[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Jiri.Stastny (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2699

místnost: F2-101, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2008

 • Jednoúčelový elektromagnet pro požární klapky – Šťastný, J., 2008

2002

 • K celkové termodynamické účinnosti tepelného motoru – Šťastný, J., 2002

Stať ve sborníku

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • Nové typy optoelektronických senzorů a jejich využití v konstrukci přístrojů – Hošek, J. - Šťastný, J., 2009

2008

 • Multi-axes Transducer of Pressure Distribution and Slip – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Děd, P. - Šťastný, J. - Vlček, J., - Neděla, R., 2008
 • Víceosový snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2005

 • Hybridní pohon automobilů – Šťastný, J., 2005

2000

 • Elektrický pohon pojezdu požárního robota – Novák, J. - Šťastný, J., 2000

1997

 • Current Supply for the Cathode Sputtering – Šťastný, J. - Novák, J., 1997

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2012

2008

 • Elektromagnet s krátkou dobou napájení – Šťastný, J., 2008
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Plantograf V08 – Volf, J. - Papežová, S. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J. - Vlček, J. - Trinkl, A., - Neděla, R., 2009

2008

 • Kombinovaný snímač plošného tlakového rozložení a smykové síly – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Plantograf V07 – Volf, J. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J. - Šťastný, J. - Neděla, R., - Trinkl, A., 2007

2006

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Papežová, S., - Šťastný, J., 2006
 • Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J., - Šťastný, J., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Šťastný, J., - Papežová, S., 2005

Zpráva

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

2007

 • Experimentální ověření vlastností frekvenčně řízeného jednofázového asynchronního motoru – Novák, J. - Šťastný, J., 2007

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

2003

 • Autoelektrika a Autoelektronika – Remek, B. - Šťastný, J., 2003

2000

 • Autoelektrika a autoelektronika – Šťastný, J. - Remek, B., 2000

1997

 • Autoelektrika a autoelektronika – Remek, B. - Šťastný, J., 1997

1995

 • Autoelektrika a autoelektronika – Šťastný, J. - Remek, B., 1995

Odbor přesné mechaniky (12136)

doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Jiri.Stastny (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2699

místnost: F2-101, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2008

 • Jednoúčelový elektromagnet pro požární klapky – Šťastný, J., 2008

2002

 • K celkové termodynamické účinnosti tepelného motoru – Šťastný, J., 2002

Stať ve sborníku

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • Nové typy optoelektronických senzorů a jejich využití v konstrukci přístrojů – Hošek, J. - Šťastný, J., 2009

2008

 • Multi-axes Transducer of Pressure Distribution and Slip – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Děd, P. - Šťastný, J. - Vlček, J., - Neděla, R., 2008
 • Víceosový snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2005

 • Hybridní pohon automobilů – Šťastný, J., 2005

2000

 • Elektrický pohon pojezdu požárního robota – Novák, J. - Šťastný, J., 2000

1997

 • Current Supply for the Cathode Sputtering – Šťastný, J. - Novák, J., 1997

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2012

2008

 • Elektromagnet s krátkou dobou napájení – Šťastný, J., 2008
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Plantograf V08 – Volf, J. - Papežová, S. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J. - Vlček, J. - Trinkl, A., - Neděla, R., 2009

2008

 • Kombinovaný snímač plošného tlakového rozložení a smykové síly – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Plantograf V07 – Volf, J. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J. - Šťastný, J. - Neděla, R., - Trinkl, A., 2007

2006

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Papežová, S., - Šťastný, J., 2006
 • Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J., - Šťastný, J., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Šťastný, J., - Papežová, S., 2005

Zpráva

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

2007

 • Experimentální ověření vlastností frekvenčně řízeného jednofázového asynchronního motoru – Novák, J. - Šťastný, J., 2007

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

2003

 • Autoelektrika a Autoelektronika – Remek, B. - Šťastný, J., 2003

2000

 • Autoelektrika a autoelektronika – Šťastný, J. - Remek, B., 2000

1997

 • Autoelektrika a autoelektronika – Remek, B. - Šťastný, J., 1997

1995

 • Autoelektrika a autoelektronika – Šťastný, J. - Remek, B., 1995

Odbor automatického řízení (12137)

doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Jiri.Stastny (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2699

místnost: F2-101, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2008

 • Jednoúčelový elektromagnet pro požární klapky – Šťastný, J., 2008

2002

 • K celkové termodynamické účinnosti tepelného motoru – Šťastný, J., 2002

Stať ve sborníku

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • Nové typy optoelektronických senzorů a jejich využití v konstrukci přístrojů – Hošek, J. - Šťastný, J., 2009

