[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

Milan.Hofreiter (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2566

místnost: B1-512, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS19/158/OHK2/3T/12  
  Algoritmy pro automatické řízení, identifikaci a detekci poruch – Hofreiter, M. (2019-2021)
 • SGS16/210/OHK2/3T/12  
  Vývoj algoritmů pro samonastavující se regulátor a pro detekci poruch s ověřením na reálných soustavách – Hofreiter, M. (2016-2018)
 • 894/F1  
  Virtuální laboratoř pro řízení reálných úloh přes Internet – Hofreiter, M. (2011)
 • 238/F1  
  Virtuální laboratoř pro logické řízení – Hofreiter, M. (2009)
 • 1394/F1 d  
  Multilinguální internetová laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. (2007)
 • 1730/F1/d  
  Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. (2006)
 • GA102/03/0625  
  Konsorciální přístup k vývoji experimentálních modelů – Hofreiter, M. (2003-2005)
 • 2416/G1  
  Laboratorní model "Kolejové vozítko na nakloněné rovině" – Hofreiter, M. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • The use of relay shifting method of process identification for auto tuning of PID controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 2019, 13 721-726. ISSN 1998-4464.

2016

 • Shifting Method for Relay Feedback Identification and Control of Delayed Systems – Hofreiter, M., WSEAS Transactions on Systems. 2016, 15 39-48. ISSN 2224-2678.
 • Fitting Anisochronic Models by Method of Moments for Anisochronic Control of Time Delay Systems – Hofreiter, M., International journal of mathematical models and methods in applied sciences. 2016, 10 71-79. ISSN 1998-0140.
 • Extended Relay Feedback Identification and Anisochronic Control – Hofreiter, M. - Trnka, P. - Hunčovský, M., - Siegel, P., International Journal of Control Systems and Robotics. 2016, 1 57-62. ISSN 2367-8917.

2014

 • Parameter Fitting for Anisochronic Models by Means of Moments – Hofreiter, M., International journal of mathematical models and methods in applied sciences. 2014, 8(8), 394-400. ISSN 1998-0140.

2013

 • Assessment of Evapotranspiration in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., International Journal of Geology. 2013, 7(2), 58-62. ISSN 1998-4499.
 • Laboratorní úloha Mendocino: Řízení motoru osvětlováním solárních panelů – Hofreiter, M. - Novák, Z., Automa. 2013, 19(4), 8. ISSN 1210-9592.

2012

 • Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. 2012, 16(1), 147-150. ISSN 2303-4009.

2011

 • Empirická modální dekompozice environmentálních časových řad v reálném čase – Trnka, P. - Hofreiter, M., Strojárstvo. 2011, XV.(5), 10/1-10/4. ISSN 1335-2938.

2007

 • Laboratorní model "Kulička na elipse" – Hofreiter, M. - Plhoň, M., Jemná mechanika a optika. 2007, 52(6), 188-189. ISSN 0447-6441.

2006

 • Netradiční laboratorní modely pro výuku automatického řízení – Hofreiter, M., Automatizace. 2006, 49(1), 10-11. ISSN 0005-125X.

2005

 • Výukový model "Kulička na elipse" na veletrhu AMPER 2005 – Hofreiter, M., Pražská technika. 2005, 7(3), 22. ISSN 1213-5348.

2004

 • Laboratorní model "Kolejové vozidlo na nakloněné rovině" – Hofreiter, M., Jemná mechanika a optika. 2004, 8(5), 154-157. ISSN 0447-6441.

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., Applied Mathematics Computer Science. 2003, 13(4), 485-491. ISSN 1641-876X.
 • Obnaruženie i izoljacija defektov pri pomošči Markovskich cepej – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., Nauka i novye technologii. 2003, 8(3), 5-12. ISSN 1026-9045.
 • Discretization of Continuous Linear Anisochronic Models – Hofreiter, M., Studies in Informatics and Control. 2003, 12(1), 69-76. ISSN 1220-1766.
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2003, 7(1), 41-50. ISSN 1335-2393.

2002

 • Virtuální laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Zahradník, P., Automatizace. 2002, 45(4), 262-264. ISSN 0005-125X.

2001

 • Interaktivní internetová laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Zahradník, P., Automa. 2001, 7(12), 52-53. ISSN 1210-9592.

1997

 • Approximate Identification of Stochastic Systems – Hofreiter, M., International Journal Automation Austria. 1997, 5(2), 51-63.

Stať ve sborníku

2019

 • Improved relay feedback identification using shifting method – Hofreiter, M., In: Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2019). Madeira: SciTePress, 2019. p. 601-608. ISBN 978-989-758-380-3.
 • Relay Feedback Identification with Additional Integrator – Hofreiter, M., In: IFAC-PapersOnLine. Heidelberg: IFAC, 2019. p. 66-71. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Process Identification Using Relay Shifting Method for Auto Tuning of PID Controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • Use of the shifting method results for PID controllers parameters estimation – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • Shifting method for relay feedback identification implemented in PLC Tecomat – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). Institute of electical and electronics engineers, 2019. p. 225-230. ISBN 978-1-7281-0701-1.

2018

 • Alternative Identification Method using Biased Relay Feedback – Hofreiter, M., In: Proceedings of 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM). Lausanne: Elsevier, 2018. p. 891-896. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Predictive System Control Using Bat Algorithm – Mazurenko, N. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • Biased-Relay Feedback Identification for Time Delay Systems – Hofreiter, M., In: Proceedings of the IFAC 2017 World Congress. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 14620-14625. ISSN 2405-8963.
 • Combination of Techniques for the Fault Diagnostics – Trnka, P. - Hofreiter, M., - Sova, J., In: Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE, 2017. p. 499-502. ISBN 978-1-5090-4862-5.

2016

 • Shifting Method for Relay Feedback Identification – Hofreiter, M., In: IFAC PAPERSONLINE. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 1933-1938. ISSN 2405-8963.

2015

 • Extension of relay feedback identification – Hofreiter, M., In: Proceedings of 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, ICUMT 2015. New York: IEEE, 2015. pp. 61-66. ISSN 2157-0221. ISBN 978-1-4673-9283-9.
 • Extension of relay feedback identification – Hofreiter, M., In: Proceedings of 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Piscataway (New Jersey): IEEE, 2015, pp. 61-66. ISBN 978-1-4673-9282-2.
 • Plant identification from relay feedback and anisochronic controller design – Hofreiter, M., In: 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers 2015. Athens: WSEAS, 2015, pp. 271-275. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-321-4.

2014

 • Parameter Estimate of Anisochronic Models Using Method of Moments – Hofreiter, M., In: Mathematics and Computers in Science and Industry. Berkeley, CA: European Society for Applied Sciences and Development (EUROPMENT), 2014, pp. 62-65. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-247-7.

2013

 • Virtual Control Laboratory - Enhanced Remote Control of Real Models Using PLC Foxtrot – Trnka, P. - Gojda, Š. - Bauerová, D., - Hofreiter, M., In: Proceedings of 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Košice: ELFA, 2013, pp. 381-385. ISBN 978-1-4799-2161-4.
 • Řízení Wattova roztěžníku přes internet s PLC Foxtrot – Hofreiter, M. - Trnka, P. - Gojda, Š., - Bauerová, D., In: Recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2013, pp. 32-38. ISBN 978-80-554-0746-3.
 • Estimation of Evapotranspiration from Measured Climatic Data – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Recent Advances in Energy and Environmental Management. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 72-75. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-312-4.
 • Estimation of Evapotranspiration from Measured Climatic Data – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Proceedings of the International Conferences. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2013, pp. 72-75. ISBN 978-960-474-315-5.
 • Řízení laboratorních úloh přes internet. Inovace vzdáleného ovládání úloh v laboratoři automatického řízení. – Trnka, P. - Bauerová, D., - Hofreiter, M., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 57-62. ISBN 978-80-01-05257-0.

2012

 • Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, ISBN 978-80-01-05032-3. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/History/2012/Sbornik/papers/s1.html
 • Redukce dimensionality pravděpodobnostních modelů pro FDI – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Zborník príspevkov 20. ročníka konferencie Technical Computing Bratislava 2012. Bratislava: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-970519-4-5. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab12/
 • Mendocino Motor and a Different Approaches to its Control – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 257-262. ISBN 978-80-01-04987-7.
 • Virtuální laboratoř, řízení reálných úloh přes internet – Urbánek, D. - Trnka, P., - Hofreiter, M., In: Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012). Praha: Dimart, s.r.o., 2012, pp. 47-54. ISBN 978-80-903844-7-7.
 • Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: 16th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2012 Proceedings. Barcelona: EA4EPQ, 2012, pp. 359-362. ISSN 1840-4944.
 • VLAB - Remotely Controlled Laboratory Models – Urbánek, D. - Erben, M. - Trnka, P., - Hofreiter, M., In: 10th International Conference Process Control 2012. Pardubice: Czech Society of Industrial Chemistry at the University of Pardubice, 2012, pp. C015a - 1-C015a - 8. ISBN 978-80-7395-500-7.

2011

 • FDI pomocí pravděpodobnostních modelů a redukce jejich dimensionality – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Technical Computing Prague 2011. Praha: ICT Press, 2011, pp. 59. ISBN 978-80-7080-794-1.
 • Estimation of the Soil Heat Flux for Determination of Evapotranspiration in Ecosystems – Hofreiter, M., In: 15th international research/expert conference on Trends in the development of machinery and associated technology. Barcelona: EA4EPQ, 2011, pp. 425-428. Ekinovič, Calvet, Tacer. ISSN 1840-4944.
 • Estimating Soil Heat Flux at Surface Soil Layer – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2011 and Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2011, pp. 433-434. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-83-4.
 • On-line emprirická modální dekompozice – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011, pp. 93-96. ISBN 978-80-01-05041-5.
 • The Empirical Mode Decomposition in Real-Time – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Proceedings of the 18th International Conference on Process Control. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011, pp. 284-289. ISBN 978-80-227-3517-9.
 • Empirická modální dekompozice environmentálních časových řad v reálném čase – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, pp. 52-1-52-9. ISBN 978-80-553-0606-3.
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., In: Workshop 2011. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011.

2010

 • Fault Detection and Isolation Based on Markov Chains – Jirkovský, J. - Houška, J., - Hofreiter, M., In: Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Prague: Czech Technical University, 2010, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04574-9.
 • Řízení dávkování uhlí do mlýna tepelné elektrárny v reálném provozu – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., In: Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010. Praha: Dimart, s.r.o., 2010, pp. 47-54. ISBN 978-80-903844-5-3.
 • The Application of Hilbert-Huang Transform to Non-Stationary Environmental Data Sets – Hofreiter, M., In: TMT 2010. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2010, pp. 309-312. ISSN 1840-4944.
 • Virtual Laboratory Section for Logic Control – Hofreiter, M. - Urbánek, D., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009c-1-C009c-8. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • The Estimation and Display of Evapotranspiration in Matlab Environment – Hofreiter, M. - Novák, M., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009a-1-C009a - 7. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • Řízení spalování v kotli na fosilní paliva elektrárny Mělník I - Zkoušky na reálném zařízení – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 29-34. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Probabilistic approach to NO and CO emission modeling – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., - Bouda, L., In: New Aspects of Automatic Control, Modelling & Simulation. New York: WSEAS, 2010, pp. 274-277. ISBN 978-954-92600-1-4.
 • Fault Diagnosis for Nonlinear Stochastic Dynamic Systems – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009b - 1-C009b - 9. ISBN 978-80-7399-951-3.

2009

 • Method for Estimation of Surface Fluxes of Solar Energy in Landscape Based on Remote Sensing – Jirka, V. - Hofreiter, M. - Pokorný, J., - Novák, M., In: VI-International Conference on Enviromental Hydrology. Cairo: American Society of Civil Engineers - Egypt Section, 2009, pp. 1-13.
 • Analysis of Evapotranspiration Estimation Uncertainty – Hofreiter, M. - Jirka, V., In: VI-International Conference on Enviromental Hydrology. Cairo: American Society of Civil Engineers - Egypt Section, 2009, pp. 1-14.
 • Modelling of Evapotranspiration Field of Ecosystem – Hofreiter, M. - Novák, M., In: 17th International Conference on Process Control´09. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, pp. 200-204. ISBN 978-80-227-3081-5. Available from: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09/data/papers/062.pdf

2008

 • Sensitivities of Crop Evapotranspiration Models to Input Data – Hofreiter, M., In: 12th International Research/Expert Conference TMT2008 Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2008. pp. 1029-1032. ISBN 978-9958-617-41-6.
 • Assessment of Energetic Fluxes and Evapotranspiration of Monitored Ecosystem – Hofreiter, M. - Petrová, R., In: Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference Process Control 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, pp. 167-174. ISBN 978-80-7395-077-4.

