[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ/EN

Ústav přístrojové a řídicí techniky

Lidé

Odbor elektrotechniky (12114)

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

Jaroslav.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2698

místnost: F2-102, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., 2019

2015

 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru - 2.část – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015
 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015

2014

 • Online High-Speed PMSM Parameters Estimation and Stability Analysis – Novák, M. - Flah, A. - Novák, J., - Lassaad, S., 2014
 • Losses in Sinusoidal Filter for Pulse Controlled Converters – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2014
 • Estimation of motor parameters for an electrical vehicle application – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2014

2013

 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, K., 2013
 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Chyský, J. - Novák, J., - Kořínek, P, 2013

2011

 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011
 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011

2010

 • Vlastnosti frekvenčně řízených pohonů s jednofázovými asynchronními motory – Novák, J. - Janeček, J., - Václavík, H., 2010

2009

 • Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Novák, M., 2009

2007

 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 3. část – Novák, J., 2007
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 2. část – Novák, J., 2007
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 1. část – Novák, J., 2007

2006

 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 3. část – Novák, J., 2006
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 2. část – Novák, J., 2006
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 1. část – Novák, J., 2006

2005

 • Frekvenčně řízené elektrické pohony a jejich elektromagnetická kompatibilita – Novák, J., 2005

2004

 • Činnost mezinárodní skupiny "Ekologicky kompatibilní konstrukce a konstrukční hmoty" (IASS WG 18 on ECS) – Végh, L. - Novák, J., - Valentin, J., 2004

2003

 • The Possibility of Mathematical Model Utilization for Real-Time Analyses of Induction Machine – Novák, J. - Schejbal, V., 2003
 • Moderní výkonové polovodičové prvky a jejich aplikační možnosti – Novák, J., 2003

2002

 • Dynamometr na vířivé proudy a jeho regulace – Novák, J., 2002

2001

 • Today's Trends in Develop of Electrical Drives with Supply from Semiconduktor Convertors – Novák, J., 2001

2000

 • Současné trendy v rozvoji elektrických pohonů napájených z polovodičových měničů – Novák, J., 2000

1998

 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (5.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (4.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (3.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (2.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (1.část) – Novák, J., 1998

1997

 • Převodníky pro oddělení a úpravu analogových stejnosměrných řídících signálů – Novák, J., 1997

Stať ve sborníku

2018

 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2018
 • URČOVÁNÍ ÚČINNOSTI ELEKTROMOTORU PŘI SIMULACI POHONU ELEKTROBUSU – Novák, J., 2018
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2018
 • Zkušenosti s přestavbou pohonu jeřábu 250 t na blocích 3 a 4 jaderné elektrárny Dukovany – Chyský, J. - Novák, J., 2018
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2015

 • Vlnové jevy na výstupu frekvenčního měniče – Novák, J. - Chyský, J., 2015
 • Měření eliminace nežádoucích vlivů dlouhého ka-belu na výstupu měniče pomocí výstupních odru-šovacích prostředků – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015
 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2015
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., 2015

2014

 • High Speed Generator in a CHP Unit – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2014
 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., 2014

2013

 • Měření výkonu v neharmonických sítích – Chyský, J. - Novák, J. - Kořínek, P., - Novák, M., 2013
 • Losses in Sinusoidal Filter Chokes – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2013
 • Online PMSM parameters estimation for 32000rpm – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013

2012

 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012
 • Control of High-speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2012
 • Experimental Verification of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor Model – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Specifics of Modeling High-speed PM Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Advanced FPGA Controller for High-speed Permanent Magnet Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Experimental Micro-turbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012

2011

 • Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem – Novák, J. - Novák, M., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - RESULT ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - THEORETICAL ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Chyský, J., 2011
 • Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2011

2010

 • Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Uhlíř, I., 2010
 • ELECTRICAL DRIVE FOR COMPRESSOR ON TURBOCHARGED ENGINE – Novák, J. - Čeřovský, Z., 2010
 • Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2010
 • CONTROL OF AN ELECTRICAL POWER SPLITTER IN A HYBRID TRACTION PROPULSION SYSTEM – Novák, M. - Novák, J., 2010

2009

 • Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru – Novák, J. - Novák, M., - Čeřovský, Z., 2009
 • High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines – Čeřovský, Z. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., 2009

2008

 • Digital Controlled High Speed Synchronous Motor – Čeřovský, Z. - Novák, J. - Novák, M., - Čambál, M., 2008
 • Digital Measurement of Power in Impulse Powered Circuits – Novák, M. - Novák, J. - Čambál, M., - Uhlíř, I., 2008
 • Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008

2007

 • Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control – Uhlíř, I. - Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Pohon se synchronním motorem pro trakční aplikace a jeho regulace – Novák, J., 2007
 • Možnosti zlepšení vlastností regulace fázových proudů synchronních strojů – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Synchronous Motors Phase Current Adaptive Control – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Adaptivní regulace momentu synchronního stroje – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Possibilities to Increase the Quality of Phase Current Control for Synchronous Motors – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007

2006

 • Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives – Novák, M. - Čambál, M., - Novák, J., 2006
 • Výzkum regulace momentu synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2006

2005

 • Trojfázový bezpečný bezkontaktní spínač – Novák, J., 2005
 • Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Činnost odboru elektrotechniky v rámci VCJB v letech 2000 - 2004 – Uhlíř, I. - Novák, J., - Čambál, M., 2005

