[design/2014/cvut-logo-en-blue.png]
CZ / EN

Department of Instrumentation and Control Engineering

CZ   / EN  

People

Division of Electrotechnics (12114)

given name and surname
(e-mail)
phoneroom (building)
Ing. Ghaeth Abdulhamid Fandi
(fandigha (at) fel.cvut.cz)
(22 435) 3943
(22 435) 2646
F1-111 (Praha, Technická 2)
B1-319 (Dejvice)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
(jan.chysky (at) cvut.cz)
(22 435) 2469
(22 435) 9996
420602380602
B1-317 (Dejvice)
Jiří Martínek
(jiri.martinek (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2708G2-46 (Dejvice)
Ing. Lubomír Musálek
(lubomir.musalek (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2737B1-314 (Dejvice)
prof. Ing. Jaroslav Novák, CSc.
(jaroslav.novak (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2698F2-102 (Dejvice)
Ing. Lukáš Novák, Ph.D.
(lukas.novak (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2570B1-316 (Dejvice)
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
(martin.novak (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2573
420246003519
B1-318 (Dejvice)
219 (Roztoky, Přílepská )
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.
(z.novak (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2567B1-318 (Dejvice)
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc.
(stanislava.papezova (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2401B1-315 (Dejvice)
Zuzana Sedlecká
(zuzana.sedlecka (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 3270B1-321 (Dejvice)
Ing. Oleg Sivkov, Ph.D.
(oleg.sivkov (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2737B1-314 (Dejvice)
Ing. Josef Vlček, CSc.
(josef.vlcek (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2403A1-204a (Dejvice)

Division of Precision Mechanics and Optics (12136)

given name and surname
(e-mail)
phoneroom (building)
Ing. Jiří Čáp, Ph.D.
(jiri.cap (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2585B1-21 (Dejvice)
Ing. Petr Denk, Ph.D.
(petr.denk (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2434A2-260 (Dejvice)
Ing. Uliana Finaeva
(uliana.finaeva (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2701B1-41 (Dejvice)
prof. Ing. Jan Hošek, Ph.D.
(jan.hosek (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 3234C2-135 (Dejvice)
Ing. David Kovanda
(david.kovanda (at) fs.cvut.cz)
Ing. Bc. Šárka Němcová, Ph.D.
(sarka.nemcova (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2585219 (Roztoky, Přílepská )
B1-21 (Dejvice)
prof. Ing. Josef Zicha, CSc.
(josef.zicha (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2701B1-41 (Dejvice)

Division of Automatic Control (12137)

given name and surname
(e-mail)
phoneroom (building)
Ing. Milan Anderle, Ph.D.
(milan.anderle (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2644C1-410 (Dejvice)
Ing. Dana Bauerová
(dana.bauerova (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2528B1-511 (Dejvice)
Ing. Jaroslav Bušek, Ph.D.
(jaroslav.busek (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2447
420606237911
A1-401 (Dejvice)
A1-408 (Dejvice)
Ing. Matouš Cejnek, Ph.D.
(matous.cejnek (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2041A1-305d (Dejvice)
doc. Ing. Jaromír Fišer, Ph.D.
(jaromir.fiser (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 3953B1-433 (Dejvice)
Ing. Vladimír Hlaváč, Ph.D.
(hlavac (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2980A1-305j (Dejvice)
prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
(milan.hofreiter (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2566B1-512 (Dejvice)
Ing. Alžběta Hornychová
(alzbeta.korabkova (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2896A1-305c (Dejvice)
Ing. Mgr. Jakub Jura, Ph.D.
(jakub.jura (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2530
732 614 129
B1-513 (Dejvice)
Ing. Michal Kuchař
(michal.kuchar (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2896A1-305c (Dejvice)
Ing. Matěj Kuře
(matej.kure (at) cvut.cz)
420775185965C1-410 (Dejvice)
Ing. Juraj Lieskovský
(juraj.lieskovsky (at) fs.cvut.cz)
C1-410 (Dejvice)
Ing. Marie Martinásková, Ph.D.
(marie.martinaskova (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2528B1-511 (Dejvice)
Ing. Cyril Oswald, Ph.D.
(cyril.oswald (at) cvut.cz)
(22 435) 2651A1-305b (Dejvice)
Ing. Adam Peichl
(adam.peichl (at) fs.cvut.cz)
A1-305c (Dejvice)
Ing. Růžena Petrová, Ph.D.
(ruzena.petrova (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2671
(22 435) 8469
B-369 (Praha, Jugoslávských partyzánů )
A1-305i (Dejvice)
Ing. Adrian Saldanha
(adrian.saldanha (at) fs.cvut.cz)
C1-410 (Dejvice)
Dr. Goran Simeunovič, Ph.D.
(goran.simeunovic (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2643C1-410a (Dejvice)
Ing. Pavel Trnka, Ph.D.
(pavel.trnka (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2652
(22 435) 2530
C1-111 (Dejvice)
B1-513 (Dejvice)
Ing. Martin Vitoušek
(martin.vitousek (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2896A1-305c (Dejvice)
Ing. Stanislav Vrána
(stanislav.vrana (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2769B1-514 (Dejvice)
prof. Ing. Tomáš Vyhlídal, Ph.D.
(tomas.vyhlidal (at) fs.cvut.cz)
420608412544
(22 435) 3235
B1-413 (Dejvice)
Markéta Vyhlídalová
(marketa.vyhlidalova (at) fs.cvut.cz)
(22 435) 2563
(22 435) 9750
B1-415 (Dejvice)
Ing. Can Yuksel
(cankutlu.yuksel (at) fs.cvut.cz)
C1-410 (Dejvice)