[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
[pracoviste/12135/12135_logo.png]
CZ   / EN  

Lidé

Pavel Souček

doc. Ing. Pavel Souček, DrSc.

pavel.soucek (zavináč) fs.cvut.cz

(22 435) 9320
420605205915

místnost: A-128, Horská

Navigace

Další informace můžete nalézt v centrální databázi. V3S.

Granty

 •  
  Laboratorní pracoviště pro výuku pohonů výrobních strojů a jejich řízení – Souček, P. (2007)
 • FF-P2/125  
  Vývoj radiálně vkládaných elementů převodu kuliček pro jedno a vícechodé kuličkové šrouby – Souček, P. (2003-2005)

Článek v periodiku

2022

 • Method for Precise and Repeatable Machine Tool Adjustment on Foundation – Havlik, L. - Novotný, L., - Souček, P., MM Science Journal. 2022, 2022 5801-5811. ISSN 1803-1269.

2020

 • The Influence of Servo Drive Control on the NC Vertical Milling Machine Dynamic Compliance – Grau, J. - Souček, P., - Sulitka, M., Journal of Manufacturing and Materials Processing. 2020, 4(4), 1-18. ISSN 2504-4494.

2019

 • INFLUENCE OF LINEAR FEED DRIVE CONTROLLER SETTING IN CNC TURNING LATHE ON THE STABILITY OF MACHINING – Grau, J. - Sulitka, M., - Souček, P., Journal of Machine Engineering. 2019, 19(2), 18-31. ISSN 1895-7595.

2012

 • New Concept of Rotary Table for Multi-Profession Machining Center – Kubera, O. - Novotný, L. - Hovorka, J., - Souček, P., MM Science Journal. 2012,(special IS), 1-5. ISSN 1805-0476.
 • Refinement of the stability diagram for the choice of cutting conditions – Fojtů, P. - Souček, P., MM Science Journal. 2012,(Special IS), 1-6. ISSN 1805-0476.

2011

 • Možnosti stavové regulace u hydromotorů – Souček, P., Hydraulika a pneumatika. 2011,(1-2 (27)), 57-60. ISSN 1335-5171.

2010

 • Regulační pohony v posuvech NC strojů – Souček, P., MM Průmyslové spektrum. 2010,(1,2), 1-32. ISSN 1212-2572.
 • Synchronní chod dvou motorů se společným odměřováním polohy – Souček, P., Hydraulika a pneumatika. 2010,(1-2), 39-44. ISSN 1335-5171.

2005

 • The Impulse Excitation of Dynamic Systems – Souček, P. - Bubák, A., Inženýrská mechanika. 2005, 9(3), 1-9. ISSN 1210-2717.

2004

 • Sledujeme aktivity a možnosti VCSVTT - Zkušební stav s prstencovým (Torque) motorem – Souček, P., Technický týdeník. 2004, 2004(13), 9. ISSN 0040-1064.
 • Sledujeme aktivity a možnosti VCSVTT - Zkušební stav s prstencovým (Torque) motorem – Souček, P., Technický týdeník. 2004, 52(13), 9. ISSN 0040-1064.
 • Měřicí technika na VCSVTT - Plovoucí posuvové systémy v obráběcích strojích – Souček, P. - Novotný, L., Technický týdeník. 2004, 52(11), 7. ISSN 0040-1064.

2001

 • Dynamika vícehmotových soustav s regulačními pohony – Souček, P., Inženýrská mechanika. 2001, 8(1), 47-62. ISSN 1210-2717.

1998

 • Stavové řízení soustavy s několika inverzními kyvadly – Souček, P., Inženýrská mechanika. 1998, 5(5), 339-353. ISSN 1210-2717.
 • Využití programu MATLAB pro řízení a proměřování vlastností pohonů NC strojů – Souček, P., Automatizace. 1998, 41(5), 259-263. ISSN 0005-125X.
 • Simultánní balancování dvou nezávislých inverzních kyvadel – Souček, P., Automatizace. 1998, 41(6), 329-334. ISSN 0005-125X.

