[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Laboratorní měření a cvičení – Fyzika I.

            
Bližší informace k organizaci výuky budou poskytnuty jednotlivými vyučujícími na teoretických cvičeních.

Rozdělení studentů do laboratorních skupin proběhne na úvodních cvičeních.
 

 

PODKLADY K VÝUCE
 

 

Teoretická část

CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ
METODY MĚŘENÍ A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ - NEJISTOTY MĚŘENÍ 
 

Měření

OBSAH PŘÍPRAVY A PROTOKOLU O LABORATONÍM MĚŘENÍ
VZOROVÝ PROTOKOL
ÚVODNÍ HLAVIČKA PROTOKOLU  ke stažení zde ( ve Wordu zde).
FORMULÁŘ NAMĚŘENÝCH HODNOT ke stažení zde
HARMONOGRAM měření SUDÝ KROUŽEK   ( pro tisk ke stažení zde)
HARMONOGRAM měření LICHÝ KROUŽEK   ( pro tisk ke stažení zde)
HARMONOGRAM SEMESTRU (PŘESUNY VÝUKY)
LABORATORNÍ ŘÁD
Protokol z laboratorního měření musí být odevzdán nejpozději do 2 týdnů od naměření.
 

ZÁPOČET JE NUTNO ZÍSKAT NEJPOZDĚJI DO 19.1. 2024 

Přístroje a měřidla
  

Měřené úlohy

 
 

ÚLOHA 1
Studium druhého Newtonova pohybového zákona

  pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_1.jpg

ÚLOHA 2
Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_2.jpg

ÚLOHA 3
Stavová rovnice ideálního plynu

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_3.jpg

ÚLOHA 4
Stanovení modulu pružnosti v tahu z prodloužení drátu

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_4.jpg

ÚLOHA 5
Stanovení dynamické viskozity

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_5.jpg

ÚLOHA 6
Měrné tepelná kapacity a měrné skupenské teplo tání

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_6_1.jpg
pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_6_2.jpg

ÚLOHA 7
Stanovení součinitele délkové teplotní roztažnosti

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_7.jpg

ÚLOHA 8
Určení modulu pružnosti v tahu z rychlosti zvuku

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_8.jpg

ÚLOHA 9
Měření intenzity zvuku Rayleighovou destičkou

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_9.jpg

ÚLOHA 10
Určení vlnové délky akustické vlny

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_10.jpg

ÚLOHA 11
Mapování elektrického pole

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_11.jpg

ÚLOHA 12 A,B
Stanovení elektrického odporu z Ohmova zákona

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_12.jpg