[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

CZ   / EN  

Lidé

Jaroslav Novák

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

jaroslav.novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2698

místnost: F2-102, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2020

 • Drivetrain modelling and parameter calculation for an electric bus with fixed or 2-speed gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J. - Musálek, L., - Sivkov, O., International Journal of Electric and Hybrid Vehicles. 2020, 12(3), 229-252. ISSN 1751-4088.

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 17-21. ISSN 1805-3386.

2015

 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru - 2.část – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., Elektro. 2015, 106(12), 6-7. ISSN 0322-9025.
 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., Elektro. 2015, 106(11), 6-9. ISSN 1210-0889.

2014

 • Online High-Speed PMSM Parameters Estimation and Stability Analysis – Novák, M. - Flah, A. - Novák, J., - Lassaad, S., Acta Polytechnica Hungarrica. 2014, 11(9), 75-94. ISSN 1785-8860.
 • Losses in Sinusoidal Filter for Pulse Controlled Converters – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., Transaction on Electrical Engineering. 2014, 2014(2), 34-37. ISSN 1805-3386.
 • Estimation of motor parameters for an electrical vehicle application – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., International Journal of Modelling, Identification and Control. 2014, 22(2), 150-158. ISSN 1746-6172.

2013

 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, K., Elektro. 2013, 2013(10), 46-49. ISSN 1210-0889.
 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Chyský, J. - Novák, J., - Kořínek, P, Elektro. 2013, 68 46-49. ISSN 1210-0889.

2011

 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., Elektro. 2011, 21(7), 6-8. ISSN 1210-0889.
 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., Elektro. 2011, 21(6), 6-9. ISSN 1210-0889.

2010

 • Vlastnosti frekvenčně řízených pohonů s jednofázovými asynchronními motory – Novák, J. - Janeček, J., - Václavík, H., Elektro. 2010, 20(2), 6-11. ISSN 1210-0889.

2009

 • Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Novák, M., Elektro. 2009, 2009(1), 8-12. ISSN 1210-0889.

2007

 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 3. část – Novák, J., Elektro. 2007, 17(8-9), 78-82. ISSN 1210-0889.
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 2. část – Novák, J., Elektro. 2007, 17(7), 4-6. ISSN 1210-0889.
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 1. část – Novák, J., Elektro. 2007, 17(6), 4-6. ISSN 1210-0889.

2006

 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 3. část – Novák, J., Elektro. 2006, 61(8), 76-78. ISSN 1210-0889.
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 2. část – Novák, J., Elektro. 2006, 61(7), 8-11. ISSN 1210-0889.
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 1. část – Novák, J., Elektro. 2006, 61(6), 4-7. ISSN 1210-0889.

2005

 • Frekvenčně řízené elektrické pohony a jejich elektromagnetická kompatibilita – Novák, J., Elektro. 2005, 60(7), 4-9. ISSN 1210-0889.

2004

 • Činnost mezinárodní skupiny "Ekologicky kompatibilní konstrukce a konstrukční hmoty" (IASS WG 18 on ECS) – Végh, L. - Novák, J., - Valentin, J., Pražská technika. 2004, 6(5), 11. ISSN 1213-5348.

2003

 • Comparison of CAD for Rectangular Microstrip Antennas – Schejbal, V. - Novák, J., - Gregora, S., Radioengineering. 2003, 12(1), 12-15. ISSN 1210-2512.
 • The Possibility of Mathematical Model Utilization for Real-Time Analyses of Induction Machine – Novák, J. - Schejbal, V., Acta Technica CSAV. 2003, 48(4), 411-426. ISSN 0001-7043.
 • Moderní výkonové polovodičové prvky a jejich aplikační možnosti – Novák, J., Elektro. 2003, 58(6), 6-12. ISSN 1210-0889.

2002

 • Dynamometr na vířivé proudy a jeho regulace – Novák, J., Elektro. 2002, 57(6), 8-11. ISSN 1210-0889.

2001

 • Today's Trends in Develop of Electrical Drives with Supply from Semiconduktor Convertors – Novák, J., Elektro. 2001, 11(2), 8-13. ISSN 1210-0889.

2000

 • Současné trendy v rozvoji elektrických pohonů napájených z polovodičových měničů – Novák, J., Automa. 2000, 6(9), 3-8. ISSN 1210-9592.