2007

 • Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Proceedings TMT 2007. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2007, pp. 1527-1530. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • Probabilistic Fault Diagnosis for Nonlinear Stochastic Systems – Hofreiter, M., In: Proceedings TMT 2007. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2007, pp. 1231-1234. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • Principles of Fault Detection and Isolation Based on Markov Chains – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 107-112. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Development of Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Summary Volume of 16th International Conference on Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 79. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Vývoj vícejazyčné virtuální laboratoře řízení – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 103-107. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Updated Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 210-211. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Development of Hardware for Education and Testing of Different Control Methods – Postata, J. - Jirkovský, J., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 202-203. ISBN 80-86059-44-8.
 • Real-time Fault Diagnosis Using Probability Distribution of Faults – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Annals of DAAAM for 2006 & Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2006, pp. 165-166. ISSN 1726-9679. ISBN 3-901509-57-7.
 • Identification and Creation of Software for Education and Practical Testing of Classical Methods of Automatic Control – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. P2.07. ISBN 80-86059-44-8.
 • Use of Internet for Superior Education – Trnka, P. - Kopecký, M., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. P5.01. ISBN 80-86059-44-8.
 • Approximation of Ideal Fault Detector in Real-time FDI with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. A5.05. ISBN 80-86059-44-8.
 • Real-time Fault Detection and Isolation with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006. p. 667-672. ISBN 978-3-902661-14-2.
 • Real-time Fault Detection and Isolation with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006, pp. 148.
 • Nové úlohy pro laboratoř automatického řízení – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 96-100. ISBN 80-01-03491-7.

2005

 • Process Models for a New Control Education Laboratory – Klán, P. - Hofreiter, M. - Macháček, J. - Modrlák, O. - Smutný, L., - Vašek, V., In: Preprints of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Praha: IFAC, 2005,
 • Sampled-Data IMC Loop for Systems Described by Linear Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: Proceedings of "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology". Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2005, pp. 1255-1258. ISBN 9958-617-28-5.
 • Laboratorní soustava "Batyskaf" – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 105-108. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Discretization of Linear Dynamic Systems with State Delays – Hofreiter, M., In: Proceedings TMT 2004. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2004, pp. 911-914. ISBN 9959-617-21-8.
 • Development of New Equipments for Teaching Automatic Control – Hofreiter, M., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 250-251. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Mobilita studentů na FS ČVUT v Praze v rámci Evropy – Hofreiter, M., In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 38-43. ISBN 80-01-02909-3.
 • Identification of the Anisochronic Second Order Model by the Evolutionary Algorithm – Hofreiter, M., In: TMT 2003. Barcelona: Universitat Politecnica de Catalunya, 2003, pp. 1073-1076. ISBN 9958-617-18-8.
 • Discrete Approximation of Linear Models with Delays in States and Inputs – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 266-267. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf

2002

 • Diskretizace spojitého anizochronního modelu pomocí Taylorova rozvoje – Hofreiter, M., In: Informatika a algoritmy 2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technologií, 2002, pp. 134-139. ISBN 80-88941-21-0.
 • Realisation of Markov Chain's Parameter Reduction Algorithm in Matlab Environment – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 142-151. ISBN 80-7080-500-5.
 • Discrete Approximation of Anisochronic Models by Taylor Series – Hofreiter, M., In: Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2002, pp. 209-210. ISBN 3-901509-29-1.
 • Internet Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 384-385. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Parameter Identification of Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2001. Vienna: DAAAM International, 2001, pp. 185-186. ISBN 3-901509-19-4.
 • Odhad parametrů anisochronních modelů – Hofreiter, M., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 754-759.
 • Parameter Reduction in Markov Chains – Hofreiter, M. - Garadjaeva, G., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 139. ISBN 80-02-01438-3.
 • Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 85-86. ISBN 80-902131-7-0.
 • Markov Chains for Fault Diagnosis – Garadjaeva, G. - Hofreiter, M., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 21. ISBN 80-7078-890-9.
 • Fault Diagnosis in Real Time by Markov Chains – Hofreiter, M. - Garadjaeva, G., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 190-191. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Diagnostika poruch pro nelineární stochastické dynamické systémy – Hofreiter, M., In: Informatika a algoritmy '2000. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2000, pp. 169-173. ISBN 80-88941-13-X.
 • On-Line Fault Detection and Isolation by Markov Chains – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2000. Vienna: DAAAM International, 2000, pp. 183-184. ISBN 3-901509-13-5.
 • Innovation of Laboratory Apparatuses for Practical Training of Control Engineering – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 130. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Fault Detection and Isolation Using Markov Chains – Hofreiter, M., In: Informatics and Algorithms '99. Košice: TU Košice, Fakulta výr. technologií, 1999, pp. 202-205. ISBN 80-88941-05-9.
 • Experimental Identification Using Markov Chains – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 167.

1998

 • Identification of Non-Linear Stochastic System by Markov Chains – Hofreiter, M., In: Informatics and Algorithms 98. Košice: Informatech, 1998, pp. 269-273. ISBN 80-967593-8-8.
 • Estimation of Markov Chain Structure – Hofreiter, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 129-130.

1997

 • Identification of Markov Chains Using Discretization with Decomposition – Hofreiter, M., In: The 8th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 1997, pp. 129-130. ISBN 3-901509-04-6.
 • Approximate Identification of Continuous System – Hofreiter, M., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 223-224.
 • Approximate Structual Identification of Markov Chain – Hofreiter, M., In: Strojné inženierstvo 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 274-277. ISBN 80-227-0982-4.

1996

 • Estimation of the Markov Chain Order – Hofreiter, M., In: Proceeding of the 2nd Conference on Process Control. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, pp. 109-112. ISBN 80-7194-050-X.
 • Experimental Identification of a Glass Furnace – Hofreiter, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 193-194.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zařízení pro bezdotykové měření teploty svarových čoček – Sova, J. - Hofreiter, M. - Kolařík, L. - Kovář, J. - Kolaříková, M., - Švestka, A., Czech Republic. Utility Model CZ 33128. 2019-08-20.

2015

 • Způsob automatického bezdotykového stanovení emisivity povrchu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Hofreiter, M. - Sova, J., Czech Republic. Patent CZ 305219. 2015-05-06.

2003

 • Názorná pomůcka, zejména pro rozbor dynamiky pohybu kuličky na dráze – Plhoň, M. - Hofreiter, M., Czech Republic. Utility Model., 2003

Software

2011

 • Virtuální laboratoř pro řízení reálných úloh přes Internet – Hofreiter, M. - Urbánek, D., [Software] 2011.

2009

 • Virtuální laboratoř pro logické řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D., [Software] 2009.

2007

 • Virtuální laboratoř řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D. - Trnka, P. - Petrová, R., - Kopecký, M., [Software] 2007.
 • Virtuální laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., [Software] 2007.

Zpráva

2019

 • Statistická analýza příznaků astmatického záchvatu – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2019.

2018

 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.

2017

 • Reléová identifikace pro PLC Teco Foxtrot – Hofreiter, M. - Hornychová, A., - Hylmar, F., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017.
 • Návrh algoritmu pro systém "Mass Check" – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017.

2013

 • Analýza stavu řešení problému on-line monitorování únavy řidiče – Hofreiter, M. - Vrána, S., [Research Report] 2013.

2007

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. Report no. FRVŠ 1730/2006.

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., [Annual Report] 2006. Report no. 1730/2006/F1/d.

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2004. Report no. 40-04009.

2003

 • Vývoj experimentálních modelů pro AŘ – Hofreiter, M. - Zámek, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2003. Report no. 103/03/0625.
 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2003. Report no. 40-03001/2003.

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02035/2002.
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02033/2002.
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-020008/2002.

2001

 • Interaktivní návody a cvičení z automatického řízení – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1826/F1.
 • Mikropočítačem řízené mobilní modely pro výuku automatického řízení – Hofreiter, M. - Vejražka, P., - Charouzek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1835/H.
 • Laboratoř pro výuku řídicích a diagnostických distribuovaných systémů – Hofreiter, M. - Bauerová, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1845/H.
 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 01049/2001.

1997

 • Identification of Markov Chains – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1994

 • Bayesian Statistics and System Identification – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Měření rekuperačního systému – Hofreiter, M., [Research Report] 1993.

Kvalifikační zpráva

2018

 • Samoladicí regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot – Hylmar, F. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering.
 • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot – Hornychová, A. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Division of automatic control.

2016

 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace – Siegel, P. - Hofreiter, M., - Petrová, R. opon., Praha: Defense date 2016-06-30. Master Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.
 • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot – Hunčovský, M. - Hofreiter, M., - Trnka, P. opon., Praha: Defense date 2016-07-01. Master Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.

1998

 • Bayesovská identifikace technologických procesů – Hofreiter, M., Praha: Defense date 1998-11-19. Associate Professor Thesis. ČVUT FS, Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Základy automatického řízení -příklady – Hofreiter, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05899-2.

2012

 • Základy automatického řízení – Hofreiter, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05007-1.

2009

 • Demonstrované aktuální nástroje návrhu automatického řízení pro praxi – Hofreiter, M., Praha: Dimart, 2009. vol. 1. ISBN 978-80-903844-4-6.
 • Příklady z automatického řízení – Hofreiter, M., 3 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. ISBN 978-80-01-04441-4.
 • Identifikace systémů I – Hofreiter, M., Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2009. ČVUT v Praze. vol. 1. ISBN 978-80-01-04228-1.

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 3 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03020-2.

2001

 • Příklady a návody z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02447-4.

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02044-4.

1996

 • Příklady a úlohy z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Bráza, A. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. ISBN 80-01-01545-9.

Kapitola v knize

2006

 • Real-time Fault Diagnosis for Non-linear Stochastic Systems – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Advanced Technologies, Research-Development-Applications. Mammendorf: Pro Literatur Verlag, 2006. p. 393-412. ISBN 3-86611-197-5.

2002

 • Parameter Identification of Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: DAAAM International Scientific Book 2002. Vienna: DAAAM International, 2002. p. 247-252. ISBN 3-901509-30-5.

...

2017

 • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD – Trnka, P. - Hofreiter, M. supervisor, Praha: Defense date 2018-09-20. Doctoral Thesis. CTU FME. Division of automatic control. Supervised by M. HOFREITER., 2017

Odbor přesné mechaniky (12136)

prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

Milan.Hofreiter (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2566

místnost: B1-512, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS19/158/OHK2/3T/12  
  Algoritmy pro automatické řízení, identifikaci a detekci poruch – Hofreiter, M. (2019-2021)
 • SGS16/210/OHK2/3T/12  
  Vývoj algoritmů pro samonastavující se regulátor a pro detekci poruch s ověřením na reálných soustavách – Hofreiter, M. (2016-2018)
 • 894/F1  
  Virtuální laboratoř pro řízení reálných úloh přes Internet – Hofreiter, M. (2011)
 • 238/F1  
  Virtuální laboratoř pro logické řízení – Hofreiter, M. (2009)
 • 1394/F1 d  
  Multilinguální internetová laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. (2007)
 • 1730/F1/d  
  Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. (2006)
 • GA102/03/0625  
  Konsorciální přístup k vývoji experimentálních modelů – Hofreiter, M. (2003-2005)
 • 2416/G1  
  Laboratorní model "Kolejové vozítko na nakloněné rovině" – Hofreiter, M. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • The use of relay shifting method of process identification for auto tuning of PID controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 2019, 13 721-726. ISSN 1998-4464.

2016

 • Shifting Method for Relay Feedback Identification and Control of Delayed Systems – Hofreiter, M., WSEAS Transactions on Systems. 2016, 15 39-48. ISSN 2224-2678.
 • Fitting Anisochronic Models by Method of Moments for Anisochronic Control of Time Delay Systems – Hofreiter, M., International journal of mathematical models and methods in applied sciences. 2016, 10 71-79. ISSN 1998-0140.
 • Extended Relay Feedback Identification and Anisochronic Control – Hofreiter, M. - Trnka, P. - Hunčovský, M., - Siegel, P., International Journal of Control Systems and Robotics. 2016, 1 57-62. ISSN 2367-8917.