1995

 • Soustružnicko-frézovací stroj na výrobu obec. ploch – Chmela, F. - Kratochvíl, J., - Souček, P., Strojírenská výroba. 1995, 43 1-36. ISSN 0039-2456.
 • Dynamická poddajnost pohonů vřeten a posuvů NC strojů – Souček, P., Automatizace. 1995, 38 166-169. ISSN 0005-125X.

Stať ve sborníku

2018

 • Design of two - axis controlled damper to suppress vibration of long slim rams – Červenka, J. - Souček, P., In: Konference studentské tvůrčí činnosti. ČVUT v Praze, fakulta strojní, 2018. ISBN 978-80-01-06421-4.

2010

 • Synchronní chod dvou motorů se společným odměřováním polohy – Souček, P., In: Sborník příspěvků konference RIADENIE TEKUTINOVÝCH SYSTÉMOV. Žilina: Hydropneutech, 2010, pp. 1-6. ISBN 978-80-968150-6-7.
 • Potlačování vibrací v regulačních pohonech NC strojů – Souček, P. - Novotný, L., In: Sborník přednášek z technické konference ARaP 2010. Praha: Dimart, s.r.o., 2010, pp. 23-28. ISBN 978-80-903844-5-3.
 • Komponenty pohybových os – Souček, P. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Švéda, J. - Moravec, J. - Lysák, P., - Mareš, M., In: Obráběcí stroje a technologie na EMO Milano 2009. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2010, pp. 131-139. ISBN 978-80-904077-2-5.
 • Pohony posuvů NC strojů podle EMO 2009 v Miláně – Souček, P. - Moravec, J., In: Obráběcí stroje a technologie na EMO Milano 2009. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2010, pp. 113-120. ISBN 978-80-904077-2-5.

2008

 • Potlačování vibrací při rozbíhání dynamických soustav – Bubák, A. - Souček, P., In: Riadenie tekutinových systémov 2008. Žilina: Hydropneutech, 2008, pp. 121-128. ISBN 978-80-968479-6-9.

2007

 • Kmitání v posuvech NC strojů – Bubák, A. - Souček, P., In: Dynamics of Machines 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 7-13.
 • Dynamická odezva systémů při impulzním buzení – Bubák, A. - Souček, P., In: Dynamics of Machines 2007. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2007, pp. 161-168.

2006

 • Použití reziduové věty k výpočtu dynamické odezvy sytémů buzených silovým pulzem – Bubák, A. - Souček, P., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006, pp. 85-97. ISBN 80-86246-27-2.
 • Using the Residue Theorem for Computing of Dynamic System Respons Impulse Excitation – Bubák, A. - Souček, P., In: Engineering Mechanics 2006. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 2006. pp. 205-210. ISBN 80-86246-27-2.

2005

 • Tlumení kmitání v posuvech NC strojů – Bubák, A. - Souček, P., In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 63-64. ISBN 80-85918-93-5.
 • Reduction of Vibration in NC feed Drives – Bubák, A. - Souček, P., In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005, pp. 1-9. ISBN 80-85918-93-5. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz
 • Using Torque Motors in Machine Tools – Domša, P. - Souček, P., In: ICPR - 18th International Conference on Production Research. Salerno: University of Salerno, 2005, pp. 1-5. ISBN 88-87030-96-0. Available from: http://www.rcmt.cvut.cz
 • Vibrace v posuvných pohonech NC strojů – Bubák, A. - Souček, P., In: Proceedings of National Colloquium Dynamic of Machine 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 7-13. ISBN 80-85918-79-X.
 • Reduction of Vibration in NC Feed Drives – Bubák, A. - Souček, P., In: Engineering Mechanics 2005. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2005. pp. 65-66. ISBN 80-85918-93-5.

2004

 • Lineární motor s odpruženým sekundárním dílem a laserovým odměřováním polohy – Bubák, A. - Souček, P., In: XX. Mezinárodní sympozium učitelů elektrických pohonů SYMEP 2004. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2004, pp. 226-231. ISBN 80-01-03018-0.
 • Problems Around The Selection of Measurement Systems For Direct Drives – Souček, P. - Bubák, A., In: MATAR Praha 2004 - Proceedings of Section 1: Machine Tools and Machining Production Systems. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2004, pp. 91-98. ISBN 80-903421-3-2.
 • The Optimization of Dynamic Properties of Ball Screw Feed Drives – Bubák, A. - Souček, P., In: Engineering Mechanics 2004. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, 2004, pp. 55-56. ISBN 80-85918-88-9.
 • Pohony a komponenty rotačních a lineárních os – Bubák, A. - Domša, P. - Novotný, L. - Ondráček, M., - Souček, P., In: Obráběcí stroje na EMO Miláno 2003. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2004, pp. 97-108. ISBN 80-903421-0-8.

