítek, P., 1998

1997

 • Anisochronic State Observers in Fault Detection of Hereditary Control Systems – Zítek, P. - Garagič, D., 1997
 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1997

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1996
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., 1996
 • Anisochronic State Estimation Technique for Hereditary Plant Monitoring and Control – Zítek, P., 1996
 • Anisochronic State Observers in Hereditary Control Systems – Zítek, P., 1996
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1995

 • Mathematical Software Application to Anisochronic Modelling of Hereditary Systems – Zítek, P. - Matějka, J., 1995
 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., 1995
 • Functional Anisochronic State Estimators for Fault Detection in Hereditary Systems – Zítek, P., 1995

1994

 • Control Synthesis of Systems with Hereditary Properties – Zítek, P., 1994
 • Control Synthesis of Hereditary Systems – Zítek, P., 1994

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic – Zítek, P., 1993
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Hereditary System – Zítek, P., 1993
 • Control Support System for Deisobutanizer Process – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., 1993
 • A Delta Transform Modification of Model-based Fault Detection – Zítek, P., 1993
 • Knowledge Based Process Control Support System – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., 1993

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Airliner Seat Mock-up with Personalized Air Supply – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Čížek, J., - Nováková, L., 2011
 • Laboratorní tepelná soustava – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2011

Software

2015

 • Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Bušek, J. - Pilbauer, D. - Skopec, P. - Zítek, P. - Knobloch, J., - Kuchař, J., 2015

2013

 • Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Zítek, P. - Neumann, J. - Pilbauer, D. - Bušek, J., - Bezzubov, D., 2013

Zpráva

2015

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill Lines – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., 2015

2014

 • Applying Heat Transfer Models in Hot Strip Mill Line to Strip Temperature Estimation during the Strip Finishing – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neumann, J., 2014

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., 2006

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., 2004

2003

 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2003

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2002

2001

 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2001

1994

 • Návrh, vývoj a implementace programového modulu pro podporu řízení a rozhodování v náběhové fázi – Bíla, J. - Brandejský, T. - Lindenthal, T. - Zítek, P., - Holec, J., 1994

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic Models – Zítek, P., 1993
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Industrial Hereditary Systems – Zítek, P., 1993

Kvalifikační zpráva

2011

 • SEPARATE IDENTIFICATION OF COEFFICIENTS AND DELAYS IN TIME-DELAY SYSTEMS – Simeunovič, G. - Zítek, P. supervisor, 2011
 • MATHEMATICAL MODELS IN ALGAL BIOTECHNOLOGY – Červený, J. - Zítek, P. supervisor, 2011

2004

 • Řízení systémů se zpožděním v klouzavých režimech s využitím anizochronní stavové zpětné vazby – Fišer, J. - Zítek, P. supervisor, 2004

1994

 • Analýza kontinuálního expanzního krystalizátoru cukru – Chotěborský, P. - Zítek, P. supervisor, 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Automatické řízení pro bakaláře – Zítek, P., 2009

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2004
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., 2004

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 1999
 • Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami – Zítek, P. - Víteček, A., 1999

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1993

 • Základy automatického řízení – Zítek, P., 1993

Kapitola v knize

2014

 • Mitigation and adaptation strategies: indoor climate control for historic interiors and decision support – Vyhlídal, T. - Broström, T. - Simeunovič, G. - Sládek, O. - Kilian, R. - Kaferhaus, J., - Zítek, P., 2014

2010

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2010

2009

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2009

1997

 • Control of Temperature and Heat Flow Rate: the Problem of Delays – Zítek, P., 1997

Sborník

2010

 • Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., 2010

2005

 • Proceedings of the 16th IFAC World Congress – Horáček, P. ed. - Šimandl, M. ed., - Zítek, P. ed., 2005

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2014

 • Dominant Pole Placement and IAE Optimization of Delayed PID Control Loops Using Dimensional Analysis Approach – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., 2014

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

prof. Ing. Pavel Zítek, DrSc.