2014

 • Parameter Fitting for Anisochronic Models by Means of Moments – Hofreiter, M., International journal of mathematical models and methods in applied sciences. 2014, 8(8), 394-400. ISSN 1998-0140.

2013

 • Assessment of Evapotranspiration in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., International Journal of Geology. 2013, 7(2), 58-62. ISSN 1998-4499.
 • Laboratorní úloha Mendocino: Řízení motoru osvětlováním solárních panelů – Hofreiter, M. - Novák, Z., Automa. 2013, 19(4), 8. ISSN 1210-9592.

2012

 • Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. 2012, 16(1), 147-150. ISSN 2303-4009.

2011

 • Empirická modální dekompozice environmentálních časových řad v reálném čase – Trnka, P. - Hofreiter, M., Strojárstvo. 2011, XV.(5), 10/1-10/4. ISSN 1335-2938.

2007

 • Laboratorní model "Kulička na elipse" – Hofreiter, M. - Plhoň, M., Jemná mechanika a optika. 2007, 52(6), 188-189. ISSN 0447-6441.

2006

 • Netradiční laboratorní modely pro výuku automatického řízení – Hofreiter, M., Automatizace. 2006, 49(1), 10-11. ISSN 0005-125X.

2005

 • Výukový model "Kulička na elipse" na veletrhu AMPER 2005 – Hofreiter, M., Pražská technika. 2005, 7(3), 22. ISSN 1213-5348.

2004

 • Laboratorní model "Kolejové vozidlo na nakloněné rovině" – Hofreiter, M., Jemná mechanika a optika. 2004, 8(5), 154-157. ISSN 0447-6441.

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., Applied Mathematics Computer Science. 2003, 13(4), 485-491. ISSN 1641-876X.
 • Obnaruženie i izoljacija defektov pri pomošči Markovskich cepej – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., Nauka i novye technologii. 2003, 8(3), 5-12. ISSN 1026-9045.
 • Discretization of Continuous Linear Anisochronic Models – Hofreiter, M., Studies in Informatics and Control. 2003, 12(1), 69-76. ISSN 1220-1766.
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2003, 7(1), 41-50. ISSN 1335-2393.

2002

 • Virtuální laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Zahradník, P., Automatizace. 2002, 45(4), 262-264. ISSN 0005-125X.

2001

 • Interaktivní internetová laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Zahradník, P., Automa. 2001, 7(12), 52-53. ISSN 1210-9592.

1997

 • Approximate Identification of Stochastic Systems – Hofreiter, M., International Journal Automation Austria. 1997, 5(2), 51-63.

Stať ve sborníku

2019

 • Improved relay feedback identification using shifting method – Hofreiter, M., In: Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2019). Madeira: SciTePress, 2019. p. 601-608. ISBN 978-989-758-380-3.
 • Relay Feedback Identification with Additional Integrator – Hofreiter, M., In: IFAC-PapersOnLine. Heidelberg: IFAC, 2019. p. 66-71. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Process Identification Using Relay Shifting Method for Auto Tuning of PID Controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • Use of the shifting method results for PID controllers parameters estimation – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • Shifting method for relay feedback identification implemented in PLC Tecomat – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). Institute of electical and electronics engineers, 2019. p. 225-230. ISBN 978-1-7281-0701-1.

2018

 • Alternative Identification Method using Biased Relay Feedback – Hofreiter, M., In: Proceedings of 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM). Lausanne: Elsevier, 2018. p. 891-896. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Predictive System Control Using Bat Algorithm – Mazurenko, N. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • Biased-Relay Feedback Identification for Time Delay Systems – Hofreiter, M., In: Proceedings of the IFAC 2017 World Congress. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 14620-14625. ISSN 2405-8963.
 • Combination of Techniques for the Fault Diagnostics – Trnka, P. - Hofreiter, M., - Sova, J., In: Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE, 2017. p. 499-502. ISBN 978-1-5090-4862-5.

2016

 • Shifting Method for Relay Feedback Identification – Hofreiter, M., In: IFAC PAPERSONLINE. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 1933-1938. ISSN 2405-8963.

2015

 • Extension of relay feedback identification – Hofreiter, M., In: Proceedings of 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, ICUMT 2015. New York: IEEE, 2015. pp. 61-66. ISSN 2157-0221. ISBN 978-1-4673-9283-9.
 • Extension of relay feedback identification – Hofreiter, M., In: Proceedings of 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Piscataway (New Jersey): IEEE, 2015, pp. 61-66. ISBN 978-1-4673-9282-2.
 • Plant identification from relay feedback and anisochronic controller design – Hofreiter, M., In: 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers 2015. Athens: WSEAS, 2015, pp. 271-275. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-321-4.

2014

 • Parameter Estimate of Anisochronic Models Using Method of Moments – Hofreiter, M., In: Mathematics and Computers in Science and Industry. Berkeley, CA: European Society for Applied Sciences and Development (EUROPMENT), 2014, pp. 62-65. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-247-7.

2013

 • Virtual Control Laboratory - Enhanced Remote Control of Real Models Using PLC Foxtrot – Trnka, P. - Gojda, Š. - Bauerová, D., - Hofreiter, M., In: Proceedings of 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Košice: ELFA, 2013, pp. 381-385. ISBN 978-1-4799-2161-4.
 • Řízení Wattova roztěžníku přes internet s PLC Foxtrot – Hofreiter, M. - Trnka, P. - Gojda, Š., - Bauerová, D., In: Recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2013, pp. 32-38. ISBN 978-80-554-0746-3.
 • Estimation of Evapotranspiration from Measured Climatic Data – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Recent Advances in Energy and Environmental Management. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 72-75. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-312-4.
 • Estimation of Evapotranspiration from Measured Climatic Data – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Proceedings of the International Conferences. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2013, pp. 72-75. ISBN 978-960-474-315-5.
 • Řízení laboratorních úloh přes internet. Inovace vzdáleného ovládání úloh v laboratoři automatického řízení. – Trnka, P. - Bauerová, D., - Hofreiter, M., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 57-62. ISBN 978-80-01-05257-0.

2012

 • Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, ISBN 978-80-01-05032-3. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/History/2012/Sbornik/papers/s1.html
 • Redukce dimensionality pravděpodobnostních modelů pro FDI – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Zborník príspevkov 20. ročníka konferencie Technical Computing Bratislava 2012. Bratislava: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-970519-4-5. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab12/
 • Mendocino Motor and a Different Approaches to its Control – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 257-262. ISBN 978-80-01-04987-7.
 • Virtuální laboratoř, řízení reálných úloh přes internet – Urbánek, D. - Trnka, P., - Hofreiter, M., In: Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012). Praha: Dimart, s.r.o., 2012, pp. 47-54. ISBN 978-80-903844-7-7.
 • Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: 16th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2012 Proceedings. Barcelona: EA4EPQ, 2012, pp. 359-362. ISSN 1840-4944.
 • VLAB - Remotely Controlled Laboratory Models – Urbánek, D. - Erben, M. - Trnka, P., - Hofreiter, M., In: 10th International Conference Process Control 2012. Pardubice: Czech Society of Industrial Chemistry at the University of Pardubice, 2012, pp. C015a - 1-C015a - 8. ISBN 978-80-7395-500-7.

2011

 • FDI pomocí pravděpodobnostních modelů a redukce jejich dimensionality – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Technical Computing Prague 2011. Praha: ICT Press, 2011, pp. 59. ISBN 978-80-7080-794-1.
 • Estimation of the Soil Heat Flux for Determination of Evapotranspiration in Ecosystems – Hofreiter, M., In: 15th international research/expert conference on Trends in the development of machinery and associated technology. Barcelona: EA4EPQ, 2011, pp. 425-428. Ekinovič, Calvet, Tacer. ISSN 1840-4944.
 • Estimating Soil Heat Flux at Surface Soil Layer – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2011 and Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2011, pp. 433-434. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-83-4.
 • On-line emprirická modální dekompozice – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011, pp. 93-96. ISBN 978-80-01-05041-5.
 • The Empirical Mode Decomposition in Real-Time – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Proceedings of the 18th International Conference on Process Control. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011, pp. 284-289. ISBN 978-80-227-3517-9.
 • Empirická modální dekompozice environmentálních časových řad v reálném čase – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, pp. 52-1-52-9. ISBN 978-80-553-0606-3.
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., In: Workshop 2011. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011.

2010

 • Fault Detection and Isolation Based on Markov Chains – Jirkovský, J. - Houška, J., - Hofreiter, M., In: Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Prague: Czech Technical University, 2010, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04574-9.
 • Řízení dávkování uhlí do mlýna tepelné elektrárny v reálném provozu – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., In: Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010. Praha: Dimart, s.r.o., 2010, pp. 47-54. ISBN 978-80-903844-5-3.
 • The Application of Hilbert-Huang Transform to Non-Stationary Environmental Data Sets – Hofreiter, M., In: TMT 2010. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2010, pp. 309-312. ISSN 1840-4944.
 • Virtual Laboratory Section for Logic Control – Hofreiter, M. - Urbánek, D., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009c-1-C009c-8. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • The Estimation and Display of Evapotranspiration in Matlab Environment – Hofreiter, M. - Novák, M., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009a-1-C009a - 7. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • Řízení spalování v kotli na fosilní paliva elektrárny Mělník I - Zkoušky na reálném zařízení – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 29-34. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Probabilistic approach to NO and CO emission modeling – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., - Bouda, L., In: New Aspects of Automatic Control, Modelling & Simulation. New York: WSEAS, 2010, pp. 274-277. ISBN 978-954-92600-1-4.
 • Fault Diagnosis for Nonlinear Stochastic Dynamic Systems – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009b - 1-C009b - 9. ISBN 978-80-7399-951-3.

2009

 • Method for Estimation of Surface Fluxes of Solar Energy in Landscape Based on Remote Sensing – Jirka, V. - Hofreiter, M. - Pokorný, J., - Novák, M., In: VI-International Conference on Enviromental Hydrology. Cairo: American Society of Civil Engineers - Egypt Section, 2009, pp. 1-13.
 • Analysis of Evapotranspiration Estimation Uncertainty – Hofreiter, M. - Jirka, V., In: VI-International Conference on Enviromental Hydrology. Cairo: American Society of Civil Engineers - Egypt Section, 2009, pp. 1-14.
 • Modelling of Evapotranspiration Field of Ecosystem – Hofreiter, M. - Novák, M., In: 17th International Conference on Process Control´09. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, pp. 200-204. ISBN 978-80-227-3081-5. Available from: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09/data/papers/062.pdf

2008

 • Sensitivities of Crop Evapotranspiration Models to Input Data – Hofreiter, M., In: 12th International Research/Expert Conference TMT2008 Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2008. pp. 1029-1032. ISBN 978-9958-617-41-6.
 • Assessment of Energetic Fluxes and Evapotranspiration of Monitored Ecosystem – Hofreiter, M. - Petrová, R., In: Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference Process Control 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, pp. 167-174. ISBN 978-80-7395-077-4.

2007

 • Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Proceedings TMT 2007. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2007, pp. 1527-1530. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • Probabilistic Fault Diagnosis for Nonlinear Stochastic Systems – Hofreiter, M., In: Proceedings TMT 2007. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2007, pp. 1231-1234. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • Principles of Fault Detection and Isolation Based on Markov Chains – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 107-112. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Development of Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Summary Volume of 16th International Conference on Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 79. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Vývoj vícejazyčné virtuální laboratoře řízení – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 103-107. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Updated Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 210-211. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Development of Hardware for Education and Testing of Different Control Methods – Postata, J. - Jirkovský, J., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 202-203. ISBN 80-86059-44-8.
 • Real-time Fault Diagnosis Using Probability Distribution of Faults – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Annals of DAAAM for 2006 & Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2006, pp. 165-166. ISSN 1726-9679. ISBN 3-901509-57-7.
 • Identification and Creation of Software for Education and Practical Testing of Classical Methods of Automatic Control – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. P2.07. ISBN 80-86059-44-8.
 • Use of Internet for Superior Education – Trnka, P. - Kopecký, M., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. P5.01. ISBN 80-86059-44-8.
 • Approximation of Ideal Fault Detector in Real-time FDI with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. A5.05. ISBN 80-86059-44-8.
 • Real-time Fault Detection and Isolation with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006. p. 667-672. ISBN 978-3-902661-14-2.
 • Real-time Fault Detection and Isolation with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006, pp. 148.
 • Nové úlohy pro laboratoř automatického řízení – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 96-100. ISBN 80-01-03491-7.

