[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

Bohumil.Sulc (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2531

místnost: B1-514, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 7AMB14SK168  
  Výzkum algoritmů optimalizace ekologického spalování biomasy s použitím inteligentních a statistických metod řízení procesů – Šulc, B. (2014-2015)
 • TA02020836  
  Výzkum inteligentních metod ekonomicko-ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu – Šulc, B. (2012-2014)
 • GA101/07/1667  
  Provozně zajištěná pokročilá regulace tepelně-energetických zařízení – Šulc, B. (2007-2009)
 • GA101/04/1182  
  Hybridní koncepce v pokročilých metodách řízení a modelování tepelně-energetických procesů – Šulc, B. (2004-2006)
 • GA102/01/1347  
  Numerické metody návrhu optimálních regulačních systémů – Šulc, B. (2001-2003)
 • MSM 212200009  
  Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – Šulc, B. (1999-2004)

Článek v periodiku

2016

 • Occurrence of Torsional Oscillations in Railway Wheelsets – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., 2014

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., 2012

2011

 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Advanced Features of a Small-Scale Biomass Boiler Control for Emission Reduction – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., 2011

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., 2009

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Variable Sensor Incipient Fault Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Detection of Biased Control Function Caused by Discredible Sensors – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007

2006

 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., 2006
 • Technické konference v oboru automatického řízení – Šulc, B., 2006
 • An Experimental Approach to Verification of Control Algorithms for Hybrid Continuous-Discrete Systems – Hlava, J. - Šulc, B., 2006
 • Improvement of Control Loop Function by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006

2005

 • In memoriam: prof. Paul Martin Frank (7.7.1934 - 12.8.2005) – Šulc, B., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Autodetection of Sensor Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Sensor Discredibility Detection via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005
 • Autotuned PI Level Control in a Two-Tank-Cascade Model with Sliding Control Error Reference Course – Šulc, B., 2005
 • Softwarová detekce diskredibility senzoru při regulaci a její ověřování u kotle na biomasu – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005

2004

 • Modelling and Simulation of Hybrid Systems using a Laboratory-Scale Plant – Hlava, J. - Šulc, B., 2004

2002

 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Jan, A.J. - Šulc, B., 2002
 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Šulc, B. - Jan, J.A., 2002
 • Hybridní systémy: nové možnosti pro rozvoj další teorie i praxe automatického řízení – Hlava, J. - Šulc, B., 2002
 • Simulátory parních kotlů v programu Matlab a Simulink a možnosti realizace jejich operátorských rozhraní – Šulc, B. - Neuman, P. - Jan, J.A., - Tauchman, M., 2002

2000

 • Simulátor parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Tauchmann, M., 2000
 • Jak se prezentovat – Šmejkal, L. - Bláhová, J., - Šulc, B., 2000

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., 1999

Stať ve sborníku

2018

 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018

2017

 • Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2017

2016

 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016
 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., 2016
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., 2016
 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016

2015

 • Support of biomass boiler control design by modeling – Plaček, V. - Šulc, B., 2015
 • Biomass Boiler Model for Estimation of Unmeasurable Process Quantities – Plaček, V. - Piteľ, J., - Šulc, B., 2015

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., 2014
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., 2014

2013

 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., 2013

2012

 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., 2012
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., 2012
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., 2012

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., 2011
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2011
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., 2011
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., 2011
 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • On-line Operating Adjustment of Small Biomass Fired Boilers Optimizing CO and NOx Emissions – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2010
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

2009

 • Frequency Response Based Indicators of Optimal Setting for Model-free PID Controller Autotuning – Šulc, B., 2009
 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., 2009
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Algorithm Solutions in Model-free Controller Autotuning Linked with Evaluation of Frequency – Šulc, B., 2009
 • Self tuned state-feedback for keeping optimal setting of superior PI control – Šulc, B. - Novák, M., 2009
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009

2008

 • State Feedback under Changeabble Operating Conditions – Šulc, B., 2008
 • Advanced Modelling and Control using a Laboratory Plant with Hybrid Processes – Hlava, J. - Šulc, B., 2008
 • Pokročilé řízení malého kotle na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., - Klimánek, D., 2008

2007

 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Protected Supervised Control in Bioenergetic Devices – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection in Bioenergetic Processes – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007
 • Utilization of Maximum Sensitivity in Control Quality Indication – Šulc, B., 2007
 • Improved Control of a Small-Scale Biomass Boiler – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Enhanced Function of Standard Controller by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2006
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULINK – Klimánek, D. - Šulc, B., - Pohořelý, M., 2006
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULI – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., 2006
 • Controller Parameter Autotuning Based on Global Control Quality Assessment Useable in Non-linear Control Systems – Šulc, B., 2006
 • Evaluating the Performance of Control Schemes for Hybrid Systems. A Practical Approach – Hlava, J. - Šulc, B., 2006
 • Auto-detection of the Sensors Discredibility in a Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Sensor Discredibility Detection by Means of Software Redundancy – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Discredibility Detection of a Sensor in a Control Loop via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005
 • PID regulátory - teorie a praxe – Šulc, B., 2005
 • Hybrid Reference Model-Based Autotuned PI Control Testing – Šulc, B., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Automatic Control Learning Management System Based on Web Services and Semantic Web – Tamáš, J. - Šulc, B., 2005
 • A Laboratory Scale Plant with Hybrid Dynamics and Remote Access via Internet for Control Engineering Education – Hlava, J. - Šulc, B., - Tamáš, J., 2005
 • Detekce diskredibility senzoru u kotle na biomasu optimalizačními algoritmy – Klimánek, D. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2005
 • Evolutionary Detection of Sensor Discredibility in Control Loops – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Evoluční vyhodnocování diskrebility senzorů v regulačních obvodech s hybridními prvky – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005

2004

 • Detection in Controls Systems via Evolutionary Algorithm – Klimánek, D. - Šulc, B., 2004
 • Web Services and Semantic Web in Remote Control of Laboratory-scale and Matlab Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004
 • New Possibilities of E-Learning Systems Based on the Semantic Web Principles – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004
 • Fault Detection in Controls Systems via Evolutionary algorithm – Šulc, B. - Klimánek, D., 2004
 • Autodetekce poruch a poskytování výukové podpory návrhu regulačního obvodu s programem Matlab - Simulink – Klimánek, D. - Šulc, B., 2004
 • SomeTools for Simplified Modelling for Power Plant Operator Training Simulators – Šulc, B., 2004
 • Re-usable Open Web-based Learning Systems Build Using Web Services – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004

2003

 • Modeling a Rail Wheelset for Radial Position Control Analysis – Šulc, B. - Dvořák, J., 2003
 • Using WEB Services to Control a Lab Experiment and a Power Plant Simulator – Šulc, B. - Tamáš, J., 2003
 • Human-Machine Interface for Low-Cost Simulators – Jan, J.A. - Klimánek, D., - Šulc, B., 2003
 • Using WEB Services in Remote Control of Laboratory-scale and MATLAB Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., 2003
 • Internet Based HMI in Low-cost Simulators – Tamáš, J. - Klimánek, D., - Šulc, B., 2003