Pavel.Zitek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2564

místnost: A1-305a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 30958 SEAT  
  Palubní technické prostředky pro potlačení stresových vlivů v letecké dopravě – Zítek, P. (2006-2009)
 • 1M0567  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2005-2009)
 • GA101/03/1365  
  Řízení mikroklimatu v interiéru historického objektu k prevenci poškození uměleckých památek – Zítek, P. (2003-2004)
 • LN00B096  
  Centrum aplikované kybernetiky – Zítek, P. (2000-2004)

Článek v periodiku

2019

 • Dynamic similarity approach to control system design: delayed PID control loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2019

2017

 • Dominant root locus in state estimator design for material flow processes: A case study of hot strip rolling – Fišer, J. - Zítek, P. - Skopec, P. - Knobloch, J., - Vyhlídal, T., 2017

2015

 • Diffusion-model-based risk assessment of moisture originated wood deterioration in historic buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J. - Tornari, V. - Bernikola, E., - Tsigarida, N., 2015

2014

 • Untitled – Čelikovský, S. ed. - Flusser, J. ed. - Haindl, M. ed. - Havlena, V. ed. - Hromčík, M. ed. - Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., - Cepek, O., 2014

2013

 • Dimensional analysis approach to dominant three-pole placement in delayed PID control loops – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2013

2010

 • Novel personalized and humidified air supply for airliner passengers – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Nováková, L., - Čížek, J., 2010
 • Control Design for Time-delay Systems Based on Quasi-direct Pole Placement – Michiels, W. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2010

2009

 • Modification of Mikhaylov Criterion for Neutral Time-Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2009
 • STRONG STABILITY OF NEUTRAL EQUATIONS WITH AN ARBITRARY DELAY DEPENDENCY STRUCTURE – Michiels, W. - Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Nijmeijer, H., - Henrion, D., 2009
 • Model-based moisture sorption stabilization in historical buildings – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2009
 • Mapping Based Algorithm for Large-Scale Computation of Quasi-Polynomial Zeros – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2009
 • Stability impact of small delays in proportional-derivative state feedback – Vyhlídal, T. - Michiels, W. - Zítek, P., - McGahan, P., 2009

2008

 • Meromorphic observer-based pole assignment in time delay systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2008

2007

 • Time Delay Model of Algal Population Growth in Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2007

2006

 • Experience of Implementing Moisture Sorption Control in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., 2006

2005

 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2005

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., 2003
 • Anisochronic Internal Model Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Algebraic Design of Anisochronic Controllers for Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., 2003
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., 2003

2002

 • Návrh pozorovatele v klouzavém režimu pro systémy se zpožděním – Fišer, J. - Zítek, P., 2002
 • Pozorovatel rovnovážného stavu v aplikaci na detekci poruchových stavů – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • An Observer Design for Linear Time-Delays Systems – Hou, M. - Zítek, P., - Patton, R.J., 2002

2001

 • Control System Design Based on a Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Anisochronic Internal Model Control of Time-Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 2001
 • Studium inženýrské informatiky – Zítek, P., 2001

2000

 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., 2000
 • Stavová zpětná vazba v řízení systémů se zpožděním – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., 1999
 • Neural Network Evaluation of Model-Based Residuals in Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999

1998

 • 40 let oboru a katedry automatického řízení FS ČVUT – Zítek, P., 1998
 • Anisochronic State Observers for Hereditary Systems – Zítek, P., 1998

1997

 • Frequency-Domain Synthesis of Hereditary Control Systems State Space – Zítek, P., 1997

1995

 • Obvody analogového a digitálního řízení – Zítek, P., 1995

1986

 • Anisochronic Modeling and Stability-Criterion of Hereditary-Systems – Zítek, P., 1986

Stať ve sborníku

2018

 • Robust PID Controller Design for Plants with Delay Using Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018
 • Neutral PID Control Loop Investigated in Terms of Similarity Theory – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2018

2017

 • IAE Based Tuning of Controller Anti-windup Schemes for First Order plus Dead-time System – Bušek, J. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2017
 • Dominant four-pole placement in filtered PID control loop with delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2017

2016

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., 2016
 • IAE Optimization of PID Control Loop with Delay in Pole Assignment Space – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2016

2015

 • Magnitude Optimum Design of PID Control Loop with Delay – Fišer, J. - Zítek, P., - Vyhlídal, T., 2015

