[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Lidé

Tomáš Krannich

Ing. Tomáš Krannich, Ph.D.

tomas.krannich (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 9338
420734510144

místnost: A-127, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Článek v periodiku

2014

 • Alternativní pohon v robotice – Krannich, T. - Kolář, M., - Andrlík, V., MM Průmyslové spektrum. 2014, 2014 / 7(7,8), 20. ISSN 1212-2572.

Stať ve sborníku

2013

 • Energy Saving Hydraulic Drives in Forming Machines – Krannich, T., In: ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013,
 • Energy Saving Hydraulic Drives of Industrial Machines – Krannich, T. - Maňas, S., In: 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2013, pp. 123-129. ISBN 978-80-248-3136-7.

2007

 • Integrovaný návrh uzlu-hydraulické obvody – Krannich, T., In: Zborník abstraktov 1. medzinárodná konferencia mladých výskumnikov a doktorandov. Bratislava: Slovak University of Technology, 2007, pp. 72-75. ISBN 978-80-227-2636-8.

2004

 • Virtuální prototypování mechanismů tlakových licích strojů – Krannich, T. - Maňas, S. - Vedral, K., - Vesecký, O., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 154-157. ISBN 80-01-03105-5.
 • Rapid Prototyping- využití pro rychlou výrobu forem a lisovacích matric – Krannich, T. - Maňas, S., - Šimon, P., In: Sborník ze semináře VZ MSM 212200008. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2004, pp. 151-153. ISBN 80-01-03105-5.

2003

 • Integrovaný návrh tvářecích strojů s využitím CAE/CAD systémů – Vedral, K. - Krannich, T., - Maňas, S., In: Transfer 2003. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně, 2003, pp. 479-484. ISBN 80-8075-001-7.
 • Virtuální prototypy tvářecích strojů – Maňas, S. - Vedral, K., - Krannich, T., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, pp. 80-83. ISBN 80-01-02866-6.

2002

 • Virtuální prototypy tvářecích strojů – Krannich, T. - Maňas, S., In: TRANSFER 2002. Trenčín: Trenčianska univerzita, Fakulta špeciálnej techniky, 2002, pp. 129-132. ISBN 80-88914-75-2.
 • Universal Mobile Telescoping Manipulator – Krannich, T. - Maňas, S., In: ROBTEP 2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2002, pp. 217-220. ISBN 80-7099-826-1.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2015

 • Rotační podtlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., Czechia. Patent CZ 305114. 2015-03-25.

2014

 • Rotační podtlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., Czechia. Utility Model CZ 26684. 2014-03-27.
 • Rotační přetlakový pomaluběžný pne-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., Czechia. Patent Application CZ PV č. 2014-130. 2014-03-04.
 • Rotační přetlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., Czechia. Utility Model CZ 26779. 2014-04-10.

2013

 • Rotační podtlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., Czechia. Patent Application., 2013
 • Rotační podtlakový pomaluběžný pneu-motor – Andrlík, V. - Krannich, T., Czechia. Utility Model Application., 2013

Prototyp, funkční vzorek

2020

 • Zařízení pro vyrovnávání axiálního tahu – Svoboda, M. - Burian, D. - Krannich, T., - Zavadil, L., [Functional Sample] 2020.
 • Vysokootáčkové čerpadlo – Svoboda, M. - Burian, D. - Krannich, T. - Zavadil, L., - Bartoněk, L., [Functional Sample] 2020.

2015

 • Všesměrové kolo - 3D tisk – Krannich, T. - Andrlík, V., - Kolář, M., [Functional Sample] 2015.

2014

 • Ověřovací hydraulické zařízení se dvěma pohony pro měření rekuperační energie. – Krannich, T. - Bubák, A., - Andrlík, V., [Functional Sample] 2014.
 • Rotor přetlakového pneumotoru s vazbou na pohybové prvky – Kašpar, M. - Andrlík, V., - Krannich, T., [Functional Sample] 2014.
 • Zkušební stand pro prověření funkčnosti přetlakového pneumotoru – Kašpar, M. - Andrlík, V., - Krannich, T., [Functional Sample] 2014.
 • Podtlakový pneu-motor, vazba 3D tisk, pohon mechanické pohybové části – Krannich, T. - Kolář, M. - Novák, M., - Andrlík, V., [Functional Sample] 2014.
 • Pohybový závitový mechanizmus s protiběhem – Andrlík, V. - Kolář, M., - Krannich, T., [Prototype] 2014.