2002

 • Modelling of a Training Simulator of a Thermal Power Plant using Object Oriented Model Library – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Identification of Parameters of a Thermal Power Plant Model from Real Measured Data Aplying Evilutionary Computing Methods – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Simulace radiálního polohování železničního dvojkolí – Šulc, B., 2002
 • Evolutionary Computing Methods for Optimising Virtual Reality Process Models – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Object Oriented Modelling of a Training Simulator – Jan, J.A. - Šulc, B., - Neuman, P., 2002
 • Evolutionary Computing Methods for Parameter Optimization – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Operator Training Simulator of a Thermal Power Plant Based on – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Process Instrumentation Modular Models of a Thermal Power Plant for Operator Training Simulators – Šulc, B. - Neuman, P., - Hrdlička, F., 2002
 • Simulated Boiler Pressure Pulsation in Comparison with Experimental Measurement – Šulc, B. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2002
 • Training of Public Administration Staff in Informatics – Květoň, K. - Berka, Z. - Hlaváč, V. - Kolář, J. - Klusoň, J. - Martinásková, M. - Maruna, Z. - Šulc, B., - Zámek, F., 2002
 • Operator Training Simulator of a Coal Fired Thermal Power Plant – Šulc, B. - Neuman, P., 2002

2001

 • HMI for Simulators in Matlab-Simulink – Šulc, B. - Neuman, P., - Javed, J., 2001
 • User Friendly Simulink Thermal Power Plant Modelling Using Object Oriented Non-Linear Dynamic Model Library – Javed, J. - Šulc, B., 2001
 • Model of Pressure Pulsations in Boilers - Evaluaion of Simulation and Measurement – Šulc, B. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2001
 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., 2001
 • Conventional and Fuzzy Logic Control of Non-Linear Hydraulic Actuators for Flexible Robots – Šulc, B. - Alan, J.J., 2001
 • Sliding Mode Control Design with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., 2001
 • Sliding Mode Control with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., 2001
 • Modeling and Simulation of Nonlinear Hydraulic Actuator Using Conventional and Fuzzy Logic Control – Javed, A. - Šulc, B., 2001
 • Fuzzy Logic Control in Hydraulic Actuator Modelled from Ownbuilt Simulink Library – Javed, J. - Šulc, B., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001

2000

 • Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009 – Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B., 2000
 • Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Useed for Optimum Combustion Control Design – Šulc, B. - Neuman, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Inženýrský model parního kotle a jeho využití pro výuku a školení – Neuman, P. - Šulc, B., 2000

1999

 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., 1999
 • Non-linear Engineering Simulator of Coal Fired Heating Boiler for Emission Reduction Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Dlouhý, T., 1999
 • Inženýrský simulátor pro regulaci parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., 1999
 • Inženýrské modely a simulátory regulace uhelného parního kotle – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., 1999
 • Modelování uhelného parního kotle pro zlepšení emisních parametrů – Neuman, P. - Šulc, B., 1999
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Neuman, P. - Máslo, K. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1999

1998

 • Engineering Simular of Coal Fired Steam Boiler Applied to Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1998

1996

 • Masarykova akademie práce a Pragoregula '96 – Preclík, V. - Šulc, B., 1996

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., 2014

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2009
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2009

Software

2009

 • Simulační model chladicího okruhu s kontaktním chlazením – Plaček, V. - Šulc, B., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů – Šulc, B. - Vítečková, M., 2004

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2003

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., 1999
 • Teorie automatického řízení s počítačovou podporou – Šulc, B., 1999

Kapitola v knize

2010

 • Evolutionary Algorithms in Supervision of Error-Free Control – Šulc, B. - Klimánek, D., 2010

2009

 • Evolutionary Algorithms in Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2009

1997

 • Integral Wind-Up in Control and System Simulation – Šulc, B., 1997

Sborník

2018

 • Automatizace, robotizace a procesy – Trnka, P. ed. - Šulc, B. ed., 2018

2016

 • Sborník přednášek z 12. technické konference ARaP 2016 – Šulc, B. ed., 2016

2014

 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., 2012

2011

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2011 – Šulc, B. ed., 2011

2010

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010 – Šulc, B. ed., 2010

2009

 • Sborník přednáěek z 5. technické konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2009 – Šulc, B. ed., 2009

2008

 • Automatizace, regulace a procesy - sborník přednášek z technické konference ARaP 2008 – Šulc, B. ed., 2008

2007

 • Sborník přednášek z 3. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Šulc, B. ed., 2007

2006

 • Sborník přednášek z 2. technické konference ARaP 2006 – Šulc, B. ed., 2006

2005

 • Sborník přednášek konference ARaP 2005 – Šulc, B. ed., 2005

2001

 • Pragoregula 01 - sborník přednášek z technické konference konané v rámci doprovodného programu veletrhu Pragoregula-Elexpo 2001 – Šulc, B. ed., 2001
 • Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control – Bíla, J. ed. - Kubíček, M. ed., - Šulc, B. ed., 2001

2000

 • Pragoregula 2000 – Šulc, B. ed., 2000

1999

 • Pragoregula 99 – Šulc, B. ed., 1999
 • Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application – Šulc, B. ed., 1999

1998

 • Pragoregula 98 – Šulc, B. ed., 1998

...

2002

 • Soft Computing in an Object Oriented Nonlinear Modelling and Control of Thermo-Fluid Dynamic Systems – Jan, J.A. - Šulc, B. supervisor, 2002

Odbor přesné mechaniky (12136)

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

Bohumil.Sulc (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2531

místnost: B1-514, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 7AMB14SK168  
  Výzkum algoritmů optimalizace ekologického spalování biomasy s použitím inteligentních a statistických metod řízení procesů – Šulc, B. (2014-2015)
 • TA02020836  
  Výzkum inteligentních metod ekonomicko-ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu – Šulc, B. (2012-2014)
 • GA101/07/1667  
  Provozně zajištěná pokročilá regulace tepelně-energetických zařízení – Šulc, B. (2007-2009)
 • GA101/04/1182  
  Hybridní koncepce v pokročilých metodách řízení a modelování tepelně-energetických procesů – Šulc, B. (2004-2006)
 • GA102/01/1347  
  Numerické metody návrhu optimálních regulačních systémů – Šulc, B. (2001-2003)
 • MSM 212200009  
  Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – Šulc, B. (1999-2004)

Článek v periodiku

2016

 • Occurrence of Torsional Oscillations in Railway Wheelsets – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., 2014

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., 2012

2011

 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Advanced Features of a Small-Scale Biomass Boiler Control for Emission Reduction – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., 2011

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., 2009

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Variable Sensor Incipient Fault Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Detection of Biased Control Function Caused by Discredible Sensors – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007

2006

 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., 2006
 • Technické konference v oboru automatického řízení – Šulc, B., 2006
 • An Experimental Approach to Verification of Control Algorithms for Hybrid Continuous-Discrete Systems – Hlava, J. - Šulc, B., 2006
 • Improvement of Control Loop Function by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006

2005

 • In memoriam: prof. Paul Martin Frank (7.7.1934 - 12.8.2005) – Šulc, B., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Autodetection of Sensor Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Sensor Discredibility Detection via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005
 • Autotuned PI Level Control in a Two-Tank-Cascade Model with Sliding Control Error Reference Course – Šulc, B., 2005
 • Softwarová detekce diskredibility senzoru při regulaci a její ověřování u kotle na biomasu – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005

2004

 • Modelling and Simulation of Hybrid Systems using a Laboratory-Scale Plant – Hlava, J. - Šulc, B., 2004

2002

 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Jan, A.J. - Šulc, B., 2002
 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Šulc, B. - Jan, J.A., 2002
 • Hybridní systémy: nové možnosti pro rozvoj další teorie i praxe automatického řízení – Hlava, J. - Šulc, B., 2002
 • Simulátory parních kotlů v programu Matlab a Simulink a možnosti realizace jejich operátorských rozhraní – Šulc, B. - Neuman, P. - Jan, J.A., - Tauchman, M., 2002

2000

 • Simulátor parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Tauchmann, M., 2000
 • Jak se prezentovat – Šmejkal, L. - Bláhová, J., - Šulc, B., 2000