2003

 • New principles for design of highly dynamic machine tools – Bubák, A. - Souček, P., - Zelený, J., In: 17th internation conference on production research. Blacksburg, VA: Virginia Polytechnic Institute and State University, 2003, pp. 205-215. ISBN 0-9721257-3-6.
 • Control aspect of linear motors with an axially compliant suspension of their secondary part – Souček, P. - Bubák, A., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 314-315. ISBN 80-86246-18-3.
 • Nové postupy při zvyšování dynamiky posuvů NC strojů – Souček, P., In: Setkání ústavů a kateder oboru výrobních strojů a robotika. Praha: Czech Technical University in Prague, 2003, pp. 14-21. ISBN 80-01-02815-1.
 • Regulační hlediska řízení lineárních motorů s odpruženým sekundárním dílem – Souček, P. - Bubák, A., In: Engineering Mechanics 2003. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2003, pp. 314-315. ISBN 80-86246-18-3.
 • Vliv kinematické chyby převodu na regulaci rychlosti a polohy – Souček, P., In: Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýrství. Praha: ČVUT v Praze, 2003, pp. 89-92. ISBN 80-01-02866-6.
 • Vzájemné působení mechanické stavby a regulačních obvodů u pohonů výrobních strojů – Machyl, J. - Souček, P., In: PhD 2003 konference studentů konstrukčních oborů. Plzeň: Západočeská universita, 2003, pp. 40. ISBN 80-7043-246-2.

2002

 • Možnosti zvyšování zrychlení u NC strojů pro vysokorychlostní obrábění – Souček, P. - Přiklopil, A., In: TRANSFER 2002 - Využívanie nových poznatkov v strojarenskej praxi diel ll. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špecialnej techniky, 2002, pp. 201-204. ISBN 80-88914-76-0.
 • Návrh rychlostního regulátoru pohonu NC stroje – Souček, P., In: EPVE 2002 - Elektrické pohony a výkonová elektrotechnika. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2002, pp. 121-126. ISBN 80-214-2246-7.
 • Simulation and Experimental Research of Drive Systems with Transmission Mechanisms – Dynybyl, V. - Andrlík, V. - Bečka, J. - Češpíro, Z. - Heller, J. - Houkal, J. - Chyský, J. - Jančík, L. - Kanaval, J. - Pospíchal, J. - Slanec, K. - Souček, P., - Valenta, V., In: Proceedings of Workshop 2002. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2002, pp. 722-723. ISBN 80-01-02511-X.

2001

 • Computer simulation of ball screw drive carriage of a machine tool – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 1-13. ISBN 80-02-01438-3.
 • Aplication of linear motors in NC machines – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 1-13. ISBN 80-02-01438-3.
 • Pohony na EMO 2001 v Hannoveru – Bubák, A. - Domša, P. - Kolář, P. - Přiklopil, A., - Souček, P., In: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2001. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2001, pp. 140-153. ISBN 80-238-7849-2.
 • Rychlé pohony s kuličkovými šrouby – Souček, P. - Česák, R., In: Stavba vysoce dynamických obráběcích strojů a použití laseru v obrábění díl ll. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2001, pp. 114-123. ISBN 80-238-6787-3.
 • Výzkum způsobů nasazení lineárních servopohonů na NC strojích – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., In: Stavba vysoce dynamických obráběcích strojů a použití laseru v obrábění díl ll. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2001, pp. 88-113. ISBN 80-238-6787-3.
 • Pohony obráběcích strojů – Bubák, A. - Domša, P. - Kolář, P. - Přiklopil, A., - Souček, P., In: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2001. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2001, pp. 140-153. ISBN 80-238-7849-2.
 • Six Degrees-of-Freedom Measurements for the Checking of Parallel Structures Configuration – Souček, P., In: Proceedings of 5th World Multiconference on Systematics, Cybernetics and Informatics (SCI 2001). Orlando, Florida: International Institute of Informatics and Systemics, 2001, pp. 588-590.
 • Pohony na EMO 2001 v Hannoveru – Souček, P. - Domša, P. - Kolář, P., - Bubák, A., In: Obráběcí stroje na EMO Hannover 2001. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2001, pp. 140-153. ISBN 80-238-7849-2.
 • Rozbor kmitání NC souřadnic s vetknutým kuličkovým šroubem a rotující maticí – Souček, P. - Urbánek, S., In: TRANSFER 2001. Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, TnU v Trenčíně, 2001, pp. 86-91. ISBN 80-88914-46-9.
 • Application of Linear Motors in NC Machines – Souček, P. - Bubák, A., - Česák, R., In: ICPR - 16. Praha: Český svaz vědeckotechnických společností, 2001, pp. 260-272. ISBN 80-02-01438-3.

