[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Předměty bakalářského a magisterského studia zajišťované odborem mechaniky a mechatroniky

Zajišťujeme výuku širokého spektra předmětů jak pro bakalářské, tak pro magisterské studium. Předměty z magisterského studia jsou voleny podle studijního oboru. Některé předměty si lze zapsat i jako voletelné.

zkratkakódnázevzakončenírozsahodkazy
  2316011 Aplikace MKP v mechanice Z 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BP 2313992 Bakalářská práce Z 0P+8C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BP 2313981 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BP 2313999 Bakalářská práce Z 0P+8C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313985 Bakalářská práce Z 0P+6C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313994 Bakalářská práce Z 0+0 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313997 Bakalářská práce - ISP Z 0+6 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313991 Bakalářská práce - Odbor mechaniky a mechatroniky Z 0+0 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BPR 2312299 Bakalářský projekt KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312501 Bakalářský Projekt KZ 0+4 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313998 Diplomová práce Z 0P+10C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313995 Diplomová práce Z - [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312995 Diplomová práce KZ - [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312996 Diplomová práce KZ 0+10 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313996 Diplomová práce Z 0+0 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
DS 2311086 Distribuované systémy Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311006 Dynamika strojů Z,ZK 2+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311069 Dynamika vozidel Z,ZK 3+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311077 Dynamika vozidel Z,ZK 3P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316041 Elastoakustika Z 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312020 Experiment v aplikované mechanice KZ 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311051 Expertní systémy Z,ZK 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311150 Hybridní pohony Z,ZK 3+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311711 Identifikace systémů Z,ZK 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311091 Identifikace systémů ZK 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
KVI 2313028 Kariéra v inženýrství Z 1P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316043 Kinematika a dynamika vozidel Z 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311074 Kmitání mechanických soustav ZK 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
KMS 2311062 Kmitání mechanických soustav Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MPL 2316053 Management a práce s lidmi Z 1P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313701 Mechanické systémy - syntéza a optimalizace Z 1+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311601 Mechanika I. Z,ZK 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ME1 2311101 Mechanika I. Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ME1A 231A101 Mechanika I.A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311602 Mechanika II. Z,ZK 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ME2 2311102 Mechanika II. Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ME2A 231A102 Mechanika II.A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ME3 2311103 Mechanika III. Z,ZK 2P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311108 Mechanika III. Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ME3 2311107 Mechanika III. Z,ZK 2P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311703 Mechanika III. Z,ZK 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  231A108 Mechanika III.A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ME3A 231A107 Mechanika III.A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311016 Mechanika materiálu Z,ZK 3+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311065 Mechanika mechanismů Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MME 2311082 Mechanika mechanismů Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311075 Mechanika mechanismů ZK 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311004 Mechanika pro technology Z,ZK 4P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311100 Mechanika 5 ZK 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313002 Mechatronika Z 2+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313022 Mechatronika Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316045 Mechatronika Z 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311042 Mechatronika Z,ZK 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MCH 2313023 Mechatronika Z 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
MŘR 2311093 Modely a řízení robotů ZK 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311058 Navrhování mechanismů Z,ZK 3+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311039 Oborová disciplina I. Z,ZK 3+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312092 Oborový projekt KZ 0P+6C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312991 Oborový projekt - ISP KZ 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312090 Oborový projekt - ISP KZ 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312990 Oborový projekt - ISP KZ 0+6 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312091 Oborový projekt - Odbor mechaniky a mechatroniky KZ 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP1 2313121 Oborový projekt I. Z 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP1 2312121 Oborový projekt I. KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP1 2313120 Oborový projekt I. (k Oborovému předmětu I.) Z 0P+4C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP2 2312122 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OPRO2 2312222 Oborový projekt II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311071 Počítačová mechanika soustav Z,ZK 2+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVVR 2311087 Počítačové vidění a virtuální realita Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PVVR 2312024 Počítačové vidění a virtuální realita KZ 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313091 Prezentace projektu Z 4/sem [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PRG 2313017 Programování Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313111 Projekt I. Z 0P+5C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313112 Projekt II. Z 0P+5C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312992 Projekt II. KZ 0+5 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313113 Projekt III. Z 0P+10C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
PRO4 2313115 Projekt IV. Z 0P+10C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