2004

 • Bezkontaktní spínání pohonů přestavníků drážních výhybek – Novák, J., 2004
 • Real Time Torque and Power Analyses of Electromechanical Systems – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2004
 • Hybridní pohon se superkapacitorem – Čeřovský, Z. - Mindl, P. - Pavelka, V. - Drešer, J., - Novák, J., 2004

2003

 • Programovatelné zařízení pro testování elektromechanických soustav v reálném čase – Novák, J., 2003
 • Hardware for Real-Time AC Drive Analyses – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2003

2002

 • Study of Methods for Induction Machine Torque Monitoring – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2002
 • Přímé a nepřímé metody pro snímání časového průběhu točivého momentu asynchronního motoru – Gregora, S. - Novák, J., 2002

2001

 • Laboratory of Technical Measurement – Volf, J. - Uhlíř, I. - Jenčík, J. - Bauerová, D. - Papežová, S. - Vlček, J., - Novák, J., 2001

2000

 • Testing Equipment with Load Torque Programmable Simulation – Novák, J. - Gregora, S., 2000
 • Elektrický pohon pojezdu požárního robota – Novák, J. - Šťastný, J., 2000

1999

 • Dispečerské komunikační zařízení – Chyský, J. - Novák, J., 1999

1997

 • Current Supply for the Cathode Sputtering – Šťastný, J. - Novák, J., 1997
 • Superconducting Magnetic Bearing for High-Speed Engines – Vlček, J. - Novák, J. - Papež, V. - Kuba, J. - Galaš, I. - Šustr, P. - Vinš, M., - Trubač, L., 1997

1995

 • Using of NOREG Convertors for Teaching of Electrical Drives and Mechatronics – Novák, J. - Vlček, J., 1995

Patent, užitný a průmyslový vzor

2011

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2011

2010

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015

2009

 • Interfejsová karta k pulsnímu usměrňovači – Novák, M. - Novák, J., 2009

2008

 • Měřící karta polohy pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008
 • Frekvenční měnič pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2007
 • Elektronický modul pro synchronizaci měření na spalovacím motoru – Novák, J., 2007

2006

 • Systém pro číslicové měření zátěžného úhlu synchronního stroje – Novák, J., 2006

Software

2011

 • Programové vybavení pro řízení vysokorychlostního synchronního stroje s využitím FPGA – Novák, M. - Novák, J., 2011

2009

 • Program pro regulaci zátěže pro experimentální výzkum spalovacích motorů – Novák, J., 2009
 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci vysokootáčkového synchronního motoru v oblasti zeslabování magnetického toku – Čeřovský, Z. - Novák, J., 2009

2008

 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci momentu vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Software pro řízení a experimentální výzkum vysokootáčkového synchronního motoru – Novák, J., 2007

Zpráva

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

2007

 • Experimentální ověření vlastností frekvenčně řízeného jednofázového asynchronního motoru – Novák, J. - Šťastný, J., 2007

1995

 • Vektorové řízení trakčního pohonu s asynchronním motorem – Javůrek, J. - Ryba, J., - Novák, J., 1995

1993

 • Podklady pro realizaci ovládací skříňky SIL-03 přenosného hydraulického agregátu – Vlček, J. - Novák, J., 1993
 • Návrh úprav elektrické části projektu dokumentace HU 63 (hydraulického agregátu) – Vlček, J. - Novák, J., 1993

Kvalifikační zpráva

2003

 • Perspektivní směry rozvoje regulovaných elektrických pohonů – Novák, J., 2003

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

2002

 • Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství – Novák, J., 2002

1998

 • Elektronické aplikace ve strojírenství – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, L., 1998

Kapitola v knize

2011

 • Microturbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011

Sborník

2015

 • Moderní trakční pohony - sborník semináře – Doleček, R. ed. - Novák, J. ed., - Černý, O. ed., 2015

2004

 • Environmental Compatible Structures and Structural Materials – Végh, L. ed. - Novák, J. ed., - Valentin, J. ed., 2004
 • Systém pro měření výkonových poměrů elektromechanických soustav – Novák, J. ed., 2004

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016

Odbor přesné mechaniky (12136)

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

Jaroslav.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2698

místnost: F2-102, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., 2019

2015

 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru - 2.část – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015
 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015

2014

 • Online High-Speed PMSM Parameters Estimation and Stability Analysis – Novák, M. - Flah, A. - Novák, J., - Lassaad, S., 2014
 • Losses in Sinusoidal Filter for Pulse Controlled Converters – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2014
 • Estimation of motor parameters for an electrical vehicle application – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2014

2013

 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, K., 2013
 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Chyský, J. - Novák, J., - Kořínek, P, 2013

2011

 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011
 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011

2010

 • Vlastnosti frekvenčně řízených pohonů s jednofázovými asynchronními motory – Novák, J. - Janeček, J., - Václavík, H., 2010

2009

 • Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Novák, M., 2009

2007

 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 3. část – Novák, J., 2007
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 2. část – Novák, J., 2007
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 1. část – Novák, J., 2007

2006

 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 3. část – Novák, J., 2006
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 2. část – Novák, J., 2006
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 1. část – Novák, J., 2006

2005

 • Frekvenčně řízené elektrické pohony a jejich elektromagnetická kompatibilita – Novák, J., 2005

