[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Laboratorní cvičení – Fyzika I.

Základní pokyny

Informace k organizaci semestru a podmínky pro zisk zápočtu jsou upřesněny na cvičení.

ZÁPOČET JE NUTNO ZÍSKAT NEJPOZDĚJI DO 20.1. 2023

Každý student je povinen před měřením vypracovat písemnou domácí přípravu na danou úlohu (body 1-7 protokolu z měření) a mít i odpovídající fyzikální znalosti. K absolvované úloze musí být po měření vypracován úplný protokol z měření.


Harmonogram měření sudý kroužek
Harmonogram měření lichý kroužek  
(harmonogram+sylabus pro tisk ke stažení zde)
Harmonogram přesunů výuky.

Razítko ke stažení zde.

Formulář naměřených hodnot ke stažení zde.

 

Přístroje a měřicí zařízení používané v laboratoři
Seznam laboratorních úloh z fyziky pro 1. ročník – 2020/21

1.2 Stanovení hustoty kapalin hydrostatickou metodou
 

1.3 Stanovení hustoty kapalin Mohrovými vážkami


Návod k použití Mohrových vážek

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_1_2.jpg
2.1 Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_2_1.jpg
2.2 Studium druhého Newtonova pohybového zákona
Návod k úloze
Karta úlohy
pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_2_2.jpg
2.3 Stavová rovnice ideálního plynu
Návod k úloze
Karta úlohy
pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_2_3.jpg
3.1 Stanovení momentu setrvačnosti torzním kyvadlem pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_3_1.jpg
4.1 Stanovení modulu pružnosti v tahu z prodloužení drátu pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_4_1.jpg

5.1 A, B  Stanovení viskozity Stokesovou metodou

5.2 A, B  Stanovení dynamické viskozity Höpplerovým viskozimetrem

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_5_1.jpg
7.1 Stanovení součinitele délkové teplotní roztažnosti pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_7_1.jpg
8.1 Stanovení měrné tepelné kapacity kovového vzorku pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_8_1.jpg
9.1 Stanovení měrného skupenského tepla tání ledu pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_9_1.jpg
10.1 Mapování elektrického pole pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_10_1.jpg
12.1 A, B Stanovení elektrického odporu z Ohmova zákona pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_12_1.jpg