1998

 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (5.část) – Novák, J., Elektro. 1998, 8(11), 15-17. ISSN 1210-0889.
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (4.část) – Novák, J., Elektro. 1998, 8(10), 16. ISSN 1210-0889.
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (3.část) – Novák, J., Elektro. 1998, 8(8), 14-16. ISSN 1210-0889.
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (2.část) – Novák, J., Elektro. 1998, 8(7), 12-13. ISSN 1210-0889.
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (1.část) – Novák, J., Elektro. 1998, 8(6), 21-23. ISSN 1210-0889.

1997

 • Převodníky pro oddělení a úpravu analogových stejnosměrných řídících signálů – Novák, J., Elektro. 1997, 7 87-90. ISSN 1210-0889.

Stať ve sborníku

2021

 • Možnosti eliminace vyšších harmonických složek vstupního proudu diodového usměrňovače – Novák, J. - Kořínek, P., In: Sborník příspěvků SEKEL 2021. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, 2021. p. 7-10. ISBN 978-80-01-06910-3.
 • Flux Weakening Control of Permanent Magnet Synchronous Motor with Losses Reduction – Sivkov, O. - Novák, J., In: 2021 XVIII International Scientific Technical Conference Alternating Current Electric Drives (ACED). Moskva: IEEE, 2021. ISBN 978-1-6654-1248-3.
 • Improvement of Energy Consumption of an Electric Bus with Loss Minimization – Novák, M. - Novák, J., In: Proceedings of the 4th International Symposium on Advanced Electrical & Communication Technologies. Al Khobar: Prince Mohammad Bin Fahd University, 2021. ISBN 978-1-6654-3773-8.
 • Loss Minimization Control and Energy Consumption Improvements in PMSM drive – Novák, M. - Novák, J., In: Proceedings of the 35th international Conference on Power Electronics and Electric Drives (EDPE 2021). Zagreb: KoREMA, 2021. p. 225-230. ISBN 978-1-6654-3234-4.

2020

 • Methodology for Calculation of Efficiency Maps for Permanent Magnet Synchronous Motors from Sparse Measured Data – Novák, M. - Novák, J., In: 2020 19th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME). Piscataway (New Jersey): IEEE, 2020. p. 232-237. ISBN 978-1-7281-5602-6.

2019

 • Vývoj pohonu městského elektrobusu – Novák, J. - Chyský, J. - Novák, M., - Novák, L., In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. p. IVC17_1-IVC17_8. ISBN 978-80-02-02860-4.
 • Energy Consumption Calculation of an Electric Bus with a Variable or Fixed Gearbox – Novák, M. - Novák, J. - Morkus, J., - Sivkov, O., In: Proceedings of IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Piscataway, NJ: IEEE, 2019. p. 2512-2517. ISBN 978-1-7281-4878-6.

2018

 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2018. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2018. p. 72-79. ISBN 978-80-01-06477-1.
 • URČOVÁNÍ ÚČINNOSTI ELEKTROMOTORU PŘI SIMULACI POHONU ELEKTROBUSU – Novák, J., In: Automatizace, robotizace a procesy. Praha: MM Publishing, 2018. p. 87-90. 14. ISBN 978-80-906310-9-0.
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., In: Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2018. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2018. p. 83-87. ISBN 978-80-214-5543-6.
 • Zkušenosti s přestavbou pohonu jeřábu 250 t na blocích 3 a 4 jaderné elektrárny Dukovany – Chyský, J. - Novák, J., In: Medzinárodná vedecká konferencia učitelov elektrotechniky SEKEL 2018. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2018. p. 111-116. ISBN 978-80-553-2740-2.
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., In: Proceedings of the The International Conference on Electrical Machines (ICEM) 2018. The International Conference of Electrical Machines Association, 2018. p. 1698-1703. ISBN 9781538624777.
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., In: Recent Technological and Scientific Advances. Springer, Cham, 2018. p. 185-193. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-65959-6.

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., In: EDPE 2017 - 19th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics. Zagreb: Kiklos - krug knjige, 2017. p. 205-210. ISSN 1339-3944. ISBN 978-1-5386-3380-9.
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., In: Sborník z XXXV konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. 1. vol. 1. ISBN 978-80-02-02724-9.
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., In: Proceedings of the 2017 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. San Francisco: American Institute of Physics and Magnetic Society of the IEEE, 2017. p. 290-295. ISBN 9781509014125.