2004

 • Činnost mezinárodní skupiny "Ekologicky kompatibilní konstrukce a konstrukční hmoty" (IASS WG 18 on ECS) – Végh, L. - Novák, J., - Valentin, J., 2004

2003

 • The Possibility of Mathematical Model Utilization for Real-Time Analyses of Induction Machine – Novák, J. - Schejbal, V., 2003
 • Moderní výkonové polovodičové prvky a jejich aplikační možnosti – Novák, J., 2003

2002

 • Dynamometr na vířivé proudy a jeho regulace – Novák, J., 2002

2001

 • Today's Trends in Develop of Electrical Drives with Supply from Semiconduktor Convertors – Novák, J., 2001

2000

 • Současné trendy v rozvoji elektrických pohonů napájených z polovodičových měničů – Novák, J., 2000

1998

 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (5.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (4.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (3.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (2.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (1.část) – Novák, J., 1998

1997

 • Převodníky pro oddělení a úpravu analogových stejnosměrných řídících signálů – Novák, J., 1997

Stať ve sborníku

2018

 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2018
 • URČOVÁNÍ ÚČINNOSTI ELEKTROMOTORU PŘI SIMULACI POHONU ELEKTROBUSU – Novák, J., 2018
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2018
 • Zkušenosti s přestavbou pohonu jeřábu 250 t na blocích 3 a 4 jaderné elektrárny Dukovany – Chyský, J. - Novák, J., 2018
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2015

 • Vlnové jevy na výstupu frekvenčního měniče – Novák, J. - Chyský, J., 2015
 • Měření eliminace nežádoucích vlivů dlouhého ka-belu na výstupu měniče pomocí výstupních odru-šovacích prostředků – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015
 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2015
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., 2015

2014

 • High Speed Generator in a CHP Unit – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2014
 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., 2014

2013

 • Měření výkonu v neharmonických sítích – Chyský, J. - Novák, J. - Kořínek, P., - Novák, M., 2013
 • Losses in Sinusoidal Filter Chokes – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2013
 • Online PMSM parameters estimation for 32000rpm – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013

2012

 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012
 • Control of High-speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2012
 • Experimental Verification of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor Model – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Specifics of Modeling High-speed PM Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Advanced FPGA Controller for High-speed Permanent Magnet Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Experimental Micro-turbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012

2011

 • Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem – Novák, J. - Novák, M., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - RESULT ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - THEORETICAL ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Chyský, J., 2011
 • Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2011

2010

 • Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Uhlíř, I., 2010
 • ELECTRICAL DRIVE FOR COMPRESSOR ON TURBOCHARGED ENGINE – Novák, J. - Čeřovský, Z., 2010
 • Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2010
 • CONTROL OF AN ELECTRICAL POWER SPLITTER IN A HYBRID TRACTION PROPULSION SYSTEM – Novák, M. - Novák, J., 2010

2009

 • Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru – Novák, J. - Novák, M., - Čeřovský, Z., 2009
 • High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines – Čeřovský, Z. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., 2009

2008

 • Digital Controlled High Speed Synchronous Motor – Čeřovský, Z. - Novák, J. - Novák, M., - Čambál, M., 2008
 • Digital Measurement of Power in Impulse Powered Circuits – Novák, M. - Novák, J. - Čambál, M., - Uhlíř, I., 2008
 • Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008

2007

 • Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control – Uhlíř, I. - Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Pohon se synchronním motorem pro trakční aplikace a jeho regulace – Novák, J., 2007
 • Možnosti zlepšení vlastností regulace fázových proudů synchronních strojů – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Synchronous Motors Phase Current Adaptive Control – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Adaptivní regulace momentu synchronního stroje – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Possibilities to Increase the Quality of Phase Current Control for Synchronous Motors – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007

2006

 • Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives – Novák, M. - Čambál, M., - Novák, J., 2006
 • Výzkum regulace momentu synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2006

2005

 • Trojfázový bezpečný bezkontaktní spínač – Novák, J., 2005
 • Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Činnost odboru elektrotechniky v rámci VCJB v letech 2000 - 2004 – Uhlíř, I. - Novák, J., - Čambál, M., 2005

2004

 • Bezkontaktní spínání pohonů přestavníků drážních výhybek – Novák, J., 2004
 • Real Time Torque and Power Analyses of Electromechanical Systems – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2004
 • Hybridní pohon se superkapacitorem – Čeřovský, Z. - Mindl, P. - Pavelka, V. - Drešer, J., - Novák, J., 2004

2003

 • Programovatelné zařízení pro testování elektromechanických soustav v reálném čase – Novák, J., 2003
 • Hardware for Real-Time AC Drive Analyses – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2003

2002

 • Study of Methods for Induction Machine Torque Monitoring – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2002
 • Přímé a nepřímé metody pro snímání časového průběhu točivého momentu asynchronního motoru – Gregora, S. - Novák, J., 2002

2001

 • Laboratory of Technical Measurement – Volf, J. - Uhlíř, I. - Jenčík, J. - Bauerová, D. - Papežová, S. - Vlček, J., - Novák, J., 2001

2000

 • Testing Equipment with Load Torque Programmable Simulation – Novák, J. - Gregora, S., 2000
 • Elektrický pohon pojezdu požárního robota – Novák, J. - Šťastný, J., 2000