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., 1999

Stať ve sborníku

2018

 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018

2017

 • Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2017

2016

 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016
 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., 2016
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., 2016
 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016

2015

 • Support of biomass boiler control design by modeling – Plaček, V. - Šulc, B., 2015
 • Biomass Boiler Model for Estimation of Unmeasurable Process Quantities – Plaček, V. - Piteľ, J., - Šulc, B., 2015

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., 2014
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., 2014

2013

 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., 2013

2012

 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., 2012
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., 2012
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., 2012

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., 2011
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2011
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., 2011
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., 2011
 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • On-line Operating Adjustment of Small Biomass Fired Boilers Optimizing CO and NOx Emissions – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2010
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

2009

 • Frequency Response Based Indicators of Optimal Setting for Model-free PID Controller Autotuning – Šulc, B., 2009
 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., 2009
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Algorithm Solutions in Model-free Controller Autotuning Linked with Evaluation of Frequency – Šulc, B., 2009
 • Self tuned state-feedback for keeping optimal setting of superior PI control – Šulc, B. - Novák, M., 2009
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009

2008

 • State Feedback under Changeabble Operating Conditions – Šulc, B., 2008
 • Advanced Modelling and Control using a Laboratory Plant with Hybrid Processes – Hlava, J. - Šulc, B., 2008
 • Pokročilé řízení malého kotle na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., - Klimánek, D., 2008

2007

 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Protected Supervised Control in Bioenergetic Devices – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection in Bioenergetic Processes – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007
 • Utilization of Maximum Sensitivity in Control Quality Indication – Šulc, B., 2007
 • Improved Control of a Small-Scale Biomass Boiler – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Enhanced Function of Standard Controller by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2006
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULINK – Klimánek, D. - Šulc, B., - Pohořelý, M., 2006
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULI – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., 2006
 • Controller Parameter Autotuning Based on Global Control Quality Assessment Useable in Non-linear Control Systems – Šulc, B., 2006
 • Evaluating the Performance of Control Schemes for Hybrid Systems. A Practical Approach – Hlava, J. - Šulc, B., 2006
 • Auto-detection of the Sensors Discredibility in a Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Sensor Discredibility Detection by Means of Software Redundancy – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Discredibility Detection of a Sensor in a Control Loop via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005
 • PID regulátory - teorie a praxe – Šulc, B., 2005
 • Hybrid Reference Model-Based Autotuned PI Control Testing – Šulc, B., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Automatic Control Learning Management System Based on Web Services and Semantic Web – Tamáš, J. - Šulc, B., 2005
 • A Laboratory Scale Plant with Hybrid Dynamics and Remote Access via Internet for Control Engineering Education – Hlava, J. - Šulc, B., - Tamáš, J., 2005
 • Detekce diskredibility senzoru u kotle na biomasu optimalizačními algoritmy – Klimánek, D. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2005
 • Evolutionary Detection of Sensor Discredibility in Control Loops – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Evoluční vyhodnocování diskrebility senzorů v regulačních obvodech s hybridními prvky – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005

2004

 • Detection in Controls Systems via Evolutionary Algorithm – Klimánek, D. - Šulc, B., 2004
 • Web Services and Semantic Web in Remote Control of Laboratory-scale and Matlab Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004
 • New Possibilities of E-Learning Systems Based on the Semantic Web Principles – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004
 • Fault Detection in Controls Systems via Evolutionary algorithm – Šulc, B. - Klimánek, D., 2004
 • Autodetekce poruch a poskytování výukové podpory návrhu regulačního obvodu s programem Matlab - Simulink – Klimánek, D. - Šulc, B., 2004
 • SomeTools for Simplified Modelling for Power Plant Operator Training Simulators – Šulc, B., 2004
 • Re-usable Open Web-based Learning Systems Build Using Web Services – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004

2003

 • Modeling a Rail Wheelset for Radial Position Control Analysis – Šulc, B. - Dvořák, J., 2003
 • Using WEB Services to Control a Lab Experiment and a Power Plant Simulator – Šulc, B. - Tamáš, J., 2003
 • Human-Machine Interface for Low-Cost Simulators – Jan, J.A. - Klimánek, D., - Šulc, B., 2003
 • Using WEB Services in Remote Control of Laboratory-scale and MATLAB Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., 2003
 • Internet Based HMI in Low-cost Simulators – Tamáš, J. - Klimánek, D., - Šulc, B., 2003

2002

 • Modelling of a Training Simulator of a Thermal Power Plant using Object Oriented Model Library – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Identification of Parameters of a Thermal Power Plant Model from Real Measured Data Aplying Evilutionary Computing Methods – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Simulace radiálního polohování železničního dvojkolí – Šulc, B., 2002
 • Evolutionary Computing Methods for Optimising Virtual Reality Process Models – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Object Oriented Modelling of a Training Simulator – Jan, J.A. - Šulc, B., - Neuman, P., 2002
 • Evolutionary Computing Methods for Parameter Optimization – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Operator Training Simulator of a Thermal Power Plant Based on – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Process Instrumentation Modular Models of a Thermal Power Plant for Operator Training Simulators – Šulc, B. - Neuman, P., - Hrdlička, F., 2002
 • Simulated Boiler Pressure Pulsation in Comparison with Experimental Measurement – Šulc, B. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2002
 • Training of Public Administration Staff in Informatics – Květoň, K. - Berka, Z. - Hlaváč, V. - Kolář, J. - Klusoň, J. - Martinásková, M. - Maruna, Z. - Šulc, B., - Zámek, F., 2002
 • Operator Training Simulator of a Coal Fired Thermal Power Plant – Šulc, B. - Neuman, P., 2002

2001

 • HMI for Simulators in Matlab-Simulink – Šulc, B. - Neuman, P., - Javed, J., 2001
 • User Friendly Simulink Thermal Power Plant Modelling Using Object Oriented Non-Linear Dynamic Model Library – Javed, J. - Šulc, B., 2001
 • Model of Pressure Pulsations in Boilers - Evaluaion of Simulation and Measurement – Šulc, B. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2001
 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., 2001
 • Conventional and Fuzzy Logic Control of Non-Linear Hydraulic Actuators for Flexible Robots – Šulc, B. - Alan, J.J., 2001
 • Sliding Mode Control Design with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., 2001
 • Sliding Mode Control with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., 2001
 • Modeling and Simulation of Nonlinear Hydraulic Actuator Using Conventional and Fuzzy Logic Control – Javed, A. - Šulc, B., 2001
 • Fuzzy Logic Control in Hydraulic Actuator Modelled from Ownbuilt Simulink Library – Javed, J. - Šulc, B., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001

2000

 • Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009 – Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B., 2000
 • Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Useed for Optimum Combustion Control Design – Šulc, B. - Neuman, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Inženýrský model parního kotle a jeho využití pro výuku a školení – Neuman, P. - Šulc, B., 2000

1999

 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., 1999
 • Non-linear Engineering Simulator of Coal Fired Heating Boiler for Emission Reduction Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Dlouhý, T., 1999
 • Inženýrský simulátor pro regulaci parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., 1999
 • Inženýrské modely a simulátory regulace uhelného parního kotle – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., 1999
 • Modelování uhelného parního kotle pro zlepšení emisních parametrů – Neuman, P. - Šulc, B., 1999
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Neuman, P. - Máslo, K. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1999

1998

 • Engineering Simular of Coal Fired Steam Boiler Applied to Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1998

1996

 • Masarykova akademie práce a Pragoregula '96 – Preclík, V. - Šulc, B., 1996

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., 2014

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2009
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2009