2013

 • Zkušební stand pro průkaz rekuperace energie hydraulických systémů – Krannich, T. - Andrlík, V., [Functional Sample] 2013.
 • Navíjecí mechanismus pro vstupní materiál 3D tiskárny – Krannich, T. - Andrlík, V., [Functional Sample] 2013.
 • Pomaluběžný podtlakový pneumotor – Krannich, T. - Andrlík, V. - Kolář, M., - Novák, M., [Functional Sample] 2013.
 • Pohybový závitový mechanismus s protiběžným závitem – Andrlík, V. - Junek, T., - Krannich, T., [Functional Sample] 2013.
 • Pohybový závitový mechanismus – Andrlík, V. - Junek, T. - Krannich, T., - Maršán, Z., [Prototype] 2013.

2012

 • Ochrana vnějších stavebních objektů – Andrlík, V. - Grűndl, J., - Krannich, T., [Functional Sample] 2012.
 • Pohon podvozku v oblasti mobilní robotiky – Andrlík, V. - Krannich, T. - Novák, M. - Hosnedl, S., - Kolář, M., [Functional Sample] 2012.
 • Regulační posuvový mechanizmus – Andrlík, V. - Junek, T. - Krannich, T., - Maršán, Z., [Functional Sample] 2012.
 • Pohybový závitový mechanizmus – Andrlík, V. - Junek, T. - Krannich, T., - Maršán, Z., [Functional Sample] 2012.
 • Stand pro rekuperaci hydraulické energie – Krannich, T. - Bubák, A., - Andrlík, V., [Functional Sample] 2012.

2011

 • Zařízení na testování hydraulické synchronizace pohybu dvou přímočarých hydromotorů – Krannich, T. - Bubák, A. - Stach, E., - Sova, J., [Functional Sample] 2011.

2010

 • Hydraulický pohon injektážního čerpadla IC 120 – Krannich, T., [Functional Sample] 2010.

2008

 • Zařízení počítání sáčků stroje pro rozřazování sáčků při vkládání sáčků do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., - Sýkora, D., [Functional Sample] 2008.
 • Rozřaďovací dopravník stroje pro rozřazování sáčků při vkládání sáčků do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., - Sýkora, D., [Functional Sample] 2008.
 • Stroj pro rozřazování sáčků při vkládání sáčků do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., - Sýkora, D., [Prototype] 2008.

2005

 • Stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Functional Sample] 2005.

Software

2005

 • Řídící software pro pneumatický stend pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Software] 2005.

Zpráva

2021

 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností – Stach, E. - Smolík, J. - Lazák, T. - Červenka, J. - Krannich, T. - Horejš, O. - Mareš, M. - Heinrich, P. - Libovický, L. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021. Report no. V-21-013.
 • Závěrečná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností – Stach, E. - Smolík, J. - Lazák, T. - Červenka, J. - Krannich, T. - Horejš, O. - Mareš, M. - Balej, L. - Libovický, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2021. Report no. V-21-013.

2020

 • Průběžná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velkosti se zvýšenou přesností v roce 2020 – Lazák, T. - Stach, E. - Červenka, J. - Šimůnek, A. - Krannich, T. - Urban, T. - Skorobogatov, A. - Hoffmann, M. - Smolík, J. - Heinrich, P. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2020. Report no. V-20-052.

2019

 • Průběžná zpráva z řešení projektu TAČR EPSILON TH02010515 Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky v roce 2019 – Stach, E. - Lazák, T. - Sulitka, M. - Krannich, T. - Hornych, J. - Hasoň, J. - Zouhar, M., - Langhammer, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-107.
 • Průběžná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností v roce 2019 – Lazák, T. - Stach, E. - Červenka, J. - Šimůnek, A. - Krannich, T. - Urban, T. - Skorobogatov, A. - Hoffmann, M. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-049.
 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Burian, D. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-092.

2018

 • Statický výpočet žlabu NKZIN 50x250x1 s držákem DL 250 – Krannich, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-17-048.
 • Průběžná zpráva o řešení projektu FV30208 Vertikální frézovací centrum střední velikosti se zvýšenou přesností v roce 2018 – Lazák, T. - Stach, E. - Krannich, T. - Skorobogatov, A. - Balej, L. - Havlík, L., - Šnajdr, K., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-067.
 • Průběžná zpráva z řešení projektu TAČR EPSILON TH02010515 Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky v roce 2018 – Stach, E. - Lazák, T. - Sulitka, M. - Krannich, T. - Hornych, J. - Hasoň, F. - Zouhar, M., - Langhammer, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-078.
 • Systém snímání dat v interiéru vysokotlakého vysokootáčkového napájecího čerpadla – Burian, D. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-072.
 • Roční zpráva o řešení projektu E2K: odborné aktivity RCMT a HESTEGO v roce 2018 – Kolář, P. - Fiala, Š. - Habarta, T. - Krannich, T. - Novotný, L. - Andrlík, V. - Červenka, J. - Falta, J. - Kohút, P. - Lazák, T. - Machyl, J. - Moravec, J., - Šimůnek, A., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-069.
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2018. Report no. V-18-043.

