[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Témata bakalářských prací

Můžete si u nás vybrat ze širokého spektra témat bakalářských prací. Seznam témat není konečný, můžete také kontaktovat svého cvičícího či přednášejícího a domluvit se na jiném tématu.
Většina témat se týká aktuálních výzkumných úkolů, požadavků z průmyslu či aktuálně řešených projektů. Cílíme na široké spektrum oblastí, a to vždy tak, aby bylo dané téma přínosné k aktuálnímu stavu poznání.


B071RBSI (Bez specializace)

 • Analýza mechanických vlastností rovinného mechanismu
  Bakalářské, Václav Bauma, téma k dispozici
 • Analýza vlivu osového předpětí na nafukování nelineární trubice (cévy nebo elastomerní trubky)
  Bakalářské, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Viskoelastické chování 3D tištěných materiálů na bázi polymerů
  Bakalářské, Lukáš Horný, téma k dispozici
 • Analytický model záběru evolventního ozubení
  Bakalářské, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Model automobilu a návrh jeho odpružení vzhledem k pohodlí a bezpečnosti
  Bakalářské, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Vlastnosti kooperujících robotů
  Bakalářské, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Neurčené téma
  Bakalářské, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Modely ložisek pro dynamické simulace
  Bakalářské, Zdeněk Neusser, téma k dispozici
 • Pokročilé metody zpracování dat z optovláknových distribuovaných senzorů
  Bakalářské, Zdeněk Padovec, téma k dispozici
 • Měření ohybových vlastností navíjeného sendviče
  Bakalářské, Zdeněk Padovec, téma k dispozici
 • Elektrické servopohony v mechatronice
  Bakalářské, Jan Pelikán, téma k dispozici
 • Optimalizace rovinného mechanismu s komplexním modelem tření
  Bakalářské, Zbyněk Šika, téma k dispozici
 • Degresivní automobilový tlumič
  Bakalářské, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Porovnání mechanických vlastností kooperujících ramen robota v průmyslu a na vesmírné stanici
  Bakalářské, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Kinematické a dynamické řešení praktického mechanismu
  Bakalářské, Michael Valášek, téma k dispozici

B071ROZ (Rozhodnu se později ...)

 • Volné téma
  Bakalářské, Petr Beneš, téma k dispozici
 • Přesné určení těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru
  Bakalářské, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Analýza podmínek vzniku a posílení pěveckého formantu ve frekvenčním spektru při fonaci člověka na základě modelů 3D kontinua
  Bakalářské, Tomáš Vampola, téma k dispozici

2301R000 (bez oboru)

 • Odhad únavové životnosti s využitím strojového učení
  Bakalářské, Michal Bartošák, téma k dispozici
 • MATEMATICKÝ POPIS WÖHLEROVY KŘIVKY
  Bakalářské, Jan Papuga, téma k dispozici
 • Robotický svařovací automat pro lineární svařování
  Bakalářské, Jan Pelikán, téma k dispozici
 • Asistenční robot ve stavebnictví
  Bakalářské, Jan Pelikán, téma k dispozici
 • Vliv degradačních procesů na mechanické vlastnosti kompozitních nosičů pro regeneraci kostní tkáně
  Bakalářské, Radek Sedláček, téma k dispozici
 • Nízkofrekvenční citlivý akcelerometr
  Bakalářské, Pavel Steinbauer, téma k dispozici
 • Studium degradace kolagenových nanovláken v simulovaném tělním prostředí
  Bakalářské, Tomáš Suchý, téma k dispozici
 • Vliv parametrů síťování na mechanické vlastnosti kolagenových scaffoldů pro kultivaci mesenchymálních kmenových buněk
  Bakalářské, Tomáš Suchý, téma k dispozici
 • Simulační ověření iteračního postupu syntézy trajektorie podaktuovaného systému
  Bakalářské, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Model spotřeby energie ze sluneční baterie pro robota na vesmírné stanici
  Bakalářské, Michael Valášek, téma k dispozici
 • Napjatost násobně nalisovaného spoje
  Bakalářské, Karel Vítek, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh varianty vinuté šnekové převodovky
  Bakalářské, Karel Vítek, téma k dispozici
 • Konstrukční návrh vinuté pružné spojky
  Bakalářské, Karel Vítek, téma k dispozici

3901R051 (Konstruování podporované počítačem)

 • Odhady parametrů S-N křivky
  Bakalářské, Jan Papuga, téma k dispozici

3904R024 (Všechny programy/obory Bc. studia)

 • Analýza napětí a průhybu vícevrstvých nosníků
  Bakalářské, Tomáš Mareš, téma k dispozici
 • Studie ukládání energie do mechanických zařízení
  Bakalářské, Pavel Steinbauer, téma k dispozici

Další informace k tématům prací naleznete na https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12105/temata_ZP

vygenerováno z KOS - 2024-05-26 (07:44)