[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Výuka na našem odboru

Oblasti výuky:
  • mechanika (statika, kinematika a dynamika) - od základních modelů po modelování soustav mnoha těles se zahrnutím dynamiky a pasivních účinků
  • řízení mechanických systémů - návrh a řízení mechanických systémů od modelování po začleněnní modelů do regulace
  • experimentální metody a vyhodnocování - experimentální měření fyzikálních veličin a jejich vyhodnocování (síla, napětí, frekvence, akustika, kmitání a vibrace)
  • simulace mechanických systémů - návrh mechanického systému včetně pohonů a regulace, typická mechatronická úloha
   
Řadu dalších specializovaných předmětů učíme v magisterském studiu ve spolupráci se specializovanými ústavy.