[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Obory, které zajišťujeme

Odbor Mechaniky a mechatroniky je jedním z garantů oboru Aplikovaná mechanika a dále vstupuje s předměty ze svého zaměření  do náplně dalších oborů jako například  Mechatronika, Dopravní, letadlová a transportní technika, Matematické modelování v technice a Výrobní stroje a zařízení.