Software

2009

 • Simulační model chladicího okruhu s kontaktním chlazením – Plaček, V. - Šulc, B., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů – Šulc, B. - Vítečková, M., 2004

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2003

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., 1999
 • Teorie automatického řízení s počítačovou podporou – Šulc, B., 1999

Kapitola v knize

2010

 • Evolutionary Algorithms in Supervision of Error-Free Control – Šulc, B. - Klimánek, D., 2010

2009

 • Evolutionary Algorithms in Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2009

1997

 • Integral Wind-Up in Control and System Simulation – Šulc, B., 1997

Sborník

2018

 • Automatizace, robotizace a procesy – Trnka, P. ed. - Šulc, B. ed., 2018

2016

 • Sborník přednášek z 12. technické konference ARaP 2016 – Šulc, B. ed., 2016

2014

 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., 2012

2011

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2011 – Šulc, B. ed., 2011

2010

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010 – Šulc, B. ed., 2010

2009

 • Sborník přednáěek z 5. technické konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2009 – Šulc, B. ed., 2009

2008

 • Automatizace, regulace a procesy - sborník přednášek z technické konference ARaP 2008 – Šulc, B. ed., 2008

2007

 • Sborník přednášek z 3. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Šulc, B. ed., 2007

2006

 • Sborník přednášek z 2. technické konference ARaP 2006 – Šulc, B. ed., 2006

2005

 • Sborník přednášek konference ARaP 2005 – Šulc, B. ed., 2005

2001

 • Pragoregula 01 - sborník přednášek z technické konference konané v rámci doprovodného programu veletrhu Pragoregula-Elexpo 2001 – Šulc, B. ed., 2001
 • Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control – Bíla, J. ed. - Kubíček, M. ed., - Šulc, B. ed., 2001

2000

 • Pragoregula 2000 – Šulc, B. ed., 2000

1999

 • Pragoregula 99 – Šulc, B. ed., 1999
 • Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application – Šulc, B. ed., 1999

1998

 • Pragoregula 98 – Šulc, B. ed., 1998

...

2002

 • Soft Computing in an Object Oriented Nonlinear Modelling and Control of Thermo-Fluid Dynamic Systems – Jan, J.A. - Šulc, B. supervisor, 2002

Odbor automatického řízení (12137)

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

Bohumil.Sulc (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2531

místnost: B1-514, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 7AMB14SK168  
  Výzkum algoritmů optimalizace ekologického spalování biomasy s použitím inteligentních a statistických metod řízení procesů – Šulc, B. (2014-2015)
 • TA02020836  
  Výzkum inteligentních metod ekonomicko-ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu – Šulc, B. (2012-2014)
 • GA101/07/1667  
  Provozně zajištěná pokročilá regulace tepelně-energetických zařízení – Šulc, B. (2007-2009)
 • GA101/04/1182  
  Hybridní koncepce v pokročilých metodách řízení a modelování tepelně-energetických procesů – Šulc, B. (2004-2006)
 • GA102/01/1347  
  Numerické metody návrhu optimálních regulačních systémů – Šulc, B. (2001-2003)
 • MSM 212200009  
  Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – Šulc, B. (1999-2004)

Článek v periodiku

2016

 • Occurrence of Torsional Oscillations in Railway Wheelsets – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., 2014

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., 2012

2011

 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Advanced Features of a Small-Scale Biomass Boiler Control for Emission Reduction – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., 2011

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., 2009

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Variable Sensor Incipient Fault Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Detection of Biased Control Function Caused by Discredible Sensors – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007

2006

 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., 2006
 • Technické konference v oboru automatického řízení – Šulc, B., 2006
 • An Experimental Approach to Verification of Control Algorithms for Hybrid Continuous-Discrete Systems – Hlava, J. - Šulc, B., 2006
 • Improvement of Control Loop Function by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006

2005

 • In memoriam: prof. Paul Martin Frank (7.7.1934 - 12.8.2005) – Šulc, B., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Autodetection of Sensor Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Sensor Discredibility Detection via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005
 • Autotuned PI Level Control in a Two-Tank-Cascade Model with Sliding Control Error Reference Course – Šulc, B., 2005
 • Softwarová detekce diskredibility senzoru při regulaci a její ověřování u kotle na biomasu – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005

2004

 • Modelling and Simulation of Hybrid Systems using a Laboratory-Scale Plant – Hlava, J. - Šulc, B., 2004

2002

 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Jan, A.J. - Šulc, B., 2002
 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Šulc, B. - Jan, J.A., 2002
 • Hybridní systémy: nové možnosti pro rozvoj další teorie i praxe automatického řízení – Hlava, J. - Šulc, B., 2002
 • Simulátory parních kotlů v programu Matlab a Simulink a možnosti realizace jejich operátorských rozhraní – Šulc, B. - Neuman, P. - Jan, J.A., - Tauchman, M., 2002

2000

 • Simulátor parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Tauchmann, M., 2000
 • Jak se prezentovat – Šmejkal, L. - Bláhová, J., - Šulc, B., 2000

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., 1999

Stať ve sborníku

2018

 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018

2017

 • Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2017

2016

 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016
 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., 2016
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., 2016
 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016

2015

 • Support of biomass boiler control design by modeling – Plaček, V. - Šulc, B., 2015
 • Biomass Boiler Model for Estimation of Unmeasurable Process Quantities – Plaček, V. - Piteľ, J., - Šulc, B., 2015

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., 2014
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., 2014

2013

 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., 2013

2012

 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., 2012
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., 2012
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., 2012

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., 2011
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2011
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., 2011
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., 2011
 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • On-line Operating Adjustment of Small Biomass Fired Boilers Optimizing CO and NOx Emissions – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2010
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

2009

 • Frequency Response Based Indicators of Optimal Setting for Model-free PID Controller Autotuning – Šulc, B., 2009
 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., 2009
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Algorithm Solutions in Model-free Controller Autotuning Linked with Evaluation of Frequency – Šulc, B., 2009
 • Self tuned state-feedback for keeping optimal setting of superior PI control – Šulc, B. - Novák, M., 2009
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009

2008

 • State Feedback under Changeabble Operating Conditions – Šulc, B., 2008
 • Advanced Modelling and Control using a Laboratory Plant with Hybrid Processes – Hlava, J. - Šulc, B., 2008
 • Pokročilé řízení malého kotle na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., - Klimánek, D., 2008

2007

 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Protected Supervised Control in Bioenergetic Devices – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection in Bioenergetic Processes – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007
 • Utilization of Maximum Sensitivity in Control Quality Indication – Šulc, B., 2007
 • Improved Control of a Small-Scale Biomass Boiler – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Enhanced Function of Standard Controller by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2006
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULINK – Klimánek, D. - Šulc, B., - Pohořelý, M., 2006
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULI – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., 2006
 • Controller Parameter Autotuning Based on Global Control Quality Assessment Useable in Non-linear Control Systems – Šulc, B., 2006
 • Evaluating the Performance of Control Schemes for Hybrid Systems. A Practical Approach – Hlava, J. - Šulc, B., 2006
 • Auto-detection of the Sensors Discredibility in a Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Sensor Discredibility Detection by Means of Software Redundancy – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Discredibility Detection of a Sensor in a Control Loop via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005
 • PID regulátory - teorie a praxe – Šulc, B., 2005
 • Hybrid Reference Model-Based Autotuned PI Control Testing – Šulc, B., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Automatic Control Learning Management System Based on Web Services and Semantic Web – Tamáš, J. - Šulc, B., 2005
 • A Laboratory Scale Plant with Hybrid Dynamics and Remote Access via Internet for Control Engineering Education – Hlava, J. - Šulc, B., - Tamáš, J., 2005
 • Detekce diskredibility senzoru u kotle na biomasu optimalizačními algoritmy – Klimánek, D. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2005
 • Evolutionary Detection of Sensor Discredibility in Control Loops – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Evoluční vyhodnocování diskrebility senzorů v regulačních obvodech s hybridními prvky – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005