2005

 • Process Models for a New Control Education Laboratory – Klán, P. - Hofreiter, M. - Macháček, J. - Modrlák, O. - Smutný, L., - Vašek, V., In: Preprints of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Praha: IFAC, 2005,
 • Sampled-Data IMC Loop for Systems Described by Linear Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: Proceedings of "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology". Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2005, pp. 1255-1258. ISBN 9958-617-28-5.
 • Laboratorní soustava "Batyskaf" – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 105-108. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Discretization of Linear Dynamic Systems with State Delays – Hofreiter, M., In: Proceedings TMT 2004. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2004, pp. 911-914. ISBN 9959-617-21-8.
 • Development of New Equipments for Teaching Automatic Control – Hofreiter, M., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 250-251. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Mobilita studentů na FS ČVUT v Praze v rámci Evropy – Hofreiter, M., In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 38-43. ISBN 80-01-02909-3.
 • Identification of the Anisochronic Second Order Model by the Evolutionary Algorithm – Hofreiter, M., In: TMT 2003. Barcelona: Universitat Politecnica de Catalunya, 2003, pp. 1073-1076. ISBN 9958-617-18-8.
 • Discrete Approximation of Linear Models with Delays in States and Inputs – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 266-267. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf

2002

 • Diskretizace spojitého anizochronního modelu pomocí Taylorova rozvoje – Hofreiter, M., In: Informatika a algoritmy 2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technologií, 2002, pp. 134-139. ISBN 80-88941-21-0.
 • Realisation of Markov Chain's Parameter Reduction Algorithm in Matlab Environment – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 142-151. ISBN 80-7080-500-5.
 • Discrete Approximation of Anisochronic Models by Taylor Series – Hofreiter, M., In: Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2002, pp. 209-210. ISBN 3-901509-29-1.
 • Internet Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 384-385. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Parameter Identification of Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2001. Vienna: DAAAM International, 2001, pp. 185-186. ISBN 3-901509-19-4.
 • Odhad parametrů anisochronních modelů – Hofreiter, M., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 754-759.
 • Parameter Reduction in Markov Chains – Hofreiter, M. - Garadjaeva, G., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 139. ISBN 80-02-01438-3.
 • Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 85-86. ISBN 80-902131-7-0.
 • Markov Chains for Fault Diagnosis – Garadjaeva, G. - Hofreiter, M., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 21. ISBN 80-7078-890-9.
 • Fault Diagnosis in Real Time by Markov Chains – Hofreiter, M. - Garadjaeva, G., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 190-191. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Diagnostika poruch pro nelineární stochastické dynamické systémy – Hofreiter, M., In: Informatika a algoritmy '2000. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2000, pp. 169-173. ISBN 80-88941-13-X.
 • On-Line Fault Detection and Isolation by Markov Chains – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2000. Vienna: DAAAM International, 2000, pp. 183-184. ISBN 3-901509-13-5.
 • Innovation of Laboratory Apparatuses for Practical Training of Control Engineering – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 130. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Fault Detection and Isolation Using Markov Chains – Hofreiter, M., In: Informatics and Algorithms '99. Košice: TU Košice, Fakulta výr. technologií, 1999, pp. 202-205. ISBN 80-88941-05-9.
 • Experimental Identification Using Markov Chains – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 167.

1998

 • Identification of Non-Linear Stochastic System by Markov Chains – Hofreiter, M., In: Informatics and Algorithms 98. Košice: Informatech, 1998, pp. 269-273. ISBN 80-967593-8-8.
 • Estimation of Markov Chain Structure – Hofreiter, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 129-130.

1997

 • Identification of Markov Chains Using Discretization with Decomposition – Hofreiter, M., In: The 8th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 1997, pp. 129-130. ISBN 3-901509-04-6.
 • Approximate Identification of Continuous System – Hofreiter, M., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 223-224.
 • Approximate Structual Identification of Markov Chain – Hofreiter, M., In: Strojné inženierstvo 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 274-277. ISBN 80-227-0982-4.

1996

 • Estimation of the Markov Chain Order – Hofreiter, M., In: Proceeding of the 2nd Conference on Process Control. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, pp. 109-112. ISBN 80-7194-050-X.
 • Experimental Identification of a Glass Furnace – Hofreiter, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 193-194.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zařízení pro bezdotykové měření teploty svarových čoček – Sova, J. - Hofreiter, M. - Kolařík, L. - Kovář, J. - Kolaříková, M., - Švestka, A., Czech Republic. Utility Model CZ 33128. 2019-08-20.

2015

 • Způsob automatického bezdotykového stanovení emisivity povrchu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Hofreiter, M. - Sova, J., Czech Republic. Patent CZ 305219. 2015-05-06.

2003

 • Názorná pomůcka, zejména pro rozbor dynamiky pohybu kuličky na dráze – Plhoň, M. - Hofreiter, M., Czech Republic. Utility Model., 2003

Software

2011

 • Virtuální laboratoř pro řízení reálných úloh přes Internet – Hofreiter, M. - Urbánek, D., [Software] 2011.

2009

 • Virtuální laboratoř pro logické řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D., [Software] 2009.

2007

 • Virtuální laboratoř řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D. - Trnka, P. - Petrová, R., - Kopecký, M., [Software] 2007.
 • Virtuální laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., [Software] 2007.

Zpráva

2019

 • Statistická analýza příznaků astmatického záchvatu – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2019.

2018

 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.

2017

 • Reléová identifikace pro PLC Teco Foxtrot – Hofreiter, M. - Hornychová, A., - Hylmar, F., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017.
 • Návrh algoritmu pro systém "Mass Check" – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017.

2013

 • Analýza stavu řešení problému on-line monitorování únavy řidiče – Hofreiter, M. - Vrána, S., [Research Report] 2013.

2007

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. Report no. FRVŠ 1730/2006.

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., [Annual Report] 2006. Report no. 1730/2006/F1/d.

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2004. Report no. 40-04009.

2003

 • Vývoj experimentálních modelů pro AŘ – Hofreiter, M. - Zámek, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2003. Report no. 103/03/0625.
 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2003. Report no. 40-03001/2003.

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02035/2002.
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02033/2002.
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-020008/2002.

2001

 • Interaktivní návody a cvičení z automatického řízení – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1826/F1.
 • Mikropočítačem řízené mobilní modely pro výuku automatického řízení – Hofreiter, M. - Vejražka, P., - Charouzek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1835/H.
 • Laboratoř pro výuku řídicích a diagnostických distribuovaných systémů – Hofreiter, M. - Bauerová, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1845/H.
 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 01049/2001.

1997

 • Identification of Markov Chains – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1994

 • Bayesian Statistics and System Identification – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Měření rekuperačního systému – Hofreiter, M., [Research Report] 1993.

Kvalifikační zpráva

2018

 • Samoladicí regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot – Hylmar, F. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering.
 • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot – Hornychová, A. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Division of automatic control.

2016

 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace – Siegel, P. - Hofreiter, M., - Petrová, R. opon., Praha: Defense date 2016-06-30. Master Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.
 • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot – Hunčovský, M. - Hofreiter, M., - Trnka, P. opon., Praha: Defense date 2016-07-01. Master Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.

1998

 • Bayesovská identifikace technologických procesů – Hofreiter, M., Praha: Defense date 1998-11-19. Associate Professor Thesis. ČVUT FS, Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Základy automatického řízení -příklady – Hofreiter, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05899-2.

2012

 • Základy automatického řízení – Hofreiter, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05007-1.

2009

 • Demonstrované aktuální nástroje návrhu automatického řízení pro praxi – Hofreiter, M., Praha: Dimart, 2009. vol. 1. ISBN 978-80-903844-4-6.
 • Příklady z automatického řízení – Hofreiter, M., 3 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. ISBN 978-80-01-04441-4.
 • Identifikace systémů I – Hofreiter, M., Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2009. ČVUT v Praze. vol. 1. ISBN 978-80-01-04228-1.

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 3 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03020-2.

2001

 • Příklady a návody z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02447-4.

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02044-4.

1996

 • Příklady a úlohy z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Bráza, A. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. ISBN 80-01-01545-9.

Kapitola v knize

2006

 • Real-time Fault Diagnosis for Non-linear Stochastic Systems – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Advanced Technologies, Research-Development-Applications. Mammendorf: Pro Literatur Verlag, 2006. p. 393-412. ISBN 3-86611-197-5.

2002

 • Parameter Identification of Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: DAAAM International Scientific Book 2002. Vienna: DAAAM International, 2002. p. 247-252. ISBN 3-901509-30-5.

...

2017

 • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD – Trnka, P. - Hofreiter, M. supervisor, Praha: Defense date 2018-09-20. Doctoral Thesis. CTU FME. Division of automatic control. Supervised by M. HOFREITER., 2017

Odbor automatického řízení (12137)

prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

Milan.Hofreiter (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2566

místnost: B1-512, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS19/158/OHK2/3T/12  
  Algoritmy pro automatické řízení, identifikaci a detekci poruch – Hofreiter, M. (2019-2021)
 • SGS16/210/OHK2/3T/12  
  Vývoj algoritmů pro samonastavující se regulátor a pro detekci poruch s ověřením na reálných soustavách – Hofreiter, M. (2016-2018)
 • 894/F1  
  Virtuální laboratoř pro řízení reálných úloh přes Internet – Hofreiter, M. (2011)
 • 238/F1  
  Virtuální laboratoř pro logické řízení – Hofreiter, M. (2009)
 • 1394/F1 d  
  Multilinguální internetová laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. (2007)
 • 1730/F1/d  
  Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. (2006)
 • GA102/03/0625  
  Konsorciální přístup k vývoji experimentálních modelů – Hofreiter, M. (2003-2005)
 • 2416/G1  
  Laboratorní model "Kolejové vozítko na nakloněné rovině" – Hofreiter, M. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • The use of relay shifting method of process identification for auto tuning of PID controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 2019, 13 721-726. ISSN 1998-4464.

2016

 • Shifting Method for Relay Feedback Identification and Control of Delayed Systems – Hofreiter, M., WSEAS Transactions on Systems. 2016, 15 39-48. ISSN 2224-2678.
 • Fitting Anisochronic Models by Method of Moments for Anisochronic Control of Time Delay Systems – Hofreiter, M., International journal of mathematical models and methods in applied sciences. 2016, 10 71-79. ISSN 1998-0140.
 • Extended Relay Feedback Identification and Anisochronic Control – Hofreiter, M. - Trnka, P. - Hunčovský, M., - Siegel, P., International Journal of Control Systems and Robotics. 2016, 1 57-62. ISSN 2367-8917.

2014

 • Parameter Fitting for Anisochronic Models by Means of Moments – Hofreiter, M., International journal of mathematical models and methods in applied sciences. 2014, 8(8), 394-400. ISSN 1998-0140.

2013

 • Assessment of Evapotranspiration in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., International Journal of Geology. 2013, 7(2), 58-62. ISSN 1998-4499.
 • Laboratorní úloha Mendocino: Řízení motoru osvětlováním solárních panelů – Hofreiter, M. - Novák, Z., Automa. 2013, 19(4), 8. ISSN 1210-9592.

2012

 • Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. 2012, 16(1), 147-150. ISSN 2303-4009.

2011

 • Empirická modální dekompozice environmentálních časových řad v reálném čase – Trnka, P. - Hofreiter, M., Strojárstvo. 2011, XV.(5), 10/1-10/4. ISSN 1335-2938.

2007

 • Laboratorní model "Kulička na elipse" – Hofreiter, M. - Plhoň, M., Jemná mechanika a optika. 2007, 52(6), 188-189. ISSN 0447-6441.

2006

 • Netradiční laboratorní modely pro výuku automatického řízení – Hofreiter, M., Automatizace. 2006, 49(1), 10-11. ISSN 0005-125X.

2005

 • Výukový model "Kulička na elipse" na veletrhu AMPER 2005 – Hofreiter, M., Pražská technika. 2005, 7(3), 22. ISSN 1213-5348.

2004

 • Laboratorní model "Kolejové vozidlo na nakloněné rovině" – Hofreiter, M., Jemná mechanika a optika. 2004, 8(5), 154-157. ISSN 0447-6441.