2000

 • Elektromechanická posuvová lineární osa s dlouhým zdvihem a vysokou dynamikou – Souček, P., In: MATAR Praha 2000 - Sekce 1, Obráběcí stroje a výrobní systémy pro obrábění. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 264-270. ISBN 80-238-5537-9.
 • Nová regulační hlediska při nasazení přímých pohonů NC strojů – Souček, P., In: MATAR Praha 2000 - Sekce 1, Obráběcí stroje a výrobní systémy pro obrábění. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 175-182. ISBN 80-238-5537-9.
 • Počítačová simulace pohonů NC strojů s kaskádní regulací – Souček, P. - Chvojka, P., In: MATAR 2000. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 175-183. ISBN 80-238-5541-7.
 • Feed Drive Control with Acceleration Loop – Souček, P. - Postránský, J., In: Proceedings of Workshop 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000, pp. 98. ISBN 80-01-02229-3.
 • Influence of Mechanical System and NC Machine Feed Drive – Souček, P., In: Engineering Mechanics 2000. Praha: AV ČR, Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2000, pp. 187-193. ISBN 80-86246-05-1.
 • Elektromechanická posuvová lineární osa s dlouhým zdvihem a vysokou dynamikou – Česák, R. - Chmela, F., - Souček, P., In: MATAR 2000. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 264-268. ISBN 80-238-5537-9.
 • Nová regulační hlediska při nasazení přímých pohonů NC strojů – Souček, P., In: MATAR 2000. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 2000, pp. 175-182. ISBN 80-238-5537-9.

1999

 • Trendy ve stavbě obráběcích strojů - recenze – Houša, J. - Souček, P., In: Strojírenská výrobní technika a technologie pro 21.století. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1999, pp. 113-140.
 • Hochdynamische Antriebsysteme in NC Werkzeugmaschinen – Souček, P., In: 44. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau: TU Ilmenau, 1999, pp. 80-85.
 • Moderní způsoby řízení regulačních pohonů výrobních strojů – Souček, P., In: Strojírenství a telekomunikační služby. Praha: JASPO, 1999, pp. 25-32.
 • Lineární pohony ve stavbě obráběcích strojů – Souček, P. - Houša, J., In: Obráběcí stroje. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1999, pp. 56-62.
 • Využití Matlabu při řízení vysoce dynamických pohonů NC obráběcích strojů – Souček, P., In: Matlab '99. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 1999, pp. 175-180. ISBN 80-7080-354-1.

1998

 • Antrag und Realisierung eines Zustandsreglers mit MATLAB – Souček, P., In: Werkzeuge der Mechatronik. Ilmenau: ILM PRINT, 1998, pp. 243-259. ISBN 3-00-002556-1.
 • Pohony posuvů s vysokou dynamikou – Souček, P., In: Pohony posuvů a vřeten NC obráběcích strojů s vysokou dynamikou. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1998, pp. 1-38.
 • Přímé pohony (recenze) – Souček, P., In: Perspektivní inovace obráběcích strojů. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1998, pp. 58-78.
 • Automatické uvedení do provozu u elektromechanických posuvových systémů (recenze) – Souček, P., In: Perspektivní inovace obráběcích strojů. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1998, pp. 79-83.
 • Equilibrium of Two Independent Inversion Pendulums – Souček, P., In: Workshop 98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998, pp. 619-620.