2015

 • Vlnové jevy na výstupu frekvenčního měniče – Novák, J. - Chyský, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05758-2.
 • Měření eliminace nežádoucích vlivů dlouhého ka-belu na výstupu měniče pomocí výstupních odru-šovacích prostředků – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., In: Sborník XXXIV. celostátní konferenci elektrické pohony. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-02-02592-4.
 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., In: Proceedings of the 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON2015). Tokyo: Institute of Electrical Engineers Japan, 2015. pp. 2397-2402. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4799-1762-4.
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., In: Proceedings of the Electrical Drives and Power Electronics (EDPE 2015). Košice: TU Košice, FEI, 2015. pp. 54-59. ISBN 978-1-4673-7376-0.
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky 2015. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2015. pp. 42-46. ISBN 978-80-01-05758-2.

2014

 • High Speed Generator in a CHP Unit – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., In: Proceedings of the IECON 2014 - 40th Annual Conference of the IEEE. Piscataway: IEEE, 2014. pp. 3831-3836. ISBN 978-1-4799-4032-5.
 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., In: Proceedings of the 2014 International Conference on Electrical Machines (ICEM). Berlin: IEEE, 2014. pp. 2531-2536. ISBN 978-1-4799-4389-0.

2013

 • Měření výkonu v neharmonických sítích – Chyský, J. - Novák, J. - Kořínek, P., - Novák, M., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. pp. 10-13. ISBN 978-80-01-05257-0.
 • Losses in Sinusoidal Filter Chokes – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., In: Proceedings of the 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vienna: IEEE Industrial Electronic Society, 2013. pp. 7790-7794. ISBN 978-1-4799-0224-8.
 • Online PMSM parameters estimation for 32000rpm – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., In: Proceedings of International Conference on Control, Engineering & Information Technology CEIT 2013. Sousse: International Publisher & C.O, 2013. pp. 148-152. ISSN 2356-5608.
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., In: Proceedings of the annual meeting New Methods and Procedures in Automatic Control, Instrumentation and Informatics. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. pp. 36-39. ISBN 978-80-01-05257-0.

2012

 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., In: Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. pp. 251-256. ISBN 978-80-01-04987-7.
 • Control of High-speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., In: Proceedings of IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society and 2012 6th IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics (ICELIE). Montreal: IEEE, 2012. pp. 4484-4488. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4673-2421-2.
 • Experimental Verification of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor Model – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., In: Proceedings of the XXth International Conference on Electrical Machines ICEM2012. Marseille: IEEE, 2012. pp. 2435-2440. ISBN 978-1-4673-0142-8.
 • Specifics of Modeling High-speed PM Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., In: Proceedings of the 10th International Conference Process Control 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, Chemicko-technologická fakulta, 2012, pp. C040b-1-C040b-10. ISBN 9788073955007.
 • Advanced FPGA Controller for High-speed Permanent Magnet Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., In: Proceedings of the 10th International Conference Process Control 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, Chemicko-technologická fakulta, 2012. pp. C040a-1-C040a-10. ISBN 9788073955007.
 • Experimental Micro-turbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., In: Proceedings of the First International Conference on Renewable Energies and Vehicular Technology REVET2012. Tunis: IEEE - Tunisia, 2012. pp. 179-182. ISSN 2233-2472. ISBN 978-1-4673-1168-7.

2011

 • Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem – Novák, J. - Novák, M., In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. ISBN 978-80-02-02308-1.
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - RESULT ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., In: Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011. pp. 65-70. ISBN 978-80-01-05041-5.
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - THEORETICAL ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., In: Sborník odborného semináře NOVÉ METODY A POSTUPY V OBLASTI PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY, AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ A INFORMATIKY 2011. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2011. pp. 59-64. ISBN 978-80-01-05041-5.
 • Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Chyský, J., In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Industrial Technology and 43rd IEEE Southeastern Symposium on System Theory. Piscataway: IEEE Industrial Electronics Society, 2011. pp. 153-158. ISBN 978-1-4244-9066-0.
 • Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., In: 2011 IEEE Workshop On Merging Fields Of Computational Intelligence And Sensor Technology Proceedings. Paris: IEEE Computational Inteligence Society - France Section, 2011. pp. 7-12. ISBN 978-1-4244-9912-0.