2004

 • Detection in Controls Systems via Evolutionary Algorithm – Klimánek, D. - Šulc, B., 2004
 • Web Services and Semantic Web in Remote Control of Laboratory-scale and Matlab Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004
 • New Possibilities of E-Learning Systems Based on the Semantic Web Principles – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004
 • Fault Detection in Controls Systems via Evolutionary algorithm – Šulc, B. - Klimánek, D., 2004
 • Autodetekce poruch a poskytování výukové podpory návrhu regulačního obvodu s programem Matlab - Simulink – Klimánek, D. - Šulc, B., 2004
 • SomeTools for Simplified Modelling for Power Plant Operator Training Simulators – Šulc, B., 2004
 • Re-usable Open Web-based Learning Systems Build Using Web Services – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004

2003

 • Modeling a Rail Wheelset for Radial Position Control Analysis – Šulc, B. - Dvořák, J., 2003
 • Using WEB Services to Control a Lab Experiment and a Power Plant Simulator – Šulc, B. - Tamáš, J., 2003
 • Human-Machine Interface for Low-Cost Simulators – Jan, J.A. - Klimánek, D., - Šulc, B., 2003
 • Using WEB Services in Remote Control of Laboratory-scale and MATLAB Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., 2003
 • Internet Based HMI in Low-cost Simulators – Tamáš, J. - Klimánek, D., - Šulc, B., 2003

2002

 • Modelling of a Training Simulator of a Thermal Power Plant using Object Oriented Model Library – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Identification of Parameters of a Thermal Power Plant Model from Real Measured Data Aplying Evilutionary Computing Methods – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Simulace radiálního polohování železničního dvojkolí – Šulc, B., 2002
 • Evolutionary Computing Methods for Optimising Virtual Reality Process Models – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Object Oriented Modelling of a Training Simulator – Jan, J.A. - Šulc, B., - Neuman, P., 2002
 • Evolutionary Computing Methods for Parameter Optimization – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Operator Training Simulator of a Thermal Power Plant Based on – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Process Instrumentation Modular Models of a Thermal Power Plant for Operator Training Simulators – Šulc, B. - Neuman, P., - Hrdlička, F., 2002
 • Simulated Boiler Pressure Pulsation in Comparison with Experimental Measurement – Šulc, B. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2002
 • Training of Public Administration Staff in Informatics – Květoň, K. - Berka, Z. - Hlaváč, V. - Kolář, J. - Klusoň, J. - Martinásková, M. - Maruna, Z. - Šulc, B., - Zámek, F., 2002
 • Operator Training Simulator of a Coal Fired Thermal Power Plant – Šulc, B. - Neuman, P., 2002

2001

 • HMI for Simulators in Matlab-Simulink – Šulc, B. - Neuman, P., - Javed, J., 2001
 • User Friendly Simulink Thermal Power Plant Modelling Using Object Oriented Non-Linear Dynamic Model Library – Javed, J. - Šulc, B., 2001
 • Model of Pressure Pulsations in Boilers - Evaluaion of Simulation and Measurement – Šulc, B. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2001
 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., 2001
 • Conventional and Fuzzy Logic Control of Non-Linear Hydraulic Actuators for Flexible Robots – Šulc, B. - Alan, J.J., 2001
 • Sliding Mode Control Design with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., 2001
 • Sliding Mode Control with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., 2001
 • Modeling and Simulation of Nonlinear Hydraulic Actuator Using Conventional and Fuzzy Logic Control – Javed, A. - Šulc, B., 2001
 • Fuzzy Logic Control in Hydraulic Actuator Modelled from Ownbuilt Simulink Library – Javed, J. - Šulc, B., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001

2000

 • Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009 – Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B., 2000
 • Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Useed for Optimum Combustion Control Design – Šulc, B. - Neuman, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Inženýrský model parního kotle a jeho využití pro výuku a školení – Neuman, P. - Šulc, B., 2000

1999

 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., 1999
 • Non-linear Engineering Simulator of Coal Fired Heating Boiler for Emission Reduction Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Dlouhý, T., 1999
 • Inženýrský simulátor pro regulaci parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., 1999
 • Inženýrské modely a simulátory regulace uhelného parního kotle – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., 1999
 • Modelování uhelného parního kotle pro zlepšení emisních parametrů – Neuman, P. - Šulc, B., 1999
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Neuman, P. - Máslo, K. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1999

1998

 • Engineering Simular of Coal Fired Steam Boiler Applied to Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1998

1996

 • Masarykova akademie práce a Pragoregula '96 – Preclík, V. - Šulc, B., 1996

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., 2014

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2009
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2009

Software

2009

 • Simulační model chladicího okruhu s kontaktním chlazením – Plaček, V. - Šulc, B., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů – Šulc, B. - Vítečková, M., 2004

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2003

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., 1999
 • Teorie automatického řízení s počítačovou podporou – Šulc, B., 1999

Kapitola v knize

2010

 • Evolutionary Algorithms in Supervision of Error-Free Control – Šulc, B. - Klimánek, D., 2010

2009

 • Evolutionary Algorithms in Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2009

1997

 • Integral Wind-Up in Control and System Simulation – Šulc, B., 1997

Sborník

2018

 • Automatizace, robotizace a procesy – Trnka, P. ed. - Šulc, B. ed., 2018

2016

 • Sborník přednášek z 12. technické konference ARaP 2016 – Šulc, B. ed., 2016

2014

 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., 2012

2011

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2011 – Šulc, B. ed., 2011

2010

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010 – Šulc, B. ed., 2010

2009

 • Sborník přednáěek z 5. technické konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2009 – Šulc, B. ed., 2009

2008

 • Automatizace, regulace a procesy - sborník přednášek z technické konference ARaP 2008 – Šulc, B. ed., 2008

2007

 • Sborník přednášek z 3. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Šulc, B. ed., 2007

2006

 • Sborník přednášek z 2. technické konference ARaP 2006 – Šulc, B. ed., 2006

2005

 • Sborník přednášek konference ARaP 2005 – Šulc, B. ed., 2005

2001

 • Pragoregula 01 - sborník přednášek z technické konference konané v rámci doprovodného programu veletrhu Pragoregula-Elexpo 2001 – Šulc, B. ed., 2001
 • Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control – Bíla, J. ed. - Kubíček, M. ed., - Šulc, B. ed., 2001

2000

 • Pragoregula 2000 – Šulc, B. ed., 2000

1999

 • Pragoregula 99 – Šulc, B. ed., 1999
 • Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application – Šulc, B. ed., 1999

1998

 • Pragoregula 98 – Šulc, B. ed., 1998

...

2002

 • Soft Computing in an Object Oriented Nonlinear Modelling and Control of Thermo-Fluid Dynamic Systems – Jan, J.A. - Šulc, B. supervisor, 2002

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

prof. Ing. Bohumil Šulc, CSc.