1999

 • Dispečerské komunikační zařízení – Chyský, J. - Novák, J., 1999

1997

 • Current Supply for the Cathode Sputtering – Šťastný, J. - Novák, J., 1997
 • Superconducting Magnetic Bearing for High-Speed Engines – Vlček, J. - Novák, J. - Papež, V. - Kuba, J. - Galaš, I. - Šustr, P. - Vinš, M., - Trubač, L., 1997

1995

 • Using of NOREG Convertors for Teaching of Electrical Drives and Mechatronics – Novák, J. - Vlček, J., 1995

Patent, užitný a průmyslový vzor

2011

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2011

2010

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015

2009

 • Interfejsová karta k pulsnímu usměrňovači – Novák, M. - Novák, J., 2009

2008

 • Měřící karta polohy pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008
 • Frekvenční měnič pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2007
 • Elektronický modul pro synchronizaci měření na spalovacím motoru – Novák, J., 2007

2006

 • Systém pro číslicové měření zátěžného úhlu synchronního stroje – Novák, J., 2006

Software

2011

 • Programové vybavení pro řízení vysokorychlostního synchronního stroje s využitím FPGA – Novák, M. - Novák, J., 2011

2009

 • Program pro regulaci zátěže pro experimentální výzkum spalovacích motorů – Novák, J., 2009
 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci vysokootáčkového synchronního motoru v oblasti zeslabování magnetického toku – Čeřovský, Z. - Novák, J., 2009

2008

 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci momentu vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Software pro řízení a experimentální výzkum vysokootáčkového synchronního motoru – Novák, J., 2007

Zpráva

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

2007

 • Experimentální ověření vlastností frekvenčně řízeného jednofázového asynchronního motoru – Novák, J. - Šťastný, J., 2007

1995

 • Vektorové řízení trakčního pohonu s asynchronním motorem – Javůrek, J. - Ryba, J., - Novák, J., 1995

1993

 • Podklady pro realizaci ovládací skříňky SIL-03 přenosného hydraulického agregátu – Vlček, J. - Novák, J., 1993
 • Návrh úprav elektrické části projektu dokumentace HU 63 (hydraulického agregátu) – Vlček, J. - Novák, J., 1993

Kvalifikační zpráva

2003

 • Perspektivní směry rozvoje regulovaných elektrických pohonů – Novák, J., 2003

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

2002

 • Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství – Novák, J., 2002

1998

 • Elektronické aplikace ve strojírenství – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, L., 1998

Kapitola v knize

2011

 • Microturbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011

Sborník

2015

 • Moderní trakční pohony - sborník semináře – Doleček, R. ed. - Novák, J. ed., - Černý, O. ed., 2015

2004

 • Environmental Compatible Structures and Structural Materials – Végh, L. ed. - Novák, J. ed., - Valentin, J. ed., 2004
 • Systém pro měření výkonových poměrů elektromechanických soustav – Novák, J. ed., 2004

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016

Odbor automatického řízení (12137)

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

Jaroslav.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2698

místnost: F2-102, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., 2019

2015

 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru - 2.část – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015
 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015

2014

 • Online High-Speed PMSM Parameters Estimation and Stability Analysis – Novák, M. - Flah, A. - Novák, J., - Lassaad, S., 2014
 • Losses in Sinusoidal Filter for Pulse Controlled Converters – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2014
 • Estimation of motor parameters for an electrical vehicle application – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2014

2013

 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, K., 2013
 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Chyský, J. - Novák, J., - Kořínek, P, 2013

2011

 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011
 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011

2010

 • Vlastnosti frekvenčně řízených pohonů s jednofázovými asynchronními motory – Novák, J. - Janeček, J., - Václavík, H., 2010

2009

 • Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Novák, M., 2009

2007

 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 3. část – Novák, J., 2007
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 2. část – Novák, J., 2007
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 1. část – Novák, J., 2007

2006

 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 3. část – Novák, J., 2006
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 2. část – Novák, J., 2006
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 1. část – Novák, J., 2006

2005

 • Frekvenčně řízené elektrické pohony a jejich elektromagnetická kompatibilita – Novák, J., 2005

2004

 • Činnost mezinárodní skupiny "Ekologicky kompatibilní konstrukce a konstrukční hmoty" (IASS WG 18 on ECS) – Végh, L. - Novák, J., - Valentin, J., 2004

2003

 • The Possibility of Mathematical Model Utilization for Real-Time Analyses of Induction Machine – Novák, J. - Schejbal, V., 2003
 • Moderní výkonové polovodičové prvky a jejich aplikační možnosti – Novák, J., 2003

2002

 • Dynamometr na vířivé proudy a jeho regulace – Novák, J., 2002

2001

 • Today's Trends in Develop of Electrical Drives with Supply from Semiconduktor Convertors – Novák, J., 2001

2000

 • Současné trendy v rozvoji elektrických pohonů napájených z polovodičových měničů – Novák, J., 2000

1998

 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (5.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (4.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (3.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (2.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (1.část) – Novák, J., 1998

1997

 • Převodníky pro oddělení a úpravu analogových stejnosměrných řídících signálů – Novák, J., 1997

Stať ve sborníku

2018

 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2018
 • URČOVÁNÍ ÚČINNOSTI ELEKTROMOTORU PŘI SIMULACI POHONU ELEKTROBUSU – Novák, J., 2018
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2018
 • Zkušenosti s přestavbou pohonu jeřábu 250 t na blocích 3 a 4 jaderné elektrárny Dukovany – Chyský, J. - Novák, J., 2018
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2015