2008

 • Multi-axes Transducer of Pressure Distribution and Slip – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Děd, P. - Šťastný, J. - Vlček, J., - Neděla, R., 2008
 • Víceosový snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2005

 • Hybridní pohon automobilů – Šťastný, J., 2005

2000

 • Elektrický pohon pojezdu požárního robota – Novák, J. - Šťastný, J., 2000

1997

 • Current Supply for the Cathode Sputtering – Šťastný, J. - Novák, J., 1997

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2012

2008

 • Elektromagnet s krátkou dobou napájení – Šťastný, J., 2008
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Plantograf V08 – Volf, J. - Papežová, S. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J. - Vlček, J. - Trinkl, A., - Neděla, R., 2009

2008

 • Kombinovaný snímač plošného tlakového rozložení a smykové síly – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Plantograf V07 – Volf, J. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J. - Šťastný, J. - Neděla, R., - Trinkl, A., 2007

2006

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Papežová, S., - Šťastný, J., 2006
 • Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J., - Šťastný, J., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Šťastný, J., - Papežová, S., 2005

Zpráva

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

2007

 • Experimentální ověření vlastností frekvenčně řízeného jednofázového asynchronního motoru – Novák, J. - Šťastný, J., 2007

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

2003

 • Autoelektrika a Autoelektronika – Remek, B. - Šťastný, J., 2003

2000

 • Autoelektrika a autoelektronika – Šťastný, J. - Remek, B., 2000

1997

 • Autoelektrika a autoelektronika – Remek, B. - Šťastný, J., 1997

1995

 • Autoelektrika a autoelektronika – Šťastný, J. - Remek, B., 1995

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

doc. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Jiri.Stastny (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2699

místnost: F2-101, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2008

 • Jednoúčelový elektromagnet pro požární klapky – Šťastný, J., 2008

2002

 • K celkové termodynamické účinnosti tepelného motoru – Šťastný, J., 2002

Stať ve sborníku

2009

 • MULTI-AXES FORCE TRANSDUCER WITH SUPPORT THE ROBOTIC SYSTEM FOR ACTING PRESSURE IMAGE VISUALISATION – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Vlček, J. - Šťastný, J., - Neděla, R., 2009
 • Nové typy optoelektronických senzorů a jejich využití v konstrukci přístrojů – Hošek, J. - Šťastný, J., 2009

2008

 • Multi-axes Transducer of Pressure Distribution and Slip – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Děd, P. - Šťastný, J. - Vlček, J., - Neděla, R., 2008
 • Víceosový snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2005

 • Hybridní pohon automobilů – Šťastný, J., 2005

2000

 • Elektrický pohon pojezdu požárního robota – Novák, J. - Šťastný, J., 2000

1997

 • Current Supply for the Cathode Sputtering – Šťastný, J. - Novák, J., 1997

?

 • SNÍMAČ ROZLOŽENÍ TLAKŮ A SMYKU VE VÍCE OSÁCH – Volf, J. - Vítek, K. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J., - Vlček, J., ?

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2012

2008

 • Elektromagnet s krátkou dobou napájení – Šťastný, J., 2008
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007
 • Proporcionální snímač smykových sil a rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

Prototyp, funkční vzorek

2009

 • Plantograf V08 – Volf, J. - Papežová, S. - Novák, P. - Novák, M. - Šťastný, J. - Vlček, J. - Trinkl, A., - Neděla, R., 2009

2008

 • Kombinovaný snímač plošného tlakového rozložení a smykové síly – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2008

2007

 • Plantograf V07 – Volf, J. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J. - Šťastný, J. - Neděla, R., - Trinkl, A., 2007

2006

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Papežová, S., - Šťastný, J., 2006
 • Víceosý snímač rozložení tlaků a smyku – Volf, J. - Vítek, K. - Děd, P. - Novák, P. - Vlček, J., - Šťastný, J., 2006

2005

 • Proporcionální snímač rozložení kontaktního tlaku – Volf, J. - Vlček, J. - Novák, P. - Šťastný, J., - Papežová, S., 2005

Zpráva

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

2007

 • Experimentální ověření vlastností frekvenčně řízeného jednofázového asynchronního motoru – Novák, J. - Šťastný, J., 2007

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

2003

 • Autoelektrika a Autoelektronika – Remek, B. - Šťastný, J., 2003

2000

 • Autoelektrika a autoelektronika – Šťastný, J. - Remek, B., 2000

1997

 • Autoelektrika a autoelektronika – Remek, B. - Šťastný, J., 1997

1995

 • Autoelektrika a autoelektronika – Šťastný, J. - Remek, B., 1995