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., Applied Mathematics Computer Science. 2003, 13(4), 485-491. ISSN 1641-876X.
 • Obnaruženie i izoljacija defektov pri pomošči Markovskich cepej – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., Nauka i novye technologii. 2003, 8(3), 5-12. ISSN 1026-9045.
 • Discretization of Continuous Linear Anisochronic Models – Hofreiter, M., Studies in Informatics and Control. 2003, 12(1), 69-76. ISSN 1220-1766.
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2003, 7(1), 41-50. ISSN 1335-2393.

2002

 • Virtuální laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Zahradník, P., Automatizace. 2002, 45(4), 262-264. ISSN 0005-125X.

2001

 • Interaktivní internetová laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Zahradník, P., Automa. 2001, 7(12), 52-53. ISSN 1210-9592.

1997

 • Approximate Identification of Stochastic Systems – Hofreiter, M., International Journal Automation Austria. 1997, 5(2), 51-63.

Stať ve sborníku

2019

 • Improved relay feedback identification using shifting method – Hofreiter, M., In: Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2019). Madeira: SciTePress, 2019. p. 601-608. ISBN 978-989-758-380-3.
 • Relay Feedback Identification with Additional Integrator – Hofreiter, M., In: IFAC-PapersOnLine. Heidelberg: IFAC, 2019. p. 66-71. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Process Identification Using Relay Shifting Method for Auto Tuning of PID Controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • Use of the shifting method results for PID controllers parameters estimation – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • Shifting method for relay feedback identification implemented in PLC Tecomat – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). Institute of electical and electronics engineers, 2019. p. 225-230. ISBN 978-1-7281-0701-1.

2018

 • Alternative Identification Method using Biased Relay Feedback – Hofreiter, M., In: Proceedings of 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM). Lausanne: Elsevier, 2018. p. 891-896. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Predictive System Control Using Bat Algorithm – Mazurenko, N. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • Biased-Relay Feedback Identification for Time Delay Systems – Hofreiter, M., In: Proceedings of the IFAC 2017 World Congress. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 14620-14625. ISSN 2405-8963.
 • Combination of Techniques for the Fault Diagnostics – Trnka, P. - Hofreiter, M., - Sova, J., In: Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE, 2017. p. 499-502. ISBN 978-1-5090-4862-5.

2016

 • Shifting Method for Relay Feedback Identification – Hofreiter, M., In: IFAC PAPERSONLINE. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 1933-1938. ISSN 2405-8963.

2015

 • Extension of relay feedback identification – Hofreiter, M., In: Proceedings of 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, ICUMT 2015. New York: IEEE, 2015. pp. 61-66. ISSN 2157-0221. ISBN 978-1-4673-9283-9.
 • Extension of relay feedback identification – Hofreiter, M., In: Proceedings of 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Piscataway (New Jersey): IEEE, 2015, pp. 61-66. ISBN 978-1-4673-9282-2.
 • Plant identification from relay feedback and anisochronic controller design – Hofreiter, M., In: 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers 2015. Athens: WSEAS, 2015, pp. 271-275. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-321-4.

2014

 • Parameter Estimate of Anisochronic Models Using Method of Moments – Hofreiter, M., In: Mathematics and Computers in Science and Industry. Berkeley, CA: European Society for Applied Sciences and Development (EUROPMENT), 2014, pp. 62-65. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-247-7.

2013

 • Virtual Control Laboratory - Enhanced Remote Control of Real Models Using PLC Foxtrot – Trnka, P. - Gojda, Š. - Bauerová, D., - Hofreiter, M., In: Proceedings of 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Košice: ELFA, 2013, pp. 381-385. ISBN 978-1-4799-2161-4.
 • Řízení Wattova roztěžníku přes internet s PLC Foxtrot – Hofreiter, M. - Trnka, P. - Gojda, Š., - Bauerová, D., In: Recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2013, pp. 32-38. ISBN 978-80-554-0746-3.
 • Estimation of Evapotranspiration from Measured Climatic Data – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Recent Advances in Energy and Environmental Management. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 72-75. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-312-4.
 • Estimation of Evapotranspiration from Measured Climatic Data – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Proceedings of the International Conferences. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2013, pp. 72-75. ISBN 978-960-474-315-5.
 • Řízení laboratorních úloh přes internet. Inovace vzdáleného ovládání úloh v laboratoři automatického řízení. – Trnka, P. - Bauerová, D., - Hofreiter, M., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 57-62. ISBN 978-80-01-05257-0.

2012

 • Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, ISBN 978-80-01-05032-3. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/History/2012/Sbornik/papers/s1.html
 • Redukce dimensionality pravděpodobnostních modelů pro FDI – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Zborník príspevkov 20. ročníka konferencie Technical Computing Bratislava 2012. Bratislava: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-970519-4-5. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab12/
 • Mendocino Motor and a Different Approaches to its Control – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 257-262. ISBN 978-80-01-04987-7.
 • Virtuální laboratoř, řízení reálných úloh přes internet – Urbánek, D. - Trnka, P., - Hofreiter, M., In: Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012). Praha: Dimart, s.r.o., 2012, pp. 47-54. ISBN 978-80-903844-7-7.
 • Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: 16th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2012 Proceedings. Barcelona: EA4EPQ, 2012, pp. 359-362. ISSN 1840-4944.
 • VLAB - Remotely Controlled Laboratory Models – Urbánek, D. - Erben, M. - Trnka, P., - Hofreiter, M., In: 10th International Conference Process Control 2012. Pardubice: Czech Society of Industrial Chemistry at the University of Pardubice, 2012, pp. C015a - 1-C015a - 8. ISBN 978-80-7395-500-7.

2011

 • FDI pomocí pravděpodobnostních modelů a redukce jejich dimensionality – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Technical Computing Prague 2011. Praha: ICT Press, 2011, pp. 59. ISBN 978-80-7080-794-1.
 • Estimation of the Soil Heat Flux for Determination of Evapotranspiration in Ecosystems – Hofreiter, M., In: 15th international research/expert conference on Trends in the development of machinery and associated technology. Barcelona: EA4EPQ, 2011, pp. 425-428. Ekinovič, Calvet, Tacer. ISSN 1840-4944.
 • Estimating Soil Heat Flux at Surface Soil Layer – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2011 and Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2011, pp. 433-434. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-83-4.
 • On-line emprirická modální dekompozice – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011, pp. 93-96. ISBN 978-80-01-05041-5.
 • The Empirical Mode Decomposition in Real-Time – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Proceedings of the 18th International Conference on Process Control. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011, pp. 284-289. ISBN 978-80-227-3517-9.
 • Empirická modální dekompozice environmentálních časových řad v reálném čase – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, pp. 52-1-52-9. ISBN 978-80-553-0606-3.
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., In: Workshop 2011. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011.

2010

 • Fault Detection and Isolation Based on Markov Chains – Jirkovský, J. - Houška, J., - Hofreiter, M., In: Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Prague: Czech Technical University, 2010, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04574-9.
 • Řízení dávkování uhlí do mlýna tepelné elektrárny v reálném provozu – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., In: Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010. Praha: Dimart, s.r.o., 2010, pp. 47-54. ISBN 978-80-903844-5-3.
 • The Application of Hilbert-Huang Transform to Non-Stationary Environmental Data Sets – Hofreiter, M., In: TMT 2010. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2010, pp. 309-312. ISSN 1840-4944.
 • Virtual Laboratory Section for Logic Control – Hofreiter, M. - Urbánek, D., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009c-1-C009c-8. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • The Estimation and Display of Evapotranspiration in Matlab Environment – Hofreiter, M. - Novák, M., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009a-1-C009a - 7. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • Řízení spalování v kotli na fosilní paliva elektrárny Mělník I - Zkoušky na reálném zařízení – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 29-34. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Probabilistic approach to NO and CO emission modeling – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., - Bouda, L., In: New Aspects of Automatic Control, Modelling & Simulation. New York: WSEAS, 2010, pp. 274-277. ISBN 978-954-92600-1-4.
 • Fault Diagnosis for Nonlinear Stochastic Dynamic Systems – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009b - 1-C009b - 9. ISBN 978-80-7399-951-3.

2009

 • Method for Estimation of Surface Fluxes of Solar Energy in Landscape Based on Remote Sensing – Jirka, V. - Hofreiter, M. - Pokorný, J., - Novák, M., In: VI-International Conference on Enviromental Hydrology. Cairo: American Society of Civil Engineers - Egypt Section, 2009, pp. 1-13.
 • Analysis of Evapotranspiration Estimation Uncertainty – Hofreiter, M. - Jirka, V., In: VI-International Conference on Enviromental Hydrology. Cairo: American Society of Civil Engineers - Egypt Section, 2009, pp. 1-14.
 • Modelling of Evapotranspiration Field of Ecosystem – Hofreiter, M. - Novák, M., In: 17th International Conference on Process Control´09. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, pp. 200-204. ISBN 978-80-227-3081-5. Available from: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09/data/papers/062.pdf

2008

 • Sensitivities of Crop Evapotranspiration Models to Input Data – Hofreiter, M., In: 12th International Research/Expert Conference TMT2008 Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2008. pp. 1029-1032. ISBN 978-9958-617-41-6.
 • Assessment of Energetic Fluxes and Evapotranspiration of Monitored Ecosystem – Hofreiter, M. - Petrová, R., In: Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference Process Control 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, pp. 167-174. ISBN 978-80-7395-077-4.

2007

 • Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Proceedings TMT 2007. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2007, pp. 1527-1530. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • Probabilistic Fault Diagnosis for Nonlinear Stochastic Systems – Hofreiter, M., In: Proceedings TMT 2007. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2007, pp. 1231-1234. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • Principles of Fault Detection and Isolation Based on Markov Chains – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 107-112. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Development of Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Summary Volume of 16th International Conference on Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 79. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Vývoj vícejazyčné virtuální laboratoře řízení – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 103-107. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Updated Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 210-211. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Development of Hardware for Education and Testing of Different Control Methods – Postata, J. - Jirkovský, J., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 202-203. ISBN 80-86059-44-8.
 • Real-time Fault Diagnosis Using Probability Distribution of Faults – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Annals of DAAAM for 2006 & Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2006, pp. 165-166. ISSN 1726-9679. ISBN 3-901509-57-7.
 • Identification and Creation of Software for Education and Practical Testing of Classical Methods of Automatic Control – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. P2.07. ISBN 80-86059-44-8.
 • Use of Internet for Superior Education – Trnka, P. - Kopecký, M., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. P5.01. ISBN 80-86059-44-8.
 • Approximation of Ideal Fault Detector in Real-time FDI with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. A5.05. ISBN 80-86059-44-8.
 • Real-time Fault Detection and Isolation with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006. p. 667-672. ISBN 978-3-902661-14-2.
 • Real-time Fault Detection and Isolation with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006, pp. 148.
 • Nové úlohy pro laboratoř automatického řízení – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 96-100. ISBN 80-01-03491-7.

