[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Stručně o mechanice a mechatronice

Mepracoviste/12105/U12131_Mechatronika/ruzne_obrazky/Mechatronika_vyznam.jpgchatronika je spojením několika oborů, a to mechaniky, elektroniky a automatizace. Jejich průnikem vznikne obor mechatronika. Sloučením znalostí z každého oboru vzniká návrh komplexně nového a kvalitnějšího produktu. V oboru MECHATRONIKA se tak setkáte s různorodými předměty ze všech těchto oblastí. Do předmětů studia přenášíme i naše odborné znalosti, zkušenosti, a to jak z oblasti experimentálních úloh, tak aplikovaného i teoretického výzkumu. Velkou oblastí je také tvorba simulačních modelů, jejich začleňování do procesu řízení či návrhu a optimalizace systému.

Vyučujeme teorii tvorby mechanických modelů, statiku, kinematiku a dynamiku tuhého tělesa a soustav těles s uvažováním ideálních i reálných vazeb. Jsme zaměřeni na mechaniku strojů, kmitání a vibrační techniku, syntézu a optimalizaci mechanických soustav, mechaniku konstrukcí, statistickou mechaniku a vše, co s danou problematikou souvisí.
 
Spolupracujeme s ostatními univerzitami nejen v ČR (ZČU v Plzni, VUT v Brně, TU v Liberci, TU v Ostravě) ale také v zahraničí (Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Universität Stuttgart, Technische Universität München, TU Wien)

Při přípravě bakalářských a diplomových prací se studenti aktivně podílejí na řešených výzkumných projektech a získávají tak zkušenosti pro svou další praxi ve vědě i v průmyslu.