2010

 • Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Uhlíř, I., In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. pp. T4-7-T4-11. ISBN 978-1-4244-7854-5.
 • ELECTRICAL DRIVE FOR COMPRESSOR ON TURBOCHARGED ENGINE – Novák, J. - Čeřovský, Z., In: Proceedings of the 5th Internacional Scientific Conference "Theoretical and Practical Issues in Transport!. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. pp. 30. ISBN 978-80-7395-244-0.
 • Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., In: Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Bari: Politecnico di Bari, 2010. pp. 1462-1467. ISBN 978-1-4244-6391-6.
 • CONTROL OF AN ELECTRICAL POWER SPLITTER IN A HYBRID TRACTION PROPULSION SYSTEM – Novák, M. - Novák, J., In: Proceedings of The 9th International Conference Process Control 2010. Pardubice: Universita Pardubice, 2010. pp. 1-9. ISBN 978-80-7399-951-3.

2009

 • Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru – Novák, J. - Novák, M., - Čeřovský, Z., In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. pp. 1-8. ISBN 978-80-02-02151-3.
 • High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines – Čeřovský, Z. - Novák, J., - Novák, M., In: Proceedings of the 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2009. pp. 1162-1167. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4244-4648-3.
 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., In: Proceedings of The 8th Electromotion Conference, EPE Chapter "Electric Drives". Lille: HEI Graduate School, 2009. pp. 184-189. ISBN 978-1-4244-5150-0.

2008

 • FOC and Flux Weakening for Traction Drive with Permanent Magnet Synchronous Motor – Simanek, J. - Novák, J. - Cerny, O., - Dolecek, R., In: IEEE International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2008. Cambridge: Anglia Ruskin University, 2008. p. 753-758. ISBN 978-1-4244-1666-0.
 • Digital Controlled High Speed Synchronous Motor – Čeřovský, Z. - Novák, J. - Novák, M., - Čambál, M., In: Proceedings of the 13th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2008. Poznaň: PTETiS, 2008. pp. 997-1002. ISBN 978-1-4244-1741-4.
 • Digital Measurement of Power in Impulse Powered Circuits – Novák, M. - Novák, J. - Čambál, M., - Uhlíř, I., In: Proceedings of the 8th International Scientific-Technical Conference Process Control 2008. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-077-4.
 • Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 22-27. ISBN 978-80-01-04765-1.
 • Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. pp. 28-33. ISBN 978-80-01-04765-1.

2007

 • Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control – Uhlíř, I. - Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., In: The 33rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Taipei: IEEE Industrial Electronics Society, 2007. pp. 1198-1203. ISSN 1553-572X. ISBN 1-4244-0783-4.
 • Pohon se synchronním motorem pro trakční aplikace a jeho regulace – Novák, J., In: Sborník příspěvků z XVII. oborového dne vědeckých a pedagogických pracovníků VŠ. Liberec: Technická univerzita, 2007. pp. 16-22. ISBN 978-80-7372-179-4.
 • Možnosti zlepšení vlastností regulace fázových proudů synchronních strojů – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., In: XXX. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2007, pp. 18-21. ISBN 978-80-02-01921-3.
 • Synchronous Motors Phase Current Adaptive Control – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., In: Proceedings of the 8th International Carpathian Control Conference. Košice: Technical University , BERG Faculty, 2007. pp. 91-94. ISBN 978-80-8073-805-1.
 • Adaptivní regulace momentu synchronního stroje – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: ČVUT FS, Ústav přístrojové a řídící techniky, 2007, pp. 7-12. ISBN 978-80-01-03747-8.
 • Possibilities to Increase the Quality of Phase Current Control for Synchronous Motors – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., In: Proceedings of the 15th Mediterranean Conference on Control and Automation. Athens: Mediterranean Control Assotion, 2007. ISBN 978-960-254-664-2.

2006

 • Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives – Novák, M. - Čambál, M., - Novák, J., In: ISIE 2006 International Symposium on Industrial Electronic. New York: IEEE, 2006. pp. 2260-2265. ISBN 978-1-4244-0496-4.
 • Výzkum regulace momentu synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., In: Sborník odborného semináře Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT, 2006, pp. 11-18. ISBN 80-01-03491-7.

