[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Josef.Kokes (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2660

místnost: A1-408, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2012

 • Systém pro sledování polohy a pohybu majetku a osob – Kokeš, J. - Frolec, J., 2012

2007

 • Optický tok a nová metoda jeho výpočtu pomocí EMF – Kokeš, J., 2007

2005

 • Použití inteligentních agentů pro zajištění dostupnosti a rozložení zátěže řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., 2005

2004

 • Zajištění dostupnosti a rozložení zátěže u řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., 2004

Stať ve sborníku

2012

 • Implement of fuzzy logic system using table lookup scheme by Java language to predict time series data – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., 2012
 • Using constrained cubic spline instead of natural cubic spline to eliminate overshoot and undershoot in Hilbert Huang transform – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., 2012

2011

 • Implementation of Hilbert-Huang and Teager-Huang Transform Using JAVA Language – Kokeš, J. - Nghien, N., 2011

2007

 • Case Study of Various Parameters Influencing the Hilbert-Huang Transform Performance – Verner, M. - Kokeš, J., 2007
 • The Processing of Stereoscopic Images Using Integral Transformations – Kokeš, J. - Kopecký, M., 2007
 • Program for Empiric Analysis of Time Series – Kokeš, J., 2007
 • The Processing of Complex Time Series – Kokeš, J., 2007
 • Kvantizační jevy v Hilbert-Huangově transformaci – Kokeš, J., 2007
 • Nová metoda výpočtu optického toku pomocí Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., 2007
 • Instantaneous Frequency and Hilbert-Huang Transform – Kokeš, J., 2007

2006

 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., 2006
 • Spolupráce expertního systému se SQL serverem – Bursíková, S. - Kokeš, J., 2006
 • Napojení expertního systému na internet – Verner, M. - Kokeš, J., 2006
 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., 2006

2005

 • Zabezpečení internetové komunikace – Kokeš, J. - Mayer, J., 2005
 • Korelační lokalizace – Kokeš, J., 2005

2004

 • Expertní systém v reálném čase – Kokeš, J., 2004
 • Expertní systém pro predikci jednoparametrových systémů s využitím fraktalní analýzy – Tlapák, M. - Kokeš, J., 2004
 • Řízení v reálném čase při použití metod AI – Kokeš, J., 2004

2003

 • Objektově orientovaný expertní systém pro řízení složitých procesů – Kokeš, J., 2003

?

 • WYSIWYG editor pro XML Form – Tran Thanh, H. - Nguyen Ba, N., - Kokeš, J., ?
 • Editor znalostí – Kokeš, J., ?
 • Hilbert-Huangova transformace a kvantizační jevy – Kokeš, J., ?
 • Hilbert-Huangova transformace aplikovaná v experním systému – Kokeš, J., ?
 • Laboratoř s distribuovanou rádiovou sítí – Kokeš, J., ?
 • Experimentální analýza složitých chaotických systémů s využitím Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Zařízení pro lokalizaci předmětů – Kokeš, J. - Frolec, J., 2014

2011

 • Měřicí pracoviště pro rozměrová měření – Kokeš, J., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Referenční modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., 2013

2011

 • ZigBee radiový modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., 2011

2009

 • Ovládací Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Komplexní Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Řídící modul pro síť Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Miniaturní modul Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2006

 • Algoritmy pro inženýrskou informatiku – Kokeš, J., 2006

2005

 • Programové systémy – Kokeš, J., 2005
 • Objektově orientované programování – Kokeš, J., 2005

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2009

 • Pokroky v elektronice - komunikace s rozprostřeným spektrem – Kokeš, J., 2009

...

2009

 • Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz – Kokeš, J. - Skopal, J., 2009

Odbor přesné mechaniky (12136)

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Josef.Kokes (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2660

místnost: A1-408, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2012

 • Systém pro sledování polohy a pohybu majetku a osob – Kokeš, J. - Frolec, J., 2012

2007

 • Optický tok a nová metoda jeho výpočtu pomocí EMF – Kokeš, J., 2007

2005

 • Použití inteligentních agentů pro zajištění dostupnosti a rozložení zátěže řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., 2005

2004

 • Zajištění dostupnosti a rozložení zátěže u řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., 2004

Stať ve sborníku

2012

 • Implement of fuzzy logic system using table lookup scheme by Java language to predict time series data – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., 2012
 • Using constrained cubic spline instead of natural cubic spline to eliminate overshoot and undershoot in Hilbert Huang transform – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., 2012

2011

 • Implementation of Hilbert-Huang and Teager-Huang Transform Using JAVA Language – Kokeš, J. - Nghien, N., 2011

2007

 • Case Study of Various Parameters Influencing the Hilbert-Huang Transform Performance – Verner, M. - Kokeš, J., 2007
 • The Processing of Stereoscopic Images Using Integral Transformations – Kokeš, J. - Kopecký, M., 2007
 • Program for Empiric Analysis of Time Series – Kokeš, J., 2007
 • The Processing of Complex Time Series – Kokeš, J., 2007
 • Kvantizační jevy v Hilbert-Huangově transformaci – Kokeš, J., 2007
 • Nová metoda výpočtu optického toku pomocí Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., 2007
 • Instantaneous Frequency and Hilbert-Huang Transform – Kokeš, J., 2007