2005

 • Process Models for a New Control Education Laboratory – Klán, P. - Hofreiter, M. - Macháček, J. - Modrlák, O. - Smutný, L., - Vašek, V., In: Preprints of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Praha: IFAC, 2005,
 • Sampled-Data IMC Loop for Systems Described by Linear Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: Proceedings of "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology". Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2005, pp. 1255-1258. ISBN 9958-617-28-5.
 • Laboratorní soustava "Batyskaf" – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 105-108. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Discretization of Linear Dynamic Systems with State Delays – Hofreiter, M., In: Proceedings TMT 2004. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2004, pp. 911-914. ISBN 9959-617-21-8.
 • Development of New Equipments for Teaching Automatic Control – Hofreiter, M., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 250-251. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Mobilita studentů na FS ČVUT v Praze v rámci Evropy – Hofreiter, M., In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 38-43. ISBN 80-01-02909-3.
 • Identification of the Anisochronic Second Order Model by the Evolutionary Algorithm – Hofreiter, M., In: TMT 2003. Barcelona: Universitat Politecnica de Catalunya, 2003, pp. 1073-1076. ISBN 9958-617-18-8.
 • Discrete Approximation of Linear Models with Delays in States and Inputs – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 266-267. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf

2002

 • Diskretizace spojitého anizochronního modelu pomocí Taylorova rozvoje – Hofreiter, M., In: Informatika a algoritmy 2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technologií, 2002, pp. 134-139. ISBN 80-88941-21-0.
 • Realisation of Markov Chain's Parameter Reduction Algorithm in Matlab Environment – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 142-151. ISBN 80-7080-500-5.
 • Discrete Approximation of Anisochronic Models by Taylor Series – Hofreiter, M., In: Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2002, pp. 209-210. ISBN 3-901509-29-1.
 • Internet Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 384-385. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Parameter Identification of Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2001. Vienna: DAAAM International, 2001, pp. 185-186. ISBN 3-901509-19-4.
 • Odhad parametrů anisochronních modelů – Hofreiter, M., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 754-759.
 • Parameter Reduction in Markov Chains – Hofreiter, M. - Garadjaeva, G., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 139. ISBN 80-02-01438-3.
 • Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 85-86. ISBN 80-902131-7-0.
 • Markov Chains for Fault Diagnosis – Garadjaeva, G. - Hofreiter, M., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 21. ISBN 80-7078-890-9.
 • Fault Diagnosis in Real Time by Markov Chains – Hofreiter, M. - Garadjaeva, G., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 190-191. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Diagnostika poruch pro nelineární stochastické dynamické systémy – Hofreiter, M., In: Informatika a algoritmy '2000. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2000, pp. 169-173. ISBN 80-88941-13-X.
 • On-Line Fault Detection and Isolation by Markov Chains – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2000. Vienna: DAAAM International, 2000, pp. 183-184. ISBN 3-901509-13-5.
 • Innovation of Laboratory Apparatuses for Practical Training of Control Engineering – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 130. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Fault Detection and Isolation Using Markov Chains – Hofreiter, M., In: Informatics and Algorithms '99. Košice: TU Košice, Fakulta výr. technologií, 1999, pp. 202-205. ISBN 80-88941-05-9.
 • Experimental Identification Using Markov Chains – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 167.

1998

 • Identification of Non-Linear Stochastic System by Markov Chains – Hofreiter, M., In: Informatics and Algorithms 98. Košice: Informatech, 1998, pp. 269-273. ISBN 80-967593-8-8.
 • Estimation of Markov Chain Structure – Hofreiter, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 129-130.

1997

 • Identification of Markov Chains Using Discretization with Decomposition – Hofreiter, M., In: The 8th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 1997, pp. 129-130. ISBN 3-901509-04-6.
 • Approximate Identification of Continuous System – Hofreiter, M., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 223-224.
 • Approximate Structual Identification of Markov Chain – Hofreiter, M., In: Strojné inženierstvo 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 274-277. ISBN 80-227-0982-4.

1996

 • Estimation of the Markov Chain Order – Hofreiter, M., In: Proceeding of the 2nd Conference on Process Control. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, pp. 109-112. ISBN 80-7194-050-X.
 • Experimental Identification of a Glass Furnace – Hofreiter, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 193-194.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zařízení pro bezdotykové měření teploty svarových čoček – Sova, J. - Hofreiter, M. - Kolařík, L. - Kovář, J. - Kolaříková, M., - Švestka, A., Czech Republic. Utility Model CZ 33128. 2019-08-20.

2015

 • Způsob automatického bezdotykového stanovení emisivity povrchu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Hofreiter, M. - Sova, J., Czech Republic. Patent CZ 305219. 2015-05-06.

2003

 • Názorná pomůcka, zejména pro rozbor dynamiky pohybu kuličky na dráze – Plhoň, M. - Hofreiter, M., Czech Republic. Utility Model., 2003

Software

2011

 • Virtuální laboratoř pro řízení reálných úloh přes Internet – Hofreiter, M. - Urbánek, D., [Software] 2011.

2009

 • Virtuální laboratoř pro logické řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D., [Software] 2009.

2007

 • Virtuální laboratoř řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D. - Trnka, P. - Petrová, R., - Kopecký, M., [Software] 2007.
 • Virtuální laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., [Software] 2007.

Zpráva

2019

 • Statistická analýza příznaků astmatického záchvatu – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2019.

2018

 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.

2017

 • Reléová identifikace pro PLC Teco Foxtrot – Hofreiter, M. - Hornychová, A., - Hylmar, F., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017.
 • Návrh algoritmu pro systém "Mass Check" – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017.

2013

 • Analýza stavu řešení problému on-line monitorování únavy řidiče – Hofreiter, M. - Vrána, S., [Research Report] 2013.

2007

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. Report no. FRVŠ 1730/2006.

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., [Annual Report] 2006. Report no. 1730/2006/F1/d.

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2004. Report no. 40-04009.

2003

 • Vývoj experimentálních modelů pro AŘ – Hofreiter, M. - Zámek, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2003. Report no. 103/03/0625.
 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2003. Report no. 40-03001/2003.

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02035/2002.
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02033/2002.
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-020008/2002.

2001

 • Interaktivní návody a cvičení z automatického řízení – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1826/F1.
 • Mikropočítačem řízené mobilní modely pro výuku automatického řízení – Hofreiter, M. - Vejražka, P., - Charouzek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1835/H.
 • Laboratoř pro výuku řídicích a diagnostických distribuovaných systémů – Hofreiter, M. - Bauerová, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1845/H.
 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 01049/2001.

1997

 • Identification of Markov Chains – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1994

 • Bayesian Statistics and System Identification – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Měření rekuperačního systému – Hofreiter, M., [Research Report] 1993.

Kvalifikační zpráva

2018

 • Samoladicí regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot – Hylmar, F. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering.
 • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot – Hornychová, A. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Division of automatic control.

2016

 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace – Siegel, P. - Hofreiter, M., - Petrová, R. opon., Praha: Defense date 2016-06-30. Master Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.
 • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot – Hunčovský, M. - Hofreiter, M., - Trnka, P. opon., Praha: Defense date 2016-07-01. Master Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.

1998

 • Bayesovská identifikace technologických procesů – Hofreiter, M., Praha: Defense date 1998-11-19. Associate Professor Thesis. ČVUT FS, Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Základy automatického řízení -příklady – Hofreiter, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05899-2.

2012

 • Základy automatického řízení – Hofreiter, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05007-1.

2009

 • Demonstrované aktuální nástroje návrhu automatického řízení pro praxi – Hofreiter, M., Praha: Dimart, 2009. vol. 1. ISBN 978-80-903844-4-6.
 • Příklady z automatického řízení – Hofreiter, M., 3 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. ISBN 978-80-01-04441-4.
 • Identifikace systémů I – Hofreiter, M., Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2009. ČVUT v Praze. vol. 1. ISBN 978-80-01-04228-1.

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 3 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03020-2.

2001

 • Příklady a návody z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02447-4.

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02044-4.

1996

 • Příklady a úlohy z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Bráza, A. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. ISBN 80-01-01545-9.

Kapitola v knize

2006

 • Real-time Fault Diagnosis for Non-linear Stochastic Systems – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Advanced Technologies, Research-Development-Applications. Mammendorf: Pro Literatur Verlag, 2006. p. 393-412. ISBN 3-86611-197-5.

2002

 • Parameter Identification of Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: DAAAM International Scientific Book 2002. Vienna: DAAAM International, 2002. p. 247-252. ISBN 3-901509-30-5.

...

2017

 • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD – Trnka, P. - Hofreiter, M. supervisor, Praha: Defense date 2018-09-20. Doctoral Thesis. CTU FME. Division of automatic control. Supervised by M. HOFREITER., 2017

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.

Milan.Hofreiter (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2566

místnost: B1-512, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Granty

 • SGS19/158/OHK2/3T/12  
  Algoritmy pro automatické řízení, identifikaci a detekci poruch – Hofreiter, M. (2019-2021)
 • SGS16/210/OHK2/3T/12  
  Vývoj algoritmů pro samonastavující se regulátor a pro detekci poruch s ověřením na reálných soustavách – Hofreiter, M. (2016-2018)
 • 894/F1  
  Virtuální laboratoř pro řízení reálných úloh přes Internet – Hofreiter, M. (2011)
 • 238/F1  
  Virtuální laboratoř pro logické řízení – Hofreiter, M. (2009)
 • 1394/F1 d  
  Multilinguální internetová laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. (2007)
 • 1730/F1/d  
  Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. (2006)
 • GA102/03/0625  
  Konsorciální přístup k vývoji experimentálních modelů – Hofreiter, M. (2003-2005)
 • 2416/G1  
  Laboratorní model "Kolejové vozítko na nakloněné rovině" – Hofreiter, M. (2003)

Článek v periodiku

2019

 • The use of relay shifting method of process identification for auto tuning of PID controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 2019, 13 721-726. ISSN 1998-4464.

2016

 • Shifting Method for Relay Feedback Identification and Control of Delayed Systems – Hofreiter, M., WSEAS Transactions on Systems. 2016, 15 39-48. ISSN 2224-2678.
 • Fitting Anisochronic Models by Method of Moments for Anisochronic Control of Time Delay Systems – Hofreiter, M., International journal of mathematical models and methods in applied sciences. 2016, 10 71-79. ISSN 1998-0140.
 • Extended Relay Feedback Identification and Anisochronic Control – Hofreiter, M. - Trnka, P. - Hunčovský, M., - Siegel, P., International Journal of Control Systems and Robotics. 2016, 1 57-62. ISSN 2367-8917.

2014

 • Parameter Fitting for Anisochronic Models by Means of Moments – Hofreiter, M., International journal of mathematical models and methods in applied sciences. 2014, 8(8), 394-400. ISSN 1998-0140.

2013

 • Assessment of Evapotranspiration in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., International Journal of Geology. 2013, 7(2), 58-62. ISSN 1998-4499.
 • Laboratorní úloha Mendocino: Řízení motoru osvětlováním solárních panelů – Hofreiter, M. - Novák, Z., Automa. 2013, 19(4), 8. ISSN 1210-9592.

2012

 • Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. 2012, 16(1), 147-150. ISSN 2303-4009.

2011

 • Empirická modální dekompozice environmentálních časových řad v reálném čase – Trnka, P. - Hofreiter, M., Strojárstvo. 2011, XV.(5), 10/1-10/4. ISSN 1335-2938.

2007

 • Laboratorní model "Kulička na elipse" – Hofreiter, M. - Plhoň, M., Jemná mechanika a optika. 2007, 52(6), 188-189. ISSN 0447-6441.

2006

 • Netradiční laboratorní modely pro výuku automatického řízení – Hofreiter, M., Automatizace. 2006, 49(1), 10-11. ISSN 0005-125X.

2005

 • Výukový model "Kulička na elipse" na veletrhu AMPER 2005 – Hofreiter, M., Pražská technika. 2005, 7(3), 22. ISSN 1213-5348.

2004

 • Laboratorní model "Kolejové vozidlo na nakloněné rovině" – Hofreiter, M., Jemná mechanika a optika. 2004, 8(5), 154-157. ISSN 0447-6441.

2003

 • Argument Increment Stability Criterion for Linear Delta Models – Hofreiter, M. - Zítek, P., Applied Mathematics Computer Science. 2003, 13(4), 485-491. ISSN 1641-876X.
 • Obnaruženie i izoljacija defektov pri pomošči Markovskich cepej – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., Nauka i novye technologii. 2003, 8(3), 5-12. ISSN 1026-9045.
 • Discretization of Continuous Linear Anisochronic Models – Hofreiter, M., Studies in Informatics and Control. 2003, 12(1), 69-76. ISSN 1220-1766.
 • Křivkové kritérium stability pro lineární delta modely – Hofreiter, M. - Zítek, P., Acta Mechanica Slovaca. 2003, 7(1), 41-50. ISSN 1335-2393.

2002

 • Virtuální laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Zahradník, P., Automatizace. 2002, 45(4), 262-264. ISSN 0005-125X.

2001

 • Interaktivní internetová laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Zahradník, P., Automa. 2001, 7(12), 52-53. ISSN 1210-9592.

1997

 • Approximate Identification of Stochastic Systems – Hofreiter, M., International Journal Automation Austria. 1997, 5(2), 51-63.