2014

 • Anti-Windup Conditioning for Actuator Saturation in Internal Model Control with Delays – Zítek, P. - Bušek, J., - Vyhlídal, T., 2014
 • IAE OPTIMIZATION OF DELAYED PID CONTROL LOOPS USING DIMENSIONAL ANALYSIS APPROACH – Fišer, J. - Zítek, P., - Kučera, V., 2014
 • QPmR - Quasi-Polynomial Root-Finder: Algorithm Update and Examples – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2014
 • Dominant Trio of Poles Assignment in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2014

2013

 • Numerical Modeling of the Moisture Transfer Through Wooden Desk by Linking Ansys and Matlab Software – Simeunovič, G. - Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2013
 • Evaluation of Different Approaches of Microclimate Control in Cultural Heritage Buildings – Broström, T. - Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Klenz Larsen, P., - Zítek, P., 2013
 • Mathematical Models of Equilibrium Moisture Content and Their Parameter Assessment – Oswaldová, I. - Vyhlídal, T., - Zítek, P., 2013
 • Dominant three pole placement in PID control loop with delay – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2013
 • Relative Humidity Control in Historical Buildings Allowing the Safe Natural Indoor-climate Fluctuations – Vyhlídal, T. - Zítek, P. - Camuffo, D. - Simeunovič, G. - Sládek, O., - Wessberg, M., 2013

2012

 • Cascade Control for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2012
 • Ultimate-frequency Based Three-pole Dominant Placement in Delayed PID Control Loop – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2012

2011

 • Separate Parameters Identification of the Miso Time Delay Model Applied to the Heat Transfer Process – Simeunović, G. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Debeljkovic, D. Lj., 2011
 • Relay Feedback Oscillator Design for Modeling Circadian Rhythms in Cyanobacteria – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2011
 • Equal-sorption microclimate control applied to the Holy Cross Chapel at Karlštejn castle – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Sládek, O. - Sládek, A., - Simeunović, G., 2011
 • Rating the Significance of Infinite Chains of Poles in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2011

2010

 • Time - Delay Models Parameters Identification of Heat Transfer Systems Using the Hybrid Algorithm – Simeunovič, G. - Zítek, P. - Chyský, J., - Miletić, M., 2010
 • Affine parameterization design of cascade control for time delay plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2010
 • Ultimate-Frequency based Dominant Pole Placement – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2010

2009

 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-Up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., 2009
 • Quasi-direct pole placement for time delay systems applied to a heat transfer set-up – Vyhlídal, T. - Michiels, W., - Zítek, P., 2009
 • The Parameters Identification of Time Delay Models of Heat Transfer Systems From Input-Output Measurements – Simeunovič, G. - Zítek, P., - Chyský, J., 2009
 • Personalized Air Distribution System for a Seated Passenger in Aircraft Cabin – Zítek, P. - Simeunovič, G., - Vyhlídal, T., 2009
 • CFD Model Aided Design of Personalized Air Supply for Aircraft Cabin Seat – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Nováková, L., - Čížek, J., 2009

2008

 • Argument-Increment Based Stability Criterion for Neutral Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2008
 • Affine parametrization of cascade control with time delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., 2008
 • Differential-discrete Mathematical Model of the Recuperative Counter-flow Heat Exchanger – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljković, D.Lj., 2008
 • Oscillators for Modeling Biomass Growth Adaptation to Circadian Rhythms – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2008

2007

 • Differential-discrete Mathematical Model of Two Phase Flow Heat Exchanger – Debeljkovic, D.Lj. - Simeunović, G. - Zítek, P., - Inard, Ch., 2007
 • Design, Modelling and Control of the Experimental Heat Transfer Set-up – Vyhlídal, T. - Zítek, P., - Paulů, K., 2007
 • Cascade Control Parameterization for Time Delay Plants – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2007
 • Oscillators Design for Adapting the Algae Growth Model to Diurnal Cycles – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2007
 • Stability Impact of the Latency in the State Derivative Feedback – Vyhlídal, T. - McGahan, P. - Michiels, W., - Zítek, P., 2007
 • A Model Solution to Adapting the Algae Population Growth to Diurnal Cycles – Červený, J. - Fišer, J., - Zítek, P., 2007
 • Impact of Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Approach – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., 2007
 • Time - Delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., 2007