2006

 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., 2006
 • Spolupráce expertního systému se SQL serverem – Bursíková, S. - Kokeš, J., 2006
 • Napojení expertního systému na internet – Verner, M. - Kokeš, J., 2006
 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., 2006

2005

 • Zabezpečení internetové komunikace – Kokeš, J. - Mayer, J., 2005
 • Korelační lokalizace – Kokeš, J., 2005

2004

 • Expertní systém v reálném čase – Kokeš, J., 2004
 • Expertní systém pro predikci jednoparametrových systémů s využitím fraktalní analýzy – Tlapák, M. - Kokeš, J., 2004
 • Řízení v reálném čase při použití metod AI – Kokeš, J., 2004

2003

 • Objektově orientovaný expertní systém pro řízení složitých procesů – Kokeš, J., 2003

?

 • WYSIWYG editor pro XML Form – Tran Thanh, H. - Nguyen Ba, N., - Kokeš, J., ?
 • Editor znalostí – Kokeš, J., ?
 • Hilbert-Huangova transformace a kvantizační jevy – Kokeš, J., ?
 • Hilbert-Huangova transformace aplikovaná v experním systému – Kokeš, J., ?
 • Laboratoř s distribuovanou rádiovou sítí – Kokeš, J., ?
 • Experimentální analýza složitých chaotických systémů s využitím Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Zařízení pro lokalizaci předmětů – Kokeš, J. - Frolec, J., 2014

2011

 • Měřicí pracoviště pro rozměrová měření – Kokeš, J., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Referenční modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., 2013

2011

 • ZigBee radiový modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., 2011

2009

 • Ovládací Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Komplexní Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Řídící modul pro síť Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Miniaturní modul Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2006

 • Algoritmy pro inženýrskou informatiku – Kokeš, J., 2006

2005

 • Programové systémy – Kokeš, J., 2005
 • Objektově orientované programování – Kokeš, J., 2005

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2009

 • Pokroky v elektronice - komunikace s rozprostřeným spektrem – Kokeš, J., 2009

...

2009

 • Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz – Kokeš, J. - Skopal, J., 2009

Odbor automatického řízení (12137)

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Josef.Kokes (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2660

místnost: A1-408, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2012

 • Systém pro sledování polohy a pohybu majetku a osob – Kokeš, J. - Frolec, J., 2012

2007

 • Optický tok a nová metoda jeho výpočtu pomocí EMF – Kokeš, J., 2007

2005

 • Použití inteligentních agentů pro zajištění dostupnosti a rozložení zátěže řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., 2005

2004

 • Zajištění dostupnosti a rozložení zátěže u řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., 2004

Stať ve sborníku

2012

 • Implement of fuzzy logic system using table lookup scheme by Java language to predict time series data – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., 2012
 • Using constrained cubic spline instead of natural cubic spline to eliminate overshoot and undershoot in Hilbert Huang transform – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., 2012

2011

 • Implementation of Hilbert-Huang and Teager-Huang Transform Using JAVA Language – Kokeš, J. - Nghien, N., 2011

2007

 • Case Study of Various Parameters Influencing the Hilbert-Huang Transform Performance – Verner, M. - Kokeš, J., 2007
 • The Processing of Stereoscopic Images Using Integral Transformations – Kokeš, J. - Kopecký, M., 2007
 • Program for Empiric Analysis of Time Series – Kokeš, J., 2007
 • The Processing of Complex Time Series – Kokeš, J., 2007
 • Kvantizační jevy v Hilbert-Huangově transformaci – Kokeš, J., 2007
 • Nová metoda výpočtu optického toku pomocí Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., 2007
 • Instantaneous Frequency and Hilbert-Huang Transform – Kokeš, J., 2007

2006

 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., 2006
 • Spolupráce expertního systému se SQL serverem – Bursíková, S. - Kokeš, J., 2006
 • Napojení expertního systému na internet – Verner, M. - Kokeš, J., 2006
 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., 2006

2005

 • Zabezpečení internetové komunikace – Kokeš, J. - Mayer, J., 2005
 • Korelační lokalizace – Kokeš, J., 2005

2004

 • Expertní systém v reálném čase – Kokeš, J., 2004
 • Expertní systém pro predikci jednoparametrových systémů s využitím fraktalní analýzy – Tlapák, M. - Kokeš, J., 2004
 • Řízení v reálném čase při použití metod AI – Kokeš, J., 2004

2003

 • Objektově orientovaný expertní systém pro řízení složitých procesů – Kokeš, J., 2003

?