Bohumil.Sulc (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2531

místnost: B1-514, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • 7AMB14SK168  
  Výzkum algoritmů optimalizace ekologického spalování biomasy s použitím inteligentních a statistických metod řízení procesů – Šulc, B. (2014-2015)
 • TA02020836  
  Výzkum inteligentních metod ekonomicko-ekologického řízení prototypu 100 kW kotle na zbytkovou biomasu – Šulc, B. (2012-2014)
 • GA101/07/1667  
  Provozně zajištěná pokročilá regulace tepelně-energetických zařízení – Šulc, B. (2007-2009)
 • GA101/04/1182  
  Hybridní koncepce v pokročilých metodách řízení a modelování tepelně-energetických procesů – Šulc, B. (2004-2006)
 • GA102/01/1347  
  Numerické metody návrhu optimálních regulačních systémů – Šulc, B. (2001-2003)
 • MSM 212200009  
  Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů – Šulc, B. (1999-2004)

Článek v periodiku

2016

 • Occurrence of Torsional Oscillations in Railway Wheelsets – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016

2014

 • Ohlédnutí za devíti ročníky konference ARaP a pozvání na ročník desátý – Šulc, B. - Vrána, S., 2014

2012

 • Dvě akce IFAC v Itálii – Šulc, B. - Vrána, S., 2012

2011

 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Advanced Features of a Small-Scale Biomass Boiler Control for Emission Reduction – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentálne overovanie nových možností riadenia malých kotlov na biomasu – Boržíková, J. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Impact of Control Solutions on Ecology and Economy of Small-scale Biomass Boilers – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Plaček, V., - Vrána, S., 2011

2009

 • Some Observations on Development and Testing of a Simple Autotuning Algorithm for PID Controllers – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Model-free Autotuning Testing on a Model of a Three-tank Cascade – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Neuronový model tvorby emisí kotle na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Model-free Setting of PID Controllers in Comparison with Other Tuning Methods – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • MaR výbava kotle na biomasu s malým výkonem pro experimentální vyšetřování snižování emisí – Vrána, S. - Šulc, B., 2009

2007

 • Multicriterion Modelles PID Controller Autotuning Keeping Desired Values of Control Quality Indicators – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Variable Sensor Incipient Fault Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007
 • Modelless PID controller tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Detection of Biased Control Function Caused by Discredible Sensors – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007

2006

 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., 2006
 • Technické konference v oboru automatického řízení – Šulc, B., 2006
 • An Experimental Approach to Verification of Control Algorithms for Hybrid Continuous-Discrete Systems – Hlava, J. - Šulc, B., 2006
 • Improvement of Control Loop Function by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006

2005

 • In memoriam: prof. Paul Martin Frank (7.7.1934 - 12.8.2005) – Šulc, B., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Autodetection of Sensor Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Sensor Discredibility Detection via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005
 • Autotuned PI Level Control in a Two-Tank-Cascade Model with Sliding Control Error Reference Course – Šulc, B., 2005
 • Softwarová detekce diskredibility senzoru při regulaci a její ověřování u kotle na biomasu – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005

2004

 • Modelling and Simulation of Hybrid Systems using a Laboratory-Scale Plant – Hlava, J. - Šulc, B., 2004

2002

 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Jan, A.J. - Šulc, B., 2002
 • Non Linear Modelling and Control of Hydraulic Actuators – Šulc, B. - Jan, J.A., 2002
 • Hybridní systémy: nové možnosti pro rozvoj další teorie i praxe automatického řízení – Hlava, J. - Šulc, B., 2002
 • Simulátory parních kotlů v programu Matlab a Simulink a možnosti realizace jejich operátorských rozhraní – Šulc, B. - Neuman, P. - Jan, J.A., - Tauchman, M., 2002

2000

 • Simulátor parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Tauchmann, M., 2000
 • Jak se prezentovat – Šmejkal, L. - Bláhová, J., - Šulc, B., 2000

1999

 • 14. světový kongres IFAC – Šulc, B. - Zítek, P., 1999

Stať ve sborníku

2018

 • Cesty ke zlepšování přepravních schopností kolejových vozidel – Dybala, V. - Šulc, B., 2018
 • Skluz a adheze v Simulink modelu železničního dvojkolí navrženého k detekci jízdních podmínek pomocí neuronových sítí – Dybala, V. - Libenský, M. - Šulc, B., - Oswald, C., 2018

2017

 • Simulation of mechatronic phenomena in railway wheelset set torque transmission – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2017

2016

 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016
 • Experience from Various Technological Concepts Applied in Virtual Control Laboratory – Vrána, S. - Šulc, B. - Trnka, P., - Kuře, M., 2016
 • Comparison of Various Technologies Used in a Virtual Laboratory – Trnka, P. - Vrána, S., - Šulc, B., 2016
 • Investigation of Torsional Oscillations in Railway Vehicles – Fridrichovský, T. - Šulc, B., 2016

2015

 • Support of biomass boiler control design by modeling – Plaček, V. - Šulc, B., 2015
 • Biomass Boiler Model for Estimation of Unmeasurable Process Quantities – Plaček, V. - Piteľ, J., - Šulc, B., 2015

2014

 • Možnosti řízení kotlů na biomasu nízkých výkonů s pomocí modelu – Plaček, V. - Oswald, C. - Šulc, B., - Vrána, S., 2014
 • Průběžné vyhodnocování složení paliva z průběhů provozně měřených veličin v kotli na biomasu – Vrána, S. - Plaček, V. - Oswald, C., - Šulc, B., 2014
 • Neural Network Evaluation of Combustion Process for Continuous Control of Small Scale Biomass Fired Boilers – Vrána, S. - Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Neuman, P., 2014
 • Advanced control with economic - ecological optimization for biomass-fired boilers – Oswald, C. - Plaček, V., - Šulc, B., 2014
 • Neural network inference of biomass fuel moisture during combustion process evaluating of directly unmeasurable variables – Vrána, S. - Šulc, B., 2014

2013

 • Ecological Aspects in Control of Small-scale Biomass Fired Boilers – Šulc, B. - Oswald, C., 2013
 • Koncepce řízení kotle na biomasu pro vývoj nových řídicích algoritmů – Oswald, C. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2013
 • Saturation in Engineering Simulation – Vrána, S. - Šulc, B., 2013

2012

 • Transfer Issues of Control Optimizing Combustion from Small-scale to Medium scale Biomass-fired Boilers – Oswald, C. - Plaček, V. - Šulc, B., - Hošovský, A., 2012
 • Commonly Untaught Information Concerning Practical Use of Tuning Procedures in Control – Šulc, B. - Vrána, S., 2012
 • Model-free PID Controller Autotuning Directly Applicable to Real Control Loops – Vrána, S. - Šulc, B., 2012

2011

 • Optimalizace provozních podmínek malého kotle na biomasu – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • Often overlooked pitfalls of straightforward implementation of textbook controller tuning methods – Šulc, B. - Vrána, S. - Hlava, J., - Hubka, L., 2011
 • Continuous Control Issues Concerning Operation Improvement of Small-Scale Biomass Boilers – Haapa-aho, J. - Korpela, T. - Björkqvist, T. - Hrdlička, J. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2011
 • Achieving optimal operating conditions in PI controlled biomass-fired boilers: Undemanding way for improvement of small-scale boiler effectiveness – Oswald, C. - Šulc, B., 2011
 • PID Contoller Autotuning Based on Nonlinear Tuning Rules – Vrána, S. - Šulc, B., 2011
 • Investigation in Control of Small-scale Biomass Boilers – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Piteľ, J., 2011
 • Problematika řízení automatických kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • On-line Operating Adjustment of Small Biomass Fired Boilers Optimizing CO and NOx Emissions – Hrdlička, J. - Šulc, B., 2011
 • Experimentální prověřování nových možností řízení u malých kotlů na biomasu – Hrdlička, J. - Piteľ, J. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2011
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., 2011