2006

 • Diferencijalno-diskretni matematički model razmenjivača toplote tipa cev-u-cev – Simeunović, G. - Zítek, P. - Debeljković, D.Lj., - Inard, Ch., 2006
 • Research Summary – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D.Lj., 2006
 • Mapping the Spectrum of a Retarded Time Delay System Utilizing Root Distribution Features – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2006
 • Time Delay Modeling of Algae Production in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2006
 • Static-model-based Residue Generation for Hereditary Process Fault Detection – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2006
 • Experience with Moisture Sorption Control Implementation in Historical Archives – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Chyský, J., 2006
 • Control of Time Delay Systems in Sliding Mode using Anisochronic State Feedback – Fišer, J. - Zítek, P., 2006
 • Algae Production Control in Pentroof Tubular Photobioreactor – Fišer, J. - Zítek, P., - Červený, J., 2006
 • Time Delay Model of Algal Population Growth in a Photobioreactor – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2006
 • Predictor Based Control Design for Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., 2006

2005

 • Time - delay Models of Heat Transfer Systems – Simeunović, G. - Zítek, P., - Debeljkovic, D., 2005
 • Control design using bypass for sliding mode applied to time delay systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2005
 • Discrete Approximation of a Time Delay System and Delta Model Spectrum – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2005
 • Meromorphic Stabilization and Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Kučera, V., - Vyhlídal, T., 2005
 • By-Pass Aided Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2005
 • Výzkum skupiny Centra aplikované kybernetiky při Fakultě strojní ČVUT v Praze – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Fišer, J., - Červený, J., 2005

2004

 • Moisture Sorption Stabilization as a Preventive Conservation Technique – Zítek, P. - Němeček, M. - Vyhlídal, T., - Kopecká, I., 2004
 • Stabilizing Microklimate in Historical Interior by Moisture Sorption Control – Zítek, P. - Němeček, M., 2004
 • A Residue Based Evaluation of Pole Significance in Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2004
 • Model Based Control of Moisture Sorption in a Historical Interior – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2004
 • Implementation of Anisochronic Controller on PLC – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2004
 • Řízení sorpce vlhkosti v historických stavbách v klouzavém režimu – Fišer, J. - Zítek, P., 2004
 • Second Order Sliding Mode Control Design for Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2004

2003

 • Quasi-Polynomial Based Design of Time Delay Control Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2003
 • Quasipolynomial Mapping Based Rootfinder for Analysis of Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Chattering Reduction by Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Anisochronic Internal Mode Control Design – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Pole Significance Evaluation for Time Delay Systems – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2003
 • Reducing Parasitic Oscillations in Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Second-Order Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2003
 • Low Order Time Delay Approximation of Conventional Linear Model – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2003

2002

 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Delays – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2002
 • Analysis of Infinite Spectra of Time Delay Systems Using Quasipolynomial Root Finder Implemented in Matlab – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2002
 • Dominant Eigenvalue Placement for Time Delays System – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Steady Process Observer for Plants with Weaks Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Dominant Pole Assigment for Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Inverse Based Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Fišer, J. - Zítek, P., 2002
 • Investigating Infinite Spectrum of Time Delay System by Characteristic Function Mapping – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2002
 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., 2002
 • Porovnání různých přístupů při řízení DIDO systémů se zpožděním ve vstupech i stavech – Martinásková, M. - Zítek, P., 2002
 • Infinite Spectra of Time Delay Systems – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2002
 • Output Driven Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., 2002

2001

 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., 2001
 • Anisochronic State Feedback Design Compemsating for System Dealys – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2001
 • Application on First Order Model with Time Dealys in Dynamics Inversion – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Reduced-Order Steady State Observer on Anisochronic Concept – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Víceparamterové řízení systémů se zpožděními stavovou zpětnou vazbou – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Control System Design Based on Universal First Order Model with Time Delays – Vyhlídal, T. - Zítek, P., 2001
 • Control of Hereditary DIDO System Using Anisochronnic Controller – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Anisochronic Decopling DIDO Systems – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Double Controller Anisochronic Structure with Disturbance Compensation – Fišer, J. - Zítek, P., 2001
 • Process Fault Detection Using a Steady State Observer – Zítek, P., 2001
 • Návrh řízení dvourozměrové soustavy se zpožděními ve stavových i vstupních veličinách – Martinásková, M. - Zítek, P., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001