Stať ve sborníku

2019

 • Improved relay feedback identification using shifting method – Hofreiter, M., In: Proceedings of the 16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2019). Madeira: SciTePress, 2019. p. 601-608. ISBN 978-989-758-380-3.
 • Relay Feedback Identification with Additional Integrator – Hofreiter, M., In: IFAC-PapersOnLine. Heidelberg: IFAC, 2019. p. 66-71. vol. 52. ISSN 2405-8963.
 • Process Identification Using Relay Shifting Method for Auto Tuning of PID Controller – Hofreiter, M. - Hornychová, A., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • Use of the shifting method results for PID controllers parameters estimation – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: MATEC Web of Conferences. MATEC, 2019. vol. 292. ISSN 2261-236X.
 • Shifting method for relay feedback identification implemented in PLC Tecomat – Hornychová, A. - Hofreiter, M., In: 20th International Carpathian Control Conference (ICCC). Institute of electical and electronics engineers, 2019. p. 225-230. ISBN 978-1-7281-0701-1.

2018

 • Alternative Identification Method using Biased Relay Feedback – Hofreiter, M., In: Proceedings of 16th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM). Lausanne: Elsevier, 2018. p. 891-896. IFAC-PapersOnLine. vol. 51. ISSN 2405-8963.
 • Predictive System Control Using Bat Algorithm – Mazurenko, N. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2017

 • Biased-Relay Feedback Identification for Time Delay Systems – Hofreiter, M., In: Proceedings of the IFAC 2017 World Congress. Kidlington Oxford OX GB: Elsevier, 2017. p. 14620-14625. ISSN 2405-8963.
 • Combination of Techniques for the Fault Diagnostics – Trnka, P. - Hofreiter, M., - Sova, J., In: Proceedings of the 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC). New York: IEEE, 2017. p. 499-502. ISBN 978-1-5090-4862-5.

2016

 • Shifting Method for Relay Feedback Identification – Hofreiter, M., In: IFAC PAPERSONLINE. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 2016. p. 1933-1938. ISSN 2405-8963.

2015

 • Extension of relay feedback identification – Hofreiter, M., In: Proceedings of 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops, ICUMT 2015. New York: IEEE, 2015. pp. 61-66. ISSN 2157-0221. ISBN 978-1-4673-9283-9.
 • Extension of relay feedback identification – Hofreiter, M., In: Proceedings of 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Piscataway (New Jersey): IEEE, 2015, pp. 61-66. ISBN 978-1-4673-9282-2.
 • Plant identification from relay feedback and anisochronic controller design – Hofreiter, M., In: 19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers 2015. Athens: WSEAS, 2015, pp. 271-275. ISSN 1790-5117. ISBN 978-1-61804-321-4.

2014

 • Parameter Estimate of Anisochronic Models Using Method of Moments – Hofreiter, M., In: Mathematics and Computers in Science and Industry. Berkeley, CA: European Society for Applied Sciences and Development (EUROPMENT), 2014, pp. 62-65. Mathematics and Computers in Science and Engineering Series. ISSN 2227-4588. ISBN 978-1-61804-247-7.

2013

 • Virtual Control Laboratory - Enhanced Remote Control of Real Models Using PLC Foxtrot – Trnka, P. - Gojda, Š. - Bauerová, D., - Hofreiter, M., In: Proceedings of 11th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Košice: ELFA, 2013, pp. 381-385. ISBN 978-1-4799-2161-4.
 • Řízení Wattova roztěžníku přes internet s PLC Foxtrot – Hofreiter, M. - Trnka, P. - Gojda, Š., - Bauerová, D., In: Recenzovaný zborník vedeckých prác zo stretnutia katedier automatizácie, kybernetiky a informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2013, pp. 32-38. ISBN 978-80-554-0746-3.
 • Estimation of Evapotranspiration from Measured Climatic Data – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Recent Advances in Energy and Environmental Management. Athens: WSEAS Press, 2013, pp. 72-75. ISSN 2227-4359. ISBN 978-960-474-312-4.
 • Estimation of Evapotranspiration from Measured Climatic Data – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Proceedings of the International Conferences. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2013, pp. 72-75. ISBN 978-960-474-315-5.
 • Řízení laboratorních úloh přes internet. Inovace vzdáleného ovládání úloh v laboratoři automatického řízení. – Trnka, P. - Bauerová, D., - Hofreiter, M., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013, pp. 57-62. ISBN 978-80-01-05257-0.

2012

 • Řízení otáček elektrického motoru napájeného solární energií – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Studentská tvůrčí činnost 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012, ISBN 978-80-01-05032-3. Available from: http://stc.fs.cvut.cz/History/2012/Sbornik/papers/s1.html
 • Redukce dimensionality pravděpodobnostních modelů pro FDI – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Zborník príspevkov 20. ročníka konferencie Technical Computing Bratislava 2012. Bratislava: Systémy priemyselnej informatiky, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-970519-4-5. Available from: http://www.humusoft.cz/akce/matlab12/
 • Mendocino Motor and a Different Approaches to its Control – Novák, Z. - Hofreiter, M., In: Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 257-262. ISBN 978-80-01-04987-7.
 • Virtuální laboratoř, řízení reálných úloh přes internet – Urbánek, D. - Trnka, P., - Hofreiter, M., In: Sborník přednášek z 8. technické konference Automatizace, Regulace a Procesy (ARaP 2012). Praha: Dimart, s.r.o., 2012, pp. 47-54. ISBN 978-80-903844-7-7.
 • Analysis of Temperature Time Series Measured in Ecosystems – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: 16th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2012 Proceedings. Barcelona: EA4EPQ, 2012, pp. 359-362. ISSN 1840-4944.
 • VLAB - Remotely Controlled Laboratory Models – Urbánek, D. - Erben, M. - Trnka, P., - Hofreiter, M., In: 10th International Conference Process Control 2012. Pardubice: Czech Society of Industrial Chemistry at the University of Pardubice, 2012, pp. C015a - 1-C015a - 8. ISBN 978-80-7395-500-7.

2011

 • FDI pomocí pravděpodobnostních modelů a redukce jejich dimensionality – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Technical Computing Prague 2011. Praha: ICT Press, 2011, pp. 59. ISBN 978-80-7080-794-1.
 • Estimation of the Soil Heat Flux for Determination of Evapotranspiration in Ecosystems – Hofreiter, M., In: 15th international research/expert conference on Trends in the development of machinery and associated technology. Barcelona: EA4EPQ, 2011, pp. 425-428. Ekinovič, Calvet, Tacer. ISSN 1840-4944.
 • Estimating Soil Heat Flux at Surface Soil Layer – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2011 and Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2011, pp. 433-434. ISSN 1726-9679. ISBN 978-3-901509-83-4.
 • On-line emprirická modální dekompozice – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011, pp. 93-96. ISBN 978-80-01-05041-5.
 • The Empirical Mode Decomposition in Real-Time – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Proceedings of the 18th International Conference on Process Control. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2011, pp. 284-289. ISBN 978-80-227-3517-9.
 • Empirická modální dekompozice environmentálních časových řad v reálném čase – Trnka, P. - Hofreiter, M., In: Automatizácia a riadenie v teórii a praxi 2011. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011, pp. 52-1-52-9. ISBN 978-80-553-0606-3.
 • Methods for Cost-effective Production of Information and Control Systems for Mechanical and Thermal Energy Devices – Vrána, S. - Bukovský, I. - Bíla, J. - Šulc, B. - Hofreiter, M. - Oswald, C. - Rodriguez, R. - Mironovová, M. - Smetana, L. - Jakoubek, P. - Bouda, L. - Krestýnová, I., - Trnka, P., In: Workshop 2011. Praha: Czech Technical University in Prague, 2011.

2010

 • Fault Detection and Isolation Based on Markov Chains – Jirkovský, J. - Houška, J., - Hofreiter, M., In: Proceedings of the International Conference on Modelling and Simulation 2010 in Prague. Prague: Czech Technical University, 2010, pp. 1-4. ISBN 978-80-01-04574-9.
 • Řízení dávkování uhlí do mlýna tepelné elektrárny v reálném provozu – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., In: Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010. Praha: Dimart, s.r.o., 2010, pp. 47-54. ISBN 978-80-903844-5-3.
 • The Application of Hilbert-Huang Transform to Non-Stationary Environmental Data Sets – Hofreiter, M., In: TMT 2010. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2010, pp. 309-312. ISSN 1840-4944.
 • Virtual Laboratory Section for Logic Control – Hofreiter, M. - Urbánek, D., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009c-1-C009c-8. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • The Estimation and Display of Evapotranspiration in Matlab Environment – Hofreiter, M. - Novák, M., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009a-1-C009a - 7. ISBN 978-80-7399-951-3.
 • Řízení spalování v kotli na fosilní paliva elektrárny Mělník I - Zkoušky na reálném zařízení – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2010. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2010, pp. 29-34. ISBN 978-80-01-04625-8.
 • Probabilistic approach to NO and CO emission modeling – Jakoubek, P. - Hofreiter, M., - Bouda, L., In: New Aspects of Automatic Control, Modelling & Simulation. New York: WSEAS, 2010, pp. 274-277. ISBN 978-954-92600-1-4.
 • Fault Diagnosis for Nonlinear Stochastic Dynamic Systems – Hofreiter, M. - Trnka, P., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010, pp. C009b - 1-C009b - 9. ISBN 978-80-7399-951-3.

2009

 • Method for Estimation of Surface Fluxes of Solar Energy in Landscape Based on Remote Sensing – Jirka, V. - Hofreiter, M. - Pokorný, J., - Novák, M., In: VI-International Conference on Enviromental Hydrology. Cairo: American Society of Civil Engineers - Egypt Section, 2009, pp. 1-13.
 • Analysis of Evapotranspiration Estimation Uncertainty – Hofreiter, M. - Jirka, V., In: VI-International Conference on Enviromental Hydrology. Cairo: American Society of Civil Engineers - Egypt Section, 2009, pp. 1-14.
 • Modelling of Evapotranspiration Field of Ecosystem – Hofreiter, M. - Novák, M., In: 17th International Conference on Process Control´09. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, pp. 200-204. ISBN 978-80-227-3081-5. Available from: http://www.kirp.chtf.stuba.sk/pc09/data/papers/062.pdf

2008

 • Sensitivities of Crop Evapotranspiration Models to Input Data – Hofreiter, M., In: 12th International Research/Expert Conference TMT2008 Proceedings. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2008. pp. 1029-1032. ISBN 978-9958-617-41-6.
 • Assessment of Energetic Fluxes and Evapotranspiration of Monitored Ecosystem – Hofreiter, M. - Petrová, R., In: Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference Process Control 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, pp. 167-174. ISBN 978-80-7395-077-4.

2007

 • Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Proceedings TMT 2007. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2007, pp. 1527-1530. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • Probabilistic Fault Diagnosis for Nonlinear Stochastic Systems – Hofreiter, M., In: Proceedings TMT 2007. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2007, pp. 1231-1234. ISBN 978-9958-617-34-8.
 • Principles of Fault Detection and Isolation Based on Markov Chains – Jirkovský, J. - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 107-112. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Development of Multilingual Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Summary Volume of 16th International Conference on Process Control '07. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 79. ISBN 978-80-227-2677-1.
 • Vývoj vícejazyčné virtuální laboratoře řízení – Hofreiter, M. - Petrová, R., - Urbánek, D., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 103-107. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Updated Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., In: Proceedings of Workshop 2007. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007, pp. 210-211. ISBN 978-80-01-03667-9.

2006

 • Development of Hardware for Education and Testing of Different Control Methods – Postata, J. - Jirkovský, J., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. 202-203. ISBN 80-86059-44-8.
 • Real-time Fault Diagnosis Using Probability Distribution of Faults – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Annals of DAAAM for 2006 & Proceedings. Vienna: DAAAM International, 2006, pp. 165-166. ISSN 1726-9679. ISBN 3-901509-57-7.
 • Identification and Creation of Software for Education and Practical Testing of Classical Methods of Automatic Control – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. P2.07. ISBN 80-86059-44-8.
 • Use of Internet for Superior Education – Trnka, P. - Kopecký, M., - Hofreiter, M., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. P5.01. ISBN 80-86059-44-8.
 • Approximation of Ideal Fault Detector in Real-time FDI with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Advanced Engineering Design AED 2006. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006, pp. A5.05. ISBN 80-86059-44-8.
 • Real-time Fault Detection and Isolation with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006. p. 667-672. ISBN 978-3-902661-14-2.
 • Real-time Fault Detection and Isolation with Supervised Training – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Beijing: Tsinghua University, 2006, pp. 148.
 • Nové úlohy pro laboratoř automatického řízení – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 96-100. ISBN 80-01-03491-7.