2005

 • Trojfázový bezpečný bezkontaktní spínač – Novák, J., In: XXIX. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2005. pp. 121-126. ISBN 80-02-01733-1.
 • Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., In: 13th International Conference on Electrical Drivers and Power Electronics. Zagreb: KoREMA, 2005, pp. 62-66. ISBN 953-6037-42-4.
 • Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., In: XXIX. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2005, pp. 115-118. ISBN 80-02-01733-1.
 • Činnost odboru elektrotechniky v rámci VCJB v letech 2000 - 2004 – Uhlíř, I. - Novák, J., - Čambál, M., In: Nové metody a postupy v oblasti přístrojové techniky, automatického řízení a informatiky. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. pp. 35-38. ISBN 80-01-03240-X.

2004

 • Bezkontaktní spínání pohonů přestavníků drážních výhybek – Novák, J., In: Sborník příspěvků z konference XVI. oborový den vědeckých a pedagogických pracovníků vysokých škol. Liberec: Technická univerzita, 2004. p. 3-7. ISBN 80-7083-895-7.
 • Real Time Torque and Power Analyses of Electromechanical Systems – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., In: EPE-PEMC 2004. Riga: Riga Technical University, 2004. ISBN 9984-32-070-7.
 • Hybridní pohon se superkapacitorem – Čeřovský, Z. - Mindl, P. - Pavelka, V. - Drešer, J., - Novák, J., In: Sborník příspěvků z konference XVI. oborový den vědeckých a pedagogických pracovníků vysokých škol. Liberec: Technická univerzita, 2004. pp. 41-46. ISBN 80-7083-895-7.

2003

 • Programovatelné zařízení pro testování elektromechanických soustav v reálném čase – Novák, J., In: XXVIII. celostátní konference o elektrických pohonech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2003, pp. 305-310. ISBN 80-02-01563-0.
 • Hardware for Real-Time AC Drive Analyses – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., In: Electrical Drives and Power Electronics. Košice: Technical University of Košice, 2003, pp. 380-383. ISBN 80-89061-77-X.

2002

 • Study of Methods for Induction Machine Torque Monitoring – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., In: Proceedings 10th International Power Electronics and Motion Control Conference. Brussels: EPE Association, 2002. pp. 347. ISBN 953-184-046-6.
 • Přímé a nepřímé metody pro snímání časového průběhu točivého momentu asynchronního motoru – Gregora, S. - Novák, J., In: 19. Mezinárodní symposium učitelů elektrických pohonů SYMEP 2002. Liberec: Technická univerzita, 2002. p. 144-149. ISBN 80-7083-612-1.

2001

 • Laboratory of Technical Measurement – Volf, J. - Uhlíř, I. - Jenčík, J. - Bauerová, D. - Papežová, S. - Vlček, J., - Novák, J., In: Workshop 2001 DS - sborník. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, 2001, pp. 312-313. ISBN 80-01-02433-4.

2000

 • Testing Equipment with Load Torque Programmable Simulation – Novák, J. - Gregora, S., In: EPE-PEMC 2000. Košice: TU Košice, 2000. pp. 191-193. ISBN 80-88922-24-0.
 • Elektrický pohon pojezdu požárního robota – Novák, J. - Šťastný, J., In: SEKEL 2000. Praha: Masarykova akademie, 2000, pp. 84-86. ISBN 80-01-02242-0.

1999

 • Dispečerské komunikační zařízení – Chyský, J. - Novák, J., In: Druhá vědecká konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. pp. 281-283. ISBN 80-7194-208-1.

1997

 • Current Supply for the Cathode Sputtering – Šťastný, J. - Novák, J., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 839-840.
 • Superconducting Magnetic Bearing for High-Speed Engines – Vlček, J. - Novák, J. - Papež, V. - Kuba, J. - Galaš, I. - Šustr, P. - Vinš, M., - Trubač, L., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 79-80.

1995

 • Using of NOREG Convertors for Teaching of Electrical Drives and Mechatronics – Novák, J. - Vlček, J., In: Workshop 95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995, pp. 551-552.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2011

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., Czechia. Utility Model CZ 21700. 2011-02-03.