 • Vlnové jevy na výstupu frekvenčního měniče – Novák, J. - Chyský, J., 2015
 • Měření eliminace nežádoucích vlivů dlouhého ka-belu na výstupu měniče pomocí výstupních odru-šovacích prostředků – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015
 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2015
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., 2015

2014

 • High Speed Generator in a CHP Unit – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2014
 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., 2014

2013

 • Měření výkonu v neharmonických sítích – Chyský, J. - Novák, J. - Kořínek, P., - Novák, M., 2013
 • Losses in Sinusoidal Filter Chokes – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2013
 • Online PMSM parameters estimation for 32000rpm – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013

2012

 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012
 • Control of High-speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2012
 • Experimental Verification of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor Model – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Specifics of Modeling High-speed PM Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Advanced FPGA Controller for High-speed Permanent Magnet Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Experimental Micro-turbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012

2011

 • Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem – Novák, J. - Novák, M., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - RESULT ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - THEORETICAL ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Chyský, J., 2011
 • Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2011

2010

 • Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Uhlíř, I., 2010
 • ELECTRICAL DRIVE FOR COMPRESSOR ON TURBOCHARGED ENGINE – Novák, J. - Čeřovský, Z., 2010
 • Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2010
 • CONTROL OF AN ELECTRICAL POWER SPLITTER IN A HYBRID TRACTION PROPULSION SYSTEM – Novák, M. - Novák, J., 2010

2009

 • Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru – Novák, J. - Novák, M., - Čeřovský, Z., 2009
 • High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines – Čeřovský, Z. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., 2009

2008

 • Digital Controlled High Speed Synchronous Motor – Čeřovský, Z. - Novák, J. - Novák, M., - Čambál, M., 2008
 • Digital Measurement of Power in Impulse Powered Circuits – Novák, M. - Novák, J. - Čambál, M., - Uhlíř, I., 2008
 • Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008

2007

 • Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control – Uhlíř, I. - Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Pohon se synchronním motorem pro trakční aplikace a jeho regulace – Novák, J., 2007
 • Možnosti zlepšení vlastností regulace fázových proudů synchronních strojů – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Synchronous Motors Phase Current Adaptive Control – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Adaptivní regulace momentu synchronního stroje – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Possibilities to Increase the Quality of Phase Current Control for Synchronous Motors – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007

2006

 • Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives – Novák, M. - Čambál, M., - Novák, J., 2006
 • Výzkum regulace momentu synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2006

2005

 • Trojfázový bezpečný bezkontaktní spínač – Novák, J., 2005
 • Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Činnost odboru elektrotechniky v rámci VCJB v letech 2000 - 2004 – Uhlíř, I. - Novák, J., - Čambál, M., 2005

2004

 • Bezkontaktní spínání pohonů přestavníků drážních výhybek – Novák, J., 2004
 • Real Time Torque and Power Analyses of Electromechanical Systems – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2004
 • Hybridní pohon se superkapacitorem – Čeřovský, Z. - Mindl, P. - Pavelka, V. - Drešer, J., - Novák, J., 2004

2003

 • Programovatelné zařízení pro testování elektromechanických soustav v reálném čase – Novák, J., 2003
 • Hardware for Real-Time AC Drive Analyses – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2003

2002

 • Study of Methods for Induction Machine Torque Monitoring – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2002
 • Přímé a nepřímé metody pro snímání časového průběhu točivého momentu asynchronního motoru – Gregora, S. - Novák, J., 2002

2001

 • Laboratory of Technical Measurement – Volf, J. - Uhlíř, I. - Jenčík, J. - Bauerová, D. - Papežová, S. - Vlček, J., - Novák, J., 2001

2000

 • Testing Equipment with Load Torque Programmable Simulation – Novák, J. - Gregora, S., 2000
 • Elektrický pohon pojezdu požárního robota – Novák, J. - Šťastný, J., 2000

1999

 • Dispečerské komunikační zařízení – Chyský, J. - Novák, J., 1999

1997

 • Current Supply for the Cathode Sputtering – Šťastný, J. - Novák, J., 1997
 • Superconducting Magnetic Bearing for High-Speed Engines – Vlček, J. - Novák, J. - Papež, V. - Kuba, J. - Galaš, I. - Šustr, P. - Vinš, M., - Trubač, L., 1997

1995

 • Using of NOREG Convertors for Teaching of Electrical Drives and Mechatronics – Novák, J. - Vlček, J., 1995

Patent, užitný a průmyslový vzor

2011

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2011

2010

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015

2009

 • Interfejsová karta k pulsnímu usměrňovači – Novák, M. - Novák, J., 2009

2008

 • Měřící karta polohy pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008
 • Frekvenční měnič pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2007
 • Elektronický modul pro synchronizaci měření na spalovacím motoru – Novák, J., 2007

2006

 • Systém pro číslicové měření zátěžného úhlu synchronního stroje – Novák, J., 2006

Software

2011

 • Programové vybavení pro řízení vysokorychlostního synchronního stroje s využitím FPGA – Novák, M. - Novák, J., 2011

2009

 • Program pro regulaci zátěže pro experimentální výzkum spalovacích motorů – Novák, J., 2009
 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci vysokootáčkového synchronního motoru v oblasti zeslabování magnetického toku – Čeřovský, Z. - Novák, J., 2009