1997

 • Equipment for Precision Gearing Measuring – Souček, P. - Chmela, F., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1385-1386.
 • Using a Linear Electromotor for Non-Conventional Machining – Souček, P. - Hošek, P., In: Workshop 97. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1997, pp. 1381-1382.

1996

 • Zkušební metody přes. převodů v el.mechanických pohonech – Souček, P. - Chmela, F., In: MATAR Praha 96. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1996, pp. 119-127.
 • Development of Algorithms to Regulate the Drives – Souček, P. - Hošek, P., - Kubák, J., In: Workshop 96. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1996, pp. 1043-1044.

1995

 • Obráběcí stroje na 11. EMO v Miláně (pohony a odměřování) – Souček, P. - Skalla, J., In: Obráběcí stroje na 11. EMO v Miláně. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1995, pp. 106-125.
 • Příspěvek k návrhu pohonů posuvů NC strojů s kuličkovými recirkulačními šrouby – Souček, P., In: Moderní obráběcí stroje. Brno: Dům techniky, 1995, pp. 101-116.
 • Zařízení na frézování obecných ploch štíhlých těles – Chmela, F. - Kratochvíl, J., - Souček, P., In: Technológia 95. Bratislava: STU v Bratislave, 1995, pp. 463-465. ISBN 80-227-0782-1.

1993

 • Dynamische Optimierung von Vorschubantrieben – Souček, P., In: 16. Gemeinsames Werkzeugmaschinenseminar. Dresden: TU Dresden, 1993, pp. 93-98.

Patent, užitný a průmyslový vzor

2012

 • Pohon rotačních os, zejména obráběcích strojů, robotů a manipulátorů – Novotný, L. - Rybář, P., - Souček, P., Czechia. Patent CZ 303532. 2012-10-03.

2011

 • Pohon rotačních os, zejména obráběcích strojů, robotů a manipulátorů – Souček, P. - Novotný, L., - Rybář, P., Czechia. Utility Model CZ 22715. 2011-09-19.

2009

 • Pohon pohybových os, zejména obráběcích strojů – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J. - Hornych, T. - Rybář, P., - Moravec, J., Czechia. Utility Model CZ 19385. 2009-03-02.
 • Zařízení pro tlumení kmitů, zejména u obráběcích strojů – Souček, P. - Novotný, L., - Švéda, J., Czechia. Utility Model CZ 19857. 2009-07-20.

Prototyp, funkční vzorek

2012

 • Řízení rychlé NC osy s klikovým mechanismem – Fiala, Š. - Machyl, J., - Souček, P., [Functional Sample] 2012.

2007

 • Laboratorní pracoviště pro výuku pohonů výrobních strojů a jejich řízení – Machyl, J. - Souček, P., [Functional Sample] 2007.

2004

 • Pracoviště pro řešení kinematických chyb ozubeného řemene – Souček, P. - Machyl, J., [Functional Sample] 2004.

Software

2019

 • WP03 – Software – ČVUT-2019 Výpočtové a optimalizační algoritmy – Matyska, V. - Šindler, J. - Perlácová, T. - Maroušek, T. - Petráček, P. - Kopačka, J., - Souček, P., [Software] 2019.

2004

 • Kinematické chyby řemene – Souček, P., [Software] 2004.
 • Deformace řemene – Souček, P., [Software] 2004.

Zpráva

2019

 • Zpráva o řešení projektu CK-SVT WP03 - Optimální stavba obráběcích strojů v roce 2019 – Matyska, V. - Okénka, M. - Falta, J. - Fojtů, P. - Janota, M. - Kopačka, J. - Lazák, T. - Maroušek, T. - Patočka, K. - Perlácová, T. - Petráček, P. - Petrášová, T. - Souček, P. - Vlk, B., - Smolík, J., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2019. Report no. V-19-052.
 • Generalized coordinate-free formula for the undeformed chip thickness in turning and milling – Falta, J. - Sulitka, M., - Souček, P., [Research Report] 2019. Report no. V-19-095.