2005

 • Process Models for a New Control Education Laboratory – Klán, P. - Hofreiter, M. - Macháček, J. - Modrlák, O. - Smutný, L., - Vašek, V., In: Preprints of the 16th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Praha: IFAC, 2005,
 • Sampled-Data IMC Loop for Systems Described by Linear Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: Proceedings of "Trends in the Development of Machinery and Associated Technology". Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2005, pp. 1255-1258. ISBN 9958-617-28-5.
 • Laboratorní soustava "Batyskaf" – Jirkovský, J. - Podstata, J., - Hofreiter, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, pp. 105-108. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Discretization of Linear Dynamic Systems with State Delays – Hofreiter, M., In: Proceedings TMT 2004. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, 2004, pp. 911-914. ISBN 9959-617-21-8.
 • Development of New Equipments for Teaching Automatic Control – Hofreiter, M., In: Workshop 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 250-251. ISBN 80-01-02945-X.

2003

 • Mobilita studentů na FS ČVUT v Praze v rámci Evropy – Hofreiter, M., In: ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003. p. 38-43. ISBN 80-01-02909-3.
 • Identification of the Anisochronic Second Order Model by the Evolutionary Algorithm – Hofreiter, M., In: TMT 2003. Barcelona: Universitat Politecnica de Catalunya, 2003, pp. 1073-1076. ISBN 9958-617-18-8.
 • Discrete Approximation of Linear Models with Delays in States and Inputs – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2003 (online). Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2003, pp. 266-267. ISBN 80-01-02708-2. Available from: http://web.cvut.cz/ctu/research/workshop/ws2003.pdf

2002

 • Diskretizace spojitého anizochronního modelu pomocí Taylorova rozvoje – Hofreiter, M., In: Informatika a algoritmy 2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technologií, 2002, pp. 134-139. ISBN 80-88941-21-0.
 • Realisation of Markov Chain's Parameter Reduction Algorithm in Matlab Environment – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: MATLAB 2002. Praha: Humusoft, 2002, pp. 142-151. ISBN 80-7080-500-5.
 • Discrete Approximation of Anisochronic Models by Taylor Series – Hofreiter, M., In: Proceedings of the 13th International DAAAM Symposium. Vienna: DAAAM International, 2002, pp. 209-210. ISBN 3-901509-29-1.
 • Internet Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. p. 384-385. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Parameter Identification of Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2001. Vienna: DAAAM International, 2001, pp. 185-186. ISBN 3-901509-19-4.
 • Odhad parametrů anisochronních modelů – Hofreiter, M., In: Strojné inžinierstvo 2001. Bratislava: STU v Bratislave, 2001, pp. 754-759.
 • Parameter Reduction in Markov Chains – Hofreiter, M. - Garadjaeva, G., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 139. ISBN 80-02-01438-3.
 • Virtual Control Laboratory – Hofreiter, M., In: Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control. Praha: Masarykova akademie, 2001, pp. 85-86. ISBN 80-902131-7-0.
 • Markov Chains for Fault Diagnosis – Garadjaeva, G. - Hofreiter, M., In: Proceedings of 26th Seminar ASR '2001. Ostrava: Technická univerzita, 2001, pp. 21. ISBN 80-7078-890-9.
 • Fault Diagnosis in Real Time by Markov Chains – Hofreiter, M. - Garadjaeva, G., In: Proceedings of Workshop 2001. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, pp. 190-191. ISBN 80-01-02335-4.

2000

 • Diagnostika poruch pro nelineární stochastické dynamické systémy – Hofreiter, M., In: Informatika a algoritmy '2000. Prešov: Technická univerzita, fakulta výrobních technologií, 2000, pp. 169-173. ISBN 80-88941-13-X.
 • On-Line Fault Detection and Isolation by Markov Chains – Hofreiter, M., In: Annals of DAAAM for 2000. Vienna: DAAAM International, 2000, pp. 183-184. ISBN 3-901509-13-5.
 • Innovation of Laboratory Apparatuses for Practical Training of Control Engineering – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 130. ISBN 80-01-02229-3.

1999

 • Fault Detection and Isolation Using Markov Chains – Hofreiter, M., In: Informatics and Algorithms '99. Košice: TU Košice, Fakulta výr. technologií, 1999, pp. 202-205. ISBN 80-88941-05-9.
 • Experimental Identification Using Markov Chains – Hofreiter, M., In: Proceedings of Workshop 99. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999, pp. 167.

1998

 • Identification of Non-Linear Stochastic System by Markov Chains – Hofreiter, M., In: Informatics and Algorithms 98. Košice: Informatech, 1998, pp. 269-273. ISBN 80-967593-8-8.
 • Estimation of Markov Chain Structure – Hofreiter, M., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 129-130.

1997

 • Identification of Markov Chains Using Discretization with Decomposition – Hofreiter, M., In: The 8th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 1997, pp. 129-130. ISBN 3-901509-04-6.
 • Approximate Identification of Continuous System – Hofreiter, M., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 223-224.
 • Approximate Structual Identification of Markov Chain – Hofreiter, M., In: Strojné inženierstvo 97. Bratislava: STU v Bratislave, 1997, pp. 274-277. ISBN 80-227-0982-4.

1996

 • Estimation of the Markov Chain Order – Hofreiter, M., In: Proceeding of the 2nd Conference on Process Control. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1996, pp. 109-112. ISBN 80-7194-050-X.
 • Experimental Identification of a Glass Furnace – Hofreiter, M., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 193-194.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2019

 • Zařízení pro bezdotykové měření teploty svarových čoček – Sova, J. - Hofreiter, M. - Kolařík, L. - Kovář, J. - Kolaříková, M., - Švestka, A., Czech Republic. Utility Model CZ 33128. 2019-08-20.

2015

 • Způsob automatického bezdotykového stanovení emisivity povrchu a zařízení k provádění tohoto způsobu – Hofreiter, M. - Sova, J., Czech Republic. Patent CZ 305219. 2015-05-06.

2003

 • Názorná pomůcka, zejména pro rozbor dynamiky pohybu kuličky na dráze – Plhoň, M. - Hofreiter, M., Czech Republic. Utility Model., 2003

Software

2011

 • Virtuální laboratoř pro řízení reálných úloh přes Internet – Hofreiter, M. - Urbánek, D., [Software] 2011.

2009

 • Virtuální laboratoř pro logické řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D., [Software] 2009.

2007

 • Virtuální laboratoř řízení – Hofreiter, M. - Urbánek, D. - Trnka, P. - Petrová, R., - Kopecký, M., [Software] 2007.
 • Virtuální laboratoř automatického řízení – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., [Software] 2007.

Zpráva

2019

 • Statistická analýza příznaků astmatického záchvatu – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2019.

2018

 • Analýza užití termokamery pro monitorování zdraví a pohody posádky automobilu – Hofreiter, M. - Vrána, S., - Sova, J., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.
 • Analýza stavu řešení systému pro detekci a signalizaci hrozící srážky s jiným tramvajovým vozem v kolejové síti – Hofreiter, M. - Vrána, S. - Trnka, P., - Papežová, S., [Technical Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 2018.

2017

 • Reléová identifikace pro PLC Teco Foxtrot – Hofreiter, M. - Hornychová, A., - Hylmar, F., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017.
 • Návrh algoritmu pro systém "Mass Check" – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2017.

2013

 • Analýza stavu řešení problému on-line monitorování únavy řidiče – Hofreiter, M. - Vrána, S., [Research Report] 2013.

2007

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Trnka, P., - Kopecký, M., [Research Report] Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2007. Report no. FRVŠ 1730/2006.

2006

 • Inovace virtuální laboratoře automatického řízení – Hofreiter, M. - Kopecký, M., - Zítek, P., [Annual Report] 2006. Report no. 1730/2006/F1/d.

2004

 • Převod a ověření algoritmu řízení světlometu – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2004. Report no. 40-04009.

2003

 • Vývoj experimentálních modelů pro AŘ – Hofreiter, M. - Zámek, F., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2003. Report no. 103/03/0625.
 • Vertikální řízení světelné paraboly – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2003. Report no. 40-03001/2003.

2002

 • Modelování pro verifikaci řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02035/2002.
 • Analýza uložení světlometu – Hofreiter, M. - Vítek, K. - Zítek, P., - Motloch, J., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-02033/2002.
 • Řízení xenonových světel – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: ČVUT, Fakulta strojní, Ú 210.3, 2002. Report no. 40-020008/2002.

2001

 • Interaktivní návody a cvičení z automatického řízení – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1826/F1.
 • Mikropočítačem řízené mobilní modely pro výuku automatického řízení – Hofreiter, M. - Vejražka, P., - Charouzek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1835/H.
 • Laboratoř pro výuku řídicích a diagnostických distribuovaných systémů – Hofreiter, M. - Bauerová, D., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 1845/H.
 • Návrh algoritmu pro automatické řízení vertikální polohy světlometu – Hofreiter, M. - Motloch, J., - Zítek, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2001. Report no. 01049/2001.

1997

 • Identification of Markov Chains – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: Czech Technical University in Prague, 1997.

1994

 • Bayesian Statistics and System Identification – Hofreiter, M., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Měření rekuperačního systému – Hofreiter, M., [Research Report] 1993.

Kvalifikační zpráva

2018

 • Samoladicí regulace pomocí PLC Tecomat Foxtrot – Hylmar, F. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Department of Instrumentation and Control Engineering.
 • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot – Hornychová, A. - Hofreiter, M., 2018. Master Thesis. CTU FME. Division of automatic control.

2016

 • Odhad parametrů anisochronního modelu pomocí reléové zpětnovazební identifikace – Siegel, P. - Hofreiter, M., - Petrová, R. opon., Praha: Defense date 2016-06-30. Master Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.
 • Anisochronní řízení využitím regulačního systému Tecomat Foxtrot – Hunčovský, M. - Hofreiter, M., - Trnka, P. opon., Praha: Defense date 2016-07-01. Master Thesis. ČVUT, Fakulta strojní, Ú 12120.

1998

 • Bayesovská identifikace technologických procesů – Hofreiter, M., Praha: Defense date 1998-11-19. Associate Professor Thesis. ČVUT FS, Odbor automatického řízení a inženýrské informatiky.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2016

 • Základy automatického řízení -příklady – Hofreiter, M., Praha: CTU. Czech Technical University Publishing House, 2016. ISBN 978-80-01-05899-2.

2012

 • Základy automatického řízení – Hofreiter, M., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2012. ISBN 978-80-01-05007-1.

2009

 • Demonstrované aktuální nástroje návrhu automatického řízení pro praxi – Hofreiter, M., Praha: Dimart, 2009. vol. 1. ISBN 978-80-903844-4-6.
 • Příklady z automatického řízení – Hofreiter, M., 3 ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2009. ISBN 978-80-01-04441-4.
 • Identifikace systémů I – Hofreiter, M., Prague: Czech Technical University - Fac. of Mechanical Engineering, 2009. ČVUT v Praze. vol. 1. ISBN 978-80-01-04228-1.

2004

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 3 ed. Praha: CTU. Publishing House, 2004. ISBN 80-01-03020-2.

2001

 • Příklady a návody z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 2001. ISBN 80-01-02447-4.

1999

 • Automatické řízení – Zítek, P. - Hofreiter, M., - Hlava, J., 2 ed. Praha: Czech Technical University in Prague, 1999. ISBN 80-01-02044-4.

1996

 • Příklady a úlohy z automatického řízení – Hofreiter, M. - Bauerová, D. - Bráza, A. - Hlava, J. - Král, F. - Martinásková, M., - Matušů, M., Praha: Czech Technical University in Prague, 1996. ISBN 80-01-01545-9.

Kapitola v knize

2006

 • Real-time Fault Diagnosis for Non-linear Stochastic Systems – Hofreiter, M. - Garajayewa, G., In: Advanced Technologies, Research-Development-Applications. Mammendorf: Pro Literatur Verlag, 2006. p. 393-412. ISBN 3-86611-197-5.

2002

 • Parameter Identification of Anisochronic Models – Hofreiter, M., In: DAAAM International Scientific Book 2002. Vienna: DAAAM International, 2002. p. 247-252. ISBN 3-901509-30-5.

...

2017

 • Diagnostika poruch neurčitých systémů pomocí markovských řetězců a EMD – Trnka, P. - Hofreiter, M. supervisor, Praha: Defense date 2018-09-20. Doctoral Thesis. CTU FME. Division of automatic control. Supervised by M. HOFREITER., 2017