2000

 • An Approach to Time Delay System Design Based on Unit-Circle Complex Plane Mapping – Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Fišer, J., 2000
 • State Feedback Control of Time Delay System: Conformal Mapping Aided Design – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Dvacet let vývoje metod syntézy systému řízení a monitorování – Zítek, P., 2000
 • Využití spojité Wavelet transformace při analýze kardiovaskulárních signálů – Svoboda, D. - Zítek, P., 2000
 • State Feedback Control of Time Delay System with Disturbance – Zítek, P. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2000
 • Anizochronní model prvního řádu a jeho aplikace v řízení s interním modelem – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Řízení mikroklimatu v Kapli sv. Kříže na státním hradě Karlštejn – Zítek, P. - Němeček, M. - Sládek, O. - Martinásková, M., - Klazar, L., 2000
 • Testing Infinite System Spectrum by Poincaré Mapping – Zítek, P. - Nedvědová, H. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2000
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Steady State Observer for Fault Detection of Hereditary Systems with Week Dynamics – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2000
 • Heart Rate Variability: Modelling and Discussion – Bíla, J. - Zítek, P. - Kuchař, P., - Bukovský, I., 2000

1999

 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Fault Detection of Slowly Operating Process by Means of Steady State Observer – Zítek, P. - Hlava, J., - Vyhlídal, T., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., 1999
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Blood Circulation Model with Heart Rate Variability as Control Performance Attribute – Zítek, P. - Kuchař, P., - Bíla, J., 1999
 • Diagnosis of Cardiovascular Signals by Means of Neural Networks – Bíla, J. - Mánková, R. - Zítek, P., - Kváča, P., 1999
 • Anisochronic State Feedback: An Approach to Designing Branched Control Scheme – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 1999
 • Blood Circulation Model Establishing Heart Rate Variability as Control Performance – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1999

1998

 • Blood Circulation Control Model Based on Heart Rate Variability Syndrome – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1998
 • 40 let automatického řízení a současné perspektivy řídicích systémů – Zítek, P., 1998
 • Time Delay Control System Design Using Functional State Models – Zítek, P., 1998
 • Fuzzy Modelling of Heart Rate Variability – Bíla, J. - Zítek, P., - Kuchař, P., 1998
 • Anisochronic Inverse-Based Control of Time Delay Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 1998
 • Heart Rate Varialibity as a Base to Modelling Blod Circulation Control – Zítek, P. - Bíla, J., - Kuchař, P., 1998
 • Design of Anisochronic Internal Model Cotrollers for Hereditary Systems – Zítek, P. - Hlava, J., 1998
 • Nové trendy v monitorování a počítačové podpoře operátorského řízení technologických komplexů – Bíla, J. - Zítek, P., 1998

1997

 • Anisochronic State Observers in Fault Detection of Hereditary Control Systems – Zítek, P. - Garagič, D., 1997
 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1997

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1996
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., 1996
 • Anisochronic State Estimation Technique for Hereditary Plant Monitoring and Control – Zítek, P., 1996
 • Anisochronic State Observers in Hereditary Control Systems – Zítek, P., 1996
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1995

 • Mathematical Software Application to Anisochronic Modelling of Hereditary Systems – Zítek, P. - Matějka, J., 1995
 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., 1995
 • Functional Anisochronic State Estimators for Fault Detection in Hereditary Systems – Zítek, P., 1995

1994

 • Control Synthesis of Systems with Hereditary Properties – Zítek, P., 1994
 • Control Synthesis of Hereditary Systems – Zítek, P., 1994

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic – Zítek, P., 1993
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Hereditary System – Zítek, P., 1993
 • Control Support System for Deisobutanizer Process – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., 1993
 • A Delta Transform Modification of Model-based Fault Detection – Zítek, P., 1993
 • Knowledge Based Process Control Support System – Bíla, J. - Zítek, P. - Mánková, R., - Brandejský, T., 1993