2018

 • Rozbor vlivu pohonů na samobuzené kmitání při obrábění – Grau, J. - Souček, P., - Sulitka, M., [Research Report] Praha: ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení (Ú12135), 2018. Report no. V-18-066.
 • Zpráva o řešení projektu FV10743 Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s. za rok 2018 – Matyska, V. - Kopal, M. - Vyroubal, J. - Kolář, M. - Machyl, J. - Janota, M. - Moravec, J. - Stejskal, M. - Lomička, J. - Mašek, P. - Zink, J. - Bubák, A. - Fiala, Š. - Hornych, J. - Kovalčík, J. - Krannich, T. - Malý, J. - Machala, Z. - Souček, P., - Vavruška, P., [Research Report] Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2018. Report no. V-18-043.

2014

 • Simulace APC na ose x stroje TM2000 – Smrž, M. - Souček, P. - Fiala, Š. - Novotný, L., - Švéda, J., [Research Report] 2014. Report no. V-14-008.

2013

 • DV#04 Tlumení a potlačování vibrací obráběcích strojů za rok 2013 – Novotný, L. - Burian, D. - Červenka, J. - Diviš, I. - Dvořák, M. - Fiala, Š. - Fojtů, P. - Janota, M. - Koubek, J. - Lysák, P. - Ondráček, M. - Smrž, M. - Souček, P. - Švéda, J. - Swaczyna, Z., - Smolík, J., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2013. Report no. V-13-072.

2011

 • Souhrnná zpráva projektu 1.3.2 za rok 2011 – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J. - Hornych, T. - Švéda, J. - Rybář, P. - Strakoš, P., - Matyska, V., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-070.
 • Vliv regulace pohonů posuvů na samobuzené kmitání při obrábění – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J., - Matyska, V., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-069.
 • Pohony posuvů s pastorkem - hřebenem a vloženou planetovou převodovkou – Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-068.
 • Seismicky vyvážené stroje s vysokou dynamikou - zpráva za rok 2011 – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J. - Hornych, T., - Švéda, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2011. Report no. V-11-054.

2010

 • Pokročilé metody zpětnovazebního řízení pohonů – Hornych, T. - Novotný, L. - Rybář, P. - Souček, P. - Švéda, J., - Lachman, M., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-67.
 • Seismicky vyvážené stroje s vysokou dynamikou - zpráva za rok 2010 – Souček, P. - Janota, M. - Novotný, L. - Vyroubal, J. - Veselý, J., - Hornych, T., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-092.
 • Vliv regulace pohonů posuvů na samobuzené kmitání při obrábění – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J., - Moravec, J., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-068.
 • Optimalizace návrhu stroje FRU. Závěrečná zpráva projektu – Smolík, J. - Souček, P. - Sedláček, P. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Veselý, J. - Rybář, P. - Moravec, J. - Neusser, Z. - Mareš, M., - Ťupa, Š., [Research Report] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010. Report no. V-10-047.

2009

 • Optimalizace návrhu stroje FRU. Průběžná zpráva řešení projektu za rok 2009 – Souček, P. - Sedláček, P. - Novotný, L. - Holkup, T. - Sulitka, M. - Moravec, J. - Mareš, M., - Šindler, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-087.
 • Výzkum regulace pohonů v posuvech NC strojů – Souček, P. - Novotný, L., - Rybář, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-061.
 • Zásady při návrhu pohonů v posuvech NC strojů – Souček, P. - Novotný, L., - Rybář, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2009. Report no. V-09-048.

2007

 • Samobuzené kmitání při obrábění – Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-111.
 • Hlavní výsledky práce v projektech 1.3.1 až 1.3.5 v roce 2007 – Souček, P. - Rybář, P. - Moravec, J. - Veselý, J., - Novotný, L., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-105.
 • Vyhodnocení měření kmitání stroje MCU 630 – Souček, P. - Janota, M., - Veselý, J., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2007. Report no. V-07-077.

2006

 • Impulzní buzení dynamických systémů – Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2006. Report no. V-06-049.
 • Konstrukce nových standů a úpravy stávajících (souhrnná zpráva projektu 1.3 a 1.4.3 za rok 2006) – Novotný, L. - Rybář, P., - Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2006. Report no. V-06-044.