2008

 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci momentu vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Software pro řízení a experimentální výzkum vysokootáčkového synchronního motoru – Novák, J., 2007

Zpráva

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

2007

 • Experimentální ověření vlastností frekvenčně řízeného jednofázového asynchronního motoru – Novák, J. - Šťastný, J., 2007

1995

 • Vektorové řízení trakčního pohonu s asynchronním motorem – Javůrek, J. - Ryba, J., - Novák, J., 1995

1993

 • Podklady pro realizaci ovládací skříňky SIL-03 přenosného hydraulického agregátu – Vlček, J. - Novák, J., 1993
 • Návrh úprav elektrické části projektu dokumentace HU 63 (hydraulického agregátu) – Vlček, J. - Novák, J., 1993

Kvalifikační zpráva

2003

 • Perspektivní směry rozvoje regulovaných elektrických pohonů – Novák, J., 2003

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

2002

 • Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství – Novák, J., 2002

1998

 • Elektronické aplikace ve strojírenství – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, L., 1998

Kapitola v knize

2011

 • Microturbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011

Sborník

2015

 • Moderní trakční pohony - sborník semináře – Doleček, R. ed. - Novák, J. ed., - Černý, O. ed., 2015

2004

 • Environmental Compatible Structures and Structural Materials – Végh, L. ed. - Novák, J. ed., - Valentin, J. ed., 2004
 • Systém pro měření výkonových poměrů elektromechanických soustav – Novák, J. ed., 2004

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016

Ústav přístrojové a řídící techniky (12110)

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.

Jaroslav.Novak (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 2698

místnost: F2-102, Dejvice


Rozvrh a konzultace

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi V3S.

Článek v periodiku

2019

 • Development of Urban Electric Bus Drivetrain – Sivkov, O. - Musálek, L. - Novák, J. - Novák, M. - Chyský, J., - Novák, L., 2019

2015

 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru - 2.část – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015
 • Rušivé vlivy měničů frekvence na vedení k motoru – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015

2014

 • Online High-Speed PMSM Parameters Estimation and Stability Analysis – Novák, M. - Flah, A. - Novák, J., - Lassaad, S., 2014
 • Losses in Sinusoidal Filter for Pulse Controlled Converters – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2014
 • Estimation of motor parameters for an electrical vehicle application – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2014

2013

 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, K., 2013
 • Ztráty sinusových filtrů pro měniče se spínacími tranzistory – Chyský, J. - Novák, J., - Kořínek, P, 2013

2011

 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (2. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011
 • Řízení vysokootáčkových synchronních strojů (1. část) – Novák, J. - Novák, M., - Chyský, J., 2011

2010

 • Vlastnosti frekvenčně řízených pohonů s jednofázovými asynchronními motory – Novák, J. - Janeček, J., - Václavík, H., 2010

2009

 • Měření výkonu v obvodech s pulzně řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Novák, M., 2009

2007

 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 3. část – Novák, J., 2007
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 2. část – Novák, J., 2007
 • Prostředky pro mikroprocesorové řízení elektrických pohonů - 1. část – Novák, J., 2007

2006

 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 3. část – Novák, J., 2006
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 2. část – Novák, J., 2006
 • Uplatnění synchronních strojů v dopravní technice - 1. část – Novák, J., 2006

2005

 • Frekvenčně řízené elektrické pohony a jejich elektromagnetická kompatibilita – Novák, J., 2005

2004

 • Činnost mezinárodní skupiny "Ekologicky kompatibilní konstrukce a konstrukční hmoty" (IASS WG 18 on ECS) – Végh, L. - Novák, J., - Valentin, J., 2004

2003

 • The Possibility of Mathematical Model Utilization for Real-Time Analyses of Induction Machine – Novák, J. - Schejbal, V., 2003
 • Moderní výkonové polovodičové prvky a jejich aplikační možnosti – Novák, J., 2003

2002

 • Dynamometr na vířivé proudy a jeho regulace – Novák, J., 2002

2001

 • Today's Trends in Develop of Electrical Drives with Supply from Semiconduktor Convertors – Novák, J., 2001

2000

 • Současné trendy v rozvoji elektrických pohonů napájených z polovodičových měničů – Novák, J., 2000

1998

 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (5.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (4.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (3.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (2.část) – Novák, J., 1998
 • Frekvenční měniče pro průmyslové pohony, jejich obecné vlastnosti a technické možnosti (1.část) – Novák, J., 1998

1997

 • Převodníky pro oddělení a úpravu analogových stejnosměrných řídících signálů – Novák, J., 1997

Stať ve sborníku

2018

 • Vývoj pohonu elektrobusu – Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2018
 • URČOVÁNÍ ÚČINNOSTI ELEKTROMOTORU PŘI SIMULACI POHONU ELEKTROBUSU – Novák, J., 2018
 • Comparison between Si IGBT and SiC MOSFET Inverters for AC Motor Drive – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2018
 • Zkušenosti s přestavbou pohonu jeřábu 250 t na blocích 3 a 4 jaderné elektrárny Dukovany – Chyský, J. - Novák, J., 2018
 • Test Setup with a Permanent Magnet Synchronous Machine for Efficiency Maps of an Electric Vehicle – Novák, M. - Novák, J., 2018
 • Efficiency Mapping of a Small Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2018

