[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Zájemci o studium

Jak se stát špičkovým inženýrem ve strojírenských oborech?

Vybudujte si pevné teoretické základy: zvolte si bakalářský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.
Prohlubte si znalosti v navazujícím magisterském studijním programu: APLIKOVANÉ VĚDY VE STROJNÍM INŽENÝRSTVÍ.

Specializace Mechatronika umožňuje:

 • Řešit náročné stacionární i nestacionární vnitřní i vnější úlohy mechaniky poddajných i tuhých těles, nestlačitelných a stlačitelných tekutin, teorie tepelných výpočtů strojů a zařízení.
 • Získat poznatky v interdisciplinárních oborech, jako je mechatronika, biomechanika, matematické modelování.
 • Pracovat s kvalifikovanými odborníky výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských oborů při uplatnění mechatroniky jako synergie strojů s elektronikou a inteligentním počítačovým řízením.
   

Specializace Aplikovaná mechanika umožňuje:

 • Získat hlubší znalosti v oblastech dynamiky soustav, aerodynamiky, termodynamiky, mezních stavů moderních materiálů, automatického řízení strojů, sběru a vyhodnocení dat a pochopit, jak spolu tyto oblasti souvisí. 
 • Seznámit se se současnými trendy a simulačními a experimentálními metodami, které se používají nejen při návrhu strojů a strojních zařízení.
 • Díky získaným znalostem a dovednostem se můžete stát se vůdčím pracovníkem v akademických výzkumných týmech i komerčních vývojových odděleních v ČR i v zahraničí.
   

Specializace Biomechanika posktuje příležitost:

 • zvolit si diplomovou práci spojenou s tématy jiných univerzit nebo s konkrétním podnikem,
 • Pracovat jako vývojový pracovník, konstruktér lékařských přístrojů a rehabilitačních pomůcek.
 • Pracovat jako vývojový pracovník náhrad orgánů, nebo být platným technickým spolupracovníkem lékařských a rehabilitačních týmů.