[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

Ruzena.Petrova (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / oddělení studijní / Fakulta strojní
člen knihovní rady / Ústřední knihovna

(22 435) 2572
(22 435) 2671

místnost: A1-305i, Dejvice
místnost: A2-49a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2011

 • Odhad toku tepla do různých typů půdního prostředí – Petrová, R., 2011

2010

 • Estimation of Evolution of the Heat Flux into the Soil – Petrová, R., 2010
 • Odhad vývoje toku tepla do půdy – Petrová, R., 2010

2009

 • Termokinetika půdní povrchové vrstvy – Petrová, R., 2009

2008

 • Assessment of Energetic Fluxes and Evapotranspiration of Monitored Ecosystem – Hofreiter, M. - Petrová, R., 2008
 • Odhad průběhu energetických toků ve sledovaných ekosystémech – Petrová, R., 2008

2007

 • Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007
 • Development of Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007
 • Vývoj vícejazyčné virtuální laboratoře řízení – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007

2005

 • Výukové programy pro podporu experimentální identifikace – Soukup, J. - Petrová, R., 2005

2002

 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., 2002

2001

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., 2001

1997

 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1997

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1996
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., 1996
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1995

 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., 1995
 • Qualitative Optimization on Matroids – Bíla, J. - Petrová, R., 1995

1994

 • Matroidy v kvalitativním modelování – Bíla, J. - Petrová, R., 1994

Software

2007

 • Virtuální laboratoř řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D. - Trnka, P. - Petrová, R., - Kopecký, M., 2007

Kvalifikační zpráva

2016

 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace – Siegel, P. - Petrová, R. opon., - Hofreiter, M., 2016

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Identifikace soustav – Soukup, J. - Petrová, R., 2004
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., 2004

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2003

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., 1999

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

Sborník

2007

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Petrová, R. ed., 2007

2006

 • Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Novák, M. ed. - Petrová, R. ed., - Hošek, J. ed., 2006

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Chyský, J. ed., - Petrová, R. ed., 2005

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. org. - Chyský, J. org., - Petrová, R. org., 2005

...

2002

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním v Delta transformaci – Petrová, R., 2002

Odbor přesné mechaniky (12136)

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

Ruzena.Petrova (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / oddělení studijní / Fakulta strojní
člen knihovní rady / Ústřední knihovna

(22 435) 2572
(22 435) 2671

místnost: A1-305i, Dejvice
místnost: A2-49a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2011

 • Odhad toku tepla do různých typů půdního prostředí – Petrová, R., 2011

2010

 • Estimation of Evolution of the Heat Flux into the Soil – Petrová, R., 2010
 • Odhad vývoje toku tepla do půdy – Petrová, R., 2010

2009

 • Termokinetika půdní povrchové vrstvy – Petrová, R., 2009

2008

 • Assessment of Energetic Fluxes and Evapotranspiration of Monitored Ecosystem – Hofreiter, M. - Petrová, R., 2008
 • Odhad průběhu energetických toků ve sledovaných ekosystémech – Petrová, R., 2008

2007

 • Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007
 • Development of Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007
 • Vývoj vícejazyčné virtuální laboratoře řízení – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007

2005

 • Výukové programy pro podporu experimentální identifikace – Soukup, J. - Petrová, R., 2005

2002

 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., 2002

2001

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., 2001

1997

 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1997

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1996
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., 1996
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1995

 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., 1995
 • Qualitative Optimization on Matroids – Bíla, J. - Petrová, R., 1995

1994

 • Matroidy v kvalitativním modelování – Bíla, J. - Petrová, R., 1994

Software

2007

 • Virtuální laboratoř řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D. - Trnka, P. - Petrová, R., - Kopecký, M., 2007

Kvalifikační zpráva

2016

 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace – Siegel, P. - Petrová, R. opon., - Hofreiter, M., 2016

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Identifikace soustav – Soukup, J. - Petrová, R., 2004
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., 2004

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2003

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., 1999

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

Sborník

2007

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Petrová, R. ed., 2007

2006

 • Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Novák, M. ed. - Petrová, R. ed., - Hošek, J. ed., 2006

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Chyský, J. ed., - Petrová, R. ed., 2005

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. org. - Chyský, J. org., - Petrová, R. org., 2005

...

2002

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním v Delta transformaci – Petrová, R., 2002

Odbor automatického řízení (12137)

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

Ruzena.Petrova (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / oddělení studijní / Fakulta strojní
člen knihovní rady / Ústřední knihovna

(22 435) 2572
(22 435) 2671

místnost: A1-305i, Dejvice
místnost: A2-49a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2011

 • Odhad toku tepla do různých typů půdního prostředí – Petrová, R., 2011

2010

 • Estimation of Evolution of the Heat Flux into the Soil – Petrová, R., 2010
 • Odhad vývoje toku tepla do půdy – Petrová, R., 2010