2017

 • Methodology for Efficiency Mapping of Permanent Magnet Synchronous Motors – Novák, M. - Novák, J., - Novák, Z., 2017
 • Výpočetní a experimentální vyšetřování účinnostní mapy elektromotoru – Novák, J. - Novák, M. - Novák, Z., - Chyský, J., 2017
 • Efficiency Mapping of a 100 kW PMSM for Traction Applications – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Chyský, J., - Sivkov, O., 2017

2015

 • Vlnové jevy na výstupu frekvenčního měniče – Novák, J. - Chyský, J., 2015
 • Měření eliminace nežádoucích vlivů dlouhého ka-belu na výstupu měniče pomocí výstupních odru-šovacích prostředků – Novák, J. - Chyský, J., - Kořínek, P., 2015
 • An SiC Inverter for High Speed Permanent Magnet Synchronous Machines – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Investigation of SiC 1200 V, 50 A Inverter with Improved Design – Sivkov, O. - Novák, M., - Novák, J., 2015
 • Realization of 1200 V, 50 A SiC MOSFET Inverter for Permanent Magnet Synchronous Motor – Novák, M. - Sivkov, O., - Novák, J., 2015

2014

 • High Speed Generator in a CHP Unit – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2014
 • Combined-Heat and Power Generator with High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, J., - Schmirler, M., 2014

2013

 • Měření výkonu v neharmonických sítích – Chyský, J. - Novák, J. - Kořínek, P., - Novák, M., 2013
 • Losses in Sinusoidal Filter Chokes – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2013
 • Online PMSM parameters estimation for 32000rpm – Flah, A. - Novák, M. - Lassaad, S., - Novák, J., 2013
 • Progress on Construction of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Novák, M. - Novák, Z. - Novák, J., - Novák, L., 2013

2012

 • Determination of Losses in Ferromagnetic Circuit of a Sinusoidal Filter Powered with Frequency Inverter – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, M., - Novák, Z., 2012
 • Control of High-speed Permanent Magnet Synchronous Machine – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, M., 2012
 • Experimental Verification of High-Speed Permanent Magnet Synchronous Motor Model – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Specifics of Modeling High-speed PM Synchronous Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Advanced FPGA Controller for High-speed Permanent Magnet Motor – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012
 • Experimental Micro-turbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J., - Chyský, J., 2012

2011

 • Výzkum dynamických vlastností vysokootáčkové-ho pohonu se synchronním motorem – Novák, J. - Novák, M., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - RESULT ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • EXPERIMENTAL SETUP WITH HIGH SPEED PMSM - THEORETICAL ANALYSIS – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011
 • Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Chyský, J., 2011
 • Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2011

2010

 • Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J. - Čeřovský, Z., - Uhlíř, I., 2010
 • ELECTRICAL DRIVE FOR COMPRESSOR ON TURBOCHARGED ENGINE – Novák, J. - Čeřovský, Z., 2010
 • Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System – Novák, M. - Novák, J., - Čeřovský, Z., 2010
 • CONTROL OF AN ELECTRICAL POWER SPLITTER IN A HYBRID TRACTION PROPULSION SYSTEM – Novák, M. - Novák, J., 2010

2009

 • Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru – Novák, J. - Novák, M., - Čeřovský, Z., 2009
 • High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines – Čeřovský, Z. - Novák, J., - Novák, M., 2009
 • Electrically Driven Compressors on Turbocharged Engines with High Speed Synchronous Motors – Novák, L. - Novák, J., - Novák, M., 2009

2008

 • Digital Controlled High Speed Synchronous Motor – Čeřovský, Z. - Novák, J. - Novák, M., - Čambál, M., 2008
 • Digital Measurement of Power in Impulse Powered Circuits – Novák, M. - Novák, J. - Čambál, M., - Uhlíř, I., 2008
 • Měření elektrických parametrů v obvodech s PWM řízenými zdroji napětí – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008
 • Vysokorychlostní synchronní stroje s permanentními magnety - regulace momentu – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2008

2007

 • Synchronous Motor Current Controler Quality Augmentation with Adaptive Control – Uhlíř, I. - Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Pohon se synchronním motorem pro trakční aplikace a jeho regulace – Novák, J., 2007
 • Možnosti zlepšení vlastností regulace fázových proudů synchronních strojů – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Synchronous Motors Phase Current Adaptive Control – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007
 • Adaptivní regulace momentu synchronního stroje – Novák, J. - Čambál, M., - Novák, M., 2007
 • Possibilities to Increase the Quality of Phase Current Control for Synchronous Motors – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2007

2006

 • Application of Sinusoidal Phase Current Control for Synchronous Drives – Novák, M. - Čambál, M., - Novák, J., 2006
 • Výzkum regulace momentu synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2006

2005

 • Trojfázový bezpečný bezkontaktní spínač – Novák, J., 2005
 • Study of Synchronous Motor Rotor Position Measuring Methods – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Vyhodnocování výstupního signálu resolveru pro určování polohy rotoru synchronního stroje – Čambál, M. - Novák, M., - Novák, J., 2005
 • Činnost odboru elektrotechniky v rámci VCJB v letech 2000 - 2004 – Uhlíř, I. - Novák, J., - Čambál, M., 2005