2017

 • Zpráva o řešení projektu Návrh hydrostatických vedení osy X a Z stroje FORCETURN 4000 – Stach, E. - Lazák, T. - Krannich, T. - Sulitka, M. - Šindler, J., - Šimůnek, A., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2017. Report no. V-17-010.

2016

 • Vývoj matematicko-simulačního modelu pro stanovení kinematickodynamických parametrů víceosých pohonů – Krannich, T. - Fiala, Š., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-028.
 • Vývoj linky pro výrobu nanovlákených vrstev – Sova, J. - Krannich, T., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2016. Report no. V-16-026.

2015

 • Snížení spotřeby energie na otočném stole KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Krannich, T. - Smolík, J. - Sobola, J. - Kupka, P., - Kučera, J., [Research Report] 2015.
 • Snížení spotřeby energie na otočném stole KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Smolík, J. - Krannich, T., - Sobola, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2015. Report no. V-15-055.

2014

 • SEMILSKÁ OBCHODNÍ: jednodenní odborné školení na téma: vibradiagnostika, hydraulika a pneumatika. – Kamenská, M. - Chvojka, P. - Krannich, T., - Šefrna, V., [Research Report] 2014. Report no. VZP-14-SMV15-SEMILSKA.
 • Analýza hydroagregátu a havarijní brzdy stolu KES300 – Vyroubal, J. - Machyl, J., - Krannich, T., [Research Report] 2014. Report no. V-14-023.
 • DV#5 (2014-1) - Otestování různých přístupů k powermanagementu strojů – Vyroubal, J. - Machyl, J. - Černý, R. - Kolář, M. - Krannich, T. - Máca, O. - Smolík, J., - Žilka, M., [Research Report] 2014. Report no. V-14-070.

2013

 • DV#6 (2013-2) Měřící metody a technická řešení pro kvantitativní posouzení vlivu technologického procesu na celkové teplotní chyby obráběcích strojů – Horejš, O. - Mareš, M. - Hornych, J. - Krannich, T. - Kohút, P. - Morávek, M. - Bureš, J., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-033.
 • Pohon podvozku v oblasti mobilní robotiky – Krannich, T. - Andrlík, V. - Hosnedl, S. - Kolář, M., - Novák, M., [Research Report] 2013.

2007

 • Schválená varianta rozřazování sáčků při vkládání sáčků do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2007. Report no. č. 2.
 • Rozřazování sáčků při vkládání do krabic – Andrlík, V. - Krannich, T., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2007. Report no. č. 1.

2005

 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Měření a vyhodnocení parametrů konstrukce mechanismů elektro-pneumatického kladiva firmy NAREX a referenčních typů kladiv pro verifikaci simulačního modelu – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2005. Report no. 1.
 • Experimentální výzkum struktur mechanismu elektro-pneumatického ručního kladiva. Projekt a realizace stendu pro identifikaci parametrů elektrického nářadí – Talácko, J. - Fürbacher, M. - Jalová, M. - Jalový, M. - Krannich, T., - Machyl, J., [Research Report] Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2005. Report no. 2.

Kvalifikační zpráva

2019

 • Návrh flexibilního systému automatické výměny obrobků v malosériové výrobě – Rajtmajer, M. - Krannich, T., Praha: 2019. Master Thesis. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135).

2018

 • Konstrukční návrh externí vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů – Jirků, M. - Krannich, T., Defense date 2018-09-10. Master Thesis. CTU FME. Department of Production Machines and Equipment.

Sborník

2007

 • Sborník příspěvků z 1. ročníku mezinárodní konference Automatizace výrobních strojů 2007 – Jalová, M. ed. - Jalový, M. ed. - Krannich, T. ed., - Machyl, J. ed., Praha, 2007-02-06/2007-02-07. Praha: ČVUT FS, Ústav výrobních strojů a mechanizmů, 2007. ISBN 978-80-01-03660-0.