2316054 Projektové řízení Z 1P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316020 Python pro Mechaniku a Mechatroniku Z 1+0 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ROB1 2312022 Robotika I. KZ 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ROB2 2311094 Robotika II. ZK 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312021 Řízené aktivní struktury KZ 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ŘMS 2311078 Řízené mechanické systémy Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312017 Řízené mechanické systémy I. KZ 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311057 Řízené mechanické systémy I. Z,ZK 3+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311054 Řízené mechanické systémy II. Z,ZK 3+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312027 Řízené mechanické systémy II. KZ 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
RF 2316052 Řízení firmy Z 1P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313003 Semestrální projekt Z 0+3 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313021 Semestrální projekt Z 0+4 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313894 Seminář k bakalářské práci Z 0+6 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313896 Seminář k diplomové práci Z 0+4 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316007 Seminář z Mechaniky I. Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316047 Seminář z Mechaniky I. - Repetitorium Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316008 Seminář z Mechaniky II. Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316048 Seminář z Mechaniky II. - Repetitorium Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316009 Seminář z Mechaniky III. Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316049 Seminář z Mechaniky III. - Repetitorium Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SENZ 2311092 Senzorika ZK 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313005 Signálový procesing a procesory Z 1P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313004 Signálový procesing a procesory Z 1+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311055 Signálový processing a procesory Z,ZK 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311073 Simulace mechanických soustav Z,ZK 2P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SMES 2311089 Simulace mechanických soustav Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311038 Simulace mechatronických systémů Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311076 Simulace mechatronických systémů ZK 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313076 Simulace mechatronických systémů Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311081 Softwarové inženýrství ZK 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311011 Softwarové inženýrství Z,ZK 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311079 Statistická mechanika ZK 3P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313079 Statistická mechanika Z 0P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311032 Statistická mechanika Z,ZK 2+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316051 Strategické řízení Z 1P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311019 Syntéza a optimalizace mechanických systémů ZK 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311022 Syntéza a optimalizace mechanických systémů Z,ZK 2+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313031 Systémy a procesory reálného času Z 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311056 Umělá inteligence Z,ZK 2+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311052 Umělá inteligence Z,ZK 2+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
UI 2312014 Umělá inteligence KZ 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313027 Umělá inteligence Z 1P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313040 Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky Z 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313016 Úvod do modelování mechanických soustav Z 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316016 Úvod do modelování mechanických soustav Z 2+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2316019 Užití MATLABu v mechanice Z 1+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
VSMM 2311083 Vybrané statě z mechaniky a mechatroniky Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2313008 Vybrané statě z mechaniky a pružnosti Z 1+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311072 Vybrané statě z mechaniky a pružnosti Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
VSMP 2311088 Vybrané statě z mechaniky a pružnosti Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311023 Vyšší dynamika Z,ZK 3+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311084 Vyšší dynamika ZK 2P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2311063 Vyšší mechanika Z,ZK 3+1 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZKOS 2311018 Základy konstrukcí a strojů ZK 2P+0C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  2312007 Zavěrečný projekt KZ 0+5 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZDI 2312040 Znalostní a datové inženýrství KZ 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
SLM 2311096 Simulace letadlových motorů Z,ZK 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
TLM2 2311095 Teorie letadlových motorů II Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ZM 2311097 Zkoušení motorů Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BP E313992 Bachelor´s Thesis Z 0P+8C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP2 E312122 Branch Project II. KZ 0P+4C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
DT E313998 Diploma Thesis Z 0P+10C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E313040 Introduction into Applied Mechanics and Mechatronics Z 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E311101 Mechanics I. Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E31A101 Mechanics I.A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E311102 Mechanics II. Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E31A102 Mechanics II.A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E311108 Mechanics III. Z,ZK 2P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E311107 Mechanics III. Z,ZK 2P+3C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
ME3EN E311103 Mechanics III. Z,ZK 2P+2C+1L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E31A107 Mechanics III.A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E31A108 Mechanics III.A ZK 0P+0C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E311066 Multibody Modelling for Vehicle Systems Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
OP1 E312121 Oborový projekt I. KZ 0P+2C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E312091 Project KZ 0+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E313091 Project Presentation Z 4/sem [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
VSMMEN E311083 Selected Topics of Mechanics and Mechatronics Z,ZK 2P+2C+0L [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
BP E313991 Thesis Z 0+0 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E311067 Vehicle Dynamics Z,ZK 4+2 [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
VDI E311085 Vehicle Dynamics I. Z,ZK 2P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]
  E311068 Vibration of Vehicles Z,ZK 3P+1C [anotace] [rozvrh] [dokumenty]