2009

 • Termokinetika půdní povrchové vrstvy – Petrová, R., 2009

2008

 • Assessment of Energetic Fluxes and Evapotranspiration of Monitored Ecosystem – Hofreiter, M. - Petrová, R., 2008
 • Odhad průběhu energetických toků ve sledovaných ekosystémech – Petrová, R., 2008

2007

 • Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007
 • Development of Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007
 • Vývoj vícejazyčné virtuální laboratoře řízení – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007

2005

 • Výukové programy pro podporu experimentální identifikace – Soukup, J. - Petrová, R., 2005

2002

 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., 2002

2001

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., 2001

1997

 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1997

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1996
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., 1996
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1995

 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., 1995
 • Qualitative Optimization on Matroids – Bíla, J. - Petrová, R., 1995

1994

 • Matroidy v kvalitativním modelování – Bíla, J. - Petrová, R., 1994

Software

2007

 • Virtuální laboratoř řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D. - Trnka, P. - Petrová, R., - Kopecký, M., 2007

Kvalifikační zpráva

2016

 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace – Siegel, P. - Petrová, R. opon., - Hofreiter, M., 2016

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Identifikace soustav – Soukup, J. - Petrová, R., 2004
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., 2004

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2003

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., 1999

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

Sborník

2007

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Petrová, R. ed., 2007

2006

 • Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Novák, M. ed. - Petrová, R. ed., - Hošek, J. ed., 2006

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Chyský, J. ed., - Petrová, R. ed., 2005

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. org. - Chyský, J. org., - Petrová, R. org., 2005

...

2002

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním v Delta transformaci – Petrová, R., 2002

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

Ing. Růžena Petrová, Ph.D.

Ruzena.Petrova (zavináč) fs.cvut.cz

vedoucí / oddělení studijní / Fakulta strojní
člen knihovní rady / Ústřední knihovna

(22 435) 2572
(22 435) 2671

místnost: A1-305i, Dejvice
místnost: A2-49a, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Stať ve sborníku

2011

 • Odhad toku tepla do různých typů půdního prostředí – Petrová, R., 2011

2010

 • Estimation of Evolution of the Heat Flux into the Soil – Petrová, R., 2010
 • Odhad vývoje toku tepla do půdy – Petrová, R., 2010

2009

 • Termokinetika půdní povrchové vrstvy – Petrová, R., 2009

2008

 • Assessment of Energetic Fluxes and Evapotranspiration of Monitored Ecosystem – Hofreiter, M. - Petrová, R., 2008
 • Odhad průběhu energetických toků ve sledovaných ekosystémech – Petrová, R., 2008

2007

 • Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007
 • Development of Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007
 • Vývoj vícejazyčné virtuální laboratoře řízení – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., 2007

2005

 • Výukové programy pro podporu experimentální identifikace – Soukup, J. - Petrová, R., 2005

2002

 • Discrete Approximation of Anisochronic Systems Using Delta Transform – Zítek, P. - Petrová, R., 2002

2001

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním – Zítek, P. - Petrová, R., 2001
 • Discrete Aproximation of Anisochronic Systems Using Delta Transformation – Zítek, P. - Petrová, R., 2001

1997

 • Anisochronic State Observer Design for Heretitary Process Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1997

1996

 • Anisochronic State Observers in Hereditary Process Control and Fault Detection – Zítek, P. - Petrová, R., - Garagič, D., 1996
 • Synthesis of Heriditary Control Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Petrová, R., 1996
 • Design of Anisochronic State Observer by Dominant Pole – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

1995

 • State Feedback Control of Heriditary Systems Via Anisochronic State Concept – Zítek, P. - Matějka, J., - Petrová, R., 1995
 • Qualitative Optimization on Matroids – Bíla, J. - Petrová, R., 1995

1994

 • Matroidy v kvalitativním modelování – Bíla, J. - Petrová, R., 1994

Software

2007

 • Virtuální laboratoř řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D. - Trnka, P. - Petrová, R., - Kopecký, M., 2007

Kvalifikační zpráva

2016

 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace – Siegel, P. - Petrová, R. opon., - Hofreiter, M., 2016

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2004

 • Identifikace soustav – Soukup, J. - Petrová, R., 2004
 • Matematické a simulační modely 2 – Zítek, P. - Petrová, R., 2004

2003

 • Základy použití počítačů. Počítačem podporované zpracování dokumentů – Hlaváč, V. - Petrová, R., - Šulc, B., 2003

1999

 • Základy použití počítačů – Šulc, B. - Petrová, R., - Hlaváč, V., 1999

1996

 • Matematické a simulační modely – Zítek, P. - Petrová, R., 1996

Sborník

2007

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Petrová, R. ed., 2007

2006

 • Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Novák, M. ed. - Petrová, R. ed., - Hošek, J. ed., 2006

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. ed. - Chyský, J. ed., - Petrová, R. ed., 2005

Pořádání konference, workshopu, výstavy

2005

 • Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky – Hošek, J. org. - Chyský, J. org., - Petrová, R. org., 2005

...

2002

 • Diskrétní aproximace anizochronních modelů systémů se zpožděním v Delta transformaci – Petrová, R., 2002