Prototyp, funkční vzorek

2011

 • Airliner Seat Mock-up with Personalized Air Supply – Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Simeunović, G. - Čížek, J., - Nováková, L., 2011
 • Laboratorní tepelná soustava – Zítek, P. - Vyhlídal, T., 2011

Software

2015

 • Knihovna softwarových modulů pro monitorování a řízení průmyslových procesů – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Bušek, J. - Pilbauer, D. - Skopec, P. - Zítek, P. - Knobloch, J., - Kuchař, J., 2015

2013

 • Knihovna softwarových rutin pro výpočetní a optimalizační operace v systémech monitorování a řízení – Vyhlídal, T. - Simeunovič, G. - Fišer, J. - Zítek, P. - Neumann, J. - Pilbauer, D. - Bušek, J., - Bezzubov, D., 2013

Zpráva

2015

 • Applying Heat Transfer Models to Estimating the Hot Strip Temperatures in Steel Rolling Mill Lines – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T. - Skopec, P., - Knobloch, J., 2015

2014

 • Applying Heat Transfer Models in Hot Strip Mill Line to Strip Temperature Estimation during the Strip Finishing – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neumann, J., 2014

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., 2006

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., 2004

2003

 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2003

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., 2002
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2002

2001

 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., 2001

1994

 • Návrh, vývoj a implementace programového modulu pro podporu řízení a rozhodování v náběhové fázi – Bíla, J. - Brandejský, T. - Lindenthal, T. - Zítek, P., - Holec, J., 1994

1993

 • Hereditary Problems in Control and Their Anisochronic Models – Zítek, P., 1993
 • Functional Generalized Modification of Smith Predictor Controller for Industrial Hereditary Systems – Zítek, P., 1993

Kvalifikační zpráva

2011

 • SEPARATE IDENTIFICATION OF COEFFICIENTS AND DELAYS IN TIME-DELAY SYSTEMS – Simeunovič, G. - Zítek, P. supervisor, 2011
 • MATHEMATICAL MODELS IN ALGAL BIOTECHNOLOGY – Červený, J. - Zítek, P. supervisor, 2011

2004

 • Řízení systémů se zpožděním v klouzavých režimech s využitím anizochronní stavové zpětné vazby – Fišer, J. - Zítek, P. supervisor, 2004

1994

 • Analýza kontinuálního expanzního krystalizátoru cukru – Chotěborský, P. - Zítek, P. supervisor, 1994

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2009

 • Automatické řízení pro bakaláře – Zítek, P., 2009

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2004
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., 2004

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 1999
 • Návrh řízení podsystémů se zpožděními a nelinearitami – Zítek, P. - Víteček, A., 1999

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1993

 • Základy automatického řízení – Zítek, P., 1993

Kapitola v knize

2014

 • Mitigation and adaptation strategies: indoor climate control for historic interiors and decision support – Vyhlídal, T. - Broström, T. - Simeunovič, G. - Sládek, O. - Kilian, R. - Kaferhaus, J., - Zítek, P., 2014

2010

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2010

2009

 • Oscillators for Modelling Circadian Rhythms in Cyanobacteria Growth – Fišer, J. - Červený, J., - Zítek, P., 2009

1997

 • Control of Temperature and Heat Flow Rate: the Problem of Delays – Zítek, P., 1997

Sborník

2010

 • Proceedings of 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Vyhlídal, T. ed. - Zítek, P. ed., 2010

2005

 • Proceedings of the 16th IFAC World Congress – Horáček, P. ed. - Šimandl, M. ed., - Zítek, P. ed., 2005

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2010

 • 9th IFAC Workshop on Time Delay Systems – Zítek, P. org. - Zuna, P. org. - Vyhlídal, T. org. - Fišer, J. org., - Simeunovič, G. org., 2010

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2014

 • Dominant Pole Placement and IAE Optimization of Delayed PID Control Loops Using Dimensional Analysis Approach – Fišer, J. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Kučera, V., 2014