2004

 • Bezkontaktní spínání pohonů přestavníků drážních výhybek – Novák, J., 2004
 • Real Time Torque and Power Analyses of Electromechanical Systems – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2004
 • Hybridní pohon se superkapacitorem – Čeřovský, Z. - Mindl, P. - Pavelka, V. - Drešer, J., - Novák, J., 2004

2003

 • Programovatelné zařízení pro testování elektromechanických soustav v reálném čase – Novák, J., 2003
 • Hardware for Real-Time AC Drive Analyses – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2003

2002

 • Study of Methods for Induction Machine Torque Monitoring – Novák, J. - Gregora, S., - Schejbal, V., 2002
 • Přímé a nepřímé metody pro snímání časového průběhu točivého momentu asynchronního motoru – Gregora, S. - Novák, J., 2002

2001

 • Laboratory of Technical Measurement – Volf, J. - Uhlíř, I. - Jenčík, J. - Bauerová, D. - Papežová, S. - Vlček, J., - Novák, J., 2001

2000

 • Testing Equipment with Load Torque Programmable Simulation – Novák, J. - Gregora, S., 2000
 • Elektrický pohon pojezdu požárního robota – Novák, J. - Šťastný, J., 2000

1999

 • Dispečerské komunikační zařízení – Chyský, J. - Novák, J., 1999

1997

 • Current Supply for the Cathode Sputtering – Šťastný, J. - Novák, J., 1997
 • Superconducting Magnetic Bearing for High-Speed Engines – Vlček, J. - Novák, J. - Papež, V. - Kuba, J. - Galaš, I. - Šustr, P. - Vinš, M., - Trubač, L., 1997

1995

 • Using of NOREG Convertors for Teaching of Electrical Drives and Mechatronics – Novák, J. - Vlček, J., 1995

Patent, užitný a průmyslový vzor

2011

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2011

2010

 • Kogenerační zdroj – Novák, M. - Chyský, J. - Stanke, O., - Novák, J., 2010

Prototyp, funkční vzorek

2015

 • Frekvenční měnič s SiC prvky v2 – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015
 • Frekvenční měnič s SiC prvky – Novák, M. - Novák, J., - Sivkov, O., 2015

2009

 • Interfejsová karta k pulsnímu usměrňovači – Novák, M. - Novák, J., 2009

2008

 • Měřící karta polohy pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008
 • Frekvenční měnič pro vysokorychlostní pohony – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Universal control panel for dynamometer – Chyský, J. - Novák, J. - Novák, L. - Novák, M., - Uhlíř, I., 2007
 • Elektronický modul pro synchronizaci měření na spalovacím motoru – Novák, J., 2007

2006

 • Systém pro číslicové měření zátěžného úhlu synchronního stroje – Novák, J., 2006

Software

2011

 • Programové vybavení pro řízení vysokorychlostního synchronního stroje s využitím FPGA – Novák, M. - Novák, J., 2011

2009

 • Program pro regulaci zátěže pro experimentální výzkum spalovacích motorů – Novák, J., 2009
 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci vysokootáčkového synchronního motoru v oblasti zeslabování magnetického toku – Čeřovský, Z. - Novák, J., 2009

2008

 • Programové vybavení pro vektorovou regulaci momentu vysokootáčkového synchronního stroje – Novák, J. - Novák, M., 2008

2007

 • Software pro řízení a experimentální výzkum vysokootáčkového synchronního motoru – Novák, J., 2007

Zpráva

2008

 • Studie elektrovýzbroje pro hybridní mulčovač VARI F-700 HYBRID – Novák, M. - Čambál, M. - Novák, J. - Šťastný, J., - Uhlíř, I., 2008

2007

 • Experimentální ověření vlastností frekvenčně řízeného jednofázového asynchronního motoru – Novák, J. - Šťastný, J., 2007

1995

 • Vektorové řízení trakčního pohonu s asynchronním motorem – Javůrek, J. - Ryba, J., - Novák, J., 1995

1993

 • Podklady pro realizaci ovládací skříňky SIL-03 přenosného hydraulického agregátu – Vlček, J. - Novák, J., 1993
 • Návrh úprav elektrické části projektu dokumentace HU 63 (hydraulického agregátu) – Vlček, J. - Novák, J., 1993

Kvalifikační zpráva

2003

 • Perspektivní směry rozvoje regulovaných elektrických pohonů – Novák, J., 2003

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2007

 • Elektrické stroje a pohony – Uhlíř, I. - Novák, L. - Novák, J. - Šťastný, J., - Vlček, J., 2007

2002

 • Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství – Novák, J., 2002

1998

 • Elektronické aplikace ve strojírenství – Chyský, J. - Novák, J., - Novák, L., 1998

Kapitola v knize

2011

 • Microturbine Power Generator – Novák, M. - Novák, J. - Stanke, O., - Chyský, J., 2011

Sborník

2015

 • Moderní trakční pohony - sborník semináře – Doleček, R. ed. - Novák, J. ed., - Černý, O. ed., 2015

2004

 • Environmental Compatible Structures and Structural Materials – Végh, L. ed. - Novák, J. ed., - Valentin, J. ed., 2004
 • Systém pro měření výkonových poměrů elektromechanických soustav – Novák, J. ed., 2004

Vyzvaná nepublikovaná přednáška

2016

 • Test setup with a permanent magnet synchronous traction drive – Novák, M. - Novák, J. - Novák, Z. - Sivkov, O., - Chyský, J., 2016