2010

 • Enhanced PID Controllers in Combustion Control – Šulc, B. - Oswald, C., 2010
 • Evaluation of Open-Loop Frequency Indicators in a Closed Loop for PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., - Oswald, C., 2010
 • Harmonic Excitation Based Autotuning - Autotuning Usable for Controlling Biomass Combustion Processes – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • A Frequency Response Evaluation Based Model-free PID Controller Tuning Method - A Method for Tuning Biomass Combustion Process Controllers – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Ecological Aspects of Small-Scale Biomass Combustion – Hrdlička, J. - Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2010
 • Model-free PID Controller Autotuning Algorithm Based on Frequency Response Analysis – Vrána, S. - Šulc, B., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Vyhodnocování frekvenčních odezev uzavřeného regulačního obvodu – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010
 • Pilotní ověřování nákladově efektivního řízení provozu malých kotlů na biomasu – Lepold, M. - Plaček, V. - Šulc, B., - Vrána, S., 2010
 • Evaluation of Frequency Responses from Simultaneous Multiple Harmonic Excitation in a Closed Control Loop – Oswald, C. - Vrána, S., - Šulc, B., 2010

2009

 • Frequency Response Based Indicators of Optimal Setting for Model-free PID Controller Autotuning – Šulc, B., 2009
 • Control for Ecological Improvement of Small Biomass Boilers – Šulc, B. - Hrdlička, J. - Lepold, M., - Vrána, S., 2009
 • Some Observations on Teaching Practical Controller Tuning Methods in a Laboratory Set-up – Šulc, B. - Vrána, S., 2009
 • Algorithm Solutions in Model-free Controller Autotuning Linked with Evaluation of Frequency – Šulc, B., 2009
 • Self tuned state-feedback for keeping optimal setting of superior PI control – Šulc, B. - Novák, M., 2009
 • Neural Model of Biomass Fired Boiler Emission Changes Caused by Grate Motion – Lepold, M. - Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • I&C of a Small-Scale Biomass Fired Boiler Set-Up – Plaček, V. - Vrána, S., - Šulc, B., 2009
 • Frequency Based Autotuning Tested on a Laboratory Set-Up in Compariosn with Other Setting Techniques – Vrána, S. - Šulc, B., 2009
 • Three Tank Cascade Improvement for Model-free Autotuning Testing – Vrána, S. - Čihák, J., - Šulc, B., 2009

2008

 • State Feedback under Changeabble Operating Conditions – Šulc, B., 2008
 • Advanced Modelling and Control using a Laboratory Plant with Hybrid Processes – Hlava, J. - Šulc, B., 2008
 • Pokročilé řízení malého kotle na biomasu – Hrdlička, J. - Šulc, B., - Klimánek, D., 2008

2007

 • Control Quality Indicatros in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in Controller Autotuning Assessed from Excited Oscillations in a Control Loop – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Quality Indicators in PID Controller Autotuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Modelless PID Controller Tuning – Šulc, B. - Vrána, S., 2007
 • Protected Supervised Control in Bioenergetic Devices – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection in Bioenergetic Processes – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007
 • Utilization of Maximum Sensitivity in Control Quality Indication – Šulc, B., 2007
 • Improved Control of a Small-Scale Biomass Boiler – Šulc, B. - Klimánek, D., - Hrdlička, J., 2007
 • Samoseřizování PID regulátorů založené na indikaci kvality regulačního pochodu – Vrána, S. - Šulc, B., 2007
 • Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2007

2006

 • Globální metody seřizování PID regulátorů – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Enhanced Function of Standard Controller by Control Variable Sensor Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2006
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULINK – Klimánek, D. - Šulc, B., - Pohořelý, M., 2006
 • Detekce diskredibility senzoru regulované veličiny pomocí vyhodnocení změn parametrů jeho modelu programem MATLAB/SIMULI – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Zjišťování indikátorů optimálního seřízení regulátorů z frekvenčních odezev – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Assessment of Excited Oscillation in Controller Parameter Setting – Šulc, B., 2006
 • Controller Parameter Autotuning Based on Global Control Quality Assessment Useable in Non-linear Control Systems – Šulc, B., 2006
 • Evaluating the Performance of Control Schemes for Hybrid Systems. A Practical Approach – Hlava, J. - Šulc, B., 2006
 • Auto-detection of the Sensors Discredibility in a Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Control Loop Oscillation Based PID Tuning – Vrána, S. - Šulc, B., 2006
 • Sensor Discredibility Detection by Means of Software Redundancy – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2006

2005

 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Discredibility Detection of a Sensor in a Control Loop via Computational Intelligence – Šulc, B. - Klimánek, D., 2005
 • PID regulátory - teorie a praxe – Šulc, B., 2005
 • Hybrid Reference Model-Based Autotuned PI Control Testing – Šulc, B., 2005
 • Feature Analysis of Selftuning PI Level Control in a Cascade of Tanks – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Automatic Control Learning Management System Based on Web Services and Semantic Web – Tamáš, J. - Šulc, B., 2005
 • A Laboratory Scale Plant with Hybrid Dynamics and Remote Access via Internet for Control Engineering Education – Hlava, J. - Šulc, B., - Tamáš, J., 2005
 • Detekce diskredibility senzoru u kotle na biomasu optimalizačními algoritmy – Klimánek, D. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2005
 • Evolutionary Detection of Sensor Discredibility in Control Loops – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Simulační prostředí pro testování regulátorů s autotuningem na bázi hybridního referenčního modelu – Vrána, S. - Šulc, B., 2005
 • Evoluční vyhodnocování diskrebility senzorů v regulačních obvodech s hybridními prvky – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005
 • Auto-Detection of the Sensors Discredibility in Control Loop via Evolutionary Algorithms – Klimánek, D. - Šulc, B., 2005

2004

 • Detection in Controls Systems via Evolutionary Algorithm – Klimánek, D. - Šulc, B., 2004
 • Web Services and Semantic Web in Remote Control of Laboratory-scale and Matlab Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004
 • New Possibilities of E-Learning Systems Based on the Semantic Web Principles – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004
 • Fault Detection in Controls Systems via Evolutionary algorithm – Šulc, B. - Klimánek, D., 2004
 • Autodetekce poruch a poskytování výukové podpory návrhu regulačního obvodu s programem Matlab - Simulink – Klimánek, D. - Šulc, B., 2004
 • SomeTools for Simplified Modelling for Power Plant Operator Training Simulators – Šulc, B., 2004
 • Re-usable Open Web-based Learning Systems Build Using Web Services – Tamáš, J. - Šulc, B., 2004

2003

 • Modeling a Rail Wheelset for Radial Position Control Analysis – Šulc, B. - Dvořák, J., 2003
 • Using WEB Services to Control a Lab Experiment and a Power Plant Simulator – Šulc, B. - Tamáš, J., 2003
 • Human-Machine Interface for Low-Cost Simulators – Jan, J.A. - Klimánek, D., - Šulc, B., 2003
 • Using WEB Services in Remote Control of Laboratory-scale and MATLAB Simulation Models – Tamáš, J. - Šulc, B., 2003
 • Internet Based HMI in Low-cost Simulators – Tamáš, J. - Klimánek, D., - Šulc, B., 2003

2002

 • Modelling of a Training Simulator of a Thermal Power Plant using Object Oriented Model Library – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Identification of Parameters of a Thermal Power Plant Model from Real Measured Data Aplying Evilutionary Computing Methods – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Simulace radiálního polohování železničního dvojkolí – Šulc, B., 2002
 • Evolutionary Computing Methods for Optimising Virtual Reality Process Models – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Object Oriented Modelling of a Training Simulator – Jan, J.A. - Šulc, B., - Neuman, P., 2002
 • Evolutionary Computing Methods for Parameter Optimization – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Operator Training Simulator of a Thermal Power Plant Based on – Jan, J.A. - Šulc, B., 2002
 • Process Instrumentation Modular Models of a Thermal Power Plant for Operator Training Simulators – Šulc, B. - Neuman, P., - Hrdlička, F., 2002
 • Simulated Boiler Pressure Pulsation in Comparison with Experimental Measurement – Šulc, B. - Dlouhý, T., - Hrdlička, F., 2002
 • Training of Public Administration Staff in Informatics – Květoň, K. - Berka, Z. - Hlaváč, V. - Kolář, J. - Klusoň, J. - Martinásková, M. - Maruna, Z. - Šulc, B., - Zámek, F., 2002
 • Operator Training Simulator of a Coal Fired Thermal Power Plant – Šulc, B. - Neuman, P., 2002