2010

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., Czechia. Utility Model Application., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., [Functional Sample] 2015.
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., [Functional Sample] 2015.

2009

 • Interfejsová karta k pulsnímu usměrňovači – Novák, M. - Novák, J., [Functional Sample] 2009.

2008

 • Měřící karta polohy pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., [Functional Sample] 2008.
 • Frekvenční měnič pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., [Functional Sample] 2008.

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., [Functional Sample] 2007.
 • Elektronický modul pro synchronizaci měření na spalovacím motoru – Novák, J., [Functional Sample] 2007.

2006

 • Systém pro číslicové měření zátěžného úhlu synchronního stroje – Novák, J., [Functional Sample] 2006.

Software

2020

 • SW for traction systems optimization – Novák, M. - Novák, J., [Other Software (not meeting RIV conditions)] 2020.

2011

 • Programové vybavení pro řízení vysokorychlostního synchronního stroje s využitím FPGA – Novák, M. - Novák, J., [Software] 2011.

2009

 • Program pro regulaci zátěže pro experimentální výzkum spalovacích motorů – Novák, J., [Software] 2009.
 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci vysokootáčkového synchronního motoru v oblasti zeslabování magnetického toku – Čeřovský, Z. - Novák, J., [Software] 2009.

2008

 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci momentu vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, J. - Novák, M., [Software] 2008.

2007

 • Software pro řízení a experimentální výzkum vysokootáčkového synchronního motoru – Novák, J., [Software] 2007.

Zpráva

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., [Technical Report] 2008. Report no. 01.

2007

 • Experimentální ověření vlastností frekvenčně řízeného jednofázového asynchronního motoru – Novák, J. - Šťastný, J., [Technical Report] 2007. Report no. 01.

1995

 • Vektorové řízení trakčního pohonu s asynchronním motorem – Javůrek, J. - Ryba, J., - Novák, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1995.

1993

 • Podklady pro realizaci ovládací skříňky SIL-03 přenosného hydraulického agregátu – Vlček, J. - Novák, J., [Technical Report] 1993.
 • Návrh úprav elektrické části projektu dokumentace HU 63 (hydraulického agregátu) – Vlček, J. - Novák, J., [Technical Report] 1993.

Kvalifikační zpráva

2022

 • Dynamické vlastnosti pohonů moderních kolejových vozidel – Fridrichovský, T. - Novák, J. opon. - Kolář, J. supervisor - Voltr, P. opon., - Kraus, V. opon., Praha: Defense date 2022-03-04. PhD Thesis. CTU. Faculty of Mechanical Engineering. Supervised by J. KOLÁŘ.

2003

 • Perspektivní směry rozvoje regulovaných elektrických pohonů – Novák, J., Praha: Defense date 2003-05-15. Associate Professor Thesis. Ústav přístrojové a řídicí techniky FS ČVUT.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2 ed. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03730-0.

2002

 • Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství – Novák, J., Praha: Czech Technical University in Prague, 2002. ISBN 80-01-02457-1.

1998

 • Elektronické aplikace ve strojírenství – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, L., Praha: Czech Technical University in Prague, 1998.

Kapitola v knize

2011

 • Microturbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., In: Lecture notes in Electrical Engineering - Electrical Engineering and Control - Volume 2. Heidelberg: Springer, 2011. p. 757-764. Lecture notes in Electrical Engineering. ISSN 1876-1100. ISBN 978-3-642-21764-7.

Sborník

2015

 • Moderní trakční pohony - sborník semináře – Doleček, R. ed. - Novák, J. ed., - Černý, O. ed., Pardubice, 2015-05-29. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2015. ISBN 978-80-7395-893-0.

2004

 • Environmental Compatible Structures and Structural Materials – Végh, L. ed. - Novák, J. ed., - Valentin, J. ed., Praha, 2004-06-24/2004-06-25. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2004. ISBN 80-01-03150-0.
 • Systém pro měření výkonových poměrů elektromechanických soustav – Novák, J. ed., Praha, 2004-06-22/2004-06-24. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2004.

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., [Invited unpublished scientific lecture] Klenčí pod Čerchovem: ČVUT, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídicí techniky. 2016-06-06.