[design/2014/cvut-logo-blue.png]
CZ / EN
CZ   / EN  

Laboratorní měření a cvičení – Fyzika I.

 

            
Bližší informace k organizaci výuky budou poskytnuty jednotlivými vyučujícími na teoretických cvičeních.

Rozdělení studentů do laboratorních skupin poběhne na úvodních cvičeních.

 

PODKLADY K VÝUCE
 

 

Teoretická část

CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ
METODY MĚŘENÍ A GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ
PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ - NEJISTOTY MĚŘENÍ 
 

Měření

OBSAH PŘÍPRAVY A PROTOKOLU O LABORATONÍM MĚŘENÍ
VZOROVÝ PROTOKOL
ÚVODNÍ HLAVIČKA PROTOKOLU  ke stažení zde ( ve Wordu zde).
FORMULÁŘ NAMĚŘENÝCH HODNOT ke stažení zde
HARMONOGRAM měření SUDÝ KROUŽEK   ( pro tisk ke stažení zde)
HARMONOGRAM měření LICHÝ KROUŽEK   ( pro tisk ke stažení zde)
HARMONOGRAM SEMESTRU (PŘESUNY VÝUKY)
LABORATORNÍ ŘÁD
 

ZÁPOČET JE NUTNO ZÍSKAT NEJPOZDĚJI DO 19.1. 2024 

Přístroje a měřidla
  

Měřené úlohy

 
 

1.  Studium druhého Newtonova pohybového zákona
 

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_1.jpg

2. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_2.jpg

3. Stavová rovnice ideálního plynu.

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_3.jpg

4.  Stanovení modulu pružnosti v tahu z prodloužení drátu

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_4.jpg

5. Stanovení viskozity

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_5.jpg

6. Stanovení měrné tepelné kapacity kovového vzorku, Stanovení měrného skupenského tepla tání ledu

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_6_1.jpg
pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_6_2.jpg

7. Stanovení součinitele délkové teplotní roztažnosti

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_7.jpg

8. Určení modulu pružnosti v tahu z rychlosti zvuku

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_8.jpg

9. Měření intenzity zvuku Rayleighovou destičkou

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_9.jpg

10. Určení vlnové délky akustické vln

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_10.jpg

11. Mapování elektrického pole

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_11.jpg

12 A, B Stanovení elektrického odporu z Ohmova zákona

pracoviste/12102/lab-fyzikaI/u_12.jpg