 • WYSIWYG editor pro XML Form – Tran Thanh, H. - Nguyen Ba, N., - Kokeš, J., ?
 • Editor znalostí – Kokeš, J., ?
 • Hilbert-Huangova transformace a kvantizační jevy – Kokeš, J., ?
 • Hilbert-Huangova transformace aplikovaná v experním systému – Kokeš, J., ?
 • Laboratoř s distribuovanou rádiovou sítí – Kokeš, J., ?
 • Experimentální analýza složitých chaotických systémů s využitím Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Zařízení pro lokalizaci předmětů – Kokeš, J. - Frolec, J., 2014

2011

 • Měřicí pracoviště pro rozměrová měření – Kokeš, J., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Referenční modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., 2013

2011

 • ZigBee radiový modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., 2011

2009

 • Ovládací Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Komplexní Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Řídící modul pro síť Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Miniaturní modul Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2006

 • Algoritmy pro inženýrskou informatiku – Kokeš, J., 2006

2005

 • Programové systémy – Kokeš, J., 2005
 • Objektově orientované programování – Kokeš, J., 2005

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2009

 • Pokroky v elektronice - komunikace s rozprostřeným spektrem – Kokeš, J., 2009

...

2009

 • Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz – Kokeš, J. - Skopal, J., 2009

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

doc. Ing. Josef Kokeš, CSc.

Josef.Kokes (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2660

místnost: A1-408, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2012

 • Systém pro sledování polohy a pohybu majetku a osob – Kokeš, J. - Frolec, J., 2012

2007

 • Optický tok a nová metoda jeho výpočtu pomocí EMF – Kokeš, J., 2007

2005

 • Použití inteligentních agentů pro zajištění dostupnosti a rozložení zátěže řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., 2005

2004

 • Zajištění dostupnosti a rozložení zátěže u řídicích systémů – Kokeš, J. - Kokeš, J.jr., 2004

Stať ve sborníku

2012

 • Implement of fuzzy logic system using table lookup scheme by Java language to predict time series data – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., 2012
 • Using constrained cubic spline instead of natural cubic spline to eliminate overshoot and undershoot in Hilbert Huang transform – Kokeš, J. - Nguyen Ba, N., 2012

2011

 • Implementation of Hilbert-Huang and Teager-Huang Transform Using JAVA Language – Kokeš, J. - Nghien, N., 2011

2007

 • Case Study of Various Parameters Influencing the Hilbert-Huang Transform Performance – Verner, M. - Kokeš, J., 2007
 • The Processing of Stereoscopic Images Using Integral Transformations – Kokeš, J. - Kopecký, M., 2007
 • Program for Empiric Analysis of Time Series – Kokeš, J., 2007
 • The Processing of Complex Time Series – Kokeš, J., 2007
 • Kvantizační jevy v Hilbert-Huangově transformaci – Kokeš, J., 2007
 • Nová metoda výpočtu optického toku pomocí Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., 2007
 • Instantaneous Frequency and Hilbert-Huang Transform – Kokeš, J., 2007

2006

 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., 2006
 • Spolupráce expertního systému se SQL serverem – Bursíková, S. - Kokeš, J., 2006
 • Napojení expertního systému na internet – Verner, M. - Kokeš, J., 2006
 • Okamžitá frekvence a Hilbert-Huangova transformace – Kokeš, J., 2006

2005

 • Zabezpečení internetové komunikace – Kokeš, J. - Mayer, J., 2005
 • Korelační lokalizace – Kokeš, J., 2005

2004

 • Expertní systém v reálném čase – Kokeš, J., 2004
 • Expertní systém pro predikci jednoparametrových systémů s využitím fraktalní analýzy – Tlapák, M. - Kokeš, J., 2004
 • Řízení v reálném čase při použití metod AI – Kokeš, J., 2004

2003

 • Objektově orientovaný expertní systém pro řízení složitých procesů – Kokeš, J., 2003

?

 • WYSIWYG editor pro XML Form – Tran Thanh, H. - Nguyen Ba, N., - Kokeš, J., ?
 • Editor znalostí – Kokeš, J., ?
 • Hilbert-Huangova transformace a kvantizační jevy – Kokeš, J., ?
 • Hilbert-Huangova transformace aplikovaná v experním systému – Kokeš, J., ?
 • Laboratoř s distribuovanou rádiovou sítí – Kokeš, J., ?
 • Experimentální analýza složitých chaotických systémů s využitím Hilbert-Huangovy transformace – Kokeš, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2014

 • Zařízení pro lokalizaci předmětů – Kokeš, J. - Frolec, J., 2014

2011

 • Měřicí pracoviště pro rozměrová měření – Kokeš, J., 2011

Prototyp, funkční vzorek

2013

 • Referenční modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., 2013

2011

 • ZigBee radiový modul pro lokalizaci – Frolec, J. - Kokeš, J., 2011

2009

 • Ovládací Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Komplexní Zigbee modul – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Řídící modul pro síť Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009
 • Miniaturní modul Zigbee – Novák, M. - Kokeš, J., 2009

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2006

 • Algoritmy pro inženýrskou informatiku – Kokeš, J., 2006

2005

 • Programové systémy – Kokeš, J., 2005
 • Objektově orientované programování – Kokeš, J., 2005

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2009

 • Pokroky v elektronice - komunikace s rozprostřeným spektrem – Kokeš, J., 2009

...

2009

 • Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz – Kokeš, J. - Skopal, J., 2009