2005

 • Výsledky práce v projektech 1.3.1 až 1.3.5 v roce 2005 – Souček, P. - Novotný, L. - Veselý, J., - Domša, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-090.
 • Vybrané partie z kmitání výrobních strojů – Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-068.
 • The Analysis of the Loading of Spindle Bearings During the Wheelhead Rotation, Optimalisation of design of the B-axis Considering the Higher Control Parameters – Bubák, A. - Domša, P., - Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-053.
 • Průběžné výpočty návrhu pohonu vřeteníku soustruhu SUA 125 – Domša, P. - Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-018.
 • Optimalizace posuvu osy X stroje HCW3 – Veselý, J. - Domša, P., - Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2005. Report no. V-05-015.

2003

 • Trijoint 900H – Přiklopil, A. - Bubák, A., - Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2003. Report no. 2-01-03.

2002

 • Zkušenosti a připomínky ke konstrukci pohybových os B a X stroje CETOS BUB 50B CNC (dodatek ke zprávě VCSVTT č. 02-03-01) – Souček, P. - Bubák, A., - Domša, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2002. Report no. 2-18-02.

2001

 • Měření, seřizování a modelování pohonu os B a X hrotové brusky BUB 50B CNC – Souček, P. - Bubák, A., - Domša, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2001. Report no. 2-03-01.
 • Vysoce dynamické pohony posuvů NC strojů – Souček, P. - Bubák, A., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2001. Report no. 2-04-01.
 • Výzkum chování kuličkových šroubů s velkým stoupáním – Souček, P. - Bach, P. - Hanáček, L., - Přiklopil, A., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2001. Report no. 2-06-01.
 • Rešerše prstencových motorů – Domša, P. - Souček, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2001. Report no. 2-02-01.

2000

 • Interní zpráva o realizaci projektu – Souček, P. - Bubák, A., - Domša, P., [Research Report] Prague: Research Center for Manufacturing Technology, 2000. Report no. 2-01-00.

1994

 • Vývoj a ověřování speciálních technologií na SUT 80 NC – Chmela, F. - Souček, P., [Technical Report] 1994.
 • Pohony NC strojů a robotů podle EMO 93 v Hannoveru – Souček, P., [Research Report] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 1994.

1993

 • Vývoj, konstrukce a oživení NC stroje na obrábění obecných ploch (SUT 80NC) – Chmela, F. - Souček, P., - Kratochvíl, J., [Technical Report] 1993.

Kvalifikační zpráva

2021

 • Vliv poddajnosti pohonů na samobuzené kmitání při obrábění – Grau, J. - Souček, P. supervisor, - Sulitka, M. supervisor, Praha: Defense date 2021-10-14. PhD Thesis. CTU FME. Department of Production Machines and Equipment. Supervised by M. SULITKA and P. SOUČEK.

2000

 • Pohony výrobních strojů s vysokou dynamikou – Souček, P., Praha: Defense date 2000-05-10. Doctoral Thesis. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní.

Monografie, skripta, učebnice, encyklopedie

2021

 • Kmitání v pohonech výrobních strojů – Souček, P. - Bubák, A., Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2021.

2019

 • Vložené převody v pohonech NC strojů a robotů – Souček, P., Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2019.

2016

 • Zajímavosti z dějin mechaniky a současné astronomie – Souček, P., Praha: CTU FME. Department of Production Machines and Equipment, 2016.
 • Převody v pohonech NC strojů a robotů – Souček, P., Praha: MM Publishing, 2016. ISSN 1212-2572.

2008

 • Vybrané statě z kmitání v pohonech výrobních strojů – Bubák, A. - Souček, P., Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. ISBN 978-80-01-04048-5.

1994

 • Pohony výrobních zařízení – Souček, P., Praha: Czech Technical University in Prague, 1994.

Sborník

1998

 • Pohony posuvů a vřeten NC obráběcích strojů s vysokou dynamikou – Souček, P. ed., Praha, 1998-05-27/1998-05-28. Praha: Společnost pro obráběcí stroje, 1998.

Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty

2010

 • Nerovnoměrný chod a chyby polohy u pohonů posuvů – Souček, P., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010.
 • Možnosti potlačování vibrací v NC strojích – Souček, P. - Novotný, L., [Electronic Document with Remote Access (www)] Praha: ČVUT, FS Ú-12242, VCSVTT, 2010.