2001

 • HMI for Simulators in Matlab-Simulink – Šulc, B. - Neuman, P., - Javed, J., 2001
 • User Friendly Simulink Thermal Power Plant Modelling Using Object Oriented Non-Linear Dynamic Model Library – Javed, J. - Šulc, B., 2001
 • Model of Pressure Pulsations in Boilers - Evaluaion of Simulation and Measurement – Šulc, B. - Hrdlička, F., - Dlouhý, T., 2001
 • Coal Boiler Engineering Simulators Using Transfer Functions in Nonlinear Modelling – Šulc, B. - Zítek, P. - Vyhlídal, T., - Neuman, P., 2001
 • Conventional and Fuzzy Logic Control of Non-Linear Hydraulic Actuators for Flexible Robots – Šulc, B. - Alan, J.J., 2001
 • Sliding Mode Control Design with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., 2001
 • Sliding Mode Control with Anti Wind-up – Fišer, J. - Šulc, B., 2001
 • Modeling and Simulation of Nonlinear Hydraulic Actuator Using Conventional and Fuzzy Logic Control – Javed, A. - Šulc, B., 2001
 • Fuzzy Logic Control in Hydraulic Actuator Modelled from Ownbuilt Simulink Library – Javed, J. - Šulc, B., 2001
 • Sliding Mode Control of Time Delay Systems with Anti Wind-Up – Zítek, P. - Šulc, B. - Fišer, J., - Vyhlídal, T., 2001

2000

 • Research Project CEZ JO4/98: 212 2 00009 – Nožička, J. - Petr, V. - Ota, J. - Kozel, K. - Takáts, M. - Hanus, D. - Uhlíř, I., - Šulc, B., 2000
 • Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Useed for Optimum Combustion Control Design – Šulc, B. - Neuman, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Non-Linear Engineering Simulator of Coal Fired Steam Boiler Applied to Fault Detection of Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B. - Zítek, P., - Dlouhý, T., 2000
 • Inženýrský model parního kotle a jeho využití pro výuku a školení – Neuman, P. - Šulc, B., 2000

1999

 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., 1999
 • Non-linear Engineering Simulator of Coal Fired Heating Boiler for Emission Reduction Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Dlouhý, T., 1999
 • Inženýrský simulátor pro regulaci parního kotle – Šulc, B. - Neuman, P., - Jarolímek, A., 1999
 • Inženýrské modely a simulátory regulace uhelného parního kotle – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delays – Zítek, P. - Bíla, J. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Neural Network Processing of Observer Generated Residuals in Fault Diagnosis of Time Delay Systems – Zítek, P. - Bíla, J. - Mánková, R. - Šulc, B., - Hlava, J., 1999
 • Modelování uhelného parního kotle pro zlepšení emisních parametrů – Neuman, P. - Šulc, B., 1999
 • Internal Model Control and Fault Detection of Time Delay Systems – Zítek, P. - Šulc, B. - Mánková, R., - Hlava, J., 1999
 • Power System and Power Plant Dynamic Simulation – Neuman, P. - Máslo, K. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1999

1998

 • Engineering Simular of Coal Fired Steam Boiler Applied to Optimum Combustion Control – Neuman, P. - Šulc, B., - Jarolímek, A., 1998

1996

 • Masarykova akademie práce a Pragoregula '96 – Preclík, V. - Šulc, B., 1996

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Jednotka pro určení míry optimality spalování kotle na biomasu – Šulc, B. - Zdeněk, Fiedler - Plaček, V., - Oswald, C., 2014

2009

 • Mobilní stanice pro diagnostiku a optimalizaci procesu spalování v kotli na biomasu – Šulc, B. - Vrána, S., - Plaček, V., 2009

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Nízkoemisní 100kW horkovodní kotel na biomasu nízké kvality – Šulc, B. - Plaček, V. - Oswald, C. - Vrána, S. - Hrdlička, J., - Fiedler, Z., 2013

2009

 • Centralizovaný řídicí systém kontaktního chladiče – Plaček, V. - Šulc, B. - Vrána, S., - Hrdlička, J., 2009
 • Jednotka pro obecné řízení spalovacího procesu – Plaček, V. - Vrána, S. - Šulc, B., - Hrdlička, J., 2009

Software

2009

 • Simulační model chladicího okruhu s kontaktním chlazením – Plaček, V. - Šulc, B., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů – Šulc, B. - Vítečková, M., 2004

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2003

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., 1999
 • Teorie automatického řízení s počítačovou podporou – Šulc, B., 1999

Kapitola v knize

2010

 • Evolutionary Algorithms in Supervision of Error-Free Control – Šulc, B. - Klimánek, D., 2010

2009

 • Evolutionary Algorithms in Discredibility Detection – Šulc, B. - Klimánek, D., 2009

1997

 • Integral Wind-Up in Control and System Simulation – Šulc, B., 1997

Sborník

2018

 • Automatizace, robotizace a procesy – Trnka, P. ed. - Šulc, B. ed., 2018

2016

 • Sborník přednášek z 12. technické konference ARaP 2016 – Šulc, B. ed., 2016

2014

 • Sborník přednášek z 10. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014
 • Sborník přednášek z X. ročníku konference Automatizace, regulace a procesy 2014 – Plaček, V. ed. - Šulc, B. ed., - Oswald, C. ed., 2014

2013

 • Automatizace, regulace a procesy 2013 – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed. - Oswald, C. ed., - Vrána, S. ed., 2013

2012

 • Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012) – Šulc, B. ed. - Plaček, V. ed., - Oswald, C. ed., 2012

2011

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2011 – Šulc, B. ed., 2011

2010

 • Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010 – Šulc, B. ed., 2010

2009

 • Sborník přednáěek z 5. technické konference Automatizace, regulace a procesy ARaP 2009 – Šulc, B. ed., 2009

2008

 • Automatizace, regulace a procesy - sborník přednášek z technické konference ARaP 2008 – Šulc, B. ed., 2008

2007

 • Sborník přednášek z 3. technické konference Automatizace, regulace a procesy – Šulc, B. ed., 2007

2006

 • Sborník přednášek z 2. technické konference ARaP 2006 – Šulc, B. ed., 2006

2005

 • Sborník přednášek konference ARaP 2005 – Šulc, B. ed., 2005

2001

 • Pragoregula 01 - sborník přednášek z technické konference konané v rámci doprovodného programu veletrhu Pragoregula-Elexpo 2001 – Šulc, B. ed., 2001
 • Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control – Bíla, J. ed. - Kubíček, M. ed., - Šulc, B. ed., 2001

2000

 • Pragoregula 2000 – Šulc, B. ed., 2000

1999

 • Pragoregula 99 – Šulc, B. ed., 1999
 • Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application – Šulc, B. ed., 1999

1998

 • Pragoregula 98 – Šulc, B. ed., 1998

...

2002

 • Soft Computing in an Object Oriented Nonlinear Modelling and Control of Thermo-Fluid Dynamic Systems – Jan, J.A. - Šulc, B. supervisor, 2002